SV. KUZMA I DAMJAN – SREDNJI ČAS

Mk 2,1-12R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

Treći čas

HIMAN

O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
Nek svom te moći uzdiže,
Nek plamti ljubav ognjena
I žar nam bližnje užiže.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

ili

Red stalan dneva držeći
Svim srcem sada molimo
O trećem času današnjem
Na slavu Trojstva blaženog.

Da stanom Duha Presvetog,
Kog apostoli nekada
U ovo doba primiše,
Mi sad i uvijek budemo.

Jer tog se reda držeći
Nebeskog Tvorac Kraljevstva
Sve sjajem je ukrasio
Za nagradu nam vječitu.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

Šesti čas

HIMAN

O Bože silan, istinit,
Što vladaš redom svemirskim,
Što jutro puniš blistanjem
A podne ognjem plamenim.

Ugasi plamen razdora,
Utišaj vatru požudâ,
Pokloni zdravlje tjelesno
I pravi pokoj srdaca!

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ili

Gle, šesti čas je došao:
Na molitvu nas poziva
Da žarkim duhom prožeti
Nebeskog tvorca slavimo.

Jer sad se svima vjernima
Po snazi križa presvetog
I žrtvom svetog Jaganjca
Spas, slava višnja dariva.

Od njenog sjaja blistavog
I samo podne mračno je.
Svim srcem stoga primimo
Dar silne Božje svjetlosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

Deveti čas

HIMAN

O Stvorče, štono držiš sve,
U sebi što se ne mijenjaš,
A vrijeme trena svakoga
Sunčanim hodom obnavljaš:

Daj svjetlosti nam uvečer
Da život nam ne propada,
Već sretnu smrt nam nagradi
Nebeska slava vječita.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ili

Dob dana srednja uminu
Po volji svetoj Gospodnjoj,
Sad uskliknimo pobožno
Jedinstvu, Trojstvu presvetom!

U srcu čistom nosimo
Otajstvo Božje blaženo
Što Petar nam ga predade
Ko znak i zalog spasenja.

Iz duše, braćo, pjevajmo
Ko apostoli nekada
Da mladice još nejake
Porastu snagom Kristovom.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

PSALMODIJA

Ps 119 (118), 41-48. VI. (Vau)

Ant. 1. Blago onima koji Riječ Božju slušaju i opslužuju.

Nek` milost tvoja, Gospodine, dođe na mene *
i spasenje tvoje po tvom obećanju.
Odgovorit ću onima koji me ruže, *
jer se uzdam u riječ tvoju.

Od mojih usta ne oduzmi riječ istine, *
jer se uzdam u sudove tvoje.
Tvoj ću Zakon čuvati *
uvijek i dovijeka.

Hodit ću putem prostranim, *
jer naredbe tvoje istražujem.
Pred kraljevima
o tvojim ću propisima govorit*
i zbunit
se neću.

U zapovijedima tvojim moja je naslada *
jer ih ljubim.
Prema zapovijedima tvojim ja podižem ruke *
i o tvojim odredbama razmišljam.

Ant. Blago onima koji Riječ Božju slušaju i opslužuju.

Ps 40 (39), 2-14. 17-18. Zahvala i molba za pomoć

Žrtva i prinos ne mile ti se, nego si mi tijelo prirpavio (Heb 10, 5).

I.

Ant. 2. Moja je hrana vršiti volju Očevu.

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim, *
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
Izvuče me iz jame propasti, *
iz blata kalnoga;
noge mi stavi na hridinu, *
korake moje ukrijepi.
U usta mi stavi pjesmu novu, *
slavopoj Bogu našemu.

Vidjet će mnogi i strah će ih obuzeti: *
uzdanje će svoje staviti u Gospodina.
Blago čovjeku koji se u Gospodina uzda, †
koji ne ide za štovateljima lažnih bogova, *
za onima koji se predaju prijevari.
Množiš čudesa svoja,
Gospodine, Bože moj, *
i namisli čudesne – ravna ti nema!
Kazivatih i objavljivati želim, *
al
odveć ih je da bi se nabrojit` mogli.

Žrtva i prinos ne mile ti se, †
nego si mi uši otvorio: *
paljenice ni okajnice ne tražiš.
Tada rekoh: “Evo dolazim! *
U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju, *
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.”

Ant. Moja je hrana vršiti volju Očevu.

II.

Ant. 3. Siromah sam, ali se Gospodin brine za me.

Pravdu ću naviještat` u velikom zboru, †
i usta svojih zatvoriti neću, *
Gospodine, sve ti je znano.
Tvoju pravdu neću kriti u srcu, *
kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas.
Tajit neću dobrote tvoje, *
ni tvoje vjernosti velikoj skupštini.

A ti, Gospodine, milosrđa mi svog ne krati, *
dobrota tvoja i vjernost
neka me svagda čuvaju.
Jer me okružiše nesreće nebrojene, *
krivice me moje sustigoše
da gledat` ne mogu:
više ih je no vlasi na glavi, *
i srce mi je stoga klonulo.

Bilo ti milo, Gospodine, da me izbaviš; *
Gospodine, u pomoć mi pohitaj!
Neka govore svagda: “Velik je Gospodin!” *
svi koji spasenje tvoje ljube.
Bijedan sam ja i nevoljan, *
al` Gospodin se brine za me.
Ti si pomoć moja i moj spasitelj; *
o Bože moj, ne kasni!

Ant. Siromah sam, ali se Gospodin brine za me.

TREĆI ČAS

Kratko Čitanje (Jr 31, 33)

Ovo je Savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana – riječ je Gospodnja: Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj.

R. Čisto srce stvori mi, Bože.
O. Ne odbaci me od lica svojega.

ŠESTI ČAS

Kratko Čitanje (Jr 32, 40)

Sklopit ću s njima Savez vječan, nikad se više neću odvratiti od njih i uvijek ću im činiti dobro; usadit ću im u srce svoj strah, da se nikad više ne odmetnu od mene.

R. Bog je spasitelj i slava moja.
O. On je utočište moje.

DEVETI ČAS

Kratko Čitanje (Ez 34, 31)

Vi, ovce moje, vi ste stado paše moje, a ja sam Bog vaš` – riječ je Gospodina Boga.”

R. Gospodin je pastir moj i ni u čem ja ne oskudjevam.
O. Na poljanama zelenim on mi daje odmora.

MOLITVA

Gospodine, ti si svetim mučenicima Kuzmi i Damjanu udijelio vječnu slavu, a nama svoju neizrecivu dobrotu. Nek tebi bude na slavu ovo slavlje njihova nebeskog rođendana. Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Sveti Kuzma i Damjan

Sveti Kuzma i Damjan

Sveti Kuzma i Damjan

Danas slavimo Kuzmu i Damjana, dvojicu svetaca i mučenika, omiljenih među vjerničkim pukom od davnina. O njima stoljećima kruže mnoge legende, po kojima su bili braća blizanci i liječnici koji su uvijek liječili besplatno (zbog toga su prozvani anargyroi, nepotkupljivi). Arapskog podrijetla, rođeni su u III. stoljeću i školovani u Siriji. U Crkvi se štuju od IV. stoljeća, pored ostalog u gradu Kyrosu, u sjevernoj Siriji, gdje im je već u V. stoljeću posvećena crkva. U VI. stoljeću slavni bizantski car Justinijan podigao je nad njihovim relikvijama u Nastavi čitati

SV. KUZMA I DAMJAN – JUTARNJA

Kuzma i Damjan 6

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju mučenikâ (Aleluja).

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju mučenikâ (Aleluja).

HIMAN

Veselja puni pjevajmo
Krv prolitu za Isusa
I mučeničke pobjede
I lovor neba dostojan.

Sve Crkve to su knezovi,
U boju vođe pobjedne,
Nebeskog dvora dvorani
I trajno svjetlo puku tvom.

Nadvladali su svjetski strah
I muke tijela prezreli,
Smrt svetu trenom podnijeli
I vječnu slavu dobili.

Njih razdirao mučitelj,
Krv posvećena lila se,
Al ostaše neslomljivi
Na vječni život misleći.

U vjeri svojoj stameni,
U ufanju nepomični,
U žarkoj svojoj ljubavi
Izvojštili su pobjedu.

Nebeskog Oca slava su,
I dika Sina Božjega,
Duh Sveti ih nadahnjuje,
Sve nebo im se raduje.

Otkupitelju Isuse,
Čuj sluga svojih molitvu,
I mučeničkom društvu nas
Pridruži za sve vjekove. Amen.

PSALMODIJA

Ps 42 (41). Želja za Gospodinom i hramom njegovim

Tko je žedan, neka dođe; tko hoće, neka zahvati vode života zabadava (Otk 22, 17).

Ant. 1. O kad ću doći i lice Božje gledati?

Kao što košuta žudi za izvor-vodom, *
tako duša moja čezne, Bože, za tobom.
Žedna mi je duša Boga, Boga živoga: *
o kada ću doći i lice Božje gledati?

Suze su kruh moj danju i noću, †
dok me svednevice pitaju: *
»Gdje ti je Bog tvoj?«
Duša moja gine kada se spomenem †
kako koračah u mnoštvu *
predvodeć ga k Domu Božjemu
uz radosno klicanje i hvalopojke *
u povorci svečanoj.

Što si mi, dušo, klonula *
i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
spasenje svoje, Boga svog!

Tuguje duša u meni, †
stoga se tebe spominjem *
iz zemlje Jordana i Hermona, s brda Misara.
Bezdan doziva bezdan bukom slapova tvojih: *
sve vode tvoje i vali preko mene prijeđoše.
Nek mi danju Gospodin naklonost udijeli, *
a noću pjesmom ću hvalit Boga života svog.

Reći ću Bogu: †
»Hridino moja, zašto me zaboravljaš? *
Zašto obilazim žalostan,
pritisnut dušmanima?«
Kosti mi se lome od poruge neprijateljâ †
dok me svednevice pitaju: *
»Gdje ti je Bog tvoj?« –

Što si mi, dušo, klonula *
i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
spasenje svoje, Boga svog!

Ant. O kad ću doći i lice Božje gledati?

Hvalospjev (Sir 36, 1-7. 13-16). Molitva za spas i obnovu Izraela

Ovo je život vječni: da upoznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga, i koga si poslao – Isusa Krista (Iv 3, 17).

Ant. 2. Pokaži nam, Gospodine, svjetlo dobrote svoje.

Smiluj nam se, Gospodaru,
Bože svega svijeta, †
i pogledaj na nas, *
i prožmi strahom svojim sve narode!
Podigni ruku protiv naroda tuđinskih, *
da spoznaju tvoju moć.

Kako si se u očima njihovim
pokazao nama svetim, *
tako se sada u očima našim
pokaži velik prema njima.
Da poznaju kao što znamo i mi *
da nema Boga osim tebe, Gospodine.
Obnovi znake i ponovi čudesa, *
proslavi ruku i desnicu svoju.
Okupi sva plemena Jakovljeva, *
vrati im baštinu kao na početku.

Smiluj se, Gospodine, narodu †
koji se zove imenom tvojim, *
Izraelu, kojeg si učinio prvijencem svojim.
Smiluj se svetom gradu svojem, *
Jeruzalemu, prebivalištu svome.
Ispuni Sion pjesmom u svoju hvalu, *
i Svetište svoje slavom svojom.

Ant. Pokaži nam, Gospodine, svjetlo dobrote svoje.

Ps 19 (18 A). Hvalospjev Bogu Stvoritelju

Pohodi nas Mlado Sunce s visine… da upravi noge naše na put mira (Lk 1, 78. 79).

Ant. 3. Blagoslovljen si, Gospodine, na svodu nebeskom.

Nebesa slavu Božju kazuju, *
naviješta svod nebeski djelo ruku njegovih.
Dan danu to objavljuje, *
a noć noći glas predaje.

Nije to riječ, a ni govor nije, *
nije ni glas što se može čuti,
al’ po svoj zemlji razliježe se jeka, *
riječi njihove sve do nakraj svijeta sežu.

Ondje suncu razape šator, †
te ono ko ženik iz ložnice ide, *
ko div kliče kad prelijeće stazu.

Izlazi ono od nebeskog kraja, †
i put mu se opet s krajem spaja, *
ne skriva se ništa žaru njegovu.

Ant. Blagoslovljen si, Gospodine, na svodu nebeskom.

KRATKO ČITANJE (1 Iv 5, 3-5 )

Ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. Tá tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj koji vjeruje da je Isus Sin Božji?

KRATKI OTPJEV

R. Vječna će slava biti nad glavama njihovim * Aleluja, aleluja. Vječna.
O. Pratit će ih klicanje i radost. * Aleluja, aleluja. Slava Ocu. Vječna.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni.

MOLBENICA

Braćo, slavu iskažimo Spasitelju svome, vjernome svjedoku, po mučenicima koji su svoj život dali radi riječi Božje te mu uskliknimo:

Krvlju si nas svojom otkupio za Boga.

Po svojim mučenicima koji su smrt dragovoljno prihvatili kao svjedočanstvo vjere:
daj nam, Gospodine, pravu slobodu duha.
Po mučenicima svojim koji su svoju vjeru zapečatili krvlju svjedočanskom:
daj nam, Gospodine, čistu i postojanu vjeru.
Po mučenicima svojim koji su podnijeli mučeništvo i tako tvojim stopama pošli:
daj nam, Gospodine, izdržati u nevoljama i gorčinama života.
Po svojim mučenicima koji su haljine svoje oprali u krvi Janjetovoj:
daj nam, Gospodine, nadvladati sve navale tijela i svijeta.

Oče naš…

MOLITVA

Gospodine, ti si svetim mučenicima Kuzmi i Damjanu udijelio vječnu slavu, a nama svoju neizrecivu dobrotu. Nek tebi bude na slavu ovo slavlje njihova nebeskog rođendana. Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

Ponedjeljak – Jutarnja molitva -26. NKG (C)

isusPonedjeljak – Jutarnja molitva -26. NKG (C)

Gospodaru moj,
Ne dopusti da me zavara uspjeh,
niti da me poraz baci u očaj.
Podsjećaj me stalno
da je neuspjeh samo iskušenje –
koje prethodi uspjehu.

Gospodaru moj,
Nauči me da je tolerancija najviši stupanj moći,
a želja za osvetom prvi znak slabosti.

Gospodaru moj, Nastavi čitati

Ponedjeljak – Misna čitanja – 26. NKG (C)

Lk 9, 46-50Nedjelja – Misna čitanja – 26. NKG (C)
📖: Job 1, 6-22; Ps 17, 1-3.6-7; Lk 9, 46-50

Prvo čitanje: Job 1, 6-22
Gospod dao, Gospod oduzeo! Blagoslovljeno ime Gospodnje!

Čitanje Knjige o Jobu
Jednoga dana dođu sinovi Božji da stanu pred Gospodina, a među njima pristupi i Satan. Gospodin tad upita Satana: »Odakle dolaziš?« — »Evo prođoh zemljom i obiđoh je«, odgovori on. Nato će Gospodin: »Nisi li zapazio slugu moga Joba? Njemu na zemlji nema ravna. Čovjek je to neporočan i pravedan, boji se Boga i kloni zla!« A Satan odgovori Gospodinu: »Zar se Job uzalud Boga boji? Zar nisi ogradio njega, kuću mu i sav posjed njegov? Blagoslovio si djelo njegovih ruku, stoka mu se namnožila po zemlji. Ali pruži jednom ruku i dirni mu u dobra: u lice će te prokleti!« Reče Gospodin Satanu: »Sa svime što ima radi što ti drago; samo ruku svoju na nj ne diži.« I Satan ode ispred lica Gospodnjeg. Nastavi čitati

SV. KUZMA I DAMJAN – SLUŽBA ČITANJA

Kuzma_i_DamjanPOZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju mučenika.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! * 
Služite Gospodinu u veselju! 
Pred lice mu dođite * 
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: † 
on nas stvori, i mi smo njegovi, * 
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, † 
u dvore njegove s hvalospjevom, * 
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, † 
dovijeka je ljubav njegova, * 
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju mučenika.


HIMAN

O, Kralju mučenika svih, 
što krunom slave kruniš njih,
Ti sve što zemlju prezreše, 
u rajske dižeš krajeve.

Dobrostivo nas pogledaj, 
i molitvu nam uslišaj,
Mi pobjednike slavimo, 
proštenje grijeha prosimo.

U njima Ti pobjeđuješ, 
svjedoke svoje miluješ,
Pobijedi naše pakosti, 
o djelitelju milosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA

Ps 31 (30). Pouzdana molitva nevoljnika

Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj (Lk 23, 46)

I.

Ant. 1. Prikloni, Gospodine, k meni uho svoje da me oslobodiš.

Tebi se, Gospodine, utječem, †
o, da se ne postidim nikada:
u svojoj me pravdi izbavi!
Prikloni k meni uho svoje, *
pohiti da me oslobodiš!
Budi mi hrid zaštite, *
tvrđava spasenja.

Jer ti si hrid moja, tvđava moja, *
radi svoga imena vodi me i ravnaj.
Izvuci me iz mreže koju mi zapeše, *
jer ti si moje utočište.

U tvoje ruke duh svoj predajem: *
otkupi me, Gospodine, Bože vjerni.
Ti mrziš one koji štuju ništavne kumire, *
a ja se u Gospodina uzdam.

Radosno ću klicat` tvojoj milosti, †
jer si na moju bijedu pogledao, *
pomogao u tjeskobi duši mojoj.
Nisi me predao u ruke dušmana, *
noge si mi na prostran put izveo.

Ant. Prikloni, Gospodine, k meni uho svoje da me oslobodiš.

II.

Ant. 2. Licem svojim, Gospodine, obasjaj slugu svojega.

Smiluj mi se, Gospodine, *
jer sam u tjeskobi,
od jada slabi mi oko, duša i tijelo.
Život mi se troši u gorčini, *
ljeta moja u jecanju.
U muci mi se iscrpila snaga *
i kosti su moje klonule.

Dušmanima svojim ruglo postadoh, †
susjedima podsmijeh, a znancima strašilo; *
koji me vide vani, bježe od mene.
Nestalo me ko mrtvaca iz sjećanja ljudi, *
postadoh ko razbijena posuda.
Čujem šaputanje mnogih, užas odasvud: †
sastaju se protiv mene *
i smišljaju kako da mi život oduzmu.

A ja se, Gospodine, u tebe uzdam; *
govorim: Ti si Bog moj!
U tvojoj je ruci sudbina moja: †
istrgni me iz ruke dušmana *
i onih koji me progone!
Rasvijetli lice nad slugom svojim, *
po svojoj me dobroti spasi.

Ant. Licem svojim, Gospodine, obasjaj slugu svojega.

III.

Ant. 3. Blagoslovljen Gospodin, jer me obasu čudesnom dobrotom svojom.

O, kako je velika, Gospodine, tvoja dobrota, *
koju čuvaš za one koji te se boje,
koju iskazuješ onima što se tebi utječu *
naočigled sinovima čovječjim.

Zaklanjaš ih štitom lica svoga *
od zavjera ljudskih;
u šatoru svom ih skrivaš *
od jezika svadljivih.

Blagoslovljen Gospodin jer me obasu *
čudesnom dobrotom u gradu tvrdom.
U tjeskobi svojoj već mišljah: *
“Odbačen sam od pogleda tvoga.”
Ali ti si čuo glas mog zaziva *
dok sam tebi vapio.

Ljubite Gospodina, svi sveti njegovi: *
čuva Gospodin svoje vjernike,
a po zasluzi vraća onima *
koji postupaju oholo.
Budite hrabri i jaka srca, *
svi koji se u Gospodina uzdate!

Ant. Blagoslovljen Gospodin, jer me obasu čudesnom dobrotom svojom.

R. Istinom me svojom, Gospodine, vodi i pouči me.
O. Jer ti si Bog, moj Spasitelj.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz knjige proroka Ezekiela (40, 1-4; 43,1-12; 44,6-9)

Godine dvadeset i pete za našega izgnanstva, početkom godine, prvoga mjeseca, desetoga dana, a četrnaest godina otkako pade Grad, upravo onoga dana spusti se na me ruka Gospodnja. I odvede me u božanskom viđenju u zemlju Izraelovu te me postavi na veoma visoku goru: Na njoj, s južne strane, bijaše nešto kao sazidan grad. 
Povede me onamo, i gle: čovjek, sjajan kao mjed, stajaše na vratima, s lanenim užetom i mjeračkom trskom u ruci. I taj mi čovjek reče: “Sine čovječji, gledaj svojim očima i slušaj svojim ušima, popamti sve što ću ti pokazati, jer si doveden ovamo da ti pokažem. Objavi domu Izraelovu sve što ovdje vidiš.”
Zatim me povede k vratima što gledaju na istok. I gle, Slava Boga Izraelova dolazi od istoka; šum joj kao šum velikih voda: i zemlja se sjala od slave njegove. To viđenje koje gledah bijaše kao viđenje što ga vidjeh kad dođoh da uništim grad i kao viđenje koje vidjeh na rijeci Kebaru. Padoh ničice. 
A Slava Gospodnja uđe u Dom na vrata koja gledaju na istok. Tada me duh podiže i odvede u unutrašnje predvorje. I gle: Dom bijaše pun Slave Gospodnje. I čuh glas koji mi iz Doma govori, a kraj mene netko stajaše. I reče mi: “Sine čovječji, ovo je mjesto mojega prijestolja, ovo je mjesto stopa mojih nogu: ovdje ću, posred sinova Izraelovih, prebivati zauvijek. Izraelov dom neće više oskvrnjivati moje sveto ime – ni oni ni njihovi kraljevi – svojim bludništvom i truplima svojih kraljeva: stavili su svoj prag do moga, svoje dovratnike do mojih, tako da je bio samo zid između mene i njih, i oskvrnjivali su moje sveto ime gnusobama koje počiniše. I zato ih zatrijeh u svojem gnjevu. Sada će oni ukloniti daleko od mene svoje bludništvo i trupla svojih kraljeva, a ja ću zauvijek prebivati posred njih. Sine čovječji, pokaži domu Izraelovu ovaj Dom da se posrame sa svojih bezakonja. Neka mu izmjere razmjere. Ako se posrame zbog svega što učiniše, opiši im Dom i njegove razmjere, njegove izlaze i ulaze, sve njegovo obličje, sve propise i sve zakone; upoznaj ih i nacrtaj im da vide i da čuvaju i provedu sve njegovo obličje i sve propise o njemu. A ovo je zakon za Dom: navrh gore, sav prostor uokolo, bit će najsvetija svetinja.
Reci rodu odmetničkom, domu Izraelovu: Ovako govori Gospodin Bog: Previše je već vaših gnusoba, dome Izraelov! Uvodili ste tuđince, neobrezana srca i neobrezana tijela, te su ušli u moje Svetište i oskvrnuli moj Dom dok ste vi prinosili moj kruh i pretilinu i krv; i tako ste raskinuli moj Savez svim tim gnusobama. Niste sami čuvali moje svetinje, nego ste njih namjestili namjesto sebe kao čuvare u mojem Svetištu. Ovako govori Gospodin Bog: `Nijedan tuđinac, neobrezana srca i neobrezana tijela, da više ne ulazi u moje Svetište – nijedan tuđinac koji živi među sinovima Izraelovim.

OTPJEV (Ez 43,4-5; usp. Lk 2,27)

R. Slava Gospodnja uđe u Hram na vrata koja gledaju na istok. * I gle: Hram bijaše pun Slave Gospodnje.
O. Roditelji uniješe dijete Isusa u Hram * I gle.

DRUGO ČITANJE: Iz Govora svetog Augustina, biskupa
(Govor 329, 1-2: PL 38, 1454-1455)

Svi su dobri pastiri u jednome Pastiru

Preko tako slavnih djela svetih mučenika, kojima Crkva posvuda cvate, vlastitim očima potvrđujemo koliko je istinito ono što pjevasmo: ‘Dragocjena je pred licem Gospodnjim smrt njegovih svetaca.’ Dragocjena je i pred našim licem i pred licem onoga zbog čijeg je imena podnesena. No cijena tih smrti jest smrt jednoga. Koliko je smrti kupio jedan umirući, onaj jedan koji da nije umro, ne bi se pšenično zrno bilo umnožilo?” Čuli ste njegove riječi kad se približavao muci, to jest kad se približavao našem otkupljenju: Ako pšenično zrno ne padne u zemlju i ne umre, ostaje samo; ako li umre, rodi veliki rod.
Na križu je izvršio veliku trgovinu, jer tu je odriješena vrećica naše cijene: kad je njegov bok bio otvoren krvničkim kopljem otud je potekla cijena svega svijeta Kupljeni su vjernici i mučenici. Vjera pak mučenika iskušana je: svjedok je krv. Ono što je za njih isplaćeno, oni su uzvratili i ispili, što veli sveti Ivan: Kao što je Krist za nas položio svoju dušu, tako i mi moramo polagati svoje duše za braću. A na drugom mjestu kaže se: Sjedio si za velikim stolom, pomno pazi što se pred tebe iznosi, jer ti takvo valja pripremiti. Velik je stol gdje je gozba sam Gospodin stola. Nitko uzvanike ne hrani samim sobom: to čini Gospodin Krist. On poziva, on je hrana i piće. Mučenici dakle spoznadoše što su jeli i pili, da tako i uzvrate.
No otkuda bi tako uzvratili kad im ne bi dao otkud uzvratiti onaj koji je prvi uložio? Što da uzvratim Gospodinu za sve što mi je dao? Uzet ću času spasenja. Koja je to čaša? Gorka i spasonosna čaša muke; čaša koju bi se bolesnik bojao dotaknuti, da je ranije nije pio liječnik. To je ta čaša: prepoznajmo tu čašu u Kristovim ustima kad kaže: Oče, ako je moguće, neka me mine ova čaša. Mučenici o istoj čaši rekoše: Uzet ću čašu spasenja i zazvat ću ime Gospodnje.
Dakle, ne bojiš se da ćeš ondje ostati bez snage? Zašto? jer ću zazvati ime Gospodnje. Kako bi mučenici pobijedili da u njima nije pobijedio onaj koji kaza: Veselite se jer sam ja pobijedio svijet? Gospodar nebesa ravnaše njihovom pameti i jezikom i po njima na zemlji nadvlada đavla a na nebu ovjenča mučenike. Blago onima koji su tako ispili tu čašu: boli su prestale, a primili su časti.

OTPJEV (Iv 13, 14; Ez 34, 11. 13)

R. Sveti muževi svoju dragocjenu krv proliše za Gospodina. Krista su ljubili u svom životu, u smrti svojoj su ga nasljedovali. * I zato su zaslužili slavodobitni vijenac.
O. U njima je bio jedan Duh i jedna vjera. * I zato.

MOLITVA

Gospodine, ti si svetim mučenicima Kuzmi i Damjanu udijelio vječnu slavu, a nama svoju neizrecivu dobrotu. Nek tebi bude na slavu ovo slavlje njihova nebeskog rođendana. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

NEDJELJA – VEČERNJA (26. NKG)

jesus-the-comforterR. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

 

HIMAN

Tebe, Bože hvalimo,
Gospod naš si samo ti,
Sa svom zemljom častimo
Tebe, Oče, vječiti.
Anđeli u dvoru tvom
Klanjaju se pred tobom.

Kerubi te uzdižu,
Serafski te slavi zbor,
Moć ti priča beskrajnu
Nebom, zemljom svaki stvor;
Sav te silni diči svijet:
Svet si, Bože, svet, svet, svet!

Apostolâ, prorokâ,
Mučenikâ kliče red,
Crkva iz svih krajeva
Pjeva s njima upored:
Slava Trojstvu Presvetom,
Višnjem Bogu jedinom!

Kriste, Kralju proslavljen,
Očev Sine od vijeka,
A od Djeve porođen
Za spas grješnog čovjeka,
Uzev smrti žalac ljut
Ti nam probi u raj put.

U slavi si Očevoj,
I ko sudac ti ćeš doć,
Po milosti velikoj
Sad nam budi u pomoć;
Spasi duše, štono ih
Svetom krvlju otkupi.

Štiti nas, Gospodine,
Imenom ti mogućim,
Očuvaj nas nevine,
Zavladaj nam srcem svim,
Da ti puk neokaljan
Služi sveto svaki dan.

Pun dobrote, Bože blag,
Ti iznad nas vazda bdij,
Kletom grijehu ništi trag,
Milost svoju na nas lij,
Ufanje nam ispuni,
U nebu nas okruni. Amen.

PSALMODIJA

Ps 110(109), 1-5.7. Mesija – kralj, svećenik, pobjednik.

On treba da kraljuje, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje  (1 Kor 15, 25).

Ant. 1. Krist Gospodin je svećenik zauvijek po redu Melkisedekovu, aleluja.

Reče Gospodin Gospodinu mojemu: *
»Sjedi mi zdesna
dok ne podložim dušmane tvoje *
za podnožje tvojim nogama!

Žezlo tvoje moći protegnut će
Gospodin sa Siona: *
vladaj posred svojih neprijatelja!
Spreman je tvoj narod u svetim odorama *
za dan tvog junaštva:
kao rosa iz krila zorina *
uza te su mladi ratnici.«

Zakleo se Gospodin i neće se pokajati: †
»Zauvijek ti si svećenik *
po redu Melkisedekovu!«

Gospodin ti je zdesna, *
on će oboriti kraljeve u dan gnjeva svojega.
Na putu će se napit iz potoka, *
visoko će dignuti glavu.

Ant. Krist Gospodin je svećenik zauvijek po redu Melkisedekovu, aleluja.

Ps 115 (113 B). Hvalospjev jedinom pravom Bogu

Od idola se obratiste k Bogu da biste služili Bogu živomu i istinitomu (1 Sol 1, 9).

Ant. 2. Naš je Bog na nebesima, sve što mu se svidi, to učini.

Ne nama, Gospodine, ne nama, †
već svom imenu slavu daj *
zbog ljubavi i vjernosti svoje.

Zašto da govore pogani: *
»Ta gdje je Bog njihov?«
Naš je Bog na nebesima, *
sve što mu se svidi, to učini.

Idoli su njihovi srebro i zlato, *
ljudskih su ruku djelo.
Usta imaju, a ne govore, *
oči imaju, a ne vide.
Uši imaju, a ne čuju, *
nos imaju, a ne mirišu.
Ruke imaju, a ne hvataju, †
noge imaju, a ne hodaju; *
glas im iz grla ne izlazi.
Takvi su i oni koji ih napraviše *
i svi koji se u njih uzdaju.

Dome Izraelov, u Gospodina se uzdaj! *
– On je štit i pomoćnik njihov.
Dome Aronov, u Gospodina se uzdaj! *
– On je štit i pomoćnik njihov.
Koji se Gospodina bojite,
u Gospodina se uzdajte! *
– On je štit i pomoćnik njihov.

Gospodin će se nas spomenut *
i on će nas blagoslovit:
blagoslovit će dom Izraelov, *
blagoslovit će dom Aronov,
blagoslovit će one koji se Gospodina boje – *
i male i velike.

Umnožio vas Gospodin, *
vas i vaše sinove!
Blagoslovio vas Gospodin *
koji stvori nebo i zemlju!
Nebo je nebo Gospodnje, *
a zemlju dade sinovima čovječjim.
Ne, Gospodina mrtvi ne hvale, *
nitko od onih što siđu u Tišinu.
Mi živi, mi Gospodina slavimo *
sada i dovijeka.

Ant. Naš je Bog na nebesima, sve što mu se svidi, to učini.

Hvalospjev (usp. Otk 19, 1-7). Svadba Jaganjčeva

Ant. 3. Hvalite Boga sve sluge njegove, aleluja.

Aleluja.
Spasenje i slava i moć Bogu našemu! *
Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi! Aleluja.

Aleluja.
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! *
Svi koji se njega bojite, i mali i veliki. Aleluja.

Aleluja.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar. *
Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo! Aleluja.

Aleluja.
Jer dođe svadba Jaganjčeva! *
Opremila se Zaručnica njegova!Aleluja.

Ant. Hvalite Boga sve sluge njegove, aleluja.

KRATKO ČITANJE (2 Sol 2, 13-14.)

Mi moramo uvijek zahvaljivati Bogu za vas, braćo od Gospodina ljubljena, što vas je od početka odabrao za spasenje posvećenjem u Duhu i vjerom u istinu. Da, na to vas pozva po našem evanđelju – na posjedovanje slave Gospodina našega Isusa Krista.

KRATKI OTPJEV

R. Velik je naš Gospodin * i silna je moć njegova. Velik je.
O. Nema mjere mudrosti njegovoj. * I silna je moć njegova. Slava Ocu. Velik je.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Sinko! Sjeti se da si za života primio dobra svoja, a tako i Lazar zla.

PROŠNJE

Slava i čast Kristu, koji može do kraja spasavati one što po njemu pristupaju k Bogu, uvijek živ da se za nas zauzima. Tom vjerom prožeti, njemu se obratimo riječima:

Spomeni se, Gospodine, naroda svoga.

Isuse, Sunce pravde, o zalasku te sunca molimo za sve ljude na svijetu:
nek se sveudilj raduju tebi, Suncu koje nikad ne zalazi.
Čuvaj Savez koji si svojom božanskom krvlju potvrdio
i posveti Crkvu svoju da bude neokaljana.
Spomeni se, Gospodine, tebi posvećene zajednice:
nek ona bude boravište tvoje slave.
Na put mira i sreće upravljaj sve putnike:
da sretni i zdravi stignu željenom cilju.
Primi, Gospodine, duše pokojnika:
daruj im pokoj, oproštenje grijeha i život vječni.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti svoju svemoć očituješ najviše praštanjem i milosrđem. Budi nam uvijek milostiv da težimo za obećanim dobrima i uđemo u vječno zajedništvo s tobom. Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

NEDJELJA – SREDNJI ČAS (26. NKG)

Lead-Me-Guide-Me-by-Jay-Bryant-WardR. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Treći čas

O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
Nek svom te moći uzdiže,
Nek plamti ljubav ognjena
I žar nam bližnje užiže.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

ILI

Red stalan dneva držeći
Svim srcem sada molimo
O trećem času današnjem
Na slavu Trojstva blaženog.

Da stanom Duha Presvetog,
Kog apostoli nekada
U ovo doba primiše,
Mi sad i uvijek budemo.

Jer tog se reda držeći
Nebeskog Tvorac Kraljevstva
Sve sjajem je ukrasio
Za nagradu nam vječitu.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

Šesti čas

HIMAN

O Bože silan, istinit,
Što vladaš redom svemirskim,
Što jutro puniš blistanjem
A podne ognjem plamenim.

Ugasi plamen razdora,
Utišaj vatru požudâ,
Pokloni zdravlje tjelesno
I pravi pokoj srdaca!

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ILI

Gle, šesti čas je došao:
Na molitvu nas poziva
Da žarkim duhom prožeti
Nebeskog tvorca slavimo.

Jer sad se svima vjernima
Po snazi križa presvetog
I žrtvom svetog Jaganjca
Spas, slava višnja dariva.

Od njenog sjaja blistavog
I samo podne mračno je.
Svim srcem stoga primimo
Dar silne Božje svjetlosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

Deveti čas

HIMAN

O Stvorče, štono držiš sve,
U sebi što se ne mijenjaš,
A vrijeme trena svakoga
Sunčanim hodom obnavljaš:

Daj svjetlosti nam uvečer
Da život nam ne propada,
Već sretnu smrt nam nagradi
Nebeska slava vječita.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ILI

Dob dana srednja uminu
Po volji svetoj Gospodnjoj,
Sad uskliknimo pobožno
Jedinstvu, Trojstvu presvetom!

U srcu čistom nosimo
Otajstvo Božje blaženo
Što Petar nam ga predade
Ko znak i zalog spasenja.

Iz duše, braćo, pjevajmo
Ko apostoli nekada
Da mladice još nejake
Porastu snagom Kristovom.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

PSALMODIJA

Ps 23 (22). Dobri pastir.

Jaganjac će ih voditi na izvore voda života (Otk 7,17)

Ant. 1. Gospodin mi daje odmora na poljanama zelenim, aleluja.

Gospodin je pastir moj: *
ni u čem ja ne oskudijevam;
na poljanama zelenim *
on mi daje odmora.
Na vrutke me tihane vodi *
i krijepi dušu moju.

Stazama pravim on me upravlja *
radi imena svojega.
Pa da mi je i dolinom smrti proći, *
zla se ne bojim, jer si ti sa mnom.
Tvoj štap i palica tvoja *
utjeha su meni.

Trpezu preda mnom prostireš *
na oči dušmanima mojim.
Uljem mi glavu mažeš, *
čaša se moja prelijeva.

Dobrota i milost pratit će mene *
sve dane života moga.
U Gospodnjem ću Domu prebivati *
kroz dane mnoge.

Ant. Gospodin mi daje odmora na poljanama zelenim, aleluja.

Ps 76 (75). Pjesan nakon pobjede.

Vidjet će Sina Čovječjega gdje dolazi na oblacima nebeskim (Mt 24,30).

I.

Ant. 2. U Izraelu veliko je ime njegovo, aleluja.

Na glasu je Bog u Judeji, *
u Izraelu veliko je ime njegovo!
U Šalemu je Šator njegov, *
na Sionu boravište.
Tu polomi strijele lukovima, *
štitove, mačeve, sve oružje.
Blistav li si, *
veličanstveniji od bregova drevnih.
Opljačkani su oni koji bijahu jaki srcem, †
i san svoj snivaju, *
klonuše ruke svim hrabrima.
Od prijetnje tvoje, Bože Jakovljev, *
skameniše se kola i konji.

Ant. U Izraelu veliko je ime njegovo, aleluja.

II.

Ant. 3. Zemlja zadrhti i zašuti kad se diže Bog da sudi, aleluja.

Strašan si ti, i tko da opstane *
kraj žestine gnjeva tvojega.
S neba reče presudu *
od straha zemlja zadrhta i zanijemje
kad se diže Bog da sudi, *
da spasi sve uboge na zemlji.
Jer će te i bijes Edoma slaviti, *
i preživjeli iz Hamata štovat će te.
Zavjetujte i izvršite zavjete Gospodinu,
Bogu svojemu, *
svi oko njega neka donose darove Strašnome
koji obuzdava oholost knezova, *
koji je strašan kraljevima zemlje.

Ant. Zemlja zadrhti i zašuti kad se diže Bog da sudi, aleluja.

TREĆI ČAS

Kratko Čitanje (Rim 5,1-2.5)

Opravdani dakle vjerom, u miru smo s Bogom po Gospodinu našem Isusu Kristu. Po njemu imamo u vjeri i pristup u ovu milost u kojoj stojimo i dičimo se nadom slave Božje. Nada pak ne postiđuje. Ta ljubav je Božja razlivena u srcima našim po Duhu Svetom koji nam je dan!

R. O ljubavi Gospodnjoj pjevat ću dovijeka.
O. Od pokoljenja do pokoljenja obznanjivat ću tvoju vjernost.

ŠESTI ČAS

Kratko Čitanje (Rim 8,26)

Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja, ali se sam Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima.

R. Vapaj moj, Gospodine, nek do tebe dopre.
O. Prosvijetli me po riječi svojoj.

DEVETI ČAS

Kratko Čitanje (2 Kor 1,21-22)

Bog je onaj koji nas zajedno s vama utvrđuje za Krista; on nas i pomaza, on nas i zapečati i u srca naša dade zalog – Duha.

R. Gospodin mi je svjetlost i spasenje.
O. Gospodin je štit života moga.

MOLITVA

Bože, ti svoju svemoć očituješ najviše praštanjem i milosrđem. Budi nam uvijek milostiv da težimo za obećanim dobrima i uđemo u vječno zajedništvo s tobom. Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

NEDJELJA – JUTARNJA (26. NKG)

imagesPOZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu.

HIMAN

Već noći crne sjena evo gine,
Rumen se blista s lica zori jasnoj,
Šaljimo prošnje k Stvoritelju svijeta
U pjesmi glasnoj.

Oprosti, Bože nama grešnicima,
Strah uzmi od nas, boli nam iscijeli,
I vječnog mira blagim darovima
Ti nas nadijeli.

Podaj nam ovo, Trojice Božanska,
O Oče, Sine, Duše milostivi,
Kom slava, svijetom svim odjekujući,
Vječito živi. Amen.

PSALMODIJA

Ps 118 (117). Zahvala u hramu za udijeljeno spasenje

On je onaj kamen koji vi graditelji odbaciste, ali koji postade kamen zaglavni (Dj 4, 11).

Ant. 1. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, aleluja.

Zahvaljujte Gospodinu, jer je dobar, *
jer je vječna ljubav njegova!

Neka rekne dom Izraelov: *
»vječna je ljubav njegova!«
Neka rekne dom Aronov: *
»vječna je ljubav njegova!«
Svi koji se Gospodina boje neka reknu: *
»vječna je ljubav njegova!«

Iz tjeskobe Gospodina ja zazvah: *
on me usliša i oslobodi.
Gospodin je sa mnom, i ja ne strahujem: *
što mi tko može?
Gospodin je sa mnom, pomoć moja, *
i zbunjene gledam dušmane.

Bolje se Gospodinu uteći *
nego se uzdat u čovjeka.
Bolje se Gospodinu uteći *
nego se uzdat u mogućnike.

Pogani me okružiše: *
imenom ih Gospodnjim uništih.
Opkoliše me odasvud: *
imenom ih Gospodnjim uništih.
Opkoliše me poput pčela, †
ubod im žeže kao trnje zapaljeno: *
imenom ih Gospodnjim uništih.

Gurahu me, gurahu, da me obore, *
ali mi Gospodin pomože.
Gospodin je moja snaga i pjesma, *
on mi je spasitelj.
Čuj! Radost i spasenje *
odzvanja šatorima pravednika:

Gospodnja se proslavi desnica, †
Gospodnja me uzdignu desnica, *
Gospodnja se proslavi desnica!
Ne, umrijeti neću, nego živjeti, *
i kazivat ću djela Gospodnja.
Kaznom teškom kaznio me Gospodin, *
ali me smrti ne preda.

Otvorite mi širom vrata pravde; *
uči ću, Gospodinu zahvaliti!
»Ovo su vrata Gospodnja, *
na njih ulaze pravedni!«

Zahvalit ću ti što si me uslišio *
i moj postao spasitelj.
Kamen koji odbaciše graditelji, *
postade kamen zaglavni.
Gospodnje je to djelo: *
kakvo čudo u očima našim!
Ovo je dan što ga učini Gospodin: *
kličimo i radujmo se njemu!

Gospodine, spasenje nam daj! *
Gospodine, sreću nam daj!
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje! †
Blagoslivljamo vas iz Doma Gospodnjega. *
Bog je Gospodin, on nas obasjava!
Složite povorku s grančicama u ruci *
sve do rogova žrtvenika.

Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem: *
Bože moj, tebe ja uzvisujem.
Zahvaljujem Gospodinu, jer je dobar, *
jer je vječna ljubav njegova!

Ant. Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, aleluja.

Hvalospjev (Dn 3, 52-57). Hvalospjev stvorenja Stvoritelju

Stvoritelj… blagoslovljen u vijeke (Rim 1, 25).

Ant. 2. Hvalospjev pjevajmo Bogu našemu, aleluja.

Blagoslovljen budi, Gospodine,
Bože otaca naših, *
hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Blagoslovljeno, slavno i sveto Ime tvoje, *
hvaljeno i uzvisivano dovijeka!
Blagoslovljen budi u Domu svete slave svoje, *
hvaljen i slavljen dovijeka!

Blagoslovljen budi na prijestolju
kraljevstva svoga, *
hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Blagoslovljen, ti što istražuješ bezdane †
i sjediš nad kerubima, *
hvaljen i uzvisivan dovijeka!

Blagoslovljen budi na svodu nebeskom, *
hvaljen i slavljen dovijeka!

Sva djela Gospodnja,
blagoslivljajte Gospodina: *
hvalite i uzvisujte ga dovijeka!

Ant. Hvalospjev pjevajmo Bogu našemu, aleluja.

Ps 150. Hvalite Gospodina

Pjevajte psalme duhom, pjevajte ih i pameću, to će reći: proslavite Boga dušom i tijelom svojim (Hezihije).

Ant. 3. Hvalite Gospodina zbog silnih djela njegovih, aleluja.

Hvalite Boga u Svetištu njegovu, *
slavite ga u veličanstvu svoda nebeskoga!
Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, *
slavite ga zbog beskrajne veličine njegove!

Hvalite ga zvucima roga, *
slavite ga harfom i citrom!
Hvalite ga igrom i bubnjem, *
slavite ga glazbalima zvonkim i frulom!

Hvalite ga cimbalima zvučnim, *
slavite ga cimbalima gromkim!
Sve što god diše, *
Gospodina neka slavi!

Ant. Hvalite Gospodina zbog silnih djela njegovih, aleluja.

KRATKO ČITANJE (Ez 36, 25-27.)

Poškropit ću vas vodom čistom da se očistite. Očistit ću vas od svih vaših nečistoća i od svih kumira vaših. Dat ću vam novo srce, nov duh udahnut ću u vas. Izvadit ću iz tijela vašega srce kameno i dat ću vam srce od mesa. Duh svoj udahnut ću u vas da hodite po mojim zakonima i da čuvate i vršite moje naredbe.

KRATKI OTPJEV

R. Slavimo te, Bože * i zazivamo ime tvoje. Slavimo.
O. Pripovijedamo čudesa tvoja. * I zazivamo ime tvoje. Slava Ocu. Slavimo.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća, govori Gospodin.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših – *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Uistinu, tko vas napoji čašom vode u ime toga što ste Kristovi, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća, govori Gospodin.

MOLBENICA

Hvalu iskažimo Spasitelju svome, koji na ovaj svijet siđe da bude “S nama Bog”. Zazovimo ga riječima:

    Kriste, kralju slave, svjetlosti i radosti naša.

Gospodine Isuse, svjetlosti što izlazi s visina, prvino budućeg uskrsnuća
daj nam za tobom ići da ne sjedimo u sjeni smrtnoj, već da hodimo u svjetlosti života.

Pokaži nam svoju dobrotu kojom obasiplješ svako stvorenje
da svugdje i u svemu tvoju slavu promatramo.

Ne dopusti, Gospodine, da nas danas zlo svlada,
već daj da dobrim nadvladamo zlo.

Ti si kršten u Jordanu i Duhom si Svetim pomazan,
daj da i mi danas radimo potaknuti milošću tvoga Duha.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti svoju svemoć očituješ najviše praštanjem i milosrđem. Budi nam uvijek milostiv da težimo za obećanim dobrima i uđemo u vječno zajedništvo s tobom. Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.