2712 – SV. IVAN APOSTOL I EVANĐELIST – ŽIVOTOPIS

SV. IVAN, APOSTOL I EVANĐELIST,
Blagdan

Rođen u prvom stoljeću, bio je sin Zebedeja i Salome, a potjecao je iz Betsaide na Genezaretskom jezeru. Imao je brata Jakova, također apostola. Prije svog apostolskog zvanja bio je ribar, kao što su bili i Šimun Petar i Andrija. On je od samog početka pripadao onim učenicima koji su kod Isusa imali određenu naklonost. Za Ivana u Evan­đelju stoji da je odano ljubio Isusa i da je jednako tako od Isusa bio ljubljen. Osim s Isusom, i s Petrom ga je vezalo posebno prijateljstvo. Sveti Ivan je pisac četvrtoga Evanđelja, Otkrivenja i triju poslanica. Bio je jedan od prvih koje je Krist pozvao da ga slijede, ali također i jedini apostol koji je, unatoč više pokušaja da ga se ubije, umro prirodnom smrću. Apostol Pavao nazvao je Ivana zajedno s Petrom i Jakovom: “stupovi Crkve”. Nastavi čitati “2712 – SV. IVAN APOSTOL I EVANĐELIST – ŽIVOTOPIS”

2712 – SV. IVAN APOSTOL I EVANĐELIST

Sv Ivan EvandjelistSV. IVAN, apostol i evanđelist
Blagdan

Sveti Ivan Evanđelist (grč. Εὐαγγελιστής Ἰωάννης, heb. יוחנן Johanan, “Gospodin je milostiv”; Betsaida, oko 15. – Patmos, oko 100.), apostol i evanđelist, svetac, pisac Evanđelja po Ivanu, Prve, Druge i Treće Ivanove poslanice te knjige Otkrivenja. U kalendaru Katoličke crkve, njegov spomendan se obilježava 27. prosinca i slavi se u bijeloj liturgijskoj boji.
Podrijetlom je Židov iz Galileje. Roditelji su mu bili Zebedej i sveta Saloma, a brat mu bijaše sveti Jakov Stariji. Prvotno je s obitelji bio ribar na Galilejskom moru pa učenik i suradnik sv. Ivana Krstitelja. Prvi je sa sv. Andrijom pošao za Kristom. Nalazi se, uz sv. Petra i sv. Jakova Starijega, svoga brata, u užoj skupini učenika, koju Isus u određenim okolnostima uzima sa sobom, u čemu se očituje Isusov prisniji odnos s tom trojicom. U Evanđeljima se dva brata često nazivaju “Zebedejevi”, po svome ocu, a Krist im, zbog njihova energičnog i eksplozivnog temperamenta nadjene ime “Sinovi groma”. Zajedno je s Petrom i Jakovom kada Isus, u Kafarnaumu, ulazi u Petrovu kuću kako bi mu ozdravio punicu; s ostalom dvojicom slijedi Krista u kuću nadglednika sinagoge Jaira, čija je kći vraćena u život; slijedi ga dok se uspinje na goru Tabor gdje će svjedočiti Preobraženju Gospodnjem; uz njega je na Maslinskoj gori kad, pred veličinom Hrama, izgovara besjedu o svršetku grada i svijeta; blizu mu je kad se u Getsemanskom vrtu povlači kako bi uputio molitvu Ocu prije muke. Nastavi čitati “2712 – SV. IVAN APOSTOL I EVANĐELIST”

2712 – JUTARNJA MOLITVA

Jutarnja molitva

BOŽIĆNA OSMINA  
TREĆI DAN BOŽIĆNE OSMINE – 27. PROSINAC
SV. IVAN, APOSTOL I EVANĐELIST,
Blagdan

JUTARNJA MOLITVA

Gospodine moj i Bože! Iako znam da svoj život
moram uskladiti s Tvojom voljom, ja se ipak
tome odupirem i želim živjeti po svome.
Molim te, pomozi mi da ovoga jutra svoje
poglede upravim na tebe i svoju volju podložim
Tvojoj. Sačuvaj me danas od svake ludosti
vlastitih putova: od obijesti i precjenjivanja
samoga sebe, od nestrpljivosti i klonulosti,
od samoljublja i nezadovoljstva. Prihvati me
i vodi moje korake prema Tvojoj volji.

Neka se, Gospodine, Tvoja volja
istodobno ostavruje na zemlji
kao i u nebeskom kraljevstvu.
Ne vodi me putem lažne čežnje
i oslobodi me taštog djelovanja
i nestvarne nade u Tebe.

2712 – SV. IVAN, APOSTOL I EVANĐELIST – MISNA ČITANJA

BOŽIĆNA OSMINA
3. DAN BOŽIĆNE OSMINE
27. PROSINAC – SV. IVAN, apostol i evanđelist

MISNA ČITANJA
📖
: 1Iv 1, 1-4, Ps 97, 1-2.5-6.11-12, Iv 20, 1-8

Prvo čitanje: 1Iv 1, 1-4, 
Što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama.

Početak Prve poslanice svetog Ivana apostola
Predragi!
Što bijaše od početka, što smo čuli, što smo vidjeli očima svojim, što razmotrismo i ruke naše opipaše
o Riječi, Životu — da, Život se očitova, i vidjeli smo i svjedočimo, i navješćujemo vam Život vječni, koji bijaše kod Oca i očitova se nama — što smo vidjeli i čuli, navješćujemo i vama  s nama.
A naše je zajedništvo s Ocem i sa Sinom njegovim Isusom Kristom.
I to vam pišemo da radost naša bude potpuna.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “2712 – SV. IVAN, APOSTOL I EVANĐELIST – MISNA ČITANJA”

%d blogeri kao ovaj: