18. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)

XVIII. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
18. NKG (II) – Sv. Dominik, prezbiter
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖: OD DANA Hab 1, 12 – 2, 4; Ps 9, 8-13; Mt 17, 14-20

Prvo čitanje: Hab 1, 12 – 2,4
Pravednik živi od svoje vjere.

Čitanje Knjige proroka Habakuka

Nisi li od davnih vremena, Gospodine,
Bože moj, Sveče moj?
Ti koji ne umireš!
Ti si, Gospodine, podigao ovaj narod radi pravde,
postavio ga, Stijeno, da kažnjava.
Prečiste su tvoje oči da bi zloću gledale.
Ti ne možeš motriti tlačenja.
Zašto gledaš vjerolomce;
šutiš kad zlikovac ništi pravednijeg od sebe?
Postupaš s ljudima ko s morskim ribama,
ko s gmazovima što nemaju gospodara!
On ih sve lovi na udicu,
izvlači ih mrežom,
pređom ih skuplja,
i tako se raduje i likuje.
Stog žrtvuje mreži svojoj,
pali tamjan svojoj pređi,
jer mu pribavljaju zalogaj slastan,
hranu pretilu.
Valja li, dakle, da neprestano poteže mač
i kolje narod nemilice?
Stat ću na stražu svoju,
postavit se na bedem,
paziti što će mi reći,
kako odgovoriti na moje tužbe.
Tada Gospodin odgovori i reče:
»Zapiši viđenje,
ureži ga na pločice,
da ga čitač lako čita.
Jer ovo je viđenje za svoje vrijeme:
ispunjenju teži, ne vara;
ako stiže polako, čekaj,
jer odista će doći i neće zakasniti!
Gle: propast će onaj čija duša nije pravedna,
a pravednik će od svoje vjere živjeti.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

18. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA

XVIII. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
18. NKG (II)  – Svagdan ili: Sv. Siksto II., papa, i drugovi, mučenici; ili: Sv. Kajetan, prezbiter

MISNA ČITANJA
📖: Nah 2,1.3; 3,1-3.6-7; Otpj. pj.: Pnz 32,35c-36.39.41; Mt 16,24-28

Prvo čitanje: Nah 2, 1.3; 3, 1-3.6-7
Teško gradu krvničkom.

Čitanje Knjige proroka Nahuma
Gledajte, preko gore hrli glasnik,  on naviješta: »Spasenje!«
Svetkuj svoje blagdane, Judo,
ispuni svoje zavjete, jer Belijal više neće prolaziti po tebi, on je sasvim zatrt.
Da, Gospodin će obnoviti vinograd Jakovljev i vinograd Izraelov.
Pljačkaši ih opljačkali, mladice im potrli.
Teško gradu krvničkom, pun je laži, prepun grabeža, sa pljačkanjem on ne prestaje!
Slušajte! Pucaju bičem!
Slušajte! Štropot točkova!
Konji upropanj, kola poskakuju.
Konjanici u stremenu, mačevi sjaju, koplja sijevaju … gomile ranjenih, snopovi mrtvih, trupla u nedogled, svuda se o truplo spotiče!
Bacit ću na tebe smeće, osramotit ću te, izložiti na stup sramote.
Svaki koji te vidi, bježat će od tebe. Reći će:
»Niniva! Kakva razvalina!«
Tko je može požaliti?
Gdje joj naći tješitelje?
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

0608 – PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO – MISNA ČITANJA (A)

PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO – Blagdan

MISNA ČITANJA (A)
📖: vl. blagdana: Dn 7,9-10.13-14 ; Ps 97,1-2.5-6.9; 2Pt 1,16-19; Mt 17,1-9

Prvo čitanje: Dn 7, 9-10.13-14 (ili: 2Pt 1,16-19)
Odijelo mu bijelo poput snijega.

Čitanje Knjige proroka Daniela
Gledao sam: Prijestolja bjehu postavljena i Pradavni sjede. Odijelo mu bijelo poput snijega; vlasi na glavi kao čista vuna. Njegovo prijestolje kao plamenovi ognjeni i točkovi kao žarki oganj. Rijeka ognjena tekla, izvirala ispred njega. Tisuću tisuća služahu njemu, mirijade stajahu pred njim. Sud sjede, knjige se otvoriše.
Gledah u noćnim viđenjima i gle s oblacima nebeskim dolazi kao Sin Čovječji. On se približi Pradavnome i dovedu ga k njemu. Njemu bi predana vlast, čast i kraljevstvo, da mu služe svi narodi, plemena i jezici. Vlast njegova vlast je vječna, nikada neće proći, kraljevstvo njegovo vječno, nikada propasti neće.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

18. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (II)

XVIII. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
18. NKG (II) – Svagdan ili: Posvećenje bazilike svete Marije Velike

MISNA ČITANJA

📖 od dana: Jr 31,1-7; Otpj. pj.: Jr 31,10-13; Mt 15,21-28

Prvo čitanje: Jr 31, 1-7
Ljubavlju vječnom ljubim te.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
U ono vrijeme — riječ je Gospodnja —
bit ću Bog svim plemenima Izraelovim,
i oni će biti narod moj.
Ovako govori Gospodin:
Nađe milost u pustinji narod koji uteče maču:
Izrael ide u svoje prebivalište.
Iz daljine mu se Gospodin ukaza:
»Ljubavlju vječnom ljubim te, zato ti sačuvah milost.
Opet ću te sazdati, i bit ćeš sazdana, djevice Izraelova.
Opet ćeš se resit bubnjićima, u veselo kolo hvatati.
Opet ćeš saditi vinograde na brdima Samarije: koji nasade posade,
oni će i trgati.
Jer dolazi dan te će stražari vikati na brdu efrajimskom:
Na noge! Na Sion se popnimo, Gospodinu, Bogu svojemu!«
Jer ovako govori Gospodin:
Kličite od radosti Jakovu, podvikujte prvaku naroda!
Objavljujte, uznosite, navješćujte: Gospodin spasi narod svoj, Ostatak Izraelov!
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

18. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (II)

XVIII. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
18. NKG (II)  – Sv. Ivan Marija Vianney, prezbiter
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖: Jr 30,1-2.12-15.18-22; Ps 102,16-21.29.22-23; Mt 15, 1-2.10-14

Prvo čitanje: Jr 30, 1-2. 12-15.18-22
Zbog grijeha silnih tvojih to ti učinih. Ali ću izmijeniti udes šatora Jakovljevih.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Riječ koju Gospodin upravi Jeremiji:
Ovako govori Gospodin, Bog Izraelov:
Upiši u knjigu sve ove riječi koje ti govorim.
Uistinu, ovako govori Gospodin:
Neiscjeljiva je rana tvoja, neprebolan polom tvoj.
Nema lijeka rani tvojoj, i nikako da zaraste.
Zaboraviše te svi ljubavnici, više za te i ne pitaju! Jer po tebi ja udarih ko što udara neprijatelj, kaznom krutom za bezakonje i za mnoge grijehe tvoje.
Zašto kukaš zbog rane svoje?
Zar je neizlječiva tvoja bol?
Zbog mnoštva bezakonja i grijeha silnih tvojih to ti učinih.
Ovako govori Gospodin:
Evo, izmijenit ću udes šatora Jakovljevih, smilovat ću se na stanove njegove: na razvalinama njegovim bit će opet grad sazidan, i dvori će stajati na starome mjestu.
Iz njih će se čuti hvalospjev, i glasovi radosni.
Umnožit ću ih, i više im se neće smanjiti broj, ugled ću im dati, i više ih neće prezirati.
Sinovi njihovi bit će mi kao nekoć, zajednica njina preda mnom će čvrsto stajati, a kaznit ću sve njihove ugnjetače.
Glavar njihov iz njih će niknuti, vladar njihov ispred njih će izaći.
Pustit ću ga k sebi da mi se približi — jer tko da se usudi sâm preda me! — riječ je Gospodnja.
I vi ćete biti moj narod, a ja vaš Bog.
Riječ Gospodnja.
Otpjevni psalam:
Nastavi čitati

18. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (II)

XVIII. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
18. NKG (II)  – Svagdan ili: Bl. Augustin Kažotić, biskup

MISNA ČITANJA

📖: Jr 28, 1-17; Ps 119, 29.43.79-80.102; Mt 14, 22-36

Prvo čitanje: Jr 28, 1-17
Hananija! Tebe nije poslao Gospodin, a ti si u narodu pobudio varave nade.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
One godine, u početku kraljevanja Sidkije, kralja judejskoga, četvrte godine, petog mjeseca, Hananija, sin Azurov, prorok iz Gibeona, reče mi u Domu Gospodnjem pred svećenicima i svim narodom: »Ovako govori Gospodin nad Vojskama, Bog Izraelov: Skršit ću jaram kralja babilonskoga. Do dvije godine vratit ću na ovo mjesto sve posuđe Doma Gospodnjeg koje je Nabukodonozor, kralj babilonski, odavde uzeo i odnio u Babilon. A tako i Jekoniju, sina Jojakimova, kralja judejskoga, i sve prognanike judejske, koji dospješe u Babilon, također ću vratiti na ovo mjesto — riječ je Gospodnja — jer ću skršiti jaram kralja babilonskoga.«
Tada prorok Jeremija odgovori proroku Hananiji pred svećenicima i pred svim narodom koji bijahu u Domu Gospodnjem. Reče prorok Jeremija: »Amen! Učinio Gospodin tako! Ispunio Gospodin riječi koje si prorokovao, i vratio ovamo sve posuđe iz Doma Gospodnjeg i sve prognanike iz Babilona. Ali čujder i ovu riječ koju ću kazati na tvoje uši i na uši svega naroda. Proroci koji su bili prije mene i tebe, odiskona prorokovahu mnogim moćnim zemljama i velikim kraljevstvima rat, glad, kugu. Ali o proroku koji proriče mir možeš istom kad se ispuni njegova proročka riječ znati da ga je zaista Gospodin poslao.«
Tada prorok Hananija skide jaram s vrata proroka Jeremije i skrši ga. I reče Hananija pred svim narodom: »Ovako govori Gospodin: Evo, ovako ću — za dvije godine — skršiti jaram Nabukodonozora, kralja babilonskoga, s vrata svih naroda!« Tada prorok Jeremija ode svojim putem.
A kad prorok Hananija skrši jaram s vrata proroka Jeremije, dođe riječ Gospodnja Jeremiji: »Idi i ovako reci Hananiji: Ovako govori Gospodin! Ti si skršio drveni jaram, ali ću ja umjesto njega načiniti željezni. Jer ovako govori Gospodin nad Vojskama, Bog Izraelov: Željezni ću jaram staviti oko vrata svih ovih naroda da ih podvrgnem Nabukodonozoru, kralju babilonskom, i služit će mu, jer ja sam njemu podložio čak i poljsku zvjerad!«
I prorok Jeremija reče proroku Hananiji: »Čuj me dobro, Hananija! Tebe nije poslao Gospodin, a ti si u narodu pobudio varave nade. Zato ovako govori Gospodin: Gle, brišem te s lica zemlje! Umrijet ćeš još ove godine, jer si propovijedao pobunu protiv Gospodina!«
I umri je prorok Hananija te godine u sedmom mjesecu.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

18. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (A)

XVIII. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA 
18. NKG (A) – OSAMNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA
📖: Iz 55, 1-3; Ps 145, 8-9.15-18; Rim 8, 35.37-39; Mt 14, 13-21

Prvo čitanje: Iz 55, 1-3
Dođite i jedite!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin:
Svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako i nemate novaca, dođite! Bez novaca i bez naplate kupite i uživajte vino i mlijeko! Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte, i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte i duša će vam živjeti. Sklopit ću s vama savez vječan, savez milostî Davidu obećanih.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

17. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)

XVII. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
17. NKG (II)  – Sv. Alfonz Marija de’Liguori, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

MISNA ČITANJA

📖: Jr 26, 11-16.24; Ps 69, 15-16.30-31.33-34; Mt 14, 1-12

Prvo čitanje: Jr 26, 11-16.24
Zaista, Gospodin me posla k vama da vam govorim sve ove riječi.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
U one dane: Svećenici i proroci rekoše starješinama i svemu narodu: »Ovaj je čovjek zaslužio smrt, jer je prorokovao protiv ovoga grada, kao što ste čuli na svoje uši.« Tada Jeremija reče svim starješinama i svemu narodu: »Gospodin me posla da prorokujem protiv ovoga Doma i protiv ovoga grada sve ono što ste čuli. Popravite, dakle, putove svoje i djela svoja, i slušajte glas Gospodina, Boga svoga: i pokajat će se za zlo kojim vam se zaprijetio. Ja sam, evo, u vašim rukama. Učinite sa mnom što vam se čini dobro i pravo. Ali dobro znajte: ako me pogubite, krv nedužnu navalit ćete na sebe, na ovaj grad i na njegove stanovnike. Jer, zaista, Gospodin me posla k vama da u vaše uši govorim sve ove riječi.«
Tada rekoše starješine i sav narod svećenicima i prorocima: »Ovaj čovjek nipošto ne zaslužuje smrt, jer nam je govorio u ime Gospodina, Boga našega.«
I Ahikam, sin Šafanov, zaštiti Jeremiju, te ga ne predaše u ruke narodu da ga pogube.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

17. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)

XVII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
17. NKG (II)  – Sv. Ignacije Lojolski, prezbiter
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖: od dana Jr 26,1-9; Ps 69,5.8-10.14: Mt 13,54-58

Prvo čitanje: Jr 26, 1-9
Sav se narod skupi u Domu Gospodnjem.

Čitanje Knjige proroka Jeremije

U početku kraljevanja Jojakima, sina Jošijina, kralja Judina, dođe mi riječ Gospodnja. Ovako govori Gospodin: Stani u predvorju Doma Gospodnjega, i svim gradovima judejskim koji dolaze da se poklone u Domu Gospodnjem naviještaj sve riječi koje sam ti zapovjedio da im kažeš. I ne izostavi ni jedne jedine. Možda će poslušati i vratiti se svaki sa zlog puta svoga, pa ću se pokajali za zlo koje naumih učiniti zbog zlodjela njihovih. Reci im: Ovako govori Gospodin: Ako me ne poslušate da hodite po Zakonu što ga stavih pred vas, slušajući riječi slugu mojih proroka koje vam neumorno šaljem, premda ih do sada niste slušali, postupit ću s ovim Domom kao sa Šilom, i učinit ću da ovaj grad bude prokletstvo za sve narode na zemlji.
I svećenici i proroci i sav narod slušahu Jeremiju kako naviješta te riječi u Domu Gospodinovu. A kad Jeremija izreče sve ono što mu je Gospod zapovjedio da naviješta svemu narodu, zgrabiše ga svećenici i proroci govoreći: »Platit ćeš glavom! Zašto si u ime Gospodnje prorokovao: Postupit ću s ovim Domom kao sa Šilom, i ovaj će grad biti opustošen, te nitko više u njemu neće stanovati?« I sav se narod skupi na Jeremiju u Domu Gospodnjem.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:  Ps 69, 5.8-10.14
Pripjev: Po velikoj dobroti svojoj usliši me, Gospodine!

Brojniji su od vlasi na glavi mojoj
oni koji me mrze nizašto.
Tvrđi su od kostiju mojih
oni što mi se nepravedno protive:
zar mogu vratiti što nisam oteo?

Jer zbog tebe podnesoh pogrdu,
i stid mi pokri lice.
Tuđinac postadoh braći
i stranac djeci majke svoje.
Jer me izjela revnost za Dom tvoj,
i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na me.

No tebi se molim, Gospodine,
u vrijeme milosti, Bože;
po velikoj dobroti svojoj ti me usliši,
po svojoj vjernoj pomoći!

Evanđelje:Mt 13, 54-58
Nije li ovo drvodjeljin sin? Odakle mu sve to?

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Dođe Isus u svoj zavičaj. Naučavaše ih u njihovoj sinagogi te zapanjeni govorahu: »Odakle ovomu ta mudrost i te čudesne sile? Nije li ovo drvodjeljin sin? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, i Josip, i Šimun, i Juda? I sestre mu nisu li sve među nama? Odakle mu sve to?« I sablažnjavahu se o njega.
A Isus im reče: »Nije prorok bez časti doli u svom zavičaju i u svom domu.« I ne učini ondje mnogo čudesa zbog njihove nevjere.
Riječ Gospodnja.

17. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)

XVII. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
17. NKG – Svagdan ili: Sv. Petar Krizolog, biskup i crkveni naučitelj

MISNA ČITANJA

📖: Jr 18,1-6; Ps 146,1b-6b; Mt 13,47-53

Prvo čitanje: Jr 18, 1-6
Kao glina u ruci lončarevoj, i vi ste u mojoj ruci.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Ovo je riječ koju Gospodin uputi Jeremiji:
»Ustani i siđi u kuću lončarovu — ondje ću ti objaviti svoje riječi.« Siđoh, dakle, u kuću lončarovu, upravo je radio na lončarskom kolu. I kako bi se koji sud što bi ga načinio od gline u ruci lončarovoj pokvario, on bi opet od nje pravio drugi — već kako se lončaru svidjelo da napravi. I dođe mi riječ Gospodnja: Ne mogu li i ja s vama činiti kao ovaj lončar, dome Izraelov? — riječ je Gospodnja. Evo kao glina u ruci lončarovoj, i vi ste u mojoj ruci, dome Izraelov.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati