2412 – JUTARNJA MOLITVA

IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – SUBOTA
04. DOŠ – 24. prosinac

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Milosrdni i milostivi moj Isuse! Ti si me u protekloj noći sačuvao od nesreće i dozvolio mi da opet gledam svjetlo dana. Neka Ti je slava i hvala jer me svakog jutra iznova čeka Tvoja dobrota i vjernost. Zapovijedi svojim svetim anđelima da me čuvaju i brane na svim mojim putovima. Obrani me od svih koji mi žele nauditi i osujeti moć zlog neprijatelja, ako me želi navesti na grijeh. Upravljaj mojim mislima i riječima, blagoslovi moje djelovanje i vladanje. Nastavi čitati “2412 – JUTARNJA MOLITVA”

2412 – MISNA ČITANJA

IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – SUBOTA
04. DOŠ – 24. prosinac

MISNA ČITANJA
📖 Jutarnja misa: 2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Ps 89,2-5.27.29; Lk 1,67-79

Prvo čitanje: 2Sam 7, 1-5.8b-12.14a.16
Kraljevstvo će Davidovo trajati do vijeka pred Gospodinom.

Čitanje Druge knjige o Samuelu
Kad se kralj David nastanio u svojem dvoru, a Gospodin mu pribavio mir od svih njegovih neprijatelja uokolo, reče kralj proroku Natanu: »Pogledaj! Ja, evo, stanujem u dvoru od cedrovine, a Kovčeg Božji pod šatorom.« A Natan odgovori kralju: »Idi i čini sve što ti je na srcu, jer je Gospodin s tobom.«
Ali još iste noći dođe Natanu ova Gospodnja riječ:
Idi i reci mome sluzi Davidu: Ovako govori Gospodin: Zar ti da mi gradiš kuću da u njoj prebivam? Ja sam te uzeo s pašnjaka, od ovaca i koza, da budeš knez nad narodom mojim Izraelom. Bio sam s tobom kuda si god išao, iskorijenio sam sve tvoje neprijatelje pred tobom. Ja ću ti pribaviti veliko ime, kao što je ime velikana na zemlji. Ja ću odrediti mjesto narodu svojem Izraelu, posadit ću ga da na njemu prebiva i da više ne strahuje, niti da ga zlikovci muče kao prije, onda kad sam odredio suce nad svojim izraelskim narodom.
Ja ću ti pribaviti mir od svih tvojih neprijatelja. Gospodin će te učiniti velikim, Gospodin će ti podići dom. I kad se ispune tvoji dani, i ti počineš kod svojih otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će se roditi od tvog tijela, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo.
Ja ću njemu biti otac, a on meni sin.
Tvoja će kuća i tvoje kraljevstvo trajati dovijeka preda mnom,
tvoje će prijestolje čvrsto stajati zasvagda.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “2412 – MISNA ČITANJA”

2312 – VEČERNJA MOLITVA

IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – PETAK
04. DOŠ – 23. prosinac ili: Sv. Ivan Kentijski, prezbiter
Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Bože, hvala ti na svemu što nam daješ iz dana u dan.
Hvala ti što si uz nas kada nam je teško i kada se osjećamo usamljeno.
Ti nas ispunjaš i uz tebe se uvijek osjećamo sigurno i zaštićeno.
Molimo te, oprosti nam što smo ponekad oholi
i ne živimo po tvojim zapovijedima te što više pridajemo pažnju nevažnim stvarima,
a ne onom što je zaista važno u životu.
Hvala ti na svemu što nam daješ.

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

2312 – RAZMATRANJA

IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – PETAK
04. DOŠ – 23. prosinac ili: Sv. Ivan Kentijski, prezbiter
Svagdan

RAZMATRANJA

Lk 1,57-66

Dragi prijatelji, kroz prikazane retke pisma Staroga i Novog zavjeta Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi. I ona porodi sina. Njezini susjedi čuli su kako joj Gospodin iskaza obilje milosti i dobrote i zato je radost bila dvostruka.

”Osmog dana skupiše se da obrežu dječaka, želeći ga nazvati imenom njegova oca. Na to se mati usprotivi pa reče ‘Ivan će se zvati’. To isto potvrdi i njegov otac koji je do tog trenutka bio nijem, a Gospodin ga dotaknu, ozdravi, otvori usta i on progovori i prozva sina svoga imenom; ‘Ivan mu je ime!’ Narod oko njega je bio u strahu zbog veličine koju Bog iskaza i razglašavali su taj događaj po svem gorju judejskom, pa su u neznanju pitali, što li će biti od ovog djeteta? I uistinu, ruka Božja bila je s njim od rođenja. Živio je u pustinji hraneći se skakavcima, a na sebe oblačio devinu kožu.” Nastavi čitati “2312 – RAZMATRANJA”

2312 – MISNA ČITANJA

IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – PETAK
04. DOŠ – 23. prosinac ili: Sv. Ivan Kentijski, prezbiter
Svagdan

MISNA ČITANJA

📖: Mal 3,1-4.23-24; Ps 25,4-5ab.8-10.14; Lk 1,57-66

Prvo čitanje: Mal 3, 1-4.23-24
Poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Gospodnji.

Čitanje Knjige proroka Malahije
Ovo govori Gospodin Bog:
Evo, šaljem glasnika da put preda mnom pripravi. I doći će iznenada u Hram svoj Gospodin koga vi tražite i anđeo Saveza koga žudite. Evo ga, dolazi već — govori Gospodin nad Vojskama.
Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska i tko će opstati kad se on pojavi? Jer on je kao oganj Ijevačev i kao lužina bjeliočeva. I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava. Očistit će sinove Levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro, da prinose Gospodinu žrtvu u pravednosti. Tad će biti draga Gospodinu žrtva Judina i jeruzalemska kao u drevne dane i kao prvih godina. Evo, poslat ću vam proroka Iliju prije nego dođe Dan Gospodnji, dan velik i strašan. On će obratiti srce otaca k sinovima, a srce sinova k ocima, da ne dođem i ne udarim prokletstvom zemlju.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 25, 4-5ab.8-10.14
Pripjev: Podignite glave, jer je blizu vaše otkupljenje.

Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me,
jer ti si Bog, moj Spasitelj.

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.

Sve su staze Gospodnje ljubav i istina,
za onog koji čuva Savez njegov i propise.
Prisan je Gospodin s onima koji ga se boje
i Savez svoj objavljuje njima.

Evanđelje: Lk 1, 57-66
Rođenje Ivana Krstitelja

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Elizabeti se navršilo vrijeme da rodi. I porodi sina. Kad su njezini susjedi i rođaci čuli da joj Gospodin obilno iskaza dobrotu, radovahu se s njome.
Osmoga se dana okupe da obrežu dječaka. Htjedoše ga prozvati imenom njegova oca — Zaharija, no mati se njegova usprotivi: »Nipošto, nego zvat će se Ivan!« Rekoše joj na to: »Ta nikoga nema od tvoje rodbine koji bi se tako zvao.« Tada znakovima upitaju oca kojim ga imenom želi prozvati. On zaiska pločicu i napisa: »Ivan mu je ime!« Svi se začude, a njemu se umah otvoriše usta i jezik te progovori blagoslivljajući Boga.
Strah obuze sve njihove susjede, a po svem su se Gorju judejskom razglašavali svi ti događaji. I koji god su čuli, razmišljahu o tome pitajući se: »Što li će biti od ovoga djeteta?« Uistinu ruka Gospodnja bijaše s njime.
Riječ Gospodnja.

NAPOMENA:
▪ Može se slaviti spomen sv. Ivana Kentijskog, prezbitera,ali samo kao spomendan u povlašteno vrijeme.

2312 – JUTARNJA MOLITVA

IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – PETAK
04. DOŠ – 23. prosinac ili: Sv. Ivan Kentijski, prezbiter
Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

DOBRO TI JUTRO MOJ ISUSE

Danas je osvanulo posebno jutro…
Hvala Ti Isuse što si me probudio…
Radujem se ovome danu, neka je svima blagoslovljen…
Sjećanja naviru na prohujale godine i kako brzo sve prolazi…
A Ti Isuse ostaješ uvijek isti i jučer i danas i sutra…
Ali ja Te ovog jutra promatram u majčinoj utrobi…
Zamišljam Te kako rasteš i kako je sada Tvoja mama sretna… Nastavi čitati “2312 – JUTARNJA MOLITVA”

04. DOŠ – VEČERNJA MOLITVA – b

Ponedjeljak - Večernja molitva - 4. DOŠIV. TJEDAN DOŠAŠĆA – PONEDJELJAK
04. DOŠ – 19. prosinac

VEČERNJA MOLITVA

Tebi koji ovo čitaš : Molim Nebo da te blagoslovi dobrim zdravljem i srećom! Neka tvoje srce bude ispunjeno mirom, nadom, vjerom i ljubavlju! Zamolio sam tvog anđela čuvara da te čuva i štiti od svake boli i da te zaogrne veseljem, zadovoljstvom, mirom i blagostanjem. Neka svaka želja tvoga srca bude uslišana , svaka tvoja potreba zadovoljena, i ostvaren svaki tvoj san. Neka ti Nebo pokaže savršen put!

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

2112 – JUTARNJA MOLITVA

ponedjeljak-jutarnja-molitva-4-dosIV. TJEDAN DOŠAŠĆA – PONEDJELJAK
04. DOŠ – 19. prosinac

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Kada se budeš molio, neki će ti predbaciti: Zašto glumiš sveca? NIJE VAŽNO, MOLI SE SVOM DUŠOM!
Kada se budeš kajao za opetovane pogreške, neki će te osuditi: Zašto si dvoličan? NIJE VAŽNO, POMIRI SE I OBNOVI SVOJE OBRAĆENJE!
Kada se budeš zalagao oko dobra, neki će te ignorirati: Zašto se miješaš? NIJE VAŽNO, ZAUZMI SE OKO DOBRA, PONIZNO I HRABRO! Nastavi čitati “2112 – JUTARNJA MOLITVA”

1912 – MISNA ČITANJA

lk-1-5-25IV. TJEDAN DOŠAŠĆA – PONEDJELJAk
04. DOŠ – 19. prosinac

MISNA ČITANJA
📖: Suci 13,2-7.24-25a; Ps 71,3-6b.16-17; Lk 1,5-25

Prvo čitanje: Suci 13, 2-7.24-25a
Anđeo naviješta Samsonovo rođenje.

Čitanje Knjige Sudaca
U one dane: Bijaše neki čovjek iz Sore, od Danova plemena, po imenu Manoah. Žena mu bila nerotkinja, bez djece. Njoj se ukaza Anđeo Gospodnji i reče joj: »Ti si nerotkinja, bez djece, ali začet ćeš i roditi sina. Samo, odsad se pazi: ne pij ni vina ni žestoka pića, i ne jedi ništa nečisto. Jer, zatrudnjet ćeš, evo, i roditi sina. I neka mu britva ne prijeđe po glavi, jer će od majčine utrobe dijete biti Bogu posvećeno — bit će nazirej Božji, i on će početi izbavljati Izraela iz ruke Filistejaca.«
Žena ode i kaza mužu: »Božji čovjek došao k meni, lice mu kao u Božjeg anđela, puno dostojanstva. Nisam ga upitala odakle je došao, niti mi on kaza svog imena. Ali mi je rekao: Ti ćeš začeti i roditi sina. Ne pij odsad ni vina ni žestoka pića, i ne jedi ništa nečisto, jer će ti dijete biti nazirej Božji od majčine utrobe do smrti.«
Žena rodi sina i nadjenu mu ime Samson. Dijete odraste, a Gospodin ga blagoslovi. I Duh Gospodnji poče djelovati u njemu.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “1912 – MISNA ČITANJA”

03. DOŠ – RAZMATRANJA – b

III. TJEDAN DOŠAŠĆA – PONEDJELJAK 03. DOŠ – Sv. Ivan od Križa, prezbiter i crkveni naučitelj Spomendan

HODITI U ISTINI (Mt 21, 23-27)

I uđe Isus u hram poučavati mnoštvo vlašću Onoga koga ne poznaju glavari svećenički, pa ga mudro ispituju tko mu dade vlast poučavanja. Isus im odgovara protupitanjem o Ivanovu krštenju, na koje se pak glavari svećenički, mudrujući u sebi, odlučiše za odgovor „ne znam“ i tako ostadoše prikraćeni za ono što su tražili. I premda su znali što je istina, ne htjedoše odgovoriti Isusu, a još manje vjerovati, nego radije ostadoše u svom nevjerstvu. Naš je Utemeljitelj, sluga Božji, nadbiskup Josip Stadler, jednom zapisao: „Tko ozbiljno traži istinu, imat će dostatnih motiva da vjeruje; a tko istinu ne ljubi, naći će dosta prividnih razloga da ostane u svome nevjerstvu.“ Nastavi čitati “03. DOŠ – RAZMATRANJA – b”

%d blogeri kao ovaj: