0512 – Sveti Saba

Sveti Saba, opat

Jedan od velikih osnivača i promicatelja redovničkog života na Istoku, uz sv. Pahomija i sv. Bazilija, jest i sv. Saba. Prije nego opišemo život sv. Sabe, recimo najprije nešto o podrijetlu redovničkog ili monaškog života.

Pošto je kristijanizirala gradove, Crkva je, prije nego je osvojila sela, zauzela pustinje zahvaljujući monaštvu. Taj oblik kršćanskog života, jednako važan za povijest Crkve i civilizacije kao i drugi, ne predstavlja ipak novost, nego samo u svom razvijenom obliku. Možemo zapaziti njegovu prethodnu fazu u kršćanskom asketizmu (asketae, continentes, virgines), koji je bio veoma raširen, a koji se temelji na »evanđeoskim savjetima«:

»Jer ima ljudi koji su od rođenja nesposobni za ženidbu; ima takvih koje su ljudi učinili nesposobnima; a ima i takvih koji se odriču ženidbe radi kraljevstva nebeskoga. Tko može shvatiti neka shvati!…« Nastavi čitati

01. DOŠ – JUTARNJA MOLITVA – g

I. TJEDAN DOŠAŠĆA – SUBOTA
01. DOŠ – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

Isuse, Gospodine moj, dobro Ti jutro.
Gospodine, Ti si moj Spasitelj. Uvijek
si me čuvao i vodio da ne krenem krivim
putem. A kada sam odlutala, strpljivo si
me čekao da Ti se vratim natrag. Uvijek
si me blago zvao natrag na pravi put i
pazio da ne padnem u duhovnu provaliju.
Davao si mi snage u onim mračnim danima
moga života, kada nisam znala kuda idem.
Ti si bio svjetlo u mojim noćima duše,
topli zagrljaj nakon hladnih dana lutanja.
Spasitelju moj, budi uvijek sa mnom u
mojim danima da ostanem na uskom putu
koji vodi u Život, koji vodi do Tebe!

01. DOŠ – MISNA ČITANJA – g

I. TJEDAN DOŠAŠĆA – SUBOTA
01. DOŠ – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Iz 30,19-21.23-26; Ps 147,1-6; Mt 9,35-38; 10,1.6-8

Prvo čitanje: Iz 30, 19-21.23-26
Čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Ovo govori Gospodin Bog, Svetac Izraelov: »Da, puče sionski koji prebivaš u Jeruzalemu, više ne plači! Čim začuje vapaj tvoj, odmah će ti se smilovati; čim te čuje, uslišit će te. Branit će vas Gospod kruhom tjeskobe, pojiti vodom nevolje, al’ se više neće kriti tvoj Učitelj – oči će ti gledat Učitelja tvoga. I uši će tvoje čuti riječ gdje iza tebe govori: ‘To je put, njime idite’, bilo da vam je krenuti nadesno bilo nalijevo. I on će dati kišu tvojem sjemenu što ga posiješ u zemlju, i kruh kojim zemlja urodi bit će obilat i hranjiv. Stoka će tvoja pasti, u onaj dan, po prostranim pašnjacima. Volovi i magarci što obrađuju zemlju jest će osoljenu krmu, ovijanu lopatom i vijačom. I na svakoj gori i na svakome povišem brijegu bit će potokâ i rječicâ – u dan silnoga pokolja kad se kule budu rušile. Tada će svjetlost mjesečeva biti kao svjetlost sunčana, a svjetlost će sunčana postati sedam puta jača, kao svjetlost sedam dana – u dan kad Gospodin iscijeli prijelom svojemu narodu, izliječi rane svojih udaraca.«
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati

01. DOŠ – VEČERNJA MOLITVA – f

petak-vecernja-molitva-1-dosI. TJEDAN DOŠAŠĆA – PETAK
01. DOŠ – Svagdan ili: Sv. Ivan Damaščanski, prezb. i crkveni naučitelj

VEČERNJA MOLITVA

Gospodine, danas sam opet doživio mnogo toga. Ti si i danas bio sa mnom. Ljubio si me, pratio me, brinuo se za mene. Davao mi zadatke i pružao prilike. Pomogao si mi i ostavljao slobodu. Sada se osvrćem na sve to i zahvaljujem Ti. Zahvaljujem Ti za život, za radost, za ljude na mome putu, za svaki uspjeh. Zahvaljujem Ti za nadu koja me ispunjuje, za povjerenje i ljubav koja me nosi, za sve dobro koje sam primio na dar i iskusio. Ostani sa mnom i daj mi mirnu noć, okrjepljenje u snu i novu snagu za dan koji dolazi sa svojim mogućnostima. Očuvaj u menu radost za ljude i ljubav prema Tebi. Kao što si me danas blagoslovio i zaštitio, tako ćeš me i sutra s ljubavlju pratiti. Zakloni me svojim mirom.
” Što oko ne vidje, i uho ne ču, i u srce čovječje
ne uđe, to pripravi Bog onima koji ga ljube” (1Kor 2,9) Nastavi čitati

0412 – Sv. Barbara – Životopis

Prema predaji, sv. Barbara rođena je koncem osamdesetih godina 3. stoljeća u Nikomediji u Maloj Aziji (današnjem Izmiru). U vrijeme kad je vladao car Maksimijan živio je bogat trgovac purpurom Dioskor (Dioscorus) koji je obožavao idole. Dioskor je imao mladu kćer Barbaru, za koju je sagradio visok  jak toranj u koji ju je zatvorio da je nitko ne vidi jer je bila iznimne ljepote.
Dioskoru su dolazili mnogi knezovi koji su željeli isprositi Barbaru. Dioskor je otišao Barbari i rekao da će je joj doći prosac. Barbara je odbila prosca. Dioskor je otišao u grad, a nakon toga u daleku zemlju gdje je dugo boravio.
Kada je Barbara saznala za kršćanstvo pozvala je vjerskoga učitelja Valerijana prerušenoga u liječnika. Zavoljela je i prihvatila kršćanstvo. Pitala je majstora zašto nije napravio više prozora. Majstor joj je odgovorio da je tako zapovjedio njezin otac. Barbara je zapovjedila da se napravi još jedan prozor. Nastavi čitati

0412 – Sv. Barbara – mučeništvo

Sv. Barbara – mučeništvo

U hrvatskoj tradicijskoj kulturi sačuvano je pripovijedanje o mučeništvu sv. Barbare:
»Sv. Barbara je bila djevica i mučenica. Nju je otac poganin ti’ da se uda za poganina. Ona je bila kršćanka, ni se tila udat za poganina, a on ju je zatvori u tamnicu, u tvrđavu je zatvori. Ona se ni tila pokorit, nikako se ni tila udat za toga koga je on ti. I onda je sudi i otkini joj je glavu. Iz njega udri grom i njega ubi. To je isto jedna uspomena, to je ona crikvica kod nas.« 
Hrvatska usmena versificirana legenda, iz Hlašćine kraj Zagreba, pripovijeda o divojci Barbari koja je šetajući govorila da se ona kralja ne bi bojala te bi od dragoga kamena crkvu izgradila. Kraljeve sluge su je uhvatili. Kralj ju je utamničio. Nakon godinu dana stražari su išli pogledati Barbaru divojku. Našli su Barbarine kosti i na kostima golubicu bijelu. Barbara se u nebo prošetala:
Šetala se Barbara divojka
gore dole po širokom polju,
šetjuć mi je rečku govorila:
»Da bi mi se kralja ne bojati,
bi si dala cirkvu zazidati
cirkva bila b’ z dragoga kamena,
turen bil bi iz samoga zlata.
Svaki dan bi k maše došetala,
po talera na oltar metala,
po dva, po tri bogcem razdeljala.«
To začuli slugi i dvorjani,
povedali kralju i kraljici,
vulovili Barbaru divojku,
vergli su je vu tamnu tamnicu.
Nutre budi oko leto dana.
Zminulo je oko leto dana.
Išli gledat Barbare divojke;
nesu našli Barbare divojke,
neg su našli Barbarine kosti,
na kosti je bela golubica,
a nek mi je Barbarne srdašce,
i nek mi je Barbarna dušica,
Barbara se v nebo prošetala.

Krešimir MLAČ (sastavio), Zlatna knjiga hrvatske narodne lirike, Zagreb, Matica hrvatska,
1972, 116-117.

1. DOŠ – BIBLIJSKA MISAO DANA – f

I. TJEDAN DOŠAŠĆA – PETAK
01. DOŠ – Svagdan ili: Sv. Ivan Damaščanski, prezb. i crkveni naučitelj

BIBLIJSKA MISAO DANA

ISUS – SVJETLO SVIJETA
Mt 9,27-31

Dragi vjernici.

U današnjem prvom čitanju čujemo kako je prorok Izaija na dobrom položaju na kraljevskom dvoru, i još više po proročkom zvanju, bio je dobar savjetnik koji je više puta morao nastupiti protiv zlih savjetnika. Upravo to čini i u ovom današnjem odlomku. Prorok traži da Božji narod sve svoje pouzdanje sstavi u svoga Boga koji svima upravlja po svojoj volji kao što lončar radi s glinom. Bog i libanonsku šumu pretvara u voćnjak, a voćnjak u šumu. Tako će Gospodin okrenuti na dobro nevolje svoga naroda koje prorok prikazuje u obliku tjelesnih nedostataka: gluhih, slijepih, siromaha, najbjednijih. Upravo nam nabrajanje ovih bolesti može biti poticaj da se spremamo kroz došašće da ponovno doživimo ono što su doživjeli betlehemski pastiri kao „ih je obasjao sjaj Gospodnji“ (Lk 2,19) Nastavi čitati

0412 – Sv. Barbara – narodni običaji

Sveta Barbara – narodni običaji

Po božićnim običajima, obredima, ophodima i divinacijama sv. Barbara prva je glasnica Božića. Od sv. Barbare do Božića je dvadeset jedan dan. Radost dolaska Božića ogleda se i u barbarinjskim pjesmama, poput sljedeće iz Mraclina
u Turopolju, u kojoj se pjeva o lijepoj sv. Barbari, i još je ljepšoj Mariji koja je Isusa rodila. Barbara je »zibala – tog maloga našega Isusa«:
Lijepa je sveta Barbara,
a još ljepša Marija,
koja je Isusa rodila.
Barbara ga je zibala.
Zibli ga, zibli, Barbara,
nek se ga zipka nazible,
nek se ga ljudi naglede,
tog maloga našega Isusa. Nastavi čitati

0412 – Sv. Barbara – Molitve

Sv. Barbara – Molitve

U hrvatskoj tradiciji moli se sv. Barbaru da sačuva od nagle i nepripravne smrti:
Sveta djevice Barbaro!
Kada si svjedočila za svetu vjeru Isusovu svojom krvlju,
onda ti je premilostivi Isus obećao da će oni koji te zazivaju u pomoć, biti oslobođeni od nagle
 i nepripravne smrti.
Učini, dakle, pomoćnice moja, da se Isus spomene prolivene djevičanske krvi i žarke ljubavi tvoje
te po dobrostivom obećanju svojem ne dopusti da duša moja izađe iz tijela prije nego se očisti pravom ispovijedi i Presvetim se Oltarskim sakramentom okrijepi za put u vječnost. Nastavi čitati

0412 – Sveti Ivan Damaščanski

Sveti Ivan Damaščanski  (grč. Ἰωάννης Δαμασκήνος, lat. Iohannes Damascenus; Damask, oko 675./6. – Mar Saba, 4. prosinca 749.),

Veoma interesantan svetac. Bio je ministar financija, redovnik, teolog, pjesnik. On spada među starije osobe, doživio je 104 godine života. Nazvan je „Toma Akvinski” Istoka. Za Grke i Slavene bio je od davnine crkveni naučitelj. Rimokatolici su ga takvim priznali tek 1890. godine. Na Istoku je zaštitnik studenata teologije Nastavi čitati