03. KOR – NEDJELJA – PROPOVIJEDI (B)

Jesus clearing-the-temple cords
Isusovo čišćenje hrama postalo je simbolom, znakom za uvijek iznova potrebno čišćenje. Isus nije želio da se jeruzalemski Hram izopači i pretvori u trgovačku dvoranu, da postane godišnji sajam trgovine: Isus tjera sve njih iz hrama, trgovce i mjenjače. S bičem od užeta tjera ih zajedno s ovcama i volovima.
Ta Isusova energična akcija postala je poslovična: “Istjerati iz hrama”, što je slika za mnoga potrebna čišćenja, odstranjivanje svega što ne valja. Svi mi trebamo od vremena do vremena jedno takvo snažno “uskrsno čišćenje”. Naravno mislimo najprije na samu crkvu. Na svakom hodočasničkom mjestu cvjetaju štandovi, cvjeta trgovina svijeća, devocionalija, uspomena. Bi li Isus i danas sve to bičem “istjerao iz hrama”?
Isus prije svega nikada nije išao za vanjštinom. Čišćenje hrama treba pokazati Crkvi da je ona zajednica ljudi koji tako reći trebaju oblikovati živu kuću Božju. Nismo li mi nju učinili natkrivenom tržnicom taština, mjestom borbe suparništava? Tu se bore “konzervativni” i “napredni”, osporavaju jedni drugima vjeru, a ljubavi se često malo osjeća. Pokušajmo predočiti Isusa koji bi htio protjerati svađe iz hrama svoje Crkve. Crkva treba biti “kuća Oca mojega”. Ako smo svi mi njegova djeca, zar ne moramo tada drukčije ophoditi jedni s drugima?
Hram kojega Isus želi očistiti, to sam također ja sam! “Zar ne znate da je vaše tijelo hram Duha Svetoga?” Tako pita Pavao svoje zajednice. Što bi sve Isus protjerao iz moga srca, iz mojih misli? Kakvom se trgovinom bavim u svojoj nutrini? Kakvog sve smeća ima u mojoj duši? Gdje bi bilo potrebno kod mene uskrsno čišćenje? Uskrsna ispovijed je jedno takvo veliko čišćenje. Ona jednostavno čini dobro!
Isus u današnjem evanđelju daje i drugi poticaj za razmišljanje. Isusu je postavljeno pitanje: “Tko ti je dopustio da to smiješ činiti?” Njegov odgovor zbunjuje slušatelje: “Razorite ovaj hram, i ja ću ga u tri dana podići.” Kako? U tri dana? Četrdeset i šest godina gradio se ovaj Hram. Isus je govorio o drugom hramu, hramu svoga tijela, o samom sebi. I to će tijelo stvarno biti razoreno, uništeno: na križu. I nakon tri dana opet će ustati kad Isus uskrsne od mrtvih.
To je dublji smisao prizora sa čišćenjem hrama. Kao što je Isus kroz patnju i smrt došao do uskrsnuća, tako trebamo i mi kroz mnoga čišćenja, patnju ili bolest, kušnje ili neugodnosti biti očišćeni, da po Isusu sagrađeni, ponovno postanemo novi, uskrsnemo!
I kao što se to događa u osobnom životu, tako je to i u životu Crkve. I ona mora kroz mnoge kušnje. Treba postati očišćena i obnovljena. Isus čisti Hram, svoju Crkvu. On želi da ona bude “kuća Oca mojega”, za mnoge ljude dom u kojem se osjećaju sigurni, zaštićeni.
Fra Jozo Župić

03. NKG – PROPOVIJEDI – AB

III. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
03. NKG  – TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

NEDJELJNE PROPOVIJEDI

ČITANJA:
1Sam 3,3b-10.19; Ps 40,2.4ab.7-10; 1Kor 6,13c-15a.17-20; Iv 1,35-42

Danas bismo mogli olako pomisliti da se svećenik zabunio i pročitao nam jedan od evanđeoskih ulomaka koje nam Sveta Crkva predlaže u Došašću. No, braćo i sestre, to nije nikakava omaška ili samovolja svećenika već samo izvršavanje zadaće u Svetoj Crkvi, uostalom, kao i svake druge nedjelje.
Danas imamo pred nama Ninivu, veoma pogansku, koja prihvaća Božju Riječ i obraća se i imamo Kristov poziv ispunilo se vrijeme, približilo se kraljestvo nebesko, te,obratite se i vjerujte evanđelju. Što ovo znači danas nama ovdje i sada okupljenima?! Ispunilo se vrijeme znači da je ono vrijeme koje je tisućljećima isčekivano i po prorocima i Božjim slugama pripremano došlo. Osim ovoga koje je došlo drugoga nema, nema drugoga svijetla i drugoga spasenja; vrijeme je isteklo. I upravo kao što su ninivljani spremno i trenutačno prihvatili prorokov poziv tako i svaki od nas mora prihvatiti Kristov poziv i poći za njim, upravo kao i pozvani apostoli u Evanđelju.
Mi smo rođeni, baš u ovom zadnjem vremenu, u tom konačnom ispunjenom vremenu. U ovom ispunjenom vremenu naše kratko i sitno bivovanje mora zaslužiti vječnost samo prihvaćanjem Kristove Vesele Vijesti. Ako prokockamo ovaj trenutak, prokockali smo svu našu vječnost. Obraćenje u biblijskom smislu znači promijeniti način mišljenja i prihvaćanja, promijeniti dojučerašnji pogled unaprijed i sve one planove koje smo prije stvorili i imali. Jedino što vrijedi je vjerovati Evanđelju, upravo onako kako su ninivljani spremno prihvatili riječ proroka i obratili se – preokrenuli svoj život potpuno po prorokovoj riječi.

Nastavi čitati “03. NKG – PROPOVIJEDI – AB”

02. BOŽ – MISNA ČITANJA – g

Lk 4,14-22a

Subota – Misna čitanja – 02. BOŽ (B)
📖: 1Iv 4,19 – 5,4; Ps 72,1-12.14.15bc.17; Lk 4,14-22a


Prvo čitanje: 1Iv 4, 19 — 5, 4

 Tko ljubi Boga, neka ljubi i brata svoga.

Čitanje Prve poslanice svetog Ivana apostola
Ljubljeni! Mi ljubimo Boga jer on nas prije uzljubi. Rekne li tko: »Ljubim Boga«, a mrzi brata svog, lažac je. Jer tko ne ljubi svoga brata kojega vidi, Boga kojega ne vidi ne može ljubiti. I ovu zapovijed imamo od njega: Tko ljubi Boga, da ljubi i brata svoga.
Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša.
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam: 72 , 1-2. 14. 15bc. 17
Pripjev: Klanjat će ti se, Gospodine, svi narodi zemlje!

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.
Oslobodit će ih nepravde i nasilja,
jer je dragocjena u njegovim očima krv njihova.
Neka mu se klanjaju svagda
i povazdan ga blagoslivljaju.

Bilo ime njegovo blagoslovljeno dovijeka!
Dok je sunca, živjelo mu ime!
Njim se blagoslivljala sva plemena zemlje,
svi narodi nazivali ga blaženim!
Evanđelje: Lk 4,14-22a
 Danas se ispunilo ovo Pismo.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu puče po svoj okolici. I slavljen od sviju, naučavaše po njihovim sinagogama.
I dođe u Nazaret, gdje bijaše othranjen. I uđe po svom običaju na dan subotni u sinagogu te ustane čitati. Pružiše mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nađe mjesto gdje stoji napisano: ‘Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.’
Tada savi knjigu, vrati je poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte u njega. On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još odzvanja u ušima.« I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle iz njegovih usta.
Riječ Gospodnja.

%d blogeri kao ovaj: