02. DOŠ – Utorak – SLUŽBA ČITANJA

UTORAK – SLUŽBA ČITANJA (2. DOŠAŠĆA)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Nastavi čitati

Oglasi

02. DOŠ – NEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA

nedjelja-sluzba-citanja-2-dos-2

II. TJEDAN DOŠAŠĆA | NEDJELJA
02. DOŠ | DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA
SLUŽBA ČITANJA

II. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona  Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Dođite, kličmo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Antifona  Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se. Nastavi čitati

SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (01. DOŠ)

Lk 5, 17-26
I. TJEDAN DOŠAŠĆA | SUBOTA
O1. DOŠ|Svagdan;

SLUŽBA ČITANJA
I. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Dođite, kličmo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Antifona Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se! Nastavi čitati

SRIJEDA – SLUŽBA ČITANJA (01. DOŠ)

Advent (7)
POZIVNIK
 
R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.
 
Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
 
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).
 
Ant. Poklonimo se Gospodinu, jer on nas stvori.
 
Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!
 
Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:
 
Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.
 
O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.
 
Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«
 
Ant. Poklonimo se Gospodinu, jer on nas stvori.
 
HIMAN
 
(ako se slavi rano ujutro)
 
Dobrostiv Stvorče svemira
I Vladaru nam, pogledaj:
San napada nas, izbavi
Od štetnoga nas počinka.
 
O Kriste, Bože, molimo,
Oprosti naše prijestupe!
U noći mi se budimo
Da slavimo te molitvom.
 
I duh i ruke dižemo,
Ko prorok što zapovijeda,
I činom uči Pavao
Da noću valja činiti.
 
Ti vidiš zlo što tvorismo,
A ni mi ga ne tajimo,
Sa suzama te molimo,
Oprosti što sagriješismo.
 
Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.
 
(ili po danu)
 
O Sveznajući, slava ti,
Ti srca do dna proničeš,
I milošću ih njeguješ,
I krijepiš svojom pomoću.
 
Ovaca Dobri pastiru,
Što dobre čuvaš brižljivo,
A izgubljene tražiš svud
Dok stado sve ne prikupiš.
 
Povedi nas na obilne
Ovaca svojih pašnjake,
U stadu svome čuvaj nas
Da glas tvoj vjerno slušamo.
 
Ti čuvaj nas od presude
Što zle će smjestit s jarcima,
Već sebi zdesna stavi nas,
Ko ovce vječnih pašnjaka.
 
Otkupitelju, hvala ti,
I čast i slava pobjedna,
Ti slavno nad svim kraljuješ
I vladaš u sve vjekove. Amen.
 
 
PSALMODIJA
 
Ps 18 (17). Zahvalnica za spasenje i pobjedu.
 
U taj čas nasta potres velik (Okt 11, 13)
 
I.
 
Ant. 1. Ljubim te, Gospodine, snago moja!
 
Ljubim te, Gospodine, kreposti moja! *
Gospodine, hridino moja, utvrdo moja spase moj;
Bože moj, pećino moja kojoj se utječem, *
štite moj, snago spasenja moga, tvrđavo moja!
Zazvat ću Gospodina, hvale predostojna, *
i od dušmana bit ću izbavljen.
Valovi smrti okružiše mene, *
prestraviše me bujice pogubne.
Užad Podzemlja sputiše me, *
smrtonosne zamke padoše na me:
u nevolji zazvah Gospodina *
i Bogu svome zavapih.
Iz svog Hrama zov mi začu, *
i vapaj moj mu do ušiju doprije.
 
Ant. Ljubim te, Gospodine, snago moja!
 
II.
 
Ant. 2. Gospodin me spasi jer sam mu mio.
 
I zemlja se potrese i uzdrhta, †
uzdrmaše se temelji gora, *
pokrenuše se, jer On gnjevom planu.
Iz nosnica mu dim se diže, †
iz usta mu oganj liznu, *
ugljevlje živo od njega plamsa.
On nagnu nebesa i siđe, *
pod nogama oblaci mu mračni.
 
Na keruba stade i poletje; *
na krilima vjetra zaplovi.
Ogrnu se mrakom kao koprenom, *
prekri se tamnim vodama
i oblacima tmastim,
od blijeska pred licem njegovim *
užga se ugljevlje plameno.
 
Gospodin s neba zagrmje, *
Svevišnjega glas se ori.
Odape strijele i dušmane rasu, *
izbaci munje i na zemlju ih obori.
Morska se dna pokazaše, *
i temelji svijeta postaše goli
od strašne prijetnje Gospodnje, *
od olujna daha gnjeva njegova.
On pruži s neba ruku i mene prihvati, *
iz silnih voda on me izbavi.
Od protivnika moćnog mene oslobodi, *
od dušmana mojih jačih od mene.
Navališe na me u dan zlosretni, *
ali me Gospodin zaštiti,
na polje prostrano izvede me, *
spasi me jer sam mu mio.
 
Ant. Gospodin me spasi jer sam mu mio.
 
III.
 
Ant. 3. Ti, Gospodine, moju svjetiljku užižeš, tminu moju obasjavaš.
 
Po pravednosti mojoj Gospodin mi uzvrati, *
po čistoći ruku mojih on me nagradi,
jer čuvah putove Gospodnje, *
od Boga se svoga ne udaljih.
Odredbe njegove sve su mi pred očima, *
zapovijedi njegove nisam odbacio,
besprijekoran sam pred njim, *
čuvam se grijeha svakoga.
Gospodin mi po pravdi mojoj vrati, *
čistoću ruku mojih vidje.
 
S prijateljem ti si prijatelj, *
poštenu poštenjem uzvraćaš.
S čovjekom čistim ti si čist, *
a lukavca izigravaš,
jer narodu poniženu spasenje donosiš, *
a ponižavaš oči ohole.
Gospodine, ti moju svjetiljku užižeš, *
Bože, tminu moju obasjavaš:
s tobom udaram na čete dušmanske, *
s Bogom svojim preskačem zidine.
 
Ant. Ti, Gospodine, moju svjetiljku užižeš, tminu moju obasjavaš.
 
R. Gospodine, Bože silni, obrati nas!
O. Razvedri lice svoje i spasi nas!
 
SLUŽBA ČITANJA
 
PRVO ČITANJE: Iz Knjige proroka Izaije
(5, 1-7)
 
Protiv vinograda Gospodnjeg
 
Zapjevat ću svojemu dragome, pjesmu svog ljubljenog njegovu vinogradu.
Moj je dragi imao vinograd, na brežuljku rodnome. Okopa ga, iskrči kamenje, posadi ga lozom plemenitom. Posred njega kulu on podiže, i u nj tijesak metnu. Nadaše se da će uroditi grožđem, a on izrodi vinjagu.
Sad, žitelji jeruzalemski i ljudi Judejci, presudite iz-međ mene i vinograda mojega. Što još mogoh učiniti za svoj vinograd pa da nisam učinio? Nadah se da će uroditi grožđem, zašto vinjagu izrodi?
No, sad ću vam reći što ću učiniti od svog vinograda: plot ću mu soriti da ga opustoše, zidinu razvaliti da ga izgaze. U pustoš ću ga obratiti, ni obrezana, ni okopana, nek u drač i trnje sav zaraste; zabranit ću oblacima da dažde nad njime.
Vinograd Gospodina nad Vojskama dom je Izraelov; izabrani nasad njegov ljudi Judejci. Nadao se pravdi, a eto nepravde, nadao se pravičnosti, a eto vapaja.
 
OTPJEV (Ps 80,14.15. 3.16.15)
 
R. Vepar iz šume pustoši vinograd tvoj, popasoše ga poljske zvijeri; pogledaj, Gospodine, probudi silu svoju, * da ne propadne nasad desnice tvoje.
O. Gospodine Bože silni, pogledaj s neba i vidi, obiđi ovaj vinograd! * Da ne propadne.
 
 
DRUGO ČITANJE: Iz Govora svetoga Bernarda, opata
(Govor 5. O Došašću Gospodnjemu, 1-3: Opera omnia, Cisterc. izd. 4 [1966], 188-190)
 
Riječ Božja doći će k nama
 
Znamo za trostruki dolazak Gospodnji. Treći je nekako po srijedi između druga dva. Ta su dva naime očevidna, a onaj nije. Jer, o prvom je dolasku bio na zemlji vidljiv i drugovao je s ljudima, kada su ga, kako sam tvrdi, i vidjeli pa i zamrzili. A o posljednjemu vidjet će svako tijelo spasenje Boga našega, i vidjet će koga su proboli. Srednji je pak skrovit: tu ga u sebi samima vide jedino izabrani, te im se duše spašavaju. U prvom dolasku, dakle, dođe u tijelu i slabosti, u ovom srednjem u duhu i sili, a u zadnjemu u slavi i veličanstvu.
Taj srednji dolazak u neku je ruku put kojim se od prvoga može doći k posljednjemu: u pp/om je Krist bio otkupljenje naše, u posljednjemu pojavit će se kao život naš, a u ovome on je pokoj i utjeha naša. No, da se ne bi kome činilo da je proizvoljno što govorimo o tome srednjem dolasku, njega poslušajte gdje kaže: Ako me tko ljubi, čuvat će moje riječi, i moj će ga Otac ljubiti i k njemu ćemo doći. A drugdje sam čitao: Tko se boji Boga, činit će dobro; ali uviđam da je više rečeno o onome koji ljubi, jer će čuvati riječi. A gdje će ih čuvati? Bez sumnje, u srcu, kako veli Prorok: U srce pobranih riječi tvoje, da protiv tebe ne sagriješim.
Tako čuvaj riječ Božju, jer: Blago onima koji je čuvaju. Nek se prometne, nekako, u dubine tvoje duše, neka prijeđe u tvoje osjećanje i vladanje. Jedi što je dobro, i duša će ti uživati u obilju. Ne zaboravi jesti kruh svoj, da ti ne usahne srce, već da ti duša bude sala i mrsa sita.
Budeš li tako držao riječ Božju, nema sumnje da će i on tebe čuvati. Doći će k tebi Sin s Ocem, doći će Prorok veliki koji će obnoviti Jeruzalem, i on će sve učiniti novim. I to će proizvesti ovaj dolazak da kao što smo nosili sliku čovjeka zemljanoga, tako nosimo i sliku nebeskoga. Kao što je stari Adam bio razliven po čitavom čovjeku te je čitavog i obuzimao, tako nek sada čitavoga zauzme Krist, koji je čitavoga stvorio, čitavoga otkupio, koji će čitavoga i proslaviti.
 
OTPJEV (Usp. Ps 29, 11; Iz 40, 10)
 
R. Gle, Gospodin silazi u sjaju, pun moći i snage: * da narod svoj pohodi u miru i obdari ga vječnim životom.
O. Evo Gospodin naš moćan dolazi. * Da narod.
 
 
MOLITVA
 
Gospodine Bože naš! Pripravi nam srce svojom božanskom moći da dočekamo Krista, tvoga Sina: da nas nađe dostojne svoje gozbe te nas posluži za nebeskim stolom. Po Gospodinu.
 
 
ZAKLJUČAK
 
R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

 

01. DOŠ – UTORAK – SLUŽBA ČITANJA

utorak-sluzba-citanja-1-dosascaI. TJEDAN DOŠAŠĆA | UTORAK
01. DOŠ | Svagdan
SLUŽBA ČITANJA

I. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona  Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Dođite, kličmo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Antifona  Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Nastavi čitati

01. DOŠ – PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA

Lk 21, 34-36I. TJEDAN DOŠAŠĆA | PONEDJELJAK
01. DOŠ | Svagdan
SLUŽBA ČITANJA

I. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Dođite, kličmo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Antifona  Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Nastavi čitati

01. DOŠ – NEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA

I. TJEDAN DOŠAŠĆA – NEDJELJA
SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

PSALAM 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Antifona Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Antifona Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

Antifona Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Antifona Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Antifona Evo uskoro dolazi Kralj Gospodin – dođite, poklonimo se!
Nastavi čitati

SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (34. NKG)

SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA (34. NKG)
II. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. O da danas glas Gospodnji poslušamo i u njegov pokoj uđemo.

HIMAN

U dan onaj, u dan gnjeva
Ognjem svijet će sav da sijeva:
Sa Sibilom David pjeva.

Kolki strah će na sve pasti
Kada Sudac s višnjom vlasti
Dođe pretrest ljudske strasti!

S trublje čudan zvuk romori,
U sva groblja budeć roni
I pred prijestol mrtve goni.

Smrt i narav zadivljene
Motre ljude oživljene
Na sud Božji sakupljene.

Otvara se knjiga jada,
Knjiga grešna ljudskog rada
Što će vagnut biti sada.

Spase blagi, ti nas vodi,
U dvor svetih nebesnika,
U zbor sretnih blaženika. Amen.

PSALMODIJA

Ps 136 (135). Vazmeni hvalospjev

Naviještati Gospodnja djela znači slaviti njega (Kasiodor).

I.

Ant. 1. Gospodin jedini učini čuda velika, vječna je ljubav njegova.

Hvalite Gospodina, jer je dobar: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nad bogovima: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Gospodara nad Gospodarima *
vječna je ljubav njegova!
Jedini on učini čuda velika: *
vječna je ljubav njegova!
Mudro sazda on nebesa: *
vječna je ljubav njegova!
On utvrdi zemlju nad vodama: *
vječna je ljubav njegova!
On načini svjetlila velika: *
vječna je ljubav njegova!
Sunce da vlada danom: *
vječna je ljubav njegova!
Mjesec i zvijezde da vladaju noću:*
vječna je ljubav njegova!

Ant. Gospodin jedini učini čuda velika, vječna je ljubav njegova.

II.

Ant. 2. Izvede Izraela iz Egipta, mišicom jakom, rukom ispruženom.

On pobi prvorođence Egiptu: *
vječna je ljubav njegova!
Izvede Izraela iz njega: *
vječna je ljubav njegova!
Mišicom jakom, rukom ispruženom: *
vječna je ljubav njegova!
On Crveno more razdvoji: *
vječna je ljubav njegova!

Provede Izraela posred vodâ: *
vječna je ljubav njegova!
I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: *
vječna je ljubav njegova!

Ant. Izvede Izraela iz Egipta, mišicom jakom, rukom ispruženom.

III.

Ant. 3. Hvalite Boga nebeskog: od dušmana nas naših oslobodi.

On narod svoj vođaše pustinjom: *
vječna je ljubav njegova!
On udari kraljeve velike: *
vječna je ljubav njegova!
I pogubi kraljeve moćne: *
vječna je ljubav njegova!
Sihona, kralja amorejskog: *
vječna je ljubav njegova!
Oga, kralja bašanskog: *
vječna je ljubav njegova!
I njihovu zemlju dade u baštinu: *
vječna je ljubav njegova!
U baštinu Izraelu, sluzi svome: *
vječna je ljubav njegova!
On se spomenu nas u poniženju našem: *
vječna je ljubav njegova!
Od dušmana nas naših oslobodi: *
vječna je ljubav njegova!
On daje hrane svakom tijelu: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nebeskog: *
vječna je ljubav njegova!

Ant. Hvalite Boga nebeskog: od dušmana nas naših oslobodi.

R. Pokaži mi, Gospodine, putove svoje.
O. Nauči me svojim stazama.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Poslanice blaženoga Jude, apostola
(1-8. 12-13. 17-25.)

Krivi učitelji i poticaji vjernicima

Juda, sluga Isusa Krista, brat Jakovljev: ljubljenima u Bogu, Ocu, čuvanima za Isusa Krista – pozvanima. Obilovali milošću, mirom i ljubavlju!
Ljubljeni! Dok sam u svojoj brižljivosti kanio pisati vam o našem zajedničkom spasenju, osjetio sam potrebu da vas pismom potaknem da vojujete za vjeru koja je jednom zauvijek predana svetima. Jer ušuljali se neki, odavna već zapisani za ovaj sud, bezbožnici koji milost Boga našega promeću u razuzdanost i niječu jedinoga gospodara i Gospodina našega Isusa Krista.
Želim vas podsjetiti, premda jednom zauvijek sve znate, kako je Gospodin izbavio narod iz Egipta, a zatim uništio nevjerne. I anđele, koji nisu čuvali svojeg dostojanstva nego su ostavili svoje prebivalište, sačuvao je za sud velikoga Dana, okovane u mraku vječnim okovima; kao Sodoma i Gomora i okolni gradovi, koji su se poput njih podali bludu i otišli za drugom puti, stoje za primjer, ispaštajući kaznu u vječnom ognju.
Uza sve to i ovi sanjari jednako skvrne tijelo, zabacuju Veličanstvo, pogrđuju Slave. Oni su ljage na vašim agapama, bezobzirno se s vama gosteći i napasajući se; oblaci bezvodni što ih vjetrovi raznose, stabla besplodna u kasnoj jeseni, dvaput usahla, iskorijenjena, bijesno morsko valovlje što ispjenjuje svoje sramote, zvijezde lutalice kojima je spremljena crna tmina dovijeka.
A vi, ljubljeni, sjetite se riječi što ih prorekoše apostoli Gospodina našega Isusa Krista. Oni vam govorahu: “U posljednje će vrijeme biti podrugljivaca koji će se povoditi za bezbožnim požudama svojim.” To su sijači razdora, sjetilnici koji nemaju Duha.
A vi, ljubljeni, naziđujte se na presvetoj vjeri svojoj moleći se u Duhu Svetom, uščuvajte se u ljubavi Božjoj, iščekujući milosrđe Gospodina našega Isusa Krista za vječni život. I jedne, svadljivce, karajte, druge spasavajte otimajući ih ognju, trećima se pak smilujte sa strahom, mrzeći i haljinu puti okaljanu.
Onomu koji vas može očuvati od pada i besprijekorne postaviti pred svoju Slavu u klicanju – jedinomu Bogu, Spasitelju našemu, po Isusu Kristu, Gospodinu našemu: slava, veličanstvo, vlast i moć i prije svakoga vijeka, i sada, i u sve vijeke. Amen.

OTPJEV (Tit 2,12-13; Heb 10,24)

R. Pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, * iščekujući blaženu nadu i Pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.
O. I pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela. * Iščekujući.

DRUGO ČITANJE: Iz Govora svetog Augustina, biskupa
(Govor 256,1. 2. 3: PL 38,1191-1193)

Pjevajmo Aleluja dobrome Bogu koji nas izbavi ja od zla

Ovdje još pjevajmo Aleluja zabrinuti, da ga ondje mognemo pjevati zbrinuti. Zašto ovdje zabrinuti? Zar da ne budem zabrinut dok čitam: Nije li kušnja život ljudski na zemlji? Zar da ne budem zabrinut dok mi se još govori: Bdijte i molite da ne padnete u napast! Zar da ne budem zabrinut ovdje gdje su tolike napasti da nam je propisana molitva: Otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima svojim? Svednevice smo molitelji, svednevice dužnici. Zar da ne budem zabrinut kad svednevice molim oproštenje zbog grijeha, pomoć u pogiblima? Čim zbog minulih grijeha reknem: Otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima svojim, odmah zbog skorih pogibli dodajem i nastavljam: I ne uvedi nas u napast. Ta kako je narodu dobro kad sa mnom vapi: Izbavi nas od zla? A ipak, u tome ovdašnjem zlu pjevajmo Aleluja dobrome Bogu koji nas izbavlja od zla. I ovdje posred pogibli, posred kušnja i mi i drugi pjevamo Aleluja. Vjeran je Bog: neće pustiti da budete kušani preko svojih sila. Stoga i ovdje pjevajmo Aleluja. Tu je još čovjek nevjeran, ali Bog je vjeran. Ne veli: Neće pustiti da budete kušani. Nego: Neće pustiti da budete kušani preko svojih sila, nego će s kušnjom dati i ishod, te mognete izdržati. Ušao si u napast, ali Bog će dati takav ishod da ne propadneš u napasti. S tobom je kao s lončarevom posudom: propovijed te oblikuje, u kušnji ćeš se ispeći. I zato kad uđeš u napast, misli na ishod, jer vjeran je Bog: Čuvat će Gospodin tvoj ulazak i izlazak.
Nadalje, kad ovo tijelo postane besmrtno i nepokvarljivo, proći će svaka napast i kušnja. Jer, tijelo je doduše mrtvo. Zašto mrtvo? Zbog grijeha. Ali Duh je život. Zašto? Zbog pravednosti. Odnemarujemo li mrtvo tijelo? Nipošto, ali čuj: Ako li Duh Onoga koji uskrisi Isusa od mrtvih prebiva u vama, Onaj koji uskrisi Isusa od mrtvih, oživit će i smrtna tijela vaša. Sada je to tijelo životinjsko, a onda će biti duhovno. O blaženog li ondje Aleluja, o bezbrižnog, o sigurnog od protivnika! Ne, nema ondje neprijatelja, svi su ondje prijatelji! I ovdje se i ondje hvali Bog, ali ovdje ga hvale zabrinuti, ondje zbrinuti; ovdje smrtni, ondje vječno živi; ovdje u nadi, ondje u posjedovanju; ovdje na putu, ondje u domovini.
Pjevajmo, dakle, i sada, braćo, iako ne u radosnom spokoju, nego za predah u trudu. Pjevaj kako to običavaju putnici: pjevaj i putuj, pjevajući se tješi u trudu, a ne odaj se lijenosti — pjevaj i putuj. Što znači: putuj? Napreduj, napreduj u dobru. Ima ih, po Apostolu, koji napreduju u zlu. Ti, ako napreduješ, putuj, ali napreduj u dobru, napreduj u pravoj vjeri, u dobrom vladanju — pjevaj i putuj.

OTPJEV (Tob 13,22.13.14)

R. Trgovi tvoji, Jeruzaleme, bit će popločeni čistim zlatom, i u tebi će se pjevati radosna pjesma; * po svim ulicama tvojim svi će klicati: Aleluja.
O. Sjat ćeš se u sjajnom svjetlu, i narodi će k tebi dolaziti izdaleka. * Po svim ulicama.

MOLITVA

Gospodine, potakni svoje vjernike na hrabrost da predanije surađuju u djelu spasenja i zasluže nove darove tvoje dobrote. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

PETAK – SLUŽBA ČITANJA (34. NKG)

PETAK – SLUŽBA ČITANJA (34. NKG)
II. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Dobar je Gospodin, blagoslivljajte ime njegovo.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem! Nastavi čitati

SV. ANDRIJA – SLUŽBA ČITANJA

sv-andrijaSV. ANDRIJA – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju apostola.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva. Nastavi čitati