1411 – Sv. Nikola Tavelić – krunica

Sv. Nikola Tavelić – krunica

KRUNICA (na 14 zrnaca)

 1. Sv. Nikola, koji si u najranijoj mladosti upoznao istinu i mudrost koja dolazi od Boga, isprosi mi od Gospodina pravu mudrost kojoj je početak strah Božji. Amen. Slava Ocu…
 2. Sv. Nikola, koji si prezreo zemaljske ugodnosti i odabrao redovnički stalež, isprosi mi milost da prezirem grješne radosti ove zemlje, a tražim radost u Bogu i vršenju Božjih zapovjedi. Amen. Slava Ocu…
 3. Sv. Nikola, koji si ostavio sva zemaljska dobra i služio Bogu u siromaštvu redovničkog staleža, isprosi mi milost da radi dobara zemaljskih ne izgubim dobra nebeska. Amen. Slava Ocu…
 4. Sv. Nikola, koji si pravi mir i sreću našao u tišini samostana, isprosi mi milost da mir i sreću na zemlji tražim u neokaljanosti srca i čistoj savjesti. Amen. Slava Ocu…
 5. Sv. Nikola, koji si postojano išao putem Božjih zapovijedi, isprosi mi milost da savjesno vršim ono što zapovijeda Bog i sveta Crkva. Amen. Slava Ocu…
 6. Sv. Nikola, koji si savršeno slušao poticaje Božje milosti, savjete i naredbe svojih starijih, isprosi mi milost da uvijek odgovaram Božjim nadahnućima i savjesno vršim svoju stalešku dužnost. Amen. Slava Ocu…
 7. Sv. Nikola, koji si u svemu nadvladao zasjede sotonske, isprosi mi milost da i ja nadvladam sve zamke paklenog neprijatelja. Amen. Slava Ocu…
 8. Sv. Nikola, koji si sve svoje sile, pa i život dao da bližnjega oslobodiš od grijeha, isprosi mi milost da se što bolje čuvam grijeha koji vodi u vječnu propast. Amen. Slava Ocu…
 9. Sv. Nikola, koji si krivovjerce obraćao na put istine, isprosi mi milost da se čuvam lažnih nazora koji vode u propast. Amen. Slava Ocu…
 10. Sv. Nikola, koji si za vjeru život dao, isprosi mi milost da budem čvrst u vjeri, da budem spreman, ako ustreba, i život za vjeru dati. Amen. Slava Ocu…
 11. Sv. Nikola, koji si se iz ljubavi prema Bogu, za spas bližnjega izložio smrtnoj pogibli, isprosi mi milost da djelotvorno ljubim Boga nadasve, a bližnjega kao samoga sebe. Amen. Slava Ocu…
 12. Sv. Nikola, koji si iz ljubavi prema Bogu rado pretrpio najstrašnije mučeništvo, isprosi mi milost da ustrpljivo podnosim teškoće života kao pokoru za svoje grijehe. Amen. Slava Ocu…
 13. Sv. Nikola, koji si mnogima isprosio od Boga zdravlje, isprosi i meni zdravlje duše i tijela, da veselo služim Bogu na zemlji i zadobijem vječne radosti u nebu. Amen. Slava Ocu…
 14. Sv. Nikola, koji si umro najsvetijom mučeničkom smrću, isprosi mi milost da na času smrti primim svete sakramente i čista srca pođem u vječnost. Amen. Slava Ocu…

R. Moli za nas, sv. Nikola.
O. Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.

P o m o l i m o s e.
Bože, koji si svetog Nikolu proslavio revnošću za širenje vjere i palmom mučeništva, daj nam, molimo, da po njegovu primjeru i zagovoru, idemo putem Tvojih zapovijedi i zaslužimo nagradu vječnog života. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

/iz molitvenika “Sv. Nikola Tavelić – životopis, molitve i pjesme”/

2909 – Krunica Svetom Mihaelu arkanđelu i svetim anđelima

Krunica Svetom Mihaelu arkanđelu i svetim anđelima

Podrijetlo i način moljenja krunice anđelima

Ovu pobožnu molitvu objavio je službenici Božjoj Antoniji de Astonac sam Mihael Arhanđeo. Knez anđela, ukazavši se službenici Božjoj rekao joj je da želi biti čašćen s devet zaziva u čast devet korova anđeoskih.

Svaki zaziv mora sadržavati spomen na jedan anđeoski kor i recitirane od 1 Oče naša i 3 Zdravo Marije. Krunica anđelima mora završiti s molitvom od četiri Oče naša: prvi u njegovu čast, ostala tri u čast sv. Gabrijela, sv. Rafaela i svetog anđela čuvara.

Sveti Mihael je još obećao da će za onog tko izmoli ovu krunicu prije sv. mise izmoliti od Boga da ga k svetom stolu prati jedan anđeo iz nekog od devet korova.

Onome tko bude molio svaki dan tu krunicu obećao je posebnu i neprestanu pomoć najprije svoju, a onda i drugih anđela, za vrijeme života, i u čistilištu, poslije smrti.

Premda te objave Crkva nije službeno priznala, no svejedno ta pobožna molitva je vrlo raširena među štovateljima Arhanđela Mihaela i svetih anđela. nada se primanje obećanih milosti je podržana činjenicom da je i sv. Otac Papa Pio IX odobrio brojne oproste toj pobožnoj i korisnoj vježbi. Nastavi čitati “2909 – Krunica Svetom Mihaelu arkanđelu i svetim anđelima”

2604 – Krunica Majci Dobrog Savjeta

Majka dobrog savjetaKrunica Majci Dobrog Savjeta
Vjerovanje.
Veliko zrno: Hvaljen i slavljen čas bezgrješnog začeća svete Savjetnice i prečiste Djevice Marije. Ljubavi Očeva, najljepši uresu raja, svetu nam radost i vječnost daruj nam svojim savjetom.
Mala zrna: O Marijo, Majko, Ogledalo Božje volje, Odvjetnice naša i Savjetnice sviju svetih, udijeli mi pravi savjet. Amen. Nastavi čitati “2604 – Krunica Majci Dobrog Savjeta”

BEZGREŠNO SRCE MARIJINO – Mala krunica

MALA KRUNICA BEZGREŠNOG SRCA MARIJINA

-moli se na Gospinu krunicu
Na početku se pet puta pobožno prekriži,na čast Spasiteljevih pet Rana.
Ne velika zrna:
PREŽALOSNO I BEZGREŠNO SRCE MARIJINO,
MOLI ZA ONE KOJI SE TEBI UTJEČU!
Na mala zrna:
PRESVETA MAJKO,
SPASI NAS PLAMENOM LJUBAVI SVOG BEZGREŠNOG SRCA!
Na kraju tri puta Slava Ocu.

Krunica za dušu svećenika koja najviše trpi u čistilištu

Uvodna molitva gdje se 33 puta Ocu prinosi predragocjena Krv Isusova

Bozansko Srce Isusovo, obrati grjesnike,
spasi umiruce, oslobodi siromasne duse u cistilistu
Papa Pio X

O Marijo, Majko boli, klecim pred krizem i zelim se s Tobom pokloniti iskrvavljenom Isusu. Po Tvojim precistim rukama prikazi sada Ocu 33 puta prolivenu dragocjenu Krv Isusovu za najbjedniju i najzapusteniju dusu( ja ovdje molim svecenika), koja najvise trpi i za koju se nitko ne moli.

Kriz:
(iz Psalma 130)
Iz dubine vapijem k tebi Gospodine,
Gospodine uslisi glas moj.

Neka pazi uho Tvoje
na glas moga vapaja!

Ako se ,Gospodine, grijeha budes spominjao,
Gospodine, tko ce opstati ? Nastavi čitati “Krunica za dušu svećenika koja najviše trpi u čistilištu”

KRUNICA DJETETA ISUSA

KRUNICA DJETETA ISUSA

Među oblicima pobožnosti čašćenja čudotvornog Djeteta Isusa iz Praga, nema bolje od pobožnosti male krunice Djeteta Isusa. Ovom pobožnošću zadužila nas je s. Margareta od Presvetog Sakramenta. Ta dostojna kćerka sv. Terezije umrla je na glasu svetosti 1648. god. u dvadesetsedmoj godini života. Postala je poznata po pobožnosti Djetetu Isusu i širenju iste pobožnosti.

Nadahnućem odozgor, napravila je krunicu koja se sastoji od 3 Očenaša na čast Svete Obitelji i 12 Zdravo Marija na čast prvih dvanaest godina Isusovog Djetinjstva. Isus je objavio svojoj vjernoj štovateljici koliko mu je širenje ove pobožnosti drago. Pokazao joj je u jednom viđenju tu malu krunicu čija su zrnca osvijetljena nadnaravnom svjetlošću. Obećao joj je, da oni koji budu nosili i s pobožnošću molili ovu krunicu sačuvat će svoju čistoću i nevinost.

U vrijeme dok je živjela s. Margareta, molenjem ove krunice zadobivena su mnoga čuda i milosti duhovne i vremenite.

Dijete Isus sa radošću uslišava duše koje mole ovu krunicu i kraljevski nagrađuje one koji šire ovu pobožnost. Nastavi čitati “KRUNICA DJETETA ISUSA”

Krunica na čast Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije

Krunica na čast Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije

 1. Budi blagoslovljeno sveto i Bezgrešno Začeće Blažene Djevice Marije, Majke Božje.

1.Oče naš, 4 Zdravo Marije i 1.Slava ocu

 1. Budi blagoslovljeno sveto i Bezgrešno Začeće Blažene Djevice Marije, Majke Božje.

1.Oče naš, 4 Zdravo Marije i 1.Slava ocu

 1. Budi blagoslovljeno sveto i Bezgrešno Začeće Blažene Djevice Marije, Majke Božje.

1.Oče naš, 4 Zdravo Marije i Slava ocu

O Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji se tebi utječemo!

Molitva Bezgrešnom Srcu Marijinu

Presveta Djevice Marijo, Majko i Kraljice moja,
tvojem Bezgrešnome Srcu posvećujem i predajem cijelo svoje biće:
svoje misli, riječi i djela; svoj duh, dušu i tijelo.
Raspolaži sa mnom i sa svime što mi pripada,
sada i u vječnosti, na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva,
za posvećenje Crkve i spasenje svega svijeta.

Bezgrešna moja Majko, pomozi mi živjeti
dostojno mojega krsnoga posvećenja
da neopozivo pripadam svojemu Otkupitelju.
Daj da poput Tebe slušam poticaje Duha Svetoga!
Neka se u meni i po meni uvijek i u svemu ispunja
volja Božja!

Amen

1008 – Krunica sv. Filomene

Krunica sv. Filomene

Krunica je sastavljena od crvenih i bijelih zrnaca. Crvena označavaju mučeništvo svete Filomene, a bijela su simbol njene neoskvr­njenosti i čistoće. Na križu ili na medaljici moli se “Vjerovanje”, da dobijemo dar vjere. Na prva tri bijela zrnca moli se tri “Oče naša” Presvetom Trojstvu, zahvaljujući mu na moćima udijeljenim našoj Svetici, te zato što je ona, zajedno sa ostalim svecima, određena biti potporom vjere u ovim teškim vremenima. Zatim se na svakom od 13 crvena zrnaca koja slijede – kao znak sjećanja na 13 godina koje je mučenica provela na zemlji govore ovi zazivi:
Pozdravljam te, sveta Filomeno, dra­ga moja zaštitnice: budi moja zastupnica kod svog Božanskog Zaručnika.
Molim te, zauzmi se za mene, sada i u času moje smrti.
Miljenice Isusova i Marijina, moli za nas, koji se tebi utječemo. Amen.
Držeći medaljicu sv. Filomene zazivajmo:
Zdravo, slavna sveta Filomeno, koja si hrabro prolila krv za Krista, blagoslivljam Gospodina za sve milosti koje ti je darovao za života, a posebno na času smrti. Hvalim i slavim Gospodina za čast i moć kojom te okrunio i molim te, izmoli mi milost ………. od Boga.

Mala krunica svete Filomene
Vjerovanje – tri Očenaša – 13 Zdravo Marija.
Iza svake zaziv: Sveta Filomeno, moli za nas!
Na kraju: Slava Ocu

1107 – Krunica i litanije Sv. Benedikta opata

Krunica i litanije Sv. Benedikta opata

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen

Slava Ocu…

Sveti Benedikte, vođo i oče monaha, nado i utjeho onih koji ti se preporučuju. Stavljamo se pod tvoju moćnu zaštitu. Tebe, uzore svih kreposti, molimo da se po tvojim zaslugama dostojiš sačuvati nas od svake napasti i od svega što bi moglo naškoditi našoj duši, da izbjegavajući grijeh, nikada ne uvrijedimo neizmjernu Božju dobrotu.

Slava Ocu…

Sveti pokorniče Benedikte, diko monaha, ljiljane među trnjem, koji si postom i molitvom u samoći i tišini samostana oplakivao grijehe i tako stekao krunu slave, molimo te da se po tvojoj velikoj ljubavi prema Bogu dostojiš isprositi nam iskreno i pravo pokajanje za grijehe i nedostatke kojima vrijeđamo Boga i žalostimo Presveto Srce Njegova Sina. Nastavi čitati “1107 – Krunica i litanije Sv. Benedikta opata”

KRUNICA PRESVETOM TROJSTVU

KRUNICA PRESVETOM TROJSTVU
Prva krunica Presvetom Trojstvu:
(moli se na Gospinoj krunici)
Na križ se moli:
Vjerovanje
Na veliko zrno se moli:
Slava ocu koji me je stvorio
Slava Sinu koji me je otkupio
Slava Duhu Svetom koji me posvetio
Na mala zrnca se moli
Presveto Trojstvo, Trojedini Bože, koga prizivljemo, blagoslovi nas svojom snagom io slobodi od svakoga zla duše i tijela.
Na kraju krunice: Nastavi čitati “KRUNICA PRESVETOM TROJSTVU”

%d blogeri kao ovaj: