01. DOŠ – MISNA ČITANJA – b

I. TJEDAN DOŠAŠĆA – PONEDJELJAK
01. DOŠ – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Iz 4,2-6; Ps 122,1-9; Mt 8,5-11

Prvo čitanje: Iz 4, 2-6
Bit ćete na ures spašenima u Izraelu.

Čitanje Knjige proroka Izaije
U onaj će dan izdanak Gospodnji biti na diku i na slavu, a plod zemlje na ponos i ures spašenima u Izraelu. Tko ostane na Sionu i preživi u Jeruzalemu, zvat će se »svet« i bit će upisan da u Jeruzalemu živi.
Kad Gospodin spere ljagu kćeri sionskih i obriše s Jeruzalema krv prolivenu dahom suda i dahom što spaljuje, stvorit će Gospodin nad svim područjem Gore sionske i nad svima što ondje budu zborovali oblak s dimom, danju, a noću sjaj ognja žarkoga. Jer, vrh svega Slava će biti zaklon i sjenica da zasjenjuje danju od pripeke, štit i utočište od pljuska i oluje.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “01. DOŠ – MISNA ČITANJA – b”

2312 – MISNA ČITANJA

IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – ČETVRTAK
04. DOŠ – 23. prosinac ili: Sv. Ivan Kentijski, prezbiter
Svagdan

MISNA ČITANJA

📖: Mal 3,1-4.23-24; Ps 25,4-5ab.8-10.14; Lk 1,57-66

Prvo čitanje: Mal 3, 1-4.23-24
Poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Gospodnji.

Čitanje Knjige proroka Malahije
Ovo govori Gospodin Bog:
Evo, šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u Hram svoj Gospodin koga vi tražite i anđeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već — govori Gospodin nad Vojskama.
Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska i tko će opstati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj Ijevačev i kao lužina bjeliočeva. I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava. Očistit će sinove Levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro, da prinose Gospodinu žrtvu u pravednosti. Tad će biti draga Gospodinu žrtva Judina i jeruzalemska kao u drevne dane i kao prvih godina. Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Gospodnji, dan velik i strašan. On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 25, 4-5ab.8-10.14
Pripjev: Podignite glave, jer je blizu vaše otkupljenje.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Sve su staze Gospodnje ljubav i istina,
za onog koji čuva Savez njegov i propise.
Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje
i Savez svoj objavljuje njima.

Evanđelje: Lk 1, 57-66
Rođenje Ivana Krstitelja

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.
Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca — Zaharija, no mati se njegova usprotivi: »Nipošto, nego zvat će se Ivan!« Rekoše joj na to: »Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao.« Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa: »Ivan mu je ime!« Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga.
Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji god su čuli, razmišljahu o tome pitajući se: »Što li će biti od ovoga djeteta?« Uistinu ruka Gospodnja bijaše s njime.
Riječ Gospodnja.

NAPOMENA:
▪ Može se slaviti spomen sv. Ivana Kentijskog, prezbitera,ali samo kao spomendan u povlašteno vrijeme.

03. DOŠ – JUTARNJA MOLITVA – d

III. TJEDAN DOŠAŠĆA – SRIJEDA
03. DOŠ – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

Blagoslovljen budi, Gospodine, zbog sumnje Ivana Krstitelja.
Ona nam pokazuje da je plod nadmašuje obećanje cvijeća,
da ispunjenje nadilazi proroštvo.
Sud – koji je sa svetim nestrpljenjem očekivao
taj junak Božanske providnosti – odjenuo se milosrđem.
Božja je ljubav pravda, no ona je jača od pravde.
Blago onima koji se nad njom ne sablazne.
Gospodine, ne daj da se strašimo ljubiti kako si Ti ljubio,
neka nas strah pred sablazni ne odvrati od ludosti
koja je Tebe vodila od Betlehema do Križa,
te najveće sablazni Tvoje ljubavi.

Pavao Mađarević

03. DOŠ – MISNA ČITANJA – c

III. TJEDAN DOŠAŠĆA – UTORAK
03. DOŠ – Sv. Ivan od Križa, prezbiter i crkveni naučitelj
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖: Sef 3,1-2.9-13; Ps 34,2-3.6-7.17-19.23; Mt 21,28-32

Prvo čitanje: Sef 3, 1-2.9-13
Mesijansko se spasenje obećaje svim siromasima.

Čitanje Knjige proroka Sefanije
Ovo govori Gospodin: »Teško nepokornom, okaljanom, nasilničkom gradu! On nikada nije poslušao poziva, nikada nije prihvatio pouku; u Gospodina se nikad nije pouzdavao; svome Bogu nije se nikada približio.
Dat ću narodima čiste usne, da svi mogu zazivati ime Gospodnje i služiti mu jednodušno. S druge obale rijeka etiopskih prinosit će mi žrtvene darove moji štovaoci. U onaj dan nećeš se sramiti svih svojih nedjela koja si protiv mene počinio, jer ću tad ukloniti iz tebe tvoje ohole hvalisavce; i nećeš se više šepiriti na Svetoj gori mojoj, jer ću pustiti da u tebi opstane samo skroman i čedan narod, i u imenu Gospodnjem tražit će okrilje Ostatak Izraelov. Oni neće više činiti nepravdu, neće više govoriti laži; u njihovim ustima neće se više naći jezik prijevarni. Moći će pasti i odmarati se, i nitko im neće smetati.«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “03. DOŠ – MISNA ČITANJA – c”

03. DOŠ – MISNA ČITANJA – AC

III. TJEDAN DOŠAŠĆA – NEDJELJA
03. DOŠ – TREĆA NEDJELJA DOŠAŠĆA

MISNA ČITANJA
📖: Sef 3,14-18a; Iz 12,2-4bcd.5-6; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18

Prvo čitanje: Sef 3, 14–18a
Gospodin će kliktati nad tobom radosno.

Čitanje Knjige proroka Sefanije
Klikći od radosti, Kćeri sionska, viči od veselja, Izraele!
Veseli se i raduj se iz sveg srca,
Kćeri jeruzalemska!
Gospodin te riješio tvoje osude,
neprijatelje tvoje uklonio!
Gospodin, kralj Izraelov, u sredini je tvojoj!
Ne boj se više zla!
U onaj dan reći će se Jeruzalemu:
»Ne boj se, Sione!
Neka ti ne klonu ruke!
Gospodin, Bog tvoj, u sredini je tvojoj,
silni spasitelj!
On će se radovati tebi pun veselja,
obnovit će ti svoju ljubav,
kliktat će nad tobom radosno
kao u dan svečani.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “03. DOŠ – MISNA ČITANJA – AC”

02. DOŠ – VEČERNJA MOLITVA – g

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – SUBOTA
02. DOŠ – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Prva naša braća u vjeri čuvala su vrlo živom,
oživljavanu Duhom uspomenu
na odsjaj slave Sinovljeve.
Poput njih i ja se obraćam k Tebi i pjevam himan:
O sjaju Slave Očeve, o Svjetlo duša, Isuse.
O Isuse, sveti i blaženi Isuse.
O zalazu sunca promatramo sjaj večeri i pjevamo slavu Ocu,
Sinu i Duhu Svetom.
Oživljuj u mojoj duši uspomenu na prolaz Tvoga svjetla,
onoga svjetla što u meni prebiva od mojega krštenja
i koje svaki sakramenat umnaža i jača.
Uspomenu na radosno svjetlo da mogu reći:
Svjetlost sviće pravedniku i radost čestitima u srcu.

Pavao Mađarević

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

 

02. DOŠ – MISNA ČITANJA – g (Bogoslužje kvatri)

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – SUBOTA
Bogoslužje kvatri (u zahvalu Bogu za njegova dobročinstva)

MISNA ČITANJA
📖
: Kol 3,12-17; Ps 145,2-11; Lk 17,11-19

Prvo čitanje: Kol 3, 12-17
Zahvaljujte Bogu Ocu po Kristu.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
Zaodjenite se dakle
– kao izabranici Božji, sveti i ljubljeni –
u milosrdno srce, dobrostivost,
poniznost, blagost, strpljivost
te podnosite jedni druge praštajući
ako tko ima protiv koga kakvu pritužbu!
Kao što je Gospodin vama oprostio,
tako i vi!
A povrh svega – ljubav!
To je sveza savršenstva.
I mir Kristov neka upravlja srcima vašim
– mir na koji ste pozvani u jednom tijelu!
I zahvalni budite!
Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama!
U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte!
Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim
od srca pjevajte hvalu Bogu!
I sve što god riječju ili djelom činite,
sve činite u imenu Gospodina Isusa,
zahvaljujući Bogu Ocu po njemu!
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “02. DOŠ – MISNA ČITANJA – g (Bogoslužje kvatri)”

02. DOŠ – JUTARNJA MOLITVA – g

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – SUBOTA
02. DOŠ – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

Rasprši, Gospodine, noćne sjene.
Rasprši noć svijeta, noć tijela, duše i duha.
Rasprši noć zlotvora, zagušljivu noć prostitutke.
Rasprši noć siromaha koji Te traži,
noć monaha i pustinjaka koji očekuju
uništavajući oganj Tvoje prisutnosti.
Priopći ljudskoj djeci plamen ljubavi
što neodoljivo plamsa kako bi novo čovječanstvo,
poticano proročkim duhom poput Ilijina,
težilo za nebom u ognju očišćenja
i blaženoga gledanja.

Pavao Mađarević

„Gospodine, daj mi sunca, cvijet, smiješak, oči djeteta. Gospodine, daj mi radosti.“
❤ Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen. ❤

02. DOŠ – VEČERNJA MOLITVA – f

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – PETAK
02. DOŠ – Svagdan ili: Bl. Dj. Marija Loretska

VEČERNJA MOLITVA

O ludosti Tvoje mudrosti! Zašto tako postupaš s ljudima,
zašto ne dolaziš kao pobjednički Mesija,
kao Kralj slave
pred kojim blijedi slava svih kraljeva zemaljskih?
Nisi li Ti sin Davidov, sin Salamonov?
Takva bi Te svijet prihvatio.
No “opravda se mudrost Božja djelima svojim”.
Zasvirao si i Siromašak iz Asiza zaplesao je
pred gospodinom Papom.
Kako je njegova ludost zagrlila Tvoju mudrost!
A tako mudri Ivan od Križa plesao je također
noseći u naručju kip Djeteta Isusa.
Kako je njihova ludost grlila tvoju mudrost!

Pavao Mađarević

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

02. DOŠ – BIBLIJSKA MISAO DANA – f

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – PETAK
02. DOŠ – Svagdan ili: Bl. Dj. Marija Loretska

USUDITI SE BITI DRUGAČIJI

U današnjem prvom čitanju proroka Izaije možemo čuti ove riječi: ‘Ja, Gospodin, Bog tvoj, tvojem te dobru učim, vodim te putem kojim ti je ići.’ Po ovim riječima možemo uočiti kako se Bog živo zanima za čovjeka, koji se često svojim grijesima i propustima od Njega udaljuje. Vjerujem kako ste se i sami mnogo puta suočili s ovakvom situacijom. Božja blizina prije svega potiče čovjeka na obraćenje, ali i na bezuvjetno darivanje. Upravo je to smisao Božje logike koja nam u mnoštvo situacija ostaje neshvatljiva poput nekakvog teškog matematičkog zadatka. Nastavi čitati “02. DOŠ – BIBLIJSKA MISAO DANA – f”

%d blogeri kao ovaj: