Četvrtak – Biblijska misao dana – 05. KOR

kamenČetvrtak – Biblijska misao dana – 05. KOR

Iv 8,51-59
Nastavak Isusove raspre sa Židovima iznosi na vidjelo svu tragiku i vaskoliki jaz koji ih međusobno dijeli. Međusobno optuživanje da su u dosluhu sa samim Đavlom, da su opsjednuti, za Isusa da je ‘Samaritanac’, tj. gori od samih pogana. Isus odbija primisao da bi bio opsjednut. Njegovi protivnici svojim prigovorima usmjeravaju se protiv Boga, obeščašćuju samoga Boga. Iznovice ih poziva da prihvate njegovu spasotvornu riječ i osobu. Tko to učini, spasit će se od sigurne, vječne smrti.
Upravo to smeta njegovim protivnicima. Tko je on da ih spasi od smrti? Time on samo dokazuje svoju opsjednutost. Prema svjedočanstvu Pisma svi su proroci umrli, počevši od Abrahama. I da ovaj sada, nekakav Isus iz Nazareta, tvrdi kako on spasava od sigurne smrti. Neshvatljiva megalomanija i umišljenost s Isusove strane, tako oni poimaju. Isus ima pak spočitava nepoznavanje Boga makar se zvali sinovima Abrahamovim i njegovim potomstvom. Za sebe tvrdi da jedino on poznaje Oca. Kad bi to zanijekao, bio bi lažac kao što su oni.
Isus prihvaća njihov prigovor: Da, ja sam veći od Abrahama. Pravo ste kazali, kao da im želi reći. Abraham je vidio moju proslavu, a Isusova proslava jest samo ona na križu. To je Isusov pravi čas! Abraham je imao proročko viđenje i u njemu sagledao Isusovo poslanje i proslavu. Isus naglašava svoju preegzistenciju, vječno postojanje u Ocu i iz Oca. Abraham se rodio i umro. Isus je bio prije Abrahama, i kad Isusa uzdignu, spoznat će da Isus jest. Ja jesam! – To je protivnicima ravno bogohuljenju i zato ga žele kamenovati. Nastavi čitati

Oglasi

04. KOR – SUBOTA – Biblijska misao dana

IV. KORIZMENI TJEDAN – SUBOTA
Biblijska misao dana

NIKADA NITKO TAKO ZBORIO NIJE
Iv 7,40-53
Blagdan je Sjenica. Sedmoga – posljednjega – dana svetkovanja bijaše običaj da su svećenici zlatnom posudom zahvaćali vodu iz izvora Šiloama te je donosili u svečanome mimohodu u Hram. Sedam bi puta obišli oko oltara i onda bi izlili vodu na žrtveniku. Time se povezivala misao na onu spasonosnu vodu u pustinji iz hridine, ali se ujedno iščekivao i živi izvor u samome Hramu prema pretkazivanju proroka Ezekijela. Isus koristi prigodu i označava sebe izvorom vode žive, i svi koji budu dionici te vode postat će u njima vodom što struji u vječni život.
Tom riječju Isus bi htio odgovoriti na egzistencijalni strah svakoga čovjeka, na čovjekovu nezasitnu glad i žeđ za bitnim u životu, za onim što mu život ispunja i osmišljava. Isusova je osoba nešto kao pročišćenje, smirenje, zasićenje svega u čovjeku. Čovjek se s Isusom poistovjećuje, i sam postaje drugima p(r)otokom, izvorom vode koja struji i napaja ljude. Nastavi čitati

04. KOR – PETAK – Biblijska misao dana

IV. KORIZMENI TJEDAN  – PETAK 
Biblijska misao dana

ISUS – OČEV OVJEROVLJENIK

Iv 7,1-2.10.25-30
U Jeruzalemu se slavi Blagdan sjenica, sedam punih dana. Velika je to zahvala na kraju žetve, blagdan kad su se vjerni Židovi zapućivali u Jeruzalem i Hram. Zahvalnica za plodove zemlje, gumna i tijeska, za žito i vino, za masline. Radosna i vesela svetkovina, slavljena uz pjevanje psalama, uz ples i glazbu. Napose se pjevao i radosno molio Psalam 84., a potom i hodočasnički psalmi. Svetkovina zahvale i neobuzdanog radovanja. U Jeruzalemu se ne smije govoriti javno o Isusu, on je već postao opasnost. I u vlastitoj kući je nepriznat, pitaju se spram njega, tko je i što. Ni njegovi ukućani nemaju u njega povjerenja. Oni mu savjetuju da se pokaže u Jeruzalemu, da se ondje dokaže pred cijelim svijetom, tko je i što je. Činiti ondje djela koja čini u Galileji. Isus pak odgovara kako još nije došao njegov čas. Za taj se treba spremiti, psihički i fizički, duhovno. Nastavi čitati

04. KOR – Četvrtak – Biblijska misao dana

DJELA SVJEDOČE ZA ISUSA VJERODOSTOJNO
Iv 5,31-47
S govora u trećem licu Isus prelazi na govor u prvom licu. Jučer je govorio o Sinu Čovječjem, danas govori o sebi kao Sinu Očevu za koga Otac svjedoči. On je s Ocem u najintimnijoj vezi, Otac mu je dao svu ovlast, on govori u Očevo ime kao Očev izaslanik. Upravo kao što to danas čine veleposlanici uime svojih država i vlada. Kao Očev Sin Isus zna kako je njegovo svjedočanstvo istinito. Kad bi Isus govorio kao obični čovjek, njegovo bi svjedočanstvo bilo bogohulno. I onda prelazi na govor o Ivanu koji je također svjedočio za njega. Ivan je rekao za Isusa da je ‘Jaganjac Božji’, ali isto tako Ivan je vidio i posvjedočio: “Ovo je Sin Božji” (1,34). Međutim, daleko je snažnije od svih ljudskih svjedočanstava svjedočanstvo Isusovih djela. Njegova vlastita djela svjedoče za njega – jer ih čini u Očevo ime i na Očev nalog. Otac mu je dao opunomoćenje i vlast. Nastavi čitati

04. KOR – UTORAK – Biblijska misao dana

Iv 5,1-3a.5-16IV. KORIZMENI TJEDAN – UTORAK
Biblijska misao dana

NEMAM ČOVJEKA DA MI POMOGNE
Iv 5,1-3a.5-16
Za Isusovu riječ vrijedi izričaj kako je ona uvijek oslovljavanje. Nikada ne govori uprazno, uvijek njegova riječ pogađa, ona je egzistencijalni izazov. Govor kao oslovljavanje, govor kao neizbježivost odgovora. Govor koji je terapeutski izgovor. Upravo tako on pita, oslovljava ovoga uzetoga koji je ležao punih 38 godina nepokretan: “Želiš li ozdraviti?” Nikada još nije imao prilike da se spusti u vodu, da ga barem netko dolje baci. Uvijek je guran na stranu. “Nemam čovjeka koji bi me spustio!” Nemam čovjeka, kako teška optužnica za svako vrijeme, onda ali i danas, pogotovo.
Isus ga gotovo netaktično oslovljava. Ali je u svemu naglasak na onome: Želiš li? To je temeljno pitanje u svakoj bolesti. Ona Kananejka, koje kćerkicu muči nečisti demon, dolazi k Isusu i navaljuje svim silama. Nemoguće ju je odbiti. Ona zbilja želi da joj kći ozdravi. Ili pak ona udovica koja dosađuje onomu bezbožnom sucu. Ona jednostavno postiže svoj cilj. Upravo takvi morate biti i vi u svome ponašanju, kao da želi Isus reći. Ne popustiti. Onaj bogati mladić ne bijaše kadar odreći se bogatstva kad ga je Isus malo ‘pritisnuo’. Isusu je on čak i simpatičan, ali kad je dirnuo u njegovu bolnu točku – bogatstvo -, mladić uzmiče, žalostan se okrenu, ode svojim putem. Žalosno i sa suzama gleda Isus svoj ljubljeni grad Jeruzalem oko koga se toliko mučio, toliko ga snubio, ali vi ne htjedoste, niste prepoznali dan svoga pohoda. Nastavi čitati

04. KOR – PONEDJELJAK – Biblijska misao dana

IV. KORIZMENI TJEDAN – PONEDJELJAK
Biblijska misao dana

IDI, SIN JE TVOJ ZDRAV!
Iv 4,43-54
Današnjim danom započinje drugi dio korizmenoga vremena. Svakoga dana čitat ćemo iz Evanđelja po Ivanu. Slušat ćemo iz dana u dan kako sve više raste omraza i neprijateljstvo spram Isusa koje će doživjeti svoj strahoviti klimaks, završnicu na Veliki petak.
Neposredno nakon Isusova razgovora sa Samarijankom na Jakovljevu zdencu – jedan odulji razgovor na više razina i više stupnjeva – za razumijevanje Isusove osobe i podizanje duhovne svijesti, i nakon nekoliko retrospektivnih pogleda na Isusovu osobu i prilike u kojima djeluje, imamo izvješće o iscjeljenju sina kraljevskog službenika. Isus se nalazi u Kani gdje je učinio prvo čudo. Ondje mu stiže kraljevski službenik i moli za zdravlje svoga sina, djeteta. Zgodu ćemo pronaći i kod sinoptika, Mateja i Luke, gdje kraljevski činovnik – zapovjednik, moli za zdravlje svoga sluge. Nastavi čitati

03. KOR – SUBOTA – BIBLIJSKA MISAO DANA

TREĆI KORIZMENI TJEDAN – SUBOTA
BIBLIJSKA MISAO DANA

BOŽE, SMILUJ SE MENI GRJEŠNIKU

Lk 18, 9-14

Zagradit ćemo sebi pristup ovoj zgodi iz Isusovih usta promatramo li farizeja kao napuhana praznoglavca koji se samodostatno hvali pred Bogom u Hramu. On, naime, dolazi u Hram iz potrebe. Ne moli ništa, ne traži ništa, ne prosi ništa iz Božje ruke, on jednostavno daje hvalu i zahvalu. On je pravednik kakva opisuju i toliki psalmi u Starom zavjetu. On hodi pravim putem, nije među bezbožnicima, ne ide putem grješničkim, nego uživa u Zakonu Gospodnjem. O njegovim propisima misli dan i noć.

Za toga farizeja taj carinik otraga jest ‘bezbožac’ jer ne obdržava Zakon. Ne drži se Božjega ustava, ne pazi na društveni poredak u vlastitom narodu, iskorištava svoje bližnje, ugoni poreze u ime tuđinske vlasti, bogati se na svojim bližnjima. On je pošao putem nepravde i ucjene, ni sam ne zna više koga je sve zakinuo i koga je oštetio da bi mu mogao vratiti dug. Farizej radije ostaje siromah, ali pravedan, nego bogati carinik koji je ujedno bezbožan. On želi i nastoji svim svojim silama služiti samo Bogu. Isus naglašava čovjekovu sposobnost susreta sa samim sobom. Pogledati u sebe i vidjeti što se sve u nutrini krije.

Ova dva lika u Isusovoj prispodobi kontrastiraju dva stava, oni su živopisna ilustracija razlike između religije i vjere, skupa vjerskih istina i životnog predanja. Obojica dolaze u isti Hram, mole se istom Bogu, ali je razlika među njima kao između neba i zemlje. Farizej pjeva hvalospjev svojim vrlinama, Bog mu gotovo i ne treba u životu, samodostatan je (svećenici će to iskusiti često u ispovjedaonici, gdje pokajnik pjeva hvalopoje sebi, kako nije činio ovo ili ono, kako su drugi krivi za njegovu nesreću i kako sve što trpi ima svoj korijen u drugima i sl). Carinik pak nije samosažalan. On samo izriče kako bez Boga ne može te kako od njega očekuje sve. On se suočava s jednim, s Istinom, s Bogom. Suočava istinu o sebi koju nosi u sebi, koje je posve svjestan, te očajnički vapaj potrebe za Bogom. Bog mu treba, Bog je istina njegova života. Promjena je nužna i on mora rasti prema slici koju nosi u sebi. Nastavi čitati

03. KOR – Petak – Biblijska misao dana

Mk 12,28b-34LJUBI GOSPODINA, BOGA SVOJEGA
Mk 12,28b-34
Svi mi znamo: U životu nam treba orijentacija, treba nam kompas. Kad sjednemo u vozilo, znamo kamo idemo, znamo i smjer. Ne znamo li pravca, uključujemo u vozilu danas redovito navigacijski uređaj. Unesemo cilj i uređaj nam određuje smjer koji treba slijediti. To čudo od tehnike danas nam pomaže snaći se i u najgušćem naselju, i najzabitnijoj ulici. Treba samo odrediti adresu, unijeti je u uređaj i spojiti se sa satelitom na nebu koji nas onda na našem putu prati. I ako bilo gdje zalutamo, vratit će nas uz ispravke na pravi put. Nastavi čitati

03. KOR – Četvrtak – Biblijska misao dana

III. TJEDAN KROZ GODINU | ČETVRTAK
03. KOR|
Svagdan
Biblijska misao dana

SVEDI NAM ZNAK S NEBA…
Lk 11, 14-23
Na pola smo korizmenoga vremena i puta. Isus je na putu u Jeruzalem, njegovi su neprijatelji sve snažniji, situacija se zaoštrava. Predbacuju mu da je sklopio savez s Đavlom. To je usmjereno izravno protiv njega i njegova poslanja kao Sina Božjega.
Isusu predbacuju kako uz pomoć Beelzebula, poglavice đavolskoga, izgoni nečiste sile. Izliječio je čovjeka gluhonijema. Gluhonijemi je isključen iz društva. Ne čuje, ne razumije, ne govori. Nijem je. Nema riječi. Nema udjela u Božjoj riječi. Ne živi se od kruha, od jela, nego od svake riječi. Od jedne riječi! A on ne razumije ništa, ne može se izreći…
Isusova je poduka savršeno jasna: Nemoguće je istodobno biti na dvije strane. Svatko se od nas pred njim mora odlučiti. Čudo nad gluhonijemim vraća čovjeka u zajedništvo s drugima i s Bogom. Isus se nalazi tako reći u dvoboju s Đavlom. Na život i smrt. Još uvijek je zlo jako, ali je u Isusu došao snažniji, jači. Ako Isus liječi, onda je to znak da je kraljevstvo Božje tu. Nastavi čitati

03. KOR – Utorak – Biblijska misao dana

MJERA PRAŠTANJA – PRAŠTANJE BEZ MJERE

Mt 18,21-35

Cijelo osamnaesto poglavlje Matejeva Evanđelja predstavlja nešto kao temelj za život i suživot unutar Kristove zajednice vjernika. Riječ je o ponašanju unutar zajednice, o međuljudskim odnosima, o posve novom pristupu bližnjemu, posvemašnjem obratu koji mora vladati u obraćenim srcima. Na konkretni upit Isus odgovara krajnje načelno. Riječ je o Božjoj velikodušnosti i čovjekovoj uskoći i čangrizavu srcu koje nije sposobno proslijediti drugima zakon ili milost oprosta i smilovanja. U toj uskoći srca i nesposobnosti ljubiti vidimo teške posljedice istočnoga grijeha. U odnosu na Gospodina i Gospodara svi smo sluge i dužnici. Nastavi čitati