BEZGRJEŠNO SRCE MARIJINO – Propovijedi

Bezgrješno Srce MarijinoBEZGRJEŠNO SRCE MARIJINO – Propovijedi

Jučer smo slavili Presveto Srce Isusovo, ili njegovo božansko Srce. Danas slavimo Srce njegove Majke – njezino bezgrješno srce, prečisto. Današnja je svetkovina samo jeka – eho jučerašnjega. Oba su srca probodena: Isus u Getsemaniju:”Oče, budi volja tvoja!”, a Marija anđelu: “Neka mi bude po tvojoj riječi!” Ta dva srca, tako draga svakome vjerniku-katoliku, ta dva srca koja kucaju za čovječanstvo, za ljude.
Otvorimo li Novi zavjet, naići ćemo upravo kod evanđelista Luke nekoliko puta spomen na Marijino srce. Za anđelova navještaja ona je razmišljala u sebi, svome srcu, što bi taj pozdrav značio. Potom se dvaput govori kako je ona sve pohranjivala u svome srcu – sve riječi, i događaje, kako je u svome srcu bila nešto kao živo pamćenje, sjećanje. I onda Šimunovo proroštvo o maču koji će probosti njezino majčinsko srce zbog njezina Sina. Ispunilo se to pod križem. Nastavi čitati

Oglasi

09. NKG – ČETVRTAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

IX. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
09. NKG  – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

NAJVAŽNIJA ZAPOVIJED?

Mk 12, 28b-34

Isusovi protivnici smjenjuju se pred njim na tekućoj vrpci. Najprije smo imali farizeje i herodovce koji mu postavljaju zamku, potom imamo saduceje koji pitaju spram uskrsnuća mrtvih u slici one žene koja je imala sedmoricu muževa, a danas imamo jednoga pismoznanca koji mu postavlja pitanje nad pitanjima, pitanje spram najvažnije zapovijedi u Zakonu. Sve same klopke, zamke, žele ga uhvatiti u riječi. Čovjek može pitati zainteresirano, neutralno, onako usput, ili pak životno pitati. Sva su pak ova pitanja iz zla i pokvarena srca koja misle kako Isusa upropastiti, a s druge srane imamo Isusa koji savršeno mirno i hladno, s jasnoćom i smirenošću daje odgovore.

Čini se da je ovaj pismoznanac pristupio Isusu bez pozadinskih, zakulisnih misli, ne da bi ga iskušao ili mu stavio neku stupicu kako bijaše u prethodnim prizorima. On dolazi i pita spram najvažnijega propisa u Zakonu. Zapravo on pita spram onoga što je to najvažnije u životu, do čega nam je najviše stalo. I svatko od nas zna za takva pitanja. Ako je netko u očaju, pita se, čemu zapravo još živi. Ako se netko dosađuje, on se i nehotice pita, koji je smisao njegova života. Samo kad se čovjek osjeća zbiljski sretnim, takva pitanja ne naviru. Onda se odgovor nameće sam po sebi. Ali na kraju ipak čovjek postavlja sebi pitanje: Čemu ovih mojih nekoliko desetljeća na ovoj zemlji? Čemu ovo sve služi, čemu živim? Za što živim? Nastavi čitati

09. NKG – SRIJEDA – BIBLIJSKA MISAO DANA

USKRSNUĆE MRTVIH, ŽIVOT VJEČNI?

Mk 12,18-27
Ma koliko bilo pitanje koje su postavili saduceji – a oni su nijekali uskrsnuće mrtvih – s jedne strane i smiješno, i konstruirano, ono ipak predstavlja srčiku svih naših nadanja i očekivanja u životu.Naime, postoji li vječni život, ima li vječnoga života ili ga nema? Smijemo li se nadati uskrsnuću od mrtvih, onkraj smrti? Na tome se odlučuje sve, s time stoji ili pada naša vjera.
Oduvijek je to pitanje zanimalo čovjeka, od onih iz vremena našega krapinskog čovjeka i neandertalskih vremena. Značenje toga pitanja napose je lijepo osvijetlio francuski genijalac Blaise Pascal u svojim suočavanjima sa skepticima svoga vremena. Čuvena je njegova klađenje sa skepticima. U razgovoru s onim koji dvoji spram vječnoga života on ulazi u okladu: Ako mi netko rekne, daj mi dokaz za vječni život? I ne dolazi li u pitanje glede vječnoga života ovaj moj sadašnji život kojim živim? Ne propuštam li ovostranost na račun onostranosti? – Pascal odgovara: Pa usporedi obje stvarnosti međusobno. Stavljam, odnosno dajem prednost vječnom životu i vjeri u onostranost naspram prolaznoga života u ovostranosti. – I tko gubi okladu? – Pod pretpostavkom da si u pravu, ja gubim okladu, i nema vječnosti. I što bih u tome slučaju izgubio? Mjereno s vječnošću, beskrajem, doslovce ništa ne bih izgubio. Ništa ne bih izgubio u odnosu na vječnost. A sad pak što se tebe tiče: Pod pretpostavkom da si dobio okladu, da postoji samo ovostranost, ovaj život: Što imaš u rukama? Nekoliko desetljeća, ako se čovjeku posreći u životu, nešto malo prosječne i prolazne sreće, i za svu vječnost nemaš ništa. A tek, ako gubiš okladu, i ako postoji vječnost: Postoji beskonačnost, ti si izgubio, propustio misliti na nju. U tom slučaju gubiš sve, i to sve za ništa. Promisli, odvagni i izaberi, gdje je težina dokaza? Ne možeš izbjeći izboru i odluci. I na kraju ćemo vidjeti… Nastavi čitati

09. NKG – UTORAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

IX. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
09. NKG  – Svagdan
BIBLIJSKA MISAO DANA

ČIJU SLIKU NOSIM – ISUSOV REALIZAM

Mk 12, 13-17

Čuli smo svima znanu klopku koju postavljaju Isusovi protivnici. Vrijeme kad se ovo odvijalo jest negdje nakon Cvjetnice i prije Pashe. Sav je grad uskomešan, nabrušen protiv Rimljana, Pilat je umarširao sa svojim trupama u grad za blagdan da održava red i mir. Tlo je užareno, politički naboji prisutni, a Isus kao stranac iz Galileje nalazi se između svih fronti i stranaka. Mrze ga herodovci, isto tako i farizeji, književnici, saduceji, a poglavito Veliko vijeće i svećenstvo. Nepoželjan je u gradu i zato se urotiše svi protiv njega, i dojučerašnji najljući neprijatelji. Stoga mu stavljaju klopke, žele ga uhvatiti u riječi. “Smijemo li – trebamo li davati caru porez ili ne?” Odgovori li Isus s ‘da’, s njime je gotovo u očima naroda. Mesija koji paktira s Rimljanima ne može biti Mesija. Odgovori li s ‘ne’, svrstava se u buntovnike i prevratnike te time potpada pod rimsko zakonodavstvo koje s buntovnicima obračunava na krajnje okrutan način, smrtnom kaznom na križu. Nastavi čitati

Sv. Bonifacije “apostol Njemačke”

Sveti Bonifacije “apostol Njemačke”

Draga braćo i sestre, danas ćemo se zadržati na velikom misionaru iz 8. stoljeća koji je pronosio kršćanstvo u Srednjoj Europi, svetom Bonifaciju, koji je ušao u povijest kao “apostol Njemačke”. Zahvaljujući marljivosti njegovih životopisaca posjedujemo brojne podatke o njegovu životu: rodio se u anglosaksonskoj obitelji u Wessexu oko 675. i na krštenju je dobio ime Winfrid. Vrlo mlad ulazi u samostan, privučen monaškim idealom. Budući da je posjedovao velik intelektualne sposobnosti, činilo se kako ga čeka mirna i briljantna karijera učenjaka: postao je učitelj gramatike, napisao nekoliko rasprava, sastavio i nekoliko pjesama na latinskom. Nakon što je oko tridesete godine života zaređen za svećenika, osjetio se pozvanim na apostolat među poganima toga kontinenta. Velika Britanija, koju su tek stotinu godina ranije evangelizirali Nastavi čitati

TIJELOVO – PROPOVIJEDI

Mk 14, 12-16.22-26Svima nam je poznato da ukoliko se dobro i obilno hranimo, a ne krećemo se ili ne radimo fizičke poslove ili ne vježbamo, da ćemo izići iz forme, više nećemo biti okretni. Neka novija istraživanja govore da ako se ne bavimo tjelesnim aktivnostima, da to utječe i na našu psihičko zdravlje i mentalne sposobnosti. Nastavi čitati

PRESVETO TROJSTVO – Nedjeljne propovijedi – (B)

Kršteni na ime Oca i Sina i Duha Svetoga
Svetkovina Presvetog Trojstva:

Ova svetkovina ne slavi konkretni događaj iz povijesti spasenja kao većina drugih u toku liturgijske godine. Slavi vjersku istinu koja se u Crkvi iskristalizirala nakon općih sabora u Niceji god. 325. i Carigradu god. 381. Pod navalama arijanizma koji je u ime jednote Boga Biblije zanijekao božansku jednakost Krista i Duha Svetog s Ocem. Oko god. 800. nastala je prigodna misa u čast Presvetog Trojstva koja se posebno slavila u Španjolskoj i Francuskoj. Polagano je prihvaćen posebni blagdan u benediktinskim samostanima u čast Presvetog Trojstva, a tek god. 1334. uveden je u sveopću Crkvu. Slavimo ga u nedjelju iza Duhova kao zahvalu za dovršeno djelo spasenja koje je Otac izveo u Sinu raspetom i uskrišenom po Duhu Svetomu. Nastavi čitati

07. VAZ – ČETVRTAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

VII. VAZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
BIBLIJSKA MISAO DANA

JEDINSTVO U LJUBAVI, LJUBAV U JEDINSTVU

Iv 17, 20-26

Čuli smo završni odlomak Isusove Velikosvećeničke molitve. Usrdna molitva za jedinstvo i učenika, i svih potonjih kršćana. Jedinstvo Crkve temelji se u savršenom jedinstvu između Oca i Sina. Kao što Otac nije zatvorenost u sebe, okrenutost prema sebi, ne živi za sebe, nego sve predaje Sinu, i kao što se Otac prema Sinu definira, za Sina živi, Sina ljubi, njemu predaje svu svoju božansku moć i vlast i šalje ga u svijet, tako moraju biti i učenici upućeni jedni na druge, jedni za druge živjeti i svjedočiti Božju ljubav i jedinstvo.

Isus baca pogled u daleku budućnost. I moli za jedinstvo svih onih koji će tijekom stoljeća i tisućljeća u njega vjerovati i njegovima se priznavati: Moli da svijet upozna i povjeruje da je Otac poslao upravo njega, završnu svoju riječ u svijet. Tek jedinstvom u vjeri i ljubavi te u Isusovoj istini učenici mogu biti pred svijetom vjerodostojni svjedoci Božje ljubavi i istine Isusa Krista u svijetu. Nastavi čitati

07. VAZ – UTORAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

VII. VAZMENI TJEDAN – UTORAK
BIBLIJSKA MISAO DANA

VJEČNI ŽIVOT – UPOZNATI OCA
Iv 17, 1-11a
Sljedećih nekoliko dana slušat ćemo iz Ivanova Evanđelja sedamnaesto poglavlje poznato kao Isusova Velikosvećenička molitva. Molitva je jednostavno izljev Isusova bića i srca. Isus se sav pretače u molitvu Ocu. Isus se od svojih oprašta molitvom. Sve što svojima ima reći i ostaviti – oporučno – prelijeva u usrdnu molitvu Ocu. Molitva je to da upoznaju učenici Oca i onoga koga je on poslao, Isusa Krista. Tako će biti baštinici vječnoga života. Nastavi čitati

05. VAZ – Ponedjeljak – Biblijska misao dana

Iv 14,21-26V. VAZMENI TJEDAN –  PONEDJELJAK
Biblijska misao dana

TKO MENE LJUBI, OBDRŽAVA MOJE ZAPOVIJEDI
Iv 14,21-26
S četrnaestim poglavljem započinju u Ivanovu Evanđelju tzv. Isusovi oproštajni govori. Što iza njega ostaje nakon njegova odlaska? Što ostaje od osobe, što od poruke, što ostaje od učenika? Isus od njih ide. On zorno i jasno suprotstavlja sebe i svijet, dva nepomirljiva tabora. Na jednoj strani imamo Duha istine, Boga istine, na drugoj Kneza tame, kontrast kakav vlada samo između svjetla i tame, sunca i sjene, života i smrti. Učenici se pitaju, ali teško da mogu dobiti u ovom trenutku puni odgovor. Isus im jamči prisutnost Duha, Pomoćnika, Branitelja, za koga im veli kako će ih on uvoditi postupno u svu, punu istinu.
I ovdje, za posljednjega susreta u fizičkom obličju, na završnoj pashalnoj večeri sa svojim Učiteljem učenici ne shvaćaju domete onoga što on čini. Ne shvaćaju domete ni pranja nogu, ni euharistije, ni oporučnih govora koje im za svu budućnost (p)ostavlja. Oni još uvijek imaju u svojim glavama i mislima nekakva židovskoga nacionalnog osloboditelja i mesijanske ideje tipične za nacionalističke ciljeve: Osloboditi se tuđega jarma, biti neovisna država, uspostaviti staro Davidovo kraljevstvo. Sve njihovo u odnosu na Isusa kruži oko toga, još nisu shvatili duhovske dosege Isusova poslanja. Nastavi čitati