33. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
33. NKG – Svagdan 

MISNA ČITANJA
📖: Otk 11,4-12; Ps 144,1-2.9-10; Lk 20,27-40

Prvo čitanje: Otk 11, 4-12
Ova su dva proroka zadavala muku pozemljarima.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola
Meni, Ivanu, rečeno je:
Evo moja dva svjedoka!
To su dvije masline i dva svijećnjaka što stoje pred Gospodarom zemlje.
Ako im tko hoće nauditi, oganj suče iz usta njihovih i proždire njihove neprijatelje.
Doista, htjedne li im tko nauditi, tako treba da pogine.
Oni imaju vlast zaključati nebo da ne pada kiša dok oni prorokuju;
imaju vlast pretvoriti vode u krv i udariti zemlju kojim god zlom kad god htjednu.
A kada dovrše svoje svjedočanstvo,
Zvijer koja izlazi iz Bezdana zaratit će se s njima, pobijediti ih i ubiti.
I njihova će trupla ležati na trgu grada velikoga koji se duhovno zove Sodoma i Egipat,
gdje je i Gospodin njihov raspet.
Ljudi iz svih puka i plemena i jezikâ i narodâ gledat će njihova trupla tri i pol dana
i neće dopustiti da im se trupla u grob polože.
Pozemljari će se radovati i veseliti zbog njihove nesreće i darivati jedan drugoga
jer su ta dva proroka zadavala muku pozemljarima.
Ali nakon tri i pol dana duh životni od Boga uđe u njih i stadoše na noge te strah velik obuze one koji ih promatrahu.
I začuše glas s neba silan:
»Uziđite ovamo«!
I uziđoše na oblaku u nebo na očigled svojih neprijatelja.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 144, 1-2.9-10
Pripjev: Blagoslovljen Gospodin, hridina moja!

Blagoslovljen Gospodin, hridina moja:
ruke mi uči boju a prste ratu.

On je ljubav moja i tvrđava moja,
zaštita moja, izbavitelj moj,
štit moj za koji se sklanjam;
on mi narode stavlja pod noge!
Pjevat ću ti, Bože, pjesmu novu,
na harfi od deset žica svirat ću.
Ti daješ pobjedu kraljevima,
ti koji si spasio Davida, slugu svojega.

Evanđelje: Lk 20, 27-40
Bog nije Bog mrtvih, nego živih.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Pristupe Isusu neki od saduceja, koji niječu uskrsnuće. Upitaše ga: »Učitelju! Mojsije nam napisa: Umre li bez djece čiji brat koji imaše ženu, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svomu. Bijaše tako sedmero braće. Prvi se oženi i umrije bez djece. Drugi uze njegovu ženu, onda treći; i tako redom sva sedmorica pomriješe ne ostavivši djece. Naposljetku umrije i žena. Kojemu će dakle od njih ta žena pripasti o uskrsnuću? Jer sedmorica su je imala za ženu.«
Reče im Isus: »Djeca se ovog svijeta žene i udaju. No oni koji se nađoše dostojni onog svijeta i uskrsnuća od mrtvih niti se žene niti udaju. Zaista, ni umrijeti više ne mogu: anđelima su jednaki i sinovi su Božji jer su sinovi uskrsnuća.«
»A da mrtvi ustaju, naznači i Mojsije kad u odlomku o grmu Gospoda zove Bogom Abrahamovim, Bogom Izakovim i Bogom Jakovljevim. A nije on Bog mrtvih, nego živih. Ta svi njemu žive!«
Neki pismoznanci primijete: »Učitelju! Dobro si rekao!« I nisu se više usuđivali upitati ga bilo što.
Riječ Gospodnja.

Autor: Administrator7

"O ženo! Velika je vjera tvoja! Neka ti bude kako želiš." (Matej 15, 28)

%d blogeri kao ovaj: