02. KOR – MISNA ČITANJA – e

II. KORIZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
02. KOR – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Jr 17,5-10; Ps 1,1-4.6; Lk 16,19-31

Prvo čitanje: Jr 17, 5-10
Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka; blagoslovljen koji se uzdaje u Gospodina.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Ovako govori Gospodin: »Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka, i slabo tijelo smatra svojom mišicom i srce svoje od Gospodina odvraća. Jer on je kao drač u pustinji: ne osjeća kad je sreća na domaku, tavori dane u usahloj pustinji, u zemlji slanoj, nenastanjenoj.
Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje. Nalik je stablu zasađenu uz vodu što korijenje pušta k potoku: ne mora se ničeg bojati kada dođe žega, na njemu uvijek zelenilo ostaje. U sušnoj godini brigu ne brine ne prestaje donositi plod.«
Podmuklije od svega je srce. Jedva popravljivo, tko da ga pronikne? Ja, Gospodin, istražujem srca i ispitujem bubrege, da bih dao svakom po njegovu vladanju, prema plodu ruku njegovih.«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

02. KOR – MISNA ČITANJA – d

II. KORIZMENI TJEDAN – SRIJEDA
02. KOR – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Jr 18,18-20; Ps 31,5-6.14-16; Mt 20,17-28

Prvo čitanje: Jr 18, 18-20
Hajde, udarimo ga!

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Rekoše:
»Hajde da se urotimo protiv Jeremije, jer svećeniku ne može nestati Zakona, ni mudrome savjeta, ni proroku besjede. Hajde, udarimo ga njegovim jezikom i pazimo budno na svaku riječ njegovu.«
»Poslušaj me, Gospodine, i čuj što govore moji protivnici. Ta zar se dobro uzvraća zlim? A oni mi jamu kopaju! Sjeti se kako stajah pred licem tvojim da u tebe milost tražim za njih, da odvratim od njih jarost tvoju.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

02. KOR – MISNA ČITANJA – c

II. KORIZMENI TJEDAN – UTORAK
02. KOR – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Iz 1,10.16-20; Ps 50,8-9.16bc-17.21.23; Mt 23,1-12

Prvo čitanje: Iz 1, 10.16-20
Učite se dobro činiti: pravdu tražite!

Čitanje knjige proroka Izaije
Čujte riječ Gospodnju, glavari sodomski, poslušaj Zakon Boga našega, narode gomorski! Operite se, očistite, uklonite mi s očiju djela opaka, prestanite zlo činiti! Učite se dobro činiti: pravdu tražite, ugnjetenom pritecite u pomoć, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite.
Hajde, dakle, da se pravdamo, govori Gospodin. Budu l’ vam grijesi kao grimiz, pobijeljet će poput snijega; kao purpur budu li crveni, postat će kao vuna. Htjednete l’ me poslušati, uživat ćete plodove zemaljske. U buntovništvu ako ustrajete, proždrijet će vas mač.
Riječ Gospodnja.

Nastavi čitati

02. KOR – MISNA ČITANJA – b

II. KORIZMENI TJEDAN – PONEDJELJAK
02. KOR – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Dn 9,4b-10; Ps 79,8-9.11.13; Lk 6,36-38

Prvo čitanje:Dn 9, 4b-10
Sagriješismo, bezakonje počinismo.

Čitanje Knjige proroka Daniela
Ah, Gospodine moj, Bože veliki i strahoviti, koji čuvaš Savez i naklonost onima koji tebe ljube i čuvaju zapovijedi tvoje! Mi sagriješismo, mi bezakonje počinismo, zlo učinismo, odmetnusmo se i udaljismo od zapovijedi i naredaba tvojih. Nismo slušali sluge tvoje, proroke koji govorahu u tvoje ime našim kraljevima, našim knezovima, našim očevima, svemu puku zemlje. U tebe je, Gospodine, pravednost, a u nas stid na obrazu, kao u ovaj dan, u nas Judejaca, Jeruzalemaca, svega Izraela, blizu i daleko, u svim zemljama kuda si ih rastjerao zbog nevjernosti kojom ti se iznevjeriše. Gospodine, stid na obraz nama, našim kraljevima, našim knezovima, našim očevima, jer sagriješismo protiv tebe! U Gospodina je Boga našega smilovanje i oproštenje jer smo se odmetnuli od njega, i nismo slušali glas Gospodina, Boga našega, da slijedimo njegove zakone, što nam ih dade po svojim slugama, prorocima.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

02. KOR – MISNA ČITANJA – AB

II. KORIZMENI TJEDAN – NEDJELJA
02. KOR (B) – DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

MISNA ČITANJA
📖: Post 22,1-2.9a.10-13.15-18; Ps 116,10.15-19; Rim 8,31b-34; Mk 9,2-10

Prvo čitanje:Post 22, 1-2.9a.10-13.15-18
Žrtva praoca našega Abrahama.

Čitanje Knjige Postanka
U one dane: Bog stavi Abrahama na kušnju. Zovnu ga: »Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« Bog nastavi: »Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i pođi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati.« I stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio. Ondje Abraham podigne žrtvenik i naslaže drva.
Pruži sad Abraham ruku i uzme nož da zakolje svog sina. Uto ga zovne s neba anđeo Gospodnji i poviče: »Abrahame! Abrahame!« »Evo me!« odgovori on. »Ne spuštaj ruku na dječaka« – reče – »niti mu što čini! Sad, evo, znam da se Boga bojiš jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga«. Podiže Abraham oči i pogleda, i gle – za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tada Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za žrtvu paljenicu mjesto svog sina. Anđeo Gospodnji zovne Abrahama s neba drugi put i reče: »Kunem se samim sobom, izjavljuje Gospodin: Kad si to učinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina, svoj ću blagoslov na te izliti i učiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja. Budući da si poslušao glas moj, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

01. KOR – MISNA ČITANJA – g (Liturgija kvatri)

I. KORIZMENI TJEDAN –  SUBOTA
Bogoslužje kvatri (za obraćenje i pokoru)

MISNA ČITANJA

📖: iz Prigodnih i zavjetnih čitanja (str. 190.-203.): Iz 55,6-9; Ps 51,3-6a; Lk 7,36-50

Prvo čitanje: Iz 55, 6-9
Neka se vrati Gospodin, jer je velikodušan u opraštanju.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Tražite Gospodina dok se može naći,
zovite ga dok je blizu!
Nek bezbožnik put svoj ostavi,
a zlikovac naume svoje.
Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati,
k Bogu našem,
jer je velikodušan u praštanju.
Jer moje misli nisu vaše misli,
i puti moji nisu vaši puti –
riječ je Gospodnja.
Visoko je iznad zemlje nebo,
tako su visoko puti moji iznad vaših putova,
i misli moje iznad vaših misli.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

01. KOR – MISNA ČITANJA – f

I. KORIZMENI TJEDAN – PETAK
01. KOR – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Ez 18,21-28; Ps 130,1-8; Mt 5,20-26

Prvo čitanje: Ez 18, 21-28
Zar je meni do toga da umre bezbožnik, a ne da se odvrati od svojih putova i da živi?

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
Ovo govori Gospodin Bog:
»Ako se bezbožnik odvrati od svih grijeha što ih počini, i bude čuvao sve moje naredbe i vršio pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Sva njegova nedjela što ih počini bit će zaboravljena: zbog pravednosti što je čini, živjet će. Jer, zar je meni do toga da umre bezbožnik — riječ je Gospodina Boga — a ne da se odvrati od svojih zlih putova i da živi?
Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu i sve gadosti koje radi bezbožnik — hoće li živjeti? Sva pravedna djela koja bijaše činio zaboravit će se, a zbog svoje nevjere kojom se iznevjerio i zbog grijeha što ih počini, umrijet će. A vi velite: ‘Put Gospodnji nije pravedan!’ Čuj dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

01. KOR – MISNA ČITANJA – e

I. KORIZMENI TJEDAN – ČETVRTAK
01. KOR – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖:Est 4,17k-m.r-t; Ps 138,1-3.7c-8; Mt 7,7-12

Prvo čitanje: Est 4, 17k-m.r-t
Nema druge pomoći do tebe, Gospodine!

Čitanje Knjige Estere
U one dane: Kraljica se Estera, obuzeta smrtnom tjeskobom uteče Gospodinu. Pomoli se Bogu Izraelovu i kaza:
»Gospodine moj, kralju naš, ti si jedini! Dođi u pomoć meni koja sam sama, kojoj nema druge pomoći do tebe, jer opasnost je moja kao na dlanu. Ja sam od svog djetinjstva slušala u obiteljskom rodu da si ti, Gospode, izabrao Izraela među svim drugim narodima, naše očeve među svim njihovim precima u svoju trajnu baštinu i da si za njih učinio sve što si im obećao.
Sjeti se, Gospode! Objavi se u vrijeme naših jada i ohrabri me, o kralju bogova i vladaru svakoga gospodstva! Metni u moja usta primjerenu riječ pred lavom, a njegovo srce zadahni mržnjom na neprijatelja našega da zatrt bude i on i njegovi sumišljenici. A nas oslobodi rukom svojom i dođi u pomoć meni koja sam sama i nemam nego tebe, o Gospode!«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

01. KOR – MISNA ČITANJA – d

I. KORIZMENI TJEDAN – SRIJEDA
01. KOR – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖:Jon 3,1-10; Ps 51,3-4.12-13.18-19; Lk 11,29-32

Prvo čitanje:Jon 3, 1-10
Obratiše se Ninivljani od svojega zlog puta.

Čitanje Knjige proroka Jone
Riječ Gospodnja dođe Joni: »Ustani — reče mu — idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.« Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad božanski velik — tri dana hoda.
Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: »Još četrdeset dana, i Niniva će biti razorena.«
Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.
Glas doprije i do kralja ninivskoga: on ustade s prijestolja skide plašt sa sebe, odjenu se u kostrijet i sjede u pepeo. Tada se po odredbi kralja i njegovih velikaša oglasi i objavi u Ninivi: »Ljudi i stoka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu, ni da vodu piju. Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostrijeću, da glasno Boga zazivlju i da se obrate svatko sa svojega zlog puta i nepravde koju je činio. Tko zna, možda će se povratiti Bog, smilovati se i odustati od ljutoga svog gnjeva da ne izginemo?«
Bog vidje što su učinili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

01. KOR – MISNA ČITANJA – c

I. KORIZMENI TJEDAN – UTORAK
01. KOR – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Iz 55,10-11; Ps 34,4-7.16-19; Mt 6,7-15

Prvo čitanje: Iz 55, 10-11
Riječ moja čini što sam htio.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin:
»Kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni, da bi dala sjeme sijaču, i kruh za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi, ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.«

Riječ Gospodnja. Nastavi čitati