2812 – VEČERNJA MOLITVA – NEVINA DJEČICA

BOŽIĆNA OSMINA
4. DAN BOŽIĆNE OSMINE
28. PROSINAC – NEVINA DJEČICA, mučenici

VEČERNJA MOLITVA

Zahvali Bogu što je htio da postojiš.
Zahvali mu za sve što te je dovelo do ovog trenutaka.
Zahvali za roditelje, prijatelje, braću i sestre.
Zahvali mu za sve ono lijepo što si susreo, vidio, doživio, dobio.
Zahvali mu na daru pogleda, kojim doživljavaš ovaj svijet u šarenilu njegovih boja. Zahvali mu na daru glasa, kojim razveseljuješ nekome tužne trenutke.
Zahvali mu i za gubitke, i neuspjehe, za bolest, i poneku tragediju – On zna što čini! Zahvali mu i za grijehe u koje si upadao, jer su i oni dio Njegova plana za tebe i pokazuju ti koliko je Njegovo milosrđe.
Zahvali mu i za smrt – i ona je Njegov dar tebi. Zahvali mu za sve što susrećeš hodajući kroz dan.
Zahvaljuj mu iz dubine srca dokle god ne osjetiš kako te zahvaća čudesna sloboda i duboka radost.
Zahvali onda i svim ljudima koji su ti dobro učinili. Istodobno pokušaj oprostiti onima koji su ti zlo nanijeli. Izgovaraj hvalu u dubini svoga bića, tako da zahvaljivanje postane sav tvoj život

 

2812 – BIBLIJSKA MISAO DANA – NEVINA DJEČICA

Mt 2,13-18BOŽIĆNA OSMINA
4. DAN BOŽIĆNE OSMINE
28. PROSINAC – NEVINA DJEČICA, mučenici

BIBLIJSKA MISAO DANA

Tragično je i žalosno ovo što čusmo o pokolju nevine dječice u Betlehemu. Tragično je i žalosno kako se ljudi postavljaju prema novorođenom Spasitelju svijeta. Herod nije samo povijesna osoba koja je uklanjala s puta sve koji su na bilo koji način ugrožavali njegovu prevlast u Palestini onoga doba. Herod je znamen, pojam za krvnika, koji uklanja s puta sve koji ga na bilo koji način ugrožavaju, koji bi mogli biti konkurencija njegovoj vlasti, prevlasti. I zato Isus mora bježati u Egipat, u Afriku. Ljudi ga ne žele. Jeruzalem se ne zapućuje u Betlehem potražiti Isusa kao oni zvjezdoznanci s Istoka. On ostaje u svome uhodanom životu i tijeku. Nastavi čitati “2812 – BIBLIJSKA MISAO DANA – NEVINA DJEČICA”

2812 – JUTARNJA MOLITVA – NEVINA DJEČICA

BOŽIĆNA OSMINA
4. DAN BOŽIĆNE OSMINE
28. PROSINAC – NEVINA DJEČICA, mučenici

JUTARNJA MOLITVA

Gospodine Isuse Kriste! U ovom jutarnjem času spominjem se toga da si Ti u ovaj dan u tjednu izvršio djelo otkupljenja. Podnio si sve boli i svu sramotu smrti na križu iz ljubavi prema nama
ljudima. Dopusti da Tvoja sveta žrtva bude i na
meni djelotvorna, da i ja kao otkupljeni čovjek
naučim služiti. Ti me pozivaš danas na moj
svakodnevni posao. Ispuni me svojim mislima da ja sa svim svojim darovima tijela i duše
mogu pomoći i drugima.

Dopusti mi, Gospodine,
da drugima učinim
što si Ti meni učinio.
Pouči me da ljubim svoje bližnje
i da služim svakome

♥ Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen. ♠
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

2812 – MISNA ČITANJA – NEVINA DJEČICA

BOŽIĆNA OSMINA
4. DAN BOŽIĆNE OSMINE
28. PROSINAC – NEVINA DJEČICA, mučenici

MISNA ČITANJA
📖: 1Iv 1,5 – 2,2; Ps 124,2-5.7b-8; Mt 2,13-18

Prvo čitanje: 1Iv 1, 5 – 2, 2
Krv Kristova čisti nas od svakoga grijeha.

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola
Predragi!
Ovo je navještaj koji smo čuli od Isusa Krista
i navješćujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve.
Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine.
Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima
i krv Isusa, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.
Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama.
Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe
i očistiti nas od svake nepravde.
Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama.
Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite.
Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca — Isusa, Krista, Pravednika.
On je pomirnica za grijehe naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “2812 – MISNA ČITANJA – NEVINA DJEČICA”

%d blogeri kao ovaj: