06. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – AB

VI. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
06. NKG (B) – ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU

BIBLIJSKA MISAO DANA

BOG ŽELI ORIGINALE, NE PRESLIKE

Mk 1, 40-45

Matej smješta ovu zgodu s gubavcem odmah nakon što je Isus dovršio svoj Govor na gori. Možemo samo predočiti toga bijednika kome je zakon zabranjivao pojaviti se u društvu. Morao se držati na razmaku dobačaja kamena od ljudi ili bilo kakva skupa, a ako bi se slučajno približavao kakvu naseljenu mjestu, morao je nositi čegrtaljke i izvikivati da bi svatko čuo: “Nečist, nečist”. Nije li to činio, mogao je biti na mjestu kamenovan. Shvatimo ovaj prizor u svoj njegovoj dramatičnosti i napetosti. Čovjek stavlja sve na jednu jedinu kartu, a ta se zove: Isus.

Isus nevoljnika ne odbacuje, ne prekorava, ne odbija od sebe. Vidi sklupčanu bijedu koja samo jedno ponavlja: “Gospodine, ako hoćeš, a tebi je to moguće, možeš me očistiti. Vidim izdaleka da govoriš Božje riječi. Nitko kao ti ne bi mogao izgovarati takve riječi, činiti znakove, davati takve naputke, ako Bog nije s njime. Sad je u tvojoj ruci sve moje. Ljudi će me kamenovati jer sam prekoračio zakon i propise. Stoga mi se smiluj”. Nastavi čitati

05. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – g

V. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
05. NKG  – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

ČUDESNO UMNAŽANJE KRUHA

Mk 8, 1-10

Isus ne dopušta učenicima otpustiti svijet koji je s njime već tri dana, makar je dan poodmakao. Ne želi ih ostaviti u njihovoj bijedi i siromaštvu, osamljenosti, napuštenosti i ostavljenosti. Umnaža kruh uz silno pouzdanje u Oca. Kao da želi da svi bacimo pogled u davnu prošlost kad je Mojsije vodio narod kroz pustinju. Mojsije nije znao kako dočekati iduće jutro, u neprestanom je strahu za svoj život, toliko je puta bio u opasnosti da ga kamenuju. Sam Bog preduhitruje njegovo zdvajanje šaljući svako jutro manu za svaki novi dan. Kao da je time htio i sam Isus znakovito reći, od čega zapravo čovjek živi i što naš život nosi u biti. U Isusovu društvu i blizini čovjek je zbrinut i nemjerivo obogaćen. U njegovoj nazočnosti osjeća se djelić Neba, a ta zbilja umnažanja kruha u predvečerje nastavlja se u svakoj euharistijskoj gozbi gdje svatko od nas stavlja sebe i svoj život u Božje ruke, svjesni da ništa nemamo i da sve primamo zahvalno iz njegove ruke kao blagoslov s oltara. Moć je smrti slomljena u znakovitom kruhu života – euharistijskom Isusu – koji se daje svima koji žele služiti životu. Cijeli je svijet jedna velika ispružena ruka. Cijeli je svijet gladan i žedan, potreban i potrebit, kruha, pomoći, toplog obroka, udomljavanja. Postoji i sa svih strana dopire do nas neprestani SOS, neprestani zov za pomoći iz tolikih očiju, ispruženih ruku, slomljenih srdaca. I ne samo danas na Haitiju, nego posvuda u svijetu imamo more bijede i gladi, pogotovo za smislom. Tko može pružiti ljudima ono od čega mogu živjeti? Napredak, standard, veća proizvodnja ili potrošnja? Ili možda promjena odnosa, kako su govorili komunisti? Industrijski napredak u svakom pogledu čini ljude bezdušnijima. Novac ne usrećuje. Štaviše, konkurencija je sve veća, ljudi bezdušniji, nemilosrdniji u svom laktanju i guranju prema gore na društvenoj ljestvici. Međutim, jedno je jasno. Ni savršeno kompjuterizirana epoha, ni tvornice, ni ikoji ured ni ijedan društveni ustroj ne može pružiti ono od čega se može živjeti ili preživjeti. Ljudi skapavaju od žudnje za konačnim smislom, skapavaju zbog dezorijentacije, jer ne živi se samo od kruha. Stoga je stalni problem: Tko može pružiti ono od čega čovjek i ljudi mogu živjeti? Nastavi čitati

05. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – f

V. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
05. NKG – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

ISJCJELJENJE GLUHONIJEMOGA

Mk 7,31-37

U Isusovu se djelovanju obistinjuju i ozbiljuju sva obećanja, njegova je aktivnost ozbiljenje novog zaokreta u povijesti svijeta. Pred Isusom uzmiče svaka vrst bolesti i nemoći. Nestaje tlačiteljskih sila. Toliko je puta u prethodnim izvješćima Isus pozivao na slušanje. “Počujte i razumijte”, neprestani je refren u Isusovim ustima. Ni sami učenici ne razumiju te im nasamo tumači smisao svoje poruke i osobe. Nešto je shvatila Sirofeničanka koja moli za svoju kćerkicu. Stoga evanđelist na ovom mjestu ubacuje iscjeljenje gluhonijema čovjeka kako bi svojim čitateljima i slušateljima uprizorio o čemu je riječ kod Isusa te što je sve nova došlo s Isusom. Kako bi zajamčio novinu mesijanskog spasenja u Kristu, evanđelist u sljedećem poglavlju ponovno izvješćuje o novom umnoženju kruha, nerazumijevanju mnoštava i učenika, te otvaranje očiju slijepcu. Potrebno je otvoriti oči, uši, usta i srce kako bi se shvatila poruka koju donosi Isus u svojoj osobi. Nastavi čitati

05. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – e

V. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
05. NKG – Svagdan ili: Bl. Djevica Marija Lurdska

BIBLIJSKA MISAO DANA

NEPOPUSTLJIVOST I UPORNOST OJAĐENE MAJKE

Mk 7,24-30

Čvrsta vjera i upornost ove žene mogu doslovce posramiti učenike i farizeje, sve slojeve u židovstvu. Njima je najprije ponuđeno spasenje objavljeno u Isusovoj osobi, on je došao ponajprije svome narodu. Vlastiti ga narod odbacuje, dok jedna poganka prepoznaje u poniznosti snagu te osobe i želi barem nešto ‘otpadaka’, mrvica s obilnoga židovskoga stola. Riječ je ovdje o kruhu, izričito, ali neizravno i o problemu čista i nečista, što smo imali prethodnih dana, zatim vjere i nevjere. Isus nikada nije zagovarao bilo kakvu diskriminaciju na bilo kojoj osnovici. On je nadišao zakone obitelji, klana, plemena, naroda, biologije. Želi okupiti sve čovječanstvo pod svoje okrilje.

‘I psići dobiju nešto sa stolova svojih gospodara’. Žena ne popušta. Zaboravlja sve granice i ograde koje je dijele od drugoga naroda, zaboravlja posve sebe, zaboravlja na vlastiti ponos. Biva posve siromašna i malena. I u tom trenutku Isus je pogleda i smilova se riječima: Vjera je tvoja, ženo, velika. On je do kraja tu osobu iznutra zahvatio, ona je proključala, i mogla je samo izgovoriti riječi vjere. Ona najprije traži milost, zdravlje za kćerkicu, a Isus daje samoga sebe. I žena vjeruje te je ona odsada njegova vjernica, njegov prijatelj zauvijek. Nastavi čitati

04. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – e

Mk 6,7-13

IV. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
04. NKG  – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

BLISKOST I ZAUZETOST ZA ČOVJEKA OSVJEDOČUJU

Mk 6,7-13

Prisjetimo se trenutka uspostave Dvanaestorice, poziva i Isusove nakane. Ondje se veli kako ih je pozvao, odabrao, ‘načinio’, ustanovio da budu s njime te da ih šalje propovijedati i izgoniti nečiste sile. Nije ih pozvao da utemelje neku novu školu, akademiju, učilište ili veleučilište za izobrazbu ili pak da osnuju neku opatiju, samostan. Šalje ih kao misionare kako bi svoju osobnu djelatnost uvišestručio. Trebaju poput njega biti Božji glasnici, anđeli Radosne vijesti među ljudima. Daje im naputke, ali ih istodobno ovjerovljuje i oprema vlastitom punomoći. Ono što ima on, delegira na njih, naime daje im snagu riječi i djela. Nastavi čitati

0202 – BIBLIJSKA MISAO DANA – Prikazanje Gospodinovo

PRIKAZANJE GOSPODINOVO – SVIJEĆNICA, Blagdan

SvjećnicaDan posvećenoga života

Četrdeseti dan iza Božića na rukama Majke Marije Gospodin dolazi u hram da se sretne sa svojim narodom iz kojega se rodio i koji će ga razapeti.

Tada je živio u Jeruzalemu čovjek imenom Šimun. Bio je pravedan i pobožan i očekivao je utjehu Izraelovu. Duh Sveti bijaše na njemu. S malo riječi ocrtan je lik jednoga svetog, Božjeg čovjeka. Svaki kršćanin trebao bi se truditi da mu bude sličan: tj. da bude čovjek pun Duha Božjega, želja, nada i očeki­vanja; morao bi znati da nema sve što mu treba; tražiti i očekivati da mu netko moćan i svemoćan ispuni želje, popuni prazninu duše, ostvari nade i očekivanja. Čovjek je još uvijek sretan, dok se nada. Blaženi što su gladni i žedni svetosti i pravednosti, čuli smo u Govoru na Gori.

“Oni što su sebi dostatni…” što ne osjećaju potrebu drugoga nečega – stvarnosti različitih i viših nego što su one koje sada posjeduju, najnesretniji su ljudi”. Duše što nisu gladne Boga, svetosti, pravednosti, nadahnuća iz vječnosti umiru od gladi… Nastavi čitati

04. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – b

IV. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
04. NKG (I) –  Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

OPSJEDNUTI IZ GERASE
Mk 5,1-20
Vidjeli smo kako bijaše teška i opasna plovidba po uzburkanom jezeru u nesigurnoj lađi. Isus se zapućuje prijeko, na drugu obalu jezera, u poganski, gerazenski kraj. Prvi susret s poganskim svijetom protječe za Isusa također burno. Prvi susret s poganskim svijetom jest zapravo susret s demonskom silom. Židovi nisu imali veliko mišljenje o poganima. Bijahu za njih nečisti, uspoređivali su ih s psima i svinjama, njihova su prebivališta bila nečista, kao i grobovi. U ovome opsjednutom iz Gerase imamo predstavnika poganskoga svijeta pred Isusom. Taj svijet u ovome opsjednutome može iskusiti upravo u Isusu spas i otkupljenje, oslobođenje od svih tlačiteljskih demonskih sila. Te demonske sile nazivlju Isusa ‘Sinom Božjim’. Isus i njima kao i valovlju i vjetru zapovijeda, i oni ga slušaju.
Ovaj opsjednuti iz Gerase razdiran je u sebi, razdiran u svijetu, čovjek koji ne podnosi ni sebe ni svijet oko sebe. Čovjek koji ne traži da ga Isus oslobodi od demonskih sila, nego ga u očaju moli, da ga ostavi na miru, da ga ostavi u stanju u kakvu se nalazi. Imamo u snažnu kontrastu i mogućnost iscjeljenja ali ujedno i čovjekov strah od otkupljenja. Opsjednutoga je strah novoga života, radije bi ostao u tome svome mučnom stanju. Ali nije to on, nije on gospodar samoga sebe, druga sila djeluje u njemu, druga sila njime vlada, i ona zapravo govori namjesto nevoljnoga opsjednutoga. Nastavi čitati

04. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – AB

IV. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
04. NKG  (B) – ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

BIBLIJSKA MISAO DANA

NOVA LI I SILNA NAUKA!

Mk 1,21-28

Isusova je riječ i događaj i djelo, čin. Evanđelist Marko ne kaže uopće ništa o sadržaju Isusove propovijedi u Kafarnaumu, opisuje on samo ishod, učinak, rezultat koji je ta riječ proizvela u ljudima. A to je divljenje, čuđenje, pa čak i zaprepaštenje. Pogođenost u dubini duše. Slušatelji osjećaju moć njegove riječi i govora, pogođeni su, ali još ne vjeruju. Demonske ga sile prepoznaju kao Sveca Božjega, pokoravaju mu se, poslušni su Isusovoj riječi i osobi, ali njihov je posluh povrat u mrak, u pakao. Posluh vjere je hod prema svjetlu, vjerovati znači imati udjela u istini i svetosti samoga Boga.

Isus nastupa prvi put u javnosti, odvažno, smiono, samosvjesno. I smjesta se događa da izaziva podjelu unutar slušateljstva, kao da njegova osoba oslobađa u ljudima zapretane energije. Učio ih je drukčije od njihovih pismoznanaca. Po prvi put u židovstvu riječ se Božja ne razvlači u dugim tumačenjima i rabinskim ‘trakavicama’, nego se čovjekova zbiljnost pod novom riječju mijenja. Ljudi su po prvi put ovdje tako snažno pogođeni, kao da zvone zvona slobode, kao da progovara istinski jezik našega srca i bića, kao da Bog ponovno svakoga pojedinačno oslovljava njegovim imenom, kad nas je stvarao kao pojedince, kao svoju dragocjenost. Nastavi čitati

03. NKG – BIBLIJSKA MISAO DANA – g

III. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
03. NKG –
Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA
📖:(Mk 4, 35-41)
Markovo je evanđelje prvenstveno upućeno prvim kršćanima koji su se našli u krizi za vrijeme prvih progonstva. Njihov zanos i vjera u Isusa ušli su u krizu i izazivali pitanje: što sad radi Gospodin kad nas ubijaju?
Marko na ovo odgovara fragmentom iz Isusovog zemaljskog života. To znači da njegova poruka nadmašuje određeni historijski opis. Isus naviješta – kršćanstvo naviješta njegovu riječ koja zanosi i koja pada u ljudsko srce kao živa istina i svjetlo življenju.
Slušanje Isusove poruke iz ‘sjedećeg stava” (izdvojeno od života) jako je zanosno i inspirativno. Bilo koja analiza vršena nad Isusovim govorima pokazat će veličinu i zanos njegove poruke, njegove nauke. Iskušenje nastupa tek kada se zaplovi životnim morem u ovoj našoj tjelesnoj lađici.
Ali Isusu i govori svoju poruku baš nama koji plovimo u krhkoj lađici na jako uzburkanom moru. Njegova poruka pripravlja za putovanje. Na tim putovanju (u životu) se i provjerava da li je u nas njegova riječ probila ili smo je primili estetski, površinski… Nastavi čitati

2501 – BIBLIJSKA MISAO DANA- OBRAĆENJE SV. PAVLA

III. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
03. NKG – OBRAĆENJE SV. PAVLA
Blagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

Kršćani smo samo ako susretnemo Krista

Mk 16,15-18

Apostol Pavao, do obraćenja zvao se Savao, tj. Saul, bio je osvjedočeni progonitelj kršćana. Prilikom kamenovanja sv. Stjepana, Stjepanovu odjeću su odložili do njegovih nogu. Na putu u Damask da i tu hapsi i progoni kršćane, Gospodin Isus obratio sam mu se, i oborio ga na zemlju jakim bljeskom svjetlosti, pri čemu je Savao oslijepio, riječima: “Savle, Savle, zašto me progoniš? ” Savao odvrati: “Tko si ti, Gospodine?”, a glas odvrati: “Ja sam Isus koga ti progoniš.” U Damasku je pošao k Ananiji, koji mu je vratio vid položivši na nj ruke. Tada se krstio. Dotadašnji je Savao, veliki progonitelj kršćanstva, izvanrednim Božjim zahvatom, postao Pavao. Učeni filozof, najveći propovjednik Kristova evanđelja svih vremena. Pisac poslanica. Pisac veličanstvenog Hvalospjeva ljubavi. Učitelj i apostol naroda. Propješačio je Malom Azijom i Grčkom, sve do Rima propovijedajući Radosnu vijest spasenja svim ljudima. Kristov svjedok do smrti koju je mučenički podnio za cara Nerona, kao i sveti Petar, u Rimu oko 65. godine. Nastavi čitati