33. NKG – MISNA ČITANJA – e (II)

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
33. NKG – Sv. Elizabeta Ugarska, redovnica
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖 od dana : Otk 5,1-10; Ps 149,1-6a.9b; Lk 19,41-44

Prvo čitanje: Otk 5, 1-10
Zaklan je Jaganjac i svojom nas krvlju otkupio iz svakoga plemena.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, vidjeh: na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju knjiga, iznutra i izvana ispisana, zapečaćena sa sedam pečata!
I vidjeh snažnog anđela gdje iza glasa proglašuje:
»Tko je dostojan otvoriti knjigu i otpečatiti pečate njezine?«
I nitko — ni na nebu ni na zemlji ni pod zemljom — nije mogao otvoriti knjige ni pogledati u nju.
Briznem u plač jer se nitko ne nađe dostojan otvoriti knjigu i pogledati u nju.
A jedan od starješina reče: »Ne plači!
Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina, Korijen Davidov, on će otvoriti knjigu i sedam pečata njezinih.«
I vidjeh: posred prijestolja i četiriju bića i posred starješina stoji, kao zaklan, Jaganjac
sa sedam rogova i sedam očiju, to jest sedam duhova Božjih, po svoj zemlji poslanih.
On pristupi te iz desnice Onoga koji sjedi na prijestolju uzme knjigu.
A kad on uze knjigu, četiri bića i dvadeset i četiri starješine padoše ničice pred Jaganjca.
U svakoga bijahu citre i zlatne posudice pune kâda, to jest molitava svetačkih.
Pjevaju oni pjesmu novu: »Dostojan si uzeti knjigu i otvoriti pečate njezine jer si bio zaklan
i otkupio, krvlju svojom, za Boga ljude iz svakoga plemena i jezika, puka i naroda; učinio si ih Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima i kraljevat će na zemlji.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 149, 1-6a.9b
Pripjev: Učinio si nas Bogu našemu kraljevstvom i svećenicima.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu,
i u zboru pobožnikâ hvalu njegovu!
Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem!
Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

Neka u kolu hvale ime njegovo,
bubnjem i citrom neka ga slave!
Jer Gospodin ljubi narod svoj,
spasenjem ovjenčava ponizne!

Neka se sveti raduju u slavi,
neka kliču s ležaja svojih!
Nek im pohvale Božje budu na ustima,
nek bude na čast svim pobožnicima njegovim!

Evanđelje: Lk 19, 41-44
O kad bi spoznao što je za tvoj mir!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Kad se Isus približi Jeruzalemu i ugleda grad, zaplaka nad njim govoreći: »O kad bi i ti u ovaj dan spoznao što je za tvoj mir! Ali sada je sakriveno tvojim očima. Doći će dani na tebe kad će te neprijatelji tvoji opkoliti opkopom, okružit će te i pritijesniti odasvud. Smrskat će o zemlju tebe i djecu tvoju u tebi. I neće ostaviti u tebi ni kamena na kamenu zbog toga što nisi upoznao časa svoga pohođenja.«
Riječ Gospodnja.

%d blogeri kao ovaj: