Četvrtak – Misna čitanja – 19. NKG/a

Mt 18, 21-19, 1

Četvrtak – Misna čitanja – 19. NKG – a
📖: Jš 3,7-10a.11.13-17; Ps 114,1-6; Mt 18,21 – 19,1

Prvo čitanje: Jš 3, 7-10a.11.13-17
Kovčeg saveza Gospodnjega prijeći će pred vama preko Jordana.

Čitanje Knjige o Jozui
U one dane: Gospodin reče Jozui: »Danas te počinjem uzvisivati pred očima svega Izraela, neka znaju da sam s tobom kao što bijah s Mojsijem. Ti pak zapovjedi svećenicima koji nose Kovčeg saveza: Kada stignete do obale voda jordanskih, u Jordanu se samom zaustavite.« Tada reče Jozua Izraelcima: »Priđite i čujte riječi Gospodina, Boga svojega.« I reče Jozua: »Po ovom ćete spoznati da je među vama Bog živi: on će goniti ispred vas Kanaance. Evo, Kovčeg saveza Gospodara sve zemlje prijeći će pred vama preko Jordana. Čim stopala svećenika koji nose Kovčeg Gospodina, Gospodara sve zemlje, stupe u Jordan, razdijelit će se voda Jordana, i ona što teče odozgor ustavit će se kao nasip.« Nastavi čitati

ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA (19. NKG)

ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA (19. NKG)

III. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, jer on je Bog naš.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama – *
on je Kralj slave!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, jer on je Bog naš. Nastavi čitati

Srijeda – Večernja molitva – 19. NKG

Srijeda - Večernja molitva – 19. NKG (C)Srijeda – Večernja molitva – 19. NKG

Pomolimo se večeras za svoje prijatelje svoju braću i sestre koji su vam poslani od Boga.Prikažite Gospodinu svoju obitelj i prijatelje,izmolite krunicu za njih.Potrebni su svi molitve budite sigurni Bog vas čuje i uslišit će vas. BVB
Amen.

Nastavi čitati

Sv. Rok – Pobožnosti – KRUNICA SV. ROKU

sveti rokKRUNICA SV. ROKU:

Moli se krunica redovito samo su zazivi desetica slijedeći:

DESETCI KRUNICE

  1. KOJI NAS PO ZAGOVORU SV. ROKA VODI DO SPOZNAJE NAŠIH GRIJEHA.
  2. KOJI NAS PO ZAGOVORU SV. ROKA OBRAĆA NA ISTINSKO KAJANJE.
  3. KOJI NAM PO ZAGOVORU SV. ROKA POMAŽE U LJUBAVI PREMA BOGU I BLIŽNJEMU.
  4. KOJI NAS PO ZAGOVORU SV. ROKA ČUVA OD KUGE, GLADI I RATA.
  5. KOJI NAS PO ZAGOVORU SV. ROKA ČUVA OD NAGLE I IZNENADNE SMRTI.

SRIJEDA – VEČERNJA (19. NKG)

SRIJEDA – VEČERNJA (19. NKG)

III. tjedan Psaltira

R. Bože, u pomoć mi priteci.
O. Gospodine, pohiti da mi pomogneš.

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

HIMAN

Nebeski Bože presveti,
Ti slikaš svjetlom ognjenim,
Ti kitiš sjajem divotnim
Visina jasnih prostorja.

Ti pališ u dan četvrti
Sunačni kolut plameni,
Put mjesecu određuješ
I crtaš staze zvijezdama.

Od crne noći bijeli dan
Tom svjetlošću razmeđuješ,
Mjesecima označuješ
Kad počinju i svršuju.

Iz našeg srca tjeraj noć,
Operi ljage dušama,
Odriješi grijeha vezove,
Odvali teret krivde s nas.

Podijeli Oče milostiv,
I Sine jednak Ocu svom,
Što s njim i s Duhom Presvetim
U kraju vladaš vječitom. Amen. Nastavi čitati

Sv. Rok – Pobožnosti – Litanije sv. Roku – zaštitniku od zaraznih bolesti

sveti rokLitanije sv. Roku – zaštitniku od zaraznih bolesti

Gospodine, smiluj se
Kriste, smiluj se
Gospodine, smiluj se
Kriste, čuj nas
Kriste, usliši nas
Bože, Oče nebeski, smiluj nam se
Bože, Sine, Spasitelju svijeta smiluj nam se,
Bože, Duše Sveti, smiluj nam se.
Sveto Trojstvo, jedan Bože, smiluj nam se,

Sveta Marijo, moli za nas
Sveta Bogorodice, Nastavi čitati

SRIJEDA – SREDNJI ČAS (19. NKG)

SRIJEDA – SREDNJI ČAS (19. NKG)

III. tjedan Psaltira

R. Bože u pomoć mi priteci.
O. Gospodine pohiti da mi pomogneš

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. Aleluja

Treći čas
O Duše, koji s Ocem si
I Sinom Gospod jedini,
Nastani blag se u nama
I duše naše napuni!

Naš um i srce, jezik nam
Nek svom te moći uzdiže,
Nek plamti ljubav ognjena
I žar nam bližnje užiže.

Daj Oca da upoznamo
I Krista, Sina njegova,
I u te, Duha njihova,
Da vjerujemo sveudilj. Amen. Nastavi čitati

SRIJEDA – JUTARNJA (19. NKG)

SRIJEDA – JUTARNJA (19. NKG)

III. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Ant. Poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje! Nastavi čitati

Srijeda – Jutarnja molitva – 19. NKG

Srijeda - Jutarnja molitva - 19. NKG (C)Srijeda – Jutarnja molitva – 19. NKG

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Blagoslovljeno jutro Vam želimo!!!
Hvala ti Oče Bože moj što sam se jutros probudio. Hvala ti premilostivi Bože moj za sve ljude koje ću danas sresti i s njima razgovarati. Premilostivi Oče podaj mi svoga Svetoga Duha da mogu s tim ljudima lijepo pričati, da ih razumijem i da oni mene razumiju. Oče Molim te Oče podaj mudrost i razboritost našim svjetovnim vođama da nam naše domovine vode putem mira i pravednije socijalne politike, da ne bude uplakanih zbog njihovih pogrešaka i sebičnosti. Molim te Oče za sve one koji su noćas napustili ovaj svijet, privedi ih svijetlu Svoga lica i budi im milostiv. Molim te Oče za sve obitelji svijeta da žive u slozi i ljubavi. Molim te Oče za naše mlade, da ne upadaju u zamke koje im je donijelo ovo burno vrijeme, te da se obrate Tebi Bože i Tvome Svetom Duhu da ih on vodi, jer Ti jedino znaš što je nama ljudima potrebno. Premilostivi Isuse Kriste stavi svoje probodene i Svete ruke na one ljude koji su bolesni i daj im milost ozdravljenja, a ako već ne mogu ozdraviti podaj im da im bolovi budu podnošljivi i da ih mogu trpjeti. Majko naša Marijo zaogrni nas svojim Presvetim plaštem ljubavi i preporuči svome jedino rođenom sinu Isusu Kristu. Mihovile Arkanđele brani nas od svakoga zla koje obilazi svijetom.
Amen.

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

 

Srijeda – Misna čitanja – 19. NKG/a

Mt 18, 15-18

Srijeda – Misna čitanja – 19. NKG – a
📖: Pnz 34,1-12; Ps 66,1-3a.5.8.16-17; Mt 18,15-18

Prvo čitanje: Pnz 34, 1-12
Mojsije umrije ondje po Gospodnjoj zapovijedi, i ne usta više prorok u Izraelu ravan Mojsiju.

Čitanje Knjige Ponovljenog zakona

U one dane: Uziđe Mojsije s Moapskih poljana na brdo Nebo, na vrhunac Pisge, nasuprot Jerihonu, gdje mu Gospodin pokaza svu zemlju: Gilead do Dana, sav Naftali, kraj Efrajimov i Manašeov, svu Judinu krajinu do Zapadnog mora; zatim Negeb, područje doline Jerihona — grada palmi — do Soara. Potom mu reče Gospodin: »Ovo je zemlja za koju sam se zakleo Abrahamu, Izaku i Jakovu: ‘Dat ću je tvome potomstvu.’ Dopustio sam da je pogledaš svojim očima, ali ti onamo nećeš prijeći.«
I Mojsije, sluga Gospodnji, umrije ondje u zemlji moapskoj po Gospodnjoj zapovijedi. I ukopa ga on u dolini u zemlji nasuprot Bet Peoru. Do dana današnjega nitko nije doznao za njegov grob. Mojsiju bijaše sto i dvadeset godina kad umrije. Oko mu nije oslabilo niti mu je snaga popustila. Izraelci oplakivahu Mojsija na Moapskim poljanama trideset dana. Potom prođoše i dani oplakivanja — tugovanja za Mojsijem. A Jozua, sin Nunov, bio je napunjen duhom mudrosti, jer Mojsije bijaše na nj položio svoje ruke. Njega su Izraelci slušali i činili kako je Gospodin naredio Mojsiju.
Ne usta više prorok u Izraelu ravan Mojsiju — njega je Gospodin poznavao licem u lice! — po svim onim znakovima i čudesima u zemlji egipatskoj za koja ga je Gospodin slao da ih učini na faraonu, na svim službenicima njegovim i na svoj zemlji njegovoj, po onoj moćnoj ruci njegovoj i po svim onim velikim zastrašnim djelima koja učini na oči svega Izraela.
Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam: Ps 66, 1-3a.5.8.16-17
Pripjev: Blagoslovljen Bog koji je našoj duši darovao život!

Kliči Bogu, sva zemljo,
opjevaj slavu imena njegova,
dodaj mu hvalu dostojnu.
Recite Bogu:
»Kako su potresna djela tvoja!«

Dođite i gledajte djela Božja:
čuda učini među sinovima ljudskim.
Blagoslivljajte, narodi, Boga našega,
razglašujte hvalu njegovu!

Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite,
pripovjedit ću što učini duši mojoj!
Na svoja sam usta njega zvao,
jezikom ga hvalio.

Evanđelje: Mt 18, 15-18
Ako te posluša, stekao si brata.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.«
»Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu«.
Riječ Gospodnja.