30. NKG – MISNA ČITANJA – b (II)

XXX. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
30. NKG – Svagdan ili: Sv. Antun Marija Claret, biskup

MISNA ČITANJA
📖: Ef 4,32–5,8; Ps 1,1-4.6; Lk 13,10-17

Prvo čitanje: Ef 4, 32 – 5, 8
Hodite u ljubavi kao i Krist.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima

Braćo!
Budite jedni drugima dobrostivi, milosrdni; praštajte jedni drugima kao što i Bog u Kristu nama oprosti.
Budite dakle nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena i hodite u ljubavi kao što je i Krist ljubio vas i sebe predao za nas kao prinos i žrtvu Bogu na ugodan miris. A bludnost i svaka nečistoća ili pohlepa neka se i ne spominje među vama, kako dolikuje svetima! Ni prostota, ni ludorija, ni dvosmislica, što se ne priliči, nego radije zahvaljivanje! Jer dobro znajte ovo: nijedan bludnik, ili bestidnik, ili pohlepnik — taj idolopoklonik — nema baštine u kraljevstvu Kristovu i Božjemu. Nitko neka vas ispraznim riječima ne zavarava: Zbog toga dolazi gnjev Božji na sinove neposlušne. Nemajte dakle ništa s njima! Da, nekoć bijaste tama, a sada ste svjetlost u Gospodinu: kao djeca svjetlosti hodite.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 1, 1-4.6
Pripjev: Budimo nasljedovatelji Božji kao djeca ljubljena!

Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih,
ne staje na putu grešničkom,
i ne sjeda u zbor podrugljivaca,
već uživa u Zakonu Gospodnjem,
o Zakonu njegovu misli dan i noć.

On je ko stablo zasađeno
pokraj voda tekućica
što u svoje vrijeme plod donosi;
lišće mu nikad ne vene,
sve što radi dobrim urodi.

Nisu takvi opaki, ne, nisu takvi!
Oni su ko pljeva što je vjetar raznosi.
Jer Gospodin zna put pravednih,
a propast će put opakih.

Evanđelje: Lk 13, 10-17
Nije li ovu kćer Abrahamovu trebalo odriješiti od spona u dan subotni?

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
Jedne je subote naučavao Isus u nekoj sinagogi. Kad eto žene koja je osamnaest godina imala duha bolesti. Bila je zgrbljena i nikako se nije mogla uspraviti. Kad je Isus opazi, dozva je i reče joj: »Ženo, oslobođena si svoje bolesti!« I položi na nju ruke, a ona se umah uspravi i poče slaviti Boga.
Nadstojnik sinagoge — ozlovoljen što je Isus u subotu izliječio — govoraše mnoštvu: »Šest je dana u koje treba raditi! U te dakle dane dolazite i liječite se, a ne u dan subotni!« Odgovori mu Gospodin: »Licemjeri! Ne driješi li svaki od vas u subotu svoga vola ili magarca od jasala da ga vodi na vodu? Nije li dakle i ovu kćer Abrahamovu, koju sotona sveza evo osamnaest je već godina, trebalo odriješiti od tih spona u dan subotni?« Na te njegove riječi postidješe se svi protivnici njegovi, a sav se narod radovaše zbog svega čime se on proslavio.
Riječ Gospodnja.

29. NKG – MISNA ČITANJA – f (II)

XXIX. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
29. NKG (II) – Svagdan 

MISNA ČITANJA
📖: Ef 4,1-6; Ps 24,1-4-6; Lk 12,54-59

Prvo čitanje: Ef 4, 1-6
Jedno tijelo, jedan Gospodin, jedna vjera, jedan krst.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo!
Zaklinjem vas ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh — kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “29. NKG – MISNA ČITANJA – f (II)”

29. NKG – MISNA ČITANJA – e (II)

XXIX. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
29. NKG – Svagdan 

MISNA ČITANJA
📖: Ef 3,14-21; Ps 33,1-2.4-5.11-12.18-19; Lk 12,49-53

Prvo čitanje: Ef 3, 14-21
U ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni da se ispunite do sve Punine Božje.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo!
Prigibam koljena pred Ocem, od koga ime svakom očinstvu
na nebu i na zemlji: neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni
mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije negoli mi moliti ili zamisliti — Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “29. NKG – MISNA ČITANJA – e (II)”

29. NKG – MISNA ČITANJA – b (II)

XXIX. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
29. NKG – Sv. Ignacije Antiohijski, biskup i mučenik
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖 od dana : Ef 2,1-10; Ps 100,1b-5; Lk 12,13-21

Prvo čitanje: Ef 2, 1-10
Oživi nas zajedno s Kristom te nas zajedno s njim posadi na nebesima.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo!
Bog Kristu podloži i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupâ i grijehâ u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.
Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupâ, oživi zajedno s Kristom — milošću ste spašeni! — te nas zajedno s njim uskrisi
i posadi na nebesima u Kristu Isusu: da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu
pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje.
Ta milošću ste spašeni po vjeri!
I to ne po sebi!
Božji je to dar!
Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.
Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “29. NKG – MISNA ČITANJA – b (II)”

28. NKG – MISNA ČITANJA – e (II)

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
28. NKG – Svagdan

MISNA ČITANJA 
📖 : Ef 1,1-10; Ps 98,1-6; Lk 11,47-54

Prvo čitanje: Ef 1, 1-10
U njemu nas sebi izabra prije postanka svijeta.

Početak Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Pavao, po volji Božjoj apostol Krista Isusa: svetima koji su u Efezu i vjernima u Isusu Kristu. Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospodina Isusa Krista!
Blagoslovljen Bog i Otac
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi
svakim blagoslovom duhovnim
u nebesima,
u Kristu. Nastavi čitati “28. NKG – MISNA ČITANJA – e (II)”

28. NKG – MISNA ČITANJA – b (II)

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
28. NKG (II) – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Gal 4,22-24.26-27.31 – 5,1; Ps 113,1-5a.6-7; Lk 11,29-32

Prvo čitanje: Gal 4, 22-24.26-27.31-5,1
Nismo djeca ropkinje nego slobodne.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima
Braćo! Pisano je da je Abraham imao dva sina, jednoga od ropkinje i jednoga od slobodne. Ali onaj od ropkinje rođen je po tijelu, a onaj od slobodne snagom obećanja. To je slika. Doista, te žene dva su Saveza: jedan s brda Sinaja, koji rađa za ropstvo — to je Hagara. Onaj pak Jeruzalem gore slobodan je; on je majka naša. Pisano je, doista:
Kliči, nerotkinjo, koja ne rađaš, podvikuj od radosti, ti što ne znaš za trudove!
Jer osamljena više djece ima negoli udana.
Zato, braćo, nismo djeca ropkinje nego slobodne. Za slobodu nas Krist oslobodi! Držite se dakle i ne dajte se ponovno u jaram ropstva!
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “28. NKG – MISNA ČITANJA – b (II)”

27. NKG – MISNA ČITANJA – f (II)

XXVII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
27. NKG – Blažena Djevica Marija od Krunice, Spomendan

MISNA ČITANJA
📖: Gal 3,7-14; Ps 111,1-6; Lk 11,15-26

Prvo čitanje: Gal 3, 7-14
Oni od vjere blagoslivlju se s vjernikom Abrahamom.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima
Braćo! Shvatite: oni od vjere, to su sinovi Abrahamovi. A Pismo, predvidjevši da Bog po vjeri opravdava pogane, unaprijed navijesti Abrahamu: U tebi će blagoslovljeni biti svi narodi. Tako: oni od vjere blagoslivlju se s vjernikom Abrahamom.
Doista, koji su god od djelâ Zakona, pod prokletstvom su. Ta pisano je: Proklet tko se god ne drži i tko ne vrši svega što je napisano u Knjizi Zakona. A da se pred Bogom nitko ne opravdava Zakonom, očito je jer: Pravednik će od vjere živjeti. Zakon pak nije od vjere, nego veli: Tko ga vrši, u njemu će naći život.
Krist nas otkupi od prokletstva Zakona, postavši za nas prokletstvom — jer pisano je: Proklet je tko god visi na drvetu — da u Kristu Isusu na narode dođe blagoslov Abrahamov: da Obećanje, Duha, primimo po vjeri.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: 111, 1-6
Pripjev: Dovijeka se sjeća svoga Saveza.

Hvalit ću Gospodina svim srcem svojim
u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.
Silna su djela Gospodnja,
nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.

Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo,
i pravda njegova ostaje dovijeka.
Čudesima svojim spomen postavi,
milostiv je Gospodin i milosrdan.

Hranu dade štovateljima svojim,
dovijeka se sjeća svoga Saveza.
Silna djela svoja objavi svom narodu,
u posjed im dade zemlju pogana.

Evanđelje: Lk 11, 15-26
Ako ja prstom Božjim izgonim đavle, došlo je k vama kraljevstvo Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Pošto Isus izagna đavla, rekoše neki iz mnoštva: »Po Beelzebulu, poglavici đavolskom, izgoni đavle!« A drugi su iskušavajući ga, tražili od njega kakav znak s neba. Ali on, znajući njihove misli, reče im: »Svako kraljevstvo u sebi razdijeljeno opustjet će i kuća će na kuću pasti. Ako je dakle Sotona u sebi razdijeljen, kako će opstati kraljevstvo njegovo? Jer vi kažete da ja po Beelzebulu izgonim đavle. Ako dakle ja po Beelzebulu izgonim đavle, po kome ih vaši sinovi izgone? Zato će vam oni biti suci. Ali ako ja prstom Božjim izgonim đavle, zbilja je došlo k vama kraljevstvo Božje.«
»Dokle god jaki i naoružani čuva svoj stan, u miru je sav njegov posjed. Ali ako dođe jači od njega, svlada ga i otme mu sve njegovo oružje u koje se uzdao, a plijen razdijeli.«
»Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa.«
»Kad nečisti duh iziđe iz čovjeka, luta bezvodnim mjestima tražeći spokoja. Kad ga ne nađe, rekne: ‘Vratit ću se u kuću odakle iziđoh.’ Došavši, nađe je pometenu i uređenu. Tada ode i uzme sa sobom sedam drugih duhova, gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. Na kraju bude onomu čovjeku gore nego na početku.«
Riječ Gospodnja.

27. NKG – MISNA ČITANJA – b (II)

XXVII. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
27. NKG – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Gal 1,6-12; Ps 111,1-2.7-10c; Lk 10,25-37

Prvo čitanje: Gal 1, 6-12
Evanđelje ne primih ili naučih od kojeg čovjeka, nego objavom Isusa Krista.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima

Braćo! Čudim se da od Onoga koji vas pozva na milost Kristovu tako brzo prelazite na neko drugo evanđelje, koje uostalom i ne postoji. Postoje samo neki koji vas zbunjuju i hoće prevratiti evanđelje Kristovo. Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet! Što smo već rekli, to sad i ponavljam: navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet.
Doista, nastojim li ovo pridobiti ljude ili Boga? Ili idem za tim da ljudima ugodim? Kad bih sveudilj nastojao ljudima ugađati, ne bih bio Kristov sluga.
Obznanjujem vam, braćo: evanđelje koje sam navješćivao nije od ljudi, niti ga ja od kojeg čovjeka primih ili naučih, nego objavom Isusa Krista.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “27. NKG – MISNA ČITANJA – b (II)”

26. NKG – MISNA ČITANJA – d (II)

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
26. NKG – Svagdan ili: Sv. Većeslav, mučenik; ili: Sv. Lovro Ruiz i drugovi, mučenici

MISNA ČITANJA
📖 : Job 9, 1-12.14-16; Ps 88, 10bc-15; Lk 9, 57-62

Prvo čitanje: Job 9, 1-12. 14-16
Kako da pred Bogom čovjek ima pravo?

Čitanje Knjige o Jobu

Job progovori i reče:
Zaista, dobro ja znadem da je tako: kako da pred Bogom čovjek ima pravo?
Ako bi se tkogod htio preti s njime, odvratio mu ne bi ni jednom od tisuću.
Srcem on je mudar, a snagom svesilan, i tko bi se njemu nekažnjeno opro?
On brda premješta, a ona to ne znaju, u jarosti svojoj on ih preokreće.
Pokreće on zemlju sa njezina mjesta, iz temelja njene potresa stupove.
Kad zaprijeti suncu, ono se ne rađa, on pečatom svojim i zvijezde pečati.
Jedini on je nebesa razapeo i pučinom morskom samo on hodao.
Stvorio je Medvjede i Oriona,
Vlašiće i zviježđa na južnome nebu.
Tvorac on je djela silnih, nepojmljivih čudesa koja se izbrojit ne mogu.
Ide pored mene, a ja ga ne vidim; evo, on prolazi — ja ga ne opažam.
Ugrabi li što, tko će mu to priječit, i tko ga pitat smije: »Što si učinio?«
Pa kako onda da njemu odgovorim, koju riječ da protiv njega izaberem?
I da sam u pravu, odvratio ne bih, u suca svojega milost bih molio.
A kad bi se na zov moj i odazvao, vjerovao ne bih da on glas moj sluša.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “26. NKG – MISNA ČITANJA – d (II)”

26. NKG – MISNA ČITANJA – c (II)

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
26. NKG – Sv. Vinko Paulski, prezbiter
Spomendan

MISNA ČITANJA

📖: Job 3,1-3.11-17.20-23; Ps 88,2-8; Lk 9,51-56

Prvo čitanje: Job 3, 1-3.11-17.20-23
Čemu darovati svjetlo nesretniku?

Čitanje Knjige o Jobu
Job otvori usta i prokle dan svoj; poče svoju besjedu i reče:
O, ne bilo dana kad sam se rodio
i noći što javi: »Začeo se dječak!«
Što nisam mrtav od krila materina,
što ne izdahnuh izlazeć iz utrobe?
Čemu su me dva koljena prihvatila
i dojke dvije da me nejaka podoje?
U miru bih vječnom počivao sada,
spavao bih, pokoj svoj bih uživao
s kraljevima i savjetnicima zemlje Nastavi čitati “26. NKG – MISNA ČITANJA – c (II)”

%d blogeri kao ovaj: