2812 – BIBLIJSKA MISAO DANA – NEVINA DJEČICA

Mt 2,13-18BOŽIĆNA OSMINA
4. DAN BOŽIĆNE OSMINE
28. PROSINAC – NEVINA DJEČICA, mučenici

BIBLIJSKA MISAO DANA

Tragično je i žalosno ovo što čusmo o pokolju nevine dječice u Betlehemu. Tragično je i žalosno kako se ljudi postavljaju prema novorođenom Spasitelju svijeta. Herod nije samo povijesna osoba koja je uklanjala s puta sve koji su na bilo koji način ugrožavali njegovu prevlast u Palestini onoga doba. Herod je znamen, pojam za krvnika, koji uklanja s puta sve koji ga na bilo koji način ugrožavaju, koji bi mogli biti konkurencija njegovoj vlasti, prevlasti. I zato Isus mora bježati u Egipat, u Afriku. Ljudi ga ne žele. Jeruzalem se ne zapućuje u Betlehem potražiti Isusa kao oni zvjezdoznanci s Istoka. On ostaje u svome uhodanom životu i tijeku. Nastavi čitati “2812 – BIBLIJSKA MISAO DANA – NEVINA DJEČICA”

2812 – JUTARNJA MOLITVA – NEVINA DJEČICA

BOŽIĆNA OSMINA
4. DAN BOŽIĆNE OSMINE
28. PROSINAC – NEVINA DJEČICA, mučenici

JUTARNJA MOLITVA

Gospodine Isuse Kriste! U ovom jutarnjem času spominjem se toga da si Ti u ovaj dan u tjednu izvršio djelo otkupljenja. Podnio si sve boli i svu sramotu smrti na križu iz ljubavi prema nama
ljudima. Dopusti da Tvoja sveta žrtva bude i na
meni djelotvorna, da i ja kao otkupljeni čovjek
naučim služiti. Ti me pozivaš danas na moj
svakodnevni posao. Ispuni me svojim mislima da ja sa svim svojim darovima tijela i duše
mogu pomoći i drugima.

Dopusti mi, Gospodine,
da drugima učinim
što si Ti meni učinio.
Pouči me da ljubim svoje bližnje
i da služim svakome

♥ Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen. ♠
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

2812 – MISNA ČITANJA – NEVINA DJEČICA

BOŽIĆNA OSMINA
4. DAN BOŽIĆNE OSMINE
28. PROSINAC – NEVINA DJEČICA, mučenici

MISNA ČITANJA
📖: 1Iv 1,5 – 2,2; Ps 124,2-5.7b-8; Mt 2,13-18

Prvo čitanje: 1Iv 1, 5 – 2, 2
Krv Kristova čisti nas od svakoga grijeha.

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola
Predragi!
Ovo je navještaj koji smo čuli od Isusa Krista
i navješćujemo vama: Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve.
Reknemo li da imamo zajedništvo s njim, a u tami hodimo, lažemo i ne činimo istine.
Ako u svjetlosti hodimo, kao što je on u svjetlosti, imamo zajedništvo jedni s drugima
i krv Isusa, Sina njegova, čisti nas od svakoga grijeha.
Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama.
Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe
i očistiti nas od svake nepravde.
Reknemo li da nismo zgriješili, pravimo ga lašcem i riječi njegove nema u nama.
Dječice moja, ovo vam pišem da ne griješite.
Ako tko i sagriješi, zagovornika imamo kod Oca — Isusa, Krista, Pravednika.
On je pomirnica za grijehe naše, i ne samo naše, nego i svega svijeta.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “2812 – MISNA ČITANJA – NEVINA DJEČICA”

2312 – MISNA ČITANJA

IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – ČETVRTAK
04. DOŠ – 23. prosinac ili: Sv. Ivan Kentijski, prezbiter
Svagdan

MISNA ČITANJA

📖: Mal 3,1-4.23-24; Ps 25,4-5ab.8-10.14; Lk 1,57-66

Prvo čitanje: Mal 3, 1-4.23-24
Poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Gospodnji.

Čitanje Knjige proroka Malahije
Ovo govori Gospodin Bog:
Evo, šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u Hram svoj Gospodin koga vi tražite i anđeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već — govori Gospodin nad Vojskama.
Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska i tko će opstati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj Ijevačev i kao lužina bjeliočeva. I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava. Očistit će sinove Levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro, da prinose Gospodinu žrtvu u pravednosti. Tad će biti draga Gospodinu žrtva Judina i jeruzalemska kao u drevne dane i kao prvih godina. Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Gospodnji, dan velik i strašan. On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 25, 4-5ab.8-10.14
Pripjev: Podignite glave, jer je blizu vaše otkupljenje.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Sve su staze Gospodnje ljubav i istina,
za onog koji čuva Savez njegov i propise.
Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje
i Savez svoj objavljuje njima.

Evanđelje: Lk 1, 57-66
Rođenje Ivana Krstitelja

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.
Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca — Zaharija, no mati se njegova usprotivi: »Nipošto, nego zvat će se Ivan!« Rekoše joj na to: »Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao.« Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa: »Ivan mu je ime!« Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga.
Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji god su čuli, razmišljahu o tome pitajući se: »Što li će biti od ovoga djeteta?« Uistinu ruka Gospodnja bijaše s njime.
Riječ Gospodnja.

NAPOMENA:
▪ Može se slaviti spomen sv. Ivana Kentijskog, prezbitera,ali samo kao spomendan u povlašteno vrijeme.

03. DOŠ – JUTARNJA MOLITVA – d

III. TJEDAN DOŠAŠĆA – SRIJEDA
03. DOŠ – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

Blagoslovljen budi, Gospodine, zbog sumnje Ivana Krstitelja.
Ona nam pokazuje da je plod nadmašuje obećanje cvijeća,
da ispunjenje nadilazi proroštvo.
Sud – koji je sa svetim nestrpljenjem očekivao
taj junak Božanske providnosti – odjenuo se milosrđem.
Božja je ljubav pravda, no ona je jača od pravde.
Blago onima koji se nad njom ne sablazne.
Gospodine, ne daj da se strašimo ljubiti kako si Ti ljubio,
neka nas strah pred sablazni ne odvrati od ludosti
koja je Tebe vodila od Betlehema do Križa,
te najveće sablazni Tvoje ljubavi.

Pavao Mađarević

03. DOŠ – MISNA ČITANJA – c

III. TJEDAN DOŠAŠĆA – UTORAK
03. DOŠ – Sv. Ivan od Križa, prezbiter i crkveni naučitelj
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖: Sef 3,1-2.9-13; Ps 34,2-3.6-7.17-19.23; Mt 21,28-32

Prvo čitanje: Sef 3, 1-2.9-13
Mesijansko se spasenje obećaje svim siromasima.

Čitanje Knjige proroka Sefanije
Ovo govori Gospodin: »Teško nepokornom, okaljanom, nasilničkom gradu! On nikada nije poslušao poziva, nikada nije prihvatio pouku; u Gospodina se nikad nije pouzdavao; svome Bogu nije se nikada približio.
Dat ću narodima čiste usne, da svi mogu zazivati ime Gospodnje i služiti mu jednodušno. S druge obale rijeka etiopskih prinosit će mi žrtvene darove moji štovaoci. U onaj dan nećeš se sramiti svih svojih nedjela koja si protiv mene počinio, jer ću tad ukloniti iz tebe tvoje ohole hvalisavce; i nećeš se više šepiriti na Svetoj gori mojoj, jer ću pustiti da u tebi opstane samo skroman i čedan narod, i u imenu Gospodnjem tražit će okrilje Ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži; u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pasti i odmarati se, i nitko im neće smetati.«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “03. DOŠ – MISNA ČITANJA – c”

03. DOŠ – MISNA ČITANJA – AC

III. TJEDAN DOŠAŠĆA – NEDJELJA
03. DOŠ – TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISNA ČITANJA
📖: Sef 3,14-18a; Iz 12,2-4bcd.5-6; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18

Prvo čitanje: Sef 3, 14–18a
Gospodin će kliktati nad tobom radosno.

Čitanje Knjige proroka Sefanije
Klikći od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele!
Veseli se i raduj se iz sveg srca,
Kćeri jeruzalemska!
Gospodin te riješio tvoje osude,
neprijatelje tvoje uklonio!
Gospodin, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj!
Ne boj se više zla!
U onaj dan reći će se Jeruzalemu:
»Ne boj se, Sione!
Neka ti ne klonu ruke!
Gospodin, Bog tvoj, u sredini je tvojoj,
silni spasitelj!
On će se radovati tebi pun veselja,
obnovit će ti svoju ljubav,
kliktat će nad tobom radosno
kao u dan svečani.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “03. DOŠ – MISNA ČITANJA – AC”

02. DOŠ – VEČERNJA MOLITVA – g

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – SUBOTA
02. DOŠ – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Prva naša braća u vjeri čuvala su vrlo živom,
oživljavanu Duhom uspomenu
na odsjaj slave Sinovljeve.
Poput njih i ja se obraćam k Tebi i pjevam himan:
O sjaju Slave Očeve, o Svjetlo duša, Isuse.
O Isuse, sveti i blaženi Isuse.
O zalazu sunca promatramo sjaj večeri i pjevamo slavu Ocu,
Sinu i Duhu Svetom.
Oživljuj u mojoj duši uspomenu na prolaz Tvoga svjetla,
onoga svjetla što u meni prebiva od mojega krštenja
i koje svaki sakramenat umnaža i jača.
Uspomenu na radosno svjetlo da mogu reći:
Svjetlost sviće pravedniku i radost čestitima u srcu.

Pavao Mađarević

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

 

Svjedočanstvo

Jako sam dugo kuhala ovaj post u sebi, pisala sam za katoličke portale i časopise, pa nisam poradi njih, pa onda isključivo na svom profilu pa nisam radi vlastite oholosti, jer što je nego oholost izbjegavati da ti se smiju pa radije odšutite i sve ide lijepo i bez talasanja.
Ali zlo me udarilo ovih dana a mi smo Vojujuća Crkva i onda što možemo nego izvršiti protuudar?
Ovo je moje svjedočanstvo, istinito i autentično i točno se tako dogodilo, pa ako ne volite mistiku, PRESKOČITE:
Tiče se onoga što mi mnogi, uz puno oklijevanja, pišu u porukama.I onda im kažem: i ja sam to doživjela, znam kako vam je.NE BOJTE SE; VRAG JE IZVAN VAS.
Pravo je pitanje: zašto se mi katolici toliko sramimo jedni drugima reći da smo bili napastovani od zla u smislu da smo vidjeli njegovu materijalizaciju koja nam je prijetila? Prihvatljivo je kad čitamo biografije nekih svetaca i to prihvaćamo kao apsolutnu istinu ali kad vam osoba kraj vas kaže što je vidjela i doživjela, namrštimo se i sumnjamo.
KAD SMO MI TO PRESTALI BITI MISTICI? Nastavi čitati “Svjedočanstvo”

02. DOŠ – MISNA ČITANJA – g (Bogoslužje kvatri)

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – SUBOTA
Bogoslužje kvatri (u zahvalu Bogu za njegova dobročinstva)

MISNA ČITANJA
📖
: Kol 3,12-17; Ps 145,2-11; Lk 17,11-19

Prvo čitanje: Kol 3, 12-17
Zahvaljujte Bogu Ocu po Kristu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
Zaodjenite se dakle
– kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni –
u milosrdno srce, dobrostivost,
poniznost, blagost, strpljivost
te podnosite jedni druge praštajući
ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu!
Kao što je Gospodin vama oprostio,
tako i vi!
A povrh svega – ljubav!
To je sveza savršenstva.
I mir Kristov neka upravlja srcima vašim
– mir na koji ste pozvani u jednom tijelu!
I zahvalni budite!
Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!
U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte!
Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim
od srca pjevajte hvalu Bogu!
I sve što god riječju ili djelom činite,
sve činite u imenu Gospodina Isusa,
zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “02. DOŠ – MISNA ČITANJA – g (Bogoslužje kvatri)”

%d blogeri kao ovaj: