NEOPROSTIVI GRIJEH

stk66405corŠTO JE TO NEOPROSTIVI GRIJEH ILI GRIJEH PROTIV DUHA SVETOGA? TE TKO JE SAGRIJEŠIO PROTIV DUHA SVETOGA?

Netko me je jednom pitao: Kako ću ja znati jesam li sagriješio protiv Duha Svetoga? I ako jesam, znači li to da sam izgubljen za svu vječnost?
Vrlo lako to možemo znati, jer onaj tko je sagriješio takvim grijehom uopće se ne kaje, uopće ne traži Božje milosrđe, uopće ne razmišlja o sakramentu ispovijedi…
Kratko rečeno o ovom grijehu: Riječ je o ustrajanju u tvrdokornosti, očajanju ili odbijanju bilo kakvih spasonosnih opomena.
Kao posljedica toga dolazi do potpune otupjelosti u savjesti, i takve osobe onda pristaju na sve ono što je protivno Božjem glasu ili objavljenoj Božjoj istini: Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima. A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca OTUPJELE SAVJESTI. (1 Tim 4, 1-2)
Ustrajanje u tvrdokornosti i otupjelosti u savjesti možda se najbolje može vidjeti u riječima sv.Stjepana onima koji će ga kamenovati i u njihovoj reakciji na njegove riječi:
TVRDOVRATI I NEOBREZANIH SRDACA I UŠIJU, vi se uvijek opirete Duhu Svetomu: kako oci vaši tako i vi! Kojega od proroka nisu progonili oci vaši? I pobiše one koji su unaprijed navijestili dolazak Pravednika čiji ste vi sada izdajice i ubojice, vi koji po anđeoskim uredbama primiste Zakon, ali ga se niste držali.«
Kad su to čuli, uskipješe u srcima i počeše škripati zubima na njega. (Dj 7, 51-54)
Jer mnogi su NEPOKORNI, praznorječni i zavodnici, … (Tit 1, 10)
… nego su im OKALJANI I RAZUM I SAVJEST. … odvratni, neposlušni i za koje god dobro djelo nepodesni. (Tit 1, 15-16)
Kod takvih osoba grijeh poprima takvu dimenziju da ga oni niti ne priznaju, a niti žele ispovjediti ili tražiti oproštenje ili osjetiti kajanje.
Primjer osobe koja do kraja ostaje u tvrdokornosti je lijevi razbojnik koji se čak i u takvom stanju izruguje Isusu. Zatim, primjer osobe koja je odbacila Božje milosrđe i priliku za pokajanje je Juda (unatoč svemu što je vidio i doživio s Isusom kroz tri godine). Zatim su tu iz Djela apostolskih Ananija i Safira koji su lagali Duhu Svetom (vidi Dj 5, 1-10)…
Možda je najbolje objašnjena težina ovog grijeha i nemogućnost pokajanja u Poslanici Hebrejima:
Zaista, onima koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dar nebeski, i postali dionici Duha Svetoga, i okusili lijepu riječ Božju i snage budućega svijeta, pa otpali, NEMOGUĆE JE OPET SE OBNOVITI NA OBRAĆENJE kad oni sami ponovno razapinju Sina Božjega i ruglu ga izvrgavaju. Jer zemlja koja se napije kiše što na nju često pada i rađa raslinjem korisnim onima za koje se i obrađuje, prima blagoslov od Boga; ona pak koja donosi trnje i drač, odbačena je, blizu prokletstvu a svršetak joj je: »U oganj!« (Heb 6, 4-8)
Jer ako svojevoljno griješimo pošto primismo spoznanje istine, nema više žrtve za grijehe, nego strašno iščekivanje suda i bijesa ognja što će proždrijeti protivnike. (Heb 10, 26-27)
I na kraju nam Katekizam Katoličke Crkve snažno u svezi ovoga lijepo ističe da Božje milosrđe ne pozna granica, ali upozorava: TKO NAMJERNO ODBACI PRIHVATITI BOŽJE MILOSRĐE POKAJANJEM, odbacuje oproštenje vlastitih grijeha i spasenje što ga Duh Sveti nudi. »Takvo otvrdnuće može dovesti do konačnog nepokajanja i vječne propasti« (vidi KKC, br. 1864).
ŠEST GRIJEHA PROTIV DUHA SVETOGA:
1. Ne ufati se u spasenje (zdvajati o milosrđu Božjem);
2. Zlo se ufati u spasenje bez dobrih djela (preuzetno se pouzdavati u milosrđe Božje);
3. Protiviti se poznatoj kršćanskoj istini;
4. Zavidjeti duhovnim dobrima svoga bližnjega;
5. Otvrdnuti u grijehu (odbijati spasonosne opomene);
6. Ne pokajati se ni na smrti (namjerno ustrajati u nepokori).
BOŽJE PRAŠTANJE JE PONUĐENO DO KRAJA SVIMA KOJI GA ŽELE
Primjer u tome nam je desni razbojnik koji je zadnjim dahom zavapio Isusu: „Gospodine, sjeti me se kad dođeš u svoje Kraljevstvo.“ A Isus mu je na to rekao: „Još danas ćeš biti sa mnom u Raju.“
Zatim je tu primjer sv. Pavla koji je od progonitelja kršćana postao najrevnijji navjestitelj Radosne vijesti Isusa Krista. Sam o tome piše: Zahvalan sam Onome koji mi dade snagu – Kristu Isusu, Gospodinu našemu – jer me smatrao vrijednim povjerenja, kad u službu postavi mene 13koji prije bijah hulitelj, progonitelj i nasilnik. Ali pomilovan sam jer sam to u neznanju učinio, još u nevjeri. (1 Tim 1, 12-13).
Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde. (1 Iv 1, 9)
ZAHVALJUJTE GOSPODINU JER JE DOBAR, JER JE VJEČNA LJUBAV NJEGOVA.
Himan Duhu Svetomu: O dođi Stvorče, Duše Svet, pohodi duše vjernika

 

p.P

Dođi Duše Presveti,

Sv Duh 1 (1)

Dođi Duše Presveti,

prosvijetli moju pamet da spoznam uvijek što mi je činiti,

što je Božja volja.

Podaj mi milost, da uvijek i na vrijeme prepoznam glas savjesti kao Tvoj
glas,

i daj mi snage da ga prihvatim i da mu se nikada više  ne oduprem.

Poslao vam Bog u život pravog prijatelja

Duhovi (13)

Poslao vam Bog u život pravog prijatelja.
Dao vam Bog ono što je potrebno za vas.
Radost vam ozarila lice.
Ljubav Rapetoga, dotaknula vam srce.
Blagoslov Božji bio s vama i ovog dana.

Mala krunica Duhu Svetomu

Mala krunica Duhu Svetomu
Jednostavna i lijepa krunica, osmišljena od kapucina, fra Johana-Marie Finigana, gorljivog postola pobožnosti Trećoj Božanskoj Osobi.
Krunica je potvrđena 1900. godine od pape Lava XIII.

Krunica se moli ovako: Nastavi čitati “Mala krunica Duhu Svetomu”

Krunica Duhu Svetomu

Krunica Duhu svetomKRUNICA DUHU SVETOMU

Krunica Duhu Svetomu moli se na Gospinu krunicu.
Kad se mole prve tri Zdravomarije iza riječi Isus dodaje se:

1.koji neka nam po Duhu Svetomu umnoži vjeru
2.koji neka nam po Duhu Svetomu učvrsti ufanje
3.Koji neka nam po Duhu Svetomu usavrši ljubav

Otajstva idu ovako: Nastavi čitati “Krunica Duhu Svetomu”

MOLITVA DUHU SVETOME

Sv Duh 1

Dođi Duše Presveti, prosvijetli moju pamet da spoznam uvijek što mi je činiti, što je Božja Volja. Podaj mi milost, da uvijek i na vrijeme prepoznam glas savjesti kao Tvoj glas, i daj mi snage da ga prihvatim i da mu se nikada više ne oduprem.

Pomozi mi, da mogu dobro iskoristiti vrijeme, uvijek slaveći Boga, ma što god radio.Probudi u mojoj duši smisao za žrtvu i odricanje. Uništi moje sebeljublje, da mogu samo za Boga živjeti. Prosvijetli me, da mogu sabrano i iskreno moliti, donositi dobre odluke i izvršavati ih.

Ukloni iz moje duše svaku sumnju i daj mi jakosti da se potpuno predam Tebi, da me Ti vodiš, po Marijinom primjeru, u zajedništvu sa Isusom i Bogom Ocem. Amen!

Dođi Duše Sveti, duša moja čezne za tobom.Srce moje je doista nečisto, ali Ti ga možeš očistiti.Srce je moje mračno,ali Ti ga možeš prosvijetliti.Srce je moje žalosno,ali Ti ga možeš utješiti.Srce je moje slabo,ali Ti ga možeš ojačati.Srce je moje hladno,ali Ti ga možeš zapaliti.Srce je moje sklono zemaljskim stvarima,ali Ti ga možeš ispuniti nebeskim željama.Srce je moje puno grijeha,ali Ti ga možeš uresiti svim krepostima.Srce je moje nestalno i promjenjivo,ali Ti ga možeš učiniti ustrajnim.Dođi Duše Sveti, Ti Oče siromaha, dođi,ispuni me svojom ljubavlju! Amen.

Biblijski citati za tebe – Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem

Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajemMir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.
Ivan 14:27

DOĐI, DUŠE PRESVETI

Ovaj vrtuljak zahtijeva JavaScript

Dođi Duše Presveti, sa neba nas posjeti

zrakom svoje milosti. (2X)
Dođi, Oče ubogih, djelitelju dara svih,
dođi, srca svjetlosti. (2X)
Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag,
pun miline, hlade tih.
Umornima odmore, u vrućini lahore,
razgovore žalosnih.
Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog,
napuni nam dušu svu.
Bez božanstva tvojega čovjek je bez ičega,
tone sav u crnom zlu.
Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj,
vidaj rane ranjenim.
Mekšaj ćudi kamene, zagrij grudi ledene,
ne daj nama putem zlim.
Svim, što vjeru imaju, što se u te ufaju,
sedam svojih dara daj.
Daj nam krepost zaslužnu i smrt lijepu, blaženu,
daj vjekovit svima raj.  Amen. Aleluja.

DUŠE PRESVETI, IZLIJ NA NAS SVOJU MILOST

Duhovi (16)Dođi, Duše Presveti, izlij na nas bujice svojih milosti i stvori nove Duhove u svojoj Crkvi, vjernicima, nevjernicima, grešnicima i svima nama, u svim narodima svijeta, u svim rasama, klasama i staležima! Potresi nas svojim božanskim vihorom, očisti nas od svakoga grijeha i zablude i od svega zla!

Raspali nas svojim ognjem, učini da gorimo i izgaramo tvojom ljubavlju! Nauči nas da shvatimo da je Bog sve, sva naša sreća i radost, da je samo u njemu naša sadašnjost i budućnost i naša vječnost. Dođi k nama i preobrazi nas, obrati nas, spasi nas, pomiri nas, složi nas, posveti nas!

Nauči nas da budemo potpuno Kristovi, potpuno Tvoji, potpuno Božji, po zagovoru i posredovanju, pod vodstvom i zaštitom Bezgrešne Djevice, Tvoje prečiste Zaručnice, Isusove i naše Majke Marije, Kraljice mira! Amen!

%d blogeri kao ovaj: