U Kristu nam je Bog progovorio

Isus Bible History 27

Poglaviti razlog, zbog kojega je u Starom zakonu bilo dopušteno Bogu postavljati pitanja i zašto je bilo nuždno da proroci i svećenici ištu od Boga viđenja i objave, bio je taj što u ono vrijeme još nije bila vjera tako utvrđena a evanđeoski zakon uspostavljen, pa je bilo potrebno da se kod Boga raspituju o raznim stvarima, i da im Bog govori čas riječima, čas viđenjima i objavama, sad slikama i poredbama, sad opet mnogim inim načinom sporazumijevanja. I što im je odgovarao, kazivao i otkrivao, sve to bijahu otajstva naše svete vjere, ili svakako stvarnosti u vidu i odnosu prema vjeri.
Ali sada pošto je vjera u Krista utvrđena i evanđeoski zakon u stanju milosti proglašen, nije potrebno da ga onako pitamo i nema razloga zašto bi nam kao nekad, govorio. Dajući nam, naime, kao što i dade, svojega Sina, koji je njegova jedna i jedina Riječ, sve nam je zajedno i ujedanput rekao i objavio tom svojom jedinom Riječi, i nema toga što bi nam još morao reći.
I tu je istinski temelj onom nastupu Svetoga Pavla kad nastoji Hebrejima dokazati da odustanu od negdašnjega Mojsijeva starozakonskog načina ophođenja i suobraćanja s Bogom ter uprave oči Kristu jedinomu, kad veli: “Mnogo puta i na mnogo načina Bog nekoć govoraše otcima u prorocima; na kraju, u ove dane progovori nama u Sinu.” Tim riječima Apostol uči da je Bog po toj Riječi svojoj rekao tako mnogo i toliko toga da nema više što bi se još moglo poželjeti; jer, što je ranije u dijelovima govorio prorocima, to nam je već svekoliko rekao u njemu, dajući nam ga svega, to jest Sina, svojega.
I stoga onaj koji bi sada htio Boga nešto ispitivati ili iskati od njega koje viđenje ili objavu, zapravo bi Bogu nanosio uvrjedu, jer ne bi svoje oči usmjerio posve na Krista tražeći izvan njega još kakvu stvar ili novost.
A Bog bi mu mogao ovako odgovoriti: “Ovo je Sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina; njega slušajte!” Sve sam već rekao svojom Riječju: upravi svoje oči k njemu jedinomu, jer ti u njemu svekoliko rekoh i objavih, štoviše, u njem ćeš naći mnogo više negoli možeš poželjeti ili zaiskati.
Ja sam jednoć zajedno sa Svetim svojim Duhom sišao na nj na brdu Taboru i rekao: “Ovo je Sin moj ljubljeni, u njemu mi sva milina; njega slušajte!” Nema razloga da tražiš nove mogućnosti učenja ili odgovora; jer, ako sam prije govorio, to sam činio obećavajući Krista; ako su me pak štogod ispitivali, ta su se pitanja odnosila na traženje i nadanje u Krista, u kojemu su imali naći sva dobra, kako nam to sada pokazuje sve naučavanje evanđelista i apostola.

(iz rasprave “O usponu na brdo Karmel”, Sv. Ivana od Križa, prezbitera)

Grijeh protiv Svetoga Duha

Grijeh protiv Svetoga Duha

Porazgovarajmo sada o nečemu vrlo osjetljivom: o grijehu protiv Svetoga Duha.
Jeste li ikada slušali o tome? Što je to grijeh protiv Svetog Duha? Srž biblijskog nauka jest učenje o oprostu. Krist je umro za nas i svojom smrću platio cijenu za otkup naših grijeha. Ako kleknemo pred Njega, priznajući Ga kao svog osobnog Spasitelja, On briše naše prijestupe. Nije sporno kakvim smo životom ranije živjeli. Nije bitno ni kako smo pali u grijeh. Božja Riječ kaže: “Ako priznajemo svoje grijehe, vjeran je On i pravedan: oprostit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravednosti.” (1. Ivanova 1,9)
Ali, prema Mateju 12,31.32, postoji grijeh za koji nema oprosta, a to je grijeh protiv Svetoga Duha.
Kakav je to grijeh protiv Svetog Duha? Zašto ga Bog ne oprašta? Kako će netko saznati je li počinio ovaj strašni grijeh? Nastavi čitati “Grijeh protiv Svetoga Duha”

Zašto ljudi padaju kao kruške?…

blagoslovZašto ljudi padaju kao kruške?…

Današnje vjersko iskustvo ‘padanja na pod’ tijekom molitve (ili, za vrijeme Sakramenta Bolesničkog pomazanja) nazivamo ‘počivanje u Duhu’; ono je jedan od znakova Duha Svetoga, dar Božji za naše vrijeme; obično se smatra dijelom službe ozdravljanja.

I neki sveci (npr. Mala Terezija) govore nam o ekstatičnim stanjima u kojima sva izvanjska snaga nestaje, a duhovna jača, što je slično, ali ne i jednako današnjem iskustvu počivanja u Duhu. Nastavi čitati “Zašto ljudi padaju kao kruške?…”

DEVETNICA DUHU SVETOM

Sv Duh (3)DEVETNICA DUHU SVETOM

Svaki dan devetnice započeti sa Zazivom Duha Svetoga, nastaviti s molitvom za određeni dan, te izmoliti kratku krunicu i Litanije Duhu Svetomu
Dok moliš, posvijesti si da moliš zajedno sa cijelom Crkvom koja se priprema za proslavu silaska Duha Svetoga, te da i tebe Bog po svom Svetom Duhu obiluje darovima. Moli za to i predaj mu sav svoj život. Neka se Bog po tebi proslavi. Budi ustrajan u molitvi kako bi primio puninu milosti Duha Svetoga i oživio sve ono što ti je po krštenju darovano.

HIMAN DUHU SVETOMU

MOLITVA

Dahni u mene, Duše Sveti, da moje misli budu svete. Pokreni me, Duše Sveti, da moj posao bude posvećen. Privuci moje srce da zavoli samo ono što je sveto. Zaštiti me, Duše Sveti da mogu uvijek biti svet (a). Nastavi čitati “DEVETNICA DUHU SVETOM”

Himan Duhu Svetomu

Himan Duhu Svetomu O dođi, Stvorče

O dođi, Stvorče, Duše Svet,
pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti,
u grudi štono stvori ih.

Ti nazivaš se Tješitelj,
blagodat Boga Svevišnjeg,
studenac živi, ljubav, plam
i pomazanje duhovno!
Darova sedam razdaješ,
Ti, prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan,
Ti puniš usta besjedom! Nastavi čitati “Himan Duhu Svetomu”

Litanije Duhu Svetomu

Duh SvetiLitanije Duhu Svetomu
O molitvi

Obećanja Duha Svetoga
Ove će se litanije proširiti kao lavina. Tko ih bude širio imati će udjela u njegovim molitvama.
Bilo bi poželjno reći Duhu Svetomu na koju nakanu molimo litanije, dali za druge ili za sebe.

Obećanje Boga Oca
Onima koji će najmanje triput tjedno moliti ove litanije
1. Istrgnut ću te na očigledan način iz ruku neprijatelja.
2. Otkloniti ću zapreke koje ti se nalaze na putu savršenosti.
3. Dat ću ti anđela čuvara koji će te braniti od zasjeda đavolskih.
4. Ti ćeš ustrajati na putu kreposti.
5. Ti ćeš potpuno spoznati svoje nedostatke.
6. Ti ćeš zadobiti snagu da se oslobodiš svojih grešnih navika.
7. Ja ću učvrstiti tvoju vjeru, tvoju nadu i tvoju ljubav.
8. Ja ću te izbaviti iz materijalnih potreba.
9. Tvoja će obitelj živjeti u skladu i uzajamnoj ljubavi.
10. Tko bi želio pomoći svome bližnjemu, treba barem pola godine dnevno moliti ove litanije.

Nastavi čitati “Litanije Duhu Svetomu”

Zazivi Duhu Svetomu

Duh Sveti 2Zazivi Duhu Svetomu

Duše Sveti, ponizno te Molim da vazda budeš uz mene, da u svim stvarima radim samo po tvojim nadahnućima!

(Pio XII podijelio je oproštenje za tu molitvu. Imprimatur: J. L. Cordier; Paris, 11. 2. 1958. To je svagdanja molitva bratovštine Duha Svetoga.)
Dođi, Duše Sveti, i ulij u duše vjeru, ufanje i ljubav!

(Pio XII, 8. 9. 1954.)
“Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u Njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni“ (Iv. 3:16).

%d blogeri kao ovaj: