02. DOŠ – JUTARNJA MOLITVA – d

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – SRIJEDA
02. DOŠ – Sv. Ambrozije, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞
“Tebi ću se moliti, o Bože, ujutro ćeš moj glas uslišati.” Ps 5, 3

Stihovima koji osvjetljavaju naš današnji dan prethodi emotivna Isusova molitva u kojoj se obraća svome Ocu s dubokom zahvalnošću “Zahvaljujem ti, Oče, jer si… ovo malenima objavio.” Isus otkriva taj zadovoljan Očev pogled, prema jednostavnima, onima koji se osjećaju siromašnima i potrebitima, prema onima koji su daleko od oholosti znanja ili posjedovanja, prema onima koji u svom srcu dopuštaju da ih Bog poučava. Bog im otkriva da su u njegovu Kraljevstvu oni njegovi miljenici jer su voljni slušati njegovu Riječ, povezati se s njegovom porukom, posvetiti se vrijednostima njegova Kraljevstva, imati suosjećajan i milosrdan pogled. I za to i za nas Isus zahvaljuje Ocu. „Zahvaljujem ti, oče, jer si ove stvari otkrio jednostavnim ljudima“ Nastavi čitati “02. DOŠ – JUTARNJA MOLITVA – d”

02. DOŠ – MISNA ČITANJA – d

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – SRIJEDA
Sv. Ambrozije, biskup i crkveni naučitelj
Spomendan

MISNA ČITANJA
📖 od dana: Iz 40,1-11; Ps 96,1-3.10ac.11-13; Mt 18,12-14

Prvo čitanje: Iz 40, 25-31
Gospodin svemogući umornome snagu daje.

Čitanje Knjige proroka Izaije
»S kime ćete mene prispodobit, tko mi je ravan?« govori Svetac. Visoko podignite oči i gledajte: tko je to stvorio? Onaj, koji na broj izvodi vojsku njihovu, i koji ih sve zove po imenu. Zašto kažeš, Jakove, i ti, Izraele, govoriš: »Moj put skriven je Gospodinu, Bogu mom izmiče moja pravica?« Zar ne znaš? Zar nisi čuo? Gospodin je Bog vječni, krajeva zemaljskih stvoritelj. On se ne umara, ne sustaje, i um je njegov neizmjerljiv. Umornome snagu daje, jača nemoćnoga. Mladići se more i malakšu, iznemogli, momci posrću. Ali onima što se u Gospodina uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “02. DOŠ – MISNA ČITANJA – d”

02. DOŠ – JUTARNJA MOLITVA – c

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – UTORAK
02. DOŠ – Svagdan ili: Sv. Nikola, biskup

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Bože moj, Ti dolaziš neprimjetno i ja se nadam Tvome svjetlu.
Želim postati sličan onima koji žive kao da gledaju nevidljivo.
Oni kojih pogled dubi noć sve dok se ne pojavi sjajna zvijezda.
Ti mi govoriš: “samo vjeruj”, a ja Ti ne mogu odgovoriti:
“Gospodine, vjerujem.”
Umnoži u meni vjeru da živim kao da gledam nevidljivo
i kao da prijanjam cijelim svojim bićem
uz stvarnost budućega svijeta,
svijeta koji je već došao i koji dolazi.
U praznoj staji svagdanjega naporna rada
vidim kako već blista Onaj koji je neizmjerno više
od puke zvijezde.

Pavao Madžarević

„Gospodine, daj mi sunca, cvijet, smiješak, oči djeteta. Gospodine, daj mi radosti.“
❤ Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen. ❤

 

02. DOŠ – MISNA ČITANJA – c

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – UTORAK
02. DOŠ – Svagdan ili: Sv. Nikola, biskup

MISNA ČITANJA
📖:
Iz 40,1-11; Ps 96,1-3.10ac.11-13; Mt 18,12-14

Prvo čitanje: Iz 40, 1-11
Narod svoj Gospodin tješi!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Tješite, tješite moj narod, govori Bog vaš. Govorite srcu Jeruzalema, podvikujte mu da mu se ropstvo dokonča, da mu je krivnja okajana, jer iz Gospodnje ruke primi dvostruko za sve grijehe svoje.
Glas viče: »Pripravite put Gospodnji u pustinji poravnite u stepi stazu Bogu našemu! Svaka dolina nek se povisi, svaka gora i brežuljak neka se spusti; što je krivudavo neka se izravna, što je hrapavo neka se izgladi! Objavit će se tada Slava Gospodnja, i svako će je tijelo vidjeti, jer Gospodnja su usta govorila.«
Glas govori: »Viči!« Odgovorih: »Što ću vikati?« — »Svako je tijelo trava, ko cvijet poljski sva mu dražest. Sahne trava, vene cvijet, kad dah Gospodnji preko njih prođe. Doista, narod je trava! Sahne trava, vene cvijet, ali riječ Boga našega ostaje dovijeka!« Na visoku se uspni goru, blagovjesnice sionska! Podigni snažno svoj glas, blagovjesnice jeruzalemska! Podigni ga, ne boj se, reci judejskim gradovima: »Evo Boga vašega!«
Gle, Gospodin Bog dolazi u moći, mišicom svojom vlada! Gle, naplata njegova s njime, i nagrada njegova pred njim! Kao pastir pase stado svoje, rukama ga svojim sakuplja, jaganjce nosi u naručju, a dojilicama otpočinut daje.
Riječ Gospodnja. Nastavi čitati “02. DOŠ – MISNA ČITANJA – c”

02. DOŠ – VEČERNJA MOLITVA – b

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – PONEDJELJAK
02. DOŠ – Svagdan

VEČERNJA MOLITVA

„Ljubav će se i Vjernost sastati,
Pravda i Mir zagrliti“ (Ps 85,11).
Razmatram riječi Tvojih usta i milost
što je prosuta po Tvojim usnama.
Bog je Ljubav, Sin je Vjernost-Istina
a obojica se susreću i grle po Duhu koji je Pravda, pravednost
i koji ispravlja sve ono što je krivo,
daje mir svemu što je uznemireno.
I Majka Riječi sprema se da rodi Kralja ljubavi
koji je došao na svijet da posvjedoči za Istinu.
Isuse, dođi i vladaj u meni!

Pavao Madžarević

(Ako ne stigneš moliti iz molitvenika, izmoli: Oče naš, Anđele čuvaru ili koju od dragih molitvi. Na početku i na kraju molitve se prekriži! Zahvali se Bogu za današnji dan.)
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

02. DOŠ – VEČERNJA MOLITVA – A

Večernja molitvaII. TJEDAN DOŠAŠĆA – NEDJELJA
02. DOŠ – DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

VEČERNJA MOLITVA

Napokon sam tu,tu kraj Tebe
cijeli su mi dan branili da Te vidim
cijeli su dan htjeli da odem od Tebe
da ti se danas ne vratim.

Nisu uspjeli…
Neće nikada…
Jer ne znaju,
koliko te volim,
koliko jedva čekam
povratak Tebi, doma.
Jer moj dom je tamo
gdje si Ti moja ljubavi.

Tisuće riječi koje moram slušati,
sati i sati koje moram otrpjeti,
samo su slatka bol koja vodi Tebi,
i što osjetim kada Ti se vratim
i predam do kraja srce
koja kuca samo za Tebe…

02. DOŠ – JUTARNJA MOLITVA – b

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – PONEDJELJAK
02. DOŠ – Svagdan

JUTARNJA MOLITVA

Gospodine, danas odzvanja tvoja Riječ:
„Recite preplašenim srcima:
‘Budite jaki, ne bojte se!’“
(Iz 35,4).
Kakve li zaplašenosti među narodima
i koje li puste buke među pucima!
Jedino je Tvoja riječ jasna i vraća se k Tebi
pošto je oplodila zemlju.
Kakva li molitvena tišina ispunja moje srce
kad Te konačno slušam i kad mogu govoriti u Tvoje ime,
izricati riječ mudrosti koja smiruje i rasvjetljuje.
Daj da ta riječ uzmogne osloboditi one
koji su paralizirani strahom što izvire iz zbrke grijeha.
Vjerujem u dolazak Tvoje osloboditeljske riječi.

Pavao Madžarević

02. DOŠ – MISNA ČITANJA – b

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – PONEDJELJAK
02. DOŠ – Svagdan

MISNA ČITANJA
📖: Iz 35,1-10; Ps 85,9ab.10-14; Lk 5,17-26

Prvo čitanje: Iz 35, 1-10
Bog sam hita da vas spasi!

Čitanje Knjige proroka Izaije
Nek se uzraduje pustinja i zemlja sasušena, neka kliče stepa i neka procvjeta! Ko ljiljan, nek bujno cvatom cvate, neka od veselja kliče i nek se raduje. Dana joj je slava Libanona, divota Karmela i Šarona; oni će vidjeti slavu Gospodnju, divotu Boga našega. Ukrijepite ruke klonule, učvrstite koljena klecava! Recite preplašenim srcima: »Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, Božja naplata, on sam hita da vas spasi!«
Sljepačke će tad oči progledati, uši se gluhih otvoriti, tad će hromi skakati ko jelen, njemakov će jezik klicati. Jer će u pustinji provreti vode, i u stepi potoci, sažgana će zemlja postati jezero, a tlo žedno — izvori. U brlozima gdje ležahu čaglji izrast će rogoz i trska.
Bit će ondje čista cesta, a zvat će se Sveti put: nitko nečist njime neće proći, bezumnici njime neće lutati. Ondje neće više biti lava, niti će onud zvijer prolaziti, već će hodit samo otkupljeni, vraćati se otkupljenici Gospodnji. Doći će u Sion kličuć od radosti, s veseljem vječnim na čelima; pratit će ih radost i veselje, pobjeći će bol i jauci.
Riječ Gospodnja.
Nastavi čitati “02. DOŠ – MISNA ČITANJA – b”

02. DOŠ – PROPOVIJEDI – A

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – NEDJELJA
02. DOŠ – DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

PROPOVIJEDI

Obraćenje donosi radost

Evanđelje počinje glasnim pozivom na obraćenje. “Obratite se!”, to je prva riječ Ivana Krstitelja u judejskoj pustinji. “Obratite se!”, nešto kasnije postat će i riječ vodilja Isusovog javnog djelovanja.
Bez obraćenja Evanđelje nije radosna vijest, ono ostaje ozbiljna prijeteća poruka. Jer obraćenje je bezuvjetno potrebno. Bez obraćenja prijete nam zlo, kaos i velika nesreća. Položaj je opasan. Ivan Krstitelj ne pripada govornicima koji drže kićene i umirujuće govore. Ljudi osjećaju da on ne okolišava, nego da stvari zove po imenu i stoga mu dolaze u velikom mnoštvu u neprohodnu pustinju. On je vjerodostojan, njegov strogi pokornički život nema ništa s licemjerjem, i stoga ga slušaju i vjeruju mu. Oni nerado iznose svoje pogreške i priznaju mu svoje grijehe. Kao znak da stvarno žele promijeniti svoj život, daju se od njega krstiti u rijeci Jordanu. Trebaju oprati svoje grijehe i biti spremni iznova započeti. Nastavi čitati “02. DOŠ – PROPOVIJEDI – A”

02. DOŠ – JUTARNJA MOLITVA – A

II. TJEDAN DOŠAŠĆA – NEDJELJA
02. DOŠ – DRUGA NEDJELJA DOŠAŠĆA

JUTARNJA MOLITVA

✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

Isuse moj i sve moje, evo me i sada bacam se pred Tebe i molim Te svim svojim srcem da mi daš snage da izdržim u svemu što me snađe i ovoga dana.
Daj da ljubim svoje bližnje
kao samu sebe a posebno one koji mene ne ljube.
Primi nas Isuse sve u svoj zagrljaj.
Oprosti nam naše slabosti i sve naše grijehe i pozovi nas sve svome Milosrdnome srcu.
Ti si neizmjerna ljubav, Ti si naše sve.
Amen.

„Gospodine, daj mi sunca, cvijet, smiješak, oči djeteta. Gospodine, daj mi radosti.“
❤ Blagoslovio nas Gospodin i sačuvao nas od svakog zla i uveo nas u život vječni. Amen.❤
✞ U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen ✞

%d blogeri kao ovaj: