28. NKG – PETAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
28. NKG –
Sv. Terezija Avilska, djevica i crkvena naučiteljica, Spomendan

BIBLIJSKA MISAO DANA

ISTINA IZNAD SVEGA (Lk 12, 1-7)

Pavao se poziva na Abrahama, ne zato što bi ovaj bio osobito uspješan ili osobito svet. Abraham je uzor isključivo zbog svoje vjere. On bezuvjetno vjeruje Božjim obećanjima i daje se na put prepun napetosti i iskušenja. Ljudski gledano, taj je pothvat preuzetan. Dokaz njegove vjere je priznanje da se ničemu od sebe ne nada, nego se svemu nada od Boga te vjeruje da će Bog, unatoč što se čini da je to nemoguće, uistinu ispuniti sva svoja obećanja. Ta vjera – koja je “kao skok u hladnu vodu” – bila mu je “uračunata u pravednost”. Abraham je bio čovjek kao svi mi, čovjek koji je činio pogreške i koji si je na leđa natovario krivicu. Ono što je postao – pravednik – ne zahvaljuje svojoj zasluzi, nego povjerenju i vjeri u Boga koji ljubi i koji otvara budućnost. Abrahamov lik odvlači nam pogled od nas samih i upućuje ga na Božju milost koja nam je svima jednako potrebna. Nastavi čitati “28. NKG – PETAK – BIBLIJSKA MISAO DANA”

28. NKG – ČETVRTAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

lk-1147-54

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
28. NKG – Svagdan ili Sv. Kalist I., papa i mučenik

BIBLIJSKA MISAO DANA

ZATVARANJE KLJUČU SPOZNAJE I MUDROSTI
Lk 11,47-54

Tko sam sebi želi dati utemeljenje smisla, prisiljen je stalno opravdavati i iznositi razloge za svoj život – bez obzira prolazi li kroz njega u visoko ulaštenom sjaju uspjeha i nametanja, ili pak s postiđenim licem gubitnika. Nasuprot davanju utemeljenja samome sebi i samoopravdanja Pavao postavlja Božju pravednost i vjeru u Krista. Ne opravdavaju nas naša djela, nego vjera. A pravednost je ono što Bog daje, a ne ono što Bog zahtijeva. To znači da si prije pitanja: «Što nam je činiti?», moramo postaviti pitanje: «Odakle nešto dobivamo?» Prvi je dakle dar Božje milosti – a onda čovjek ispunjen milošću. Nisam primoran priložiti nikakvu veličanstvenu životnu bilancu, nego činim ono što mogu a da pri tom ne moram sve od samoga sebe očekivati. Na kraju će, pred Božjim licem, biti važna jedino moja ljubav i moje milosrđe: «Na kraju nećeš izaći prazan. S Isusom Kristom uvijek već imaš iza sebe sretan svršetak. Već sada naime možeš reći: “Ja sam željen, ljubljen, potreban”» (Hans Joachim Schliep). Za onoga tko poznaje Isusa Krista kao onog tko je blaga i ponizna srca, koji je ljubav sama i milosrđe i koji je sućutan za svakog čovjeka, doista nemalo začuđuje Isusov nastup prema farizejima i pismoznancima. Nastavi čitati “28. NKG – ČETVRTAK – BIBLIJSKA MISAO DANA”

28. NKG – SRIJEDA – BIBLIJSKA MISAO DANA

lk-1142-46

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
28. NKG – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

PROTIV DVOSTRUKIH MJERILA
Lk 11,42-46

Svi smo mi ljudi svjetski prvaci u prebacivanju krivice na druge. Već je prvi par ljudi ovladao tim mehanizmom: Adam je odgovornost za grijeh prebacio na Evu, Eva na zmiju. Za vlastite pogreške brzo nađemo opravdanje. Jednom su to okolnosti, drugi put ovo ili ono, treći put netko drugi. Osim toga, u usporedbi s drugima koji su učinili puno gore stvari čovjek sam sebi izgleda sasvim pristojno. Da, zapravo su krivi drugi, a ja sam žrtva a ne počinitelj, primatelj zapovijedi a ne onaj tko zapovijeda itd. Sva ta prebacivanja krivice i usporedbe ništa ne vrijede pred jedinim Sucem. “Time što drugoga sudiš, sebe osuđuješ.” Kao kršćanin nosim ime onoga koji sam nije imao nikakvoga grijeha a predao se za naše grijehe kako bismo bili slobodni. Nema krivice koja ne može biti oproštena. No moram priznati svoj grijeh, prihvatiti ga a ne prebacivati na druge pokazujući na njih prstom. Priznanje vlastitoga grijeha često je bolni i dugotrajni proces, ali ono je pretpostavka da bismo mogli stupiti pred Boga. Jer pred njim postoji samo moj grijeh, a ne tuđi. Nastavi čitati “28. NKG – SRIJEDA – BIBLIJSKA MISAO DANA”

28. NKG – UTORAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
28. NKG – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

ČISTIMA JE SVE ČISTO
Lk 11,37-41

Pavlova poslanica obraća se ljudima za koje je evanđelje ili sablazan ili ludost. I za njega samoga ono je, sve do njegovoga obraćenja, bilo toliko odvratno da je progonio njegove sljedbenike. No nakon tog prijelomnog trenutka evanđelje je za njega jedino što je važno, ono je “snaga Božja na spasenje svakomu tko vjeruje”. Pavao je doživio iskustvo koje ga je duboko potreslo, da ga se Bog ne stidi premda ga je progonio. Od tog iskustva nadalje on sve polaže na snagu evanđelja te stječe novi pogled na svijet i novu životnu hrabrost. Budući da se Bog njega ne stidi, ni on se ne stidi radi evanđelja. Štoviše, sve čini kako bi i druge za nj zadobio: prepustite se Bogu koji vas se ne stidi usprkos vašim sumnjama u vjeri, usprkos vašim slabostima i nedostatku ljubavi… Možda smo i sami iskusili: kad uđemo u struju evanđeoske snage, bilo da je riječ o snažnim ili o slabim danima, u nama raste povjerenje u budućnost koja ne završava zidom smrti, nego je otvorena vječnosti. Nastavi čitati “28. NKG – UTORAK – BIBLIJSKA MISAO DANA”

28. NKG – PONEDJELJAK – Biblijska misao dana

lk-11-29-32-2VIŠE OD JONE I SALOMONA U ISUSU …
Lk 11, 29-32
Isus se skoro cijeloga svoga života morao dokazivati. Suvremenici od njega traže znakove, traže ovjerovljenje, traže od njega da čudesima potvrdi ono što govori. S tim se suočio već za prvoga nastupa u nazaretskoj sinagogi; sučelio se s time i kad su Ivanovi učenici bili poslani da u Ivanovo ime pitaju, je li Isus konačno ‘pravi’ ili da čekaju drugoga. Ni ondje Isus ne odgovara izravno, nego upućuje na znakove koje čini, znakove koji ga ovjerovljuju jer su to izričito mesijanski znaci. Toliko puta suvremenici mu postavljaju klopku pitajući ga spram znakova. Isus jasno odgovora svojim suvremenicima kako ne čitaju znakove vremena, kako su slijepi za ono što se događa u njegovoj osobi. Znakove će tražiti i Herod za Isusova suđenja, pa čak i kad Isus bude visio na križu, tražit će od njega da diđe s križa kako bi mu vjerovali. Pa sve i da je sišao s križa, ne bi mu povjerovali. Uvijek ista kušnja pred Isusom, još od kušnje u pustinji, kad je pobijedio Zloga i Napasnika, trokratnim odbijanjem njegovih ponuda kojima je u edenskom vrtu podlegao praotac Adam. Nastavi čitati “28. NKG – PONEDJELJAK – Biblijska misao dana”

28. NKG – NEDJELJA – PROPOVIJEDI (B)

Djeca (4)Ovu bih propovijed htio započeti pričom:

Jednom je jedan mudrac prolazeći došao do nakraj jednoga sela i smjestio se ispod jednog stabla da tu provede noć. Dotrča seljak do njega govoreći: Kamen, kamen! Daj mi dragog kamenja! Što kamen – upita mudrac. Seljak nastavi: Sinoć mi je u snu rečeno da ako odem na kraj sela u sumrak da će mi mudrac dati dragi kamen koji će me učiniti bogatim zauvijek! Mudrac je kopao po torbi i iščupa kamen, te reče: „To je vjerojatno ovaj. Našao sam ga jučer u šumi. Evo, sad je tvoj, ako ga želiš. „Čovjek je zurio u kamen u čudu. To je bio najveći dijamant na svijetu. Kasnije te noći čovjek je u krevetu razmišljao. U ranu zoru probudio je mudraca govoreći: „Daj mi to bogatstvo koje te čini sposobnim da daruješ ovakav dijamant.“

Novac nas može osposobiti, novac nas može slomiti… Nastavi čitati “28. NKG – NEDJELJA – PROPOVIJEDI (B)”

27. NKG – SUBOTA – BIBLIJSKA MISAO DANA

XVII. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
27. NKG  – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

BLAGO SLUŠATELJIMA I VRŠITELJIMA BOŽJE RIJEČI
Lk 11, 27-28

Dragi prijatelji, nekako mi današnje evanđelje u prvi mah evocira misao o Isusu koji nije želio biti slavljen od naroda, Isusu kojemu nije bilo bitno kako će se netko ophoditi s njim. Njemu je bilo najbitnije prenijeti poruku, riječ, Boga. Proklamacija Božje poruke bila je središte njegova poslanja prije mučeničke smrti. I zato nije čudna njegova današnja izjava o slušateljima i vršiteljima Božje riječi koji su još blaženiji od njegove majke Marije.

Nije to osporavanje Marije ili možda pokušaj umanjivanja njezina udjela u spasenju, već stavljanje naglaska i upiranje reflektora života na čovjeka kojem Isus govori, čovjeka koji i onda kao i danas stoji pred Njegovom riječi.

Drugi Vatikanski sabor unio je u Crkvu ponovni naglasak na Božju riječ. Svaki sakrament, molitva, blagoslovina trebala bi biti popraćena riječima Svetoga Pisma. U Crkvi se dogodio istinski procvat Evanđelja. No, ne smijemo se time zadovoljiti. Božju riječ bitno je meditirati i u zakutku svoje sobe, poput starih monaha koji su predlagali ‘ruminiranje’
riječi. Čestim razmišljanjem o njoj, njezinom značenju za nas danas ona će polagano iz naših glava prijeći i u naša srca. Poput rečenice koju izgovaramo svaki dan prije pričesti: ‘Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja.’

Može li nas učestalo ponavljanje ostaviti ravnodušnima? I zato, kao da nam taj isti Isus danas govori: Marija je učinila svoje, a na vama je slušati, čitati, meditirati evanđelje i pretočiti ga u svoj život.

Pripremio: vlč. Marko Kovač

27. NKG – SRIJEDA – BIBLIJSKA MISAO DANA

XXVII. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
27. NKG – Svagdan ili Sv. Bruno, prezbiter

BIBLIJSKA MISAO DANA

GOSPODINE, NAUČI NAS MOLITI
Lk 11,1-4
Učenik uvijek ostaje učenikom. On je onaj koji uči srcem, do Učiteljevih nogu. To smo iskusili u zgodi s Marijom i Martom, u njihovu domu. Isusov molitveni život postaje zanimljiv i učenicima, oni postaju svjesni kako njihov učitelj posve drukčije moli od drugih. I kao što ne mogu vjerovati, nego su u svome vjerovanju upućeni na Isusa, da ih on nosi, učvršćuje, drži (usp. Lk 9,41; 17,5; 22,31), tako oni kao njegovi učenici nisu kadri sami od sebe ni moliti, ispravno moliti. Oni ostaju i u vjeri i u molitvenoj praksi učenici svoga Gospodina i Učitelja. Njima treba nove poduke. I to je razlog i poticaj svakome Isusovu učeniku – pa i danas – stupiti Gospodinu neposredno i zamoliti ga: Učitelju, nauči i mene moliti. Nastavi čitati “27. NKG – SRIJEDA – BIBLIJSKA MISAO DANA”

27. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – PONEDJELJAK

XXVII. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
27. NKG – Sv. Franjo Asiški, redovnik
Spomendan

BIBLIJSKA MISAO DANA

TKO JE MOJ BLIŽNJI – KOMU SAM JA BLIŽNJI

Lk 10, 25-37

I susovi suvremenici, židovski zakonoznanci, ljubav prema bližnjemu ograničavali su na sunarodnjake.
Za odgovor na pitanje A tko je moj bližnji, Isus priča priču o milosrdnome Samarijancu. Ranjenog sunarodnjaka, prema kojemu su imali dužnost iskazati milosrđe, zaobišli su svećenik i levit vjerojatno želeći sačuvati svoju obrednu čistoću. Dodirom mrtvaca ili umirućega tu bi čistoću izgubili i ne bi mogli sudjelovati u hramskom bogoslužju.
Ranjeniku pomaže „neprijatelj“, Samarijanac. Ovom prispodobom Isus dokida granice. Nastavi čitati “27. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – PONEDJELJAK”

26. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – f

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
26. NKG – Sv. Terezija od Djeteta Isusa, djevica i crkvena naučiteljica
Spomendan

BIBLIJSKA MISAO DANA

NEODGODIVOST I BEZUVJETNOST ODLUKE

Lk 10, 13-16

Djelatnost Isusova i njegovih učenika poklapaju se i u uspjesima, ali i neuspjesima. Čuli smo jučer na završetku Isusovu prijetnju onima koji ne žele prihvatiti Radosnu vijest ni Isusove ’emisare’, glasnike Evanđelja. U današnjem odsječku evanđelist imenuje tri grada poimence koji su i čuli Isusovu riječ, koji su bili svjedoci tolikih znamenja i čudesa – kao nitko ni dotada a ni od tada kroz cijelu povijest – ali se svemu usprkos nisu obratili. Riječi mogu biti utjeha apostolima zbog možebitna neuspjeha njihove misije. Žitelji Kafarnauma mogli bi mu reći: “Učitelju, pa s nama s i jeo i pio, na našim si ulicama naučavao” (usp. Lk 13,26; Mt 7,22), ali će na kraju ispasti da će biti strovaljeni u pakao. Kao da ovdje imamo aluziju na onu rugalicu babilonskome kralju iz proroka Izaije (14,4-21) koji se uzoholio i u svojoj oholosti uzdignuo do neba, do zvijezda. Isus žigoše posvemašnju neodgovornost i arogantnost tih galilejskih mjesta i njima pretpostavlja čak poganske gradove.

Riječi koje je usmjerio protiv galilejskih mjesta spadaju među najgrozomornije i najstrašnije u cijelome Novome zavjetu. Kako može isti onaj Isus koji se sagibao nad nemoćnima i bolesnima upravo u Kafarnaumu, koji je liječio ljubavlju i dobrotom, koji je govorio da ne treba izricati sud nad čovjekom ili ljudima, kako može taj Isus izgovoriti ovakve riječi suda i osude nad onima koji njegov nauk i njegove učenike odbijaju? Nastavi čitati “26. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – f”