01. KOR – VEČERNJA MOLITVA – f

I. KORIZMENI TJEDAN – PETAK
01. KOR – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Nek te anđeli prate

Kad noćni plašt pokrije zemlju,
Na nebu zablistaju zvijezde,
Kao biseri posuti trepte,
Svoje srebro prosipaju one.

Sve se sprema na počinak,
A prije nego utonu u san
Uprte svoje oči u drveni križ
I prikažu Bogu svoj dan.

A Ti im Bože oprosti
Sve grijehe i propuste,
Neka ih anđeli prate
I krilima svojim štite.

Budi im Gospode zaklon
Od poroka ovoga svijeta
I daj da čisti k Tebi dođu
U pratnji anđela čuvara. Nastavi čitati “01. KOR – VEČERNJA MOLITVA – f”

01. KOR – JUTARNJA MOLITVA – f

I. KORIZMENI TJEDAN – PETAK
01. KOR – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

Jutro je. Početak novog dana.
Neka po našem istinskom prihvaćanju svega što nas očekuje ovaj dan bude plodan i blagoslovljen.
Ne dopustimo da zbog naše strašljive i sebične zatvorenosti ovaj dan proživimo kao jedan od onih frustriranih dana kad se ništa lijepo ne događa.
Radosna srca, otvoreni za sve susrete ovoga dana i za sve dobro što smijemo učiniti danas, za sve napore i poteškoće koje ćemo podnijeti, krenimo jutros u život.
Neka i ovaj dan bude dan istinskog života i služenja životu!
Na taj će način na ovoj zemlji i oko nas biti više radosti i više mira.

fra Zvjezdan Linić
Nastavi čitati “01. KOR – JUTARNJA MOLITVA – f”

01. KOR – MISNA ČITANJA – f

I. KORIZMENI TJEDAN – PETAK
01. KOR – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Ez 18,21-28; Ps 130,1-8; Mt 5,20-26

Prvo čitanje: Ez 18, 21-28
Zar je meni do toga da umre bezbožnik, a ne da se odvrati od svojih putova i da živi?

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
Ovo govori Gospodin Bog:
»Ako se bezbožnik odvrati od svih grijeha što ih počini, i bude čuvao sve moje naredbe i vršio pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Sva njegova nedjela što ih počini bit će zaboravljena: zbog pravednosti što je čini, živjet će. Jer, zar je meni do toga da umre bezbožnik — riječ je Gospodina Boga — a ne da se odvrati od svojih zlih putova i da živi?
Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu i sve gadosti koje radi bezbožnik — hoće li živjeti? Sva pravedna djela koja bijaše činio zaboravit će se, a zbog svoje nevjere kojom se iznevjerio i zbog grijeha što ih počini, umrijet će. A vi velite: ‘Put Gospodnji nije pravedan!’ Čuj dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “01. KOR – MISNA ČITANJA – f”

%d blogeri kao ovaj: