33. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (II)

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
33. NKG (II) – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Otk 1,1-4; 2,1-5a; Ps 1,1-4.6; Lk 18,35-43

Prvo čitanje: Otk 1, 1-4; 2, 1-5a
Spomeni se odakle si pao i obrati se.

Početak Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola

Otkrivenje Isusa Krista koje njemu dade Bog da ga pokaže slugama svojim:
ono što se ima dogoditi ubrzo.
I on to označi poslavši anđela svoga sluzi svomu Ivanu koji posvjedoči za riječ Božju
i za svjedočanstvo Isusa Krista — za sve što vidje.
Blago onomu koji čita i onima što slušaju riječi ovog proroštva te čuvaju što je u njem napisano.
Jer vrijeme je blizu!
Ivan sedmerim crkvama u Aziji.
Milost vam i mir od Onoga koji jest i koji bijaše i koji dolazi i od sedam duhova što su pred Prijestoljem njegovim.
Čuo sam Gospodina gdje mi govori:
Anđelu Crkve u Efezu napiši:
»Ovako govori Onaj koji drži sedam zvijezda u desnici, Onaj koji stupa posred sedam zlatnih svijećnjaka:
Znam tvoja djela, tvoj trud i postojanost tvoju i da ne možeš podnijeti opakih.
Iskušao si one koji se prave apostolima, a nisu, i pronašao si da su lažljivci.
Postojan si, podnio si za ime moje i nisi smalaksao.
Ali imam protiv tebe: prvu si ljubav svoju ostavio.
Spomeni se dakle odakle si pao, obrati se i čini prva djela.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Oglasi

33. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)

Mk 13, 24-32

XXXIII. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
33. NKG (B) – TRIDESET TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA
📖:1Dn 12,1-3; Ps 16,5.8-11; Heb 10,11-14.18; Mk 13,24-32

Prvo čitanje: Dn 12, 1-3
U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti.

Čitanje Knjige proroka Daniela
U ono će vrijeme ustati Mihael, knez veliki, koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti – svi koji se nađu zapisani u Knjizi. Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu: jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge učili pravednosti, kao zvijezde navijeke, u svu vječnost.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

32. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (II)

ponedjeljak-misna-citanja-32-nkg-c-2XXXII. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
32. NKG (II) – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Tit 2,1-8.11-14; Ps 37,3-4,18.23.27.29; Lk 17,7-10

Prvo čitanje: Tit 2, 1-8.11-14
Pobožno živimo iščekujući blaženu nadu i pojavak Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Titu
Predragi!
Ti govori što se priliči zdravu nauku: starci da budu trijezni, ozbiljni, razumni, zdrave vjere, ljubavi, postojanosti; starice isto tako — vladanja kakvo dolikuje svetima: ne klevetnice, ne ropkinje mnogog vina, nego učiteljice dobra da urazumljuju mlađe neka ljube svoje muževe, djecu, neka budu razumne, čiste, kućanice, dobre, podložne svojim muževima da se riječ Božja ne bi pogrđivala.
Mladiće isto tako potiči da budu razumni.
U svemu se pokaži uzorom dobrih djela: u poučavanju — nepokvarljivost, ozbiljnost, riječ zdrava, besprigovorna da se onaj nasuprot postidi nemajući o nama reći ništa zlo.
Pojavila se doista milost Božja, spasiteljica svih ljudi; odgojila nas
da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih požuda te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.
On sebe dade za nas da nas otkupi od svakoga bezakonja i očisti sebi Narod izabrani koji revnuje oko dobrih djela.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

32. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)

XXXII. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
32. NKG (B) – TRIDESET DRUGA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA
📖:1Kr 17,10-16; Ps 146,6c-10; Heb 9,24-28; Mk 12,38-44

Prvo čitanje: 1Kr 17, 10-16
Umijesi udovica od šačice brašna kolačić i donije Iliji.

Čitanje Prve knjige o Kraljevima

U one dane: Ustade Ilija prorok i krenu u Sarfatu. Kad je stigao do gradskih vrata, neka je udovica onuda skupljala drva; on je zazove i reče: »Donesi mi malo vode u vrču da pijem!« Kad je pošla da donese, on viknu za njom i reče joj: »Donesi mi i malo kruha u ruci!« Ona odgovori: »Živoga mi Gospodina, Boga tvoga, ja nemam pečena kruha, nemam do pregršti brašna u ćupu i malo ulja u vrču.I evo kupim drva, pa ću otići i ono pripremiti sebi i svome sinu da pojedemo i umremo.« Ali joj Ilija reče: »Ništa se ne boj. Idi i uradi kako si rekla; samo najprije umijesi meni kolačić, pa mi donesi; a onda zgotovi za sebe i za svoga sina. Jer ovako govori Gospodin, Bog Izraelov: ’U ćupu neće brašna nestati ni vrč se s uljem neće isprazniti sve dokle Gospodin ne pusti da kiša padne na zemlju.’«
Ode ona i učini kako je rekao Ilija; i za mnoge dane imadoše jela, ona, on i njen sin. Brašno se iz ćupa nije potrošilo i u vrču nije nestalo ulja, po riječi koju je Gospodin rekao preko svoga sluge Ilije.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

0911 POSVETA LATERANSKE BAZILIKE – MISNA ČITANJA

POSVETA LATERANSKE BAZILIKE
Blagdan

MISNA ČITANJA
📖: vl. Ez 47,1-2.8-9.12 (ili: 1Kor 3,9c-11.16-17); Ps 46,2-3.5-6.8-9; Iv 2,13-22

Prvo čitanje: Ez 47, 1-2.8-9.12
Vidjeh vodu gdje izvire iz Hrama. I svi do kojih doprije ta voda bijahu spašeni.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela

U one dane: Odvede me anđeo natrag k vratima Doma Gospodnjega. I gle: voda izvirala ispod praga Doma, prema istoku – jer pročelje Doma bijaše prema istoku – i voda otjecaše ispod desne strane Doma, južno od žrtvenika. Zatim me izvede na sjeverna vrata i provede me uokolo vanjskim putem k vanjskim vratima koja gledaju na istok. I gle, voda izvirala s desne strane. I reče mi:
»Ova voda teče u istočni kraj, spušta se u Arabu i teče u more; a kad se u more izlije, vode mu ozdrave. I kuda god potok protječe, sve živo što se miče oživi; i bit će vrlo mnogo riba, jer kamo god dođe ova voda, sve ozdravi i oživi – kuda god protječe ovaj potok. Duž potoka na obje strane rast će svakovrsne voćke: lišće im neće otpadati i s njih neće nestajati ploda; svakog će mjeseca roditi novim plodom jer im voda dotječe iz Svetišta. Plod će njihov biti za jelo, a lišće za lijek.«

Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

31. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)

XXXI. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
31. NKG (II) – Svagdan ili: Bl. Gracija iz Mula
MISNA ČITANJA
📖: Fil 3,3-8a; Ps 105,2-7; Lk 15,1-10

Prvo čitanje: Fil 3, 3-8a
Što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
Braćo, mi smo obrezanje, mi koji u Duhu Božjemu obavljamo bogoslužje i dičimo se Kristom Isusom, a ne pouzdajemo se u tijelo,
iako bih se ja mogao pouzdati i u tijelo.
Smatra li tko drugi da se može uzdati u tijelo, ja još više:
obrezan osmog dana, od roda sam Izraelova, plemena Benjaminova, Hebrej od Hebrejâ; po Zakonu farizej, po revnosti progonitelj Crkve, po pravednosti zakonskoj besprijekoran.
Ali što mi god bijaše dobitak, to poradi Krista smatram gubitkom.
Štoviše, čak sve gubitkom smatram zbog onoga najizvrsnijeg, zbog spoznanja Isusa Krista, Gospodina mojega.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

31. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (II)

XXXI. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
31. NKG (II) – Svagdan 
MISNA ČITANJA
📖: Fil 2,12-18; Ps 27,1.4.13-14; Lk 14,25-33
Prvo čitanje: Fil 2, 5-11

Radite oko svoga spasenja! Bog je onaj koji izvodi u vama i htjeti i djelovati.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
Ljubljeni moji,
poslušni kako uvijek bijaste,
ne samo kao ono za moje nazočnosti
nego mnogo više sada,
za moje nenazočnosti,
sa strahom i trepetom
radite oko svoga spasenja!
Da, Bog u svojoj dobrohotnosti
izvodi u vama i htjeti i djelovati.
Sve činite bez mrmljanja i oklijevanja
da budete besprijekorni i čisti,
djeca Božja neporočna
posred poroda izopačena i lukava
u kojem svijetlite kao svjetlila u svijetu
držeći riječ Života
meni na ponos
za Dan Kristov,
što nisam zaludu trčao
niti se zaludu trudio.
Naprotiv, ako se ja i izlijevam
za žrtvu i bogoslužje, za vjeru vašu,
radostan sam i radujem se sa svima vama.
A tako i vi budite radosni i radujte se sa mnom.
Riječ Gospodnja.

Nastavi čitati

31. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (II)

XXXI. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
31. NKG (II) – Svagdan 
MISNA ČITANJA
📖
Fil 2,5-11; Ps 22,26b-28.30-32; Lk 14,15-24
Prvo čitanje: Fil 2, 5-11

Ponizi sam sebe, zato Bog njega preuzvisi.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
Braćo!
Neka u vama bude isto mišljenje
kao i u Kristu Isusu:
On, trajni lik Božji,
nije se kao plijena držao svoje jednakosti s Bogom,
nego sam sebe »oplijeni«
uzevši lik sluge,
postavši ljudima sličan;
obličjem čovjeku nalik,
ponizi sam sebe,
poslušan do smrti,
smrti na križu.
Zato Bog njega preuzvisi
i darova mu ime,
ime nad svakim imenom,
da se na ime Isusovo
prigne svako koljeno
nebesnika, zemnika i podzemnika.
I svaki će jezik priznati:
»Isus Krist jest Gospodin!« —
na slavu Boga Oca.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

31. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (II)

XXXI. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
31. NKG (II) – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Fil 2,1-4; Ps 131,1-3; Lk 14,12-14

Prvo čitanje: Fil 2, 1-4
Ispunite me radošću: složni budite!

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
Braćo!
Ima li u Kristu kakve utjehe, ima li kakva ljubazna bodrenja, ima li kakva zajedništva Duha, ima li kakva srca i samilosti, ispunite me radošću: složni budite,
istu ljubav njegujte, jednodušni, jedne misli budite; nikakvo suparništvo ni umišljenost,
nego — u poniznosti jedni druge smatrajte višima od sebe; ne starajte se samo svaki za svoje, nego i za ono što se tiče drugih!
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

0111 SVI SVETI – MISNA ČITANJA

SVI SVETI – Misna čitanja
📖: Otk 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1Iv 3,1-3; Mt 5,1-12a

Prvo čitanje: Otk 7, 2-4.9-14
Vidjeh, eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda i plemena i puka i jezika!

Čitanje Knjige Otkrivenja svetog Ivana apostola
Ja, Ivan, vidjeh drugoga jednog anđela gdje uzlazi od istoka sunčeva s pečatom Boga živoga. On povika iza glasa onoj četvorici anđela kojima bî dano nauditi zemlji i moru: »Ne udite ni zemlji ni moru ni drveću dok ne opečatimo sluge Boga našega na čelima!« I začujem broj opečaćenih – sto četrdeset i četiri tisuće opečaćenih iz svih plemena sinova Izraelovih.
Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama. Viču iza glasa:
»Spasenje Bogu našemu
koji sjedi na prijestolju
i Jaganjcu!«
I svi anđeli, što stajahu uokolo prijestolja i starješina i četiriju bića, padoše pred prijestoljem nice, na svoja lica, i pokloniše se Bogu govoreći:
»Amen! Blagoslov i slava,
i mudrost, i zahvalnica,
i čast i moć i snaga
Bogu našemu
u vijeke vjekova. Amen.«
I jedan me od starješina upita: »Ovi odjeveni u bijele haljine, tko su i odakle dođoše?« Odgovorih mu: »Gospodine moj, ti to znaš.« A on će mi: »Oni dođoše iz nevolje velike i oprali su haljine svoje i ubijelili ih u krvi Jaganjčevoj.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 24, 1-6
Pripjev: Takav je naraštaj onih koji traže lice tvoje, Gospodine.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj,
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju,
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto:
duša mu se ne predaje ispraznosti.

On blagoslov prima od Gospodina
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega,
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Drugo čitanje: 1Iv 3, 1-3
Vidjet ćemo ga kao što jest.

Čitanje Prve poslanice svetoga Ivana apostola
Predragi! Gledajte
koliku nam je ljubav darovao Otac:
djeca se Božja zovemo, i jesmo.
A zato nas svijet ne poznaje
što ne poznaje njega.
Ljubljeni, sad smo djeca Božja
i još se ne očitova što ćemo biti.
Znamo:
kad se očituje, bit ćemo njemu slični
jer vidjet ćemo ga kao što jest.
I tko god ima tu nadu u njemu,
čisti se kao što je on čist.
Riječ Gospodnja.

Evanđelje: Mt 5, 1-12a
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima.

Čitanje svetoga Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Isus, ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati:
»Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas – zbog mene – pogrde i prognaju i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima! Ta progonili su tako proroke prije vas!«
Riječ Gospodnja.