32. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – e

XXXII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
32. NKG – Sv. Martin Tourski, biskup
Spomendan

KRALJEVSTVO BOŽJE U ISUSU

Ne treba gledati u zvijezde, čitati horoskope, povoditi se za astrolozima, promatrati ponašanje životinja, položaje, konstelacije zviježđa, druge svemirske pojave ili povijesne događaje, kao možebitne ‘znakove s neba’. Jednako nisu od koristi ni kalendarske računice, proračuni, horoskopi. Nemoguće se fiksirati u budućnosti ni prostorno ni vremenski, jer ono što je Bog htio s Isusom, došlo je već i djeluje, kao kvasac, kao sol, kao neugasivo svjetlo. Sve se dade iskusiti u dodiru s Isusom, a kraljevstvo je Božje već djelatno, efikasno u svijetu. Sad treba samo prihvatiti Božju blizinu, želi li čovjek imati udjela u njemu u budućnosti. Ono ostaje nevidljivo ljudskom oku. Tko pak zbog tobožnje besmislene i bezbožne sadašnjosti gleda u neku daleku bolju budućnost u opasnosti je promašiti sadašnjost kao mjesto i vrijeme učinkovita, efektivna Božjega dolaska, adventa, te tako promašiti i svoju vlastitu budućnost. Prema Lukinu Evanđelju spasenje se događa danas (4,16-21; 7,22-23; 9,1-2; 10,17-20; 11,20; 16,16; 19,1-10; 23,39-43). Prisjetimo se što je učinio onaj izliječeni Samaritanac koji se zahvalno vratio i pao do nogu Gospodinovih, prepoznajući u njemu prisutnost Božjega spasenja u ovome trenutku. Nastavi čitati “32. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – e”

32. NKG – PONEDJELJAK – Biblijska misao dana

Isus63

Vjera može dalje od onoga gdje razum staje

Svačija vjera te snaga nade i ljubavi mogu biti ugroženi ili pak uništeni tuđim lošim primjerom, zavođenjem, tuđim grijehom. Isus krajnje ozbiljno upozorava svoje učenike kako se ne smiju o druge ogriješiti, kako svojim lošim ili zlim primjerom i grijehom ne smiju nikome dati povoda da uskrati svoj pristanak vjeri, da ne povjeruju njihovoj riječi te se time osude na propast zbog nevjere. K tome treba misliti i na otpadnike, krivovjernike, vjernike koji odvode u zabludu svojim krivim naukom, lažne proroke, zavodnike i lažne učitelje koji će se vremenom pojaviti u zajednicama. Nažalost, o krivim naučiteljima čitamo naširoko već u Djelima apostolskim, a pogotovo u Pavlovim ‘pastoralnim’ i tzv. ‘katoličkim’ Petrovim, Ivanovim i Judinoj poslanici. Pa i pisma upućena maloazijskim Crkvama u Knjizi Otkrivenja imaju u zreniku zablude i zastranjenja u životu i nauku. Nastavi čitati “32. NKG – PONEDJELJAK – Biblijska misao dana”

05. VAZ – SUBOTA – MISNA ČITANJA

V. VAZMENI TJEDAN – SUBOTA
05. VAZ – Svagdan 

MISNA ČITANJA

📖:  Dj 16,1-10; Ps 100,1b-3.5; Iv 15,18-21

Prvo čitanje: Dj 16, 1-10
Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam!

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Stiže Pavao u Derbu i Listru. Ondje, gle, bijaše učenik neki imenom Timotej, sin neke pokrštene Židovke i oca Grka. Uživao je dobar glas među braćom u Listri i Ikoniju. Pavao htjede da on pođe s njime pa ga uze i obreza zbog Židova koji bijahu u onim mjestima. Jer svi su znali da mu je otac Grk.
I kako su prolazili gradovima, predavali su im za opsluživanje odredbe koje su apostoli i starješine utvrdili u Jeruzalemu. Tako se Crkve učvršćivahu u vjeri i broj im se danomice povećavao.
Prođoše Frigiju i galacijski kraj jer ih je Duh Sveti spriječio propovijedati riječ u Aziji. Kad su došli do Mizije, htjedoše u Bitiniju, ali im ne dopusti Duh Isusov. Onda prođoše Miziju i siđoše u Troadu.
Noću je Pavao imao viđenje: Makedonac neki stajaše i zaklinjaše ga: »Prijeđi u Makedoniju i pomozi nam!« Nakon viđenja nastojasmo odmah otputovati u Makedoniju, uvjereni da nas Bog zove navješćivati im evanđelje.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “05. VAZ – SUBOTA – MISNA ČITANJA”

06. NKG – MISNA ČITANJA – c (I)

VI. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
06. NKG (I) – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Post 6,5-8; 7,1-5.10; Ps 29,1a.2.3ac-4.3b.9c-10; Mk 8,14-21

Prvo čitanje:Post 6, 5-8; 7, 1-5.10
Čovjeka koga sam stvorio izbrisat ću s lica zemlje.

Čitanje Knjige Postanka
Vidje Gospodin kako je čovjekova pokvarenost na zemlji velika i kako je svaka pomisao u njegovoj pameti uvijek samo zloća. Gospodin se pokaja što je načinio čovjeka na zemlji i ražalosti se u svom srcu. Reče Gospodin: »Čovjeka kojeg sam stvorio izbrisat ću s lica zemlje — od čovjeka do zvijeri, gmazove i ptice u zraku — jer sam se pokajao što sam ih načinio.« Ali Noa je našao milost u očima Gospodnjim.
Tada Gospodin reče Noi: »Uđi ti i sva tvoja obitelj u korablju, jer sam uvidio da si ti jedini preda mnom pravedan u ovom pokoljenju: Uzmi sa sobom od svih čistih životinja po sedam parova: mužjaka i njegovu ženku. Isto tako od ptica nebeskih po sedam parova — mužjaka i ženku — da im se sjeme sačuva na zemlji. Jer ću do sedam dana pustiti dažd po zemlji četrdeset dana i četrdeset noći te ću istrijebiti s lica zemlje svako živo biće što sam ga načinio.« Noa učini sve kako mu je Gospodin naredio.
I sedmoga dana zapljušte vode potopne po zemlji.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “06. NKG – MISNA ČITANJA – c (I)”

34. NKG – RIJEČ SVEĆENIKA ZA TEBE – A – ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA (A)

XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
34. NKG – ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

RIJEČ SVEĆENIKA ZA TEBE

Neponovljivi trenutak

Uz evanđelje: Ovo Matejevo evanđelje – i po mjestu koje ono ima u samom Matejevu tekstu i po mjestu koje mu daje liturgija u završnici crkvene godine – uistinu je sudbinski navještaj Isusov. Ima ono, istina, i tešku, tamnu perspektivu vječnog odbačenja, ali i svijetli navještaj konačnoga spasenja.

S jedne strane: “Dođite, blagoslovljeni!” a s druge: “Odlazite, prokleti!” Isus Krist upozorava da postoji sudbonosni, krajnji, neodgodivi i neponovljivi trenutak povijesti spasenja. I za čovjeka pojedinca i za sve čovječanstvo. No nitko nije “predodređen” za vječnu propast. Svi su Božji uzvanici. Nastavi čitati “34. NKG – RIJEČ SVEĆENIKA ZA TEBE – A – ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA (A)”

34. NKG – MISNA ČITANJA – A – ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA (A)

XXXIV. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
34. NKG – ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA

MISNA ČITANJA
📖: Ez 34, 11-12. 15-17, Ps 23, 1-3.5-6, 1Kor 15, 20-26.28, Mt 25, 31-46

Prvo čitanje: Ez 34, 11-12. 15-17
Ovce moje, evo me da sudim između ovce i ovce.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
»Ovo govori Gospodin Bog: ’Evo me, sam ću potražiti ovce svoje i sam ću ih pasti! Kao što se pastir brine za ovce svoje kad se nađe uza stado raspršeno, i ja ću se pobrinuti za svoje ovce i skupit ih iz svih mjesta u koja se raspršiše u dan oblaka i mraka. Sam ću pasti ovce svoje i sam ću im dati počinka’ – govori Gospodin Bog. ’Potražit ću izgubljenu, dovesti natrag zalutalu, povit ću ranjenu i okrijepiti nemoćnu, bdjeti nad pretilom i jakom – past ću ih pravedno.’ A vama, ovce moje, ovako govori Gospodin Bog: ’Evo me da sudim između ovce i ovce, između ovnova i jaraca!’«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “34. NKG – MISNA ČITANJA – A – ISUS KRIST KRALJ SVEGA STVORENJA (A)”

33. NKG – PROPOVIJED – A

jesus-sitting-at-table-1024x682

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
33. NKG – TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

PROPOVIJED

Budnost za Gospodina

Budnost je i ljudska i kršćanska vrlina. Psihološki se govori o pažnji i o svjesno budnom stanju. Tko je nepažljiv, taj nije kod stvari. Skrenuo je pažnju na nešto drugo ili uopće nije budan: spava ili sanja…
Za normalan način života od velike je važnosti biti u duhu budan, pogotovo ako se radi o važnim odlukama ili o povećanoj pažnji. Mislimo samo na potrebu koncentracije u saobraćaju; kako nam lako mogu naškoditi premorenost ili stres, ili utjecaj alkohola, ljekova ili droge.
Kao kršćani trebamo se isticati posebnom budnošću. Radi se o stavu očekivanja koje je usmjereno na dolazak Gospodinov. Mi vjerujemo na vidljivi pojavak, dolazak Gospodina našega Isusa Krista na kraju dana, na sudnji dan. Vjerujemo također u to, da za svakoga od nas u trenutku smrtnoga časa, za koji nitko unaprijed ne zna, dolazi trenutak, u kojem ćemo stupiti pred Gospodina i dati račun za svoj život. Tada će svatko morati odgovorno stajati pred Bogom sucem živih i mrtvih, ujedno beskonačno milosrdnim i beskonačno pravednim, te dati račun za primljene darove s kojima je činio dobro ili zlo. Nastavi čitati “33. NKG – PROPOVIJED – A”

33. NKG – MISNA ČITANJA – A

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
33. NKG – TRIDESET I TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA
📖: Izr 31, 10-13.19-20.30-31; Ps 128, 1-5; 1Sol 5, 1-6; Mt 25, 14-30

Prvo čitanje: Izr 31, 10-13.19-20.30-31
Vješto radi rukama marnim.

Čitanje Knjige Mudrih izreka
Tko će naći ženu vrsnu? Više vrijedi ona nego biserje. Muževljevo se srce uzda u nju i blagom neće oskudijevati. Ona mu čini dobro, a ne zlo, u sve dane vijeka svojeg. Pribavlja vunu i lan i vješto radi rukama marnim. Rukama se maša preslice i prstima drži vreteno. Siromahu dlan svoj otvara, ruke pruža nevoljnicima.Lažna je ljupkost, tašta je ljepota: žena sa strahom Gospodnjim zaslužuje hvalu. Plod joj dajte ruku njezinih i neka je na vratima hvale djela njezina!

Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “33. NKG – MISNA ČITANJA – A”

32. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – e

XXXII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
32. NKG – Sv. Jozafat, biskup i mučenik, Spomendan

KRALJEVSTVO BOŽJE U ISUSU

Ne treba gledati u zvijezde, čitati horoskope, povoditi se za astrolozima, promatrati ponašanje životinja, položaje, konstelacije zviježđa, druge svemirske pojave ili povijesne događaje, kao možebitne ‘znakove s neba’. Jednako nisu od koristi ni kalendarske računice, proračuni, horoskopi. Nemoguće se fiksirati u budućnosti ni prostorno ni vremenski, jer ono što je Bog htio s Isusom, došlo je već i djeluje, kao kvasac, kao sol, kao neugasivo svjetlo. Sve se dade iskusiti u dodiru s Isusom, a kraljevstvo je Božje već djelatno, efikasno u svijetu. Sad treba samo prihvatiti Božju blizinu, želi li čovjek imati udjela u njemu u budućnosti. Ono ostaje nevidljivo ljudskom oku. Tko pak zbog tobožnje besmislene i bezbožne sadašnjosti gleda u neku daleku bolju budućnost u opasnosti je promašiti sadašnjost kao mjesto i vrijeme učinkovita, efektivna Božjega dolaska, adventa, te tako promašiti i svoju vlastitu budućnost. Prema Lukinu Evanđelju spasenje se događa danas (4,16-21; 7,22-23; 9,1-2; 10,17-20; 11,20; 16,16; 19,1-10; 23,39-43). Prisjetimo se što je učinio onaj izliječeni Samaritanac koji se zahvalno vratio i pao do nogu Gospodinovih, prepoznajući u njemu prisutnost Božjega spasenja u ovome trenutku. Nastavi čitati “32. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – e”

Svi smo mi anđeli s jednim krilom

 

Svi smo mi anđeli s jednim krilom

(istinita priča iz života osoba s invaliditetom)
U proljeće 1983. godine Margaret Patrick došla je u centar za rehabilitaciju starijih osoba na fizikalnu terapiju. Kad je Millie McHugh, dugogodišnja djelatnica, predstavila Margaret ostalima u Centru, primijetila je tugu u Margaretinim očima kada je ugledala glasovir.

“Nešto nije u redu?”. pitala je Millie.

“Ne”, odgovorila je Margaret blago. “Samo pri pogledu na glasovir naviru mi sjećanja. Glazba mi je bila sve prije moždanog udara.” Millie je bacila pogled na Margaretinu ukočenu desnu ruku, a žena joj je prepričala neke od najsvjetlijih trenutaka svoje karijere.

Odjednom je Millie rekla: “Pričekajte ovdje. Vratiti ću se za čas.” Malo poslije došla je u pratnji niske, sjedokose žene s debelim naočalama, žena je hodala uz pomoć štapa.

“Margaret Patrick”, kazala je Millie, “ovo je Ruth Eisenberg.” Zatim se nasmiješila. “I ona je svirala glasovir, ali kao i Vi, ne može svirati nakon moždanog udara. Gda Eisenberg može koristiti desnu ruku, a Vi lijevu, i imam osjećaj da bi vas dvije mogle učiniti nešto prekrasno.” Nastavi čitati “Svi smo mi anđeli s jednim krilom”

%d blogeri kao ovaj: