02. KOR – NEDJELJA – Misna čitanja (B)

II. KORIZMENI TJEDAN | NEDJELJA
02. KOR (B)| DRUGA KORIZMENA NEDJELJA

Misna čitanja
📖: Post 22,1-2.9a.10-13.15-18; Ps 116,10.15-19; Rim 8,31b-34; Mk 9,2-10

Prvo čitanje:Post 22, 1-2.9a.10-13.15-18
Žrtva praoca našega Abrahama.

Čitanje Knjige Postanka
U one dane: Bog stavi Abrahama na kušnju. Zovnu ga: »Abrahame!« On odgovori: »Evo me!« Bog nastavi: »Uzmi svoga sina, jedinca svoga Izaka koga ljubiš, i pođi u krajinu Moriju pa ga ondje prinesi kao žrtvu paljenicu na brdu koje ću ti pokazati.« I stignu na mjesto o kojemu je Bog govorio. Ondje Abraham podigne žrtvenik i naslaže drva.
Pruži sad Abraham ruku i uzme nož da zakolje svog sina. Uto ga zovne s neba anđeo Gospodnji i poviče: »Abrahame! Abrahame!« »Evo me!« odgovori on. »Ne spuštaj ruku na dječaka« – reče – »niti mu što čini! Sad, evo, znam da se Boga bojiš jer nisi uskratio ni svog sina, jedinca svoga«. Podiže Abraham oči i pogleda, i gle – za njim ovan, rogovima se zapleo u grmu. Tada Abraham ode, uzme ovna i prinese ga za žrtvu paljenicu mjesto svog sina. Anđeo Gospodnji zovne Abrahama s neba drugi put i reče: »Kunem se samim sobom, izjavljuje Gospodin: Kad si to učinio i nisi mi uskratio svog jedinca sina, svoj ću blagoslov na te izliti i učiniti tvoje potomstvo brojnim poput zvijezda na nebu i pijeska na obali morskoj! A tvoji će potomci osvajati vrata svojih neprijatelja. Budući da si poslušao glas moj, svi će se narodi zemlje blagoslivljati tvojim potomstvom.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Oglasi

01. KOR – Subota – Misna čitanja (Liturgija kvatri)

I. KORIZMENI TJEDAN | SUBOTA
01. KOR (Liturgija kvatri)| 
Svagdan
Misna čitanja

📖: Iz Prigodnih i zavjetnih čitanja: Iz 55,6-9; Ps 51,3-6a; Lk 7,36-50

Prvo čitanje: Iz 55, 6-9
Neka se vrati Gospodin, jer je velikodušan u opraštanju.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu!
Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje.
Nek se vrati Gospodinu koji će mu se smilovati, k Bogu našem, jer je velikodušan u praštanju.
Jer moje misli nisu vaše misli, i puti moji nisu vaši puti –
riječ je Gospodnja.
Visoko je iznad zemlje nebo, tako su visoko puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

01. KOR – PETAK – MISNA ČITANJA

I. KORIZMENI TJEDAN | PETAK
01. KOR | Svagdan
MISNA ČITANJA
📖: Ez 18,21-28; Ps 130,1-8; Mt 5,20-26

Prvo čitanje:Ez 18, 21-28
Zar je meni do toga da umre bezbožnik, a ne da se odvrati od svojih putova i da živi?

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
Ovo govori Gospodin Bog:
»Ako se bezbožnik odvrati od svih grijeha što ih počini, i bude čuvao sve moje naredbe i vršio pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Sva njegova nedjela što ih počini bit će zaboravljena: zbog pravednosti što je čini, živjet će. Jer, zar je meni do toga da umre bezbožnik — riječ je Gospodina Boga — a ne da se odvrati od svojih zlih putova i da živi?
Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu i sve gadosti koje radi bezbožnik — hoće li živjeti? Sva pravedna djela koja bijaše činio zaboravit će se, a zbog svoje nevjere kojom se iznevjerio i zbog grijeha što ih počini, umrijet će. A vi velite: ‘Put Gospodnji nije pravedan!’ Čuj dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moje pravo i pravicu, živjet će i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

KATEDRA SVETOGA PETRA – Misna čitanja

I. KORIZMENI TJEDAN | ČETVRTAK
KATEDRA SVETOGA PETRA | Blagdan
Misna čitanja

📖: 1Pt 5,1-4; Ps 23,1-6; Mt 16,13-19

Prvo čitanje: 1Pt 5, 1-4
Sustarješina i svjedok Kristovih patnja.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Predragi! Starješine među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati: pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga — ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka,
nego oduševljeno; i ne kao gospodari Baštine nego kao uzori stada. Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

01. KOR – Srijeda – Misna čitanja

I. KORIZMENI TJEDAN | SRIJEDA
01. KOR| 
Svagdan
Misna čitanja

📖:Jon 3,1-10; Ps 51,3-4.12-13.18-19; Lk 11,29-32

Prvo čitanje:Jon 3, 1-10
Obratiše se Ninivljani od svojega zlog puta.

Čitanje Knjige proroka Jone
Riječ Gospodnja dođe Joni: »Ustani — reče mu — idi u Ninivu, grad veliki, i propovijedaj u njemu što ću ti reći.« Jona ustade i ode u Ninivu, kako mu Gospodin zapovjedi. Niniva bijaše grad božanski velik — tri dana hoda.
Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući: »Još četrdeset dana, i Niniva će biti razorena.«
Ninivljani povjerovaše Bogu; oglasiše post i obukoše se u kostrijet, svi od najvećega do najmanjega.
Glas doprije i do kralja ninivskoga: on ustade s prijestolja skide plašt sa sebe, odjenu se u kostrijet i sjede u pepeo. Tada se po odredbi kralja i njegovih velikaša oglasi i objavi u Ninivi: »Ljudi i stoka, goveda i ovce da ne okuse ništa, ni da pasu, ni da vodu piju. Nego i ljudi i stoka da se pokriju kostrijeću, da glasno Boga zazivlju i da se obrate svatko sa svojega zlog puta i nepravde koju je činio. Tko zna, možda će se povratiti Bog, smilovati se i odustati od ljutoga svog gnjeva da ne izginemo?«
Bog vidje što su učinili: da se obratiše od svojega zlog puta. I sažali se Bog zbog nesreće kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

01. KOR – UTORAK – MISNA ČITANJA

 

I. KORIZMENI TJEDAN | UTORAK
01. KOR|
Svagdan
Misna čitanja

📖: Iz 55,10-11; Ps 34,4-7.16-19; Mt 6,7-15

Prvo čitanje:Iz 55, 10-11
Riječ moja čini što sam htio.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin:
»Kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i ozeleni, da bi dala sjeme sijaču, i kruh za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi, ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.«

Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

01. KOR – Ponedjeljak – Misna čitanja

Mt 25, 31-46I. KORIZMENI TJEDAN | PONEDJELJAK
01. KOR| Svagdan
Misna čitanja

📖:Lev 19,1-2.11-18; Ps 19,8-10.15; Mt 25,31-46

Prvo čitanje: Lev 19, 1-2.11-18
Po pravdi sudi svome bližnjemu.

Čitanje Knjige Levitskog zakonika
Gospodin reče Mojsiju: »Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im:
Sveti budite! Jer sam svet ja, Gospodin, Bog vaš!
Nemojte krasti; nemojte lagati i varati svoga bližnjega. Nemojte se krivo kleti mojim imenom i tako oskvrnjivati ime svoga Boga.
Ja sam Gospodin!
Ne iskorišćuj svoga bližnjega niti ga pljačkaj! Radnikova zarada neka ne ostane pri tebi do jutra. Nemoj psovati gluhoga niti pred slijepca stavljaj zapreku. Svoga se Boga boj!
Ja sam Gospodin!
Ne počinjajte nepravde na sudu! Ne budi pristran prema neznatnome, niti popuštaj pred velikima: po pravdi sudi svome bližnjemu. Ne raznosi klevete među svojim narodom; ne izvrgavaj pogibli krv svoga bližnjega.
Ja sam Gospodin!
Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako nećeš pasti u grijeh zbog njega. Ne osvećuj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ja sam Gospodin!«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

01. KOR – NEDJELJA – Misna čitanja (B)

I. KORIZMENI TJEDAN | NEDJELJA
01. KOR (B) | PRVA KORIZMENA NEDJELJA
Misna čitanja
📖: Post 9,8-15; Ps 25,4bc-5ab.6-7bc.8-9; 1Pt 3,18-22; Mk 1,12-15

Prvo čitanje: Post 9, 8-15
Savez Božji s Noom, izbavljenim od voda potopa.

Čitanje Knjige Postanka
Ovo reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim: »Evo, sklapam savez svoj s vama i s vašim potomstvom poslije vas i sa svim živim stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa svim zvijerima, sa svime što je s vama izišlo iz korablje – sa svim živim stvorovima na zemlji. Uspostavljam savez svoj s vama te nikad više vode potopne neće uništiti živa bića niti će ikad više potop zemlju opustošiti.«
I reče Bog: »A ovo znamen je saveza koji stavljam između sebe i vas i svih živih bića što su s vama za naraštaje dovijeka: Dugu svoju u oblak stavljam, da znamenom bude saveza između mene i zemlje. Kad oblake nad zemlju navučem i dúga se u oblaku pokaže, spomenut ću se saveza svoga, saveza između mene i vas i stvorenja svakoga živog: potopa više neće biti da uništi svako biće.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

SUBOTA NAKON PEPELNICE – Misna čitanja

KORIZMENO VRIJEME |
SUBOTA NAKON PEPELNICE | Svagdan
Misna čitanja

📖:Iz 58,9b-14; Ps 86,1-6; Lk 5,27-32

Prvo čitanje: Iz 58, 9b-14
Častiš li Gospodina odustajuć od puta…

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin:
»Ukloniš li iz svoje sredine jaram, ispružen prst i besjedu bezbožnu, dadeš li kruha gladnome, nasitiš li potlačenog, tvoja će svjetlost zasjati u tmini, i tama će tvoja kao podne postati, Gospodin će te vodit bez prestanka, sitit će te u sušnim krajevima. On će krijepit kosti tvoje, i bit ćeš kao vrt zaljeven, kao studenac kojem voda nikad ne presuši. Djeca će tvoja gradit na starim razvalinama, podizati na temeljima drevnim. Zvat će te popravljačem pukotina, i obnoviteljem cesta do naselja.
Zadržiš li nogu da ne pogaziš subotu, i u sveti dan ne obavljaš poslove; nazoveš li subotu milinom a časnim dan Gospodinu posvećen; častiš li ga odustajuć od puta, bavljenja poslom i pregovaranja — tad ćeš u Gospodinu svoju milinu naći, i ja ću te provesti po zemaljskim visovima, dat ću ti da uživaš u baštini oca tvog Jakova, jer Gospodnja su usta govorila.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

PETAK NAKON PEPELNICE – Misna čitanja

petak-nakon-pepelnice-misna-citanjaPETAK NAKON PEPELNICE – Misna čitanja

Prvo čitanje: Iz 58, 1-9a
Ovo je post koji mi je po volji.

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin:
»Viči iz sveg grla, ne suspreži se! Glas svoj poput roga podigni. Objavi mom narodu njegove zločine, domu Jakovljevu grijehe njegove.
Dan za danom oni mene traže i žele znati moje putove, kao narod koji vrši pravdu i ne zaboravlja pravo Boga svoga. Nastavi čitati