30. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – b

lk-1310-17XXX. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
30. NKG – Svagdan ili: Sv. Antun Marija Claret, biskup

BIBLIJSKA MISAO DANA

OSLOBODITELJ OD OKOVA BOLESTI
Lk 13,10-17

Čitavo se dosadašnje Pavlovo izlaganje može obuhvatiti njegovim riječima: „po Kristu nam je tijelo mrtvo (za grijeh), a duh živ.“ I iz toga danas Pavao izvodi praktični zaključak da nismo više dužnici tijela i da ne bismo trebalo živjeti po tijelu, tj. prema bilo kojim prohtjevima naše na zlo sklone naravi. Zato nas sv. Pavao danas poziva da Duhom mrtvimo tjelesna djela. Naglašava da i poslije krštenja naše je „tijelo“ i dalje živo, naša se niža narav i dalje buni, ali mi ne smijemo dozvoliti da u nama prevladaju njezine divlje klice, već ih moramo kljaštriti i odstranjivati, svoja tjelesna djela krotiti. Živimo «po tijelu», jer živimo u ovome svijetu, ali više nismo samo tijelo, jer smo ucijepljeni u Božji svijet. I dokle god živimo, živimo u toj napetosti između «tijela» i «Duha». Duh je izvor Božjega u nama. I ako živimo po Duhu baštinici smo onoga što je od Duha, i zato se moramo njega držati i za njim ići, s njim i trpjeti.Tako ćemo biti s njim i proslavljeni: koliko za njega i s njim trpimo toliko ćemo s njim i uživati. S njim je sigurna i naša pobjeda u vječnosti. Nastavi čitati “30. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – b”

2410 – Sveti Antun Marija Claret

Sveti Antun Marija Claret, biskup (1807-1870)

Antun Marija Claret rodio se 23. prosinca 1807. u Sallentu, u španjolskoj pokrajini Kataloniji. Godine 1835. bio je zaređen za svećenika, a od god. 1843. veoma je uspješno djelovao kao pučki misionar u rodnome kraju. Godine 1849. osnovao je misijsku družbu Sinova Srca Marijina, koji se po njemu u puku nazivaju i klaretinci. Osnovao je i žensku granu te družbe, a nazvao ju je Kćeri Srca Marijina. Učinio je tako jer je bio veliki štovatelj i pobožnik Srca Marijina.
Kako je po svojim mnogobrojnim apostolskim pothvatima postao poznat, imenovan je nadbiskupom Santiaga na Kubi. Ondje je djelovao od god. 1850. do 1857. Ta je nadbiskupija prije njega 14 godina bila bez svoga pastira. Antun se svim marom dao na to da je obnovi i podigne. Činio je to duhovnim vježbama za kler, pastoralnim pohodima i misijama. U šest je godina obavio tri vizitacije svoje nadbiskupije, a započeo je i s četvrtom. Osnovao je i Bratovštinu kršćanskoga nauka, kako bi puk što više poučio u vjeri. Nastavi čitati “2410 – Sveti Antun Marija Claret”

30. NKG – JUTARNJA MOLITVA – b

Jutarnja molitvaXXX. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
30. NKG – Svagdan ili: Sv. Antun Marija Claret, biskup

JUTARNJA MOLITVA

Bog je osoba i želi osobni odnos sa svakim od nas. Mi nismo za Boga brojke, anonimci, serijski proizvod. On nas je stvorio svojom rukom, udahnuo nam je život, poznaje nas po imenu i želi biti naš prijatelj. Svakoga od nas ljubi, svatko mu je dragocjen i jednako važan. Susret s Bogom osobni je susret i nitko ga ne može doživjeti umjesto nas. Mi možemo jedni drugima pomoći da susretnemo Boga, ali ne možemo to učiniti jedni umjesto drugih. Taj se susret s Bogom događa u čitanju Božje riječi, u sakramentima, u zajednici vjernika i – na poseban način – u molitvi. Bolest je prilika za osobni susret s Bogom i razvijanje osobnoga odnosa s njime kroz molitvu.

Dobro vam jutro i lijep dan ♥

Isuse evo dajem ti ruku, vodi me TI

2410 – Devetnica za duše u čistilištu

foto Pixabay

Devetnica za duše u čistilištu

Ova devetnica može se moliti devet uzastopnih dana, počevši bilo kojega dana u godini. Moli se s namjerom za određenu milost od Gospodina po zagovoru siromašnih duša, izbavljenih iz čistilišta ili kako bismo zahvalili za već primljene milosti. Jedini traženi uvjet kako bi ova devetnica bila ‘važeća’ jest da se moli bez prestanka devet uzastopnih dana. (Ako se jedan dan preskoči, potrebno ju je započeti iznova; ne zbog toga što je riječ o magijskoj formuli, nego kako bismo se vježbali u postojanosti i vjernosti u molitvi.

PRVI DAN

Molitva
Neka po cijelim svijetu bude ljubljeno presveto Srce Isusovo! Od sada do vijeka!
Naša draga Gospo od presvetog Srca Isusova moli za nas!
Čin vjere: Moj Bože, vjerujem u tebe, jer Ti si istina. Vjerujem i u Tvoju istinu koju si očitovao svojoj svetoj Crkvi.
Čin nade: Moj Bože, vjerujem u Tebe, jer ispunjavaš svoja obećanja.
Čin ljubavi: Moj Bože, ja te ljubim od sveg srca i iznad svega. Radi Tebe ljubim svoje bližnje kao sebe samog.

Razmatranje
Postoji mjesto pokore koje se zove čistilište gdje pravednici dovršavaju svoje čišćenje prije nego smiju ući u nebo. Sveta Crkva poučava me u ovoj istini. Moj Bože, čvrsto vjerujem u tu istinu! Gledam Tvoju svetost, pravednost i blagost u čistilišnom plamenu. Tko će uzići na Goru Jahvinu, tko će stajati na svetom mjestu njegovu? Onaj u koga su ruke čiste i srce nedužno: duša mu se ne predaje ispraznosti, i ne kune se varavo. (Ps 24, 3-4). Ništa nečisto ne može ući u kraljevstvo, jer Ti si svet, svet, svet, o Bože!
Ulij mi odvratnost prema grijehu i udijeli mi milost da, još u svijetu, okajem ono što sam sagriješio.
“Znadem, o Jahve, da su Ti sudovi pravedni”(Ps 119,75). Reći ću Bogu: Nemoj me osudit! Kaži mi zašto se na me obaraš!” (Job 12,2). “Tebi, samom Tebi ja sam zgriješio i učinio što je zlo pred Tobom” (Ps 51,6). Zaslužujem vječne kazne, ali Tvoje me milosrđe prati. Ti si me dostigao, bijah već u sjeni smrtnoj i Ti si me poštedio.
“O vatro koja čistiš, kraljevstvo nade. U Tebi možemo s prorocima klicati: U mojoj nevolji ispunio si moje srce! Kad ti ne bi postojala, kud bi tolike ravnodušne i nepokorne duše?”
“Blagoslovlljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe! (2 Kor 1,3).

Odluka
Molimo presveto Srce Isusovo da zapali srca vjernika žarkom ljubavlju prema siromašnim dušama.
Neka ne prođe ni jedan dan, a da nismo upravili nekoliko molitava i dobrih djela za oslobođenje siromašnih duša.

Molitva
Gospodine, molimo te, neka naš ponizni vapaj bude na korist tvojim slugama i službenicama. Oslobodi ih svih grijeha i učini ih sudionicima tvog otkupljenja. Ti koji živiš!

De Profundis – Molitva iz dubine (Psalam 130)

Iz dubine, Gospodine, vapijem tebi: /
Gospodine, usliši glas moj! /
Neka pazi uho tvoje / na glas moga vapaja! /
Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, /
Gospodine, tko će opstati? /
Al u tebe je praštanje, /
da bismo ti služili. /
U Gospodina ja se uzdam, /
duša se moja u njegovu uzda riječ. /
Duša moja čeka Gospodina / više no zoru straža noćna; /
više no zoru straža noćna; / nek Izrael čeka Gospodina. /
Jer je u Gospodina milosrđe / i obilno je u njega otkupljenje; /
on će otkupiti Izraela /
od svih grijeha njegovih

Molitva za pokojne roditelje
Ti si nam, Bože, naložio da poštujemo svoga oca i majku. Imaj samilosti prema mome ocu i majci; oslobodi ih patnje koju su zaslužili zbog svojih grijeha i daj da te jednog dana smiju opet gledati u nebeskom veličanstvu. Po Gospodinu našem Isusu Kristu. Amen.
Pokoj vječni daruj im Gospodine i svjetlost vječna svjetlila im! Počivali u miru! Amen. Nastavi čitati “2410 – Devetnica za duše u čistilištu”

30. NKG – MISNA ČITANJA – b (II)

XXX. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
30. NKG – Svagdan ili: Sv. Antun Marija Claret, biskup

MISNA ČITANJA
📖: Ef 4,32–5,8; Ps 1,1-4.6; Lk 13,10-17

Prvo čitanje: Ef 4, 32 – 5, 8
Hodite u ljubavi kao i Krist.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!
Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.
Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kako dolikuje svetima! Ni prostota, ni ludorija, ni dvosmislica, što se ne priliči, nego radije zahvaljivanje! Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik — taj idolopoklonik — nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu. Nitko neka vas ispraznim riječima ne zavarava: Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. Nemajte dakle ništa s njima! Da, nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 1, 1-4.6
Pripjev: Budimo nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena!

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,
ne staje na putu grešničkom,
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u Zakonu Gospodnjem,
o Zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno
pokraj voda tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene,
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.
Jer Gospodin zna put pravednih,
a propast će put opakih.

Evanđelje: Lk 13, 10-17
Nije li ovu kćer Abrahamovu trebalo odriješiti od spona u dan subotni?

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Jedne je subote naučavao Isus u nekoj sinagogi. Kad eto žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. Kad je Isus opazi, dozva je i reče joj: »Ženo, oslobođena si svoje bolesti!« I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga.
Nadstojnik sinagoge — ozlovoljen što je Isus u subotu izliječio — govoraše mnoštvu: »Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotni!« Odgovori mu Gospodin: »Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu? Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju sotona sveza evo osamnaest je već godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotni?« Na te njegove riječi postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se on proslavio.
Riječ Gospodnja.

%d blogeri kao ovaj: