26. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (I)

XXVI. TJEDAN KROZ GODINU – PONEDJELJAK
26. NKG – Sv. Vinko Paulski, prezbiter
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖 od dana : Zah 8, 1-8; Ps 102, 16-21.29.22-23, Lk 9, 46-50

Prvo čitanje: Zah 8, 1-8
Spasit ću svoj narod iz zemlje istočne i zapadne.

Čitanje Knjige proroka Zaharije
Ovako govori Gospodin nad Vojskama:
Ljubavlju ljubomornom za Sion izgaram,
i gnjevom velikim plamtim za nj!
Ovako govori Gospodin:
Vraćam se u Sion,
prebivati hoću sred Jeruzalema.
Jeruzalem će se zvati Gradom vjernosti
i Gorom Gospodina nad Vojskama, Gorom svetosti.
Ovako govori Gospodin nad Vojskama:
Starci i starice opet će posjedati
po trgovima jeruzalemskim,
svatko sa štapom u ruci
zbog starosti prevelike.
A gradski će se trgovi ispuniti
dječacima i djevojčicama
koji će se igrati na njegovim trgovima.
Ovako govori Gospodin nad Vojskama:
Ako to bude čudo
u očima Ostatka naroda ovog
u dane one,
zar će to biti čudo i u mojim očima —
riječ je Gospodina nad Vojskama.
Ovako govori Gospodin nad Vojskama:
Evo spasit ću svoj narod
iz zemlje istočne
i iz zemlje sunčanog zapada.
Ja ću ih dovesti
da se nastane usred Jeruzalema.
I bit će mi narod
a ja ću im biti Bog
u vjernosti i pravdi.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “26. NKG – PONEDJELJAK – MISNA ČITANJA (I)”

25. NKG – SUBOTA – VEČERNJA MOLITVA

XXV. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
25. NKG  – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

Čuvam te i ove noći,
sklopi sada malene oči ..
Nek ti bude miran sanak
i jutarnji novi danak ..

Snivaj, snivaj dijete milo,
nasloni se u moje krilo ..
Odmori svoje srdašce
drago moje djetešce..

Laku noć vam želimo

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

25. NKG – SUBOTA – JUTARNJA MOLITVA

XXV. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
25. NKG  – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

Ekipa admina želi Vam dobro i blagoslovljeno jutro.
Kad jednom zaželiš saznati tko sam ja, zapitaj potočić
što žubori i raspjevanu pticu, upitaj cvijet što se tek otvara
i zvijezdu što bljeska, dječaka što čeka i starca koji se sjeća.
Zovem se LJUBAV lijek sam protiv zala što ti duh uznemiruju;
JA SAM ISUS!

Gospodine, udostoj me da se u ovaj dan sačuvam od svakog grijeha i nauči me da činim volju Tvoju
Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen.
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

25. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (I)

XXV. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
25. NKG  – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Zah 2, 5-9a.14-15a; Jr 31, 10-12ab.13; Lk 9, 43b-45

Prvo čitanje: Zah 2, 5-9a.14-15a
Evo, dolazim usred tebe prebivati.

Čitanje Knjige proroka Zaharije
Podigoh oči i vidjeh. I gle: čovjek, a u ruci mu mjeračko uže. Upitah ga: »Kamo ideš?« Odgovori mi: »Da izmjerim Jeruzalem i da vidim koliko je širok a koliko dug.« I gle, anđeo koji je govorio sa mnom stajaše nepomično, a drugi mu iziđe u susret i reče mu: »Trči, reci onome mladiću ovako: Jeruzalem će biti kao otvoren grad radi mnoštva ljudi i stoke koji će biti u njemu. A ja ću mu — riječ je Jahvina — biti ognjen zid unaokolo.
»Kliči i raduj se, kćeri sionska,
jer evo, dolazim usred tebe prebivat —
riječ je Gospodnja.
U onaj dan mnogi će narodi uz Gospodina prionuti,
i bit će narod moj, a ja ću prebivati usred tebe.«
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “25. NKG – SUBOTA – MISNA ČITANJA (I)”

25. NKG – PETAK – RAZMATRANJE

XXV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
25. NKG – Svagdan

RAZMATRANJE

TKO JE TAJ ISUS?
Lk 9,18-22

“Budi junak! Na posao! Jer ja sam s vama!” Za koji mi je to posao potrebno upravo junaštvo? Odakle ga crpim? Ako dopustim Bogu da na meni radi i ako se njemu predam kad posustanem – ne bi li se iz toga moglo roditi novo junaštvo?

Kad je Isus upitao svoje učenike što se o njemu govori, apostoli su brzo prenijeli razmišljanja u kojem su Isusa gledali kao nekog nasljednika potvrđenih velikana u povijesti Izraela: Ivan Krstitelj, Ilija, neki od proroka. No, Isusa ne zanima pozornost i stoga pita učenike, što oni misle, tko je on? Petar je brzo reagirao: ‘Krist – Pomazanik!’ Tim činom je pokazao da je Isus jači od mnogih zvijezda, uzor uzora. No, Isus ne želi kao zvijezda pozirati pred svjetlima javnosti, nego raditi izvršavajući svoje poslanje. I odmah im zabranjuje da to ne govore nikome i dodaje: ‘Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne.’Krist ne želi biti promašena investicija u providonosnom planu Božjem. Nastavi čitati “25. NKG – PETAK – RAZMATRANJE”

2409 – Gospa od Otkupljenja

Gospa, Otkupiteljica robova

Prvi jesenji marijanski blagdan posvećen je Gospi od Otkupljenja ili Otkupiteljici robova.
Jedan je od najvećih naravnih darova, što ih je Bog dao čovjeku, sloboda. O tome je čovječanstvo uvijek bilo duboko uvjereno. Sve socijalne revolucije imale su uvijek kao cilj slobodu, samo što su je i same nemilosrdno gazile, počinivši pri tom u nebo vapijuće zločine. Zato je i papa Ivan Pavao II. na svome putovanju u Meksiko glasnogovornike nasilne revolucije upozorio na umjerenost. Najveći je neprijatelj slobode čovjek sam jer: tko je začetnik ropstva, diktatura svih boja i ideologija, ako ne čovjek? Pa kako onda protumačiti tu proturječnost: da čovjek, boreći se s jedne strane za slobodu, s druge je strane sam ruši i gazi? – Tumačimo je čovjekovom sebičnošću, a pogotovo ako se ona pretvori u sustav. Sebičnost je najveći čovjekov neprijatelj jer je najveći neprijatelj njegove slobode.
Otkupitelj čovjeka – kako to lijepo izlaže i Ivan Pavao II. u svojoj prvoj enciklici – došavši na zemlju da otkupi ljudski rod, kao prvu stvar vratio mu je slobodu. Neka to potvrde ovi evanđeoski tekstovi, dakako, ako ih ispravno i u punini shvatimo: “Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski” (Mt 5,48)! Božja je savršenost i u njegovoj apsolutnoj neovisnosti i slobodi. Približavati se Božjoj savršenosti znači približavati se i pravoj slobodi. Nastavi čitati “2409 – Gospa od Otkupljenja”

25. NKG – PETAK – JUTARNJA MOLITVA

XXV.  TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
25. NKG – Svagdan 

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

GOSPODINE ISUSE
dolazim pred Tebe ovakav kakav jesam.
Žao mi je zbog mojih grijeha, kajem se zbog njih i molim Te, oprosti mi.
U Tvoje ime opraštam svima koji su mene povrijedili. Odričem se sotone, zlih duhova i svih njegovih djela. Potpuno Ti se predajem, Gospodine Isuse ,sada i zauvijek.
Pozivam Te u svoj život: prihvaćam Te kao svojeg Gospodina i Spasitelja,ozdravi me, promjeni me, ojačaj me svojom predragocjenom Krvlju, ispuni me Duhom Svetim.
Ljubim Te, Gospodine Isuse, slavim Te, Isuse, Zahvaljujem Ti, Isuse, slijedit ću Te svakoga dana do kraja svoga života. Amen
Marijo, Majko Moja, Kraljice mira, i svi anđeli i sveti, pomozite mi. Amen. Nastavi čitati “25. NKG – PETAK – JUTARNJA MOLITVA”

25. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (I)

XXV. TJEDAN KROZ GODINU – PETAK
25. NKG  – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖 od dana : Hag 1,15b – 2,9; Ps 43,1-4; Lk 9,18-22

Prvo čitanje: Hag 1, 15b—2, 9
Zamalo, i slavom ću napuniti ovaj Dom.

Čitanje Knjige proroka Hagaja
Druge godine kralja Darija, sedmoga mjeseca, dvadeset i prvoga dana u mjesecu, dođe riječ Gospodnja preko proroka Hagaja: »Reci ovako Zerubabelu, sinu Šealtielovu, namjesniku judejskom, i Jošui, sinu Josadakovu, velikom svećeniku, i ostalom narodu:
Ima li još koga među vama
koji vidje ovaj Dom
u njegovoj staroj slavi?
A kakva ga sada vi vidite?
Prema onome, nije li to ko ništa u vašim očima?
Budi, dakle, junak, Zerubabele —
riječ je Gospodnja —
budi junak, Jošua, sine Josadakov,
veliki svećeniče!
Budi junak, sav narode zemlje —
riječ je Gospodnja.
Na posao! Jer, ja sam s vama! —
riječ je Gospodina nad Vojskama!
Po obećanju što ga vama dadoh
kad izađoste iz Egipta,
duh moj posred vas ostaje.
Ne bojte se!
Jer ovako govori Gospodin nad Vojskama:
Zamalo, i ja ću potresti
nebesa i zemlju,
i more i kopno.
Potrest ću sve narode,
da dođe blago svih naroda,
i slavom ću napunit ovaj Dom –
riječ je Gospodina nad Vojskama.
Moje je zlato, moje je srebro —
riječ je Gospodina nad Vojskama.
Slava ovoga drugog Doma
bit će veća nego prvoga —
riječ je Gospodina nad Vojskama.
I na ovom ću mjestu dati mir.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “25. NKG – PETAK – MISNA ČITANJA (I)”

2309 – SV. PIO IZ PIETRELCINE – VEČERNJA MOLITVA

XXV. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
25. NKG – Sv. Pijo iz Pietrelcine, prezbiter
Spomendan

VEČERNJA MOLITVA

Ostani sa mnom, Gospodine, jer mi je potrebna Tvoja prisutnost da Te ne bih zaboravio.

Ti znaš kako mi je lako napustiti Te.

Ostani sa mnom, Gospodine, zato što sam slab i trebam Tvoju snagu da ne padam tako često.

Ostani sa mnom, Gospodine, jer Ti si moj život i bez Tebe gubim svoj žar.

Ostani sa mnom, Gospodine, jer Ti si moje svjetlo i bez Tebe sam u tami.
Ostani sa mnom, Gospodine, ako želiš da Ti budem vjeran.

Ostani sa mnom, Gospodine, jer iako je moja duša siromašna, želim da za Tebe bude mjesto utjehe, utočište Ljubavi. Nastavi čitati “2309 – SV. PIO IZ PIETRELCINE – VEČERNJA MOLITVA”

2309 – DEVETNICA ANĐELU ČUVARU

DEVETNICA ANĐELU ČUVARU

(koja se moli kroz devet dana od 23. rujna do 01.10. listopada)

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

1) Moj anđele čuvaru koji si određen čuvati mene, jadnog grešnika, molim te, jačaj moj duh živom vjerom čvrstom nadom i beskrajnom brigom, kako bih mislio samo kako ljubiti Boga i služiti mu.

Ovo ponoviti (triput)

Anđele Božji, moj čuvaru, rasvijetli, čuvaj, vladaj i upravljaj sa mnom kojeg ti je božanska milost povjerila.

2) Najplemenitiji kneže nebeskoga dvora, koji si se udostojao voditi brigu o mojoj bijednoj duši, brani je od prijevara i napada đavolskih kako ne bih nikada ubuduće uvrijedio svog Gospodina.

Ovo ponoviti (triput) Nastavi čitati “2309 – DEVETNICA ANĐELU ČUVARU”