02. KOR – SUBOTA – VEČERNJA MOLITVA

II. KORIZMENI TJEDAN – SUBOTA
02. KOR – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Gospodine,
ponekad bih htjela ostaviti sve  što smatram posebno važnim:
svoje zvanje i svoj neprekidni posao,  ponekad i najbliže ljude,  da bih bila slobodna za sebe i za Tebe.

A tada pogledam na Tvoj put.
Ti si išao k ljudima:
i izmučenima i zbunjenima,
koji nevažno smatraju važnim
i s kojima je teško živjeti.
Gledam Tvoj put i htjela bih njime ići,
ali htjela bih i ostati slobodna kao Ti.

Ne želim više pitati
što se od mene očekuje.
želim još samo čuti što Ti od mene hoćeš.
Neću se više brinuti za duh ovog vremena,
kojemu se moram pokoravati.
Jer ti si Duh,
i Ti želiš da ja budem slobodna.

Ne želim više strahovati.
I kad me strah bude gonio na posao,
ne smije me više nadvladati.
Jer Ti si Duh slobode,
i Ti si strahovao kao i ja.

Neću više dopustiti
da tuđe misli određuju moj put,
jer Tvoja je milost
da moje misli budu slobodne,
moje odluke jasne,
moja ljubav bez obmane,
moja dobrota neovisna o raspoloženju.

Gospodine, dokrajči polovičan život,
polovičnu slobodu i polovičnu dobrotu.
Sebe mi daj, i bit ću slobodna.

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

%d blogeri kao ovaj: