30. NKG – MISNA ČITANJA – NEDJELJA (A)

XXX. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
30. NKG – TRIDESETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA (A)
📖: Izl 22,20-26; Ps 18,2-4.47.51ab; 1Sol 1,5c-10; Mt 22,34-40

Prvo čitanje: Izl 22, 20-26
Ako ucvilite udovicu i siroče, moj će se gnjev raspaliti protiv vas.

Čitanje Knjige Izlaska
Ovo govori Gospodin: »Ne tlači pridošlicu niti mu nanosi nepravde, jer ste i sami bili pridošlice u zemlji egipatskoj. Ne cvilite udovice i siročeta! Ako ih ucviliš i oni zavape k meni, sigurno ću njihove vapaje uslišati. Moj će se gnjev raspaliti i mačem ću vas pogubiti. Tako će vam žene ostati udovice, a djeca siročad. Ako uzajmiš novca kome od moga naroda, siromahu koji je kod tebe, ne postupaj prema njemu kao lihvar! Ne nameći mu kamata! Uzmeš li svome susjedu ogrtač u zalog, moraš mu ga vratiti prije zalaza sunca. Ta to mu je jedini pokrivač kojim omata svoje tijelo i u kojem može leći. Ako k meni zavapi, uslišat ću ga jer sam ja milostiv!«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

29. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)

XXIX. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
29. NKG (II) – Svagdan ili: Sv. Antun Marija Claret, biskup

MISNA ČITANJA
📖: Ef 4,7-16; Ps 122,1-5; Lk 13,1-9

Prvo čitanje: Ef 4, 7-16
Krist je Glava od kojega sve Tijelo promiče svoj rast.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo!
Svakomu je od nas dana milost po mjeri dara Kristova. Zato veli: Na visinu uzađe vodeći sužnje dade dare ljudima. Ono »uzađe« — što drugo znači doli to da i siđe u donje krajeve, na zemlju? Koji siđe, isti je onaj koji i uzađe ponad svih nebesa da sve ispuni. On i »dade« jedne za apostole, druge za proroke, jedne opet za evanđeliste, a druge za pastire i učitelje da opremi svete za djelo služenja, za izgrađivanje Tijela Kristova dok svi ne prispijemo do jedinstva vjere i spoznaje Sina Božjega, do čovjeka savršena, do mjere uzrasta punine Kristove: da više ne budemo nejačad kojom se valovi poigravaju i koje goni svaki vjetar nauka u ovom kockanju ljudskom, u lukavosti što put krči zabludi. Nego, istinujući u ljubavi da poradimo te sve uzraste u Njega, koji je Glava, Krist, od kojega sve Tijelo, usklađeno i povezano svakovrsnim zglobom zbrinjavanja po djelotvornosti primjerenoj svakomu pojedinom dijelu, promiče svoj rast na saziđivanje u ljubavi.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

29. NKG – MISNA ČITANJA (II) – PETAK

XXIX. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
29. NKG (II) – Svagdan ili: Sv. Ivan Kapistranski, prezbiter

MISNA ČITANJA
📖: Ef 4,1-6; Ps 24,1-4-6; Lk 12,54-59

Prvo čitanje: Ef 4, 1-6
Jedno tijelo, jedan Gospodin, jedna vjera, jedan krst.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo!
Zaklinjem vas ja, sužanj u Gospodinu: sa svom poniznošću i blagošću, sa strpljivošću živite dostojno poziva kojim ste pozvani! Podnosite jedni druge u ljubavi; trudite se sačuvati jedinstvo Duha svezom mira! Jedno tijelo i jedan Duh — kao što ste i pozvani na jednu nadu svog poziva! Jedan Gospodin! Jedna vjera! Jedan krst! Jedan Bog i Otac sviju, nad svima i po svima i u svima!
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

29. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)

XXIX. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
29. NKG – Svagdan ili Sv. Ivan Pavao II., papa

MISNA ČITANJA
📖: Ef 3,14-21; Ps 33,1-2.4-5.11-12.18-19; Lk 12,49-53

Prvo čitanje: Ef 3, 14-21
U ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni da se ispunite do sve Punine Božje.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo!
Prigibam koljena pred Ocem, od koga ime svakom očinstvu
na nebu i na zemlji: neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni
mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije negoli mi moliti ili zamisliti — Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

29. NKG – SRIJEDA – MISNA ČITANJA (II)

XXIX. TJEDAN KROZ GODINU – SRIJEDA
29. NKG (II) – Svagdan 

MISNA ČITANJA
📖: Ef 3,2-12; Otpj. pj.: Iz 12,2-3.4b-6; Lk 12,39-48

Prvo čitanje: Ef 3, 2-12
Otajstvo je Kristovo sada objavljeno: pogani su subaštinici obećanja.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo!
Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno otajstvo, kako netom ukratko opisah. Čitajući to, možete dokučiti kako ja shvaćam Kristovo otajstvo, koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu — po evanđelju, kojega postadoh poslužiteljem darom milosti Božje koja mi je dana djelotvornošću snage njegove. Meni, najmanjemu od svih svetih, dana je ova milost: poganima biti blagovjesnikom neistraživog bogatstva Kristova i osvijetliti rasporedbu otajstva, pred vjekovima skrivena u Bogu, koji sve stvori, da sada — po Crkvi — Vrhovništvima i Vlastima na nebesima bude obznanjena mnogolika mudrost Božja zasnovana — po naumu o vjekovima — u Kristu Isusu Gospodinu našemu. U njemu, s pouzdanjem po vjeri u njega, imamo slobodan pristup.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

29. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (II)

XXIX. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
29. NKG (II) – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖:Ef 2,12-22; Ps 85,9ab-14; Lk 12,35-38

Prvo čitanje: Ef 2, 12-22
On je mir naš, on koji od dvoga učini jedno.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo!
U ono vrijeme bijaste izvan Krista,
udaljeni od građanstva izraelskoga,
tuđi Savezima obećanja,
bez nade bijaste i neznabošci na svijetu.
Sada pak, u Kristu Isusu,
vi koji nekoć bijaste daleko,
dođoste blizu — po Krvi Kristovoj.
Doista, on je mir naš
on koji od dvoga učini jedno:
pregradu razdvojnicu, neprijateljstvo
razori u svome tijelu.
Zakon zapovijedi s propisima obeskrijepi
da u sebi, uspostavljajući mir,
od dvojice sazda jednoga novog čovjeka
te obojicu u jednome Tijelu
izmiri s Bogom po križu,
ubivši u sebi neprijateljstvo.
I dođe te navijesti mir vama daleko i mir onima blizu,
jer po njemu jedni i drugi
u jednome Duhu
imamo pristup Ocu.
Tako dakle više niste tuđinci ni pridošlice,
nego sugrađani ste svetih i ukućani Božji
nazidani na temelju apostolâ i prorokâ,
a zaglavni je kamen sam Krist Isus.
U njemu je sva građevina povezana
i raste u hram svet u Gospodinu.
U njemu ste i vi ugrađeni
u prebivalište Božje u duhu.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

29. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (II)

XXIX. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
29. NKG (II) – Svagdan ili: ili: Sv. Ivan Brebefski, Izak Jogues, i drugovi, mučenici; ili: Sv. Pavao od Križa, prezbiter

MISNA ČITANJA
📖: Ef 2,1-10; Ps 100,1b-5; Lk 12,13-21

Prvo čitanje: Ef 2, 1-10
Oživi nas zajedno s Kristom te nas zajedno s njim posadi na nebesima.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo!
Bog Kristu podloži i vas, koji bijaste mrtvi zbog prijestupâ i grijehâ u kojima ste nekoć živjeli po Eonu ovoga svijeta, po Knezu vlasti zraka, po tomu duhu koji sada djeluje u sinovima neposlušnima. Među njima smo i mi nekoć živjeli u požudama tijela svoga, udovoljavajući prohtjevima tijela i ćudi, te po naravi bijasmo djeca gnjeva kao i drugi.
Ali Bog, bogat milosrđem, zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bijasmo mrtvi zbog prijestupâ, oživi zajedno s Kristom — milošću ste spašeni! — te nas zajedno s njim uskrisi
i posadi na nebesima u Kristu Isusu: da u dobrohotnosti prema nama u Kristu Isusu
pokaže budućim vjekovima preobilno bogatstvo milosti svoje.
Ta milošću ste spašeni po vjeri!
I to ne po sebi!
Božji je to dar!
Ne po djelima, da se ne bi tko hvastao.
Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

29. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (A)

XXIX. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
29. NKG – DVADESET DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA
📖: Iz 45,1.4-6; Ps 96,1.3-5-7-10a.10c; 1Sol 1,1-5b; Mt 22,15-21

Prvo čitanje: Iz 45, 1.4-6
Primih za desnicu Kira da pred njim oborim narode!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin o Kiru, pomazaniku svome: »Primih ga za desnicu da pred njim oborim narode i raspašem bokove kraljevima, da rastvorim pred njim vratnice, da mu nijedna vrata ne budu zatvorena. Radi sluge svog Jakova i Izraela, svog izabranika, po imenu ja te pozvah, imenovah te premda me znao nisi. Ja sam Gospodin i nema drugoga; osim mene Boga nema. Iako me ne poznaš, naoružah te: nek se znade od istoka do zapada da izvan mene sve je ništavilo: Ja sam Gospodin i nema drugoga!«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

28. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
28. NKG – Sv. Ignacije Antiohijski, biskup i mučenik
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖 od dana: Ef 1,15-23; Ps 8,2-3a.4-7; Lk 12,8-12

Prvo čitanje: Ef 1, 15-23
Krista postavi Glavom Crkvi, koja je Tijelo njegovo.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo!
Otkad sam čuo za vašu vjeru u Gospodinu Isusu i za ljubav prema svima svetima ne prestajem zahvaljivati za vas i sjećati vas se u svojim molitvama:
Bog Gospodina našega Isusa Krista,
Otac Slave,
dao vam Duha mudrosti i objave
kojom ćete ga spoznati;
prosvijetlio vam oči srca da upoznate
koje li nade u pozivu njegovu,
koje li bogate slave
u baštini njegovoj među svetima
i koje li prekomjerne veličine
u moći njegovoj prema nama koji vjerujemo:
ona je primjerena
djelotvornosti sile i snage njegove
koju na djelu pokaza u Kristu,
kad ga uskrisi od mrtvih
i posjede sebi zdesna na nebesima
iznad svakog Vrhovništva i Vlasti
i Moći i Gospodstva
i svakog imena imenovana
ne samo na ovom svijetu, nego i u budućem.
Sve mu podloži pod noge,
a njega postavi — nad svime — Glavom Crkvi,
koja je Tijelo njegovo,
punina Onoga koji sve u svima ispunja.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

28. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)

XXVIII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
28. NKG – Svagdan ili: Sv. Hedviga, redovnica; ili: Sv. Margareta M. Alacoque, djevica

MISNA ČITANJA

📖: Ef 1,11-14; Ps 33,1-2.4-5.12-13; Lk 12,1-7

Prvo čitanje: Ef 1, 11-14
 Već smo se prije nadali u Kristu. Vi ste opečaćeni Duhom Svetim.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima
Braćo!
U Kristu, u kome i nama — predodređenima po naumu Onoga koji sve izvodi po odluci svoje volje — u dio pade da budemo na hvalu Slave njegove — mi koji smo se već prije nadali u Kristu.
U njemu ste i vi, pošto ste čuli Riječ istine — evanđelje spasenja svoga — u njemu ste,
prigrlivši vjeru, opečaćeni Duhom obećanim, Svetim, koji je zalog naše baštine:
otkupljenja, posvojenja — na hvalu Slave njegove.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati