33. NKG – MISNA ČITANJA – d (II)

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
33. NKG – Svagdan ili: Sv. Margareta Škotska; ili: Sv. Gertruda, djevica

MISNA ČITANJA

📖: Otk 4,1-11; Ps 150,1-6; Lk 19,11-28

Prvo čitanje: Otk 4, 1-11
Svet Gospodin, Bog, Svevladar, Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi!

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, vidjeh: gle, vrata otvorena na nebu!
A onaj prijašnji! glas, što ga ono začuh kao glas trublje što govoraše sa mnom, reče:
»Uziđi ovamo i pokazat ću ti što se ima dogoditi nakon ovoga!«
I odmah se u duhu zanijeh kad gle: prijestolje stajaše na nebu i na prijestolje Netko sjede — taj što sjede bijaše nalik jaspisu i sardu — a uokolo prijestolja duga nalik smaragdu.
Uokolo prijestolja dvadeset i četiri prijestolja, a na prijestolja sjedoše dvadeset i četiri starješine, obučene u bijele haljine, sa zlatnim vijencima na glavi.
Od prijestolja izlaze munje, i glasovi, i gromovi; pred prijestoljem gori sedam ognjenih zubalja, to jest sedam duhova Božjih, a ispred prijestolja kao neko stakleno more, nalik na prozirac.
U sredini prijestolja, oko prijestolja četiri bića, sprijeda i straga puna očiju: prvo biće slično lavu, drugo biće slično juncu, treće biće s licem kao čovječjim, četvrto biće slično letećem orlu.
Ta su četiri bića — u svakoga po šest krila — sve naokolo i iznutra puna očiju.
Bez predaha dan i noć govore:
»Svet! Svet! Svet Gospodin, Bog, Svevladar,
Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi!«
I kad god bića daju slavu i čast i pohvalnicu Onomu koji sjedi na prijestolju,
Živomu u vijeke vjekova, dvadeset i četiri starješine padnu ničice pred Onim koji sjedi na prijestolju i poklone se njemu — Živomu u vijeke vjekova — stavljajući svoje vijence pred prijestolje i govoreći:
»Dostojan si, Gospode, Bože naš, primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio, i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno!«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 150, 1-6
Pripjev: Svet, svet, svet, Gospodin, Bog, Svevladar!

Hvalite Boga u Svetištu njegovu,
slavite ga u veličanstvu svoda nebeskog!
Hvalite ga zbog silnih djela njegovih,
slavite ga zbog beskrajne veličine njegove!

Hvalite ga zvucima roga,
slavite ga harfom i citrom!
Hvalite ga igrom i bubnjem,
slavite ga glazbalima zvonkim i frulom!

Hvalite ga cimbalima zvučnim,
slavite ga cimbalima gromkim!
Sve što god diše,
Gospodina neka slavi!

Evanđelje: Lk 19, 11-28
Svakomu koji ima još će se dati, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Kaza Isus prispodobu — zato što bijaše nadomak Jeruzalemu i oni mislili da će se umah pojaviti kraljevstvo Božje. Reče dakle:
»Neki je ugledan čovjek imao otputovati u daleku zemlju da primi svoje kraljevstvo pa da se vrati. Dozva svojih deset slugu, dade im deset mna i reče: ‘Trgujte dok ne dođem.’ A njegovi ga građani mrzili te poslaše za njim poslanstvo s porukom: ‘Nećemo da se ovaj zakralji nad nama.’«
»Kad je on primio kraljevstvo i vratio se, naredi da mu dozovu one sluge kojima je predao novac da sazna što su zaradili.«
»Pristupi prvi i reče: ‘Gospodaru, tvoja mna donije deset mna.’ Reče mu: ‘Valjaš, slugo dobri! U najmanjem si bio vjeran, vladaj nad deset gradova!’ Dođe i drugi govoreći: ‘Mna je tvoja, gospodaru, donijela pet mna.’ I tomu reče: ‘I ti budi nad pet gradova!’
»Treći, opet, dođe govoreći: ‘Gospodaru, evo ti tvoje mne. Držao sam je pohranjenu u rupcu. Bojao sam te se jer si čovjek strog: uzimaš što nisi pohranio, žanješ što nisi posijao.’«
»Kaže mu: ‘Iz tvojih te usta sudim, zli slugo, Znao si da sam čovjek strog, da uzimam što nisam pohranio i žanjem što nisam posijao? Zašto onda nisi uložio moj novac u novčarnicu? Ja bih ga po povratku podigao s dobitkom.’ Nato reče nazočnima: ‘Uzmite od njega mnu i dajte onomu koji ih ima deset.’ Rekoše mu: ‘Gospodaru, ta već ima deset mna!’ ‘Kažem vam: svakomu koji ima još će se dati, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A moje neprijatelje — one koji me ne htjedoše za kralja — dovedite ovamo i smaknite ih pred mojim očima!’«
Rekavši to, nastavi put uzlazeći u Jeruzalem.
Riječ Gospodnja.

%d blogeri kao ovaj: