Molitva svetom Iliji

Molitva svetom Iliji

Gospodine, ti si se proroku Iliji objavio u šutnji i samoći:
pomozi i nama da, slobodni od svega što nas priječi,
čujemo tvoj glas i da te uvijek tražimo i nalazimo, molimo te.

Gospodine, ti si Iliju proroka na putu prema Horebu ispunio snagom:
udijeli i nama da, ojačani Tijelom i Krvlju Kristovom,
stalno hrlimo tebi u susret, molimo te.

Gospodine, ti si se Iliji objavio u šapatu laganog lahora:
daj da u pažljivoj šutnji i spremnoj poučljivosti razumijemo
i najblaža nadahnuća Duha Svetoga, molimo te.

Gospodine, potaknut Ilijinom molitvom na gori Karmelu, dao si s neba spasonosnu kišu: ispuni i nas duhom molitve te svijetu izmolimo kišu tvojih darova, molimo te. Nastavi čitati

MOLITVA SVETOM FLORIJANU

MOLITVA SVETOM FLORIJANU – zaštitniku vatrogasaca]
Slavom i čašću krunio si ga, Gospodine. (Aleluja).
I postavio si ga nad djela ruku svojih. (Aleluja).
Moli za nas sveti Florijane. (Aleluja).
Da od svih ognjenih pogibelji očuvani, postanemo dionici obećanja Kristovih. (Aleluja).
Gospodine, usliši molitvu moju.
I vapaj moj k tebi da dođe.
Pomolimo se: Svemogući, vječni Bože, koji si slugu svoga svetog Florijana iz premilostive ljubavi obranio od grješne propasti, i usred buke vojničkoga zvanja sačuvao od pogibelji svijeta, te ga ovjenčao mučeničkim vijencem, i nama dao za odvjetnika proti škodljivom ognju i pustošećoj poplavi: molimo te ponizno, oslobodi nas po zagovoru svetoga Florijana od grješnog ognja i spona grješnih, prosvijetli i ojačaj nas svojom nebeskom svjetlošću i jakošću proti svakomu grijehu, brani i sačuvaj naša prebivališta i zgrade od svih ognjenih i poplavnih pogibelji i zala: da i mi po vjernom ispunjavanju svojih dužnosti i držanju svetog zakona, nasljedujući izgled svetog Florijana, njegovim zagovorom postanemo dionici vječne slave. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

MOLITVA U BILO KOJOJ NEVOLJI

MOLITVA U BILO KOJOJ NEVOLJI
Svemogući Bože, ne prezri naroda svoga koji ti u svojoj bijedi vapi, nego, poradi slave imena svoga, milostiv budi nama bijednicima.

Neizrecivo milosrđe svoje, Gospodine, milostivo nam iskaži: oslobodi nas sve zajedno svih grijeha i kazni, što smo ih zaslužili.

Udijeli nama, slugama tvojim, molimo, Gospodine Bože, uživati uvijek zdravlje tijela i duše, i po slavnom zagovoru Blažene Djevice Marije izbaviti se iz ove nevolje i uživati vječnu radost.

Bijedu našu, molimo te Gospodine, milostivo pogledaj, i odvrati od nas srdžbu svoju, koju smo zaslužili.

Bože, utočište naše i kreposti, početniče bogoljublja, usliši ove bogoljubne molbe svoje Crkve, i udijeli nam da ovo što molimo uistinu i zadobijemo. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu tvome, koji živi i kraljuje u sve vijeke vjekova. Amen.

 

iz Đakovačkog obrednika, 1878. god.

Molitva svetoj Mariji Goretti

Molitva svetoj Mariji Goretti

Sveta Marijo Goretti,
tvoje svjedočanstvo života
tako nam je potrebno!
Ti, koja si obranila dostojanstvo žene,
ne htijući biti upotrijebljena kao predmet
strasti bez srca i bez ljubavi,
ti, koja si shvatila osnovnu razliku
između slobode i sebičnosti,
zagrmila si snagom svoje krvi: zlo je zlo jer čini zlo.
Ti, koja si branila pravu ljubav,
ljubav koja se rađa iz čistoće
i procvate u iskreno darivanje sebe,
ljubav koja zna prihvatiti djecu
u slavlju koje se zove obitelj,
moli za mlade i odrasle današnjice
koji su u opasnosti da zaborave ljubiti.
Moli da čistoća srca
bude prepoznata kao sloboda od sebičnosti,
kao obećanje svakoga mogućeg dara,
kao uvjet da bi se moglo ljubiti
onako kako ljubi Bog, koji je Ljubav.
Sveta Marijo Goretti, moli za nas!

Gospodine Isuse, prijatelju grešnika

 

Gospodine Isuse, prijatelju grešnika

Gospodine Isuse, prijatelju grešnika,
budi i moj prijatelj.
Priznajem da sam grješnik,
da sam te posebno svojim govorom vrijeđao,
stoga trebam tvoju ljubav i oproštenje.
Daj da se tvoga imena bojim i da te od sada
čitavim svojim bićem: mislima, riječima
i dijelima ljubim i
nikada te hvaliti ne prestanem. Amen.
Kriste Jaganjče Božji, koji oduzimaš moje grijehe i
grijehe cijeloga svijeta, smiluj nam se.

Molitva vojnika

Molitva vojnika

Znaš, Bože,
Meni su rekli da te nema.
A ja, budala, mislio sam da je to istina.
Ali, jedne noći,
iz rupe koju je iskopala granata
ugledao sam tvoje zvjezdano nebo
… i shvatio da su me prevarili.
Znaš, Bože, bit će to teška bitka
i tko zna,
možda ću pokucati na tvoja vrata.
Hoćeš li me primiti?
Evo, Bože, već se čuje bojna truba.
Moram ići!
Ali začudo, ja se smrti ne bojim.

(Molitva pronađena kod brojnih vojnika u 2. svjetskom ratu.)

Molitva za međusobnu ljubav

Molitva za međusobnu ljubav

Gospodine Isuse Kriste,
kad si ustanovio presvetu Euharistiju dao si nam svima novu zapovijed:
“Ljubite jedni druge, kao što sam ja vas ljubio;
po tome će svi znati da ste moji učenici ako se budete ljubili međusobno.”

Mogao si to zahtijevati jer si i sam tako ljubio i dao si svoju Krv.

Gospodine, znam kako je važna ova zapovijed;
znam da bez ljubavi prema bližnjemu neću moći opstati na sudnji dan;
znam da ljubav pokriva mnoštvo grijeha, ona je veza koja sve povezuje i usavršava.
Znam da mi ništa ne vrijedi ako nemam ljubavi, da bez nje ostajem u smrti
i da nema smisla moliti “Oče naš” ako sve ljude ne ljubim kao braću i sestre.

Znam i to da tebe ljubim onoliko koliko ljubim svoje bližnje.
Tvoje me riječi potiču na ispitivanje svoje ljubavi.
Moje vlastite riječi me optužuju i jednoga će me dana suditi onako kako sam sam osuđivao.
Ovo što činim za tebe zaista je malo i slabo.
Često sam sudio po vanjštini i nisam vjerovao u dobro svoje braće i sestara.
Uzdao sam se u tvoje milosrđe,
ali sam nisam pokazivao razumijevanje za pogreške svojih bližnjih;
molio sam te za oproštenje svojih grijeha,
a bilo mi je teško oprostiti i zaboraviti drugima.
Bilo mi je samo po sebi jasno da meni drugi treba dobro činiti,
a sam sam tako malo dobra činio.
Bio sam razočaran kad je netko prema meni bio zao i ljut,
a ja nisam mogao svladati svoju zlovolju.

Sad mi ti dolaziš sa svojom ljubavlju.
Kad si postao čovjekom, nije za tebe bilo mjesta u prenoćištu,
a ti ideš k Ocu da nam pripraviš stan.
Kad narod nije vjerovao u tebe i u tvoje poslanje,
ti si još uvijek vjerovao u ono dobro u njemu i činio si mu dobra djela.
Kad te je Juda izdao, nazvao si ga prijateljem;
kad te je Petar zatajio, darovao si mu pogled pun ljubavi.
Kad je narod zahtijevao da te se razapne i time te osudio na smrt,
ti si molio: “Oče, oprosti im!” Nastavi čitati

Tomina molitva

Tomina molitva

Gospodine Isuse, uskrsli i proslavljeni Spasitelju moj, poslušaj danas najdublje i najsvetije želje mojega srca!

Znaš kako sam sazdan. Pronikni me svega, svojim uskrsnim očima pogledaj do dna mojega bića i daj mi svoju božansku zapovijed da učinim ono što je najpotrebnije za moju vjeru, najpotrebnije za moj život s tobom!

Pokaži mi danas kako si birao i odabrao upravo mene i pozvao me da budem s tobom. Upisao si moje ime u svete rane na tvojim rukama, ubilježio si me u svoje srce.

Otvori moje oči da prepoznam one tihe i neprimjetne ljude koji su toliko važni na mojem životnom putu. Hvala ti na bratu, sestri koji uvijek ostadoše u pozadini, a bitna su pratnja za mene.

Probudi u meni opet svetu odlučnost da te slijedim. Daj mi da i u svojem križu pa i u svojoj smrti prepoznam tvoj sveti lik koji posvećuje i tješi.

Danas ti želim izreći svoje važno i duboko pitanje o putu kojim mi je ići. A ti se objavi duši mojoj da iskusim i opipam kako je u tebi istina o Božjoj ljubavi i o mojoj ljudskoj slabosti, u tebi je obilje života koje mi želiš podariti.

p. Niko Bilić, SJ

MOLITVA ZA OSOBNU POSVETU SRCU ISUSOVU I SRCU MARIJINU

MOLITVA ZA OSOBNU POSVETU SRCU ISUSOVU I SRCU MARIJINU

Vječni Oče, želim se u Duhu Svetom posvetiti i predati Isusovu i Marijinu Srcu, da bih tako mogao/mogla postati tvoje sve odanije i vjernije dijete.

Majko Marijo, ja (ime i prezime) se danas predajem tvome Bezgrešnom Srcu. Primi me pod svoju majčinsku zaštitu i vodi me k svome Sinu Isusu.

Gospodine Isuse, po Marijinu Bezgrešnom Srcu se posvećujem i izručujem Tvome Presvetom Srcu. Učini srce moje po Srcu svome, da bi Ti sve više živio u meni.

Presveto Srce Isusovo, Bezgrešno Srce Marijino, s ovom posvetom i izručenjem želim vam uzvratiti ljubav koju ste mi iskazivali čitavim svojim zemaljskim životom, posebno na Kalvariji, i koju mi još i danas iskazujete. Ujedno obnavljam svoju krsnu posvetu Trojedinom Bogu: odričem se grijeha, zavodljivosti zla i Sotone; vjerujem sve što nam je Bog objavio i kako nas uči Katolička crkva.

Obećavam da ću vršiti Isusovu zapovijed ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu i izvršavati Božje i crkvene zapovijedi te da ću se ravnati prema nauku crkvenog učiteljstva pod vodstvom Petrova nasljednika. Time želim doprinijeti jedinstvu i rastu Crkve. Rado ću moliti svetu krunicu, osobno, u obitelji i u drugim zajednicama te pobožnošću Prvih petaka i Prvih subota dati zadovoljštinu za svoje grijehe i grijehe čitavog svijeta. Nastavi čitati

Molitva Presvetom Srcu Isusovu

Srce IsusovoMolitva Presvetom Srcu Isusovu
Presveto srce Isusovo, izvore svakog dobra, ja ti se klanjam, blagoslivljam Te, vjerujem u Te, ufam se u Te i pouzdajem se u Te, ja te ljubim i kajem se od sveg srca za sve svoje grijehe. Tebi poklanjam ovo moje siromašno i grešno srce, učini ga poniznim, strpljivim, čistim, blagim, mudrim i razboritim i da u svemu odgovara Tvojim željama. Daj o dobri Isuse, da ja živim u Tebi i Ti u meni. Štiti me u opasnostima, tješi me u nevoljama i žalostima. Udjeli mi zdravlje tijela, blagoslovi sav moj rad i daj mi milost svete smrti. Amen.
Presveto Srce Isusovo, vjerujem u Te, ufam se u Te i pouzdajem se u Te. Amen !

Moli ovu molitvu vjerno, ujutro, uvečer, često preko dana, kad dođeš u crkvu i iza svete Pričesti. Moli je rado, polagano i pobožno, tako ćeš dragom Spasitelju Isusu Kristu doći sve bliže. Presveto Srce Isusovo je za nas ljude izvor ljubavi Boga Oca, Sina i Duha Svetoga. Daj ovu molitvu i drugima i pokušaj svoga bližnjega za dnevno moljenje oduševiti. Isus hoće, da ovu molitvu svi ljudi na zemlji mole, osobito mladi i djeca.

Molitva je odobrena od crkvenih vlasti.