Srijeda – Misna čitanja – 16. NKG/a

Srijeda – Misna čitanja – 16. NKG-a
📖: Izl 16,1-5.9-15; Ps 78,18-19.23-28; Mt 13,1-9

Prvo čitanje: Izl 16, 1-5.9-15
Učinit ću da vam daždi kruh s neba.

Čitanje Knjige Izlaska
Sva izraelska zajednica krenu iz Elima i dođe u pustinju Sin, koja je između Elima i Sinaja, petnaestog dana drugoga mjeseca nakon izlaska iz zemlje egipatske. U pustinji sva izraelska zajednica počne mrmljati protiv Mojsija i Arona. Govorahu Izraelci: »Oh, da smo pomrli od ruke Gospodnje u zemlji egipatskoj, kad smo sjedili kod lonaca s mesom i jeli kruha do mile volje! Izveli ste nas u ovu pustinju da sve ovo mnoštvo gladom pomorite!« Tada reče Gospodin Mojsiju: »Učinit ću da vam daždi kruh s neba. Neka narod ide i skuplja svaki dan koliko mu za dan treba. Tako ću ih kušati i vidjeti hoće li se držati moga zakona ili neće. A šestoga dana, kad spreme što su nakupili, bit će dvaput onoliko koliko su skupljali za svaki dan.«
Poslije toga rekne Mojsije Aronu: »Reci svoj izraelskoj zajednici: Skupite se pred Gospodina, jer je čuo vaše mrmljanje!« I dok je Aron svoj izraelskoj zajednici govorio, oni se okrenu prema pustinji, i gle! u oblaku pojavi se Gospodnja slava. Onda se Gospodin oglasi Mojsiju i reče mu: »Čuo sam mrmljanje Izraelaca. Ovako im reci: Još večeras ćete jesti meso, a ujutro ćete se nasititi kruha. Tada ćete spoznati da sam ja Gospodin, Bog vaš.« I doista! Navečer se pojave prepelice i prekriju tabor. A ujutro obilna rosa sve orosila oko tabora. Kad se prevlaka rose digla, površinom pustinje ležao tanak sloj, nešto poput pahuljica, kao da se slana uhvatila po zemlji. Kad su Izraelci to vidjeli, pitali su jedan drugoga: »Što je to?« Jer nisu znali što je. Onda im Mojsije reče: »To je kruh koji vam Gospodin daje za hranu.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

SV. JAKOV APOSTOL – Misna čitanja

SV. JAKOV APOSTOL – Misna čitanja
📖: 2Kor 4,7-15; Ps 126,1-6; Mt 20,20-28

Prvo čitanje: 2Kor 4, 7-15
Uvijek umiranje Kristovo u tijelu pronosimo.

Čitanje Druge poslanice svetoga Pavla apostola Korinćanima
Braćo! Imamo blago u glinenim posudama, da izvanredna ona snaga bude očito Božja, a ne od nas.U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući; progonjeni, ali ne napušteni; obarani, ali ne oboreni — uvijek umiranje Isusovo u tijelu pronosimo da se i život Isusov u tijelu našem očituje. Doista, mi se živi uvijek na smrt predajemo poradi Isusa da se i život Isusov očituje u našem smrtnom tijelu. Tako smrt djeluje u nama, život u vama. A budući da imamo isti duh vjere kao što je pisano: Uzvjerovah, zato besjedim, i mi vjerujemo pa zato i besjedimo. Ta znamo: onaj koji je uskrisio Gospodina Isusa i nas će s Isusom uskrisiti i zajedno s vama uza se postaviti. A sve je to za vas: da milost — umnožena — zahvaljivanjem mnogih izobiluje Bogu na slavu.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Ponedjeljak – Misna čitanja – 16. NKG/a

 

Ponedjeljak – Misna čitanja – 16. NKG/a
📖Izl 14,5-18; Otpj pj.: Izl 15,1-6; Mt 12,38-42

Prvo čitanje: Izl 14, 5-18
Znat će se da sam ja Gospodin, kad se proslavim nad faraonom.

Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Kad su egipatskom kralju dojavili da je narod pobjegao, faraon se i njegovi dvorani predomisliše o narodu. »Što ovo učinismo! — rekoše. — Pustismo Izraelce da nam više ne služe!« Zato opremi faraon svoja kola i povede svoju vojsku. Uze šest stotina poizbor svojih kola i sva ostala kola po Egiptu. I u svima bijahu štitonoše. Gospodin otvrdnu srce faraonu, kralju egipatskom, te on krenu u potjeru za Izraelcima, koji su otišli uzdignute pesnice. Egipćani, dakle, pođu za njima u potjeru. I dok su Izraelci taborovali uz more, blizu Pi-Hahirota, nasuprot Baal-Sefonu, stignu ih svi faraonovi konji pod kolima, njegovi konjanici i njegovi ratnici.
Kako se faraon približavao, Izraelci pogledaju i opaze da su Egipćani za njima u potjeri, pa ih obuzme velik strah. I poviču Izraelci Gospodinu. »Zar nije bilo grobova u Egiptu — reknu Mojsiju — pa si nas izveo da pomremo u pustinji? Kakvu si nam uslugu učinio što si nas izveo iz Egipta! Zar ti nismo rekli baš ovo u Egiptu: Pusti nas! Služit ćemo Egipćane! Bolje nam je i njih služiti nego u pustinji poginuti.« Mojsije reče narodu: »Ne bojte se! Stojte čvrsto pa ćete vidjeti spasenje Gospodnje, ono što će Gospodin za vas učiniti: Egipćane koje danas vidite nikad više nećete vidjeti. Gospodin će se boriti za vas. Budite mirni!«
Zatim reče Gospodin Mojsiju: »Zašto zapomažete prema meni! Reci Izraelcima da krenu na put. A ti podigni svoj štap, ispruži ruku nad morem i razdijeli ga nadvoje, da Izraelci mogu proći posred mora po suhu. Ja ću otvrdnuti srce Egipćana, i oni će poći za njima, a ja ću se onda proslaviti nad faraonom i njegovim ratnicima, njegovim kolima i konjanicima. Neka znaju Egipćani da sam ja Gospodin, kad se proslavim nad faraonom, njegovim kolima i njegovim konjanicima.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Nedjelja – Misna čitanja – 16. NKG/A

Nedjelja – Misna čitanja – 16. NKG (A)
📖: Mudr 12,13.16-19; Ps 86,5-6.9-10.15-16a; Rim 8,26-27; Mt 13,24-43

Prvo čitanje: Mudr 12, 13.16-19
Daješ pokajanje za grijehe.

Čitanje Knjige Mudrosti
Osim tebe, Bože, nema Boga koji se brine za sve da bi mu morao dokazati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja načelo pravice tvoje i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. Jakost svoju pokazuješ samo onda kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše. Ti, silni gospodaru, sudiš blago i upravljaš nama s velikom pažnjom jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. A takvim si djelima narod svoj poučio da pravednik ima biti čovječan; podario si sinovima svojim dobru nadu jer daješ pokajanje za grijehe.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Sv. Marija Magdalena – Misna čitanja

 

Sv. Marija Magdalena – Misna čitanja

📖: Pj 3,1-4a (ili: 2Kor 5,14-17); Ps 63,2-6.8-9; Iv 20,1-2.11-18

Prvo čitanje: Pj 3, 1-4a ili 2Kor 5,14-17
Nađoh onoga koga ljubi duša moja.

Čitanje Knjige Pjesme nad pjesmama
Ovako govori zaručnica:
»Po ležaju svome, u noćima, tražila sam
onoga koga ljubi duša moja,
tražila sam ga, ali ga nisam našla.
Ustat ću dakle i optrčati grad,
po ulicama i trgovima tražit ću
onoga koga ljubi duša moja:
tražila sam ga, ali ga nisam našla.
Sretoše me čuvari koji grad obilaze:
‘Vidjeste li onoga koga ljubi duša moja?’
Tek što pođoh od njih,
nađoh onoga koga ljubi duša moja.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Petak – Misna čitanja – 15. NKG/a

 

Petak – Misna čitanja – 15. NKG/a
📖: Izl 11,10 – 12,14; Ps 116,12-13.15.16b-18; Mt 12,1-8

Prvo čitanje: Izl 11, 10–12, 14
Zakoljite janje u suton; gdje god spazim krv, prijeći ću vas.

Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Mojsije i Aron izveli su mnoga znamenja pred faraonom, ali je Gospodin okorio srce faraonu, tako te on nije puštao Izraelaca iz svoje zemlje. Nastavi čitati

Četvrtak – Misna čitanja – 15. NKG/a

Četvrtak – Misna čitanja – 15. NKG/a
📖: Izl 3,13-20; Ps 105,1.5.8-9.24-27; Mt 11,28-30

Prvo čitanje: Izl 3, 13-20
JA SAM KOJI JESAM. »JA JESAM« posla me k vama.

Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Pošto je Mojsije čuo glas Gospodnji iz grma, upita: »Ako dođem k Izraelcima pa im kažem: Bog otaca vaših poslao me k vama, i oni me zapitaju: Kako mu je ime? — što ću im odgovoriti?« Bog reče Mojsiju: »JA SAM KOJI JESAM!« Nastavi čitati

Srijeda – Misna čitanja – 15. NKG/a

 

Srijeda – Misna čitanja – 15 NKG/a
📖: Izl 3,1-6.9-12; Ps 103,1-4.6-7; Mt 11,25-27

Prvo čitanje: Izl 3, 1-6.9-12
Gospodin se ukaza u rasplamtjeloj vatri iz jednog grma.

Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Mojsije pasao ovce svoga tasta Jitra, midjanskoga svećenika. Goneći tako stado po pustinji, dođe do Horeba, brda Božjega. Anđeo mu se Gospodnji ukaže u rasplamtjeloj vatri iz jednog grma. On se zagleda: grm sav u plamenu, a ipak ne izgara. »Hajde da priđem — reče Mojsije — i promotrim ovaj veličanstveni prizor: zašto grm ne sagorijeva.«
Kad Gospodin vidje gdje prilazi da razmotri, zovne ga iz grma: »Mojsije! Mojsije!« On se javi: »Evo me!« A Gospodin će mu: »Ne prilazi ovamo! Izuj obuću s nogu! Jer mjesto na kojem stojiš sveto je tlo. Ja sam — nastavi — Bog tvoga oca, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev. Vapaji sinovi Izraelovih dopriješe sada, eto, do mene. I sam vidim kako ih Egipćani tlače. Zato, hajde! Ja te šaljem faraonu da izvedeš narod moj, Izraelce iz Egipta.« Nato će Mojsije Bogu: »Tko sam ja da se uputim faraonu i izvedem Izraelce iz Egipta!« »Ja ću biti s tobom — nastavi. — I ovo će ti biti znak da sam te ja poslao: kad izvedeš narod iz Egipta, Bogu ćete iskazati štovanje na ovome brdu.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Utorak – Misna čitanja – 15. NKG/a

Utorak – Misna čitanja – 15. NKG/a
📖: Izl 2,1-15a; Ps 69,3.14.30-31.33-34; Mt 11,20-24

Prvo čitanje: Izl 2, 1-15a
Nadjene mu ime Mojsije, jer je iz vode izvađen; kad je odrastao, dođe među svoj narod.

Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Neki čovjek od Levijeva koljena ode i oženi se djevojkom Levijkom. Žena zače i rodi sina. Vidjevši kako je lijep, krila ga je tri mjeseca. Kad ga nije mogla više sakrivati, nabavi košaricu od papirusove trske, oblijepi je smolom i paklinom, u nju stavi dijete i položi ga u trsku na obali Rijeke.Njegova sestra stane podalje da vidi što će s njime biti. Faraonova kći siđe k Rijeci da se kupa, dok su njezine sluškinje šetale uz obalu Rijeke. Opazi ona košaricu u trski, pa pošalje sluškinju da je donese. Otvori je i pogleda, a to u njoj dijete! Muško čedo. Plakalo je. Njoj se sažali na nj. »Bit će to hebrejsko dijete«, reče. Onda njegova sestra rekne faraonovoj kćeri: »Hoćeš li da ti potražim dojilju među Hebrejkama, da ti dijete doji?« »Idi!« odgovori joj faraonova kći. Tako djevojka ode i pozove djetetovu majku. »Uzmi ovo dijete — rekne joj faraonova kći — i odgoji mi ga, a ja ću te plaćati.« Tako žena uzme dijete i othrani ga. Kad je dijete odraslo, ona ga odvede faraonovoj kćeri, koja ga posini. Nadjene mu ime Mojsije, »jer sam ga — reče — iz vode izvadila.«
Jednog dana, kad je Mojsije već odrastao, dođe među svoj narod i vidje njegove muke. Spazi tada kako neki Egipćanin tuče jednoga Hebrejca — brata njegova. Okrene se tamo-amo i, vidjevši da nikoga nema, ubije Egipćanina i zatrpa ga u pijesak. Izađe on i sutradan te zateče dva Hebrejca kako se tuku. »Zašto tučeš svoga druga?« rekne napadaču. Ovaj odvrati: »Tko te postavi za glavara i suca nad nama? Kaniš li ubiti i mene kako si ubio onog Egipćanina?« Mojsije se uplaši pa će u sebi: »Tako! Ipak se saznalo.« Kad je faraon to dočuo, htjede Mojsija pogubiti. Zato Mojsije pobjegne od faraona i skloni se u midjansku zemlju.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati

Ponedjeljak – Misna čitanja – 15. NKG/a

Ponedjeljak – Misna čitanja – 15. NKG/a
📖: Izl 1,8-14.22; Ps 124,1-8; Mt 10,34 – 11,1

Prvo čitanje: Izl 1, 8-14.22
Postupimo lukavo s Izraelom, spriječimo im porast.

Čitanje Knjige Izlaska
U one dane: Zavlada u Egiptu novi kralj, koji nije poznavao Josipa. I reče on svome puku: Eto, sinovi su Izraelovi postali narod brojniji i moćniji od nas. Hajde, postupimo lukavo s njima: spriječimo im porast, da se u slučaju rata ne pridruže našim neprijateljima, da ne udare na nas i napokon ne odu iz zemlje.«
I postaviše nad njima nadglednike da ih tlače teškim radovima. Tako su faraonu sagradili gradove-skladišta: Pitom i Ramses. Ali što su ih više tlačili, oni se još više množili, napredovali i širili se, tako da su Egipćani strahovali od Izraelaca.
I Egipćani se okrutno obore na Izraelce. Ogorčavali su im život teškim radovima: pravljenjem meljte i opeke, različitim poljskim poslovima i svakovrsnim naporima koje im nemilosrdno nametahu.
Faraon pak izda naredbu svemu svome narodu: »Svako muško dijete koje se rodi Hebrejcima bacite u Rijeku! Na životu ostavite samo žensku djecu.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati