NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO – BLAGOVIJEST – Misna čitanja

NAVJEŠTENJE GOSPODINOVO – BLAGOVIJEST

📖:  Iz 7,10-14; Ps 40,7-11; Heb 10,4-10; Lk 1,26-38

Prvo čitanje:Iz 7, 10-14
Djevica će začeti.

Čitanje Knjige proroka Izaije
U one dane: Gospodin progovori Ahazu i reče mu: »Zaišti od Gospodina, Boga svoga, znak za sebe iz dubine Podzemlja ili gore iz visina.« Ali Ahaz odgovori: »Ne, neću iskati i neću iskušavati Gospodina.«
Tada reče Izaija:
»Čujte, dome Davidov.
Zar vam je malo dodijavati ljudima,
pa i Bogu mom dodijavate!
Zato, sam će vam Gospodin dati znak:
Evo, djevica će začeti i roditi sina
i nadjenut će mu ime Emanuel,
S nama Bog!«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Petak – Misna čitanja – 03. KOR

Petak – Misna čitanja – 03. KOR
📖: Hoš 14,2-10; Ps 81,7-11.14.17; Mk 12,28b-34

Prvo čitanje: Hoš 14, 2-10
Nećemo više djelu ruku svojih govoriti: »Bože naš!«

Čitanje Knjige proroka Hošee
Ovo govori Gospodin: »Vrati se, Izraele, Gospodinu Bogu svome, jer zbog svojeg si bezakonja posrnuo. Uzmite sa sobom riječi i Gospodinu se vratite.« Recite mu: »Skini sa nas bezakonje, i dobrohotno primi da ti prinesemo plod svojih usana. Asirac nas neće izbavljati, i nećemo konje više jahati, niti ćemo djelu ruku svojih govoriti: ‘Bože naš!’ — jer u tebe sirota milost nalazi.« Iscijelit ću ih od njihovih otpada, od svega ću ih srca ljubiti; jer gnjev se moj odvratio od njih.« Bit ću kao rosa Izraelu; kao ljiljan on će cvasti, pustit će korijen poput jablana, nadaleko pružat će izdanke. Ljepota će mu biti kao u masline, miris poput libanonskog. Opet će u mojoj sjeni boraviti, uzgajat će svoju pšenicu, vinograde gajit što će steći ime vina libanonskog. Efrajime, što ti imaš još s kumirima? Ja sam ga uslišao i pogledao. Ja sam poput zelena čempresa: po meni si rodan plodovima.«
Tko je mudar neka shvati ovo, i čovjek razuman neka spozna! Jer pravi su putovi Gospodnji: pravednici hode po njima, grešnici na njima posrću.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Četvrtak – Misna čitanja – 03. KOR

 

Četvrtak – Misna čitanja – 03. KOR
📖: Jr 7,23-28; Ps 95,1-2.6-9; Lk 11,14-23

Prvo čitanje: Jr 7, 23-28
Ovo je narod koji ne sluša glasa Gospodina, Boga svojega.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Ovo govori Gospodin: »Ovo zapovjedih narodu svomu: Slušajte glas moj, pa ću ja biti vaš Bog, a vi ćete biti moj narod. Idite putem kojim vam zapovjedih, da vam dobro bude. A oni ne poslušaše, uho svoje ne prignuše, već pođoše po savjetu i okorjelosti zloga srca svojega; okrenuše mi leđa, a ne lice. Od dana kad oči vaši iziđoše iz zemlje egipatske pa do dana današnjega slao sam vam tolike sluge svoje, proroke, iz dana u dan, neumorno. Ali me oni nisu slušali, uho svoje nisu prignuli, nego otvrdnuše, gori od otaca svojih. Sve im to reci,
ali te neće poslušati; zovi ih, neće ti se odazvati. Zato im reci: Ovo je narod koji ne sluša glasa Gospodina, Boga svojega, i ne prima opomene. Nestade istine, nestade je iz usta njihovih.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Srijeda – Misna čitanja – 03. KOR

Mt 5, 17-19Srijeda – Misna čitanja – 03. KOR
📖: Pnz 4,1.5-9; Ps 147,12-13.15-16.19-20; Mt 5,17-19

Prvo čitanje: Pnz 4, 1.5-9
Držite zakone i vršite ih.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona
Mojsije reče narodu:
A sada, Izraele, poslušaj zakone i uredbe kojima vas učim, da biste ih vršili i tako poživjeli te uništili i zaposjeli zemlju koju vam daje Gospodin, Bog otaca vaših.
Ja sam vas, eto, poučio o zakonima i uredbama, kako mi je Gospodin, Bog moj, naredio da ih vršite u zemlji u koju idete da je zaposjednete. Držite ih i vršite: to će u očima naroda biti vaša mudrost i vaša razboritost. Kad oni čuju za sve ove zakone, reći će: ‘Samo je jedan narod mudar i pametan, a to je ovaj narod veliki.’ Jer, koji je to narod tako velik da bi mu bogovi bili tako blizu kao što je Gospodin, Bog naš, nama kad god ga zazovemo? Koji je to narod tako velik da bi imao zakone i uredbe pravedne kao što je sav ovaj Zakon koji ja danas stavljam pred vas? Samo pazi i dobro se čuvaj da ne zaboraviš događaje što si ih svojim očima vidio; neka ti ne iščeznu iz srca ni jednoga dana tvoga života; naprotiv, pouči o njima svoje sinove i sinove svojih sinova.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

Utorak – Misna čitanja – 03. KOR

 

Mt 18, 21-35Utorak – Misna čitanja – 03. KOR
📖: Dn 3,25.34-43; Ps 25,4-9; Mt 18,21-35

Prvo čitanje: Dn 3,25.34-43
Primi nas slomljene duše, duha ponizna.

Čitanje Knjige proroka Daniela
U one dane: Ustavši Azarja otvori usta i pomoli se usred ognja ovako:
»O, ne zapusti nas zauvijek, zbog imena svoga, i ne razvrgni Saveza svoga, ne uskrati nam svoje milosrđe zbog Abrahama, miljenika svoga; Zbog Izaka, sluge svojega, zbog Izraela, sveca svojega, kojima si obećao umnožiti potomstvo kao zvijezde nebeske i kao pijesak na obali morskoj. Gospode, postadosmo najmanji među narodima, prezreni po svoj zemlji poradi grijeha svojih. Nemamo sada vojvode, proroka, kneza, paljenice, klanice, prinosa, kada, ni mjesta gdje da prinesemo prvine tebi, i da nađemo milosrđe. No primi nas slomljene duše, duha ponizna! Kao paljenice ovnova i bikova, Nastavi čitati

SVETI JOSIP, zaručnik Bl. Dj. Marije – Misna čitanja

SVETI JOSIP, zaručnik Bl. Dj. Marije – Misna čitanja
📖: 2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Ps 89,2-5.27.29; Rim 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (ili: Lk 2,41-51a)

Prvo čitanje: 2Sam 7, 4-5a.12-14a.16
Gospodin Bog dat će mu prijestolje Davida, oca njegova

Čitanje Druge knjige o Samuelu
U one dane: dođe Natanu ova Gospodnja riječ: »Idi, reci mome sluzi Davidu: Ovako govori Gospodin:
‘Kad se ispune tvoji dani
i ti počineš kod svojih otaca,
podići ću tvoga potomka nakon tebe,
koji će se roditi od tvoga tijela,
i utvrdit ću njegovo kraljevstvo.
Ja ću njemu biti otac, Nastavi čitati

Subota – Misna čitanja – 02. KOR

Lk 15,1-3.11-32Subota – 2. Korizmeni tjedan (B) – Misna čitanja

📖: Mih 7,14-15.18-20; Ps 103,1-4.9-12; Lk 15,1-3.11-32

Prvo čitanje: Mih 7, 14-15.18-20
Baci na dno mora sve grijehe naše.

Čitanje Knjige proroka Miheja
Pasi, Gospodine, svoj narod svojom palicom, stado svoje baštine, koje osamljeno živi u šikarju, usred voćnjaka. Neka pase u Bašanu i Gileadu, kao u davne dane! Kao u dane kad si izašao iz Egipta, pokaži nam čudesa! Tko je Bog kao ti koji prašta krivnju, koji grijeh oprašta i prelazi preko prekršaja Ostatka baštine svoje, koji ne ustraje dovijeka u svome gnjevu, nego uživa u pomilovanju? Još jednom, imaj milosti za nas! Satri naše opačine, baci na dno mora sve grijehe naše! Udijeli Jakovu vjernost, dobrotu Abrahamu, kako si se zakleo ocima našim od dana iskonskih.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

Petak – Misna čitanja – 02. KOR/B

Mt 21,33-43.45-46Petak – 2. Korizmeni tjedan (B) – Misna čitanja

📖: Post 37,3-4.12-13a.17b-28; Ps 105,16-21; Mt 21,33-43.45-46

Prvo čitanje: Post 37, 3-4;12-13a; 17b-28
Evo stiže onaj sanjar! Hajde da ga ubijemo!

Čitanje knjige Postanka
Izrael je volio Josipa više nego sve ostale svoje sinove, jer je bio dijete njegove starosti, pa mu napravi kićenu haljinu. Kako njegova braća opaze da ga njihov otac voli više nego sve ostale svoje sinove, zamrze ga te mu nisu mogli prijaznu riječ progovoriti.
Jednom njegova braća odu pasti očeva stada kod Šekema. Izrael reče Josipu: »Tvoja braća čuvaju stada kod Šekema, pa hajde da te pošaljem k njima.«
Tako Josip ode za svojom braćom i nađe ih u Dotanu. Nastavi čitati

Petak – Misna čitanja – 02. KOR

 

Mt 21, 33-43.45-46Prvo čitanje: Post 37, 3-4;12-13a; 17b-28
Evo stiže onaj sanjar! Hajde da ga ubijemo!

Čitanje knjige Postanka
Izrael je volio Josipa više nego sve ostale svoje sinove, jer je bio dijete njegove starosti, pa mu napravi kićenu haljinu. Kako njegova braća opaze da ga njihov otac voli više nego sve ostale svoje sinove, zamrze ga te mu nisu mogli prijaznu riječ progovoriti.
Jednom njegova braća odu pasti očeva stada kod Šekema. Izrael reče Josipu: »Tvoja braća čuvaju stada kod Šekema, pa hajde da te pošaljem k njima.«
Tako Josip ode za svojom braćom i nađe ih u Dotanu.
Oni ga opaze izdaleka; prije nego im se približio, počnu se dogovarati da ga ubiju. I jedan drugom reče: »Eno stiže onaj sanjar! Hajde da ga sad ubijemo i bacimo u kakav zdenac! Možemo kazati da ga je proždrla divlja zvijer. Vidjet ćemo što će biti od njegovih snova!«
Ali kad je to čuo Ruben, pokuša da ga izbavi iz njihovih šaka. I reče: »Nemojmo oduzimati njegova života! Ne prolijevajte krvi« — nastavi Ruben. »Bacite ga u onaj zdenac u pustari; ali ne dižite na nj ruke!« Htio ga je tako izbaviti iz njihovih šaka i odvesti ga ocu. Ali kad je Josip stigao braći, oni s Josipa svuku njegovu haljinu, haljinu kićenu što je bila na njemu; pograbe ga i bace u zdenac. Zdenac je bio prazan; nije bilo u njemu vode. Potom sjednu ručati.
Kako podignu svoje oči, opaze povorku Jišmaelaca gdje dolazi iz Gileada. Deve su im nosile mirodije, balzam i mirisavu smolu; preprodavali su to u Egipat. Tada reče Juda svojoj braći: »Što ćemo postići ako ubijemo svog brata a krv njegovu sakrijemo? Hajde da ga prodamo Jišmaelcima; ali ne dižimo na nj ruke. Ta on je naš brat, naše meso.« Braća ga poslušaju.
Uto naiđu ljudi, midjanski trgovci. Braća izvuku Josipa iz zdenca i prodaju ga za dvadeset srebrnika Jišmaelcima, a oni Josipa dovedu u Egipat.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Četvrtak – Misna čitanja – 02. KOR

 

Lk 16, 19-31Četvrtak – Misna čitanja – 02. KOR

Jr 17,5-10; Ps 1,1-4.6; Lk 16,19-31

Prvo čitanje: Jr 17, 5-10
Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka; blagoslovljen koji se uzdaje u Gospodina.

Čitanje Knjige proroka Jeremije
Ovako govori Gospodin: »Proklet čovjek koji se uzdaje u čovjeka, i slabo tijelo smatra svojom mišicom i srce svoje od Gospodina odvraća. Jer on je kao drač u pustinji: ne osjeća kad je sreća na domaku, tavori dane u usahloj pustinji, u zemlji slanoj, nenastanjenoj.
Blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Gospodina i kome je Gospodin uzdanje. Nalik je stablu zasađenu uz vodu što korijenje pušta k potoku: ne mora se ničeg bojati kada dođe žega, na njemu uvijek zelenilo ostaje. U sušnoj godini brigu ne brine ne prestaje donositi plod.«
Podmuklije od svega je srce. Jedva popravljivo, tko da ga pronikne? Ja, Gospodin, istražujem srca i ispitujem bubrege, da bih dao svakom po njegovu vladanju, prema plodu ruku njegovih.«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati