04. VAZ – BIBLIJSKA MISAO DANA – c

IV. VAZMENI TJEDAN – UTORAK
04. VAZ – Sv. Atanazije, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

BIBLIJSKA MISAO DANA

ČIJI GLAS SLIJEDIM?
Iv 10,22-30

U mnogim dijelovima svijeta bliži se ljeto!
Učinci globalnog zatopljenja jasno se osjećaju u mnogim zemljama s povišenim temperaturama, neobične klimatske promjene Ali prilično je zanimljivo primijetiti da, iako je izvana klima topla mogu postojati mnoga područja u našem životu koja ostaju hladna! zar ne?
Možda doživljavamo “hladnoću” u mnogim našim odnosima. Postoji osjećaj “hladnog vala” na našim radnim mjestima, studijima ili u našim pothvatima i aktivnostima.
Potreban nam je “nježan dodir” našeg Blaženog Gospodina da “zagrije” naša “hladna srca” i da bismo iskusili “obilje života” u Njemu!
Evanđelje dana predstavlja dimenziju “hladnoće” koju su iskusili ljudi koji su susreli Isusa prihvaćajući ga kao Gospodara života.
Evanđeoski odlomak dana započinje svetim Ivanom dajući dvostruki kontekst u susretu Isusa i naroda…
Religiozno ozračje toga vremena: “Svetkovao se u Jeruzalemu Blagdan posvećenja” (Iv 10,22a)
Fizička atmosfera tog vremena: “Bila je zima” (Iv 10,22b)
Blagdan posvećenja nazivao se i Hanuka. Ovaj blagdan slavio je oslobođenje grada Jeruzalema od Antioha, sirijskog kralja. Taj je kralj oskrnavio jeruzalemski hram gradnjom žrtvenika Zeusu i žrtvovanjem svinja na hramskom oltaru. Blagdan posvećenja slavi dan kada je Izrael ponovno preuzeo kontrolu nad hramom i ponovno ga posvetio jedinom pravom Bogu!
Međutim, treba primijetiti da iako su se godinu za godinom okupljali kako bi proslavili ponovno posvećenje Hrama njihova su srca, možda, još uvijek bila daleko od Gospodina! Njihovi su životi, možda, mirovali, tek trebaju biti u skladu s Božjom Voljom! Na to ukazuje sveti Ivan, evanđelist, kada govori o fizičkom ozračju toga vremena: “Bila je zima” (Iv 10,22b).
Ova se izjava nije odnosila samo na vrijeme ili godišnje doba. Opisivao je “razdoblje života… doba vjere!”
Bio je to njegov stil dijagnosticiranja unutarnjeg stanja “Vjere naroda” koji je došao na blagdan Posvete!
Mnogi ljudi iz Izraela su bili u sezoni “zime”……”hladni” u svojim srcima: prihvatiti osobu Isusa – Onoga koji je otvorio Kraljevstvo Božje, obilazeći čineći mnoga djela spasenja i ozdravljenja! … “hladno” u njihovim umovima: prihvatiti učenja Isusa – Onoga koji ih je poticao da žive Božje zapovijedi ne samo izvana, nego i iskrenim srcem! … “hladni” u svojim životima: prihvatiti izazov Isusa – Onoga koji ih je osuđivao o njihovoj grešnosti i pozivao na život obraćenja i svetosti!
Upravo ih je to biće u “zimskom razdoblju” potaknulo da s osjećajem apatije i razdraženosti da upitaju Isusa:
“Dokle ćeš nam dušu držati u neizvjesnosti? Ako si ti Krist, reci nam otvoreno!” (Iv 10,24)
“Reci nam otvoreno” bio je govor smrznutih ljudi…
…koji su imali “zimu” u svojim srcima i svojim umovima
… koji su bili “hladni” i počeli su svoju vjeru uzimati zdravo za gotovo
… koji su bili “smrznuti” i bili su samo zadovoljni s vanjskom posvetom Hrama, bez unutarnje obnove srca!
Moramo ispitati svoje živote i provjeriti….
… Jesam li i ja “smrznuta osoba?”
….Jesam li i ja u “zimskoj sezoni?”
… Je li moj odnos s Gospodinom puki govor usana i ne utječe na moj svakodnevni život?
… Je li moje prakticiranje pobožnosti i moje sudjelovanje u liturgiji i sakramentima obični ritualni i rutinski običaj, koji me ne tjera da istinski stupim u intimnost s Gospodinom?
… Je li moj život vjere samo običan i letargičan, uzimajući milost i blagoslov Gospodnji zdravo za gotovo, a ne želeći se truditi rasti u ljubavi prema Gospodinu i bližnjemu?
Gospodin nam daje jedan izravan odgovor: “Ovce moje slušaju glas moj;
ja ih poznajem i one idu za mnom” (Iv 10,27)
Nastojmo posvetiti Gospodinu ne samo svoje izvanjske stvari… … nego mnogo više naše unutarnje stvari – naša srca, umove i živote Njegovoj Providnosti
Potrudimo se izaći iz “zimskog doba”…
… budite topli u ljubavi Gospodnjoj
… budite entuzijastični, primajući dodir Božanskog
… budite gorljivi da tražite, slušate i slijedite glas Dobrog Pastira!

Bog vas blagoslovio!

04. VAZ – JUTARNJA MOLITVA – c

IV. VAZMENI TJEDAN – UTORAK
04. VAZ – Sv. Atanazije, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

JUTARNJA MOLITVA

U današnjem evanđelju za ovaj utorak, Židovi su se okupili oko Isusa i rekli MU: “Dokle ćeš nam dušu držati u neizvjesnosti? Ako si ti Krist, reci nam otvoreno! (Ivan 10,24).” Oni su očito nevjernici/nesljedbenici, da, poznaju Isusa, ali ne vjeruju u Isusa.

Od Isusova vremena premotajmo vrijeme na danas; naše sadašnje vrijeme vođeno je tehnologijom. Mnogi su i danas nevjernici, da, poznaju Isusa, ali tu završava. Nema osobnog susreta i odnosa s Isusom i nema žive vjere u Isusa. Što ćemo učiniti u vezi ovoga?

Izazov pred svima nama tako je jasan i tako jednostavan, da moramo naučiti dijeliti i živjeti svoju vjeru u Isusa. Tako da oni koji ne vjeruju sada će vjerovati, oni koji ne poznaju Isusa će upoznati Isusa i oni koji nemaju vjere sada će imati vjeru. Zašto? Jer smo se usudili dijeliti i živjeti svoju vjeru u Gospodina.

Biste li dijelili i živjeli svoju vjeru u Isusa?

04. VAZ – MISNA ČITANJA – c

IV. VAZMENI TJEDAN – UTORAK
04. VAZ – Sv. Atanazije, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖:Dj 11,19-26; Ps 87,1-7; Iv 10,22-30

Prvo čitanje: Dj 11, 19-26
Propovijedahu i Grcima navješćujući evanđelje: Gospodina, Isusa.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Oni što ih rasprši nevolja nastala u povodu Stjepana dopriješe do Fenicije, Cipra i Antiohije nikomu ne propovijedajući Riječi doli samo Židovima. Neki su od njih bili Ciprani i Cirenci. Kad stigoše u Antiohiju, propovijedahu i Grcima navješćujući evanđelje: Gospodina, Isusa. Ruka Gospodnja bijaše s njima te velik broj ljudi povjerova i obrati se Gospodinu.
Vijest o tom doprije do Crkve u Jeruzalemu pa poslaše Barnabu u Antiohiju. Kad on stiže i vidje milost Božju, obradova se te potaknu sve da u odlučnosti srca ostanu uz Gospodina. Ta bijaše to muž čestit, pun Duha Svetoga i vjere. Znatno se mnoštvo prikloni Gospodinu.
Barnaba se zatim zaputi u Tarz potražiti Savla. Kad ga nađe, odvede ga u Antiohiju. Punu su se godinu dana sastajali u toj Crkvi i poučavali poveće mnoštvo te se u Antiohiji učenici najprije prozvaše kršćanima.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “04. VAZ – MISNA ČITANJA – c”

02. VAZ – VEČERNJA MOLITVA -e

II. VAZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
02. VAZ
– Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Bože,hvala ti za ovaj prekrasan dan,
za sve padove i suze,
za sve radosti i osmjehe…
Hvala Ti što se u svakom trenutku osjećam Tvojom…voljenom!!!
Laku noć Isuse!
♥ BVB ♥

02. VAZ – BIBLIJSKA MISAO DANA – e

II. VAZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
02. VAZ
– Svagdan 

BIBLIJSKA MISAO DANA

Iv 3,31-36

Središnja misao evanđelja danas je Otac ljubi Sina, i sve je predao u ruke Njegove! A Nikodem je opet u igri i Isus mu se ponovno obraća: ‘Tko odozgo dolazi, On je iznad sviju. Tko je sa zemlje, zemaljski je i zemaljski govori. Suprotno ovom je, tko dolazi s neba, on je iznad sviju, a što je vidio i čuo – za to svjedoči, a svjedočanstva njegova nitko ne prima.’
Kroz odlomak slutim i Nikodemovo pitanje, na koga se ova činjenica odnosi? I dolazi mi odgovor. Na sve nas. Isus je svojim utjelovljenjem ušao u povijest čovjeka i zavolio ga kroz njegovu povijest, a da bi obnovio povijest čovjeka prema Očevu planu, na sebe je uzeo naše grijehe i otkupio nas po svojoj smrti na križu. Isusova solidarna blizina s čovjekom nagnala Ga je na traženje grešnika, siromaha, napuštenih, bolesnih i rubnih. Nastavi čitati “02. VAZ – BIBLIJSKA MISAO DANA – e”

02. VAZ – JUTARNJA MOLITVA – e

Dobro jutroII. VAZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
02. VAZ
– Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

Gospodine Isuse želim ti dobro jutro i zahvaljujem na ovom novom danu i što  nam i danas sunce poklanja toplinu svojih zraka. Molim te, Isuse, prosvijetli i moje srce zrakama koje izviru iz Tvog
Presvetog Srca, da se ne izgubim u vrevi ovog života. Daj da uvijek imam pred sobom svoj cilj i zadatak i da ga dosljedno slijedim pouzdavajući se u Tebe. Od Tebe očekujem i snagu i pomoć kada prolazim  grješnost i zlobe ovoga svijeta; samo po Tvojoj snazi mogu stići do svoga cilja, do Tebe, koji si moja jedina nada u svim borbama života. Amen.

02. VAZ – MISNA ČITANJA – e

II. VAZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
02. VAZ
– Svagdan

MISNA ČITANJA 
📖: Dj 5,27-32; Ps 34,2.9.17-20; Iv 3,31-36

Prvo čitanje: Dj 5, 27-32
Svjedoci smo tih događaja mi i Duh Sveti.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Stražari dovedoše apostole i privedoše ih pred Vijeće. Veliki ih svećenik zapita: »Nismo li vam strogo zabranili učiti u to Ime? A vi ste eto napunili Jeruzalem svojim naukom i hoćete na nas navući krv toga čovjeka.«
Petar i apostoli odvrate: »Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima! Bog otaca naših uskrisi Isusa kojega vi smakoste objesivši ga na drvo. Njega Bog desnicom svojom uzvisi za Začetnika i Spasitelja da obraćenjem podari Izraela i oproštenjem grijeha. I mi smo svjedoci tih događaja i Duh Sveti kojega dade Bog onima što mu se pokoravaju.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “02. VAZ – MISNA ČITANJA – e”

02. VAZ – VEČERNJA MOLITVA – d

II. VAZMENI TJEDAN – SRIJEDA
02. VAZ – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Proroci su unaprijed navijestili ljudima oslobođenje- a ono nam je došlo po Isusu, Sinu Božjemu. Zato je on i postao čovjekom. Ljudi vape za slobodom kad su progonjeni, potlačeni ili zarobljeni. Neke muči glad, bolest ili neka druga nevolja. Najgore je pak ako se čovjek podao grijehu, pa je možda i vezan kakvom grešnom navikom kao duhovnim lancem, od kojeg se ne može osloboditi.

Isus je došao propovijedati ljubav među ljudima, te osuđuje svaku nepravdu i izrabljivanje čovjeka po čovjeku. On skida lance grijeha, jer je grijeh najveće ropstvo i zlo na svijetu. Svi koji pođu za Isusom naći će u njemu Osloboditelja i Spasitelja.
Mojsije je oslobodio narod iz egipatskog ropstva, ali Isus nas oslobađa od grijeha koji bi nas zauvijek upropastio.
Isus nas spašava da budemo sretni zauvijek.

Laka vam, mirna i blagoslovljena noć u Gospodinu dragi prijatelji 😉

02. VAZ – BIBLIJSKA MISAO DANA- d

II. VAZMENI TJEDAN – SRIJEDA
02. VAZ – Svagdan ili: Bl. Ozana Kotorska, djevica

BIBLIJSKA MISAO DANA
Iv 3,16-21

Današnje evanđelje ima veoma važnu misao. Ivan prezentira Isusovu ljubav koju kao da umjetničkom rukom oslikava kroz razgovor s Nikodemom, kojemu kaže: ‘Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga Sina Jedinorođenca, da niti jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni’. I dok meditiram ovaj tekst, postavljam pitanje, a gdje su granice Očeve ljubavi, koju mi maleni teško možemo razumjeti? Odgovor na pitanje dolazi mi kroz molitvu.
Otac tvoj nema granica. Daje Sina svoga kroz beskraj ljubavi. Darivanjem Sina, stvara ljubav. Dakle, poistovjećuje se s ljubavlju. Poistovjećuje se i sa svjetlom i životom. Ljubav mu je bez granica, a ide do te mjere da čovjeka želi sličnim sebi. I još, kroz Ivanovo pero, navodi činjenicu; ‘Svjetlost je došla na svijet, ali ljudi su više ljubili tamu nego svjetlost, jer djela ljudska su zla i zlo, a zlo mrzi svjetlost i zato ne dolaze k svjetlosti da se ne razotkriju zla djela’. Nastavi čitati “02. VAZ – BIBLIJSKA MISAO DANA- d”

02. VAZ – JUTARNJA MOLITVA – d

II. VAZMENI TJEDAN – SRIJEDA
02. VAZ – Svagdan 

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

Isuse, Ti si mi darovao ovaj novi dan.
Sačuvaj me danas od nevolja i grijeha.
Ne daj da učinim ništa što bi druge moglo
udaljiti od tebe, nego mi pomozi da njih
povedem k Tebi, da upoznaju Tvoju dobrotu.
Daj da budem strpljiva sa svakim čovjekom
i da u njemu gledam Tebe i Tvoju božansku
ljubav. Ti si se predao za svakoga od nas,
jer si nas toliko ljubio, do smrti na križu.
Daj da se i mi međusobno ljubimo kao braća
i sestre jednoga Oca i tako vadimo trnje iz
Tvoje krune i Presvetog Srca. Amen

Nastavi čitati “02. VAZ – JUTARNJA MOLITVA – d”

%d blogeri kao ovaj: