24. NKG – Nedjelja – Biblijska misao dana

MJERA PRAŠTANJA – PRAŠTANJE BEZ MJERE

Mt 18,21-35

Cijelo osamnaesto poglavlje Matejeva Evanđelja predstavlja nešto kao temelj za život i suživot unutar Kristove zajednice vjernika. Riječ je o ponašanju unutar zajednice, o međuljudskim odnosima, o posve novom pristupu bližnjemu, posvemašnjem obratu koji mora vladati u obraćenim srcima. Na konkretni upit Isus odgovara krajnje načelno. Riječ je o Božjoj velikodušnosti i čovjekovoj uskoći i čangrizavu srcu koje nije sposobno proslijediti drugima zakon ili milost oprosta i smilovanja. U toj uskoći srca i nesposobnosti ljubiti vidimo teške posljedice istočnoga grijeha. U odnosu na Gospodina i Gospodara svi smo sluge i dužnici. Nastavi čitati

Oglasi

24. NKG – Nedjelja – Misna čitanja (A)

Nedjelja – Misna čitanja – 24. NKG (A)

📖:Sir 27,30 – 28,7; Ps 103,1-4.8.10-12; Rim 14,7-9; Mt 18,21-35

Prvo čitanje: Sir 27, 30 – 28, 7
Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kada budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti.

Čitanje Knjige Sirahove
Mržnja i srdžba jednako su gnusne i grešan ih čovjek obje u sebi nosi. Tko se osvećuje, njemu se Gospodin osvećuje i dobro pazi na grijehe njegove. Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti. Ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospodina tražiti ozdravljenje? Kad s čovjekom sličnim sebi nema milosrđa, kako može moliti se za svoje grijehe? On, koji je sâm od mesa, goji osvetljivost, pa tko će mu oprostiti grijehe? Misli na konac svoj i prestani s mržnjom; sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovijedi. Misli na zapovijedi i ne mrzi na bližnjega i na savez Svevišnjega pa oprosti krivicu.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

23. NKG – Nedjelja – Misna čitanja (A)

Nedjelja – Misna čitanja – 20. NKG (A)
📖: Ez 33,7-9; Ps 95,1-2.6-9; Rim 13,8-10; Mt 18,15-20

Prvo čitanje: Ez 33, 7-9
Ako bezbožnika ne opomeneš, krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
Ovo govori Gospodin: »Tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu: kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Reknem li bezbožniku: ’Bezbožniče,umrijet ćeš!’ – a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

NEDJELJA – 1. VEČERNJA (23. NKG)-A

c48dasoslovNEDJELJA – I. VEČERNJA (23. NKG)

III. tjedan Psaltira

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Već žarko sunce zalazi,
O Svjetlosti neprolazna,
Jedinstvo, Trojstvo blaženo,
U srca naša svjetlost lij!

Nastavi čitati

22. NKG – Nedjelja – Propovijedi (A)

Uzmi svoj križ i slijedi me

Mt 16,21-27

Dođu trenutci u životu kada čovjek pomisli da ne može odgovoriti preuzetim obvezama pred Bogom i pred čovjekom. Tako supružnici misle da nemaju više snage da ostanu vjerni svojim preuzetim zadaćama, očevi koji sumnjaju u odgoj svoje djece, svećenici i redovnici upadaju u pomračenje onoga u što su se zakleli, pa sebe uvjeravaju da je jedino ispravno sve napustiti, dati mjesta nesigurnosti i skrajnjoj obeshrabrenosti. Stanje nije nimalo svijetlo u svijetu, jednako problemi u Crkvi, da ne govorimo o našoj zemlji i zemljama, našoj župi, jednako u svim našim obiteljima – u mojoj obitelji i kući. Postavljam pitanje i svi se jednako pitamo i tražimo odgovor – tko nam može i tko će nam pomoći u svemu ovome? Gdje je sve ono što sam sanjao ili što smo sanjali kao mlađarci, u što smo se kleli, zakleli i prihvatili? Pitam se jesam li se prevario ili su to bile mladenačke iluzije braka, obitelji, svećeničkoga zvanja? Jesam li sada ovim i sličnim razočarenje drugima oko mene, obitelji ili Crkvi? Nastavi čitati

22. NKG – Nedjelja – Misna čitanja (A)

Nedjelja – Misna čitanja – 22. NKG (A)

📖: Jr 20,7-9; Ps 63,2-6.8-9; Rim 12,1-2; Mt 16,21-27

Prvo čitanje: Jr 20, 7-9
Riječ mi Gospodnja postade na ruglo.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Ti me, Gospodine, zavede, dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me. A sada sam svima na podsmijeh iz dana u dan, svatko me ismijava. Jer kad god progovorim, moram vikati, naviještati moram: »Nasilje! Propast!« Doista, riječ mi Gospodnja postade na ruglo i podsmijeh povazdan. I rekoh u sebi: neću više na nj misliti niti ću govoriti u njegovo ime. Al tad mi u srcu bî kao rasplamtjeli oganj, zapretan u kostima mojim: uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

21. NKG – NEDJELJA – 2. VEČERNJA

NEDJELJA – 2. VEČERNJA – 21. NKG (A)

I. tjedan Psaltira

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

O dobri Stvorče svjetlosti,
Što daješ svjetlo svagdanje,
Što stvarat svijet započinješ
Stvorenjem svjetla prvoga.

I danom zoveš časove
Što vežu jutro s večerom:
Već pada tama večernja,
Čuj molbe naše, čuj nam plač!

Ne pusti da nam porok ljut
U duši život uduši,
Da tebe s uma smetnuvši
U grijehe ona utone.

Na molitvu je potiči,
Daj život joj zadobiti;
Daj bježati od prijestupa
I okajat bezakonja.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen. Nastavi čitati

21. NKG – NEDJELJA – Propovijedi (A)

Sve religije jednake?

Mt 16,13-20
Ovaj raširen slogan dobro izražava prevladavajuće stavove današnjih ljudi, barem na Zapadu, kada je riječ o odnosu između različitih religija. U susretu sa sljedbenicima drugih religija treba li kršćanin razgovarati o pitanju istine ili se samo smješkati i ljubazno klimati glavom, isticati da je jedino važan mir, tolerancija, nenasilje?
U dijalogu s drugim religijama, od Drugog vatikanskog sabora pa do danas, Crkva je nastojala najprije istaknuti ono što je zajedničko između kršćanstva i nekršćanskih religija, a potom ukazati i na razlikovanje, na ono što je vlastitost i posebnost kršćanske vjere. Uza svu otvorenost za druge religije, kršćanin treba ponajprije čvrsto stajati u vlastitoj vjeri i čitavim svojim bićem u njoj živjeti.
A vi, što vi kažete, tko sam ja? (Mt 16,15) Isusovo pitanje ključno je za kršćansku vjeru i kršćanski identitet. Tko je Isus? Tijekom povijesti kršćanstva razvile su se bezbrojne predodžbe o Isusu. Često se stvarala slika o Isusu u službi vlastitih interesa, uvjerenja i predrasuda. Mnogi su kršćani propagirali ‘svoga Isusa’ kako bi potkrijepili vlastiti ograničeni pogled na svijet i Božju istinu. Zbiljski Isus nadilazi sve te povijesno uvjetovane slike o Njemu. Nastavi čitati

21. NKG – NEDJELJA – Misna čitanja (A)

Nedjelja – Misna čitanja – 21. NKG (A)
📖: Iz 22,19-23; Ps 138,1-3.6.8bc; Rim 11,33-36; Mt 16,13-20

Prvo čitanje:
Iz 22, 19-23

Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin Šibni, upravitelju dvora: »Lišit ću te tvoje službe i otjerati s tvog mjesta; i u onaj dan pozvat ću svoga slugu Elijakima, sina Hilkijina. Obući ću mu tvoju haljinu, tvojim ću ga pojasom opasati, tvoju ću mu vlast predati u ruke te će biti otac žiteljima jeruzalemskim i kući Judinoj. Metnut ću mu na pleća ključ od kuće Davidove: kad otvori, nitko neće zatvoriti, kad zatvori, nitko neće otvoriti. Kao klin zabit ću ga na tvrdu mjestu; i postat će prijesto slave domu oca svojega.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Nedjelja – Misna čitanja – 20. NKG/A

Nedjelja – Misna čitanja – 20. NKG (A)
📖: Iz 56,1.6-7; Ps 67,2-3.5-6.8; Rim 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

Prvo čitanje: Iz 56, 1.6-7
Sinove tuđinske dovest ću na svoju svetu goru!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin:
»Držite se prava i činite pravdu, jer će uskoro doći moj spas i objaviti se moja pravednost. A sinove tuđinske koji pristadoše uz Gospodina da mu služe i da ljube ime Gospodnje i da mu budu službenici, sve koji poštuju subotu i ne oskvrnjuju je i postojani su u savezu mojem, njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem domu molitve. Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku, jer će se dom moj zvati dom molitve za sve narode.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati