02. DOŠ – MISNA ČITANJA – f

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – PETAK
02. DOŠ – Svagdan 

MISNA ČITANJA
📖
 : Iz 48,17-19; Ps 1,1-4.6; Mt 11,16-19

Prvo čitanje: Iz 48, 17-19
O, da si pazio na zapovijedi moje!

Čitanje knjige proroka Izaije
Ovako govori Gospodin, otkupitelj tvoj, Svetac Izraelov: »Ja, Gospodin, Bog tvoj, tvojem te dobru učim, vodim te putem kojim ti je ići. O, da si pazio na zapovijedi moje, kao rijeka sreća bi tvoja bila, a pravda tvoja kao morski valovi! Potomstva bi tvojeg bilo kao pijeska, a poroda utrobe tvoje kao njegovih zrnaca! Nikad ti se ime ne bi zatrlo niti izbrisalo preda mnom!«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “02. DOŠ – MISNA ČITANJA – f”

02. DOŠ – VEČERNJA MOLITVA – c

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – UTORAK
02. DOŠ – Sv. Ambrozije, biskup i crkveni naučitelj

VEČERNJA MOLITVA

Dobro je slaviti Gospodina,
pjevati imenu Svevišnjega,
naviještati jutrom ljubav njegovu
i noću njegovu vjernost.
Pjevajte Gospodinu pjesmu novu!
Sve žilice moga bića trepere
i ja sam poput svirale od trske
kroz koju je prošao tvoj lahor,
poput eolske harfe koja pjeva o prolazu Tvoga Duha.
Molim svojim razumom, ali molim i duhom,
ili možda bolje: tvoj Duh moli u meni zajedno s mojim duhom
pohvalu koja me nadilazi i koja nadilazi misli i riječi ljudske.
Nova je to pjesma, do danas nečuvena.

Pavao Madžarević

02. DOŠ – BIBLIJSKA MISAO DANA – c

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – UTORAK
02. DOŠ – Sv. Ambrozije, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

BIBLIJSKA MISAO DANA
Mt 18,12-14

Nužno je da budemo nanovo rođeni kako bismo ušli u vječnu utrobu Trojstva. Kako bismo stanovali u ljubavi Oca, Sina i Duha, nužno je da postanemo maleni. Isus Krist je došao da nas nauči kako se postaje malenim. Prvo učenje govori nam da smo bez nebeskog Oca ništa i nemamo ništa. Sve nam dolazi od Boga Oca i Stvoritelja. Kao što se novorođenče ne smatra samodostatnim, tako i mi također moramo ovisiti u svemu i za sve o Bogu. Djetinji duh nas vodi da se potpuno povjerimo Bogu koji nas ljubi i pruža nam sve dobro. Biti malen, duhovno govoreći, znači biti ponizan. Ateist od sebe čini boga, potpuno se oslanja na svoje fizičke, intelektualne, voljne i ekonomske mogućnosti.
Možda, u stvari bez možda, ti nisi ateist, ali si sigurno pun ponosa i taštine, a one su grane debla zvanog “oholost“. Ohol čovjek vjeruje u Boga, ali pripisuje sebi svaki uspjeh kojeg postigne u životu. Stoga je nesposoban reći “hvala Ti“ Bogu, izvoru svakog naravnog i nadnaravnog dara. Tašta osoba umjesto da se divi Bogu kao izvoru svake ljepote, samo se sebi divi.
Biti malen, duhovno govoreći, također znači biti krotak. Novorođenče ne prezire nikoga, ne nosi masku, to jest golo je, ne reagira na nasilje, ne osvećuje se. Svojstvo novorođenčeta je nježnost. Ono nema kruto srce. Njegovo srce, poput njegova tijela, je nježno.
Samo ponizni i krotki mogu živjeti u utrobi Trojstva i tako biti blagoslovljeni. Amen. Aleluja.
(O. Lorenzo Montecalvo od Družbe Otaca Božanskog Poziva)

02. DOŠ – JUTARNJA MOLITVA – c

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – UTORAK
02. DOŠ – Sv. Ambrozije, biskup i crkveni naučitelj

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Bože moj, Ti dolaziš neprimjetno i ja se nadam Tvome svjetlu.
Želim postati sličan onima koji žive kao da gledaju nevidljivo.
Oni kojih pogled dubi noć sve dok se ne pojavi sjajna zvijezda.
Ti mi govoriš: “samo vjeruj”, a ja Ti ne mogu odgovoriti:
“Gospodine, vjerujem.”
Umnoži u meni vjeru da živim kao da gledam nevidljivo
i kao da prijanjam cijelim svojim bićem
uz stvarnost budućega svijeta,
svijeta koji je već došao i koji dolazi.
U praznoj staji svagdanjega naporna rada
vidim kako već blista Onaj koji je neizmjerno više
od puke zvijezde.

Pavao Madžarević

„Gospodine, daj mi sunca, cvijet, smiješak, oči djeteta. Gospodine, daj mi radosti.“
❤ Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen. ❤

02. DOŠ – MISNA ČITANJA – c

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – UTORAK
02. DOŠ – Sv. Ambrozije, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖 od dana: Iz 40,1-11; Ps 96,1-3.10ac.11-13; Mt 18,12-14

Prvo čitanje: Iz 40, 1-11
Narod svoj Gospodin tješi!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje.
Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji poravnite u stepi stazu Bogu našemu! Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo neka se izravna, što je hrapavo neka se izgladi! Objavit će se tada Slava Gospodnja, i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila.«
Glas govori: »Viči!« Odgovorih: »Što ću vikati?« — »Svako je tijelo trava, ko cvijet poljski sva mu dražest. Sahne trava, vene cvijet, kad dah Gospodnji preko njih prođe. Doista, narod je trava! Sahne trava, vene cvijet, ali riječ Boga našega ostaje dovijeka!« Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sionska! Podigni snažno svoj glas, blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga vašega!«
Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Gle, naplata njegova s njime, i nagrada njegova pred njim! Kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama otpočinut daje.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “02. DOŠ – MISNA ČITANJA – c”

02. DOŠ – VEČERNJA MOLITVA – b

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – PONEDJELJAK
02. DOŠ – Svagdan ili: Sv. Nikola, biskup

„Ljubav će se i Vjernost sastati,
Pravda i Mir zagrliti“ (Ps 85,11).
Razmatram riječi Tvojih usta i milost
što je prosuta po Tvojim usnama.
Bog je Ljubav, Sin je Vjernost-Istina
a obojica se susreću i grle po Duhu koji je Pravda, pravednost
i koji ispravlja sve ono što je krivo,
daje mir svemu što je uznemireno.
I Majka Riječi sprema se da rodi Kralja ljubavi
koji je došao na svijet da posvjedoči za Istinu.
Isuse, dođi i vladaj u meni!

Pavao Madžarević

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

02. DOŠ – JUTARNJA MOLITVA – b

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – PONEDJELJAK
02. DOŠ – Svagdan ili: Sv. Nikola, biskup

JUTARNJA MOLITVA

Gospodine, danas odzvanja tvoja Riječ:
„Recite preplašenim srcima:
‘Budite jaki, ne bojte se!’“
(Iz 35,4).
Kakve li zaplašenosti među narodima
i koje li puste buke među pucima!
Jedino je Tvoja riječ jasna i vraća se k Tebi
pošto je oplodila zemlju.
Kakva li molitvena tišina ispunja moje srce
kad Te konačno slušam i kad mogu govoriti u Tvoje ime,
izricati riječ mudrosti koja smiruje i rasvjetljuje.
Daj da ta riječ uzmogne osloboditi one
koji su paralizirani strahom što izvire iz zbrke grijeha.
Vjerujem u dolazak Tvoje osloboditeljske riječi.

Pavao Madžarević

02. DOŠ – MISNA ČITANJA – b

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – PONEDJELJAK
02. DOŠ – Svagdan ili: Sv. Nikola, biskup

MISNA ČITANJA
📖: Iz 35,1-10; Ps 85,9ab.10-14; Lk 5,17-26

Prvo čitanje: Iz 35, 1-10
Bog sam hita da vas spasi!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Nek se uzraduje pustinja i zemlja sasušena, neka kliče stepa i neka procvjeta! Ko ljiljan, nek bujno cvatom cvate, neka od veselja kliče i nek se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni će vidjeti slavu Gospodnju, divotu Boga našega. Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava! Recite preplašenim srcima: »Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da vas spasi!«
Sljepačke će tad oči progledati, uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemakov će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti vode, i u stepi potoci, sažgana će zemlja postati jezero, a tlo žedno — izvori. U brlozima gdje ležahu čaglji izrast će rogoz i trska.
Bit će ondje čista cesta, a zvat će se Sveti put: nitko nečist njime neće proći, bezumnici njime neće lutati. Ondje neće više biti lava, niti će onud zvijer prolaziti, već će hodit samo otkupljeni, vraćati se otkupljenici Gospodnji. Doći će u Sion kličuć od radosti, s veseljem vječnim na čelima; pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “02. DOŠ – MISNA ČITANJA – b”

01. DOŠ – MISNA ČITANJA – g

I. TJEDAN DOŠAŠĆA – SUBOTA
01. DOŠ – Svagdan ili: Sv. Ivan Damaščanski, prezb. i crkveni naučitelj

MISNA ČITANJA
📖: Iz 30,19-21.23-26; Ps 147,1-6; Mt 9,35-38; 10,1.6-8

Prvo čitanje: Iz 30, 19-21.23-26
Čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin Bog, Svetac Izraelov: »Da, puče sionski koji prebivaš u Jeruzalemu, više ne plači! Čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati; čim te čuje, uslišit će te. Branit će vas Gospod kruhom tjeskobe, pojiti vodom nevolje, al’ se više neće kriti tvoj Učitelj – oči će ti gledat Učitelja tvoga. I uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori: ‘To je put, njime idite’, bilo da vam je krenuti nadesno bilo nalijevo. I on će dati kišu tvojem sjemenu što ga posiješ u zemlju, i kruh kojim zemlja urodi bit će obilat i hranjiv. Stoka će tvoja pasti, u onaj dan, po prostranim pašnjacima. Volovi i magarci što obrađuju zemlju jest će osoljenu krmu, ovijanu lopatom i vijačom. I na svakoj gori i na svakome povišem brijegu bit će potokâ i rječicâ – u dan silnoga pokolja kad se kule budu rušile. Tada će svjetlost mjesečeva biti kao svjetlost sunčana, a svjetlost će sunčana postati sedam puta jača, kao svjetlost sedam dana – u dan kad Gospodin iscijeli prijelom svojemu narodu, izliječi rane svojih udaraca.«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “01. DOŠ – MISNA ČITANJA – g”

01. DOŠ – MISNA ČITANJA – f

I. TJEDAN DOŠAŠĆA – PETAK
01. DOŠ – Sv. Franjo Ksaverski, prezbiter
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖: Iz 29,17-24; Ps 27,1.4.13-14; Mt 9,27-31

Prvo čitanje: Iz 29, 17-24
U onaj dan oči će slijepih vidjeti.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin Bog: Neće li se naskoro Libanon u voćnjak pretvoriti, a voćnjak izroditi u šumu? I čut će u onaj dan gluhi riječi knjige; oslobođene mraka i tmine, oči će slijepih vidjeti.
A siromasi će se opet radovati u Gospodinu, najbjedniji će klicat Svecu Izraelovu, jer neće više biti silnikâ, nestat će podsmjevačâ, istrijebit će se svi koji zlo snuju: oni koji riječju druge okrivljuju, oni koji na vratima sucu postavljaju zamku i nizašto obaraju pravednika. Zato ovako govori Gospodin, Bog kuće Jakovljeve, koji otkupi Abrahama: »Neće se odsad više stidjeti Jakov, i više mu neće lice blijedjeti, jer kad vidi usred sebe djelo mojih ruku, svetit će ime moje.« Svetit će Sveca Jakovljeva, bojat će se Boga Izraelova. Zabludjeli duhom urazumit će se, a oni što mrmljaju primit će pouku.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “01. DOŠ – MISNA ČITANJA – f”

%d blogeri kao ovaj: