Subota – Misna čitanja – 07. NKG/A

mk-10-13-16Subota – Misna čitanja – 07. NKG (A)

📖: Sir 17,1-15; Ps 103,13-18a; Mk 10,13-16

Prvo čitanje: Sir 17, 1-15
Bog stvori čovjeka na sliku svoju.

Čitanje Knjige Sirahove
Gospod stvori čovjeka od zemlje
i opet ga u nju vraća.
Dao je ljudima točan broj dana
i određeno vrijeme,
dade im i vlast nad svime
što je na zemlji.
Odjenu ih snagom kakva je njegova,
i stvori ih na sliku svoju.
Svakom je stvoru udahnuo strah od čovjeka,
da bi on gospodario zvijerima i pticama.
Oblikovao ljudima jezik, oči, uši,
i srce im dade da razmišljaju.
Napuni ih znanjem i razumijevanjem
i otkri im dobro i zlo.
Oči je svoje stavio u srca njihova,
da im pokaže veličanstvo djela svojih.
Oni će slaviti njegovo sveto ime,
pričajući o veličanstvu djela njegovih.
Još im umnoži znanje
i obdari ih zakonom života.
Učini s njima Savez vječni
i pouči ih sudovima svojim.
Oči su njihove gledale slavu veličanstvenu
i uho slušalo slavni njegov glas.
»Čuvajte se svakoga zla«, reče im,
i odredi im dužnosti prema bližnjemu.
Njihovi su putovi uvijek pred njim,
ne mogu se sakriti pred očima njegovim.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

Petak – Misna čitanja – 07. NKG/A

Mk 10,1-12Petak – Misna čitanja – 07. NKG (A)

📖: Sir 6,5-17; Ps 119,12.16.18.27.34-35; Mk 10,1-12

Prvo čitanje: Sir 6, 5-17

Pravom prijatelju nema cijene.

Čitanje Knjige Sirahove
Umilna riječ umnožava prijatelje, i jezik uljudan izaziva prijazne odgovore.
Neka su ti mnogi poznanici, ali pouzdanik samo jedan od tisuću.
Ako želiš steći prijatelja, steci ga kušanjem, i nemoj mu se prebrzo povjeravati
Jer netko je prijatelj samo kad to njemu odgovara, i taj ne ostaje vjeran u dan nevolje.
A neki će se prijatelj prometnuti u neprijatelja i tvoju sramotu iznijeti na vidjelo.
Gdjekoji je opet prijatelj za stolom, ali ga nema u času nevolje.
Dok si sretan, on će ti biti kao ti sam sebi: s ukućanima tvojim povjerljiv će biti;
a stigne li te zlo, okrenut će se protiv tebe, i bježat će od tvog pogleda.
Odvoji se od svojih neprijatelja i čuvaj se svojih prijatelja.
Vjeran prijatelj pouzdana je zaštita; i tko ga je našao, našao je blago.
Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
Pravi je prijatelj lijek života, nalaze ga oni što se Gospoda boje.
Tko se Gospoda boji, nalazi prave prijatelje, jer kakav čovjek, takav mu i prijatelj.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

Četvrtak – Misna čitanja – 07. NKG/A

Četvrtak – Misna čitanja – 07. NKG (A)
📖: Sir 5,1-8; Ps 1,1-4.6; Mk 9,41-50

Prvo čitanje: Sir 5, 1-8
Ne oklijevaj vratiti se Gospodu.

Čitanje Knjige Sirahove
Ne oslanjaj se na svoje bogatstvo,
i ne reci: »Ja imam dosta!«
Ne idi za svojom željom i svojom snagom,
slijedeći strasti svoga srca.
Ne reci: »Tko mi što može?«
jer će te Gospod zacijelo kazniti.
Ne reci: »Griješio sam, pa što!«
jer Gospod je dugo strpljiv.
Ne uzdaj se toliko u oproštenje,
da gomilaš grijeh na grijeh.
Ne reci: »Veliko je milosrđe njegovo,
oprostit će mi moje mnoge grijehe!«
jer je s njime milosrđe i gnjev,
i na grešnike pada srdžba njegova.
Ne oklijevaj vratiti se njemu,
i ne odgađaj iz dana u dan;
jer će iznenada njegov gnjev planuti,
i u čas osvetni ti ćeš propasti.
Ne uzdaj se u blago krivo stečeno,
ono ti ništa neće koristiti u dan nesreće.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

KATEDRA SVETOGA PETRA – Misna čitanja

katedra-svetoga-petra-misna-citanjaKATEDRA SVETOGA PETRA – Misna čitanja
📖: 1Pt 5,1-4; Ps 23,1-6; Mt 16,13-19

Prvo čitanje: 1Pt 5, 1-4
Sustarješina i svjedok Kristovih patnja.

Čitanje Prve poslanice svetoga Petra apostola
Predragi! Starješine među vama opominjem, ja sustarješina i svjedok Kristovih patnja, a zato i zajedničar slave koja se ima očitovati: pasite povjereno vam stado Božje, nadgledajte ga — ne prisilno, nego dragovoljno, po Božju; ne radi prljava dobitka,
nego oduševljeno; i ne kao gospodari Baštine nego kao uzori stada. Pa kad se pojavi Natpastir, primit ćete neuveli vijenac slave.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

Utorak – Misna čitanja – 07. NKG/A

Utorak – Misna čitanja – 07. NKG (A)
📖: Sir 2,1-11; Ps 37,3-4.18-19.27-28.39-40; Mk 9,30-37

Prvo čitanje: Sir 2,1-11
Pripravi dušu svoju na kušnju.

Čitanje Knjige Sirahove
Sine, ako želiš služiti Gospodu, pripravi dušu svoju na kušnju.
Učvrsti svoje srce i budi jak, i ne nagli kad napast dođe.
Prioni uza nj i ne odmeći se, da bi bio slavljen na svoj posljednji dan.
Primi sve što te stigne, i budi strpljiv u nestalnosti svoje bijede.
Jer u vatri se zlato kuša, a odabranici u peći poniženja.
Vjeruj u Gospoda, i on će ti pomoći, kroči pravom stazom i uzdaj se u njega.
Vi što se bojite Gospoda, očekujte njegovu milost, i ne skrećite s pravoga puta, da ne propadnete.
Vi što se bojite Gospoda, uzdajte se u nj, i plaća vam neće propasti.
Vi što se bojite Gospoda, nadajte se dobru, vječnoj radosti i milosti.
Pogledajte prošla pokoljenja i vidite: je li se ikad postidio tko se uzdao u Gospoda?
Je li ikad ostavljen tko ga se ustrajno bojao?
Je li ikad prezren koji ga je u pomoć zvao?
Ta Gospod je sućutan i milostiv, on oprašta grijehe i izbavlja u danima nevolje.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

Ponedjeljak – Misna čitanja – 07. NKG/A

ponedjeljak-misna-citanja-07-nkg-aPonedjeljak – Misna čitanja – 07. NKG (A)
📖: Sir 1, 1-10; Ps 93, 1-2.5; Mk 9,14-29

Prvo čitanje: Sir 1, 1-10
Mudrost je stvorena prije svega ostalog.

Početak Knjige Isusa sina Sirahova
Svaka je mudrost od Gospoda
i s njime je dovijeka.
Tko će izbrojiti pijesak morski
i kaplje kišne i dane vječnosti?
Tko će istražiti nebesku visinu,
zemaljsku širinu i dubinu bezdana?
Mudrost je stvorena prije svega ostalog,
i misaon razbor vječan je.
Komu se otkrio korijen mudrosti,
i tko znade njezine namisli?
Samo je jedan mudar i uistinu strašan —
Onaj koji sjedi na prijestolju svojem, Gospod.
On ju je stvorio, gledao i izbrojio,
izlio je na sva svoja djela,
na svako tijelo prema veličini njegovoj,
i obdario njome one koji ga ljube.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Nedjelja – Misna čitanja – 07. NKG/A

Mt 5,43-48Nedjelja – Misna čitanja – 07. NKG (A)

📖: Lev 19,1-2.17-18; Ps 103,1-4.8.10.12-13; 1Kor 3,16-23; Mt 5,38-48

Prvo čitanje: Lev 19, 1-2.17-18
Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga!

Čitanje Knjige Levitskog zakonika
Gospodin reče Mojsiju: »Govori svoj zajednici Izraelaca i reci im: ‘Sveti budite! Jer sam svet ja, Gospodin, Bog vaš!
Ne mrzi svoga brata u svom srcu! Dužnost ti je koriti svoga sunarodnjaka. Tako nećeš pasti u grijeh zbog njega. Ne osvećuj se! Ne gaji srdžbe prema sinovima svoga naroda. Ljubi bližnjega svoga kao sebe samoga. Ja sam Gospodin!‘«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Subota – Misna čitanja – 06. NKG/A

 

subota-misna-citanja-06-nkgSubota – Misna čitanja – 06. NKG (A)
📖: Heb 11,1-7; Ps 145,2-5.10-11; Mk 9,2-13

Prvo čitanje: Heb 11, 1-7
Vjerom spoznajemo da su svjetovi uređeni riječju Božjom.

Čitanje Poslanice Hebrejima
Braćo!
Vjera je već neko imanje onoga čemu se nadamo, uvjerenost u zbiljnosti kojih ne vidimo.
Zbog nje stari primiše svjedočanstvo.
Vjerom spoznajemo da su svjetovi uređeni riječju Božjom tako te ovo vidljivo ne posta od nečega pojavnoga.
Vjerom Abel prinese Bogu bolju žrtvu nego Kajin.
Po njoj primi svjedočanstvo da je pravedan — Bog nad njegovim darovima posvjedoči — po njoj i mrtav još govori.
Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog.
Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu.
A bez vjere nemoguće je omiljeli Bogu jer tko mu pristupa, vjerovati mora da postoji i da je platac onima koji ga traže.
Vjerom Noa, upućen u ono što još ne bijaše vidljivo, predano sagradi korablju na spasenje svoga doma.
Time osudi svijet i postade baštinikom vjerničke pravednosti.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Petak – Misna čitanja – 06. NKG/A

Mk 8, 34 - 9, 1Petak – Misna čitanja – 06. NKG (A)
📖: Post 11,1-9; Ps 33,10-15; Mk 8,34 – 9,1

Prvo čitanje: Post 11, 1-9
Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo.

Čitanje Knjige Postanka
Sva je zemlja imala jedan jezik i riječi iste. Ali kako su se ljudi selili s istoka, naiđu na jednu dolinu u zemlji Šinearu, i tu se nastane. Jedan drugom reče: »Hajdemo praviti opeke te ih peći da otvrdnu!« Opeke im bile mjesto kamena, a paklina im služila za žbuku, onda rekoše: »Hajde da sebi podignemo grad i toranj s vrhom do neba! Pribavimo sebi ime, da se ne raspršimo po svoj zemlji!«
Gospodin se spusti da vidi grad i toranj što su ga gradili sinovi čovječji. Gospodin reče: »Zbilja su jedan narod, svi jednog jezika! Ovo je tek početak njihovih nastojanja. Sad im ništa neće biti neostvarivo što god naume izvesti. Hajde da siđemo i jezik im pobrkamo, da jedan drugome govora ne razumije.« Tako ih Gospodin rasu odande po svoj zemlji, te ne sazidaše grada. Stoga mu je ime Babel, jer je ondje Gospodin pobrkao govor svima u onom kraju i odande ih Gospodin raspršio po svoj zemlji.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Četvrtak – Misna čitanja – 06. NKG/A

cetvrtak-misna-citanja-06-nkgČetvrtak – Misna čitanja – 06. NKG (A)

📖: Post 9,1-13; Ps 102,16-21.29.22-23; Mk 8,27-33

Prvo čitanje: Post 9, 1-13
Dugu svoju u oblak stavljam da znamenom bude Saveza između mene i zemlje.

Čitanje Knjige Postanka
Bog blagoslovi Nou i njegove sinove i reče im: »Plodite se i množite i zemlju napučite. Neka vas se boje i od vas strahuju sve životinje zemaljske, sve ptice nebeske, sve što se po zemlji kreće, i sve ribe morske: u vaše su ruke predane. Sve što se kreće i živi neka vam bude za hranu: sve vam dajem kao što vam dadoh zeleno bilje. Samo ne smijete jesti mesa u kojem je još život, to jest njegova krv. A za vašu krv, za vaš život, tražit ću obračun: tražit ću ga od svake životinje; i od čovjeka za njegova druga, tražit ću obračun za ljudski život.
Tko prolije krv čovjekovu, njegovu će krv čovjek proliti!
Jer na sliku Božju stvoren je čovjek!
A vi, plodite se i množite, i zemlju napunite i vladajte njome!«
Još reče Bog Noi i njegovim sinovima s njim:
»Evo, ja sklapam Savez svoj s vama i s vašim potomstvom poslije vas, i sa svim živini stvorovima što su s vama: s pticama, sa stokom, sa svim zvijerima — sa svime što je s vama izišlo iz korablje — sa svim živim stvorovima na zemlji.
Uspostavljam Savez svoj s vama, te nikada više vode potopne neće uništiti živa bića, niti će ikad više potop zemlju opustošiti.«
I reče Bog:
»A ovo znamen je Saveza koji stavljam između sebe i vas i svih živih bića što su s vama: za naraštaje dovijeka:
Dugu svoju u oblak stavljam, da znamenom bude Saveza između mene i zemlje.«
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 102, 16-21. 29. 22-23
Pripjev: Gospodin gleda s nebesa na zemlju.

Pogani će se bojati, Gospodine, imena tvojega,
i svi kraljevi zemlje slave tvoje,
kad Gospodin opet sazda Sion,
kad se pokaže u slavi svojoj,
kad se osvrne na prošnju ubogih
i ne prezre molitve njihove.

Nek se zapiše ovo za budući naraštaj,
puk što nastane neka hvali Gospodina.
Jer Gospodin gleda sa svog uzvišenog svetišta,
s nebesa na zemlju gleda
da čuje jauke sužnjeva,
da izbavi smrti predane.

Djeca će tvojih slugu živjeti u miru,
i potomstvo će njihovo trajati pred tobom
da se na Sionu navijesti ime Gospodnje
i njegova hvala u Jeruzalemu,
kad se narodi skupe
i kraljevstva da služe Gospodinu.

Evanđelje: Mk 8, 27-33
Ti si Krist — Pomazanik. Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi.

Čitanje svetog Evanđelja po Marku
U ono vrijeme: Krenu Isus i njegovi učenici u sela Cezareje Filipove. Putem on upita učenike: »Što govore ljudi, tko sam ja?« Oni mu rekoše: »Da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da si neki od prorokâ.« On njih upita: »A vi, što vi kažete, tko sam ja?« Petar prihvati i reče: »Ti si Pomazanik — Krist!« I zaprijeti im da nikomu ne kazuju o njemu.
I poče ih poučavati kako Sin Čovječji treba da mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i nakon tri dana da ustane. Otvoreno im to govoraše. Petar ga uze u stranu i poče odvraćati. A on se okrenu, pogleda svoje učenike pa zaprijeti Petru: »Nosi se od mene, sotono, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko!«
Riječ Gospodnja