UTORAK – VEČERNJA (22. NKG)

10712859_786059198132722_9170977063709756603_nR. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

O Stvorče zemlje, Gospode,
Ti površje razdjeljuješ,
Vodenu silu suzbijaš,
Iznad nje kopno uzdižeš.

I zemljom zelen prosipaš
I šarnog cvijeća nakite,
Da nosi rod u obilju
I daje hranu ugodnu.

Ti dušu suhu, ranjenu
Iscijeli rosom milosti,
Da pere grijehe suzama
I kroti žudnje buntovne.

Nek ona, tebi pokorna,
Sa napašću se ne igra,
U pravoj sreći uživa,
Od smrtnog bježi otrova.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.
PSALMODIJA

Ps 49 (48). Ispraznost bogatstva

Teško će bogataš u kraljevstvo nebesko (Mt 19, 23).

I.

Ant. 1. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

Poslušajte ovo, svi narodi, *
čujte, svi stanovnici zemlje,
vi, djeco puka, i vi, odličnici, *
bogati i siromašni zajedno!

Moja će usta zboriti mudrost, *
i moje srce misli razumne.
K poučnoj izreci priklonit ću uho, *
uz citru ću izložit svoju zagonetku.

Što da se bojim u danima nesreće *
kad me opkoli zloba spletkara
koji se u blago svoje uzdaju *
i silnim se hvale bogatstvom?

Ta nitko sebe ne može otkupit *
ni za se dati Bogu otkupninu:
životu je cijena previsoka, *
i nikada je neće platiti
tko želi živjeti dovijeka *
i ne vidjeti jamu grobnu.
Jer, i mudri umiru, †
pogiba i luđak i bezumnik: *
bogatstvo svoje ostavlja drugima.

Grobovi im kuće zasvagda, †
stanovi njihovi od koljena do koljena, *
sve ako se zemlje nazivale
imenima njihovim.
Čovjek koji nerazumno živi *
sličan je stoci koja ugiba.

Ant. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu.

II.

Ant. 2. Zgrćite sebi blago na nebu, govori Gospodin.

Takav je put onih koji se ludo uzdaju, *
to je konac onih koji uživaju u sreći.
Poput stada redaju se u Podzemlju, *
smrt im je pastir, a dobri njima vladaju.
Njihova će lika brzo nestati, *
Podzemlje će im biti postojbina.

A moju će dušu †
Bog ugrabiti Podzemlju iz pandža *
i milostivo me primiti.
Ne boj se ako se tko obogati *
i ako se poveća blago doma njegova:
kad umre, ništa neće ponijeti sa sobom, *
i blago njegovo neće s njime sići.

Ako se u životu držao sretnim *
− »Govorit će se da ti je dobro bilo!« −
i on će doći u skup otaca svojih, *
gdje svjetlosti više vidjeti neće.
Čovjek koji nerazumno živi *
sličan je stoci koja ugiba.

Ant. Zgrćite sebi blago na nebu, govori Gospodin.

Hvalospjev (Otk 4, 11; 5, 9. 10. 12). Hvalospjev otkupljenih

Ant. 3. Dostojan je zaklani Jaganjac primiti čast i slavu.

Dostojan si, Gospodine, Bože naš, *
primiti slavu i čast i moć!
Jer, ti si sve stvorio, *
i tvojom voljom sve postade
i bî stvoreno!

Dostojan si uzeti knjigu *
i otvoriti pečate njezine.
Jer si bio zaklan †
i otkupio, krvlju svojom, za Boga *
ljude iz svakog plemena i jezika,
puka i naroda.
Učinio si ih Bogu našemu
kraljevstvom i svećenicima, *
i kraljevat će na zemlji.

Dostojan je zaklani Jaganjac *
primiti moć i bogatstvo
i mudrost i snagu *
i čast i slavu i blagoslov!

Ant. Dostojan je zaklani Jaganjac primiti čast i slavu.
KRATKO ČITANJE (Jak 3, 17−18)

A mudrost odozgor ponajprije čista je, zatim mirotvorna, milostiva, poučljiva, puna milosrđa i dobrih plodova, postojana, nehinjena. Plod se pak pravednosti u miru sije onima koji tvore mir.
KRATKI OTPJEV

R. Sred Crkve * usta mu otvara. Sred.
O. I Gospodin ga je ispunio duhom mudrosti i razuma. * Usta mu otvara. Slava Ocu. Sred.
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. I nama, Gospodine, učini velika djela, jer ti si Svesilni i sveto je ime tvoje.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen..

Ant. I nama, Gospodine, učini velika djela, jer ti si Svesilni i sveto je ime tvoje.

PROŠNJE

Slavu dajmo Kristu, pastiru i voditelju naših duša, jer on ljubi i štiti narod svoj. U njega stavimo svoju nadu i zamolimo ga:

Štiti, Gospodine, narod svoj.

Vječni pastiru, štiti biskupa našega I.
i sve pastire Crkve svoje.
Pogledaj dobrostivo na one koji trpe radi progonstva
i daj pohiti i oslobodi ih od njihovih nevolja.
Smiluj se, Gospodine, svima potrebnima,
gladnima hrane daj.
Prosvijetli skupštine koje zakone donose,
da pravičnost i pravdu promiču.
Pomozi pokojnima koje si krvlju svojom otkupio;
daj da s tobom zavrijede uči na svadbu vječnoga života.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti svoju svemoć očituješ najviše praštanjem i milosrđem. Budi nam uvijek milostiv da težimo za obećanim dobrima i uđemo u vječno zajedništvo s tobom. Po Gospodinu. Amen.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

UTORAK – SREDNJI ČAS (22. NKG)

10514640_10152541503925742_6063179077313326347_nR. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Treći čas
O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
Nek svom te moći uzdiže,
Nek plamti ljubav ognjena
I žar nam bližnje užiže.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen.

ILI

Red stalan dneva držeći
Svim srcem sada molimo
O trećem času današnjem
Na slavu Trojstva blaženog.

Da stanom Duha Presvetog,
Kog apostoli nekada
U ovo doba primiše,
Mi sad i uvijek budemo.

Jer tog se reda držeći
Nebeskog Tvorac Kraljevstva
Sve sjajem je ukrasio
Za nagradu nam vječitu.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

Šesti čas

HIMAN

O Bože silan, istinit,
Što vladaš redom svemirskim,
Što jutro puniš blistanjem
A podne ognjem plamenim.

Ugasi plamen razdora,
Utišaj vatru požudâ,
Pokloni zdravlje tjelesno
I pravi pokoj srdaca!

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ILI

Gle, šesti čas je došao:
Na molitvu nas poziva
Da žarkim duhom prožeti
Nebeskog tvorca slavimo.

Jer sad se svima vjernima
Po snazi križa presvetog
I žrtvom svetog Jaganjca
Spas, slava višnja dariva.

Od njenog sjaja blistavog
I samo podne mračno je.
Svim srcem stoga primimo
Dar silne Božje svjetlosti.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

Deveti čas
 
HIMAN

O Stvorče, štono držiš sve,
U sebi što se ne mijenjaš,
A vrijeme trena svakoga
Sunčanim hodom obnavljaš:

Daj svjetlosti nam uvečer
Da život nam ne propada,
Već sretnu smrt nam nagradi
Nebeska slava vječita.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen.

ILI

Dob dana srednja uminu
Po volji svetoj Gospodnjoj,
Sad uskliknimo pobožno
Jedinstvu, Trojstvu presvetom!

U srcu čistom nosimo
Otajstvo Božje blaženo
Što Petar nam ga predade
Ko znak i zalog spasenja.

Iz duše, braćo, pjevajmo
Ko apostoli nekada
Da mladice još nejake
Porastu snagom Kristovom.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
U vjekovječne vjekove. Amen.

PSALMODIJA

Psalam 119 (118), 49-56. VII (Zajin)

Ant. 1. U zemlji kojom putujem čuvao sam tvoje odredbe.

Spomeni se svoje riječi sluzi svojem *
kojom si mi dao nadu.
U nevolji sva mi je utjeha *
što mi život čuva riječ tvoja.
Oholice me napadaju žestoko, *
ali ja od tvog Zakona ne odstupam.
Sjećam se, Gospodine, davnih sudova tvojih *
i to me tješi.
Bijes me hvata zbog grešnika *
koji tvoj Zakon napuštaju.
Tvoje su mi naredbe pjesma *
u zemlji kojom putujem.
Noću se spominjem, Gospodine, imena tvojega, *
i tvoj čuvam Zakon.
Evo što je želja moja: *
čuvati tvoje odredbe.

Ant. U zemlji kojom putujem čuvao sam tvoje odredbe.

Psalam 53 (52). Čovjek bez Boga.

Svi su sagriješili i potrebni su slave Božje (Rim 3, 23)

Ant. 2. Gospodin će promijeniti udes naroda svoga i mi ćemo se radovati.

Bezumnik reče u srcu: “Nema Boga!”*
Pokvareni rade gadosti; nitko da čini dobro.
Bog s nebesa gleda na sinove ljudske*
da vidi ima li tko razuman Boga da traži.

No svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše:*
nitko da čini dobro – nikoga nema.
Neće li se urazumiti svi što čine bezakonje,*
koji proždiru narod moj kao da jedu kruh?

Boga oni ne zazivlju: od straha će drhtat’*
gdje straha i nema
jer Bog će rasuti kosti onih koji tebe opsjedaju,*
bit će posramljeni jer će ih Bog odbaciti.

O, neka dođe sa Siona spas Izraelu! †
Kad Bog promijeni udes naroda svoga,*
klicat će Jakov, radovat’ se Izrael.

Ant. Gospodin će promijeniti udes naroda svoga i mi ćemo se radovati.

Psalam 54  (53).  Zaziv za pomoć

Prorok moli da u Gospodnje ime bude oslobođen od zlobe progonitelja (Kasiodor).

Ant. 3. Bog mi pomaže i Gospodin krijepi život moj.

Spasi me, Bože, svojim imenom *
i jakošću svojom izbori mi pravdu!
Poslušaj, Bože, moju molitvu *
i usliši riječi usta mojih!

Oholice ustadoše na me †
i moj život traže silnici: *
na Boga se ne osvrću.
Evo, Bog mi pomaže, *
Gospodin krijepi život moj.
Okreni nesreću na dušmane moje, *
zatri ih u vjernosti svojoj.
Od srca rado ću ti žrtvovati, *
slavit ću ti ime, Gospodine, jer je dobrostivo,
jer ti me izbavi iz svake nevolje, *
i oko moje vidje postiđene moje dušmane.

Ant. Bog mi pomaže i Gospodin krijepi život moj.

TREĆI ČAS

Kratko Čitanje (1 Kor 12,4-6)

Različiti su dari, a isti Duh; i različite službe, a isti Gospodin; i različita djelovanja, a isti Bog koji čini sve u svima.

R. Blizu je Gospodnje spasenje onima koji ga se boje.
O. I slava će njegova prebivati u zemlji našoj.

Molitva

Svemogući vječni Bože, ti si Duha Branitelja o trećem času izlio nad apostole. Daj i nama pošalji Duha ljubavi da ti pred svim ljudima iskazujemo svjedočanstvo vjere. Po Kristu.

ŠESTI ČAS

Kratko Čitanje (1 Kor 12,12-13)

Doista, kao što je tijelo jedno te ima mnogo udova, a svi udovi tijela iako mnogi, jedno su tijelo – tako i Krist. Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni.

R. Oče sveti, sačuvaj nas u svoje ime.
O. Da budemo savršeno jedno.

Molitva

Bože, ti si Petru objavio svoj spasonosni naum s poganima. Daj da ti i naša djela budu mila te tvojom dobrotom posluže tvome spasiteljskom naumu ljubavi s ljudima. Po Kristu.

DEVETI ČAS

Kratko Čitanje (1 Kor 12, 24b. 25-26)

Bog je tako sastavio tijelo da je posljednjem udu dao izobilniju čast da ne bude razdora u tijelu, nego da se udovi jednako brinu jedni za druge. I ako trpi jedan ud, trpe zajedno svi udovi; ako li se slavi jedan ud, raduju se zajedno svi udovi.

R. Gospodine, Bože naš, saberi nas iz naroda!
O. Da slavimo tvoje sveto ime.

Molitva

Bože, ti si stotniku Korneliju poslao svog anđela da mu pokaže put spasa. Daj i nama spremno raditi za spasenje svih ljudi da zajedno s njima u Crkvi tvojoj uzmognemo stići k tebi. Po Kristu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

UTORAK – JUTARNJA (22. NKG)

10370832_785584961513479_8401426191786170906_nPOZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu, velikom Gospodaru.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu, velikom Gospodaru.

HIMAN

Već glasnik dana krilati
O blizom svjetlu popijeva,
A Isus, duša budilac,
Svoj puk na život poziva.

Iz loga kliče, ustajte,
U koji tromost ruši vas,
I trijezan, čist i pravedan
Da svatko bdi: Ja dolazim.

O zazivajmo Isusa
Sa plačem, prošnjom, pokorom:
Tko žarko k Bogu vapije,
Taj čist je srcem, ne spava.

Ti Kriste, od nas tjeraj san,
Ti noćne tmine rasiplji,
Ti krši staru grehotu
I novo svjetlo u nas lij.

Sva slava Ocu vječnomu
I jedinomu Sinu mu
Sa Tješiteljem Presvetim
I sad i vječnost čitavu. Amen.

PSALMODIJA

Ps 43 (42) Čežnja za hramom

Ja − Svjetlost − dođoh na svijet (Iv 12, 46).

Ant. 1. Pošalji svjetlost svoju i vjernost.

Dosudi mi pravo, Bože, †
i povedi parbu moju
protiv čeljadi bezbožne, *
izbavi me od čovjeka prijevarna i opaka!
Jer ti si, Bože, zaklon moj: †
zašto me odbacuješ?*
Zašto obilazim žalostan,
pritisnut dušmanima?

Pošalji svjetlost svoju i vjernost:
nek me vode, *
nek me dovedu na tvoju svetu goru,
u šatore tvoje!
I pristupit ću Božjem žrtveniku, *
Bogu, radosti svojoj.
Citrom ću slaviti tebe, *
Bože, o Bože moj!

Što si mi, dušo, klonula *
i što jecaš u meni?
U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, *
spasenje svoje, Boga svog!

Ant. Pošalji svjetlost svoju i vjernost.

Hvalospjev (Iz 38, 10−14. 17−20). Tjeskoba umirućeg i radost iscijeljenog.

Mrtav bijah, a evo živim… te imam ključe Smrti (Otk 1, 17− 18).

Ant. 2. Spasavaj nas, Gospodine, u sve dane života našega.

Govorio sam: U polovici dana svojih *
ja moram otići.
Na vratima Podzemlja mjesto mi je dano *
za ostatak mojih ljeta.
Govorio sam: Vidjet više neću Gospodina *
na zemlji živih,
vidjet više neću nikoga *
od stanovnika ovog svijeta.

Stan je moj razvrgnut, bačen daleko, *
kao šator pastirski;
poput tkalca moj si život namotao*
da bi me otkinuo od osnove.
Od jutra do noći skončat ćeš me, *
vičem sve do jutra;
kao što lav mrska kosti moje, *
od jutra do noći skončat ćeš me.
Poput laste ja pijučem, *
zapomažem kao golubica,
uzgor mi se okreću oči, *
zauzmi se, jamči za me.

Ti si spasio dušu moju od jame uništenja, *
za leđa si bacio sve moje grijehe.
Jer Podzemlje ne slavi tebe, *
ne hvali te Smrt;
oni koji padnu u rupu *
u tvoju se vjernost više ne uzdaju.
Živi, živi, jedino on te slavi kao ja danas, *
otac naučava sinovima tvoju vjernost.
U pomoć mi, Gospodine, priteci, *
i mi ćemo pjevati uz harfe
sve dane svojega života *
pred Hramom Gospodnjim.

Ant. Spasavaj nas, Gospodine, u sve dane života našega.

Ps 65 (64). Svečana zahvalnica

Sion − to je nebeski grad (Origen).

Ant. 3. Bože, tebi dolikuje hvalospjev na Sionu. †

Bože, tebi dolikuje hvalospjev na Sionu,
† tebi se ispunja zavjet − *
ti molitve uslišuješ.
Svaka put dolazi k tebi *
pod teretom grijeha.
Naši nas prijestupi taru, *
ti ih pomiruješ.
Blažen kog izabra i k sebi približi: *
on boravi u dvorima tvojim.
Daj da se nasitimo dobrima Doma tvoga, *
i svetošću tvoga Hrama.
Čudesno nas uslišuješ u pravednosti svojoj, *
o Bože, spasenje naše,
nado svih krajeva svijeta *
i mora dalekih.

Učvršćuješ bregove jakošću svojom, *
silom opasân.
Krotiš huku mora, *
huku valova i buku naroda.
Oni što žive nakraj svijeta †
boje se znamenja tvojih; *
dveri jutra i večeri radošću napunjaš.

Ti pohodi zemlju i ti je natopi, *
obogati nju veoma.
Božja se rijeka vodom napuni, *
ti pripravi ljudima žito.
Ovako pripremi zemlju: *
brazde joj natopi, *
grude joj poravna;
kišom je omekša, *
usjeve joj blagoslovi.

Ti okruni godinu dobrotom svojom, *
plodnost niče za stopama tvojim.
Pustinjski pašnjaci kaplju od obilja, *
brežuljci se pašu radošću.
Livade se kite stadima, †
doline se pokrivaju žitom: *
svagdje klicanje, pjesma.

Ant. Bože, tebi dolikuje hvalospjev na Sionu.
KRATKO ČITANJE (Mudr 7, 13−14)

Ono što naučih bez primisli, to bez zavisti predajem, bogatstva njezina ne skrivam. Ona je neiscrpljiva riznica ljudima, i koji se njome služe, postaju prijatelji Božji, preporučeni darovima njezina nauka.
KRATKI OTPJEV

R. Mudrost svetaca * objavljuju narodi. Mudrost.
O. I slavu njihovu naviješta Crkva. * Objavljuju narodi. Slava Ocu. Mudrost.
EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Izbavi nas, Gospodine, iz ruku svih koji nas mrze.

Blagoslovljen Gospodin, Bog Izraelov, *
što pohodi i otkupi narod svoj;
podiže nam snagu spasenja *
u domu Davida, sluge svojega,
kao što obeća na usta
svetih proroka svojih odvijeka: †
spasiti nas od neprijatelja naših − *
i od ruke sviju koji nas mrze;
iskazati dobrotu ocima našim, *
i sjetiti se Saveza svetoga svojega,
zakletve kojom se zakle Abrahamu,
ocu našemu: *
da će nam dati
te mu, izbavljeni iz ruku neprijatelja, *
služimo bez straha
u svetosti i pravednosti pred njim *
u sve dane svoje.
A ti, dijete, prorok ćeš se Svevišnjega zvati *
jer ćeš ići pred Gospodinom
da mu pripraviš putove,
da pružiš spoznaju spasenja narodu njegovu *
po otpuštenju grijeha njihovih,
darom premilosrdnog srca Boga našega *
po kojem će nas pohoditi
Mlado Sunce s visine,
da obasja one što sjede u tmini
i sjeni smrtnoj, *
da upravi noge naše na put mira.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Izbavi nas, Gospodine, iz ruku svih koji nas mrze.
MOLBENICA

Krist je svojim uskrsnućem svijet prosvijetlio. Njemu, Spasitelju svome, kličimo i s poniznom molitvom se utecimo:

Čuvaj nas, Gospodine, na putu svome.

Jutarnjom molitvom, Gospodine Isuse, spominjemo se tvog uskrsnuća:
nek nada u slavu tvoju prosvjetljuje naš dan.
Primi, Gospodine, naše želje i učvrsti nam odluke
koje ti prikazujemo kao prvine ovog dana.
Daj nam danas napredovati u tvojoj ljubavi:
nek sve bude na dobro nama i braći ljudima koje ćemo danas susretati.
Daj, Gospodine, da pred svim ljudima dajemo svjedočanstvo života
te vide naša dobra djela i proslave Oca nebeskoga.

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti svoju svemoć očituješ najviše praštanjem i milosrđem. Budi nam uvijek milostiv da težimo za obećanim dobrima i uđemo u vječno zajedništvo s tobom. Po Gospodinu. Amen.
ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.

UTORAK – SLUŽBA ČITANJA (22. NKG)

10628419_785585238180118_5027541410208083071_nPOZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu, velikom Gospodaru.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu, velikom Gospodaru.

HIMAN

Sa Ocem ista svjetlosti,
Od Svjetla Svjetlo, dane bijel,
Noć prekidamo pjevanjem
Čuj molbu nam, pomozi nas!

Rasprši duša naših mrak,
Đavolske sile otjeraj,
Udalji od nas tromi drijem,
Da slabi duh nam ne klone.

O Kriste, budi milostiv
Svim koji vjeru imamo,
Da bude nam na spasenje
Što pjevajući molimo.

Nek bude, Kriste, Kralju blag,
Sa Ocem tebi slava sva
Ko Tješitelju Presvetom
I sad i u sve vjekove. Amen.
Ili, po danu:
PSALMODIJA

Ps 37 (36). Sudbina pravednika i bezbožnika

Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju (Mt 5,5)

I.

Ant. 1. Prepusti Gospodinu putove svoje i on će sve voditi.

Nemoj se žestiti na opake, *
zavidjet nemoj pakosnicima:
kao trava brzo se osuše, *
k`o mlada zelen brzo uvenu.

U Gospodina se uzdaj i čini dobro, *
da smiješ stanovati u zemlji
i živjeti u miru.
Sva radost tvoja neka bude Gospodin: *
on će ispuniti želje tvoga srca!

Prepusti Gospodinu putove svoje, *
u njega se uzdaj i on će sve voditi.
Pravda će tvoja zasjati ko svjetlost *
i tvoje pravo ko sunce podnevno.

Smiri se pred Gospodinom i njemu se nadaj, †
ne žesti se na onog koji ima sreće, *
na čovjeka koji spletke kuje.
Stišaj svoj gnjev i ostavi se srdžbe, *
ne žesti se da zlo ne učiniš.

Jer će biti satrti zlikovci, *
a koji se u Gospodina uzdaju,
baštinit će zemlju.
Još malo i nestat će bezbožnika: *
mjesto ćeš njegovo tražiti,
a njega više nema.
Zemlju će posjedovati krotki, *
obilje mira oni će uživat`.

Ant. Prepusti Gospodinu putove svoje i on će sve voditi.

II.

Ant. 2. Zla se kloni i čini dobro; Gospodin učvršćuje pravedne.

Bezbožnik smišlja zlo pravedniku *
i zubima škrguće na njega.
A Gospod se njemu smije *
jer vidi da dan njegov dolazi.

Mač potežu bezbošci i zapinju lukove †
da obore jadnika i siromaha, *
da pokolju one koji hode pravim putem.
Mačem će vlastito srce probiti, *
slomit će se njihovi lukovi.

Bolje je i malo u pravednika *
no golemo blago u zlotvora:
jer će se ruke zlotvora slomiti, *
a Gospodin je oslon pravedniku.

Gospodin se brine za život čestitih, *
dovijeka će trajati baština njihova.
Neće se postidjeti u vrijeme nevolje, *
bit će siti u danima gladi.

A bezbožnici će propasti, †
dušmani Gospodinovi povenut će k`o ures livada, *
poput dima se rasplinuti.
Bezbožnik zaima, ali ne vraća, *
pravednik se sažaljeva i daje.

Oni koje Gospodin blagoslovi
baštinit će zemlju, *
a koje prokune bit će zatrti.
Gospodin vodi i učvršćuje korake čovjeku *
i mio mu je put njegov.
Ako i posrne, ne pada *
jer ga Gospodin drži za ruku.

Mlad bijah i ostarjeh, †
al` ne vidjeh pravednika napuštena *
ili da mu djeca kruha prose.
Uvijek je milosrdan i u zajam daje, *
na njegovu je potomstvu blagoslov.

Zla se kloni i čini dobro, *
i ostat ćeš dovijeka.
Jer Gospodin ljubi pravdu *
i pobožnika svojih ne ostavlja.
Zauvijek će biti zatrti zlikovci, *
istrijebit će se potomstvo bezbožnika.
Zemlju će posjedovati pravednici *
i živjet će na njoj dovijeka.

Ant. Zla se kloni i čini dobro; Gospodin učvršćuje pravedne.

III.

Ant. 3. U Gospodina se uzdaj i drži se puta njegova.

Pravednikova usta mudrost kazuju, *
a jezik njegov govori pravo.
Zakon mu je Božji u srcu, *
ne kolebaju se koraci njegovi.
Bezbožnik vreba pravednoga *
i smišlja da ga usmrti.
Gospodin ga neće ostaviti u njegovoj vlasti *
i neće dopustiti da ga na sudu osude.

U Gospodina se uzdaj i drži se puta njegova: †
on će te uzvisiti baštinit ćeš zemlju; *
radostan ćeš gledati propast bezbožnih.
Vidjeh obijesna zlotvora *
gdje se ko cedar krošnjat širi.
Prođoh, i gle − nema ga više; *
potražih ga i ne nađoh.

Promatraj čestita i gledaj neporočna: *
mirotvorac ima potomstvo.
A grešnici bit će svi iskorijenjeni, *
istrijebit će se zlikovačko sjeme.
Od Gospodina dolazi spas pravednicima, *
on im je zaklon u vrijeme nevolje.
Gospodin im pomaže, on ih izbavlja: †
on će ih izbaviti od zlotvora i spasiti, *
jer u njemu traže okrilje.

Ant. U Gospodina se uzdaj i drži se puta njegova.

R. Nauči me dobroti, razboritosti i znanju.
O. Jer u zapovijedi tvoje vjerujem.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Knjige proroka Jeremije
(20, 7-18)

Prorokova tjeskoba

Ti me zavede, o Jahve, i dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me. A sada sam svima na podsmijeh iz dana u dan, svatko me ismijava. Jer kad god progovorim, moram vikati, naviještati moram: “Nasilje! Propast!” Doista, riječ mi Jahvina postade na ruglo i podsmijeh povazdan. I rekoh u sebi: neću više na nj misliti niti ću govoriti u njegovo ime. Al` tad mi u srcu bi kao rasplamtjeli oganj, zapretan u kostima mojim: uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više. ‘c8uh klevete mnogih: “Užas odasvud! Prijavite! Mi ćemo ga prijaviti.” Svi koji mi bijahu prijatelji čekahu moj pad. “Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti!” Sa mnom je Jahve kao snažan junak! Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati, postidjet će se veoma zbog poraza, zbog nezaboravne vječne sramote. O Jahve nad Vojskama, koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Jahvi, hvalite Jahvu, jer on izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca. Proklet bio dan kad se rodih, dan kad me rodi majka moja ne bio blagoslovljen! Proklet bio čovjek koji ocu mom dojavi: “Rodio ti se sin, muškić!” i time mi oca obradova. Tom čovjeku bilo kao gradovima što ih Jahve nemilice razvali; već u cik zore čuo zapomaganje i poklike bojne u podne, jer me ne pogubi u majčinoj utrobi da bi majka bila moj grob, da bi joj utroba dovijeka ostala trudna! O, zašto izađoh iz majčina krila? Da vidim jad i nevolju i u sramoti da dokončam dane!

OTPJEV (Jr 20,10-11; Ps 31, 14)

R. Poruge i nasilje pretrpih od onih koji mi bijahu prijatelji i bliski. Govorili su: Zavedimo ga pa ćemo njim ovladati. * Ali ti si sa mnom, Gospodine, kao snažan junak.
O. Čujem šaputanje mnogih, užas odasvud: sastaju se protiv mene i smišljaju kako da mi život oduzmu. * Ali ti si.
DRUGO ČITANJE: Iz knjižice Nasljeduj Krista
(Knj. 3,14)

Istina Gospodnja ostaje dovijeka

Neka zagrme nada mnom sudovi tvoji, Gospode; i strahom i trepetom potresi sve kosti moje, i neka se veoma prepadne duša moja!
Stojim zapanjen i razmišljam; jer ni nebesa nisu čista pred tobom.
Ako si na anđelima otkrio zloću i nisi ih štedio, što će biti sa mnom?
Zvijezde su pale s nebesa, pa u što ću se ja pouzdati? Oni, čija su djela izgledala hvale vrijedna, pali su sasvim nisko; i one, koji su se hranili kruhom anđeoskim, vidio sam gdje se vesele svinjskim mahunama. Nema dakle nikakve svetosti, ako ti, Gospode, povučeš svoju ruku. Ne koristi nikakva mudrost, ako ti prestaneš upravljati. Ne koristi nikakva hrabrost, ako ti prestaneš čuvati. Čim smo ostavljeni, utapljamo se i ginemo; a čim nas pohodiš, uspravljamo se i oživimo. Nestalni smo doduše, ali nas ti učvršćuješ; mlitavi smo, ali nas ti oduševljavaš. Dubina sudova tvojih nada mnom progutala je svu taštu slavu. Što je svako tijelo pred licem tvojim? Zar bi se glina proti lončaru mogla uznositi?
Kako se može uzdizati hvalisavošću onaj, čije je srce istinski podložno Bogu?
Čitav svijet neće naduti onoga, koga je sebi podložila istina, niti će ičija hvala uzdrmati onoga, koji je svu svoju nadu utvrdio u Bogu.
Jer eto i svi oni, koji hvale, svi skupa nisu ništa; nestat će ih skupa sa zvukom riječi: Istina pak Gospodnja ostaje u vijeke!

OTPJEV (Ps 119,114-115.113)

R. Ti si moj štit i moj zaklon, u tvoju se riječ ja uzdam. * Odstupite od mene, zlikovci: držat ću zapovijedi Boga svoga.
O. Ja mrzim one koji su dvostruka srca, a ljubim Zakon tvoj. * Odstupite.
MOLITVA

Silni Bože, što god je dobro, od tebe je. Usadi nam u srce ljubav prema tebi, umnoži nam vjeru, odgoji u nama što je dobro i budnim okom čuvaj što si odgojio. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Ništa ljepše nema od ustajanja s Bogom i od završetka dana s Bogom u mislima …

Laku noćNišta ljepše nema od ustajanja s Bogom i od završetka dana s Bogom u mislima …

Hvala mu još jednom na svemu danas ,,,
Neka vas maleni anđeli nebeski i noćas čuvaju gdje god bili , a onima koji noćas rade neka Isus da svoju snagu i strpljenje da izguraju noć …

Želimo vam laku i blagoslovljenu i ovu noć ..
Sutra smo opet s vama

MUČENIŠTVO SVETOG IVANA KRSTITELJA – VEČERNJA

Mučeništvo Ivana Krstitelja 2R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja.

HIMAN

O zdravo, hitri Pretečo,
Blagovjesniče Istine,
Ti svjetiljka si Kristova
I evanđelist Svjetlosti.

Rođenjem si navijestio
Očekivanog Mesiju,
A krvlju svojom svjedočkom
Krst krvav mu označio.

I nevinu smrt Kristovu,
Što svijetu život povrati,
Gle, Krstitelj pretkazuje,
Darivajuć se radosno.

Udijeli, Oče milostiv,
Da Krstitelja slijedimo
I skupa s njime žanjemo
Nebeske dare Kristove. Amen.

PSALMODIJA

Ps 116 (114).

Ant. 1. Ne boj ih se jer ja sam s tobom, govori Gospodin.

Ljubim Gospodina, jer čuje *
vapaj molitve moje:
uho svoje prignu k meni *
u dan u koji ga zazvah.

Užeta smrti sapeše me, †
stegoše me zamke Podzemlja, *
snašla me muka i tjeskoba.
Tada zazvah ime Gospodnje: *
»Gospodine, spasi život moj!«

Dobrostiv je Gospodin i pravedan, *
pun sućuti je Bog naš.
Gospodin čuva bezazlene: *
u nevolji bijah, on me izbavi.

Vrati se, dušo moja, u svoj pokoj, *
jer Gospodin je dobrotvor tvoj:
On mi život od smrti izbavi, *
oči moje od suza, noge od pada.
Hodit ću pred licem Gospodnjim *
u zemlji živih.

Ant. Ne boj ih se jer ja sam s tobom, govori Gospodin.

Ps 116 (115).

Ant. 2. Kralj posla krvnika i naredi mu da odrubi glavu Ivanovu u tamnici.

Ja vjerujem i kada kažem: *
»Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh: *
»Svaki je čovjek lažac!«

Što da uzvratim Gospodinu *
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja *
i zazvati ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim.
Dragocjena je u očima Gospodnjim *
smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga, †
tvoj sluga, sin službenice tvoje − *
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim,
u predvorjima Doma Gospodnjega, *
posred tebe, Jeruzaleme!

Ant. Kralj posla krvnika i naredi mu da odrubi glavu Ivanovu u tamnici.

Ps 116 (115).

Ant. 3. Dođoše Ivanovi učenici i uzeše njegovo tijelo i položiše ga u grob.

Ja vjerujem i kada kažem: *
»Nesretan sam veoma.«
U smetenosti svojoj rekoh: *
»Svaki je čovjek lažac!«

Što da uzvratim Gospodinu *
za sve što mi je učinio?
Uzet ću čašu spasenja *
i zazvati ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim.
Dragocjena je u očima Gospodnjim *
smrt pobožnika njegovih.

Gospodine, tvoj sam sluga, †
tvoj sluga, sin službenice tvoje − *
ti si razriješio okove moje.
Tebi ću prinijeti žrtve zahvalne, *
zazvat ću ime Gospodnje.

Izvršit ću Gospodinu zavjete svoje *
pred svim pukom njegovim,
u predvorjima Doma Gospodnjega, *
posred tebe, Jeruzaleme!

Ant. Dođoše Ivanovi učenici i uzeše njegovo tijelo i položiše ga u grob.

KRATKO ČITANJE (Dj 13, 23-25)

Bog iz potomstva Davida izvede po svom obećanju Izraelu Spasitelja, Isusa. Pred njegovim je dolaskom Ivan propovijedao krštenje obraćenja svemu narodu izraelskomu. A kad je Ivan dovršavao svoju trku, govorio je: „Nisam ja onaj za koga me držite. Nego za mnom evo dolazi Onaj komu ja nisam dostojan odriješiti obuće na nogama“.

KRATKI OTPJEV

R. Prijatelj zaručnikov klikće od radosti * na glas zaručnikov. Prijatelj
O. Ta se moja radost upravo ispunila. * Na glas zaručnikov. Slava Ocu. Prijatelj.

EVANĐEOSKI HVALOSPJEV

Ant. Nisam ja Krist, nego poslan sam pred njim. On treba da raste, a ja da se umanjujem.

Veliča * duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.

Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.

Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Nisam ja Krist, nego poslan sam pred njim. On treba da raste, a ja da se umanjujem.

PROŠNJE

Radosno se pomolimo Bogu, koji je Ivana Krstitelja izabrao da ljudima navijesti buduće Kristovo kraljevstvo:

Upravi, Gospodine, noge naše na put mira.

Ti si Ivana pozvao u majčinoj utrobi da pripravi put tvome Sinu;
− pozovi i nas da idemo za Gospodinom kao što mu je on unaprijed put pripravio.
Ti si dao da Krstitelj upozna Jaganjca Božjeg;
− daj da ga tvoja Crkva svima pokazuje te ga upoznavaju ljudi našeg vremena.
Ti si odredio da se tvoj prorok umanjuje, a da Krist raste;
− nauči nas da se i mi umanjujemo, a da se ti preko nas očituješ.
Ti si mučeništvom Ivanovim htio da se pravednost brani;
− daj da i mi za tvoju istinu nepokolebljivo svjedočimo.
Spomeni se svih koji odoše s ovoga svijeta;
− smjesti ih u prostranstva svjetlosti i mira!

Oče naš…

MOLITVA

Bože, ti si svetom Ivanu Krstitelju dao da bude preteča tvoga Sina u rođenju i smrti: on je podnio mučeništvo za istinu i pravdu. Daj da se i mi borimo za širenje i priznanje tvoje nauke. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

Blagoslovio nas svemogući Bog, sačuvao nas od svakoga zla i priveo nas u život vječni.
Amen.