24. NKG – Utorak – Misna čitanja (a)

Utorak – Misna čitanja – 24. NKG (a)
📖: 1Tim 3,1-13; Ps 101,1-3.5-6; Lk 7,11-17

Prvo čitanje: 1Tim 3, 1-13
Treba da nadglednik bude besprijekoran. Đakoni isto tako treba da posjeduju otajstvo vjere u čistoj savjesti.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
Predragi!
Vjerodostojna je riječ:
teži li tko za nadgledništvom, časnu službu želi.
Treba stoga da nadglednik bude besprijekoran,
jedne žene muž, trijezan, razuman,
sređen, gostoljubiv, sposoban poučavati,
ne vinu sklon, ne nasilan nego popustljiv,
ne ratoboran, ne srebroljubac;
da svojom kućom dobro upravlja
i sinove drži u pokornosti sa svom ozbiljnošću
– a ne zna li netko svojom kućom upravljati,
kako će se brinuti za Crkvu Božju? –
ne novoobraćenik da se ne bi uzoholio
i pao pod osudu đavlovu.
A treba da ima i lijepo svjedočanstvo od onih vani,
da ne bi u rug upao i zamku đavlovu.
Đakoni isto tako treba da budu ozbiljni,
ne dvolični, ne odani mnogom vinu
ni prljavu dobitku
– imajući otajstvo vjere u čistoj savjesti.
I neka se najprije iskušavaju
pa onda, budu li besprigovorni,
neka obavljaju službu.
Žene isto tako neka budu ozbiljne,
ne klevetnice nego trijezne,
vjerne u svemu.
Đakoni neka budu jedne žene muževi,
neka dobro upravljaju djecom i svojim kućama.
Jer oni koji dobro obavljaju službu,
stječu častan položaj
i veliku smjelost u vjeri,
vjeri u Isusu Kristu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 101, 1-3.5-6
Pripjev: Hodit ću u nedužnosti srca.

Da zapjevam o dobroti i pravdi,
tebi, Gospodine, da zasviram!
Razmatrat ću put savršenstva:
kad li ćeš k meni doći?

Hodit ću u nedužnosti srca
u domu svojemu.
Neću stavljati pred oči svoje
ništa opako.

Tko kleveće bližnjega u potaji,
toga ću pogubiti.
Čovjeka oholih očiju i srca naduta
ja ne podnosim.

Pogled upravljam k vjernima na zemlji,
da sa mnom stanuju.
Tko hodi putem savršenim
taj će mi služiti.

Evanđelje: Lk 7, 11-17
Mladiću, kažem ti, ustani!

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Isus se uputi u grad zvani Nain. Pratili ga njegovi učenici i silan svijet. Kad se približi gradskim vratima, gle, upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Pratilo ju mnogo naroda iz grada.
Kad je Gospodin ugleda, sažali mu se nad njom i reče joj: »Ne plači!« Pristupi zatim, dotače se nosila; nosioci stadoše, a on reče: »Mladiću, kažem ti, ustani!« I mrtvac se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci.
Sve obuze strah te stavljahu Boga govoreći: »Prorok velik usta među nama! Pohodi Bog narod svoj!« I proširi se taj glas o njemu po svoj Judeji i po svoj okolici.
Riječ Gospodnja.

Oglasi

24. NKG – Ponedjeljak – Misna čitanja (a)

Ponedjeljak – Misna čitanja – 24. NKG (a)
📖: 1Tim 2,1-8; Ps 28,2.6b-9; Lk 7,1-10

Prvo čitanje: 1Tim 2, 1-8
Neka se za sve ljude upravljaju molitve Bogu koji hoće da se svi ljudi spase.

Čitanje Prve Poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
Predragi!
Preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude, za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti. To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom, koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus, koji sebe samoga dade kao otkup za sve. To je u svoje vrijeme dano svjedočanstvo, za koje sam ja postavljen propovjednikom i apostolom – istinu govorim, ne lažem – učiteljem narodâ u vjeri i istini. Hoću dakle da muškarci mole na svakome mjestu podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

24. NKG – Nedjelja – Misna čitanja (A)

Nedjelja – Misna čitanja – 24. NKG (A)

📖:Sir 27,30 – 28,7; Ps 103,1-4.8.10-12; Rim 14,7-9; Mt 18,21-35

Prvo čitanje: Sir 27, 30 – 28, 7
Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kada budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti.

Čitanje Knjige Sirahove
Mržnja i srdžba jednako su gnusne i grešan ih čovjek obje u sebi nosi. Tko se osvećuje, njemu se Gospodin osvećuje i dobro pazi na grijehe njegove. Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti. Ako čovjek goji mržnju na drugoga, kako može od Gospodina tražiti ozdravljenje? Kad s čovjekom sličnim sebi nema milosrđa, kako može moliti se za svoje grijehe? On, koji je sâm od mesa, goji osvetljivost, pa tko će mu oprostiti grijehe? Misli na konac svoj i prestani s mržnjom; sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovijedi. Misli na zapovijedi i ne mrzi na bližnjega i na savez Svevišnjega pa oprosti krivicu.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

23. NKG – Subota – Misna čitanja (a)

Subota – Misna čitanja – 23. NKG (a)
📖: 1Tim 1,15-17; Ps 113,1-5a.6-7; Lk 6,43-49

Prvo čitanje: 1Tim 1, 15-17
Dođe na svijet spasiti grešnike.

Čitanje Prve poslanice svetoga Pavla apostola Timoteju
Predragi!
Vjerodostojna je riječ i vrijedna da se posve prihvati: Isus Krist dođe na svijet spasiti grešnike, od kojih sam prvi ja. A pomilovan sam zato da na meni prvome Isus Krist pokaže svu strpljivost i pruži primjer svima koji će povjerovati u njega za život vječni. A Kralju vjekova, besmrtnome, nevidljivome, jedinome Bogu čast i slava u vijeke vjekova.
Amen.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

1509 BLAŽENA DJEVICA MARIJA ŽALOSNA – Misna čitanja

BLAŽENA DJEVICA MARIJA ŽALOSNA – Misna čitanja
📖: Heb 5,7-9; Ps 31,2-6.15-16.20; Iv 19,25-27 ili: Lk 2,33-35

Prvo čitanje: Heb 5, 7-9
Naviknu slušati i posta začetnik vječnoga spasenja.

Čitanje Poslanice Hebrejima
Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje Onomu koji ga je mogao spasiti od smrti. I bi uslišan zbog svoje predanosti: premda je Sin, iz onoga što prepati, naviknu slušati i, postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja — proglašen od Boga Velikim svećenikom po redu Melkisedekovu.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 31, 2-6.15-16.20
Pripjev: Po svojoj me dobroti spasi, Gospodine!

Tebi se, Gospodine, utječem,
o da se ne postidim nikada:
u svojoj me pravdi izbavi,
prikloni k meni uho svoje!

Pohiti da me oslobodiš,
budi mi hrid zaštite,
jer ti si hrid moja, tvrđava moja,
radi svoga imena vodi me i ravnaj.

Izvuci me iz mreže koju mi zapeše,
jer ti si moje utočište.
U tvoje ruke predajem duh svoj:
otkupi me, Gospodine, Bože vjerni!

A ja se, Gospodine, u tebe uzdam
govorim: Ti si Bog moj!
U tvojoj je ruci sudbina moja:
istrgni me iz ruke dušmana
i onih koji me progone!

O, kako je velika, Gospodine, tvoja dobrota,
koju čuvaš za one koji te se boje,
koju iskazuješ onima što se tebi utječu
na očigled sinovima čovječjim.

Evanđelje: Iv 19, 25-27 
»O koliko ucviljena bješe ona uzvišena Majka Sina jedinog!«

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
Uz križ su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena.
Kad Isus vidje majku i kraj nje učenika kojega je ljubio, reče majci: »Ženo! Evo ti sina!« Zatim reče učeniku: »Evo ti majke!« I od toga časa uze je učenik k sebi.
Riječ Gospodnja.

Ili: Lk 2, 33-35
Tebi će samoj mač probosti dušu.
Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U ono vrijeme: Otac njegov i majka divili se što se to o njemu govori. Šimun ih blagoslovi i reče Mariji, majci njegovoj: »Ovaj je evo postavljen na propast i uzdignuće mnogima u Izraelu i za znak osporavan — a i tebi će samoj mač probosti dušu — da se razotkriju namisli mnogih srdaca!«
Riječ Gospodnja.

BOJA LITURGIJSKOG RUHA:  zelena
IMENDANI:  Dolores, Valerije, Emil, Emila; Roland, Ladislav

 

Nastavi čitati

1409 UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA – Misna čitanja

Iv 3, 13-17

UZVIŠENJE SVETOGA KRIŽA – Misna čitanja

📖Br 21,4b-9 (ili: Fil 2,6-11); Ps 78,1-2.34-38; Iv 3,13-17

 Prvo čitanje: Br 21, 4b-9 (ili: Fil 2,6-11)
Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.

Čitanje Knjige Brojeva
U one dane: Narod putem postane nestrpljiv. I počne govoriti protiv Boga i protiv Mojsija: »Zašto nas izvedoste iz Egipta da pomremo u ovoj pustinji? Nema kruha, nema vode, a to bijedno jelo već se ogadilo dušama našim.« Onda Gospodin pošalje na narod ljute zmije; ujedale ih one, tako te pomrije mnogo naroda u Izraelu. Dođe narod k Mojsiju pa reče:»Sagriješili smo kad smo govorili protiv Gospodina i protiv tebe. Pomoli se Gospodinu da ukloni zmije od nas!« Mojsije se pomoli za narod i Gospodin reče Mojsiju: »Napravi zmiju i stavi je na stup: tko god bude ujeden, ostat će na životu ako je pogleda.«
Mojsije napravi zmiju od mjedi i postavi je na stup. Kad bi koga ujela ljutica, pogledao bi u mjedenu zmiju i ozdravio.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

SV. IVAN ZLATOUSTI – Misna čitanja

SV. IVAN ZLATOUSTI – Misna čitanja
📖: Kol 3,1-11; Ps 145,2-3.10-13b; Lk 6,20-26

Prvo čitanje: Kol 3, 1-11
Umrijeste s Kristom; umrtvite dakle udove svoje.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
Braćo!
Ako ste suuskrsli s Kristom,
tražite što je gore,
gdje Krist sjedi zdesna Bogu!
Za onim gore težite,
ne za zemaljskim!
Ta umrijeste
i život je vaš skriven s Kristom u Bogu!
Kad se pojavi Krist,
život vaš,
tada ćete se i vi s njime pojaviti
u slavi.
Umrtvite dakle udove svoje zemaljske.
bludnost,
nečistoću,
strasti,
zlu požudu
i pohlepu — to idolopoklonstvo!
Zbog toga dolazi gnjev Božji
na sinove neposlušne.
Tim ste putem i vi nekoć hodili,
kad ste u tome živjeli.
Ali sada i vi odložite sve!
Gnjev, srdžba, opakost, hula,
prostota van iz vaših usta!
Ne varajte jedni druge!
Jer svukoste staroga čovjeka s njegovim djelima
i obukoste novoga, koji se obnavlja za spoznanje
po slici svoga Stvoritelja!
Tu više nema:
Grk — Židov,
obrezanje — neobrezanje,
barbar — skit,
rob — slobodnjak,
nego sve i u svima — Krist.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

23. NKG – Utorak – Misna čitanja (a)

Utorak – Misna čitanja – 23. NKG (a)

📖: Kol 2,6-15; Ps 145,1-2.8-11; Lk 6,12-19

Prvo čitanje: Kol 2, 6-15
Gospodin vas oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
Braćo!
Kao što primiste Krista Isusa, Gospodina, tako u njemu živite: ukorijenjeni i nazidani na njemu i učvršćeni vjerom kako ste poučeni, obilujte zahvaljivanjem. Pazite da vas tko ne odvuče mudrovanjem i ispraznim zavaravanjem što se oslanja na predaju ljudsku, na »počela svijeta«, a ne na Krista.
Jer u njemu tjelesno prebiva sva punina božanstva; i ispunjeni ste u njemu, koji je glava svakog Vrhovništva i Vlasti. U njemu ste i obrezani obrezanjem nerukotvorenim: svukoste tijelo puteno; obrezanjem Kristovim: s njime suukopani u krštenju, u njemu ste i suuskrsli po vjeri u snagu Boga koji ga uskrisi od mrtvih. On i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupâ i neobrezanosti svoga tijela, i vas oživi zajedno s njime. Milostivo nam je oprostio sve prijestupe, izbrisao zadužnicu koja propisima bijaše protiv nas, protivila nam se. Nju on ukloni pribivši je na križ. Skinu Vrhovništva i Vlasti, javno to pokaza: u pobjedničkoj ih povorci s njime vodi.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 145, 1-2.8-11
Pripjev: Gospodin je dobar svima!

Slavit ću te, o Bože, kralju moj,
ime ću tvoje blagoslivljat uvijek i dovijeka.
Svaki ću dan tebe slaviti,
ime ću tvoje hvaliti uvijek i dovijeka.

Milostiv je i milosrdan Gospodin,
spor na srdžbu, bogat dobrotom.
Gospodin je dobar svima,
milosrdan svim djelima svojim.

Nek te slave, Gospodine, sva djela tvoja,
i tvoji sveti nek te blagoslivlju!
Neka kazuju slavu tvoga kraljevstva,
neka o sili tvojoj govore.

Evanđelje: Lk 6, 12-19
Provede noć moleći se pa izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki
U one dane iziđe Isus na goru da se pomoli. I provede noć moleći se Bogu. Kad se razdanilo, dozva k sebi učenike te između njih izabra dvanaestoricu, koje prozva apostolima: Šimuna, koga prozva Petrom, i Andriju, brata njegova, i Jakova, i Ivana, i Filipa, i Bartolomeja, i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Šimuna zvanog Revnitelj, i Judu Jakovljeva, i Judu Iškariotskoga, koji posta izdajica.
Isus siđe s njima i zaustavi se na ravnu. I silno mnoštvo njegovih učenika i silno mnoštvo naroda iz cijele Judeje i Jeruzalema, iz primorja tirskog i sidonskog nagrnuše da ga slušaju i da ozdrave od svojih bolesti. I ozdravljali su oni koje su mučili nečisti dusi. Sve je to mnoštvo tražilo da ga se dotakne jer je snaga izlazila iz njega i sve ozdravljala.
Riječ Gospodnja.

23. NKG – Ponedjeljak – Misna čitanja (a)

 

Ponedjeljak – Misna čitanja – 23. NKG (a)
📖: Kol 1,24 – 2,3; Ps 62,6-7.9; Lk 6,6-11

Prvo čitanje: Kol 1, 24-2,3
Crkvi postadoh poslužiteljem da potpuno pronesem otajstvo pred vjekovima skriveno.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Kološanima
Braćo!
Radujem se sada dok trpim za vas i u svom tijelu dopunjam što nedostaje mukama Kristovim za Tijelo njegovo, za Crkvu. Njoj ja postadoh poslužiteljem po rasporedbi Božjoj koja mi je dana za vas da potpuno pronesem Riječ Božju, otajstvo pred vjekovima i pred naraštajima skriveno, a sada očitovano svetima njegovim. Njima Bog htjede obznaniti kako li je slavom bogato to otajstvo među poganima: to jest Krist u vama, nada slave! Njega mi navješćujemo opominjući svakoga čovjeka, poučavajući svakoga čovjeka u svoj mudrosti da bismo svakoga čovjeka doveli do savršenstva u Kristu. Za to se i trudim i borim njegovom djelotvornošću koja u meni snažno djeluje.
Htio bih uistinu da znate koliko mi se boriti za vas, za one u Laodiceji i za sve koji me nisu vidjeli licem u lice: da se ohrabre srca njihova, povezana u ljubavi, te se vinu do svega bogatstva, punine shvaćanja, do spoznanja otajstva Božjega — Krista, u kojem su sva bogatstva mudrosti i spoznaje skrivena.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

23. NKG – Nedjelja – Misna čitanja (A)

Nedjelja – Misna čitanja – 20. NKG (A)
📖: Ez 33,7-9; Ps 95,1-2.6-9; Rim 13,8-10; Mt 18,15-20

Prvo čitanje: Ez 33, 7-9
Ako bezbožnika ne opomeneš, krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
Ovo govori Gospodin: »Tebe sam, sine čovječji, postavio za stražara domu Izraelovu: kad čuješ riječ iz mojih usta, opomeni ih u moje ime. Reknem li bezbožniku: ’Bezbožniče,umrijet ćeš!’ – a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke. Ali ako bezbožnika opomeneš da se vrati od svojega zloga puta, a on se ne vrati sa svojega puta on će umrijeti zbog svojega grijeha, a ti si spasio život svoj.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati