PETAK – SLUŽBA ČITANJA (14. NKG)

PETAK – SLUŽBA ČITANJA (14. NKG)
II. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Dobar je Gospodin, blagoslivljajte ime njegovo.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova. Nastavi čitati

ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA (14. NKG)

ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA (14. NKG)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Pred lice Gospodnje stupimo s hvalama.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove. *
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!« Nastavi čitati

SRIJEDA – SLUŽBA ČITANJA (14. NKG)

SRIJEDA – SLUŽBA ČITANJA (14. NKG)

II. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Kliči Bogu, sva zemljo, služite Gospodinu veselo.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem! Nastavi čitati

SV. BENEDIKT – SLUŽBA ČITANJA

10007514_10152274843480742_1497179580_n

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu koji je divan u svetima svojim.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama − *
on je Kralj slave!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu koji je divan u svetima svojim.

HIMAN

Tvog slugu ,Bože, častimo
Što odano te štovao,
I zahvalno ti pjevamo
Svim srcem pjesmu ljubavi.

Ko Kristov odan sljedbenik
Bogatstva svijeta prolazna
I varave mu radosti
Rad tebe spreman ostavi.

Siromah rado posta on,
Da, ponizan i poslušan,
Čistoćom tijela Kristu tvom
Sa djevicama omili.

Da tebi, Bože, ugodi,
Sve misli, riječi, djela sva
Na vatri užga ljubavi:
Sav za te, Oče, izgori.

Tim lancem stegnut ljubavi,
Oslobođen za sveti boj,
Ko slavni ratnik pobjednik
Gle sretno prispje k zvijezdama.

Tim potaknuti primjerom
Mi sada naprijed kročimo,
Da kroz svu ječnost slavimo
Nebesko Trojstvo blaženo. Amen.

PSALMODIJA

Ps 73 (72). Prividna sreća bezbožnika

Blago onomu tko se ne sablazni nada mnom (Mt 11, 6).

Ant. 1. Kako je dobar Bog čestitima. †

Kako je dobar Bog čestitima,
† Bog onima koji su čista srca!
A meni umalo noge ne posrnuše, *
zamalo koraci ne okliznuše,
jer zločincima zavidjeh *
motreći sreću grešnika.

Nikakvu patnju ne snose, *
pretilo je tijelo njihovo.
Ne žive u mukama smrtnika, *
ljudske ih nevolje ne biju.

Stoga je oholost ogrlica vratu njihovu, *
a nasilje haljina koja ih pokriva.
Iz pretila srca izlazi opakost njihova, *
srca im se prelijevaju ispraznim tlapnjama.
Podsmjehuju se i zlobno govore, *
nasiljem prijete odozgo.

Ustima na nebo nasrću, *
a jezik se njihov obara na zemlju.
Zato moj narod za njima leti *
i srče obilne vode
pa veli: “Kako da dozna Bog? *
Spoznaje li Svevišnji?”
Eto, takvi su grešnici: *
uvijek spokojni, bogatstvo zgrću.

Ant. Kako je dobar Bog čestitima.

II.

Ant. 2. Smijeh vaš nek se u plač obrati i radost u žalost.

Jesam li, dakle, samo ja
uzalud čuvao srce čisto *
i u nedužnosti prao ruke
kad sam primao udarce svaki dan *
i kaznu jutro za jutrom?

Da sam kazao: “Govorit ću kao i oni”, *
izdao bih rod sinova tvojih.
Promišljah tada da bih spoznao: *
al` mi se učini mučno u očima mojim
sve dok ne nađoh ulaz u Božje svetinje *
pa prozreh kakav im je svršetak.
Zaista, na klizavu stazu ti ih postavljaš, *
u propast ih obaraš.

Kako učas stravom propadoše, *
nestaše, užas ih izjede!
Kao što čovjek prezire san kad se probudi, *
tako ćeš, Gospode, prezreti lik im
kada ustaneš.

Ant. Smijeh vaš nek se u plač obrati i radost u žalost.

III.

Ant. 3. Propast će oni koji se udaljuju od tebe, a meni je milo biti u Božjoj blizini.

Kad mi duša bijaše ojađena, *
a bubrezi probodeni,
bezumnik bijah bez razbora, *
ko živinče pred tobom.
Al ću odsad uvijek biti s tobom, *
jer ti prihvati desnicu moju:
vodit ćeš me po naumu svojem *
da me zatim uzmeš u slavu svoju.

Koga ja imam u nebu osim tebe? *
Kad sam s tobom, ne veselim se zemlji.
Malaksalo mi tijelo i srce: *
okrilje srca moga, i baštino moja,
o Bože, dovijeka!
Doista, propast će oni †
koji se udaljuju od tebe, *
istrebljuješ svakog tko ti se iznevjeri.
A meni je milina biti u Božjoj blizini, *
imati sklonište svoje u Gospodinu.
Pripovijedat ću sva tvoja djela *
na vratima Kćeri sionske.

Ant. Propast će oni koji se udaljuju od tebe, a meni je milo biti u Božjoj blizini.

R. Kako su slatke nepcu mome riječi tvoje.
O. Od meda su slađe ustima mojim.

 

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Poslanice Filipljanima blaženog Pavla, apostola
(3, 7 – 4, 1. 4-9)

Radujte se u Gospodinu uvijek

Braćo, što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom. Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega, radi kojega sve izgubih i otpadom smatram: da Krista steknem i u njemu se nađem – ne svojom pravednošću, onom od Zakona, nego pravednošću po vjeri u Krista, onom od Boga, na vjeri utemeljenoj – da upoznam njega i snagu uskrsnuća njegova i zajedništvo u patnjama njegovim, ne bih li kako, suobličen smrti njegovoj, prispio k uskrsnuću od mrtvih. Ne kao da sam već postigao ili dopro do savršenstva, nego – hitim ne bih li kako dohvatio jer sam i zahvaćen od Krista. Braćo, ja nipošto ne smatram da sam već dohvatio. Jedno samo: što je za mnom, zaboravljam, za onim što je preda mnom, prežem, k cilju hitim, k nagradi višnjeg poziva Božjeg u Kristu Isusu. Koji smo god zreli, ovako mislimo! I ako što drukčije mislite, Bog će vam ovako objaviti. Samo, držimo se onoga do čega smo stigli!
Braćo! Nasljedovatelji moji budite i promatrajte one koji žive po uzoru koji imate u nama. Jer često sam vam govorio, a sada i plačući govorim: mnogi žive kao neprijatelji križa Kristova. Svršetak im je propast, bog im je trbuh, slava u sramoti – jer misle na zemaljsko. Naša je pak domovina na nebesima, odakle iščekujemo Spasitelja, Gospodina našega Isusa Krista: snagom kojom ima moć sve sebi podložiti on će preobraziti ovo naše bijedno tijelo i suobličiti ga tijelu svomu slavnomu. Stoga, braćo moja ljubljena i željkovana, radosti moja i vijenče moj, tako – čvrsto stojte u Gospodinu. Radujte se u Gospodinu uvijek! Ponavljam: radujte se! Blagost vaša neka je znana svim ljudima! Gospodin je blizu! Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.
Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu! Što ste naučili, i primili, i čuli, i vidjeli na meni – to činite i Bog mira bit će s vama!

OTPJEV (Lk 12, 35-36; Mt 24, 42)

R. Prezreh kraljevstvo ovoga svijeta i svaki ures svjetovni radi ljubavi prema Gospodinu svome, Isusu Kristu. * Njega vidjeh, njega ljubljah, u njemu vjerovah i njemu sam se predala.
O. Iz sca mi naviru riječi divne; djela svoja posvećujem Kralju. * Njega vidjeh.
DRUGO ČITANJE: Iz Pravila svetoga Benedikta, opata
(Proslov, 4-22; pogl. 72, 1-12: CSEL 75, 2-5. 162-163)

Neka ništa ne pretpostave Kristu

Kad započneš raditi neko dobro djelo, najprije naju-srdnijom molitvom išti da Bog dovrši, da se on koji se već udostojao uvrstiti nas u broj svojih sinova ne bi jednom morao žalostiti zbog naših zlih djela. Njemu naime valja sve vrijeme biti tako poslušan glede njegovih dobara u nama ne samo da ne bi jednom rasrdeni otac razbaštinio svoje sinove, već i da ne bi gospodar koga se valja bojati, razljućen zbog naših zala, predao kao najgore sluge vječnoj kazni one što ga nisu htjeli slijediti u slavu.
Ustanimo dakle konačno kako nas potiče Pismo kad kaže: Čas je već da ustanemo oda sna. Zato očiju otvorenih za božansko svjetlo i naćulivši uši čujmo božanski glas koji danomice viče i govori potičući nas: Ako danas čujete njegov glas, nemojte da otvrdnu vaša srca. I opet: Tko ima uši za slušanje, neka čuje što Duh veli Crkvama.
A što kaže? Dođite, sinci, slušajte me; učit ću vas strahu Gospodnjem. Trčite dok imate svjetlo života, da vas ne bi obuzele tmine smrti.
I opet, tražeći svoga radnika u mnoštvu naroda kome to uzvikuje, Gospodin kaže: Koji je to čovjek koji hoće život i želi vidjeti sretne dane? Ako čuvši to, odgovoriš: »Ja«, onda tebi Bog kaže: »Ako želiš imati pravi i vječni život, otkloni jezik svoj od zla i neka ti usne ne govore prijevaru; odvrati se od zla i čini dobro; traži mir i idi za njim. Kad to budete činili, oči su moje nad vama i uši moje uz vaše molitve. I prije nego me zazovete, reći ću: Evo, prisutan sam«. Što nam je, predraga braćo, slade od te Gospodnje riječi kojom nas poziva? Evo, Gospodin nam svojom blagonaklonošću pokazuje stazu života. Opasavši dakle svoje bokove vjerom ili vršenjem dobrih djela, idimo pod vodstvom evanđelja njegovim putovima, da bismo zaslužili vidjeti onoga koji nas po-zva u svoje kraljevstvo. Ako želimo prebivati u šatoru njegova kraljevstva, tamo nećemo prispjeti ne trčimo li pomoću dobrih djela.
Zlo je kad revnuje gorčina, koja odjeljuje od Boga i vodi u pakao, a dobra je revnost koja odjeljuje od opačina, te vodi k Bogu i u vječni život. Takvo dakle revno-vanje neka s najvećim žarom ljubavi izvršuju redovnici, to jest da se uzajamno pretječu u poštivanju. Neka najstrpljivije podnose svoje tjelesne i ćudoredne slabosti; neka natječući se iskazuju uzajamnu poslušnost, i neka nitko ne ide za onim što drži da je njemu od koristi, već radije za onim što koristi drugome. Ne ka čisto služe bratskoj ljubavi; neka se iz ljubavi boje Boga; svog opata nek ljube iskrenom i poniznom Iju bavi. Neka ništa ne pretpostave Kristu. A on neka nas dovede u vječni život.

OTPJEV

R. Blaženi Benedikt ostavio je kuću i sve očinsko žele ći ugoditi jedinome Bogu i želio je obući haljinu sve tog redovničkog života. * I sam je boravio pred očima višnjeg Nadglednika.
O. Stoga se povukao, svjesno želeći biti nepoznat i mudro žudeći da bude neuk. * I sam.
MOLITVA

Bože, u svetom opatu Benediktu dao si narodima Europe pravog učitelja kršćanskog života, rada i kulture. Daj nam nada sve cijeniti tvoju ljubav i velikodušno ići putem tvojih zapovijedi. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA (14. NKG)

PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA (14. NKG)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Kličimo Gospodinu i pjesmama mu pjevajmo.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova. Nastavi čitati

NEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA (14. NKG)

NEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA (14. NKG)

II. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja. Nastavi čitati

SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (13. NKG)

SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (13. NKG)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Gospodnja je zemlja i sve na njoj; dođite, poklonimo se njemu.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva. Nastavi čitati

PETAK – SLUŽBA ČITANJA (13. NKG)

PETAK – SLUŽBA ČITANJA (13. NKG)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Hvalite Gospodina, jer vječna je ljubav njegova.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove. Nastavi čitati

ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA (13. NKG)

ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA (13. NKG)

I. tjedan Psaltira

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev


Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, jer on je Bog naš.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas,*
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje,*
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože,*
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno*
i narode vodiš na zemlji. Nastavi čitati

SV. ĆIRIL I METOD – SLUŽBA ČITANJA

SV. ĆIRIL I METOD – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu, prvaku pastira.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte! Nastavi čitati