07. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)

mk-10-13-16VII. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
07. NKG – Svagdan

MISNA ČITANJA

📖: Jak 5,13-20; Ps 141,1-2.3 i 8; Mk 10,13-16

Prvo čitanje: Jak 5, 13-20
Mnogo može žarka molitva pravednikova.

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola

Predragi! Pati li tko među vama? Neka moli! Je li tko radostan? Neka pjeva hvalospjeve! Boluje li tko među vama? Neka dozove starješine Crkve! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje pa će molitva vjere spasiti nemoćnika; Gospodin će ga podići, i ako je sagriješio, oprostit će mu se. Ispovijedajte dakle jedni drugima grijehe i molite jedni za druge da ozdravite! Mnogo može žarka molitva pravednikova. Ilija bijaše čovjek baš kao i mi; usrdno se pomoli da ne bude kiše i kiše nije bilo na zemlji tri godine i šest mjeseci. Zatim se ponovno pomoli te nebo dade kišu i zemlja iznese urod svoj.
Braćo moja, odluta li tko od vas od istine pa ga tkogod vrati, znajte, tko vrati grešnika s lutalačkog puta njegova, spasit će dušu njegovu od smrti i pokriti mnoštvo grijeha.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “07. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)”

07. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)

VII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
07. NKG – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Jak 5, 9-12, Ps103,1-4.8—9.11—12; Mk 10,1-12

Prvo čitanje: Jak 5, 9-12
Evo: sudac stoji pred vratima!

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola
Braćo! Ne tužite se jedni na druge da ne budete osuđeni! Evo: sudac stoji pred vratima! Za uzor strpljivosti i podnošenja zala uzmite, braćo, proroke koji su govorili u ime Gospodnje. Eto: blaženima nazivamo one koji ustrajaše. Za postojanost Jobovu čuste i nakanu Gospodnju vidjeste jer milostiv je Gospodin i milosrdan!
Prije svega, braćo moja, ne zaklinjite se ni nebom, ni zemljom, ni ikojom drugom zakletvom. Vaše »da« neka bude »da«, i »ne« — »ne«, da ne padnete pod sud.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “07. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)”

06. NKG – MISNA ČITANJA – f (II)

VI. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
06. NKG – Svagdan 

MISNA ČITANJA
📖: Jak 2, 14-24.26; Ps 112, 1-6; Mk 8, 34 – 9, 1

Prvo čitanje: Jak 2, 14-24.26
Kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako i vjera bez djelâ.

Čitanje Poslanice svetoga Jakova apostola
Što koristi, braćo moja, ako tko rekne da ima vjeru, a djelâ nema? Može li ga vjera spasiti? Ako su neki brat ili sestra goli i bez hrane svagdanje pa im tkogod od vas rekne: »Hajdete u miru, grijte se i sitite«, a ne dadne im što je potrebno za tijelo, koja korist? Tako i vjera: ako nema djelâ, mrtva je u sebi. Inače, mogao bi tko reći: »Ti imaš vjeru, a ja imam djela.« Pokaži im svoju vjeru bez djelâ, a ja ću tebi djelima pokazati svoju vjeru. Ti vjeruješ da je jedan Bog? Dobro činiš! I đavli vjeruju, i dršću.
Hoćeš li spoznati, šuplja glavo, da je vjera bez djelâ jalova? Zar se Abraham, otac naš, ne opravda djelima, kad na žrtvenik prinese Izaka, sina svoga? Vidiš: vjera je surađivala s djelima njegovim i djelima se vjera usavršila te se ispunilo Pismo koje veli: Povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravednost pa prijatelj Božji posta. Gledajte: čovjek se opravdava djelima, a ne samom vjerom! Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djelâ mrtva.
Riječ Gospodnja.

Nastavi čitati “06. NKG – MISNA ČITANJA – f (II)”

05. NKG – MISNA ČITANJA – f (II)

V. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
05. NKG  – Svagdan ili: Bl. Djevica Marija Lurdska

MISNA ČITANJA

📖: 1Kr 11,29-32; 12,19; Ps 81,10-15; Mk 7,31-37

Prvo čitanje: 1Kr 11,29-32; 12,19
Izrael se odijelio od doma Davidova.
Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Dogodi se te Jeroboam ode iz Jeruzalema, i na putu ga susretne prorok Ahija iz Šila, ogrnut novim plaštem; bijahu sami njih dvojica u polju. Ahija uze novi plašt koji je imao na sebi i razdrije ga na dvanaest komada. I reče Jeroboamu:
»Uzmi sebi deset komada, jer ovako govori Gospodin, Bog Izraelov: Evo ću istrgnuti kraljevstvo iz ruke Salomonove i dat ću tebi deset plemena. On će imati jedno pleme, zbog sluge mojega Davida i Jeruzalema, grada koji sam izabrao između svih plemena Izraelovih.« Tako se Izrael odijelio od doma Davidova sve do danas.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “05. NKG – MISNA ČITANJA – f (II)”

05. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)

V. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
05. NKG – Bl. Alojzije Stepinac, biskup i mučenik

MISNA ČITANJA
📖: 1Kr 11,4-13; Ps 106,3-4.35-37.40; Mk 7,24-30

Prvo čitanje: 1Kr 11,4-13
Jer ne držiš Saveza, oduzet ću od tebe kraljevstvo, ali zbog Davida ostavit ću jedno pleme tvome sinu.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Kada je Salomon ostario, njegove su mu žene okrenule srce prema drugim bogovima, i srce njegovo nije više potpuno pripadalo Gospodinu kao što je pripadalo srce njegova oca Davida. Salomon je išao za Aštartom, boginjom Sidonaca, i Milkomom, sramotom Amonaca. Činio je ono što bijaše zlo u očima Gospodnjim, i nije se sasvim pokoravao Gospodinu kao što se pokoravao njegov otac David. Tako sagradi Salomon uzvišicu Kemošu, sramoti Moaba, na gori istočno od Jeruzalema, i Milkomu, sramoti Amonaca. To učini za sve svoje žene tuđinke, koje su prinosile kad i žrtve svojim bogovima.
Gospodin se razgnjevi na Salomona, jer je okrenuo srce svoje od Gospodina, Boga Izraelova, koji mu se bio dvaput javio, i koji mu je baš tada zabranio štovati druge bogove, ali on nije održao te zapovijedi. Tada Gospodin reče Salomonu: »Kada je tako s tobom, te ne držiš moga Saveza i naredaba koje sam ti dao, ja ću sigurno oduzeti od tebe kraljevstvo, i dat ću ga jednom od tvojih slugu. Ali neću to učiniti za tvoga života, zbog oca tvojega Davida; uzet ću ga iz ruke tvoga sina. Ipak neću od njega uzeti svega kraljevstva: ostavit ću jedno pleme tvome sinu, zbog sluge mojega Davida, zbog Jeruzalema, koji izabrah.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “05. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)”

04. NKG – MISNA ČITANJA – e (II)

IV. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
04. NKG – Svagdan ili: Sv. Blaž, biskup i mučenik; ili: Sv. Oskar, biskup

MISNA ČITANJA
📖: 1Kr 2,1-4.10-12; Otpj. pj: 1Ljet 29,10-12; Mk 6,7-13

Prvo čitanje: 1Kr 2,1-4.10-12
Ja polazim na put sviju smrtnika. Ti budi hrabar, Salomone, i pokaži se čovjekom!

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
Kad su se dani Davidovi približavali svome svršetku, zapovjedi David svome sinu
Salomonu: »Sada polazim na put sviju smrtnika. Ti budi hrabar i pokaži se čovjekom!
Slušaj naredbe Gospodina, Boga svoga, idi njegovim stazama, drži se njegovih
zakona, zapovijedi, naredaba i njegovih pouka, kako je napisano u Zakonu Mojsijevu,
da bi uspio u svemu što poduzmeš i svagdje kamo se okreneš; da bi Gospodin
ispunio svoje obećanje koje mi je dao: ‘Ako sinovi tvoji budu pazili na svome putu,
vjerno hodeći preda mnom, svim srcem svojim i svom dušom svojom, uvijek će jedan
od njih sjediti na prijestolju Izraelovu.’«
I potom počinu David kraj otaca svojih, i bi pokopan u Davidovu gradu. David je
kraljevao nad Izraelom četrdeset godina: u Hebronu je kraljevao sedam godina, u
Jeruzalemu je kraljevao trideset i tri godine.
Salomon sjede na prijestolje Davida, svoga oca, i njegova se vlast veoma učvrsti.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “04. NKG – MISNA ČITANJA – e (II)”

03. NKG – MISNA ČITANJA – g (II)

III. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
03. NKG –
Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: 2Sam 12,1-7a.10-17; Ps 51,12-17; Mk 4,35-41

Prvo čitanje: 2 Sam 12, 1-7a.10-17
Sagriješio sam protiv Gospodina!

Čitanje Druge knjige o Samuelu

U one dane: Gospodin posla proroka Natana k Davidu. On uđe k njemu i reče mu: »U nekom gradu živjela dva čovjeka, jedan bogat, a drugi siromašan. Bogati imaše ovaca i goveda u obilju.«
»A siromah nemaše ništa osim jedne jedine ovčice koju bijaše kupio. Hranio ju je, i ona je rasla kraj njega i s njegovom djecom; jela je od njegova zalogaja, pila iz njegove čaše; spavala je na njegovu krilu: bila mu je kao kći. I dođe putnik k bogatom čovjeku, a njemu bilo žao uzeti od svojih ovaca ili goveda da zgotovi gostu koji mu je došao. On ukrade ovčicu siromaha i zgotovi je za svog pohodnika.«
Tada David planu žestokim gnjevom na toga čovjeka i reče Natanu: »Tako mi živoga Gospoda, smrt je zaslužio čovjek koji je to učinio! Četverostruko će naknaditi ovcu zato što je učinio to djelo i što nije znao milosrđa!«
Tada Natan reče Davidu: »Ti si taj čovjek! Ovako govori Gospodin, Bog Izraelov: ‘Zato se neće nikada više okrenuti mač od tvoga doma, jer si me prezreo i jer si uzeo ženu Urije Hetita da ti bude žena.’ Ovako govori Gospodin: ‘Evo ja ću podići na te zlo iz tvoga doma. Uzet ću tvoje žene ispred tvojih očiju i dat ću ih bližnjemu, koji će spavati s tvojim ženama na vidiku ovome suncu. Ti si doduše radio tajno, ali ja ću ovu prijetnju izvršiti pred svim Izraelom i pred ovim suncem!’«
Tada David reče Natanu: »Sagriješio sam protiv Gospodina!« A Natan odvrati Davidu: »Gospodin ti oprašta tvoj grijeh: nećeš umrijeti. Ali jer si tim djelom prezreo Gospodina, neminovno će umrijeti dijete koje ti se rodilo!«
Potom Natan ode kući.
A Gospodin udari dijete koje je Urijina žena rodila Davidu, i ono se teško razbolje. David se molitvom obrati Bogu za dijete: postio je, vraćao se kući i ležao preko noći na goloj zemlji, pokriven vrećom. A starješine njegova doma stajahu oko njega da ga podignu sa zemlje, ali on ne htjede i ne okusi s njima nikakva jela.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “03. NKG – MISNA ČITANJA – g (II)”

03. NKG – MISNA ČITANJA – f (II)

III. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
03. NKG  – Sv. Toma Akvinski, prezbiter i crkveni naučitelj

MISNA ČITANJA
📖od dana: 2Sam 11, 1-4a.5-10a.13.17; Ps 51, 3-7.10-11; Mk 4, 26-34

Prvo čitanje: 2Sam 11, 1-4a.5-10a.13.17
Prezreo si me i uzeo ženu Urijinu da ti bude žena (2 Sam 12, 10).
Čitanje Druge knjige o Samuelu

U početku godine, u doba kad kraljevi izlaze u rat, posla David Joaba i s njim svoje ljude i svega Izraela: oni pobiše Amonce i podsjedoše Rabu. A David osta u Jeruzalemu.
A jednom uvečer usta David sa svoje postelje i prošeta se pokrovu svoje palače. Opazi s krova ženu gdje se kupa. Ta žena bijaše izvanredno lijepa. David se propita za tu ženu, i rekoše mu: »Pa to je Bat-Šeba, kći Eliamova i žena Urije Hetita!« Nato David posla glasnike da je dovedu k njemu. Kad je došla leže on s njom. Zatim se ona vrati svojoj kući. Žena zatrudnje te poruči Davidu: »Trudna sam!«
Tada David posla poruku Joabu: »Pošalji k meni Uriju Hetita!« I Joab posla Uriju k Davidu. Kad je Urija došao k njemu, zapita ga David kako je Joab, kako je vojska i kako napreduje rat. Potom David reče Uriji: »Siđi u svoju kuću i operi noge!« Urija iziđe iz kraljeva dvora, a za njim ponesoše dar s kraljeva stola. Ali Urija osta da spava pred vratima kraljeva dvora sa stražarima svoga gospodara, i ne ode svojoj kući.
Javiše to Davidu govoreći: »Urija nije otišao svojoj kući!« Sutradan David pozva Uriju da jede i da pije pred njim, i on ga opi. A uvečer Urija iziđe i leže na svoju postelju sa stražama svoga gospodara, ali svojoj kući nije otišao.
Ujutro David napisa pismo Joabu i posla ga po Uriji. A u tom pismu pisao je ovako: »Postavite Uriju naprijed, gdje je najžešći boj, pa uzmaknite iza njega: neka bude pogođen i neka pogine!« Zato Joab, opsjedajući grad, postavi Uriju na mjesto gdje je znao da stoje najhrabriji ratnici. Kad su onda građani provalili van i pobili se s Joabom, pade nekoliko od njegove vojske, od Davidovih ljudi, a pogibe i Urija Hetit.
Riječ Gospodnja.

Nastavi čitati “03. NKG – MISNA ČITANJA – f (II)”

2501 – BIBLIJSKA MISAO DANA – OBRAĆENJE SV. PAVLA

OBRAĆENJE SV. PAVLA
Blagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

Kršćani smo samo ako susretnemo Krista

Mk 16,15-18

Apostol Pavao, do obraćenja zvao se Savao, tj. Saul, bio je osvjedočeni progonitelj kršćana. Prilikom kamenovanja sv. Stjepana, Stjepanovu odjeću su odložili do njegovih nogu. Na putu u Damask da i tu hapsi i progoni kršćane, Gospodin Isus obratio sam mu se, i oborio ga na zemlju jakim bljeskom svjetlosti, pri čemu je Savao oslijepio, riječima: “Savle, Savle, zašto me progoniš? ” Savao odvrati: “Tko si ti, Gospodine?”, a glas odvrati: “Ja sam Isus koga ti progoniš.” U Damasku je pošao k Ananiji, koji mu je vratio vid položivši na nj ruke. Tada se krstio. Dotadašnji je Savao, veliki progonitelj kršćanstva, izvanrednim Božjim zahvatom, postao Pavao. Učeni filozof, najveći propovjednik Kristova evanđelja svih vremena. Pisac poslanica. Pisac veličanstvenog Hvalospjeva ljubavi. Učitelj i apostol naroda. Propješačio je Malom Azijom i Grčkom, sve do Rima propovijedajući Radosnu vijest spasenja svim ljudima. Kristov svjedok do smrti koju je mučenički podnio za cara Nerona, kao i sveti Petar, u Rimu oko 65. godine. Nastavi čitati “2501 – BIBLIJSKA MISAO DANA – OBRAĆENJE SV. PAVLA”

03. NKG – MISNA ČITANJA – b (II)

III. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
03. NKG – Sv. Franjo Saleški, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖od dana : 2 Sam 5,1-7.10; Ps 89,20-22.25-26; Mk 3,22-30

Prvo čitanje: 2 Sam 5, 1-7.10
Ti ćeš pasti moj izraelski narod.

Čitanje Druge knjige o Samuelu

U one dane: Dođoše sva izraelska plemena k Davidu u Hebron i rekoše: »Eno, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa. Još prije, dok još Saul bijaše kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Gospodin ti reče: ‘Ti ćeš pasti narod moj izraelski i ti ćeš biti knez nad Izraelom!’« Tako dođoše sve izraelske starješine kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Gospodinom; i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom.
Trideset je godina bilo Davidu kad je postao kralj, a kraljevao je četrdeset godina. U Hebronu je kraljevao nad Judom sedam godina i šest mjeseci, a u Jeruzalemu kraljevaše trideset i tri godine nad svim Izraelom i nad Judom.
David krene s ljudima na Jeruzalem protiv Jebusejaca, koji su živjeli u onoj zemlji. Ali oni poručiše Davidu: »Nećeš ući ovamo! Slijepci će te i kljasti odbiti.« (To je imalo značiti: David neće ući ovamo). Ipak David osvoji Sionsku tvrđavu, to jest Davidov grad.
David je postajao sve silniji, jer Gospodin, Bog nad Vojskama, bijaše s njim.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “03. NKG – MISNA ČITANJA – b (II)”

%d blogeri kao ovaj: