2109 – SV. MATEJ – MISNA ČITANJA

SV. MATEJ, apostol i evanđelist, Blagdan

MISNA ČITANJA
📖 vl.: Ef 4, 1-7.11-13; Ps 19, 2-5; Mt 9, 9-13

Prvo čitanje: Ef 4, 1-7.11-13
On dade jedne za apostole, jedne opet za evanđeliste.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo!Zaklinjem vas ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću,
sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani!
Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha
svezom mira!
Jedno tijelo i jedan Duh – kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva!
Jedan Gospodin!
Jedna vjera!
Jedan krst!
Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!
A svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova.
On i »dade« jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Oglasi

24. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)

XXIV. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
24. NKG (II) – Sv. Andrija Kim Taegon, prezbiter, i drugovi, mučenici, Spomendan

MISNA ČITANJA
📖: od dana: 1Kor 15,1-11; Ps 118,1-2.16-17.28; Lk 7,36-50

Prvo čitanje: 1Kor 15, 1-11
Ovako propovijedamo, ovako vjerujete.
Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo!
Dozivljam vam u pamet evanđelje koje navijestih,koje primiste, u kome stojite, po kojem se spasavate, ako držite što sam vam navijestio;osim ako uzalud povjerovaste. Doista, predadoh vam ponajprije što i primih:Krist umrije za grijehe naše po Pismima; bî pokopani uskrišen treći dan po Pismima; ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici. Potom se ukaza braći, kojih bijaše više od pet stotina zajedno; većina ih još i sada živi, a neki usnuše. Zatim se ukaza Jakovu, onda svim apostolima. Najposlije, kao nedonoščetu, ukaza se i meni. Da, ja sam najmanji među apostolima i nisam dostojan zvati se apostolom jer sam progonio Crkvu Božju.
Ali milošću Božjom jesam što jesam i njegova milost prema meni ne bijaše uzaludna; štoviše, trudio sam se više nego svi oni — ali ne ja, nego milost Božja sa mnom.Ili dakle ja ili oni: tako propovijedamo, tako vjerujete.
Riječ Gospodnja.

Nastavi čitati

24. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (II)

Srijeda – Misna čitanja – 24. NKG (II)
📖: 1 Kor 12,31-31; 13,1-13;  Ps 33,2-5.12-12.22-22; Lk 7,31-35

Prvo čitanje: 1 Kor 12,31-31; 13,1-13
Čeznite za višim darima!

Čeznite za višim darima!
A evo vam puta najizvrsnijega!
Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske, a ljubavi ne bih imao, bio bih mjed što ječi ili cimbal što zveči.
Kad bih imao dar prorokovanja i znao sva otajstva i sve spoznanje; i kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao, a ljubavi ne bih imao – ništa sam!
I kad bih razdao sav svoj imutak i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže, a ljubavi ne bih imao – ništa mi ne bi koristilo.
Ljubav je velikodušna,
dobrostiva je ljubav,
ne zavidi,
ljubav se ne hvasta,
ne nadima se;
nije nepristojna,
ne traži svoje,
nije razdražljiva,
ne pamti zlo;
ne raduje se nepravdi,
a raduje se istini;
sve pokriva, sve vjeruje,
svemu se nada, sve podnosi.
Ljubav nikad ne prestaje.
Prorokovanja? Uminut će.
Jezici? Umuknut će.
Spoznanje? Uminut će.
Jer djelomično je naše spoznanje, i djelomično prorokovanje.
A kada dođe ono savršeno, uminut će ovo djelomično.
Kad bijah nejače, govorah kao nejače, mišljah kao nejače, rasuđivah kao nejače.
A kad postadoh zreo čovjek, odbacih ono nejačko.
Doista, sada gledamo kroza zrcalo, u zagonetki, a tada – licem u lice!
Sada spoznajem djelomično, a tada ću spoznati savršeno, kao što sam i spoznat!
A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav – to troje – ali najveća je među njima ljubav.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 33,2-5.12-12.22-22

Slavite Gospodina na harfi
na liri od deset žica veličajte njega!
Pjesmu novu zapjevajte njemu
i glazbala skladna popratite poklicima.

Jer prava je riječ Gospodnja
i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo:
puna je zemlja dobrote Gospodinove.

Blago narodu kojemu je Gospodin Bog,
Narodu koji on odabra sebi za baštinu!

Neka dobrota tvoja, o Gospodine, bude nad nama,
kao što se mi u tebe uzdamo!

Evanđelje: Lk 7, 31-35
Zasvirasmo vam, a ne zaigraste! Zakukasmo i ne zaplakaste!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Reče Gospodin: »S kime da prispodobim ljude ovog naraštaja? Komu su nalik? Nalik su djeci što sjede na trgu pa jedni drugima po poslovici dovikuju: ‘Zasvirasmo vam i ne zaigraste! Zakukasmo i ne zaplakaste!’ Doista, došao je Ivan Krstitelj. Nije kruha jeo ni vina pio, a velite: ‘Đavla ima!’ Došao je Sin Čovječji koji jede i pije, a govorite: ‘Evo izjelice i vinopije, prijatelja carinikâ i grešnikâ!’ Ali opravda se Mudrost pred svom djecom svojom.«
Riječ Gospodnja.

 

 

24. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (II)

Ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.

Ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.

XXIV. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
24. NKG (II) – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: 1Kor 11,17-26.33; Ps 40,7-10.17; Lk 7,1-10

Prvo čitanje: 1Kor 11, 17-26.33
Ako su među vama razdori, to nije blagovanje Gospodnje večere.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Kad već dajem upozorenje, ne mogu pohvaliti što se ne sastajete na bolje, nego na gore. Ponajprije čujem, djelomično i vjerujem: kad se skupite na Sastanak, da su među vama razdori. Treba doista da i podjelâ bude među vama da se očituju prokušani među vama. Kad se dakle tako zajedno sastajete, to nije blagovanje Gospodnje večere: ta svatko se pri blagovanju prihvati svoje večere te jedan gladuje, a drugi se opija. Zar nemate kućâ da jedete i pijete? Ili Crkvu Božju prezirete i postiđujete one koji nemaju? Što da vam kažem? Da vas pohvalim? U tom vas ne hvalim.
Doista, ja od Gospodina primih što vama predadoh: Gospodin Isus one noći kad bijaše predan, uze kruh, zahvalivši razlomi i reče: »Ovo je tijelo moje — za vas. Ovo činite meni na spomen.« Tako i čašu po večeri govoreći: »Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete, meni na spomen.« Doista, kad god jedete ovaj kruh i pijete čašu, smrt Gospodnju navješćujete dok on ne dođe. Zato, braćo moja, kad se sastajete na blagovanje, pričekajte jedni druge.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

24. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)

XXIV. TJEDAN KROZ GODINU | NEDJELJA
24. NKG (B) – DVADESET I ČETVRTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA
📖: Iz 50,5-9a; Ps 116,1-9; Jak 2,14-18; Mk 8,27-35

Prvo čitanje: Iz 50, 5-9a
Leđa podmetnuh onima što me udarahu.

Čitanje Knjige proroka Izaije

Gospodin Bog uho mi otvori: ja se ne protivih niti uzmicah.
Leđa podmetnuh onima što me udarahu, a obraze onima što mi bradu čupahu, i lica svojeg ne zaklonih od pogrda ni od pljuvanja. Gospodin Bog mi pomaže, zato se neću smesti.
Zato učinih svoj obraz ko kremen i znam da se neću postidjeti.
Blizu je onaj koji mi pravo daje.
Tko će na sud sa mnom?
Nek se suoči sa mnom!
Tko je protivnik moj u parnici?
Nek mi se približi!
Gle, Gospodin Bog mi pomaže, tko će me osuditi?
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

1509 BLAŽENA DJEVICA MARIJA ŽALOSNA – MISNA ČITANJA

BLAŽENA DJEVICA MARIJA ŽALOSNA, Spomendan

MISNA  ČITANJA
📖 vl.: Heb 5,7-9; Ps 31,2-6.15-16.20; Iv 19,25-27 (ili: Lk 2,33-35)

Prvo čitanje: Heb 5, 7-9
Naviknu slušati i posta začetnik vječnoga spasenja.

Čitanje Poslanice Hebrejima
Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja — proglašen od Boga Velikim svećenikom po redu Melkisedekovu.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

1409 UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA – MISNA ČITANJA

Iv 3, 13-17

UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA,Blagdan 

MISNA  ČITANJA
📖 Br 21,4b-9 (ili: Fil 2,6-11); Ps 78,1-2.34-38; Iv 3,13-17

 Prvo čitanje: Br 21, 4b-9 (ili: Fil 2,6-11)
Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.

Čitanje Knjige Brojeva
U one dane: Narod putem postane nestrpljiv. I počne govoriti protiv Boga i protiv Mojsija: »Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim.« Onda Gospodin pošalje na narod ljute zmije; ujedale ih one, tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu. Dođe narod k Mojsiju pa reče:»Sagriješili smo kad smo govorili protiv Gospodina i protiv tebe. Pomoli se Gospodinu da ukloni zmije od nas!« Mojsije se pomoli za narod i Gospodin reče Mojsiju: »Napravi zmiju i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat će na životu ako je pogleda.«
Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

23. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)

XXIII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
23. NKG (II) – Sv. Ivan Zlatousti, biskup i crkveni naučitelj, Spomendan

MISNA  ČITANJA
📖 od dana: 1Kor 8,1b-7.10-13; Ps 139,1b-3.13-14.23-24; Lk 6,27-38

Prvo čitanje: 1Kor 8, 1b-7.10-13
Ranjavajući nejaku savjest braće, protiv Krista griješite.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! Znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Ako tko misli da što zna, još ne zna kako treba znati. A ljubi li tko Boga, Bog ga poznaje. Dakle, u pogledu blagovanja mesa žrtvovana idolima, znamo: nema idola na svijetu i nema Boga do Jednoga. Jer sve kad bi i bilo nazovibogova ili na nebu ili na zemlji — kao što ima mnogo »bogova« i mnogo »gospodara«! — nama je jedan Bog, Otac, od koga je sve, a mi za njega; i jedan Gospodin, Isus Krist, po kome je sve, i mi po njemu.
Ali nemaju svi toga znanja. Neki, navikli na idole, još uvijek jedu meso kao idolima žrtvovano i njihova se savjest kalja jer je nejaka. Jer vidi li tko tebe koji imaš znanje za stolom u hramu idolskomu, neće li se njegova savjest, jer je nejaka, »izgraditi« da jede žrtvovano idolima? I s tvoga znanja propada nejaki, brat za kojega je Krist umro. Tako griješeći protiv braće i ranjavajući njihovu nejaku savjest, protiv Krista griješite. Zato ako jelo sablažnjava brata moga, ne, neću jesti mesa dovijeka da brata svoga ne sablaznim.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

23. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (II)

lk-6-20-26XXIII. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
23. NKG (II) – Svagdan ili: Presveto Ime Bl. Dj. Marije 

MISNA ČITANJA
📖: 1Kor 7,25-31; Ps 45,11-12.14-17; Lk 6,20-26

Prvo čitanje: 1 Kor 7, 25-31
Jesi li vezan za ženu? Ne traži rastave! Jesi li slobodan od žene? Ne traži žene!

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima

Braćo! O djevicama nemam zapovijedi, nego dajem savjet kao čovjek po milosrđu Gospodnjem vrijedan povjerenja. Smatram dakle: dobro je to zbog sadašnje nevolje, dobro je čovjeku tako biti. Jesi li vezan za ženu? Ne traži rastave! Jesi li slobodan od žene? Ne traži žene! Ali ako se i oženiš, nisi sagriješio; i djevica ako se uda, nije sagriješila. Ali takvi će imati tjelesnu nevolju, a ja bih vas rado poštedio.
Ovo hoću reći, braćo: vrijeme je kratko. Odsele i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju; i koji plaču, kao da ne plaču; i koji se vesele, kao da se ne vesele; i koji kupuju, kao da ne posjeduju; i koji uživaju ovaj svijet, kao da ne uživaju, jer — prolazi obličje ovoga svijeta.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

23. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (II)

XXIII. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
MISNA ČITANJA (II)

📖: 1Kor 6,1-11; Ps 149,1-6a.9b; Lk 6,12-19

Prvo čitanje: 1 Kor 6, 1-11
Brat se s bratom parniči, i to pred nevjernicima.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima.

Braćo! Tko bi se od vas u sporu s drugim usudio parničiti se pred nepravednima, a ne pred svetima? Ili zar ne znate da će sveti suditi svijet? Pa ako ćete vi suditi svijet, zar niste vrijedni suditi sitnice? Ne znate li da ćemo suditi anđele, kamo li ne ono svagdanje? A vi, kad imate sporove o svagdanjem, sucima postavljate one do kojih Crkva ništa ne drži! Vama na sramotu govorim. Tako? Zar nema među vama ni jednoga mudra koji bi mogao rasuditi među braćom? Nego brat se s bratom parniči, i to pred nevjernicima? Zapravo, već vam je to nedostatak što se parničite među sobom. Zašto radije ne trpite nepravdu? Zašto se radije ne pustite oplijeniti? Nego vi činite nepravdu i plijenite, i to braću. Ili zar ne znate da nepravednici neće baštiniti kraljevstva Božjega? Ne varajte se! Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni muškoložnici, ni kradljivci, ni lakomci, ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici neće baštiniti kraljevstva Božjega. To, evo, bijahu neki od vas, ali oprali ste se, ali posvetili ste se, ali opravdali ste se u imenu Gospodina našega Isusa Krista i u Duhu Boga našega.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati