2512 – MISNA ČITANJA – BOŽIĆ, ROĐENJE GOSPODINOVO

ROĐENJE GOSPODINOVO, BOŽIĆ
Svetkovina

MISNA ČITANJA
📖: Polnoćka: Iz 9,1-6; Ps 96,1-3.11-13; Tit 2,11-14; Lk 2,1-14 Zornica: Iz 62,11-12; Ps 97,1.6.11-12; Tit 3,4-7; Lk 2,15-20 Danja misa: Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Heb 1,1-6; Iv 1,1-18

Prvo čitanje: Iz 52, 7-10
Neka svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, oglašuje sreću, navješćuje spasenje govoreći Sionu: »Bog tvoj kraljuje!« Čuj, glas ti podižu stražari, zajedno se raduju jer na svoje oči gledaju gdje se na Sion vraća Gospodin. Kličite, zajedno se radujte, razvaline jeruzalemske, jer Gospodin je utješio narod svoj, otkupio Jeruzalem. Ogolio je Gospodin svetu svoju mišicu pred očima svih naroda, da svi krajevi zemlje vide spasenje Boga našega.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “2512 – MISNA ČITANJA – BOŽIĆ, ROĐENJE GOSPODINOVO”

0202 – VEČERNJA MOLITVA – PRIKAZANJE GOSPODINOVO, SVIJEĆNICA

PRIKAZANJE GOSPODINOVO, SVIJEĆNICA
Blagdan

VEČERNJA MOLITVA

Gospodine, malen u krilu svoje Majke, malen pod dragim pogledom tvoga Josipa, pogledaj na nas. Nosili smo djecu prikazati ih Ocu tvojemu, imali smo nade da će kad odrastu, prionuti uz Tebe Isuse. Učili smo ih molitvama, pobožnim pjesmama, primali su sakramente…Nisu nam sva djeca ostala u vjeri. Večeras posebno pogledaj na one među njima kojima je vjera podsmijeh i poruga. Onima što zalutaše, što Te napustiše. O, ljubljeno srce maloga Isusa, privini ih ljubavi svojoj, molimo Te. Plamen ljubavi srca Tvoje majke nek pobijedi plamen mržnje. Sveti Josipe, moli za nevjerne. Smiluj nam se Gospodine. Smiluj nam se. Nastavi čitati “0202 – VEČERNJA MOLITVA – PRIKAZANJE GOSPODINOVO, SVIJEĆNICA”

0202 – JUTARNJA MOLITVA – PRIKAZANJE GOSPODINOVO, SVIJEĆNICA

PRIKAZANJE GOSPODINOVO, SVIJEĆNICA
Blagdan

JUTARNJA MOLITVA

HVALJEN ISUS I MARIJA I BLAGOSLOVLJEN VAM OVAJ DIVAN DAN SVJECNICE

‘Bolje je zapaliti i najmanje svjetlo, nego proklinjati tamu.’

Bog u svome Sinu Isusu Kristu svoju božansku mudrost i logiku suprotstavlja ljudskoj mudrosti i logici. Dijete Isus koje Majka prikazuje u hramu istinsko je i pravo Svjetlo koje prosvjetljuje svakog čovjeka. U njemu se očituje i ostvaruje Šimunovo proroštvo o obećanom Mesiji koji će biti svjetlost na prosvjetljenje naroda i slavu puka svoga izraelskoga.

Isus Krist je svjetlo istinsko koje dođe na svijet da donese svjetlo života, da prosvijetli one koji su u tami i ne vide smisao i cilj svoga života. On je svjetlo koje pokazuje put, osvjetljava istinu i razotkriva i raspršuje tmine života. On je svjetlo koje u tami svijetli, pobjeđuje tamu i tama ga ne može obuzeti.AMEN…BvB.

0202 – MISNA ČITANJA – PRIKAZANJE GOSPODINOVO, SVIJEĆNICA

PRIKAZANJE GOSPODINOVO, SVIJEĆNICA
Blagdan

MISNA ČITANJA
📖: Mal 3,1-4 (ili: Heb 2,14-18); Ps 24,7-10; Lk 2,22-40

Prvo čitanje: Mal 3, 1-4 ili Heb 2, 14-18
Doći će u Hram svoj Gospodin koga vi tražite.

Čitanje Knjige proroka Malahije
Ovo govori Gospodin Bog:
Evo šaljem glasnika da put preda mnom pripravi.
I doći će iznenada u Hram svoj Gospodin koga vi tražite i Anđeo Saveza koga žudite.
Evo ga, dolazi već — govori Gospodin nad Vojskama.
Ali tko će podnijeti dan njegova dolaska i tko će opstati kad se on pojavi?
Jer on je kao oganj ljevačev i kao lužina bjeliočeva.
I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava.
Očistit će sinove Levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro da prinose Gospodinu žrtvu u pravednosti.
Tad će biti draga Gospodinu žrtva Judina i jeruzalemska kao u drevne dane i kao prvih godina.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “0202 – MISNA ČITANJA – PRIKAZANJE GOSPODINOVO, SVIJEĆNICA”

1409 – Uzvišenje Svetog Križa

UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA

U Križu je spas
Hvaljen Isus i Marija!
Draga braćo i sestre!
Danas slavimo blagdan Uzvišenja Svetoga Križa. Na ovaj je dan godine 320. u Jeruzalemu posvećena Konstantinova bazilika koja je obuhvaćala vrh Kalvarije i Isusov grob. Kad se gradila ta crkva, nađeni su ostatci svetoga Križa Isusova i stoga se svake godine proslava posvećenja te bazilike u Jeruzalemu na ovaj dan slavila svečano kao Uskrs i Bogojavljenje.
Sv. Jelena pronalazi Isusov Križ
U Misi se međutim ne govori izričito o uzvišenju Križa, nego o uzvišenju Krista po križu i na križu. Raspeće na križu (=križ tvore dvije unakrsne grede) bila je mrska smrtna kazna u starih Rimljana. Oni su redovito razapinjali na križ teške političke zločince i razbojnike. Ali nijedan rimski građanin nije mogao biti osuđen na smrt raspećem.
Od onoga dana kada je na križu visio jedan Nevini, Krist Gospodin, križ postaje njegovim znakom, znakom spasenja po kojem se prepoznaju kršćani.
Za nas je stoga križ nerazdvojiv od Onog koji je na njemu visio za spas svijeta. Nastavi čitati “1409 – Uzvišenje Svetog Križa”

PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO – VEČERNJA MOLITVA

PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO
Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva)

VEČERNJA MOLITVA

Isuse,
ostavio si nam Sebe
u sakramentu svoga Tijela i Krvi.
Dao si nam neizreciv dar.
Dar bogat ljubavlju.
Darovao si nam čitavog Sebe.
Hvala Ti, Isuse.

Hvala Ti, Isuse,
što si oduvijek bio čovjek blizine.
Uz Tebe se svatko
osjećao prihvaćen i ljubljen.
Nitko nije imao dojam
da si ga olako shvatio ili površno slušao.
I danas je tako, Isuse. Nastavi čitati “PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO – VEČERNJA MOLITVA”

PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO – JUTARNJA MOLITVA

PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO
Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva)

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

Isuse, ti si nam darovao svoju smrt da bismo mogli živjeti punim životom.
Ti si ustao od mrtvih da bi zauvijek ispraznio grobove naših srdaca i uveo nas u svoje svjetlo.
Blaženog li časa kada si posljednji put izdahnuo, jer je to postao udisaj našega bića u život milosti! Milosti u kojoj prepoznajemo tvoj dar, klanjamo mu se i zahvaljujemo ti na njemu.
Isuse, ti si pred označio svoj dar života u znaku kruha i vina kako bi nas oni uvijek podsjećali na tvoju ljubav koja je u žrtvi išla dokraja. I više od toga! Ti si učinio da se u tim znakovima uvijek iznova događa tvoj dar za nas i po nama!
Isuse, ti više nemaš drugih očiju do naših, drugih ruku do naših, drugog tijela do naših tijela da u nama i po nama hodaš ovom zemljom i činiš ono što si činio za svoga zemaljskog života. Obdareni, nadahnuti i ohrabreni tvojom tajnom otajstvenom nazočnošću i mi smo pozvani da idemo putem kojim si ti pošao.
Isuse, ti si nama na spomen ostavio sebe u znaku kruha i vina. u znaku ljudskog truda i hrane, koji po tvome blagoslovu postaju hranom i pićem duhovnoga života. I ti hoćeš da. nahranjeni i napojeni tobom, i sami činimo ono što si ti činio. tebi na spomen.
Molimo te danas, Isuse, da nam dadeš snage i jakosti da budemo tvoji svjedoci sve do potpunog sebedarja, sve do žrtve.
Molimo te da, po Duhu Svetom, koga si nam darovao, i mi budemo tvoj živi spomen, tvoje tijelo i krv za život svijeta!

Nastavi čitati “PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO – JUTARNJA MOLITVA”

PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO – MISNA ČITANJA (B)

PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO
Svetkovina (četvrtak nakon Presv. Trojstva)

MISNA ČITANJA
📖:  
Izl 24,3-8; Ps 116,12-13.15.16bc-18; Heb 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26

Prvo čitanje: Izl 24,3-8
Ovo je krv Saveza koji Gospodin s vama sklapa.

Čitanje Knjige Izlaska

U one dane:
Dođe Mojsije i kaza narodu sve riječi Gospodnje i sve odredbe. A sav puk odgovori u jedan glas: »Sve riječi što ih Gospodin reče vršit ćemo.« Tada Mojsije popiše sve riječi Gospodnje. A ujutro podrani te podigne žrtvenik na podnožju brda i dvanaest stećaka za dvanaest plemena Izraelovih. Zatim naloži mladim Izraelcima da prinesu žrtve paljenice i da žrtvuju Gospodinu junce kao žrtve pomirnice. Mojsije uhvati krv; polovicu krvi ulije u posude, a polovicu izlije po žrtveniku. Prihvati zatim Knjigu Saveza pa je narodu glasno pročita, a narod uzvrati: »Sve što je Gospodin rekao izvršit ćemo i poslušat ćemo.« Mojsije potom uzme krvi te poškropi narod govoreći: »Ovo je krv Saveza koji Gospodin sada s vama sklapa na temelju svih ovih riječi.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “PRESVETO TIJELO I KRV KRISTOVA. TIJELOVO – MISNA ČITANJA (B)”

PRESVETO TROJSTVO – VEČERNJA MOLITVA

PRESVETO TROJSTVO
Svetkovina (Nedjelja poslije Duhova – Pedesetnice)

VEČERNJA MOLITVA

Ti nam dopuštaš da uđemo u tajnu Tvoga bića
i otkrivaš nam se bogat milosrđem, bogat ljubavlju.
Otkrivaš da si osoba, da si troosoban,
da si Otac, Sin i Duh Sveti.

Otkrivaš nam tajnu svoga bića
da bismo mogli razgovarati s Tobom, biti s Tobom,
osjećati tvoju blagoslovljenu blizinu.

Bože, Oče milosrđa i ljubavi,
smiri mi dušu u očinskom zagrljaju svoje dobrote.
Daj da Ti moje srce može tepati poput djeteta.

Sine Božji, Isuse,
daj da u Tebi i po tebi osjetim svu ljubav
koja iz božanskog Srca izvire za mene.

Bože, Duše Sveti,
ražari me ljubavlju,
prosvijetli me iznutra da bih bio sposoban doživjet
i svu snagu božanske ljubavi i spasenja.

Ti si, Bože, troosoban, snažno prisutan,
ljubavlju okrenut prema meni,
prema svima nama!

Fra Zvjezdan Linić

PRESVETO TROJSTVO – RAZMATRANJA

PRESVETO TROJSTVO
Svetkovina (Nedjelja poslije Duhova – Pedesetnice)

Bože sveti,
tako si blizu i tako daleko.
Tako si jednostavan i toliko neshvatljiv.
Toliko si nam potreban,
a toliko nedohvatljiv našim mislima
i našim htijenjima.
Daješ se vidjeti,
a ostaješ Tajnom.
Dopuštaš da Ti se približimo,
a ostaješ dalek. Nastavi čitati “PRESVETO TROJSTVO – RAZMATRANJA”

%d blogeri kao ovaj: