VAZMENA SUBOTA – Misna čitanja

VAZMENA SUBOTA - Misna čitanjaVAZMENA SUBOTA – Misna čitanja
📖: Dj 4,13-21; Ps 118,1.14-21; Mk 16,9-15

Prvo čitanje: Dj 4, 13-21
Ne možemo ne govoriti što vidjesmo i čusmo.

Čitanje Djela apostolskih
U one dane: Kad glavari, starješine i pismoznanci vidješe neustrašivost Petrovu i Ivanovu, a znajući da su to ljudi nepismeni i neuki, bijahu u čudu; znali su ih, da bijahu s Isusom, ali videći gdje s njima stoji izliječeni čovjek, nisu mogli ništa protusloviti. Stoga zapovjediše da izađu iz vijećnice pa stadoše raspravljati: »Što ćemo s tim ljudima? Ta učinili su očit znak poznat svim Jeruzalemcima, ne možemo ga nijekati; ali da se još više ne razglasi u narod, zaprijetimo im da nikomu živom o tom Imenu više ne govore.« Nastavi čitati

VAZMENA SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA

VAZMENA SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Psalam 67 (66)

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji. Nastavi čitati

VAZMENI PETAK – Večernja molitva

Laku noćVAZMENI PETAK – Večernja molitva

“Kad na kraju dana osjetimo potrebu pobrojati nekome gdje smo sve bili, što smo sve od jutra učinili, dogodi nam se da moramo zaključiti da toga dana zapravo nismo ni živjeli: da smo samo odrađivali nešto što nazivamo svojim životom.
Zaključimo da to i nije bio naš dan. Da ga nismo dospjeli na dobar način podijeliti sa svojima. Zaključimo da takav dan ne bismo poželjeli nekome koga volimo.
Uistinu, dan u kojemu nismo imali vremena za ljude i Boga, i nije bio dan.
Dan u kojemu se nismo potrudili čuti, u kojemu smo prečuli one s kojima živimo, one koje volimo, u kojemu im nismo dopustili da dođu do riječi, izgubljen je dan.
Dan kroz koji nismo išli u Božjoj prisutnosti prosuli smo poput pijeska u vjetar.
Dužni smo i sebi samima i svima kojima je mjesto u našem srcu, dužni smo životu, naći vremena za srce svoga života. Za ljubav.
Ne ispunimo li taj dug, sreća koja nam je nadohvat ruke, nadohvat duše, ostat će nam nedostupna.
I oskudijevat ćemo. I toliki, toliki će zbog toga oskudijevati.” (Stjepan Lice)
Božji blagoslov svima vama. Laku noć

VAZMENI PETAK – VEČERNJA

Iv 21, 1-14VAZMENI PETAK – VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Na gozbu Kralja Jaganjca
U bijelom ruhu idimo,
Kroz more prošav Crveno
Vladaru Kristu pjevajmo.

U svojoj divnoj ljubavi
On pit nam daje svetu Krv,
Ta ljubav tijelo njegovo
Ko svećenik prikazuje.

Od krvi se na vratima
Strahovit plaši anđeo
Put u moru se otvara,
Dušmana vali gutaju.

Naš vazam odsad Isus je,
Vazmeno naše Janje On,
I čistim ljudskim dušama
Neokaljani, čisti kruh.

O rajska žrtvo istinska,
Što pak’o si pokorila,
Što pretrgla si smrtni vez
I dar života donijela! Nastavi čitati

VAZMENI PETAK – SREDNJI ČAS

resurrection-2VAZMENI PETAK – SREDNJI ČAS

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

Treći čas

HIMAN

Sve sluge Božje, dođite
I srcem skladnim pjevajte:
“U tvome, Kriste, imenu
Svi mi smo složno skupljeni.”

U ovo vrijeme jutarnje
Gospodin bješe osuđen;
I njega, Suca jedinog,
Tad grešan čovjek osudi.

U svetom strahu živimo,
Svi život svet provodimo,
Da Sudac svijeta čitavog
Milostivo nam presudi. Nastavi čitati

VAZMENI PETAK – JUTARNJA

VAZMENI PETAK – JUTARNJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

 

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva. Nastavi čitati

VAZMENI PETAK – Jutarnja molitva – 01. VAZ

IsusDobro vam jutro prijatelji
“Ištite i dat ce vam se! Tražite i naci cete! Kucajte i otvorit ce vam se! Doista, tko god ište, prima; i tko traži, nalazi; i onomu koji kuca otvorit ce se. Ta ima li koga medu vama da bi svojemu sinu, ako ga zaište kruha, kamen dao? Ili ako ribu zaište, zar ce mu zmiju dati? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko li ce više Otac vaš, koji je na nebesima, dobrima obdariti one koji ga zaištu!”

VAZMENI PETAK – Misna čitanja

Iv 21, 1-14VAZMENI PETAK – Misna čitanja
📖
: Dj 4,1-12; Ps 118,1-2.4.22-24.25-27a; Iv 21,1-14

Prvo čitanje: Dj 4, 1-12
Nema ni u kome drugom spasenja.

Čitanje Djela apostolskih
Dok su Petar i Ivan nakon ozdravljenja hromoga govorili narodu, priđu im svećenici, hramski zapovjednik i saduceji, ozlovoIjeni što uče narod i navješćuju — u Isusu — uskrsnuće od mrtvih; pograbe ih i bace u tamnicu do sutra jer već bijaše večer. Ipak mnogi od onih koji su čuli Riječ, povjerovaše te broj vjernika poraste nekako do pet tisuća. Nastavi čitati

VAZMENI PETAK – SLUŽBA ČITANJA

Iv 3, 7b-15VAZMENI PETAK – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Slava Ocu. Kako bijaše.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

HIMAN

Vedri dane uskrsnuća,
Na veselje svemu svijetu!
Krv božanska danas opra
Grijehe svijeta čitavoga.

Tvoje slavno uskrsnuće
Pobjedniče, Kralju Kriste,
Dariva raj pokajniku,
Nevjernome vjeru vraća.

Anđeli se sveti dive
Milosrdnom Spasitelju:
Supatnika svoga s križa
U veselje vodi vječno.

Čudesno je to otajstvo:
Žrtveno, gle, Božje Janje
Na se uze grijehe svijeta,
Smrću svojom svijet da spasi.

Ima l’ igdje većeg čuda:
Za lijek grijehu velikome
Ljubav Božja Sina daje,
I smrt, evo, život vraća.

Vazmena nek ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo nek nas kruni. Amen.

PSALMODIJA

Ps 136 (135). Vazmeni hvalospjev

Naviještati Gospodnja djela znači slaviti njega (Kasiodor).

I.

Ant. 1. Hvalite Gospodina, jer on jedini učini čuda velika, aleluja.

Hvalite Gospodina, jer je dobar: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nad bogovima: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Gospodara nad Gospodarima *
vječna je ljubav njegova!
Jedini on učini čuda velika: *
vječna je ljubav njegova!
Mudro sazda on nebesa: *
vječna je ljubav njegova!
On utvrdi zemlju nad vodama: *
vječna je ljubav njegova!
On načini svjetlila velika: *
vječna je ljubav njegova!
Sunce da vlada danom: *
vječna je ljubav njegova!
Mjesec i zvijezde da vladaju noću:*
vječna je ljubav njegova!

Ant. Hvalite Gospodina, jer on jedini učini čuda velika, aleluja.

II.

Ant. 2. Izvede Izraela iz Egipta, vječna je ljubav njegova, aleluja.

On pobi prvorođence Egiptu: *
vječna je ljubav njegova!
Izvede Izraela iz njega: *
vječna je ljubav njegova!
Mišicom jakom, rukom ispruženom: *
vječna je ljubav njegova!
On Crveno more razdvoji: *
vječna je ljubav njegova!

Provede Izraela posred vodâ: *
vječna je ljubav njegova!
I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: *
vječna je ljubav njegova!

Ant. Izvede Izraela iz Egipta, vječna je ljubav njegova, aleluja.

III.

Ant. 3. Gospodin nas oslobodi od dušmana naših, aleluja.

On narod svoj vođaše pustinjom: *
vječna je ljubav njegova!
On udari kraljeve velike: *
vječna je ljubav njegova!
I pogubi kraljeve moćne: *
vječna je ljubav njegova!
Sihona, kralja amorejskog: *
vječna je ljubav njegova!
Oga, kralja bašanskog: *
vječna je ljubav njegova!
I njihovu zemlju dade u baštinu: *
vječna je ljubav njegova!
U baštinu Izraelu, sluzi svome: *
vječna je ljubav njegova!
On se spomenu nas u poniženju našem: *
vječna je ljubav njegova!
Od dušmana nas naših oslobodi: *
vječna je ljubav njegova!
On daje hrane svakom tijelu: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nebeskog: *
vječna je ljubav njegova!

Ant. Gospodin nas oslobodi od dušmana naših, aleluja.

R. Bog nas nanovo rodi za životnu nadu, aleluja.
O. Uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih, aleluja.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Prve poslanice blaženoga Petra, apostola
(3, 18 – 4, 11)

Iščekivanje Gospodnjeg dolaska

Predragi, Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu — ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici, koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noi-no, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bi spašena vodom.
Njezin protulik, krštenje — ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu — i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji, uzašav na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.
Dakle, budući da je Krist trpio u tijelu, i vi se oboružajte istim mišljenjem — jer tko trpi u tijelu, okanio se grijeha — da vrijeme što vam u tijelu još preostaje proživite ne više po ljudskim požudama, nego po Božjoj volji. Dosta je, uistinu, što ste u prošlom vremenu vršili volju pogana, hodeći u razvratnostima, požudama, pijančevanjima, pijankama, opijanjima i bezako-ničkim idolopoklonstvima.
Stoga se čude što se ne slijevate u tu istu rijeku raska-lašenosti, te proklinju. Polagat će oni račun Onome tko je već spreman suditi žive i mrtve. Zato je i mrtvima naviješteno evanđelje da, osuđeni doduše po ljudsku, u tijelu, žive po Božju, u duhu. Približio se svršetak svega! Osvijestite se i otrijeznite za molitvu! Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha! Gostoljubivo primajte jedni druge bez mrmljanja! Jedni druge poslužujte — svatko po primljenom daru — kao dobri upravitelji različitih Božjih milosti! Govori li tko? Neka govori kao riječi Božje! Poslužuje li tko? Neka poslužuje kao snagom koju daje Bog, da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, komu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.

OTPJEV (1 Pt 3,18.22)

R. Krist jednom umrije za grijehe naše, pravedan za nepravedne da nas privede k Bogu — * ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu, aleluja.
O. On je zdesna Bogu, pošto je uništio smrt da nas učini baštinicima vječnoga života. * Ubijen doduše.

DRUGO ČITANJE: Iz Jeruzalemskih kateheza
(Kateh. 21, Mistagoška 3, 1-3: PG 33, 1087-1091)

Pomazanje Duha Svetoga

Kršteni u Krista i obukavši Krista postali ste suobličeni Sinu Božjemu. Bog koji nas predodredi za posinjenje suoblikova nas Kristovu tijelu u slavi. Postavši dakle dionici Kristovi s pravom se zovete »kristi« — poma-zanici, pa je o vama Bog govorio: Ne dirajte u moje pomazanike.
Postali ste kristi-pomazanici primivši protulik Svetoga Duha, i sve se na vama dogodilo slikovito budući da ste slike Krista.
Pošto se on oprao u rijeci Jordanu i priopćio vodama božanski dodir, izlazio je iz vode kadli stvarno side na nj Duh Sveti — i slični počinu na sličnomu. A slično i na vas, pošto uzađoste iz kupelji svetih voda, dode pomazanje, protulik onoga kojim bi pomazan Krist: to jest Sveti Duh. O njemu je blaženi Izaija u odnosnom proročanstvu govorio umjesto Gospodina: Duh Gospodnji na meni je, i zato me pomaza: posla me da budem blagovjesnik siromasima.
Krista nisu ljudi pomazali uljem ili zemaljskom po-mašću, nego predodredivši ga za spasitelja čitavog svemira, Otac ga pomaza Duhom Svetim, kako veli Petar: Isusa iz Nazareta, kojega pomaza Bog Duhom Svetim; dok je prorok David klicao govoreći: Prijestolje je tvoje, Bože, u vi jeke vjekova, i žezlo pravice — žezlo je tvog kraljevstva. Ljubio si pravednost a mrzio bezakonje; stoga te Bog, Bog tvoj, pomaza uljem radosti više no drugove tvoje.
Krist je pomazan duhovnim uljem radosti, to jest Duhom Svetim, koji se zove ulje radosti zato što je uzrok duhovnog radovanja: a vi ste bili pomazani pomašću pa ste postali Kristovi zajedničari i dionici. Ali pazi da ne bi mislio da je ono tek puka pomast; ta sveta pomast poslije zazivne molitve nije više puka, ili kako bi tko rekao, obična pomast, nego je dar Kristov, koji je po prisutnosti Duha Svetoga prožet moću njegova božanstva. Tom se pomašću znakovito mažu tvoje čelo i druga osjetila. I dok se tijelo maže vidljivom pomašću, duša se posvećuje svetim i životvornim Duhom.

OTPJEV (Efl, 13-14; 2 Kor 1, 21-22)

R. Prigrlivši vjeru opečaćeni ste Duhom obećanim, Svetim, koji je zalog naše baštine: * otkupljenja, po-svojenja — na hvalu Slave njegove, aleluja.
O. Bog nas pomaza, on nas i zapečati i u srca naša dade zalog — Duha. * Otkupljenja.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA

Svemogući Bože, ti si vazmenim otajstvom obnovio savez sa svojim narodom. Daj da ono što vjerom slavimo u životu nasljedujemo. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

VAZMENI ČETVRTAK – Večernja molitva

Večernja molitvaOstavi danas u jedan dio sebe ,
iz onog lošeg pronađi dobro, izvuci pouku
i zakorači u novi dan
spreman za nove poraze i pobjede ..

Jer da nije padanja nebi bio jak ,
stoga nemoj da te pad obeshrabri
nego baš suprotno ,
nek ti bude poticaj za nove
i jače korake ..

Jer to Bog i želi ..

♥ Laku noć vam želimo ♥