02. KOR – BIBLIJSKA MISAO DANA – d

II. KORIZMENI TJEDAN – SRIJEDA
02. KOR – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

TKO JE S ISUSOVE DESNE I LIJEVE STRANE?

Mt 20,17-28

Mjesec dana dijeli nas od Velike srijede. Nikada nitko tko je slijedio Božje savjete ili Isusovu osobu nije mogao računati na svjetsku čast i slavu, na ugled ili odlikovanja. Nije to put nasljedovanja Isusa Krista. U svakome čovjeku krije se napast biti nad drugima, trijumfirati, pobijediti, vladati. Volja za moću – to je naslov knjige deklariranoga protubožca, Nietzschea. Nisu bili pošteđeni od toga ni Isusovi učenici. Isus im dijeli savršenu lekciju. S jedne strane govori im o svojoj muci i smrti u Jeruzalemu, a na drugoj strani vidimo njihovo neshvaćanje i pomamu za prvim mjestima.

U našem svakodnevnom životu nema većega razočaranja nego kad nakon godina drugovanja i prijateljevanja s nekom nama dragom osobom na kraju shvatimo da nas ta osoba nije niti shvatila niti razumjela, unatoč svim našim osobnim pokušajima da joj se približimo, podarimo svoje misli, osjećaje, nakane, svoje životne planove. S istim se problemom suočavao svakodnevno i Isus. Dok on s jedne strane govori o svojoj smrti (r. 32-34), oni se međusobno prepiru o mjestima s desne i s lijeve. Namjesto ‘fotelja’ Isus od njih traži samo jedno: Ići za njim, poći njegovim križnim putom. Što im nudi? ‘Kalež’, novo ‘krštenje’, gorčinu, suze, znoj. Mučeništvo kao konačnicu vjernosti njemu. Nastavi čitati

02. KOR – BIBLIJSKA MISAO DANA – c

II. KORIZMENI TJEDAN – UTORAK
02. KOR – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

POBOŽNO SAMOZAVARAVANJE
Mt 23,1-12

Kao što smo jučer rekli, prva tri korizmena tjedna predstavljaju jednu liturgijsku cjelinu. U svakoj se svetoj Misi nudi temeljna pouka za duhovni život. Današnje nas evanđeosko čitanje upozorava na prijetvornost i licemjerje u našem molitvenom životu. Nema teže optužnice od one iz Isusovih usta: Govore a ne čine! To je teški oblik samozavaravanja.
S jedne strane Isus prema farizejima i pismoznancima osjeća i strahopočitanje, ali istodobno i gnjev, srdžbu. Poštuje ih zbog njihove savjesnosti, zbog revnosti obdržavanja Božjega zakona, oni imaju učiteljsku, ‘Mojsijevu’ stolicu, s druge strane, Isus je na njih gnjevan jer im njihovo ponašanje ne odgovara riječima koje naučavaju. Njihovo ponašanje naziva duhom prijetvornosti, laži. Tko želi Božju riječ tumačiti i drugima prenositi, mora se i sam truditi, u životu je odjelotvoriti. Oni koji tumače, moraju biti krajnje ponizni, nasljedovati Boga u svojim postupcima, zračiti Boga i njegovo smilovanje. Nastavi čitati

02. KOR BIBLIJSKA PORUKA DANA – b

II. KORIZMENI TJEDAN – PONEDJELJAK
02. KOR – Svagdan

BIBLIJSKA PORUKA DANA

BOG – MJERILO NAŠEGA LJUDSKOGA PONAŠANJA
Lk 6,36-38

Korizmeno je vrijeme nešto poput škole ili učilišta gdje se učimo duhovnom životu.
Dalo bi ga se podijeliti u dva razdoblja, dva polugodišta ili semestra.
Prva četiri dana nakon Čiste srijede daju nam našu životnu orijentaciju. Stavljaju nas pred izbor, kojim putem krenuti. Nude nam duhovni kompas, orijentaciju.
Potom u prvoj polovici korizmenoga vremena – kroz tri tjedna – Crkva nam i Sveto pismo nude studij kršćanske duhovnosti. Kakav treba biti naš duhovni život. Vrijeme je to posvećena katekumenata u ranoj Crkvi kad su se još nekršteni pripravnici spremali za sakrament krštenja u uskrsnoj noći. Izgraditi u sebi duhovne stavove. Izgraditi odnos prema Bogu i prema bližnjemu. Odnos prema sebi, prema darovima koje nam Bog daje. Prava škola duhovnoga života – tako su čitanja birana i tako nam se nude. Nastavi čitati

02. KOR – PROPOVIJEDI – AB

II. KORIZMENI TJEDAN – NEDJELJA
02. KOR (B) – DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

PROPOVIJEDI

Svijetli trenuci

Odmah na početku korizmenog vremena Crkva čita Evanđelje koje na prvi pogled ne spada u ozbiljnost pokorničkog vremena: “preobraženje” Isusovo na visokoj gori. Kako to da se baš odlučila za taj izbor? Čas ili trenutak događaja objašnjava njegovo mjesto u korizmenom vremenu.

Isus je na putu iz Galileje prema Jeruzalemu. Sve jasnije govori svojim pratiocima da su pred njim teški dani. Otvoreno govori o tome da ga u Jeruzalemu čeka odbacivanje, muka i smrt. Za njegove pristaše situacija je žalosna. Ne mogu razumjeti kako će se to dogoditi. Očekuju od Isusa pobjednički put, oslobođenje svoje zemlje, i svoga naroda od okupatora i tlačenja. Nastavi čitati

01. KOR – PROPOVIJEDI – g

I. KORIZMENI TJEDAN – SUBOTA
01. KOR – Svagdan

PROPOVIJEDI

Lk 7,36-50

Kada pomislimo da dobro poznajemo Isusa, on nas uvijek iznenadi i zbuni svojim postupcima. Tako je i sa događajem iz današnjeg Evanđelja po Luki. Ali kada dublje umom i srcem proniknemo u njegove riječi i postupke iz današnjeg evanđelja, pronalazimo veliku Božju istinu koju je Isus došao objaviti čovjeku – da nas Bog ljubi.
To je glavna poruka Isusova života i njegova djelovanja. Bog nas ljubi do te mjere da je za nas i za naše spasenje dao svoga Sina koji je podnio strahovitu muku i sramotnu smrt na križu. Ali takav je naš Bog. Naš Bog je sama ljubav i milosrđe! Nastavi čitati

01. KOR – BIBLIJSKA MISAO DANA – c

I. KORIZMENI TJEDAN – UTORAK
01. KOR – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

OČE NAŠ KOJI JESI NA NEBESIMA
Mt 6,7-15
Čuli smo iz Isusovih usta molitvu Očenaša. U Novom zavjetu imamo dvije inačice te molitve, kraću u Luke i dulju u Mateja. Svi se izričaji u Očenašu daju pronaći u molitvenoj praksi Staroga zavjeta i židovske molitvene prakse, ali je iz svega postojećega Isus otkao nešto jedincato i jedinstveno u povijesti čovječanstva. Sadržaj Očenaša i poredak molitava govore nam ne samo o načinu, nego izriču gotovo sve o Bogu i svijetu, uređuju odnos prema Bogu i čovjeku pred tim Bogom.
Molitva Očenaša je zacijelo najčešće izgovorena i moljena molitva na svijetu. Mole je svi kršćani, dok Zdravomariju mole redovito katolici. Očenaš nije molitva za svakoga. To je molitva za Isusove učenike. Prisjetimo se okolnosti u Luke. Isus je na jednom mjestu molio, i promatrajući njega i njegovu molitvu, molitveni stav, dolaze mu učenici i mole ga da ih nauči moliti kao što je i Ivan učio svoje učenike moliti i molitvi. Nakon te zamolbe Isus otvara svoja usta i uči ih Očenašu. Daje im smjer i način molitve. Dakle, prvenstveno učenici. Ne narod, budući da to dolazi do izražaja ponajvećma u četvrtoj molitvi, za kruh svagdanji, čime smjera na nadničare u to doba u Palestini, ali i na Isusove učenike koje Isus odašilje bez igdje išta u misije. Bogataši ne moraju moliti za kruh jer u njih kruha ima dovoljno, nekada i u izobilju.
Kao što rekosmo, to je molitva Isusovih učenika. U svakome retku riječ je o tome kako Isusovi nasljedovatelji trebaju zaboraviti sve svoje osnovne osobne želje i životne planove, kako trebaju željeti i htjeti samo ono što Bog hoće. Oni se moraju truditi oko ozbiljenja Božjega plana u svijetu. Taj pak plan je spasenje svih ljudi. Po sebi je to i opasna molitva. Nastavi čitati

2202 – BIBLIJSKA MISAO DANA – KATEDRA SVETOGA PETRA

KATEDRA SVETOG PETRA
22. VELJAČE, Blagdan 

BIBLIJSKA MISAO DANA

PETROVA STOLICA U SLUŽBI IZGRADNJE I JEDINSTVA CRKVE
Mt 16,13-19 (Prema mislima Benedikta XVI.)

Danas zapadna liturgija slavi blagdan Katedre svetog Petra. Riječ je o vrlo staroj tradiciji, potvrđenoj u Rimu od IV. stoljeća, kojom se zahvaljuje Bogu za poslanje povjereno apostolu Petru i njegovim nasljednicima. Riječ “katedra” doslovno označava biskupsko nepomično sjedalo, postavljeno u crkvu majku neke biskupije, koja se stoga i naziva “katedrala”, te je simbol biskupove vlasti, a posebice njegova “učiteljstva”, to jest evanđeoskog nauka što ga je on, kao nasljednik apostola, pozvan čuvati i prenositi kršćanskoj zajednici. Kad biskup preuzima odgovornost za mjesnu Crkvu koja mu je povjerena, on, noseći mitru i pastirski štap, sjeda na katedru. S toga će sjedala, kao učitelj i pastir, voditi hod vjernika u vjeri, nadi i ljubavi. Nastavi čitati

01. KOR – NEDJELJA – Papin nagovor uz Anđeo Gospodnji (B)

Lk 4 11-13Korizma je vrijeme duhovne borbe
Draga braćo i sestre, dobar dan!
U prošlu srijedu, obredom pepeljenja, započela je korizma, a danas je prva nedjelja toga liturgijskog vremena u kojem se spominjemo četrdeset dana koje je Isus proveo u pustinji, nakon krštenja u rijeci Jordanu. Sveti Marko piše u današnjem Evanđelju: “I odmah ga Duh nagna u pustinju. I bijaše u pustinji četrdeset dana, gdje ga je iskušavao Sotona; bijaše sa zvijerima, a anđeli mu služahu” (1, 12-13). Ovim jezgrovitim riječima evanđelist opisuje kušnju u koju se Isus dobrovoljno upustio prije početka svog mesijanskog poslanja. To je kušnja iz koje Gospodin izlazi kao pobjednik i ona ga priprema na naviještanje evanđelja Kraljevstva Božjega. On se, u tih četrdeset dana samoće, borio sa Sotonom “prsa o prsa”, raskrinkao njegove kušnje i pobijedio ga. I u njemu smo svi mi pobijedili, ali taj “pobjednički duh” moramo zadržati u našoj svakodnevici. Nastavi čitati

SUBOTA NAKON PEPELNICE – BIBLIJSKA MISAO DANA

KORIZMENO VRIJEME – SUBOTA
SUBOTA NAKON PEPELNICE – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA 

POZIV LEVIJEV I GOZBA U NJEGOVOJ KUĆI

Lk 5,27-32

Zauvijek će ostati zagonetkom kako to pojedinci doslovce ostavljaju sve i zapućuju se u nepoznato, u pustolovinu za ovim nepoznatim, za Isusom sinom Marijinim in Nazareta. Isto to bijaše s Petrom i Andrijom, Ivanom i Jakovom, na obali Galilejskoga mora. Oni ‘brže bolje’ ostaviše sve, i pođoše za Isusom. Kakav je to magnetičan pogled imao Isus da su mu se pojedinci smjesta povjeravali? I što je vidio Isus u tim pojedincima, što je on vidio u Matejevim-Levijevim očima kad je prolazio pored njegove carinarnice? Možda ćemo odgovor pronaći u potonjem Isusovu tumaču: “Milosrđe mi je milo – ne paljenice! Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesnici! Došao sam zvati grješnike!”

Možda je tu i razlog i temelj za promjenu i preobrazbu cijeloga života, razlog zašto je Levi smjesta postao Isusov učenik. Obraćenje nije nikada rezultat nekakva slučaja ili trenutka, nego je to kao provala brane. Da je Levi bio sretan i zadovoljan svojim životom, poslom, zanimanjem, ne bi se upustio u Isusov zov. Nije život samo u jelu i odijelu, novcu i uživanju. Postoji nutarnja napetost i nezadovoljstvo koje jednom izbije na površinu kao munja iz oblaka. Munja dolazi od trenja i naboja, kao pražnjenje.

Tako i ovdje, samo jedna riječ: “Slijedi me!” – bijaše kao udar groma i munje u Levijevo srce. Matej-Levi ostavlja sve i ide u novu slobodu. Odakle, dakle, ta spremnost? Odakle odricanje od života, karijere, bogatstva, posjeda, i priključivanje tomu putujućem propovjedniku koji pod milim nebom ništa nema, ni kuće ni kućišta. Ide on samo prašnjavim putovima i puteljcima Galileje, često umoran,gladan, siromašan, a zimi moralo je biti hladno. Što je dobio Levi zauzvrat za svoje odreknuće od unosna posla? I tu se javlja vječni problem, biti ili imati! Nastavi čitati

ČISTA SRIJEDA – Propovijedi

pepelnica 2KORIZMENO VRIJEME –  
ČISTA SRIJEDA –  Svagdan
Propovijedi

Peplnica ili čista srijeda
Poruka Pepelnice s kojom počinje preduskrsno pokorničko vrijeme dade se sažeti u jednoj rečenici: “Obrati se čovječe, dok još imaš vremena!”
Poziv na obraćenje, s kojim se često susrećemo u Bibliji, poprima na Pepelnicu osobitu hitnost, jer nas podsjeća na to, da ne možemo vječno računati s vremenom. Naš zemaljski život je ograničen, on je poput leta zrakoplova pokraj nas.
Zato moramo koristiti vrijeme: činiti dobro, odbacivati zlo, živjeti tako, da se svidimo Bogu. Tako promatrana, Pepelnica je ozbiljan dan-dan hitne opomene, i mi razumijemo, zašto je ona zajedno s Velikim petkom glavni dan posta Crkve. Nastavi čitati