0305 – BIBLIJSKA MISAO DANA – SV. FILIP I JAKOV

IV. VAZMENI TJEDAN – SRIJEDA
04. VAZ – SV. FILIP I JAKOV, apostoli
Blagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

📖:Iv 14,6-14

Danas je Isus rekao svojim učenicima da ako upoznaju njega, upoznat će i njegova Oca. Filip je tada zamolio Isusa da im pokaže svoga Oca. Dalje kaže da ako im Isus pokaže svoga Oca, tada će povjerovati u ono što Isus govori.
Isus je sigurno bio duboko razočaran Filipom i njegovom potrebom za dokazom. Filip je bio s njim dugo vremena, ali očito još uvijek nije potpuno vjerovao i vjerovao Isusu. Htio je dokaz. Isus se sigurno pitao zašto, nakon svog vremena koje su proveli zajedno, Filip i ostali učenici još uvijek nisu razumjeli tko je On. Što bi bilo potrebno da povjeruju i vjeruju tko je On?
Koliko često od Isusa tražimo dokaz? Ponekad također molim Isusa da mi pošalje jasan znak da je sa mnom. Pretpostavljam da i vi to možete učiniti. Ako primimo znak, tada ćemo sigurno znati da je Isus s nama. Vjera i povjerenje su teški u našim ljudskim odnosima, a možda čak i više u našem odnosu s Bogom i Isusom. Ljudska bića barem možemo vidjeti, čuti i razgovarati s njima. Vidimo njihove izraze lica i njihov govor tijela. Ovi izrazi mogu nam prenijeti gomilu informacija. Nastavi čitati “0305 – BIBLIJSKA MISAO DANA – SV. FILIP I JAKOV”

0305 – Molitva svetom apostolu Filipu

Molitva svetom apostolu Filipu

Slavni sveti Filipe, koji si na prvi Isusov poziv dragovoljno ga slijedio, i prepoznao kao Mesiju obećanog od Mojsija i Proroka, pun svetog entuzijazma, najavio ga je prijateljima, da s povjerenjem dođu slušati njegovu riječ. ;
ti koji si zagovornik pogana kod božanskog Učitelja i koji si poučeni od njega na poseban način o velikom otajstvu Trojstva; ti koji si žudio za mučeništvom kao za krunom apostolata:
Moli za nas, da naš um bude prosvijetljen uzvišenim istinama vjere i da naša srca budu snažno vezana za božanska učenja.
Moli za nas, da nam ne nedostaje snage nositi mistični križ boli s kojim ćemo moći slijediti Otkupitelja na putu do Kalvarije i Na putu u slavu.
Moli za nas, za naše obitelji, za našu daleku braću, za našu domovinu,
da zakon Evanđelja, koji je zakon ljubavi, pobijedi u svim srcima.

 

0305 – MISNA ČITANJA – SV. FILIP I JAKOV

Iv 14, 6-14SV. FILIP I JAKOV, apostoli
Blagdan

📖: 1Kor 15,1-8; Ps 19,2-5; Iv 14,6-14

Prvo čitanje: 1 Kor 15, 1-8
Gospodin se ukaza Jakovu, onda svim apostolima.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo!
Dozivljem vam u pamet
evanđelje koje navijestilh,
koje primiste,
u kome stojite,
po kojem se spasavate,
ako držite što sam vam navijestio;
osim ako uzalud povjerovaste.
Doista, predadoh vam ponajprije što i primih:
Krist umrije za grijehe naše po Pismima;
bi pokopan
i uskrišen treći dan po Pismima;
ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici.
Potom se ukaza braći,
kojih bijaše više od pet stotina zajedno;
većina ih još i sada živi, a neki usnuše.
Zatim se ukaza Jakovu,
onda svim apostolima.
Najposlije, kao nedonoščetu, ukaza se i meni.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “0305 – MISNA ČITANJA – SV. FILIP I JAKOV”

2501 – VEČERNJA MOLITVA – OBRAĆENJE SV. PAVLA

III. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
03. NKG – OBRAĆENJE SV. PAVLA
Blagdan

VEČERNJA MOLITVA

Gospodine, jedan Tvoj susret promijenio je Savla u Pavla. Neka se to dogodi i onima koji te traže otvorena srca. Pohodi, Gospodine, one koji su okovani. Ti im možeš raskinutu okove. Ražari njihova srca ljubavlju za Tebe. Privuci ih k Sebi. Molimo Te, Gospodine, za sve mlade koji su zarobljeni drogom, alkoholom, užicima ovog svijeta, da ih oslobodiš. Ti jedini možeš raskinuti okove. Daj da naši mladi čisto hodaju, čisto žive, kako bi bili sretni u braku. Daj da naši mladi budu radost roditeljima, Crkvi i svome narodu.

Ugodne i mirne snove žele vam vaši admini sve vas volimo BVB

 

2612 – MISNA ČITANJA – SV. STJEPAN PRVOMUČENIK

SV. STJEPAN PRVOMUČENIK, 
Blagdan

MISNA ČITANJA

📖: Dj 6, 8-10;7, 54-60. Ps 31, 3c-4.6ab.7b.8a.17.21ab, Mt 10, 17-22

Prvo čitanje: Dj 6, 8-10; 7, 54-60
Evo vidim nebesa otvorena.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Stjepan je pun milosti i snage činio velika čudesa i znamenja u narodu. Nato se digoše neki iz takozvane sinagoge Slobodnjaka, Cirenaca, Aleksandrinaca te onih iz Cilicije i Azije pa počeše raspravljati sa Stjepanom, ali nisu mogli odoljeti mudrosti i Duhu kojim je govorio.
Zato uskipješe u srcima i počeše škripati zubima na njega. Ali on, pun Duha Svetoga, uprije pogled u nebo i ugleda slavu Božju i Isusa gdje stojizdesna Bogu pa reče: »Evo vidim nebesa otvorena i Sina Čovječjega gdje stoji zdesna Bogu.« Vičući iza glasa, oni zatisnuše uši i navališe jednodušno na njega. Izbaciše ga iz grada pa ga kamenovaše. Svjedoci odložiše haljine do nogu mladića koji se zvao Savao.
I dok su ga kamenovali, Stjepan je zazivao: »Gospodine Isuse, primi duh moj!« Onda se baci na koljena i povika iza glasa: »Gospodine, ne uzmi im ovo za grijeh!« Kada to reče, usnu.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “2612 – MISNA ČITANJA – SV. STJEPAN PRVOMUČENIK”

3011 – SV. ANDRIJA – MISNA ČITANJA

SV. ANDRIJA , apostol
Blagdan

MISNA ČITANJA
📖: Rim 10,9-18; Ps 19,2-5; Mt 4,18-22

Prvo čitanje: Rim 10, 9-18
Vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima
Braćo!
Ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih,
bit ćeš spašen.
Doista, srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spasava.
Jer veli Pismo: Tko god u nj vjeruje, neće se postidjeti.
Nema uistinu razlike između Židova i Grka jer jedan je Gospodin sviju, bogat prema svima koji ga prizivlju.
Jer: tko god prizove ime Gospodnje, bit će spašen.
Ali kako da prizovu onoga u koga ne povjerovaše?
A kako da povjeruju u onoga koga nisu čuli?
Kako pak da čuju bez propovjednika?
A kako propovijedati bez poslanja?
Tako je pisano: Kako li su ljupke noge onih koji donose blagovijest dobra.
Ali nisu svi poslušali blagovijesti – evanđelja!
Zaista, Izaija veli: Gospodine, tko povjerova našoj poruci?
Dakle: vjera po poruci, a poruka riječju Kristovom.
Nego pitam: Zar nisu čuli? Dapače!
Po svoj zemlji razliježe se jeka, riječi njihove sve do nakraj svijeta.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “3011 – SV. ANDRIJA – MISNA ČITANJA”

0911 – VEČERNJA MOLITVA – POSVETA LATERANSKE BAZILIKE

XXXII. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
32. NKG – POSVETA LATERANSKE BAZILIKE, Blagdan

VEČERNJA MOLITVA

Molitva za ljubav – “Bože, ti si ljubav. Svaka je prava ljubav od tebe. Tvoj je Sin sve zapovijedi sažeo u zapovijed ljubavi prema tebi i bližnjemu. Mi ne znamo pravo ljubiti. Potrebna nam je snaga tvoje ljubavi. Zato izlij na nas Duha svoje ljubavi, da on u nama učini ono što za sami nismo sposobni, pa da po nama bude u svijetu bude više ljubavi. Pomozi nam da te ljubimo svim srcem i svom dušom, jer ćemo jedino tako moći nesebično voljeti i svakog čovjeka. Amen.” Nastavi čitati “0911 – VEČERNJA MOLITVA – POSVETA LATERANSKE BAZILIKE”

0911 – POSVETA LATERANSKE BAZILIKE

Posveta Lateranske bazilike
Nakon što je car Konstantin Veliki 313. godine dao Crkvi potpunu slobodu, njegova je žena Fausta darovala dvorac Lateran u Rimu na brežuljku Celiju papi za rezidenciju. Tu je car Konstantin dao sagraditi crkvu, koju je papa Silvestar I. posvetio 9. XI. 324. godine na čast Presvetom Spasitelju. To je prva crkva u kojoj je rimski puk smio javno i nesmetano častiti sliku Spasitelja, što se diže nad glavnim oltarom. Budući da se uz crkvu nalazi veličanstvena krstionica, crkva je kasnije nazvana imenom svetoga Ivana Krstitelja. Ta je crkva sve do danas ostala glavna crkva Rima i cijeloga svijeta, te nosi časni naziv: „Majka i glava svih crkava u Rimu i na cijelom svijetu” (natpis na pročelju). Uz tu su crkvu pape stanovali oko 1.000 godina. Tu je održano pet općih crkvenih sabora. Papina katedrala nije crkva svetoga Petra nego Lateranska bazilika. U njoj se vršilo i zborno bogoslužje (statio) na najvažnije dane crkvene godine, a u Uskrsnoj noći svečano se dijelio sakramenat krštenja.
Obljetnica posvete Lateranske bazilike slavila se najprije u Rimu a od 12. stoljeća i u cilejo Crkvi rimskoga obreda, kao znak ljubavi i jedinstva s Petrovom Stolicom, koja, kako je napisao sveti Ignacije Antiohijski (oko 110.), „predsjeda svekolikom skupu ljubavi”, cijeloj Crkvi.
Na blagdan posvete crkve, posebno Lateranske bazilike, bogoslužje nas potiče misliti ne samo na materijalnu zgradu nego još više na zgradu sazdanu od živog kamenja, svetu Crkvu katoličku, koja zajedno s Kristom sačinjava jedno Otajstveno tijelo. U kojem je smislu Crkva hram, razjasnio je Pio XII.: “Crkva ima s utjelovljenom Riječju istu službu, svrhu i zadaću: sve učiti istinu, ljudima upravljati i voditi ih, Bogu prinositi milu i ugodnu žrtvu i tako uspostavljati između višnjega Tvorca i njegovih stvorova ono jedinstvo i sklad, koje apostol naroda opisuje ovim riječima: ”Više niste tuđinci i pridošlice, nego ste sugrađani svetih i ukućani Božji, sazidani na pravom temelju, na apostolima i prorocima, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. U njemu sva zgrada, čvrsto povezana, raste u sveti hram u Gospodinu. U njemu ste i vi zajedno sazdani za stan Božji u Duhu (Ef 2, 19-22). To svakako biva kad se Krist u dušama ljudi izgrađuje i širi, te kad se duše smrtnika na Kristu izgrađuju i rastu. I tako se u ovom zemaljskom progonstvu sve više podiže sveti hram u kojem Božje veličanstvo prima ugodno i zakonito štovanje” (Enc. „Mediator Dei”), Na zaglavnom kamenu, Kristu trebaju se izgrađivati vjernica prema opomeni svetoga Petra: „Pristupite k njemu, živom kamenu… te dopustite da se od vas samih kao živog kamenja sagradi duhovni hram” (l Pt 2, 4-5).

Zašto slavimo posvetu Lateranske bazilike?
Slaveći posvetu Lateranske bazilike, mi slavimo dan posvete papine katedrale. Time slavimo i svoje jedinstvo s Papom.

0911 – JUTARNJA MOLITVA – POSVETA LATERANSKE BAZILIKE

XXXII. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
32. NKG – POSVETA LATERANSKE BAZILIKE, Blagdan

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Naša vjera treba biti konkretna, treba se očitovati u vremenu i prostoru. Zgrada crkve nije samo mjesto gdje se vjernici sakupljaju na molitvu ili središte svakog mjesta. Zgrade crkava daju svjedočanstvo i o životu te zajednice. Svjedočanstvo ostaje vidljivo pa ako i zajednica nije prisutna. One su polja Božje snage i pozivaju ljude da se sjete Boga u svijetu koji je na Boga zaboravio.

Svega stvorenja blagi Gospodaru,
Isuse Kriste, primi našu hvalu –
Posvetu slaveć ovog svetog doma
Godišnjim slavljem.

U dom se ovaj Božji narod skuplja,
Riječ Božju sluša, Božje hvale pjeva,
S Kristovom žrtvom žrtvu svoju spaja
Sebe prinoseć.

Vjernike svoje, Kriste, Božji Sine,
Tajnama svetim ovdje hraniš, krijepiš,
Sretno da stignu strmim zemskim putem
Vječnomu domu.

Pogledaj, Bože, vedrim svojim licem
Odani narod što se ovdje moli:
Ispuni molbe, srca nam ohrabri,
Nebom nadari.

Neka je slava Tebi, Višnji Oče,
Slava i Tebi, Spasitelju svijeta,
Slava nek ori Bogu Duhu Svetom
Uvijeke. Amen.

„Gospodine, daj mi sunca, cvijet, smiješak, oči djeteta. Gospodine, daj mi radosti.“
❤ Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen. ❤
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

0911 – MISNA ČITANJA – POSVETA LATERANSKE BAZILIKE

XXXII. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
32. NKG – POSVETA LATERANSKE BAZILIKE, Blagdan

MISNA ČITANJA
📖: vl. Ez 47,1-2.8-9.12 (ili: 1Kor 3,9c-11.16-17); Ps 46,2-3.5-6.8-9; Iv 2,13-22

Prvo čitanje: Ez 47, 1-2.8-9.12
Vidjeh vodu gdje izvire iz Hrama. I svi do kojih doprije ta voda bijahu spašeni.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

U one dane: Odvede me anđeo natrag k vratima Doma Gospodnjega. I gle: voda izvirala ispod praga Doma, prema istoku – jer pročelje Doma bijaše prema istoku – i voda otjecaše ispod desne strane Doma, južno od žrtvenika. Zatim me izvede na sjeverna vrata i provede me uokolo vanjskim putem k vanjskim vratima koja gledaju na istok. I gle, voda izvirala s desne strane. I reče mi:
»Ova voda teče u istočni kraj, spušta se u Arabu i teče u more; a kad se u more izlije, vode mu ozdrave. I kuda god potok protječe, sve živo što se miče oživi; i bit će vrlo mnogo riba, jer kamo god dođe ova voda, sve ozdravi i oživi – kuda god protječe ovaj potok. Duž potoka na obje strane rast će svakovrsne voćke: lišće im neće otpadati i s njih neće nestajati ploda; svakog će mjeseca roditi novim plodom jer im voda dotječe iz Svetišta. Plod će njihov biti za jelo, a lišće za lijek.«

Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “0911 – MISNA ČITANJA – POSVETA LATERANSKE BAZILIKE”

%d blogeri kao ovaj: