SV. LUKA – BIBLIJSKA MISAO DANA

Lk 10, 1-9SV. LUKA

BIBLIJSKA MISAO DANA

Žetva je velika a radnika malo

Iako se broj stanovnika zemlje povećava, broj svećenika i osoba posvećenog života se smanjuje iz godinu u godinu. Štoviše, prosječna dob svećenika je sve veća i veća. Bezbroj župa nema svoga svećenika i mnogi su ljudi ostavljeni bez nedjeljne mise, čestih ispovijedi, pa čak i sakramenata krštenja i vjenčanja.
Nedostatak svećenika i osoba posvećenog života direktno utječe na stupanj evangelizacije društva, obitelji, mladih i djece. Gdje god nema svećenika vjera slabi, osjećaj za Boga se gubi i vjernici malo po malo slijede svijet.

Nastavi čitati

Oglasi

28. NKG – SRIJEDA – Biblijska misao dana

lk-1142-46PROTIV DVOSTRUKIH MJERILA
Lk 11,42-46
U Mateja imamo sedam ‘jao’ upućenih pismoznancima i farizejima – u jednome dahu. U Luke imamo tri ‘jao’ upućena farizejima i tri upućena pismoznancima. Nisu svi farizeji bili pismoznanci odn. zakonoznanci, nisu svi bili temeljito upućeni u Pisma, ali su gotovo svi najistaknutiji i najvažniji pismoznanci pripadali farizejskoj sljedbi. Tu se polagala krajnja pozornost obdržavanju Mojsijeva Zakona. Život je bio do u tančine reguliran propisima, zapovijedima, zabranama, tako da je na kraju Zakon postao svrhom samomu sebi. Isus započinje s ‘desetinom’. Nastavi čitati

Sveti Ignacije Antiohijski, naučitelj jedinstva

Sveti Ignacije Antiohijski, naučitelj jedinstva

Draga braćo i sestre!

Sveti Ignacije bio je treći biskup Antiohije, od 70. do 107. godine, kad je podnio mučeništvo. Nakon Rima i Aleksandrije, Antiohija Sirijska (danas u Turskoj) bila je treća metropola Rimskoga Carstva. Ondje i izrasla cvatuća kršćanska zajednica: prvi joj je biskup bio apostol Petar, i ondje su se “učenici najprije prozvali kršćanima” (Dj 11,26). Euzebije Cezarejski posvećuje čitavo poglavlje svoje Povijesti Crkve životu i spisima Ignacijevim (3,36). “Iz Sirije”, piše on tako, “Ignacije je poslan u Rim gdje je imao biti bačen za hranu životinjama, zbog svjedočanstva što ga je dao za Krista. Putujući Azijom, pod strogom paskom svojih stražara” (koje on naziva “desetoricom leoparda” u svojoj Poslanici Rimljanima 5,1), “po gradovima gdje se zaustavljao, propovijedima i opomenama učvršćivao je Crkve. Posebno ih je upozoravao, najživljom gorljivošću, da se čuvaju krivovjerja, koja su tada počela nicati, te im je preporučivao da se ne odijele od apostolske predaje”. Prva postaja Ignacijeva putovanja prema mučeništvu bio je grad Smirna, gdje je biskup bio Polikarp. Ondje je Ignacije napisao četiri poslanice i to Crkvama u Efezu, Magneziji, Traliju i Rimu. “Otputovavši iz Smirne”, nastavlja Euzebije, “Ignacije je stigao u Troju, a odande je poslao još poslanica”: dvije Crkvama u Filadelfiji i Smirni, te jednu biskupu Polikarpu. Euzebije zaključuje tako popis sedam poslanica koje još i danas većina znanstvenika drži autentičnima, to jest da ih je doista napisao Ignacije. Konačno, iz Troje ovaj mučenik stiže u Rim, gdje je u Flavijevu amfiteatru predan za hranu krvoločnim zvijerima. Nastavi čitati

28. NKG – Utorak – Biblijska misao dana

ČISTIMA JE SVE ČISTO
Lk 11,37-41
Kroz sljedećih nekoliko dana slušat ćemo Lukinu inačicu Matejeva 23. poglavlja, u kome se Isus obračunava s farizejima, pismoznancima, književnicima, u kome je nabrojeno sedmerostruko ‘jao’ licemjerstvu, prijetvornosti, dvoličnosti u životu i društvu. Isus se družio i s farizejima kao i s carinicima i grješnicima. Nema on nikakve odbojnosti, nikakve antipatije prema tim slojevima društva, makar se čini da je njegova oštrica stalno uperena protiv njih. Nikoga on nije unaprijed otpisivao. Dok je pak s jedne strane bio prepun dobrote i smilovanja prema javnim grješnicima, dotle je imao samo opore, oštre i osuđujuće riječi za farizeje i pismoznance. Isus se napose okomljuje protiv golema raskoraka između njihove vanjštine i nutrine. Nastavi čitati

27. NKG – SUBOTA – BIBLIJSKA MISAO DANA

XVII. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
27. NKG  – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

BLAGO SLUŠATELJIMA I VRŠITELJIMA BOŽJE RIJEČI
Lk 11, 27-28
Gdje se Isus pojavi, gdje on uputi svoju riječ – Radosnu vijest – radost koja izbija iz njega i koja se širi, zahvaća ljude. Jest, ima tu onih koji sumnjaju, dvoje, koji su skeptični, koji mu podmeću kako je u savezništvu s nečistim silama. Oni pak koji su nepokvareni, nepomućeni u svome srcu, koji su otvoreni, na njih prelazi radost koja ih obuzima da jednostavno moraju izići iz sebe i početi slaviti Gospodina Boga zbog Isusovih riječi. Danas čujemo dva blaženstva. Najprije jedno upućeno Isusu, a drugo blaženstvo je ispravak toga i stavljanje svega na pravi kolosijek, dakle, upućeno svima kao smjerodavni naputak u životu: Slušati i opsluživati Božju riječ, u životu je ozbiljivati. Ova žena iz puka je jednostavno morala iz sebe izići, povišenim glasom doviknuti Isusu kako je mu je sretna i blažena Majka. Upravo kao što se ponašala Elizabeta u susretu s Marijom, nazvavši je blaženom što je povjerovala, a na to Marija izgovara kako će je blaženom zvati naraštaji, jer joj je silna djela učinio Svevišnji, Svesilni. Nastavi čitati

27. NKG – PETAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

Foto: pixabay.com

XXVII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
27. NKG  – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

OTVORI, GOSPODINE, USNE NAŠE DA TE SLAVIMO

Lk 11, 15-26

Izgon nečiste sile iz čovjeka koja bijaše uzrokom da je čovjek bio gluhonijem povod je Isusovim protivnicima za prijepor i prigovor kako uz pomoć Beelzebula izgoni Đavla. Oni misle da i Đavao može činiti silne stvari te time niječu Isusu izvornu moć, štoviše njegovo djelovanje i znakove koje čini u narodu pripisuju upravo toj đavolskoj, protivnoj sili. Time se izravno ogrješuju o Duha Božjega, i za takav grijeh, prema Isusovim izričajima, nema oprosta. Dok se cjelokupno mnoštvo divi čudu koje Isus učini, dotle protivnici ubacuju crv i otrov sumnje. Prethodno je, u tumaču molitve Očenaša, Isus govorio o Duhu Svetome što ga Otac dijeli u izobilju onima koji vjeruju i mole. Međutim, protivnicima ništa Isusovo nije jednoznačno i jasno. Za njih on djeluje uz pomoć poglavice đavolskoga – samoga Beelzebula. Beelzebul bijaše pogansko božanstvo, a za pravovjerne Židove sva su poganska božanstva bila jednostavno demoni, zle, đavolske sile. I upravo je prema njihovu poimanju ovaj je Isus u savezu s tom demonskom silom. Nastavi čitati

27. NKG – ČETVRTAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

XVII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
27. NKG  – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

DAJ NAM SVOGA DUHA, GOSPODINE
Lk 11, 5-13
Isusove riječi u ovome odsječku međusobno su u veoma uskoj svezi. Luka ih nadovezuje na molitvu Očenaša, a nastavak su pouke učenika o molitvi i načinu molitve. Što znači za Isusa i za nas oslovljavati Boga riječima ‘Abba’, ‘dragi Tata’, ‘dragi, Oče’ tumači to Isus ne teoretski, nego krajnje praktično, slikovito i u usporedbi. Kod svakoga zemaljskoga oca pretpostavljamo da on čuje želje svoje djece, ali ih zacijelo ne će uvijek ispuniti – zbog ograničenosti svojih mogućnosti, zbog siromaštva, ili pak iz odgojnih razloga, da se dijete nauči i žrtvi. Nastavi čitati

27. NKG – SRIJEDA – BIBLIJSKA MISAO DANA

XVII. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
27. NKG  – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

GOSPODINE, NAUČI NAS MOLITI
Lk 11,1-4
Učenik uvijek ostaje učenikom. On je onaj koji uči srcem, do Učiteljevih nogu. To smo iskusili u zgodi s Marijom i Martom, u njihovu domu. Isusov molitveni život postaje zanimljiv i učenicima, oni postaju svjesni kako njihov učitelj posve drukčije moli od drugih. I kao što ne mogu vjerovati, nego su u svome vjerovanju upućeni na Isusa, da ih on nosi, učvršćuje, drži (usp. Lk 9,41; 17,5; 22,31), tako oni kao njegovi učenici nisu kadri sami od sebe ni moliti, ispravno moliti. Oni ostaju i u vjeri i u molitvenoj praksi učenici svoga Gospodina i Učitelja. Njima treba nove poduke. I to je razlog i poticaj svakome Isusovu učeniku – pa i danas – stupiti Gospodinu neposredno i zamoliti ga: Učitelju, nauči i mene moliti. Nastavi čitati

27. NKG – UTORAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

XVII. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
27. NKG  – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

MARIJA I MARTA – ISUS U GOSTIMA
Lk 10,38-42

Čuvena i poznata zgoda o Isusu koji je gost u sestara Marije i Marte te brata im Lazara. Nakon onoga što jučer čusmo u zgodi o Samaritancu i onome što je upao među razbojnike, na putu iz Jeruzalema dolje u Jerihon, dalo bi se zaključiti kako je kršćanski život vezan uz aktivno, odgovorno djelovanje. Kršćanstvo kao djelovanje, akcija. Jasno, takvo poimanje nije pogrješno, ali je samo napola istinito. Znamo pak da poluistine na kraju prelaze u neistinu. Cijela bi istina glasila kako je pravilno, Nastavi čitati

27. NKG – PONEDJELJAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

XVII. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
27. NKG  – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

TKO JE MOJ BLIŽNJI – KOMU SAM JA BLIŽNJI

Lk 10, 25-37

Zapitamo li se što je kršćanstvo, dobit ćemo nerijetko odgovor: Ljubav prema bližnjemu. S jedne strane, to nije pogrješno, ali s druge strane, nije ni posve ispravno. Zapovijed ljubavi prema bližnjemu – kako je danas čujemo u evanđeoskom odsječku iz Isusovih usta – nije kršćanski patent. Već židovski pismoznanac odgovara kako je ljubav prema bližnjemu temelj svega zakona: “Ljubi Gospodina Boga iznad svega, a svoga bližnjega kao sebe samoga” – to je najvažnije i u židovstvu. Slično bi odgovorio i musliman, a i jedan budist. Dakle, općeprihvaćena je činjenica u gotovo svim religijama da čovjek mora poštivati bližnjega, da nismo mi kršćani izmislili ljubav prema bližnjemu. U islamu je milostinja jedan od stupova cjelokupne religije, a u budizmu imamo kao i u kršćanstvu bolnice, njihovi su redovnici vodili bolnice otvorena tipa za sve potrebite i bolesne. Nastavi čitati