14. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)

XIV. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
14. NKG (II) – Svagdan ili: Sv. Kamilo de Lellis, prezbiter

MISNA ČITANJA
📖: Iz 6,1-8; Ps 93,1-2.5; Mt 10,24-33

Prvo čitanje: Iz 6, 1-8
Čovjek sam nečistih usana, a oči mi vidješe Kralja, Gospodina nad vojskama!

Čitanje Knjige proroka Izaije
One godine kad umrije kralj Uzija, vidjeh Gospodina gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu Svetište. Iznad njega stajahu serafi; svaki je imao po šest krila: dva krila da zakloni lice, dva da zakrije noge, a dvama je krilima letio. I klicahu jedan drugome:
»Svet! Svet! Svet! Gospodin nad Vojskama!
Puna je sva zemlja Slave njegove«
Od gromka glasa onih koji klicahu stresoše se dovraci na pragovima, a Dom se napuni dimom. Rekoh:
»Jao meni, propadoh, jer čovjek sam nečistih usana.
U narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe Kralja,
Gospodina nad Vojskama!«
Jedan od serafa dolet je k meni: u ruci mu žerava koju uze kliještima sa žrtvenika; dotače se njome mojih usana i reče:
»Evo, usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i grijeh oprošten.«
Tada čuh glas Gospodnji:
»Koga da pošaljem? I tko će nam poći?«
Ja rekoh: »Evo me, mene pošalji!«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “14. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)”

14. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (II)

XIV. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
14. NKG (II) –  Svagdan

MISNA ČITANJA

📖: Hoš 2,16.17b-18.21-22; Ps 145,2-9; Mt 9,18-26

Prvo čitanje: Hoš 2, 16. 17b-18. 21-22
Zaručit ću te sebi zauvijek.

Čitanje Knjige proroka Hošee
Ovo govori Gospodin: »Primamit ću je, evo,
i odvesti je u pustinju i njenu progovorit srcu.
Ondje će mi odgovarat ona kao u dane svoje mladosti, kao u vrijeme kada je izišla iz Egipta.
U onaj dan — riječ je Gospodnja — ti ćeš me zvati: »Mužu moj«, a nećeš me više zvati: »Moj Baale.«
Zaručit ću te sebi dovijeka; zaručit ću te u pravdi i u pravu, u nježnosti i u ljubavi; zaručit ću te sebi u vjernosti i ti ćeš spoznati Gospodina.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “14. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (II)”

13. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)

XIII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
13. NKG (II)  – Svagdan
MISNA ČITANJA

📖: Am 8,4-6.9-12; Ps 119,2.10.20.30.40.131; Mt 9,9-13

Prvo čitanje: Am 8,4-6.9-12
Poslat ću glad na zemlju, ne glad kruha, već slušanja riječi Gospodnje.

Čitanje Knjige proroka Amosa
Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika i satirete uboge u zemlji!
Kažete: »Kad li će mlađak proći, da prodamo žito, i subota, da tržimo pšenicu.
Smanjit ćemo efu, povećati šekel, da varamo krivim mjerama; da kupimo siromaha za srebro,
potrebita za sandale, i da prodajemo otražak od žita.«
»Toga ću dana — riječ je Gospodina Boga — učiniti da sunce zapadne u podne, i pomračit ću zemlju u po bijela dana.
Okrenut ću svetkovine vaše u kuknjavu i sve vaše pjevanje u tužaljku; obući ću u kostrijet svako bedro, oćelavit ću svaku glavu.
Bit će kao kad se tuži za jedincem, i što ostane, bit će kao dan gorčine.«
»Evo, dani dolaze — riječ je Gospodina Boga — kad ću poslati glad na zemlju, ne glad kruha ni žeđ vode, već slušanja riječi Gospodnje.
Tumarat će od mora do mora, od sjevera do istoka potucati se ištući riječ Gospodnju ali je neće naći.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “13. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)”

11. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (II)

Mt 6,1-6.16-18

XI. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
11 NKG (II) – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: 2Kr 2,1.6-14; Ps 31,20-21.24; Mt 6,1-6.16-18

Prvo čitanje: 2Kr 2, 1.6-14
Gle: ognjena kola, i Ilija uziđe na nebo.

Čitanje Druge knjige o Kraljevima
Evo što se dogodilo kad je Gospodin uznio Iliju na nebo u vihoru: Ilija i Elizej pošli iz Gilgala. Kad su došli u Jerihon, Ilija reče Elizeju: »De, ostani ovdje, jer me Gospodin šalje do Jordana.« Ali on odgovori: »Života mi Gospodnjega i tvoga: ja te neću ostaviti!« I tako pođoše obojica.
I pedeset proročkih sinova pođe i zaustavi se podalje, dok su se njih dvojica zadržala kod Jordana. Tada Ilija uze svoj ogrtač, smota ga i udari po vodi, a voda se razdijeli na dvije strane. I obojica prijeđoše po suhu. A kad prijeđoše, Ilija će Elizeju: »Traži što da ti još učinim prije nego što budem uznesen ispred tebe?« A Elizej odgovori: »Neka mi u dio padne obilje tvoga duha!« Ilija odgovori: »Mnogo tražiš: ako me budeš vidio kad budem uznesen ispred tebe, bit će ti tako; ako pak ne budeš vidio, neće ti biti.« I dok su tako išli i razgovarali se, gle: ognjena kola i ognjeni konji stadoše među njih, i Ilija u vihoru uziđe na nebo. Elizej je gledao i vikao: »Oče moj, oče moj! Kola Izraelova i konjanici njegovi!« I više ga nije vidio. Uze tada svoje haljine i razdera ih na dvoje. I podiže Ilijin plašt, koji bijaše pao s njega, te se vrati i zaustavi se na obali Jordana.
Uze onda Ilijin plašt i udari po vodi govoreći: »Gdje je Gospodin, Bog Ilijin?« I kad udari po vodi, ona se razdijeli na dvije strane, i Elizej prijeđe.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “11. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (II)”

11. NKG – UTORAK- MISNA ČITANJA (II)

XI. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
11. NKG (II) – Svagdan

MISNA  ČITANJA

📖: 1Kr 21,17-29; Ps 51,3-6b.11.16; Mt 5,43-48

Prvo čitanje: 1Kr 21, 17-29
Naveo si Izraela na grijeh.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
Nakon smrti Nabotove bi upućena riječ Gospodnja Iliji Tišbijcu: »Ustani i siđi u Samariju, u susret Ahabu, kralju izraelskom. Eno ga u vinogradu Nabotovu u koji je sišao da ga zaposjedne. Reci mu: Ovako veli Gospodin: Umorio si, oteo si! Zato ovako veli Gospodin: Na mjestu gdje su psi lizali Nabotovu krv, lizat će psi i tvoju.« Ahab reče Iliji: »Nađe li me, neprijatelju moj?« Ilija odgovori: »Nađoh te, jer si se prodao da činiš što je zlo u očima Gospodnjim. Evo, tek što nisam navukao na te nesreću. Pomest ću tvoje potomstvo, istrijebiti Ahabu sve što mokri uza zid, robove i slobodnjake u Izraelu. Učinit ću s tvojom kućom kao s kućom Jeroboama, sina Nebatova, i s kućom Baše, sina Ahijina, jer si me rasrdio i naveo Izraela na grijeh. I nad Izebelom reče Gospodin: Psi će proždrijeti Izebelu na polju Jizreelskom. Tko od obitelji Ahabove umre u gradu, psi će ga izjesti, a tko umre u polju, pojest će ga ptice nebeske.«
Doista, nitko se nije prodao tako kao Ahab da čini što je zlo u očima Gospodnjim, jer ga je zavodila njegova žena Izebela. Činio je vrlo odvratna djela: išao je za idolima baš kao što su činili Amorejci, koje je Gospodin protjerao ispred Izraelaca.
Kad je Ahab čuo te riječi, razdrije svoje haljine i stavi kostrijet na tijelo; i postio je, u kostrijeti je spavao i naokolo išao tiho jecajući. Tada dođe riječ Gospodnja Iliji Tišbijcu: »Jesi li vidio kako se Ahab preda mnom ponizio? Budući da se tako ponizio preda mnom, neću zla pustiti za njegova života; u vrijeme njegova sina pustit ću zlo na kuću njegovu.«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “11. NKG – UTORAK- MISNA ČITANJA (II)”

10. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)

X. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
10. NKG (II), Svagdan

MISNA ČITANJA

📖: 1Kr 19,9a.11-16; Ps 27,7-9.13-14; Mt 5,27-32

Prvo čitanje: 1Kr 19, 9a.11-16
Stani u gori pred Gospodina.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
U one dane: Dođe Ilija na Božje brdo Horeb, uđe u neku pećinu i prenoći u njoj. I gle, eto k njemu riječi Gospodnje. Glas mu reče: »Iziđi i stani u gori pred Gospodinom. Evo Gospodin upravo prolazi.« Pred Gospodinom je bio silan vihor, tako snažan da je drobio brda i lomio hridi, ali Gospodin nije bio u olujnom vihoru; poslije olujnog vihora bio je potres, ali Gospodin nije bio u potresu; a poslije potresa bio je oganj, ali Gospodin nije bio u ognju; poslije ognja šapat laganog i blagog lahora. Kad je to čuo Ilija, zakri lice plaštem, iziđe, i stade na ulazu u pećinu. Tada mu progovori glas i reče: »Što ćeš ovdje, Ilija?« On odgovori: »Revnovao sam veoma gorljivo za Gospodina nad Vojskama, jer su sinovi Izraelovi napustili tvoj Savez, srušili tvoje žrtvenike i mačem poubijali tvoje proroke. Ostadoh sam, a oni traže da i meni oduzmu život.«
Gospodin mu reče: »Idi, vrati se istim putem u damaščansku pustinju. Kad dođeš, pomaži ondje Hazaela za kralja aramskog. Pomaži Jehuu, sina Nimsijeva, za kralja izraelskoga, i pomaži Elizeja, sina Šafatova, iz Abel Mehole, za proroka namjesto sebe.«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “10. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)”

10. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)

 X. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
10. NKG (II), Svagdan

MISNA ČITANJA

📖: 1Kr 18,41-46; Ps 65,10-13; Mt 5,20-26

Prvo čitanje: 1 Kr 18, 41-46
Pomoli se Ilija, te nebo dade kišu (Jak 5, 18).

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
U one dane: Ilija reče Ahabu: »Idi gore, jedi i pij, jer čujem šumor kiše.« Dok je Ahab otišao gore da jede i pije, Ilija se popeo na vrh Karmela, prignuo se zemlji i sakrio lice među koljena. Rekao je zatim svome momku: »Idi gore, i pogledaj prema moru.« On ode gore, pogleda i reče: »Ništa nema ondje!« Ilija odgovori: »Vrati se sedam puta.« Ali sedmoga puta reče momak: »Eno se oblak, malen kao dlan čovječji, diže od mora.« Tada reče Ilija: »Idi, kaži Ahabu: Upregni i silazi da te kiša ne uhvati.«
Odjednom se nebo zamrači od oblaka i vihora, i pade jaka kiša. Ahab se pope na kola i odveze u Jizreel. Ruka je Gospodnja bila nad Ilijom, te on, opasavši se, otrča pred Ahabom sve do u blizinu Jizreela.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 65, 10-13
Pripjev: Bože, tebi dolikuje hvalospjev na Sionu.

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku.

 Evanđelje: Mt 5, 20-26
Tko se srdi na brata, bit će podvrgnut sudu.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ne bude li pravednost vaša veća od pravednosti pismoznanaca i farizeja, ne, nećete ući u kraljevstvo nebesko.
Čuli ste da je rečeno starima: ‘Ne ubij! Tko ubije, bit će podvrgnut sudu.’ A ja vam kažem: Svaki koji se srdi na brata svoga, bit će podvrgnut sudu. A tko bratu rekne: ‘Glupane!’ bit će podvrgnut Vijeću. A tko reče: ‘Luđače!’ bit će podvrgnut ognju paklenomu.
Ako dakle prinosiš dar na žrtvenik pa se ondje sjetiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, ostavi dar ondje pred žrtvenikom, idi i najprije se izmiri s bratom, a onda dođi i prinesi dar.
Nagodi se brzo s protivnikom dok si još s njim na putu, da te protivnik ne preda sucu, a sudac tamničaru, pa da te ne bace u tamnicu. Zaista, kažem ti, nećeš izići odande dok ne isplatiš posljednjeg novčića.«
Riječ Gospodnja.

 

10. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (II)

X. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
10. NKG (II) –  Sv. Antun Padovanski,
Spomendan

MISNA ČITANJA

📖: od dana 1Kr 18,20-39; Ps 16, 1-2.4-5.8.11; Mt 5, 17-19

Prvo čitanje:1 Kr 18, 20-39
Neka znade sav ovaj narod da si ti Bog i da ćeš ti obratiti njihova srca.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
U one dane: Ahab pozva sve sinove Izraelove i sakupi proroke Baalove na gori Karmelu. Ilija pristupi svemu narodu i reče: »Dokle ćete hramati na obje strane? Ako je Jahve Bog, slijedite ga; ako je Baal, slijedite njega.« A narod mu nije odgovorio ni riječi. Ilija nastavi: »Ja sam još jedini ostao kao prorok Jahvin, a Baalovih je proroka četiri stotine i pedeset. Dajte nam dva junca. Neka oni izaberu sebi jednoga, neka ga sasijeku i stave na drva, ali neka ne podmeću ognja. Ja ću spremiti drugoga junca i neću podmetati ognja. Vi zazovite ime svoga boga, a ja ću zazvati ime Jahvino: bog koji odgovori ognjem, pravi je Bog.« Sav narod odgovori: »Dobro!«
Potom reče Ilija prorocima Baalovim: »Izaberite sebi jednoga junca i počnite, jer vas je mnogo više. Zazovite ime svoga boga, ali ne stavljajte ognja.«
Oni uzeše junca koji je njima pripao i pripremiše ga. Zazivali su ime Baalovo od jutra do podne govoreći: »O Baale, usliši nas!« Ali nije bilo ni glasa, ni odgovora. I skakahu i prigibahu koljena pred žrtvenikom koji su načinili.
U podne im se Ilija naruga i reče: »Glasnije vičite, jer on je bog; zauzet je ili ima posla, ili je na putu; možda spava, pa ga treba probuditi!« A oni okrenuše vikati još glasnije i parati se noževima i sulicama, kako je u njih običaj, sve dok ih nije oblila krv. Kad je prošlo podne, pali su u bunilo i bjesnjeli sve dok nije bilo vrijeme da se prinese žrtva; ali nije bilo nikakva glasa ni odgovora niti ikakva znaka.
Tada Ilija reče svemu narodu: »Priđite k meni!« I sav mu narod pristupi. On popravi žrtvenik Jahvin koji bijaše srušen. Ilija uze dvanaest kamenova prema broju plemena sinova Jakova, kome je Bog rekao: »Izrael će biti ime tvoje!« I sagradi od toga kamenja žrtvenik Imenu Jahvinu, i iskopa jarak oko žrtvenika, širok da bi se mogle posijati dvije mjere pšenice. Složi drva, rasiječe junca i stavi ga na drva. Tada reče: »Napunite vodom četiri vrča i izlijte na paljenicu i na drva!« Učiniše tako. Zapovjedi im: »Ponovite«, i oni ponoviše. Tada reče: »Učinite i treći put.« Oni tako i treći put. Voda je tekla oko žrtvenika i jarak se ispunio vodom.
Kad bijaše vrijeme da se prinese žrtva, pristupi prorok Ilija i reče: »Jahve, Bože Abrahamov, Izakov i Izraelov, objavi danas da si ti Bog u Izraelu, da sam ja sluga tvoj i da sam po zapovijedi tvojoj učinio sve ovo. Usliši me, Jahve; usliši me, da bi sav ovaj narod znao da si ti, Jahve, Bog i da ćeš ti obratiti njihova srca.«
I oganj Jahvin pade i proguta paljenicu i drva, kamenje i prašinu, čak i vodu u jarku isuši. Sav narod se uplaši, ljudi padoše ničice i rekoše: »Jahve je Bog! Jahve je Bog!«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “10. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (II)”

10. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (II)

X. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
10. NKG (II), Svagdan

MISNA ČITANJA

📖: 1Kr 17,7-16; Ps 4,2-5.7-8; Mt 5,13-16

Prvo čitanje: 1Kr 17, 7-16
Brašno se iz ćupa nije potrošilo po riječi koju je Gospodin rekao preko Ilije.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima
U one dane: Presuši potok gdje je bio sakriven Ilija, jer nije bilo kiše u svoj zemlji. Tada Iliji dođe riječ Gospodnja: »Ustani, idi u Sarfatu sidonsku i ondje ostani. Evo, ondje sam zapovjedio jednoj udovici da te hrani.«
Ustade on i krenu u Sarfatu. Kada je stigao do gradskih vrata, neka je udovica onuda skupljala drva; on je zazove i reče: »Donesi mi malo vode u vrču, da pijem!« Kad je pošla da donese, on viknu za njom i reče joj: »Donesi mi i malo kruha u ruci!« Ona odgovori: »Živoga mi Gospodina, tvoga Boga, ja nemam pečena kruha, nemam do pregršti brašna u ćupu i malo ulja u vrču. I evo kupim drva, pa ću otići i ono pripremiti sebi i svome sinu, da pojedemo i — umremo.«
Ali joj Ilija reče: »Ništa se ne boj. Idi i uradi kako si rekla; samo najprije umijesi meni kolačić, pa mi donesi; a onda zgotovi za sebe i za svog sina. Jer ovako govori Gospodin, Bog Izraelov:
U ćupu neće brašna nestati
ni vrč se s uljem neće isprazniti
sve dokle Gospodin ne pusti
da kiša padne na zemlju.«
Ode ona i učini kako je rekao Ilija; i za mnoge dane imadoše jela, ona, on i njen sin. Brašno se iz ćupa nije potrošilo i u vrču nije nestalo ulja, po riječi koju je Gospodin rekao preko svoga sluge Ilije.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “10. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (II)”

08. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)

VIII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
08. NKG (II) |
Svagdan
MISNA ČITANJA

📖: 1Pt 4,7-13; Ps 96,10-13; Mk 11,11-25

Prvo čitanje: 1Pt 4, 7-13
Budite dobri upravitelji različitih Božjih milosti.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Predragi! Približio se svršetak svega! Osvijestite se i otrijeznite za molitvu! Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha! Gostoljubivo primajte jedni druge bez mrmljanja! Jedni druge poslužujte -— svatko po primljenom daru — kao dobri upravitelji različitih Božjih milosti! Govori li tko? Neka govori kao riječi Božje! Poslužuje li tko? Neka poslužuje kao snagom koju daje Bog da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, komu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.
Ljubljeni! Ne čudite se požaru što bukti među vama da vas iskuša, kao da vam se događa štogod neobično! Naprotiv, radujte se kao zajedničari Kristovih patnja da i o Objavljenju njegove slave mognete radosno klicati.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “08. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)”

%d blogeri kao ovaj: