33. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (I)

Mt 12,46-50

Prvo čitanje: Zah 2, 14-17
Raduj se, Kćeri sionska, evo dolazim.

Čitanje knjige proroka Zaharije
Kliči i raduj se, Kćeri sionska,
jer evo dolazim usred tebe prebivat —
riječ je Gospodnja.
U onaj dan mnogi će narodi uz Gospodina prionuti
i bit će narod moj,
a ja ću prebivati usred tebe.
Znat ćeš tako da me tebi posla Gospodin nad vojskama.
I Judeja će biti baština Gospodnja,
njegov dio u Svetoj zemlji,
i on će opet izabrati Jeruzalem.
Tiho, ljudi svi, pred Gospodinom,
jer evo on ustaje iz svetog Prebivališta svojega!
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam: Lk 1, 46-55
Pripjev: Velika mi djela učini Svesilni, sveto je Ime njegovo!

Veliča duša moja Gospodina,
klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju,

što pogleda na neznatnost službenice svoje:
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni,
sveto je Ime njegovo!

Od koljena do koljena dobrota je njegova
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje,
rasprši oholice umišljene.

Silne zbaci s prijestolja,
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima,
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga,
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.
Evanđelje:Mt 12, 46-50
Pruži ruku prema učenicima: »Evo, reče, majke moje i braće moje!«

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Dok Isus govoraše mnoštvu, eto majke i braće njegove. Stajahu vani tražeći da s njime govore. Reče mu netko: »Evo majke tvoje i braće tvoje, vani stoje i traže da s tobom govore.« Tomu koji mu to javi on odgovori: »Tko je majka moja, tko li braća moja?« I pruži ruku prema učenicima: »Evo, reče, majke moje i braće moje! Doista, tko god vrši volju Oca mojega, koji je na nebesima, taj mi je brat i sestra i majka.«
Riječ Gospodnja.

33. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)

Lk 19, 41-44

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU |ČETVRTAK
33. NKG (b) | Svagdan

Misna čitanja

📖: Otk 5, 1-10,  PS 149, 1-6a.9b;  Lk 19, 41-44

Prvo čitanje: Otk 5, 1-10
Zaklan je Jaganjac i svojom nas krvlju otkupio iz svakoga plemena.

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, vidjeh:
na desnici Onoga koji sjedi na prijestolju
knjiga,
iznutra i izvana ispisana,
zapečaćena sa sedam pečata!
I vidjeh snažnog anđela
gdje iza glasa proglašuje:
»Tko je dostojan otvoriti knjigu
i otpečatiti pečate njezine?«
I nitko —
ni na nebu ni na zemlji ni pod zemljom —
nije mogao otvoriti knjige
ni pogledati u nju.
Briznem u plač
jer se nitko ne nađe dostojan
otvoriti knjigu i pogledati u nju.
A jedan od starješina reče:
»Ne plači!
Evo, pobijedi Lav iz plemena Judina,
Korijen Davidov,
on će otvoriti knjigu
i sedam pečata njezinih.«
I vidjeh:
posred prijestolja i četiriju bića
i posred starješina
stoji, kao zaklan, Jaganjac
sa sedam rogova i sedam očiju,
to jest sedam duhova Božjih,
po svoj zemlji poslanih.
On pristupi
te iz desnice Onoga koji sjedi na prijestolju
uzme knjigu.
A kad on uze knjigu,
četiri bića
i dvadeset i četiri starješine
padoše ničice pred Jaganjca.
U svakoga bijahu citre
i zlatne posudice pune kâda,
to jest molitava svetačkih.
Pjevaju oni pjesmu novu:
»Dostojan si uzeti knjigu
i otvoriti pečate njezine
jer si bio zaklan
i otkupio, krvlju svojom, za Boga
ljude iz svakoga plemena i jezika,
puka i naroda;
učinio si ih Bogu našemu
kraljevstvom i svećenicima
i kraljevat će na zemlji.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “33. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)”

30. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (II)

 

XXX. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
30. NKG (II) – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖:Ef 2, 19-22; 19, 2-5; Lk 6, 12-19

Prvo čitanje: Ef 2, 19-22
Nazidani na temelju apostola.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo!
Više niste tuđinci ni pridošlice, nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji nazidani na temelju apostola i proroka, a zaglavni je kamen sam Krist Isus. U njemu je sva građevina povezana i raste u hram svet u Gospodinu. U njemu ste i vi ugrađeni u prebivalište Božje u Duhu.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “30. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (II)”

25. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)

Subota – Misna čitanja – 25. NKG (b)
📖: Prop 11, 9-12, 8; Ps 90, 3 -6.12-14.17; Lk 9, 43b-45

Prvo čitanje: Prop 11, 9-12, 8;
Sjećaj se svoga Stvoritelja u danima svoje mladosti, prije nego se prah vrati u zemlju, a duh Bogu.

Čitanje Knjige Propovjednikove
Raduj se, mladiću, za svoje mladosti, neka ti je srce veselo u danima mladenaštva; idi putovima svoga srca i slijedi želje svojih očiju, ali znaj da će ti za sve to suditi Bog.
Ukloni dakle jad iz svoga srca i udalji bol iz svojega tijela. Ali — isprazna je mladost i doba tamnih kosa! I sjećaj se svoga Stvoritelja u danima svoje mladosti: prije nego dođu zli dani i prispiju godine kad ćeš reći: Ne mile mi se! — prije nego potamni sunce i svjetlost, mjesec i zvijezde, i vrate se oblaci iza kiše; u dan kad zadrhte čuvari kuće i pognu se junaci, i posustanu mlinarice jer ih je premalo, potamne one što gledaju kroz prozore; kad se zatvore ulična vrata, i oslabi šum mlina; kad utihne pjev ptice, i zamru zvuči pjesme; kad uzbrdica počne strašiti,a put plašiti; kad badem procvate, i skakavac otešča, a kopar zataji jer čovjek ide u svoj vječni dom, i narikače već kruže ulicama; prije nego se prekine srebrena vrpca i zlatna se svjetiljka razbije i razlupa se vrč na izvoru i slomi točak na bunaru i prah se vrati u zemlju kao što je iz nje došao, a duh se vrati Bogu koji ga je dao.
Ispraznost nad ispraznostima, veli Propovjednik, sve je ispraznost.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “25. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)”

%d blogeri kao ovaj: