ISUS: KRIŽ I NASLJEDOVANJE

ISUS: KRIŽ I NASLJEDOVANJE
Mt 16, 24-28
Isus poziva na nasljedovanje i postavlja uvjete pod kojima čovjek može biti njegov učenik. Isus – Mesija i Božji Sin – ide putem patnje i križa, poziva i svoje najbliže da ga na tome putu slijede. On je budući sudac svijeta koji će ljudima suditi i naplatiti prema njihovim djelima. Sve do ponovnoga Isusova dolaska Crkva hodi u znaku Isusova zahtjeva – nasljedovanja i nošenja križa, prihvaćanja patnje. Samo onaj tko je na to spreman, može biti Isusov učenik. A nasljedovati Isusa znači zanijekati samoga sebe, uzeti svoj križ na sebe, ići za Isusom ustopice. Nastavi čitati

ŠTO NAS NOSI NA MORU ŽIVOTA?

ŠTO NAS NOSI NA MORU ŽIVOTA?
Mt 14, 22-36
Nakon što je umnožio kruhove i nahranio kruhom tisuće u pustinji evanđelisti Matej, Marko i Ivan izvješćuju kako se Isus povukao sam u goru da moli. Molitva je ona bitna protežnica njegova života, on živi iz razgovora s Ocem, iz dvogovora s Nebom. Tu se odvija intimna priča između Oca i Sina – u molitvi, u Duhu Svetome. Potom svi izvješćuju kako je Isus u pramazorje hodio po vodi, dok su se učenici mučili s valovljem i protivnim vjetrom. Ali onda u nastavku svi izvjestitelji stavljaju svoje posebne naglaske.
U Marka učenici su zaprepašteni, pitaju se u čudu, tko je ovaj, da čak morem hodi. Kod Mateja imamo Isusa kako hodi i učenike smiruje govoreći im kako je on to glavom. Jedino u Mateja Petar hodi po vodi na Isusovu riječ. Petar počinje sumnjati u trenutku kad je odvratio pogled od Isusa i prepao se valovlja. Počeo tonuti u dubine, u provaliju mora, gubiti tlo ali i život pod sobom. Isus ga hvata za ruku i spasava od potonuća. Nastavi čitati

17. NKG – PETAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

XVII.  TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
17. NKG – Sv. Ignacije Lojolski, prezbiter
Spomendan

BIBLIJSKA MISAO DANA

ISUSOVA NEPRIHVAĆENOST U ZAVIČAJU

Mt 13, 54-58

Po završetku svoga govora o usporedbama Isus dolazi u svoj zavičaj, mjesto gdje je odrastao. U svojim je slikama, prispodobama pozivao ljude na odluku biti-ili-ne-biti, govorio je o veličini sreće, pronađe li čovjek životno blago, o nesreći i malodušju ako se čovjek ne odluči. Dolazi u svoj zavičaj, u Nazaret, i tu doživljava teški poraz zbog uskoće i uskogrudnosti svojih sumještana među kojima je odrastao.

Dok ga drugi već prepoznaju kao proroka, kao Mesiju koji čini djela i naučava kao onaj koji ima vlast i moć, dotle imamo i suprotni tabor onih koji ga sve jasnije odbacuju, ne vjeruju mu. Od svih skupina u Novome zavjetu koje odbacuju Isusa i njegovo mesijansko poslanje ovaj je prizor u Nazaretu od svih najneobičniji, najčudnovatiji. Čuju oni i spoznaju kolika je mudrost u njemu, slušaju o čudesima koja čini. I pomislili bismo da će ga otvorena srca i duha prihvatiti, objeručke. Upijati će njegovu riječ, žudno, oči će im se cakliti od sreće da je nešto takvo odraslo među njima, željet će ga se dotaknuti, ispružat će prema njemu ruke, liječit će ih i spasavati. Ali od svega toga ništa. Nastavi čitati

17. NKG – ČETVRTAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

RIZNICA ISUSOVA SRCAXVII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
17. NKG – Svagdan ili: Sv. Petar Krizolog, biskup i crkveni naučitelj

BIBLIJSKA MISAO DANA

RIZNICA ISUSOVA SRCA
Mt 13,47-53
Osim prispodobe o blagu i dragulju zabilježio je Matej i usporedbu o mreži koja hvata svakovrsne ribe. Imamo pred sobom Isusovu viziju konačnog suda kao i u prispodobi o kukolju u žitu, odnosno o konačnoj razdiobi između ovaca i jaraca. Ribari na obali u razvrstavanju ulova. Male i nejestive ribe bacaju se natrag u jezero i neka ondje posluže velikima kao hrana. Tako će biti i na kraju svijeta. Konačni i završni čin presude čin je ljubavi i skrbi koja se brine i o kukolju te nejestivim ribama. I kukolj dovoljno dobar za vatru. Na kraju sve nečemu služi. Pitamo se, koji su kriteriji razaznavanja prema kojima se obavlja razlučba. Prema čemu se ravna razdioba žita od kukolja, ovaca od jaraca, jestivih od nejestivih riba? Nastavi čitati

2907 – SV. MARTA – Biblijska misao dana

Iv 11, 9-27SV. MARTA
Spomendan

Iv 11, 9-27

Prema Ivanovu Evanđelju Marta iz Betanije bijaše Lazarova i Marijina sestra. Ime joj znači u prijevodu „Gospodarica“! Isus je rado bio gost u njihovoj kući, možda su to jedini istinski Isusovi prijatelji prema evanđeljima. Marta je bila očito starija, ona se energično brinula prema Lukinu Evanđelju oko svega (Lk 10,42; Iv 12,2), bila je nešto kao glava kuće. Međutim, Isus joj prigovara uz fini humor, kako je samo jedno potrebno. Njoj je Isus uputio riječi: “Ja sam uskrsnuće i život…” (Iv 11,25), a prema Ivanovu Evanđelju ona prva priznaje Krista Sinom Božjim koji ima doći na ovaj svijet. Pronaći ćemo te izričaje i za susreta prvih učenika s Isusom u Ivanovu drugom poglavlju, ali ovdje je izričito mesijansko priznanje Krista Gospodina. Nastavi čitati

17. NKG – UTORAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

Mt 13,36-43

XVII.  TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
17. NKG – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

NIKAKVO PREURANJENO RAZDVAJANJE DOBRIH I ZLIH
Mt 13, 36-43
Prethodno je Isus govorio o pšenici i kukolju, zapravo o otrovnome ljulju, koji je posijao njegov neprijatelj među njegovo sjeme, krišom, noću. Domaćin ne dopušta da se čupa ljulj prije žetve jer je u opasnosti i zdravo žito. Sve treba rasti zajedno, do konačnoga obračuna. Isusov je govor jasan: U Crkvi, na njegovoj njivi ima dobrih i zlih, svetaca i grješnika, pobožnika i bezbožnika. Ne dopušta nikakav revnosni fanatizam koji bi htio trijebiti korov. Nastavi čitati

2607 – Sv. Ana

Propovijed dr. Tomislava Ivančića na blagdan sv. Ane u Rudešu 26.7.2013.

Poštovani i dragi sudionici ovog slavlja sv. Ane, zaustavimo se na trenutak na ovome što smo čuli jer ako ste čuli čitanja pa i propovijed, a niste o tome razmišljali, sve ćete zaboraviti i sve će biti uzalud. Ali ako ste čuli, razmišljali i ponijeli ih kući, tada nosite Isusa u svoju kuću i tada će Zagreb biti blagoslovljen. Svi vi koji ste ovdje u crkvi, ali i vi koji ste na valovima Radio Marije, sjetimo se da smo u kući sv. Ane. Ona nas je ovdje primila u svoju kuću i sjetimo se da nam je ovdje biti onakvima kakva je bila Marija u kući Marte i Marije. Marta je posluživala, brinula se da sve bude dobro, da gosti budu počašćeni, a Marija je sjela do Isusovih nogu i slušala, slušala i slušala Njegovu propovijed. Slušala je Njegovu riječ. Marta sva umorna i oznojena, kao i mi ovdje, pokušala je Isusu reći: „Daj reci mojoj sestri, pa vidiš kako se mučim. Ne mogu sve sama prirediti. Vas dvanaest apostola, pa još vi i drugi“. Isus joj na to reče: „Marta, sve je drugo nekorisno i ne vrijedi. Marija je izabrala najbolji dio.“ Nastavi čitati

1307 – Majka Božja Bistrička – Propovijedi

1439444623_5_38_photoNe može se pjevati “Rajska Djevo, Kraljice Hrvata” i smišljati zlo protiv bližnjega!

Kad je glavar jedne redovničke družbe ležao na samrti, i njegova se redovnička braća okupila oko njegove smrtne postelje, reče mu jedan od braće: “Oče, mi ne sumnjamo, da si ti na putu u nebo i da ćeš naskoro ući u vječni život. Zato te molimo, ne zaboravi nas, i budi nam zagovornik kod Boga!” A on ih pogleda blago ali i ozbiljno i reče im: “Pokažite se toga dostojni, da mogu za vas posredovati kod Boga. Onda ću vam rado ispuniti molbu!” Nastavi čitati

13. NKG – ČETVRTAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

XIII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
13. NKG – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

Isus liječi dušu i tijelo
Mt 9, 1-8
Zgodu o iscjeljenju uzetoga donose sva trojica evanđelista, i Matej, i Marko, i Luka. Kod Marka je daleko dramatičnije opisan prizor kako četvorica donose na nosiljci, čak skidaju krov i spuštaju uzetoga pred Isusa. Dosada smo vidjeli kako Isus čisti gubavca od gube, kako kroti prirodu, kako ruši demonsku silu nad čovjekom. Lomi đavolsku moć. Isus ima ovlast opraštati i grijehe. To je središnja poruka ove zgode o iscjeljenju uzetoga, paraliziranoga.
Isus, vidjevši njihovu vjeru, reče uzetome: Sinko, opraštaju ti se grijesi! Ne poziva Isus uzetoga da se ispovijedi, da prizna svoje grijehe, da se kaje za počinjeno. Mi i ne znamo što je čovjek u životu počinio, u čemu je njegova krivnja. Dovoljna je samo nazočnost Isusova koja ulijeva snagu i podiže. Isus se očituje onome tko mu vjeruje preko čuda. Čudo u duši i na tijelu jer je Isus u svojoj pojavi božansko čudo među nama.
Isus nije podignuo svoju ruku niti upro svojim prstom u grješnika. Nije mu spočitnuo nikakav prijestup niti mu je ugonio u dušu novi strah ili krivnju, već djeluje upravo suprotno svim našim očekivanjima, ali i našoj svakodnevnoj praksi. Ni nama nije jasno u čemu se sastojao grijeh ovoga uzetoga, pod kakvim je osjećajima krivnje živio i svoj život provodio, što je uzrokom njegove paraliziranosti. Znamo koliko toga danas ljude paralizira, radno mjesto, sustav u kome živimo, obitelj, djeca, koliko je nutarnjih i vanjskih prisila koje čovjeka jednostavno zarobljuju i blokiraju da je nesposoban za bilo što. Ljudi ne mogu nositi svoje terete, pod njima padaju. Ovdje pak nakon ozdravljenja bolesnik uzima svoju postelju i zapućuje se svojoj kući. Ne mora biti više nošen, nestalo je uzetosti. Uzetosti bića i bitka, uzetosti egzistencije kao takve. Nastavi čitati

13. NKG – SRIJEDA – BIBLIJSKA MISAO DANA

XIII. TJEDAN KROZ GODINU –  SRIJEDA
13. NKG – Svagdan 

BIBLIJSKA MISAO DANA

Isuse, ostani s nama – trebamo Te
Mt 8,28-34

Učenici imaju slabu ili nikakvu vjeru, ostali svijet gotovo nikakvu, a demoni slute kako im je s Isusom došao kraj. Ponovno imamo jasnu piščevu nakanu izraziti kako s Isusom dolazi i stvarna revolucija u svijet, čišćenje svijeta od demonskih sila. Dolazi sud demonima! U središtu je Isusova pobjeda nad paklenim silama, kojih je prema Markovu Evanđelju ovdje cijela legija, te njihov konačni poraz.U izvorniku stoji kako se “stado obruši u more”, ali onda se odmah nadovezuje u pluralnom obliku “i svi poginuše u vodama”. Misli se na demone. To je naglasak cjelokupnoga izvješća. Isus im presuđuje na drastičan način, što ćemo potom susresti i u Knjizi Otkrivenja gdje se Sotona baca u ognjeno more. Nastavi čitati