01. NKG – SLUŽBA ČITANJA – e

I. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
01. NKG – Svagdan ili Sv. Hilarije, biskup i crkveni naučitelj

SLUŽBA ČITANJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu. Kako bijaše.
Aleluja.

Izostavlja kad neposredno prethodi Pozivnik.

POZIVNIK

HIMAN

(ako se slavi noću ili rano ujutro)

U noći tone zemlja sva
I bezbroj šara njezinih,
Mi tebe slaveći molimo,
O strogi Suče srdaca.

Odnesi breme krivnje s nas,
Operi ljage duševne,
Daj milost, Kriste, puku svom
Da tebe više ne vrijeđa.

Gle trom je duh nam opaki,
Ali grešna savjest grize ga,
Pa tmini on se otimlje
I traži tebe, Spasa svog.

Iz naših grudi, Isuse,
Ti pomrčinu otjeraj
I u svom svjetlu blaženom
Veselje sveto nama daj!

Neka bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Kao Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove! Amen.

Ili po danu:

Glas molben svojih vjernika
Ti, Kriste, počuj, molimo:
Da zloća svijeta prijevarnog
Ne zamrači nam vjere sjaj.

Od misli zlih i opakih,
Od zavisti nas očuvaj,
Da ne vraćamo zlime zlo,
Već dobrim zlo da svladamo.

Daleko od nas svako zlo,
Oholost, srdžba, prijevara,
Daleko od nas pohlepa,
Taj korijen hudi zlima svim.

Neka iskrena dobrotvornost
U miru čuva saveze,
Neka vjernost bude zaštitom
Nepovrijeđenih vezova.

O Kriste, Kralju, slava ti
I s tobom Ocu vječnomu
Sa Braniteljem preblagim
U vjekove vjekovječne. Amen.

PSALMODIJA

1^ Antifona
Gospodnja riječ je zaštita onima
koji se u njega uzdaju.

PSALAM 18 (17) Zahvalnica za spasenje i pobjedu
Ako je Bog za nas, tko će protiv nas? (Rim 8, 31).

IV (31 – 35)

Savršeni su puti Gospodnji, *
i riječ je Božja ognjem kušana.
On, samo on, štit je svima *
koji se k njemu utječu.

Jer tko je Bog osim Gospodina? *
Tko li je hridina osim Boga našega?
Taj Bog me snagom opasuje, *
stere mi put besprijekoran,
noge mi dade brze kao u košute *
i postavi me na visine čvrste,
ruke mi za borbu uvježba *
i mišice da luk mjedeni napinju.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

1^ Antifona
Gospodnja riječ je zaštita onima
koji se u njega uzdaju.

2^ Antifona
Gospodine, tvoja me desnica drži.

V (36 – 46)

Daješ mi štit svoj koji spasava, †
tvoja me desnica drži, *
tvoja me brižljivost uzvisi.

Pouzdanje daješ mom koraku, *
i noge mi više ne posrću.
Pognah svoje dušmane i dostigoh, *
i ne vratih se dok ih ne uništih.

Obaram ih, ne mogu se dići, *
padaju, pod nogama mi leže.
Ti me opasa snagom za borbu, *
a protivnike moje meni podloži.

Ti dušmane moje u bijeg natjera, *
i rasprših one koji su me mrzili.
Vapiju u pomoć – nikog da pomogne; *
vapiju Gospodinu – ne odaziva se.

Smrvih ih kao prah na vjetru, *
zgazih ih kao blato na putu.
Ti me izbavi od bune u mom narodu, †
postavi me glavarom pogana, *
puk koji ne poznavah služi mi.

Svaki moj šapat pokorno on sluša, *
sinovi tuđinci meni laskaju;
sinovi tuđinski gube srčanost, *
izlaze dršćuć iz svojih utvrda.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

2^ Antifona
Gospodine, tvoja me desnica drži.

3^ Antifona
Živio Gospodin
i neka se uzvisi Bog, spasenje moje!

VI (47 – 51)

Živio Gospodin! Blagoslovljena hridina moja! *
Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!

Bog koji mi daje osvetu *
i narode meni pokorava.
Od dušmana me mojih izbavljaš †
i nad protivnike me moje izdižeš, *
ti mene od čovjeka silnika spasavaš.

Zato te slavim, Gospodine, među pucima *
i psalam pjevam tvome Imenu:
umnožio si pobjede kralju svojemu, †
pomazaniku svome milost si iskazao, *
Davidu i potomstvu njegovu navijeke.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

3^ Antifona
Živio Gospodin
i neka se uzvisi Bog, spasenje moje!

R. Otvori, Gospodine, oči moje.
O. Da gledam divote tvoga zakona.

PRVO ČITANJE:
Iz Knjige Sirahove (42, 15 – 43,12)

Božja slava u prirodi

Sad ću podsjetiti na djela Božja, i što sam vidio, to ću ispričati. Riječima Gospod stvori djela svoja, i sve se stvoreno pokorava volji njegovoj. Sunce sjajno sve obasjava, i slave je Gospodnje puno djelo njegovo. Gospod nije dao anđelima moć da govore o svim čudesima koja je Gospod, gospodar svega, čvrsto sazdao kako bi svemir opstao u slavi njegovoj.
Izmjerio je dubinu bezdana i srca ljudskog i prozreo sve tajne njihove. Jer Svevišnji ima svoju spoznaju koja postoji i promotrio je znake vremena. On objavljuje prošlost i budućnost i otkriva stvari skrivene. Ni jedna mu misao promaći ne može, ni jedna se riječ ne može njemu skriti.
On je uredio čudesna djela svoje mudrosti, jer je jedini od vječnosti do vječnosti. Niti mu se što može dodati niti oduzeti i njemu savjet ničiji ne treba. Kako li su divna sva djela njegova, kao sjajna iskra njihov je prizor. Sve to živi i traje dovijeka, i u svakoj prilici sve je poslušno. Sve je dvostruko, jedno prema drugome, i ništa nije stvorio nepotpuno. Jedno drugo izvrsnošću nadmašuje, i tko se može nasititi njegove krasote?
Ponos visina, blistavi svod, takva su nebesa u slavnom prizoru. Kad se sunce pomalja, izlazeći objavljuje: “Divno je i čudesno djelo Svevišnjeg!” Kad je o podne, žari krug zemaljski, i tko bi izdržao žegu njegovu? U peć treba puhati da se dobije toplina, a sunce sažiže planine tri puta snažnije; riga pare plamene i zrakama svojim zasljepljuje oči. Velik je Gospod koji ga načini i čije riječi požuruju njegov hod.
I mjesec tako, uvijek točan, označuje vrijeme i vječni je znak. Mjesec označuje blagdane, to svjetlilo koje se smanjuje kad postane puno. Od njega mjesec dobiva svoje ime. On čudesno raste u mijenama svojim, stijeg vojske nebeske što blista na svodu nebesa.
Sjaj je zvijezda ljepota neba, blistav ures visinama Gospodnjim. Po zapovijedi Svetoga, kako on odredi, one miruju i ne zamaraju se nikad od straže svoje. Pogledaj dugu i slavi Stvoritelja njezina, jer je tako veličanstvena u sjaju svojem. Preko nebesa prebacuje dični luk što ga razape ruka Svevišnjeg.

OTPJEV  Otk 4, 11; usp. Est 13, 10 – 11
R. Dostojan si, Gospodine, Bože naš, primiti slavu i čast i moć! * Jer ti si sve stvorio, i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno.
O. Ti si stvorio nebo i zemlju i sve što je divljenja vrijedno pod nebom. Gospodar si svega. * Jer ti si.

DRUGO ČITANJE:
Iz Govora protiv pogana, svetog Atanazija, biskupa (Br. 40 – 42: PG 25,79 – 83)

Riječ Očeva sve ukrašava, razređuje i uzdržava

Presveti i beskrajno uzvišen nad sva stvorenja Kristov Otac kao vrstan kormilar svim stvarima svagdje spasonosno upravlja, raspoređuje ih i čini prema svojoj uviđavnosti u svojoj mudrosti i u svojoj Riječi, našem Gospodinu i Spasitelju Kristu. Pravo je da je sve takvo kakvo jest i kako mi zapažamo jer on tako hoće, što doista nitko ne može nijekati. Jer kad bi gibanje stvorenih stvari bilo bez sklada i kad bi se svijet okretao bez reda, s pravom ne bi trebalo u ovo vjerovati. No budući da je svijet stvoren u razumu, mudrosti i znanju te sasvim skladno uređen, očito je da mu nije tko drugi Tvorac i Ureditelj nego Riječ Božja. Kažem da je ta Riječ samoga dobrog Boga i sama živi i djelotvorni Bog koji je različit od svih stvorenja. Jedini je on Očeva Riječ, čijom je providnošću cijeli ovaj svijet stvoren i rasvijetljen. On, dobra Riječ dobrog Oca, sve je stvari rasporedio, suprotnosti isprepleo i od njih satkao jedinstven sklad. Jedini i jedinorođeni jest Bog, koji proizlazi od Oca kao dobar potok iz dobra izvora, te sve ukrašava, razređuje i uzdržava. Onaj koji je po svojoj vječnoj Riječi sve stvorio i dao svakom stvoru posebnu prirodu nije dopustio da stvorenja djeluju samo po svojoj prirodi da se ne bi vratila u ništavilo; nego u svojoj dobroti, svojom Riječju, koja je također Bog, čitavu prirodu vodi i uzdržava da rasvijetljena vodstvom, providnošću i upravljanjem Riječi može stalno opstojati. Priroda je doista sudionica Očeve Riječi, jer joj pomaže da opstoji. Povratila bi se u ništavilo da je ne čuva Riječ koja je slika Boga nevidljivoga, prvorodenac prije svakog stvorenja, jer u njemu i po njemu sve postoji što se vidi i što se ne vidi, on je glava Crkve, kako nas u Svetom pismu uče službenici istine.
Dakle, ova svemoguća i presveta Očeva Riječ proniče u sve stvari, svoju silu svuda širi, rasvjetljuje sve vidljivo i nevidljivo, u sebi sve sadrži i obuhvaća, ništa ne postoji što ne bi bilo ispunjeno njezinom moću, svima i svuda, i svakome pojedinačno i svima zajedno život daje i uzdržava.

OTPJEV   Izr 8, 22 – 30
R. Gospodin me oblikova prije nastanka zemlje, dok još nije bilo pradubina, dok nije bilo izvora obilnih voda, * prije nego je postavio brežuljke, rodio me prije svih bregova.
O. Kad je stvarao nebesa, bila sam nazočna, bila sam kao graditeljica. * Prije nego

MOLITVA
Gospodine! Usliši molitve svoga naroda: da spoznamo svoje poslanje u današnjem svijetu i tvojom ga snagom izvršimo. Po Gospodinu.

O. Amen.
Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

%d blogeri kao ovaj: