Zazivi Božanskomu milosrđu

Božansko milosrđeII. VAZMENI TJEDAN – NEDJELJA –  Nedjelja Božanskog milosrđa

Zazivi Božanskomu milosrđu

Ovo nisu litanije, nego zazivi Božanskom milosrđu. Isus je objavio sestri Faustini veliku moć ovih zaziva. »Božja je ljubav cvijet, a milosrđe je plod toga cvijeta. Ako neka duša sumnja, neka čita zazive Božanskomu milosrđu i steći će pouzdanje!« (sveta Faustina).

Gopodine,smiluj se!
Kriste,smiluj se!
Gospodine,smiluj se!
Kriste čuj,nas!
Kriste,usliši nas!
Oče nebeski,Bože,smiluj nam se!
Sine ,Otkupitelju svijeta,Bože,smiluj nam se!
Duše Sveti,Bože,smiluj nam se!
Sveto trojstvo,jedan Bože,smiluj nam se!
Božansko milosrđe, ti neshvatljiva tajno Presvetoga Trojstva – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, ti izrazu njegove najveće moći – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, koje si se objavilo u stvaranju nebeskih duhova – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, koje si nas iz ništavila pozvalo u život – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, koji obuhvaćaš svijet – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, koji nam daruješ besmrtan život – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, koje nas zaštićuješ od zasluženih kazna – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, koje nas oslobađaš od bijede grijeha – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, koje nam u Riječi što je Tijelo postala daruješ opravdanje – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, koje se na nas izlijevaš iz Rana Kristovih – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, koje nam izvireš iz Presvetog Srca – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, koje si nam dalo presvetu Djevicu za Majku Milosrđa – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, vidljivo u ustanovljenju Crkve koja obuhvaća cijeli svijet – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, vidljivo u ustanovljenju i dijeljenju svetih sakramenata – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, neograničeno u sakramentu Krštenja i Pokore – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, neizmjerno u sakramentu Oltara i Svećeništva – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, koje si nas pozvalo k svetoj vjeri – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, u obraćenju griješnika – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, koje usavršuješ svete – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, vrelo bolesnicima i patnicima – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, utjeho i blago svih onih koji su skršena srca – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, ufanje onih koji očajavaju – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, koje uvijek i svagdje pratiš sve ljude – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, koje nas ispunjaš milostima – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, mire umirućih – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, koje nas čuvaš od paklenoga ognja – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, ti slasti i neizmjerna radosti sviju svetih – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, beskrajno u svim tajnama vjere – uzdam se u Tebe!
Božansko milosrđe, neiscrpivi izvore čudesa – uzdam se u Tebe!

P.Bog je milosrdan i pun samilosti,spor na srdžbu i pun dobrote.
O.Zato ću dovijeka klicati milosrđu Božjemu.

Pomolimo se: O,vječni Bože, čije je milosrđe neistraćivo i čije je blago smilovanja neiscrpivo, milosno pogledaj na nas i umnoži u nama svoje milosrđe da u teškim trenucima ne očajavamo i ne budemo obeshrabreni, nego da se predamo s velikim povjerenjem u tvoju svetu volju, koja je sama ljubav i smilovanje! Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s tobom i Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vjekova. Amen


DODATAK:
Božansko milosrđe1. ISUSOVE RIJEČI U VEZI SLIKE KOJE SU BILE UPUĆENE SVETOJ SESTRI FAUSTINI
„Moj pogled na ovoj slici jednak je mojem pogledu na križu.“ (Dn 326)
„Ljudima pružam posudu s kojom trebaju dolaziti po milosti na izvor milosrđa. Posuda je ova slika s potpisom: Isuse, ja se uzdam u Tebe.“ (Dn 327)
„Po slici podijelit ću dušama mnoge milosti. Ona će podsjećati na zahtjeve Mojeg milosrđima, jer i najjača vjera ništa ne pomaže bez djela.“ (Dn 742)
2. ISUSOVE RIJEČI U VEZI ŠTOVANJA SVETKOVINE BOŽANSKOG MILOSRĐA.
„Želim podariti potpuni oprost, onim dušama koje se ispovijede i pričeste na Svetkovinu mojeg milosrđa.“ (Dn 1109)
„Ja želim da se ova slika javno izloži na prvu nedjelju poslije Uskrsa.“ (Dn 88)
„Ja želim da svećenici propovijedaju Moje veliko milosrđe prema grešnim dušama. Grešnik neka se ne boji približiti Mi se. Zrake milosrđa želim izliti na duše ljudi.“ (Dn 50)
„Stoga na prvu nedjelju poslije Uskrsa treba biti svetkovina milosrđa, a svećenici trebaju
propovijedati toga dana dušama Moje veliko i neiscrpivo milosrđe.“ (Dn 570)
3.ISUSOVE RIJEČI U VEZI MOLITVE KRUNICE BOŽANSKOG MILOSRĐA.
„Ta molitva je za ublaženje Moje srdžbe.“ (Dn 476)
„Moja kćeri, drag mi je jezik tvoga srca i moljenjem krunice Božjeg milosrña približuješ Mi čovječanstvo.“ (Dn 929)
4.ISUSOVE RIJEČI U VEZI ŠTOVANJA ČASA MILOSRĐA
„U tri sata zazivaj Moje milosrđe, posebno grešnicima. Udubi se makar na kratko u Moju muku, prije svega u Moju napuštenost za vrijeme umiranja. To je čas velikog milosrđa svijetu. Dopuštam ti prodrijeti u Moju smrtnu žalost. U tom času ne uskraćujem ništa duši koje Me moli po Mojoj muci.“ (Dn 1320)
„Podsjećam te, Moja kćeri, da ti, kad god čuješ otkucavanje trećeg sata, uroniš posve u Moje milosrđe, proslavljaš ga i hvališ. Zazivaj njegovu svemoć cijelom svijetu, a posebno siromašnim grešnicima, jer sada je ono široko otvoreno svakoj duši. U ovom času možeš izmoliti sve za sebe i za druge. U ovom času dolazi milost cijelom svijetu. Milosrđe pobijedi pravednost. Moja kćeri, potrudi se u ovom času održavati Put križa. Ali ako ti to nije moguće, onda pođi na kratko u kapelu i štuj Moje Srce, koje boravi puno milosrđa u Oltarskom sakramentu. Ako ti i to nije moguće, uroni samo na kratko u molitvu na mjestu gdje se nalaziš. Ja tražim slavu od svakog stvorenja za Moje milosrđe, ali najprije od tebe, jer tebi Sam dao najdublje upoznati ovu tajnu.“ (Dn 1572)
5.ISUSOVE RIJEČI U VEZI ŠIRENJA (NAVIJEŠTANJA) BOŽJEG MILOSRĐA.
„Kad god me želiš obradovati – propovijedaj svijetu moje veliko neizmjerno milosrđe.“ (Dn 164)
„Moja kćeri, kad preko tebe tražim od ljudi štovanje Mojeg milosrđa, ti se moraš kao prva
odlikovati povjerenjem u Moje milosrđe.“ (Dn 742)
„Objavljuj svijetu o Mojem milosrđu, o Mojoj ljubavi. Gorim milosrđem, želim ga izliti na duše ljudi. O kakvu Mi bol pripravljaju odbacujući prihvaćanje. Moja kćeri, čini što je u tvojoj moći da bi proširila klanjanje Mojem milosrđu. Što tebi nedostaje, Ja ću dopuniti. Reci trpećem čovječanstvu neka se priljube uz Moje milosrdno Srce i Ja ću ih ispuniti mirom. Reci, Moja kćeri, da sam Ja sav ljubav i milosrđe. Kad mi se približi duša s povjerenjem, ispunjam je tako ogromnom milošću, da je ona ne može sama u sebi primiti i izručivati će je na druge duše.“ (Dn1074)
„Moja kćeri, ne popuštaj u širenju Mojeg milosrđa. Time donosiš ublaženje Mojem Srcu koje gori vatrom smilovanja za grešnike. Reci Mojim svećenicima da će se okorjeli grešnici raskajati po njihovim riječima kad budu govorili o Mojem neiscrpnom milosrđu, o smilovanju koje za njih imam u Srcu.“ (Dn 1521)
„Čini što je u tvojoj moći da grešnici upoznaju Moju dobrotu.“ (Dn 1665)
S dušama, koje se utječu Mojem milosrđu i s onima koje drugima propovijedaju o Mojem milosrđu i časte ga, postupat ću u smrtnom času po Mojem beskrajnom milosrđu.“ (Dn 379)
„Onim svećenicima koji šire i proslavljaju Moje milosrđe dat ću posebnu moć, pomazat ću njihove riječi i srca ću dirnuti onima kojima govore.“ (Dn 1521)
„Sve duše koje časte Moje milosrđe, šire njegovu slavu i ohrabruju druge duše pouzdavati se u Moje milosrđe, neće doživjeti užasa u svom smrtnom času. Moje milosrđe će ih štititi u toj posljednjoj borbi.“(Dn 1540)
***
*Ovo je novi način moljenja molitva u čast Božjem milosrđu koji je Hrvatska biskupska konferencija odobrila Koordinaciji zajednica,pokreta i udruga štovatelja Božjeg milosrđa.
IMPRIMATUR:Hrvatska biskupska konferencija 29.siječnja 2014;br 79/2014

Božansko milosrđe, koje obraćaš grješnike,

Božansko milosrđe, koje posvećuješ pravednike,

Božansko milosrđe, koje usavršuješ svete,

Božansko milosrđe, vrelo bolesnicima i patnicima,

Božansko milosrđe, utjeho i blago onih koji su skršena srca,

Božansko milosrđe, ufanje onih koji očajavaju,

Božansko milosrđe, koje uvijek i svugdje pratiš sve ljude,

Božansko milosrđe, koje nas ispunjaš milostima,

Božansko milosrđe, mire umirućih,

Božansko milosrđe, koje nas čuvaš od paklenog ognja,

Božansko milosrđe, koje olakšavaš patnje dušama u čistilištu,

Božansko milosrđe, neizmjerna slasti i radosti sviju svetih,

Božansko milosrđe, beskrajno u svim tajnama vjere,

Božansko milosrđe, neiscrpivi izvore čudesa.

V: Bog je milosrdan i pun samilosti,

spor na srdžbu i pun dobrote.

R: Zato ću dovijeka klicati božanskom milosrđu!

Pomolimo se: Bože, neizmjernog milosrđa, pogledaj milostivo na nas, umnoži u nama djelo svoga milosrđa da ne očajavamo ni u najvećim iskušenjima, nego se uvijek sa sve većim pouzdanjem predajemo tvojoj svetoj volji, ljubavi i milosrđu! Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Kralju milosrđa, koji nam s tobom i s Duhom Svetim iskazuje milosrđe u sve vijeke vjekova! Amen.

Komentiraj

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s

%d blogeri kao ovaj: