UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – VEČERNJA MOLITVA

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO,  Svetkovina

 VEČERNJA MOLITVA

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO je blagdan svih naroda:
“Narodi svi, plješćite rukama, kličite Bogu glasom radosnim“,
jer je u vama Bog po Duhu Svetom stvorio novu zemlju
– da u njoj bude nazočan Isus Krist.

Danas „uzlazi Bog uz klicanje“ – na Nebo!
Ali i ostaje- krotak i ponizan – među nama.
„Bog kraljuje nad narodima, stoluje Bog na svetom prijestolju.“ Nastavi čitati “UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – VEČERNJA MOLITVA”

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – JUTARNJA MOLITVA

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO,  Svetkovina

JUTARNJA MOLITVA

Ako si mrtav za svaku radost, za svaku ljubav, za svaku sreću, ako više ne možeš vjerovati u sama sebe i u ljude:
Tada pokušaj odložiti sve to tmurno, mrsko, otrovno, mračno i pročistiti sama sebe.
Ustani iz noći te svoje obeshrabrenosti i umornosti na smrt u jedno novo jutro puno sunca, puno ptica i cvijeća.
Probudi se iz zimskog sna tvoga svoga nevesela bivstvovanja u novo proljeće.
Ustani!
Bog je upisao uskrsnuće u svaki list svakoga stabla.
Dakle sasvim sigurno i u tvoje siromašno ljudsko srce.
Obrati se k Bogu koji može probuditi na život mrtvo srce, rastopiti led s tvoga smrznuta srca i učiniti ga sličnim svomu srcu, koji je Ljubav.

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – MISNA ČITANJA – AB

VI. VAZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
06. VAZ – UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO
Svetkovina

MISNA ČITANJA
📖: Dj 1,1-11; Ps 47,2-3.6-7.8-9; Ef 1,17-23 (ili: Ef 4,1-13); Mk 16,15-20

Prvo čitanje: Dj 1, 1-11
Bî uzdignut njima naočigled.

Početak Djela apostolskih
Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje Očevo »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim«.
Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.«
Kada to reče, bî uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – MISNA ČITANJA – AB”

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – Propovijedi (C)

SpasovoUZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – Propovijedi (C)

Nema govora više o ‘gore’ ili ‘dolje’. To su samo slike. Kristov ulazak na nebo upućuje prema definitivnom usmjerenju ljudske postojanosti. Cijeli Kristov život upućuje na to. Današnja postojanost prima svoje osmišljenje iz onostranosti, ako se to tako uopće može reći.

Ulazak u nebo označuje ispunjenu ljubav…, a ispunjena ljubav čovjeku može biti samo darovana. U čovjekovoj je mogućnosti da mu ljubav bude ostvarena, ali je u njegovoj nemogućnosti da to sam ostvari. U Kristu je čovječanstvu ponuđena ta mogućnost. To nije prognoza, nego ono što se dogodilo s Isusom Kristom to će se svakom dogoditi ako bude živio Isusovim životom. Nebo i Krist jedno su te isto. Sjedinjenje s Bogom.

U darivanju-predanju je šansa stjecanja vječnosti. Što je za nas zadržano to je izgubljeno. Darovano je postalo Kristovo i time postalo vječno. I Krist darovani postao je vječni Krist. On se pretočio u ljubav. Gospodine, neka sada ovaj svijet prođe – mi ga nudimo, ne da nestane, nego da počne bivati novi. Biti za sebe, znači biti u vremenu – umrijeti… Osama je pakao, predanje i ljubav su vječni. Krist se uzdiže od ovoga svijeta i stvara novi svijet. Nastavi čitati “UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – Propovijedi (C)”

Uzašašće ili Spasovo

Uzašašće ili Spasovo je kršćanski blagdan. Slavi se 40 dana poslije Uskrsa.
Prema Bibliji, Isus je 40 dana poslije uskrsnuća ostao na zemlji. Na 40. dan javio se svojim učenicima u Jeruzalemu. Rekao im je, da ostanu u gradu i čekaju dolazak Duha Svetoga. Zatim ih je poveo na Maslinsku goru. Tamo je podigao ruke i blagoslovio ih. I poče uzlaziti na nebo, a oblak ga je zaklonio i više ga nisu vidjeli. Isus je uzašao na nebo, gdje sjedi s desna Bogu Ocu. Dok su apostoli gledali na nebo, pokazali su im se dva anđela u bijelim haljinama i rekli: „Ovaj Isus, koji je uzašao na nebo, tako će opet doći, kao što ste vidjeli da je otišao na nebo.”

U Nicejsko-carigradskom vjerovanju, kršćani ispovijedaju da je Isus Krist četrdeset dana nakon Uskrsnuća uzašao na nebo k svome Ocu. Sin Božji utjelovivši se na zemlji preuzima ljudsko tijelo, a to isto tijelo u Uskrsnuću proslavlja i sada ga uznosi na Nebo k Ocu koji ga je i poslao da otkupi i spasi sve ljude od smrti i grijeha. Tako “Uzašašće Kristovo označuje konačan ulazak čovještva Isusova u nebesko područje Božje odakle će opet doći”. O Isusovu uzašašću izvješavaju nas i evanđelist Marko i Luka: Nastavi čitati “Uzašašće ili Spasovo”

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO – MISNA ČITANJA – AC

Mk 16, 15-20

UZAŠAŠĆE GOSPODINOVO,  Svetkovina

MISNA ČITANJA (C)

📖: Dj 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 1,17-23 (ili: Heb 9,24-28; 10,19-23); Lk 24,46-53

Prvo čitanje: Dj 1, 1-11
Bî uzdignut njima naočigled.

Početak Djela apostolskih
Prvu sam knjigu, Teofile, sastavio o svemu što je Isus činio i učio do dana kad je uznesen pošto je dao upute apostolima koje je izabrao po Duhu Svetome. Njima je poslije svoje muke mnogim dokazima pokazao da je živ, četrdeset im se dana ukazivao i govorio o kraljevstvu Božjem. I dok je jednom s njima blagovao, zapovjedi im da ne napuštaju Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje Očevo »koje čuste od mene: Ivan je krstio vodom, a vi ćete naskoro nakon ovih dana biti kršteni Duhom Svetim«.
Nato ga sabrani upitaše: »Gospodine, hoćeš li u ovo vrijeme Izraelu opet uspostaviti kraljevstvo?« On im odgovori: »Nije vaše znati vremena i zgode koje je Otac podredio svojoj vlasti. Nego primit ćete snagu Duha Svetoga koji će sići na vas i bit ćete mi svjedoci u Jeruzalemu, po svoj Judeji i Samariji i sve do kraja zemlje.«
Kada to reče, bî uzdignut njima naočigled i oblak ga ote njihovim očima. I dok su netremice gledali kako on odlazi na nebo, gle, dva čovjeka stadoše kraj njih u bijeloj odjeći i rekoše im: »Galilejci, što stojite i gledate u nebo? Ovaj Isus koji je od vas uznesen na nebo isto će tako doći kao što ste vidjeli da odlazi na nebo.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 47, 2-3.6-9 
Pripjev: Uzlazi Bog uz klicanje, Gospodin uza zvuke trublje!

Narodi svi, plješćite rukama,
kličite Bogu glasom radosnim.
Jer Gospodin je to – svevišnji, strašan,
kralj velik nad zemljom svom.
Uzlazi Bog uz klicanje,
Gospodin uza zvuke trublje.
Pjevajte Bogu, pjevajte,
pjevajte kralju našemu, pjevajte!
Jer on je kralj nad zemljom svom,
pjevajte Bogu, pjevači vrsni!
Bog kraljuje nad narodima,
stoluje Bog na svetom prijestolju.

Drugo čitanje: Ef 1, 17-23
Posjede ga sebi zdesna na nebesima.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo: Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dao vam Duha mudrosti i objave kojom ćete ga spoznati; prosvijetlio vam oči srca da upoznate koje li nade u pozivu njegovu, koje li bogate slave u baštini njegovoj među svetima i koje li prekomjerne veličine u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo: ona je primjerena djelotvornosti sile i snage njegove koju na djelu pokaza u Kristu, kad ga uskrisi od mrtvih i posjede sebi zdesna na nebesima iznad svakog vrhovništva i vlasti i moći i gospodstva i svakog imena imenovana ne samo na ovom svijetu nego i u budućemu. Sve mu podloži pod noge, a njega postavi – nad svime – glavom Crkvi, koja je tijelo njegovo, punina Onoga koji sve u svima ispunja.
Riječ Gospodnja.

ili: Heb 9, 24-28; 10, 19-23
Krist uđe u samo nebo.
Čitanje Poslanice Hebrejima
Krist ne uđe u rukotvorenu svetinju, protulik one istinske, nego u samo nebo: da se sada pojavi pred licem Božjim za nas. Ne da mnogo puta prinosi samoga sebe kao što veliki svećenik svake godine ulazi u svetinju s tuđom krvlju; inače bi bilo trebalo da trpi mnogo puta od postanka svijeta. No sada se pojavio, jednom na svršetku vjekova, da grijeh dokine žrtvom svojom.
I kao što je ljudima jednom umrijeti, a potom na sud, tako i Krist: jednom se prinese da grijehe mnogih ponese, a drugi će se put – bez obzira na grijeh – ukazati onima koji ga iščekuju sebi na spasenje.
Imamo dakle, braćo, slobodan ulaz u svetinju po krvi Isusovoj – put nov i živ što nam ga on otvori kroz zavjesu, to jest svoje tijelo; imamo i velikog svećenika nad kućom Božjom. Pristupajmo stoga s istinitim srcem u punini vjere, srdaca škropljenjem očišćenih od zle savjesti i tijela oprana čistom vodom. Čuvajmo nepokolebljivu vjeru nade jer je vjeran onaj koji dade obećanje.
Riječ Gospodnja..

Evanđelje: Lk 24, 46-53
Dok ih blagoslivljaše, uznesen bî na nebo.

Svršetak svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Ovako je pisano: ’Krist će trpjeti i treći dan ustati od mrtvih, i u njegovo će se ime propovijedati obraćenje i otpuštenje grijeha po svim narodima počevši od Jeruzalema.’ Vi ste tomu svjedoci. I evo, ja šaljem na vas obećanje Oca svojega. Ostanite zato u gradu dok se ne obučete u silu odozgor.«
Zatim ih izvede do Betanije, podiže ruke pa ih blagoslovi. I dok ih blagoslivljaše, rasta se od njih i uznesen bî na nebo. Oni mu se ničice poklone pa se s velikom radosti vrate u Jeruzalem te sve vrijeme u Hramu blagoslivljahu Boga.
Riječ Gospodnja.

06. VAZ – ČETVRTAK – VEČERNJA MOLITVA

Večernja molitvaČetvrtak – Večernja molitva – 06. VAZ

Gospodine Bože krećem na počinak svoj, još jedan dan je završio sluga tvoj. Hvala ti na ovom provedenom danu, što si bio samnom i za sitnicu najmanju. A sada molim anđele sve da dođu k meni i štite me. Mihaele, ti si kao i Bog zato te postavljam za zaštitnika svog. Gabrijele, snago Božja čuvaj mi snove da sutra ostvarujem Božje planove nove. Rafaele, lijeku Božji, duh i tijelo mi izliječi da sutra ne može ništa dame spriječi. Nebeska Majko mira mi daj da spavam kao da sam položen u Raj. Isuse molim te za blagoslov tvoj, da blagosloviš mene i san moj, jer bez riječi tvoje ovog ničeg nebi bilo i ja svoj san nebi snio. -SLAVA ISUSU

Svećenik je oprostio svojim ubojicama

Svećenik je oprostio svojm ubojicama

Svećenik je oprostio svoijm ubojicama

Prije nekoliko godina jedan španjolski svećenik stajao je pred napunjenim puškama i čekao smrtonosni udarac. Prije nego što će umrijeti, zamolio je da smije još jednom zagrliti svoje protivnike koji će ga ubiti.

Kad mu je zapovjednik dopustio, pristupio je svakom pojedinom vojniku i zagrlio ga uz riječi: Dragi moji! Moja vjera je vjera ljubavi i opraštanja. Zato vas grlim u ovaj posljednji trenutak i s najvećom ljubavlju gledam na vas. Ako vas poslije bude mučila grižnja savjesti što ste me ubili, tada nemojte zaboraviti da sam vas prije smrti još zagrlio i oprostio vam vaše djelo. Nastavi čitati “Svećenik je oprostio svojim ubojicama”

Uzašašće Gospodinovo (Spasovo)

SpasovoUzašašće Gospodinovo

Vjernik je čovjek čiji su korijeni u Isusu Kristu, te zato nosi plodove Kristovog života, njegovu milost i spas u svijet. On je pozvan svjedočiti da je Bog s nama, da ne očajavamo zbog poteškoća, problema, nesreća i katastrofa. On je poput dječaka na brodu usred bure i oluje koji se jedini ne boji, jer mu je Otac na kormilu.
Kršćanin treba biti svjestan da mu je Isus dao svu vlast. Isus, naime, kaže: »Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji i zato idite i učinite sve ljude mojim učenicima.« Kršćanin nije bolji od drugih, on nije bez grijeha, slabosti i pogrešaka, pa ipak on u sebi nosi sile kojima može pobijediti zlo u sebi i u svijetu, a to su Božja riječ i prisutnost Kristova duha.
Svetkovina Uzašašća dokaz je spasa za čitavo čovječanstvo, zato se zove Spasovo. Ona je garancija da je dobro biti čovjek. Nesreće i nevolje samo su napasti koje nas žele zaustaviti, ali na nama je da ne posumnjamo nego da sigurno idemo ususret novom svijetu, novom nebu i novoj zemlji.
Moli Boga da te uvede u tu silu i taj svijet.

Uzašašće Gospodinovo – Spasovo – Spasovo u hrvatskoj tradicijskoj baštini

Spasovo u Mokošici (dubrovacka-biskupija.hr)

Spasovo u hrvatskoj tradicijskoj baštini

Uzašašće je kršćanski blagdan koji se slavi četrdesetog dana nakon Uskrsa, uvijek četvrtkom, a sjećanje je na Kristov uzlazak u
nebo. Uzašašćem na nebo Isus Krist je spasio čovječanstvo. Zato se taj blagdan zove i Spasovo. Uzašašće u hrvatskoj kulturnoj baštini karakteriziraju spasovski ophodi, zvani križari i križarice, koji se prvi put spominju početkom 17. stoljeća u Bakru. Procesije su počinjale u ranu zoru sa svrhom blagoslova polja, održavale su se ponedjeljkom, utorkom i srijedom uoči Uzašašća, te su se ti dani zvali Križevi dani.
Procesije su godine 1952. komunističke vlasti zabranile.
Narod taj blagdan smatra i pastirskom svetkovinom, te ga karakteriziraju pastirske svečanosti, obredi i običaji. Slavonska mladež taj je blagdan nekoć proslavljala veseljem i plesovima
foto: spasovo u Mokošici (dubrovacka-biskupija.hr)

%d blogeri kao ovaj: