20. NKG – UTORAK – VEČERNJA – SV. BERNARD IZ CLAIRVAUXA

XX. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
20. NKG – SV. BERNARD IZ CLAIRVAUXA, Spomendan

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Bernarde slavni, diko nebesnika,
Pohvale ove večernje nam primi,
Za spas naš moli!

Ljubavlju žarkom ranio te Isus,
Crkvi te svojoj, miloj Zaručnici,
Zaštitom posla.

Presveti Duh ti medom usta sladi:
Svetoga Pisma istinu nam zboriš
Medenom riječju.

K Djevici Majci ljubavlju zanesen,
Slavu joj širiš kao što nitko prije,
Bernarde sveti!

Gajiš samoću, ali te ljubav tjera
Kreševu svakom gdje izborit treba
Kraljevstvo Božje.

Presveto Trojstvo, proslavljeno budi!
I nama podaj s Bernardom osvojit
Slavu nebesku. Amen.

Nastavi čitati

Oglasi

20. NKG – UTORAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

Mt 19,23-30XX. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
20. NKG – SV. BERNARD IZ CLAIRVAUXA, Spomendan

BIBLIJSKA MISAO DANA

BOG ILI MAMONA

Mt 19, 23-30
Danas smo čuli nastavak jučerašnjega evanđelja. Onaj mladić ostaje povijesni torzo, nedovršen lik. U životu je živio pošteno i korektno, ali nije bio kadar učiniti onaj zadnji, odlučni korak, ostaviti sve i poći za Isusom. Jedan Zakej to čini, radosno. On je iskoristio svoj trenutak, svoj životni kairos, Isus ga pogleda, navrati u njegovu kuću. Taj pogled bijaše prodoran, koji čita misli i srce, vidio je Isus Zakejevu nesreću i zato ga usrećuje svojim pohodom. Na to Zakej – bez velikih kalkulacija – veli kako polovicu svoga daje siromasima, a ako je koga prevario, vraća četverostruko. Ne znamo što nakon svega njemu ostaje, ali je našao u Isusu smisao i sreću. To bijaše sreća susreta s Isusom Kristom. Zakej daje ono što se krati dati bogati mladić koji je od mladosti obdržavao Božje zapovijedi. Zakej je trebao mnogo oprosta zato je i mnogo ljubio, a možda ovaj mladić treba malo oprosta, pa stoga i malo ljubi. Nastavi čitati

2008 – Sveti Bernard iz Clairvauxa

Sveti Bernard iz Clairvauxa (1090-1153)
Bernard je rođen oko godine 1090. u Fontaines-les-Dijon, seocu što je samo 2 kilometra udaljeno od Dijona u Francuskoj, kao sin burgundskog plemstva. Imao je petero braće i jednu sestru. Bernard je prvu školu polazio kod korskih kanonika u St. Vorlesu, kod Châtillona na Seini. Bilo je to učilište tada u velikoj cijeni, u kojem je Bernard mnogo naučio. Prvi Bernardov životopisac opisuje ga kao veoma osjetljiva i povučena dječaka koji je sklon sabranosti što dušu raspolaže za kontemplaciju. Dječak je već u to doba uz učenje napredovao u pobožnosti i kreposti. Na njemu se već tada nazrijevaju prvi znakovi budućega velikoga mistika, zaljubljenika u kontemplaciju. Nakon majčine smrti Bernard se jedno vrijeme osjećao kao izgubljen. Tada je bio izložen i kušnjama protiv čistoće. Takvo prilično teško i mučno stanje njegova života trajaše 4 godine. Kroz tu je kušnju dozrio pa se g. 1111. povukao u Châtillon, a za njim brzo pođoše sva braća i neki rođaci. U travnju 1112. s još tridesetoricom mladića koje bijaše pridobio – među njima bijahu i njegova četiri brata – stupio je u reformirani samostan Cîteaux. Latinski se taj samostan zove Cistercium, a otud i ime redovnika: cisterciti. Taj samostan bijaše kolijevka cistercitskog reda, a Bernard će ostati njegov najveći sin. Svojim će se sinovima kao redovnik pridružiti i otac im Tescelin. Nastavi čitati

20. NKG – UTORAK – JUTARNJA – SV. BERNARD IZ CLAIRVAUXA

XX. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
20. NKG – SV. BERNARD IZ CLAIRVAUXA, Spomendan

JUTARNJA

SVETI BERNARD, OPAT I CRKVENI NAUČITELJ: Rođen je godine 1090. kraj Dijona u Francuskoj. U djetinjstvu je bio pobožno odgojen te se godine 1111. pridruži redovnicima cistercitima i uskoro je bio izabran opatom samostana u Clairveauxu. Svoju je subraću radom i primjerom usmjeravao gajenju kreposnog života. Kad su u Crkvi nastali raskoli, proputovao je Europom i učvršćivao je mir i jedinstvo. Napisao je mnoge teološke i asketske spise. Umro je godine 1153.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

PSALAM 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).
(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona
Dođite, poklonimo se Gospodinu,
izvoru svake mudrosti.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama! (Ant.).

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove: (Ant.).

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva (Ant.).

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja. (Ant.).

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!« (Ant.).

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. (Ant.).

Nastavi čitati

2008 – SV. BERNARD IZ CLAIRVAUXA- JUTARNJA MOLITVA

XX. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
20. NKG – SV. BERNARD IZ CLAIRVAUXA, Spomendan

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Molitva sv. Bernarda
Spomeni se, o preblaga Djevice Marijo, da se nije nikada čulo, da bi Ti ikoga zapustila, koji se pod Tvoju zaštitu utiče, Tvoju pomoć prosi, Tvoj zagovor ištel. I ja tim pouzdranjem potaknut k tebi Djevo Djevica i Majko hitim, k Tebi dolazim, pred Tobom uzdišući grješnik stojim: nemoj Majko Rieči ( Isusova), rieči moje odbiti, već ih milostivo poslušaj i usliši. AMEN!

20. NKG – UTORAK – MISNA ČITANJA (I)

XX. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
20. NKG – SV. BERNARD IZ CLAIRVAUXA, Spomendan

MISNA ČITANJA 

Prvo čitanje: Suci 6, 11-24a
Gideone, izbavit ćeš Izraela: ja te šaljem.

Čitanje Knjige o Sucima
U one dane: Anđeo Gospodnji dođe i sjede pod hrast kod Ofre koji pripadaše Joašu Abiezerovu. Njegov sin Gideon vrhao je pšenicu na tijesku, da bi je sačuvao od Midjanaca. I ukaza mu se Anđeo Gospodnji i reče mu: »Gospodin s tobom, hrabri junače!« Gideon mu odgovori: »Oprosti, gospodaru, ako je Gospodin s nama, zašto nas sve ovo snađe? Gdje su sva ona čudesa njegova o kojima nam pripovijedahu oci naši govoreći: Nije li nas Gospodin iz Egipta izveo? A sada nas je Gospodin ostavio, predao nas u ruke Midjancima.«
Gospodin se tad okrenuo prema njemu i reče: »Idi s tom snagom u sebi, i izbavit ćeš Izraela iz ruke Midjanaca. Ne šaljem li te ja?« »Ali, gospodaru — odgovori mu Gideon — kako ću izbaviti Izraela? Moj je rod najmanji u Manašeovu plemenu, a ja sam posljednji u kući svoga oca.« Gospodin mu reče: »Ja ću biti s tobom, te ćeš pobiti Midjance kao jednoga.« Gideon mu reče: »Ako sam našao milost u tvojim očima, daj mi znak da ti govoriš sa mnom. Nemoj otići odavde dok se ne vratim s darom i stavim ga preda te.« A on odgovori:« Ostat ću dok se ne vratiš.«
Gideon ode, zgotovi jare i od efe brašna načini beskvasne hljebove, stavi meso u košaricu i juhu u lonac pa donese sve to pod hrast. Anđeo Gospodnji reče mu: »Uzmi meso i beskvasne hljebove, stavi ih na tu stijenu, a juhu prolij.« On učini tako. Anđeo Gospodnji tad uze štap što ga je držao i vrhom dotaknu meso i beskvasne hljebove. Oganj planu iz stijene, spali meso i beskvasne hljebove. Anđeo Gospodnji nato iščezne pred njegovim očima. Tad Gideon vidje da je to bio Anđeo Gospodnji i reče: »Jao, Bože! Anđela Gospodnjeg vidjeh licem u lice!« Gospodin mu odgovori: »Mir s tobom! Ne boj se, nećeš umrijeti!«
Gideon podiže na tome mjestu žrtvenik Gospodinu i nazva ga »Gospodin-Mir«.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam:Ps 85, 9.11-14
Pripjev: Gospodin obećava mir narodu svomu.

Da poslušam što mi to Gospodin govori:
Gospodin obećava mir
narodu svomu, vjernima svojim,
onima koji mu se svim srcem vrate.

Ljubav će se i Vjernost sastati,
Pravda i Mir zagrliti.
Vjernost će nicat iz zemlje,
Pravda će gledat s nebesa.

I Gospodin će dati sreću,
i zemlja naša urod svoj.
Pravda će stupati pred njim,
a Mir tragom stopa njegovih.

Evanđelje:Mt 19, 23-30
Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojini učenicima: »Zaista, kažem vam, teško će bogataš u kraljevstvo nebesko. Ponovno vam velim: Lakše je devi kroz uši iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božje.«
Čuvši to, učenici se silno snebivahu govoreći: »Tko se onda može spasiti?« A Isus upre u njih pogled pa im reče: Ljudima je to nemoguće, ali Bogu je sve moguće.«
Tada Petar prihvati pa upita: »Evo mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti?« Reče mu Isus: »Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom, o preporodu, kad Sin Čovječji sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na dvanaest prijestolja i suditi dvanaest plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti.«
»A mnogi prvi bit će posljednji i posljednji prvi.«
Riječ Gospodnja.

20. NKG – UTORAK – SLUŽBA ČITANJA – SV. BERNARD IZ CLAIRVAUXA

XX. TJEDAN KROZ GODINU – UTORAK
20. NKG – SV. BERNARD IZ CLAIRVAUXA, Spomendan

SLUŽBA ČITANJA

SVETI BERNARD, OPAT I CRKVENI NAUČITELJ: Rođen je godine 1090. kraj Dijona u Francuskoj. U djetinjstvu je bio pobožno odgojen te se godine 1111. pridruži redovnicima cistercitima i uskoro je bio izabran opatom samostana u Clairveauxu. Svoju je subraću radom i primjerom usmjeravao gajenju kreposnog života. Kad su u Crkvi nastali raskoli, proputovao je Europom i učvršćivao je mir i jedinstvo. Napisao je mnoge teološke i asketske spise. Umro je godine 1153.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

PSALAM 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).
(Umjesto Ps 95 (94) može se uzeti i Psalam 100 (99) ili Psalam 67 (66) ili Psalam 24 (23))

Antifona
Dođite, poklonimo se Gospodinu,
izvoru svake mudrosti.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama! (Ant.).

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove: (Ant.).

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva (Ant.).

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja. (Ant.).

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!« (Ant.).

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. (Ant.).

Nastavi čitati

20. NKG – PONEDJELJAK – VEČERNJA MOLITVA

XX. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
20. NKG – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

VEČERNJA MOLITVA JEDNE BAKE
— Iz arhive Glasnika Srca Isusova
Gospodine, usuđujem se uputiti poziv u ovoj svojoj večernjoj molitvi…

Skoro je sedam sati, tek sedam sati, a tako mi je izgledao dugačak današnji dan… Otkad su me doveli u ovaj starački dom, dani mi se čine beskrajno dugi. Sjedim u svojoj fotelji sasvim sama pred tobom, Gospodine, pred malim raspelom koje visi iznad moga kreveta. Tako je teško, Gospodine, što sam tu, ali bez sumnje tako je bolje.

Vidiš, imam dvanaestero djece i puno sam se žrtvovala dok sam ih podizala. Svi su se oni snašli i sada dobro stoje. Čini mi se da sam učinila sve što sam mogla, ali Gospodine, ti vidiš kako godine prolaze, oni se ne okupljaju… Katkad pomislim da su me zaboravili i gotovo nemam nikakvih novosti.

Ah! Da, moj unučič Miško treba rukavice i njegova majka je došla i donijela mi vunu… Znam, Gospodine da su oni svi jako zauzeti, sa svojim malim obiteljima, a ja sam pomalo postala „stara igračka” i bila bi im na teret, ona koja je jedan problem više u kući. Gospodine, danas je nedjelja i nitko mi nije došao… Gospodine, kad bi oni znali koliko ih volim, a tebi to mogu lijepo reći… Sada kad više nisam nikome korisna… Hoćeš li uskoro doći i potražiti me? U isto vrijeme se žurim i bojim. Nastavi čitati

20. NKG – PONEDJELJAK – VEČERNJA

XX. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
20. NKG – Svagdan ili: Sv. Ivan Eudes, prezbiter

VEČERNJA

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

O Stvorče neba bezmjerni,
Što svijet od smetnje štiteći
Od voda vode rastavljaš,
Kao među svod im postavljaš.

Ti stalna daješ sjedišta
Nebeskim, zemnim vodama,
Da vlaga žegu ublaži
I žega zemlje ne cijepa.

U duše naše, Bože blag,
Ti trajnu milost ulijevaj,
Da novom varkom u zlo nas
Ne surva stari pakosnik.

Prosvijetli vjerom razum naš,
I sjaj nam njezin očuvaj,
Da ona varke rasprši,
Nje nigda laž ne potamni.

Podijeli, Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen. Nastavi čitati

20. NKG – PONEDJELJAK – SREDNJI ČAS

XX. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
20. NKG – Svagdan ili: Sv. Ivan Eudes, prezbiter

SREDNJI ČAS

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku,
tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

TREĆI ČAS HIMAN

O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
Neka svom te moći uzdiže,
Neka plamti ljubav ognjena
I žar nam bližnje užiže.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen. Nastavi čitati