15. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)

XV.  TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
15. NKG (II) – Svagdan ili: Sv. Lovro Brindiški, prezbiter i crkveni naučitelj

MISNA ČITANJA
📖: Mih 2,1-5; Ps 10,1-4.7-8.14; Mt 12,14-21

Prvo čitanje: Mih 2, 1-5
Zažele li polja, otimaju ih; i kuće, uzimaju ih.

Čitanje Knjige proroka Miheja
Teško onima koji smišljaju nedjelo
i snuju zlo na posteljima svojim!
Kad svane dan, oni ga izvrše,
jer je sila u njihovoj ruci.
Zažele li polja, otimaju ih,
i kuće, uzimaju ih;
čine nasilje čovjeku i kući njegovoj,
vlasniku i posjedu njegovu.
Zato ovako govori Gospodin:
Evo tome rodu smišljam zlo,
iz kojeg nećete izvući vratova,
niti ćete hoditi ponosito,
jer će biti zlo vrijeme.
U onaj će vam se dan složiti rugalica,
zapjevati tužaljka i reći:
»Propalo je! Posve smo opustošeni,
baština je naroda moga otuđena,
i nitko da mu je vrati,
naša polja podijeljena su odmetniku.
Zato neće biti nikoga
tko bi bacio kocku za dio tvoj
u zboru Gospodnju.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Oglasi

15. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)

XV.  TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
15. NKG (II) – Svagdan ili: Sv. Apolinar, biskup i mučenik; Sv. Ilija Prorok

MISNA ČITANJA

📖: Iz 38,1-6.21-22.7-8; Iz 38,10-12.16; Mt 12,1-8

Prvo čitanje: Iz 38, 1-6.21-22.7-8
Uslišio sam tvoju molitvu, vidio tvoje suze!

Čitanje Knjige proroka Izaije
U one se dane Ezekija razbolje nasmrt. Prorok Izaija, sin Amosov, dođe mu i reče: »Ovako veli Gospodin: Uredi kuću svoju, jer ćeš umrijeti, nećeš ozdraviti.« Ezekija se okrenu zidu i pomoli se Gospodinu: »Ah, Gospodine, sjeti se da sam pred tobom hodio vjerno i poštena srca, i činio što je dobro u tvojim očima.« I Ezekija briznu u gorak plač.
Tada dođe riječ Gospodnja Izaiji: »Idi i reci Ezekiji: Ovako govori Gospodin, Bog oca tvoga Davida: Uslišao sam tvoju molitvu, vidio tvoje suze. Izliječit ću te; za tri dana uzići ćeš u Dom Gospodnji. Dodat ću tvome vijeku petnaest godina. Izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku asirskoga kralja. Jest, zakrilit ću ovaj grad!«
Izaija naloži: »Donesite oblog od smokava, privijte mu ga na čir, i on će ozdraviti.« Ezekija upita: »Po kojem ću znaku prepoznati da ću uzići u Dom Gospodnji?« Izaija odgovori: »Evo ti znaka od Gospodina da će učiniti što je rekao: sjenu koja je sišla po stupnjevima Ahazova sunčanika vratit ću za deset stupnjeva natrag.« I vrati se sunce deset stupnjeva natrag po stupnjevima po kojima bijaše već sišlo.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

15. NKG – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA (II)

XV. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
15. NKG (II) – Svagdan

MISNA ČITANJA

📖: Iz 26,7-9.12.16-19; Ps 102,13-21; Mt 11,28-30

Prvo čitanje: Iz 26, 7-9.12.16-19
Probudite se i kličite, stanovnici praha!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Put je pravednikov prav,
ti ravniš stazu pravednom.
Da, na stazi tvojih sudova
željno te, Gospodine, čekamo;
ime tvoje i spomen tvoj
duša nam žudi.
Dušom svojom žudim tebe noću,
i duhom svojim u sebi te tražim.
Jer kad se na zemlji pojave tvoji sudovi,
uče se pravdi stanovnici kruga zemaljskoga.
Gospodine, ti nam mir dosuđuješ,
jer ti si tvorac
svih djela naših.
Gospodine, tražili su te u nevolji;
izlijevali tihu molitvu,
kad ih je stigla tvoja kazna.
Kao što se trudna žena pred porođajem
grči i viče u bolovima,
takvi smo, Gospodine, pred tobom.
Zatrudnjeli smo,
u mukama bijasmo kao da rađamo,
nismo donijeli duha spasenja zemlji,
nit se rodiše stanovnici svijeta.
Tvoji će mrtvi oživjeti, uskrsnut će tijela.
Probudite se i kličite, stanovnici praha!
Jer rosa je tvoja — rosa svjetlosti,
i zemlja će sjene na svijet dati.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

15. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (II)

XV. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
15. NKG (II) – Svagdan ili: Bl. Djevica Marija od brda Karmela

MISNA ČITANJA

📖:Iz 1,11-17; Ps 50,8-9.16b-17.21.23; Mt 10,34 – 11,1

Prvo čitanje: Iz 1, 11-17
Operite se, očistite, uklonite mi s očiju djela opaka!

Čitanje Knjige proroka Izaije

Čujte riječ Gospodnju, glavari sodomski:
»Što će mi mnoštvo žrtava vaših?— govori Gospodin. —
Sit sam ovnujskih paljenica i pretiline gojne teladi.
I krv mi ne prija bikova, janjaca i jaradi.
Kad mi lice vidjet dolazite, tko od vas ište da gazite mojim predvorjima?
Ne nosite mi više ništavne prinose, kâd mi omrznu.
Mlađaka, subote i sazive — ne podnosim zborovanja i opačine.
Mlađake i svetkovine vaše iz sve duše mrzim — teški su mi, podnijet ih ne mogu!
Kad na molitvu ruke širite, ja od vas oči odvraćam.
Molitve samo množite, ja ne slušam.
Ruke su vam u krvi ogrezle, operite se, očistite, uklonite mi s očiju djela opaka, prestanite zlo činiti!
Učite se dobro činiti: pravdu tražite, ugnjetenom pritecite u pomoć, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

15. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)

XV. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
15. NKG (B) – PETNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU
MISNA ČITANJA

📖 : Am 7,12-15; Ps 85,9ab.10-14; Ef 1,3-14; Mk 6,7-13

Prvo čitanje: Am 7, 12-15
Idi, proroče, k narodu mojemu!

Čitanje Knjige proroka Amosa
U one dane: Amasja, svećenik betelski, reče Amosu: »Odlazi, vidioče! Bježi u zemlju Judinu, ondje jedi kruh i ondje prorokuj! Ali u Betelu da više nisi prorokovao, jer ovo je kraljevsko svetište, kraljevski hram.« Amos odgovori Amasji:
»Nisam ja prorok
ni proročki sin,
nego stočar i gajitelj divljih smokava.
Ali Gospodin me uze od stada
i Gospodin mi reče:
’Idi, prorokuj mojemu narodu Izraelu!’«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

14. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (II)

XIV. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
14. NKG (II) – Svagdan ili: Sv. Kamilo de Lellis, prezbiter

MISNA ČITANJA
📖: Iz 6,1-8; Ps 93,1-2.5; Mt 10,24-33

Prvo čitanje: Iz 6, 1-8
Čovjek sam nečistih usana, a oči mi vidješe Kralja, Gospodina nad vojskama!

Čitanje Knjige proroka Izaije
One godine kad umrije kralj Uzija, vidjeh Gospodina gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu. Skuti njegova plašta ispunjahu Svetište. Iznad njega stajahu serafi; svaki je imao po šest krila: dva krila da zakloni lice, dva da zakrije noge, a dvama je krilima letio. I klicahu jedan drugome:
»Svet! Svet! Svet! Gospodin nad Vojskama!
Puna je sva zemlja Slave njegove«
Od gromka glasa onih koji klicahu stresoše se dovraci na pragovima, a Dom se napuni dimom. Rekoh:
»Jao meni, propadoh, jer čovjek sam nečistih usana.
U narodu nečistih usana prebivam, a oči mi vidješe Kralja,
Gospodina nad Vojskama!«
Jedan od serafa dolet je k meni: u ruci mu žerava koju uze kliještima sa žrtvenika; dotače se njome mojih usana i reče:
»Evo, usne je tvoje dotaklo, krivica ti je skinuta i grijeh oprošten.«
Tada čuh glas Gospodnji:
»Koga da pošaljem? I tko će nam poći?«
Ja rekoh: »Evo me, mene pošalji!«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

SV. BENEDIKT – Misna čitanja

Sv. Benedikt – Misna čitanja 
📖: Izr 2,1-9; Ps 34,2-11; Mt 19,27-29

Prvo čitanje: Izr 2, 1-9
Obrati svoje srce razboru.

Čitanje Knjige Izreka
Sine moj, ako primiš moje riječi
i pohraniš u sebi moje zapovijedi
i uhom svojim osluhneš mudrost
i obratiš svoje srce razboru;
jest, ako prizoveš razum
i zavapiš za razborom;
ako ga potražiš kao srebro
i tragaš za njim kao za skrivenim blagom —
tada ćeš shvatiti strah Gospodnji
i naći ćeš Božje znanje.
Jer Gospodin daje mudrost,
iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost.
On pravednicima pruža svoju pomoć,
štit je onih koji hode u bezazlenosti.
Jer on štiti staze pravde
i čuva pute svojih pobožnika.
Tada ćeš shvatiti pravdu, pravicu, pravednost
i sve staze dobra.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

14. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (II)

XIV. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
14. NKG (II) –  Svagdan

MISNA ČITANJA

📖: Hoš 2,16.17b-18.21-22; Ps 145,2-9; Mt 9,18-26

Prvo čitanje: Hoš 2, 16. 17b-18. 21-22
Zaručit ću te sebi zauvijek.

Čitanje Knjige proroka Hošee
Ovo govori Gospodin: »Primamit ću je, evo,
i odvesti je u pustinju i njenu progovorit srcu.
Ondje će mi odgovarat ona kao u dane svoje mladosti, kao u vrijeme kada je izišla iz Egipta.
U onaj dan — riječ je Gospodnja — ti ćeš me zvati: »Mužu moj«, a nećeš me više zvati: »Moj Baale.«
Zaručit ću te sebi dovijeka; zaručit ću te u pravdi i u pravu, u nježnosti i u ljubavi; zaručit ću te sebi u vjernosti i ti ćeš spoznati Gospodina.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

14. NKG – NEDJELJA – MISNA ČITANJA (B)

XIV. TJEDAN KROZ GODINU – NEDJELJA
14. NKG (B) – ČETRNAESTA NEDJELJA KROZ GODINU

MISNA ČITANJA
📖: Ez 2,2-5; Ps 123,1-4; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6

Prvo čitanje: Ez 2, 2-5
Rod su odmetnički, ali neka znaju da je prorok među njima.

Čitanje Knjige proroka Ezekiela
U one dane: Uđe u me duh te me podiže na noge i ja čuh glas onoga koji mi govoraše. I reče mi: »Sine čovječji, šaljem te k sinovima Izraelovim, k narodu odmetničkom što se odvrže od mene. Oni i oci njihovi bunili su se protiv mene sve do dana današnjega. Šaljem te k sinovima tvrdokorna pogleda i okorjela srca. Reci im: ’Ovo govori Gospodin Bog!’ I poslušali oni ili ne poslušali – rod su odmetnički – neka znaju da je prorok među njima.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

13. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (II)

XIII. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
13. NKG (II)  – Svagdan
MISNA ČITANJA

📖: Am 8,4-6.9-12; Ps 119,2.10.20.30.40.131; Mt 9,9-13

Prvo čitanje: Am 8,4-6.9-12
Poslat ću glad na zemlju, ne glad kruha, već slušanja riječi Gospodnje.

Čitanje Knjige proroka Amosa
Slušajte ovo, vi što gazite potrebnika i satirete uboge u zemlji!
Kažete: »Kad li će mlađak proći, da prodamo žito, i subota, da tržimo pšenicu.
Smanjit ćemo efu, povećati šekel, da varamo krivim mjerama; da kupimo siromaha za srebro,
potrebita za sandale, i da prodajemo otražak od žita.«
»Toga ću dana — riječ je Gospodina Boga — učiniti da sunce zapadne u podne, i pomračit ću zemlju u po bijela dana.
Okrenut ću svetkovine vaše u kuknjavu i sve vaše pjevanje u tužaljku; obući ću u kostrijet svako bedro, oćelavit ću svaku glavu.
Bit će kao kad se tuži za jedincem, i što ostane, bit će kao dan gorčine.«
»Evo, dani dolaze — riječ je Gospodina Boga — kad ću poslati glad na zemlju, ne glad kruha ni žeđ vode, već slušanja riječi Gospodnje.
Tumarat će od mora do mora, od sjevera do istoka potucati se ištući riječ Gospodnju ali je neće naći.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati