Subota – Biblijska misao dana – 30. NKG (C)

O PONIZNOSTI I SUSRETLJIVOSTI
Lk 14, 1.7-11
Isus je pozvan na objed u dom nekoga farizejskoga prvaka. Čitajući Lukino Evanđelje, vidjet ćemo kako svaki put kad je u kući bilo koga farizeja ili uglednika, prizor svršava u sukobu, neizbježivu incidentu. Protivnici žele uhvatiti Isusa u riječi i na djelu, vrebaju na njegove postupke, žele ga sabotirati i potkopati, njegovu osobu ‘demontirati’, njihova gostoljubivost razotkriva se kao obrazina, prijetvornost. Pozivaju ga u goste da bi ga mogli uhoditi, špijunirati i optužiti. Bolesnici su uvijek klopka i ‘mamac’, kojim žele namamiti Isusa u klopku, na udicu. Isus se ne ustručava zakoračiti ni u ‘lavlju’ jamu, gdje bi ga neprijatelji najradije ugušili, raskomadali. Nastavi čitati

SV. ŠIMUN I JUDA TADEJ – Biblijska misao dana

Sv Šimun i Juda TadejŠimun Kananajac i Juda Tadej otkrivaju nam ljepotu kršcanske vjere
(Prema generalnoj audijenciji Benedikta XVI.)

Danas slavimo dvojicu apostola: Šimuna Kananajca i Judu Tadeja (kojega se ne smije miješati s Judom Iškariotskim). Na njih se osvrćemo zajedno, ne samo stoga što ih popisi Dvanaestorice uvijek donose jednog uz drugog (usp. Mt 10,4; Mk 3,18; Lk 6,15; Dj 1,13), nego i stoga što nemamo mnogo podataka koji se na njih odnose, ne uzme li se u obzir činjenica da je u prošlosti Judi bila pripisivana jedna poslanica novozavjetnog kanona. Nastavi čitati

Četvrtak – Biblijska misao dana – 30. NKG (C)

lk-1331-35JERUZALEME, JERUZALEME… GOSPODIN ZAPLAKA
Lk 13,31-35
I prethodno smo imali kratko izvješće kako je Herod htio vidjeti Isusa (usp. Lk 9,9). Zanimao se živo, tko je ta osoba o kojoj čuje da čini silne stvari. Ivana je dao smaknuti u tamnici, i Isus mu ostaje velika zagonetka i upitnik. Jednom ga je htio vidjeti, drugi put ga želi ubiti, a kad se susreo s njime, za Isusova suda, onda mu se narugao, ali ga nije osudio (Lk 23,6-12). Drugi će Isusa smaknuti, ne Herod. Isusu donose Herodovu prijetnju farizeji. Nije jasno iz kojih motiva. Kod Marka su farizeji zajedno s herodovcima kovali urotu protiv Isusa, a ovdje odjednom izranjaju kao oni koji ga žele upozoriti na prijeteću opasnost. Nastavi čitati

Utorak – Biblijska misao dana – 30. NKG (C)

lk-1318-21VELIKO I MALENO U KRALJEVSTVU BOŽJEM
Lk 13,18-21
I Ivan u tamnici, i učenici oko Isusa, i svijet koji mu se pridružuje, a pogotovo Isusovi protivnici stalno su u nedoumici glede Isusove osobe. Je li on pravi? Je li on samo sanjar koji o nečemu govori što nema nikakve veze sa zbiljnošću, ili možda opsjenar koji uz pomoć nečistih sila čini silne stvari? Što ga ovjerovljuje? Gdje su znakovi? Od njega traže znakove. K tome su i učenici obeshrabreni velikim otporom Isusu, i kao da se pitaju: U čemu će i kako će sve ovo svršiti? U dvojbama su spram uspjeha Isusova djela. Nije li to što Isus pokušavao samo plod lijepih želja, snova, mašte? Nastavi čitati

Ponedjeljak – Biblijska misao dana – 30. NKG (C)

lk-1310-17OSLOBODITELJ OD OKOVA BOLESTI
Lk 13,10-17
Čini se, Isus koristi prigodu da svoje protivnike izazove. Isus je izazov u osobi, on drma, potresa, protresa, želi da se čovjek iščahuri, da progleda, da se oslobodi od okova i sputanosti u kojekakve vanjske ili nutarnje verige ili obveze. Ako je subota dan kad se čovjek mora osjećati pred svojim Bogom slobodnim bićem, osobom, individuom, zašto onda – tako umuje Isus – uskratiti to pravo jednoj osobi koja je imala demona bolesti punih 18 godina, živjela zgrbljeno, nije se nikako mogla do kraja normalno uspraviti? Za čovjeka je bitan uspravan hod, mogućnost pogleda prema nebesima. Etimološki to i znači na grčkom jeziku riječ ‘anthropos’. Nastavi čitati

Četvrtak – Biblijska misao dana – 29 NKG (C)

Lk 12, 49-53Nisam došao dati mir, nego razdjeljenje.

Lk 12,49-53

Pristaju li uopće takve riječi Isusu Kristu kojeg poznajemo kao blagog i miroljubivog, upravo kao strpljivo trpećeg Božjeg Jaganjca (usp. Iv 1,29) koji po žrtvi svoje smrti na križu odnosi grijeh svijeta? Zar takve riječi ne bismo prije očekivali od proroka Islama, Muhameda, koji je svoju religiju, kako se to kaže, želio proširiti “ognjem i mačem” i nije se plašio, osobno primijeniti silu i voditi rat protiv svih onih, koji se njemu protive? Nastavi čitati

Ponedjeljak – Biblijska misao dana – 29 NKG (C) – BITI ILI IMATI – U BOGU SE BOGATITI

Lk 12, 13-21BITI ILI IMATI – U BOGU SE BOGATITI
Lk 12, 13-21
Isusu pristupa netko u nevolji. Vjerojatno je zakinut kod diobe baštine. Znamo i danas za nepisano pravilo primjerice i u Njemačkoj, da prvi sin baštini imanje, dobro. Šume, njive, oranice. Ne žele da se cjelovito dobro dijeli, i zato je prvorođenac redovito povlašten. Tako bijaše i u Isusovo vrijeme. Drugi sinovi su se morali snalaziti kako su već znali, očevi nisu dali da se baština komada. Stoga ovaj zaziva Isusa kao pomoćnika u ostavinskoj raspravi, želi da mu Isus pomogne steći svoj zakonski dio. Nastavi čitati

Subota – Biblijska misao dana – 28. NKG (C) – NEUSTRAŠIVOST SVJEDOČENJA

lk-128-12NEUSTRAŠIVOST SVJEDOČENJA
Lk 12,8-12
Temeljna, osnovna misao cjelokupnoga Novoga zavjeta jest: Isus Krist jest Gospodin. On je završna Božja riječ, on je onaj koji će doći suditi žive i mrtve. On je naviještao Evanđelje, pozivao na nasljedovanje, stvarao novi Božji narod. Okupljao učenike. Odašiljao ih u svoje ime, davao im svoje ovlasti da u snazi njegove osobe, riječi i Duha liječe. Temeljna je poruka cjelokupnoga navještaja Isus jest Krist, on je obećani Mesija, prevedeno: Pomazanik Božji. Čovjek se mora spram njega odrediti. Nemoguće je spram Isusa Krista zauzeti neutralan stav. Ili si za njega ili protiv njega. Vjerovati mu ili ne vjerovati. Isus nije prošlost, nije nestao, on je trajno događanje, on trajno živi u svojoj Crkvi. I zato od svojih zahtijeva vjeru i priznanje, vjeru i vjeroispovijed, povjerenje i otvoreno pristajanje. Nastavi čitati

Četvrtak – Biblijska misao dana – 28. NKG (C)

lk-1147-54ZATVARANJE KLJUČU SPOZNAJE I MUDROSTI
Lk 11,47-54
Drugi ‘jao’ upućen pismoznancima, učiteljima Zakona. Daleko je lakše i unosnije – prema poimanju Isusovih suvremenika, ali i uopće u gotovo svim vremenima – štovati veličine iz prošlosti, podizati spomenike onima koje su njihovi suvremenici smaknuli, nego povući zaključke za svoj konkretni život, što nam je danas činiti. Lakše je praviti monumentalna zdanja u čast bivših veličina koje su oci ubili, nego se obratiti i živjeti prema onome što su proroci sa svojim riječima, porukom i svojom pojavom tražili od svojih suvremenika. Treba promijeniti stajalište, mišljenje, način života. Slične će riječi uputiti i prvomučenik Stjepan svojim tužiteljima. Lakše je štovati svece, nego činiti pokoru i obratiti se. Lakše je podignuti i danas uz put malu kapelicu s likom svetoga Ante ili Gospe, ili pak Srca Isusova i Marijina, nego živjeti sveto, sa svakim u miru. Nema koristi od veličanja slavne svetačke prošlosti, ako naš današnji život ne odgovara onome što od nas sam Gospodin traži. Sveti je Franjo rekao kako je za nas velika sramota slaviti svece i njihova djela, a ne ih nasljedovati. Treba slijediti ono što su oni u svome životu primjerno, uzorno živjeli. Nastavi čitati

Srijeda – Biblijska misao dana – 28. NKG (C)

lk-1142-46PROTIV DVOSTRUKIH MJERILA
Lk 11,42-46
U Mateja imamo sedam ‘jao’ upućenih pismoznancima i farizejima – u jednome dahu. U Luke imamo tri ‘jao’ upućena farizejima i tri upućena pismoznancima. Nisu svi farizeji bili pismoznanci odn. zakonoznanci, nisu svi bili temeljito upućeni u Pisma, ali su gotovo svi najistaknutiji i najvažniji pismoznanci pripadali farizejskoj sljedbi. Tu se polagala krajnja pozornost obdržavanju Mojsijeva Zakona. Život je bio do u tančine reguliran propisima, zapovijedima, zabranama, tako da je na kraju Zakon postao svrhom samomu sebi. Isus započinje s ‘desetinom’. Nastavi čitati