2501 – BIBLIJSKA MISAO DANA – OBRAĆENJE SV. PAVLA

OBRAĆENJE SV. PAVLA
Blagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

Kršćani smo samo ako susretnemo Krista

Mk 16,15-18

Apostol Pavao, do obraćenja zvao se Savao, tj. Saul, bio je osvjedočeni progonitelj kršćana. Prilikom kamenovanja sv. Stjepana, Stjepanovu odjeću su odložili do njegovih nogu. Na putu u Damask da i tu hapsi i progoni kršćane, Gospodin Isus obratio sam mu se, i oborio ga na zemlju jakim bljeskom svjetlosti, pri čemu je Savao oslijepio, riječima: “Savle, Savle, zašto me progoniš? ” Savao odvrati: “Tko si ti, Gospodine?”, a glas odvrati: “Ja sam Isus koga ti progoniš.” U Damasku je pošao k Ananiji, koji mu je vratio vid položivši na nj ruke. Tada se krstio. Dotadašnji je Savao, veliki progonitelj kršćanstva, izvanrednim Božjim zahvatom, postao Pavao. Učeni filozof, najveći propovjednik Kristova evanđelja svih vremena. Pisac poslanica. Pisac veličanstvenog Hvalospjeva ljubavi. Učitelj i apostol naroda. Propješačio je Malom Azijom i Grčkom, sve do Rima propovijedajući Radosnu vijest spasenja svim ljudima. Kristov svjedok do smrti koju je mučenički podnio za cara Nerona, kao i sveti Petar, u Rimu oko 65. godine. Nastavi čitati “2501 – BIBLIJSKA MISAO DANA – OBRAĆENJE SV. PAVLA”

02. NKG – DNEVNE PROPOVIJEDI – c

II. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
02. NKG – Sv. Antun Opat
Spomendan

DNEVNE PROPOVIJEDI

 Mk 2, 23-28:

Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote.

Kad je čovjek prema nekome neraspoložen i k tome po naravi sitničav, nema te malenkosti koju će propustiti i ne zamjeriti. Tako je s farizejima u odnosu na Isusa. Isus je zajedno sa učenicima prolazio kroz usjeve, a učenici su trgali klasje i jeli. Nije bilo nikakve štete, ali farizeje je mučilo što to čine subotom kada su poljski radovi bili zabranjeni, ali srpom a ne rukom. Farizejima je i to bilo dovoljno da optuže Isusa. Isus koristi njihove provokacije da ih opet pouči: Svi su Božji zakoni izdani radi čovjeka, da njemu pomognu biti čovjek i da postupa kao što dolikuje čovjeku. Zbog obrane svojih učenika Isus sebe proglašava gospodarom subote. On je zaista Bog.

33. NKG – MISNA ČITANJA – f (II)

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
33. NKG – Svagdan ili: Posveta bazilikâ sv. Petra i Pavla, apostola

MISNA ČITANJA
📖: Otk 10,8-11; Ps 119,14.24.72.103.111.131; Lk 19,45-48

Prvo čitanje: Otk 10, 8-11
Uzeh knjižicu i progutah je.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, začuh glas s neba, koji opet prozbori sa mnom:
»Idi, uzmi otvorenu knjigu iz ruke anđela što stoji na moru i zemlji!«
Pristupim k anđelu i zamolim ga da mi dade knjižicu.
A on će mi:
»Uzmi je i progutaj!
Zagorčit će ti utrobu, ali će ti u ustima biti slatka kao med.«
Uzeh knjižicu iz ruke anđelove i progutah je.
I bijaše mi u ustima kao med slatka, ali kad je progutah, zagorči mi utrobu.
I rečeno mi je:
»Treba da ponovo prorokuješ proti pucima i narodima i kraljevima mnogim!«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “33. NKG – MISNA ČITANJA – f (II)”

33. NKG – MISNA ČITANJA – d (II)

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
33. NKG – Svagdan ili: Sv. Margareta Škotska; ili: Sv. Gertruda, djevica

MISNA ČITANJA

📖: Otk 4,1-11; Ps 150,1-6; Lk 19,11-28

Prvo čitanje: Otk 4, 1-11
Svet Gospodin, Bog, Svevladar, Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi!

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, vidjeh: gle, vrata otvorena na nebu!
A onaj prijašnji! glas, što ga ono začuh kao glas trublje što govoraše sa mnom, reče:
»Uziđi ovamo i pokazat ću ti što se ima dogoditi nakon ovoga!«
I odmah se u duhu zanijeh kad gle: prijestolje stajaše na nebu i na prijestolje Netko sjede — taj što sjede bijaše nalik jaspisu i sardu — a uokolo prijestolja duga nalik smaragdu.
Uokolo prijestolja dvadeset i četiri prijestolja, a na prijestolja sjedoše dvadeset i četiri starješine, obučene u bijele haljine, sa zlatnim vijencima na glavi.
Od prijestolja izlaze munje, i glasovi, i gromovi; pred prijestoljem gori sedam ognjenih zubalja, to jest sedam duhova Božjih, a ispred prijestolja kao neko stakleno more, nalik na prozirac.
U sredini prijestolja, oko prijestolja četiri bića, sprijeda i straga puna očiju: prvo biće slično lavu, drugo biće slično juncu, treće biće s licem kao čovječjim, četvrto biće slično letećem orlu.
Ta su četiri bića — u svakoga po šest krila — sve naokolo i iznutra puna očiju.
Bez predaha dan i noć govore:
»Svet! Svet! Svet Gospodin, Bog, Svevladar,
Onaj koji bijaše i koji jest i koji dolazi!«
I kad god bića daju slavu i čast i pohvalnicu Onomu koji sjedi na prijestolju,
Živomu u vijeke vjekova, dvadeset i četiri starješine padnu ničice pred Onim koji sjedi na prijestolju i poklone se njemu — Živomu u vijeke vjekova — stavljajući svoje vijence pred prijestolje i govoreći:
»Dostojan si, Gospode, Bože naš, primiti slavu i čast i moć!
Jer ti si sve stvorio, i tvojom voljom sve postade i bi stvoreno!«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “33. NKG – MISNA ČITANJA – d (II)”

33. NKG – MISNA ČITANJA – c (II)

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
33. NKG – Svagdan  ili: Sv. Albert Veliki, biskup i crkveni naučitelj

MISNA ČITANJA
📖: Otk 3,1-6.14-22; Ps 15,2-5; Lk 19,1-10

Prvo čitanje: Otk 3, 1-6.14-22
Ako mi tko otvori vrata, unići ću k njemu i večerati s njim.

Čitanje Knjige Okrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, čuo sam Gospodina gdje mi govori:
»Anđelu crkve u Sardu napiši:
Ovo govori Onaj koji ima sedam duhova Božjih i sedam zvijezda:
Znam tvoja djela: imaš ime da živiš, a mrtav si.
Budan budi i utvrdi preostatak koji tek što ne umre.
Doista, ne nađoh da su ti djela pred Bogom mojim savršena.
Spomeni se dakle: kako si primio riječ i poslušao, tako je i čuvaj i obrati se.
Ne budeš li dakle budan, doći ću kao kradljivac, a nećeš znati u koji ću čas doći na te.
Ali imaš u Sardu nekolicinu imena što ne okaljaše svojih haljina; oni će hoditi sa mnom u bjelini
jer su dostojni.
Tako će pobjednik biti odjeven u bijele haljine i neću izbrisati ime njegovo iz knjige života i priznat ću ime njegovo pred Ocem svojim i anđelima njegovim.
Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!«
I anđelu crkve u Laodiceji napiši:
»Ovo govori Amen, Svjedok vjerni i istiniti, Početak Božjeg stvorenja:
Znam tvoja djela: nisi ni studen ni vruć.
O da si studen ili vruć!
Ali jer si mlak, ni vruć ni studen, povratit ću te iz usta.
Govoriš: ‘Bogat sam, obogatih se, ničeg ne trebam!’
A ne znaš da si nevolja i bijeda, i ubog i slijep i gol.
Savjetujem ti: kúpi od mene zlata u vatri žežena da se obogatiš i bijele haljine da se zaodjeneš da se ne vidi tvoja sramotna golotinja, i pomasti da oči pomažeš i vidiš.
Ja korim i odgajam one koje ljubim.
Revan budi i obrati se!
Evo, na vratima stojim i kucam; posluša li tko glas moj i otvori mi vrata, unići ću k njemu i večerati s njim i on sa mnom.
Pobjednika ću posjesti sa sobom na prijestolje svoje kao što i ja, pobijedivši, sjedoh s Ocem svojim
na prijestolje njegovo.
Tko ima uho, nek posluša što Duh govori crkvama!«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “33. NKG – MISNA ČITANJA – c (II)”

33. NKG – MISNA ČITANJA – b(II)

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
33. NKG – Sv. Nikola Tavelić, prezbiter i mučenik
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖: Otk 1,1-4; 2,1-5a; Ps 1,1-4.6; Lk 18,35-43

Prvo čitanje: Otk 1, 1-4; 2, 1-5a
Spomeni se odakle si pao i obrati se.

Početak Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Otkrivenje Isusa Krista koje njemu dade Bog da ga pokaže slugama svojim:
ono što se ima dogoditi ubrzo.
I on to označi poslavši anđela svoga sluzi svomu Ivanu koji posvjedoči za riječ Božju
i za svjedočanstvo Isusa Krista — za sve što vidje.
Blago onomu koji čita i onima što slušaju riječi ovog proroštva te čuvaju što je u njem napisano.
Jer vrijeme je blizu!
Ivan sedmerim crkvama u Aziji.
Milost vam i mir od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi i od sedam duhova što su pred Prijestoljem njegovim.
Čuo sam Gospodina gdje mi govori:
Anđelu Crkve u Efezu napiši:
»Ovako govori Onaj koji drži sedam zvijezda u desnici, Onaj koji stupa posred sedam zlatnih svijećnjaka:
Znam tvoja djela, tvoj trud i postojanost tvoju i da ne možeš podnijeti opakih.
Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i pronašao si da su lažljivci.
Postojan si, podnio si za ime moje i nisi smalaksao.
Ali imam protiv tebe: prvu si ljubav svoju ostavio.
Spomeni se dakle odakle si pao, obrati se i čini prva djela.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “33. NKG – MISNA ČITANJA – b(II)”

32. NKG – MISNA ČITANJA – g (II)

XXXII. TJEDAN KROZ GODINU  – SUBOTA
32. NKG – Sv. Jozafat, biskup i mučenik

MISNA ČITANJA
📖 od dana : 3Iv 5-8; Ps 112,1-6; Lk 18,1-8

Prvo čitanje: 3Iv 5-8
Dužni smo primati braću da budemo suradnici Istine.

Čitanje Treće poslanice svetog Ivana apostola
Ljubljeni Gaju, pravi si vjernik u svemu što činiš za braću, i to za došljake. Oni posvjedočiše tvoju ljubav pred Crkvom i dobro ćeš učiniti ako ih ispratiš Boga dostojno. Jer poradi Imena iziđoše i ne primaju ništa od pogana. Mi smo dakle dužni takve primati da budemo suradnici Istine.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “32. NKG – MISNA ČITANJA – g (II)”

32. NKG – MISNA ČITANJA – c (II)

XXXII. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
32. NKG – Svagdan ili: Bl. Gracija Kotorski, redovnik

MISNA ČITANJA
📖: od dana Tit 2,1-8.11-14; Ps 37,3-4,18.23.27.29; Lk 17,7-10

Prvo čitanje: Tit 2, 1-8.11-14
Pobožno živimo iščekujući blaženu nadu i pojavak Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu
Predragi!
Ti govori što se priliči zdravu nauku: starci da budu trijezni, ozbiljni, razumni, zdrave vjere, ljubavi, postojanosti; starice isto tako — vladanja kakvo dolikuje svetima: ne klevetnice, ne ropkinje mnogog vina, nego učiteljice dobra da urazumljuju mlađe neka ljube svoje muževe, djecu, neka budu razumne, čiste, kućanice, dobre, podložne svojim muževima da se riječ Božja ne bi pogrđivala.
Mladiće isto tako potiči da budu razumni.
U svemu se pokaži uzorom dobrih djela: u poučavanju — nepokvarljivost, ozbiljnost, riječ zdrava, besprigovorna da se onaj nasuprot postidi nemajući o nama reći ništa zlo.
Pojavila se doista milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas
da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.
On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “32. NKG – MISNA ČITANJA – c (II)”

30. NKG – MISNA ČITANJA – e (II)

XXX. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
30. NKG – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Ef 6,10-20; Ps 144,1-2.9-10; Lk 13,31-35

Prvo čitanje: Ef 6, 10-20
Posegnite za opremom Božjom da se uzmognete održati.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Ubuduće jačajte se, braćo, u Gospodinu i u silnoj snazi njegovoj.
Obucite svu opremu Božju da se mognete oduprijeti lukavstvima đavlovim.
Jer nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv Vrhovništva, protiv Vlasti, protiv upravljača ovoga mračnoga svijeta, protiv zlih duhova po nebesima.
Zbog toga posegnite za svom opremom Božjom da uzmognete odoljeti u dan zli
i održati se kada sve nadvladate.
Držite se dakle!
Opašite bedra istinom, obucite oklop pravednosti, potpašite noge spremnošću za evanđelje mira!
U svemu imajte uza se štit vjere: njime ćete moći ugasiti ognjene strijele Zloga.
Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju.
Svakovrsnom se molitvom i prošnjom u svakoj prigodi u Duhu molite.
Poradi toga i bdijte sa svom ustrajnošću i molitvom za sve svete, i za me,
da mi se otvore usta i dade riječ hrabro obznaniti otajstvo evanđelja kojeg sam poslanik u okovima, da se ohrabrim o njemu kako treba govoriti.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “30. NKG – MISNA ČITANJA – e (II)”

30. NKG – MISNA ČITANJA – d (II)

XXX. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
30. NKG – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Ef 6,1-9; Ps 145,10-14; Lk 13,22-30

Prvo čitanje: Ef 6, 1-9
Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno.
Poštuj oca svoga i majku — to je prva zapovijed s obećanjem: da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji.
A vi, očevi, ne srdite djece svoje, nego ih odgajajte stegom i urazumljivanjem Gospodnjim!
Robovi, slušajte svoje zemaljske gospodare kao Krista — sa strahom i trepetom, u jednostavnosti srca.
Ne naoko, kao oni koji se ulaguju ljudima, nego kao sluge Kristove koje zdušno vrše volju Božju, dragovoljno služe — kao Gospodinu, a ne ljudima, znajući da će svatko, bio on rob ili slobodnjak, učini li što dobro, za to dobiti plaću od Gospodina.
I vi, gospodari, isto se tako vladajte prema njima, kanite se prijetnje znajući da je i njihov i vaš Gospodar na nebesima i da u njega nema pristranosti.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 145, 10-14
Pripjev: Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Nek objave ljudskoj djeci silu tvoju
i slavu divnoga kraljevstva tvoga.
Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno,
tvoja vladavina za sva pokoljenja.

Vjeran je Gospodin u svim riječima svojim
i svet u svim svojim djelima.
Gospodin podupire sve koji posrću
i pognute on uspravlja.

Evanđelje: Lk 13, 22-30
Doći će s istoka i zapada i sjesti za stol u kraljevstvu Božjemu.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Isus je prolazio i naučavao gradovima i selima. Reče mu tada netko: »Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju?« A on im reče: »Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.
Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata:
‘Gospodine, otvori nam!’, on će vam odgovoriti:
‘Ne znam vas odakle ste!’
Tada ćete početi govoriti:
‘Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’
A on će vam reći:
‘Kažem vam: ne znam odakle ste.
Odstupite od mene, svi zlotvori!’
Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene.
I doći će s istoka i zapada, sa sjevera i juga i sjesti za stol u kraljevstvu Božjem.
Evo, ima i prvih koji će biti posljednji.«
Riječ Gospodnja.

%d blogeri kao ovaj: