PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA (02. VAZ)

PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA (02. VAZ)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja. Nastavi čitati

2. VAZMENA NEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA (02.VAZ)

Isus2. VAZMENA NEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA (02.VAZ)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove: Nastavi čitati

VAZMENA SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA

VAZMENA SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Psalam 67 (66)

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji. Nastavi čitati

VAZMENI PETAK – SLUŽBA ČITANJA

Iv 3, 7b-15VAZMENI PETAK – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Slava Ocu. Kako bijaše.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

HIMAN

Vedri dane uskrsnuća,
Na veselje svemu svijetu!
Krv božanska danas opra
Grijehe svijeta čitavoga.

Tvoje slavno uskrsnuće
Pobjedniče, Kralju Kriste,
Dariva raj pokajniku,
Nevjernome vjeru vraća.

Anđeli se sveti dive
Milosrdnom Spasitelju:
Supatnika svoga s križa
U veselje vodi vječno.

Čudesno je to otajstvo:
Žrtveno, gle, Božje Janje
Na se uze grijehe svijeta,
Smrću svojom svijet da spasi.

Ima l’ igdje većeg čuda:
Za lijek grijehu velikome
Ljubav Božja Sina daje,
I smrt, evo, život vraća.

Vazmena nek ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo nek nas kruni. Amen.

PSALMODIJA

Ps 136 (135). Vazmeni hvalospjev

Naviještati Gospodnja djela znači slaviti njega (Kasiodor).

I.

Ant. 1. Hvalite Gospodina, jer on jedini učini čuda velika, aleluja.

Hvalite Gospodina, jer je dobar: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nad bogovima: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Gospodara nad Gospodarima *
vječna je ljubav njegova!
Jedini on učini čuda velika: *
vječna je ljubav njegova!
Mudro sazda on nebesa: *
vječna je ljubav njegova!
On utvrdi zemlju nad vodama: *
vječna je ljubav njegova!
On načini svjetlila velika: *
vječna je ljubav njegova!
Sunce da vlada danom: *
vječna je ljubav njegova!
Mjesec i zvijezde da vladaju noću:*
vječna je ljubav njegova!

Ant. Hvalite Gospodina, jer on jedini učini čuda velika, aleluja.

II.

Ant. 2. Izvede Izraela iz Egipta, vječna je ljubav njegova, aleluja.

On pobi prvorođence Egiptu: *
vječna je ljubav njegova!
Izvede Izraela iz njega: *
vječna je ljubav njegova!
Mišicom jakom, rukom ispruženom: *
vječna je ljubav njegova!
On Crveno more razdvoji: *
vječna je ljubav njegova!

Provede Izraela posred vodâ: *
vječna je ljubav njegova!
I vrgnu Faraona i vojsku mu u Crveno more: *
vječna je ljubav njegova!

Ant. Izvede Izraela iz Egipta, vječna je ljubav njegova, aleluja.

III.

Ant. 3. Gospodin nas oslobodi od dušmana naših, aleluja.

On narod svoj vođaše pustinjom: *
vječna je ljubav njegova!
On udari kraljeve velike: *
vječna je ljubav njegova!
I pogubi kraljeve moćne: *
vječna je ljubav njegova!
Sihona, kralja amorejskog: *
vječna je ljubav njegova!
Oga, kralja bašanskog: *
vječna je ljubav njegova!
I njihovu zemlju dade u baštinu: *
vječna je ljubav njegova!
U baštinu Izraelu, sluzi svome: *
vječna je ljubav njegova!
On se spomenu nas u poniženju našem: *
vječna je ljubav njegova!
Od dušmana nas naših oslobodi: *
vječna je ljubav njegova!
On daje hrane svakom tijelu: *
vječna je ljubav njegova!
Hvalite Boga nebeskog: *
vječna je ljubav njegova!

Ant. Gospodin nas oslobodi od dušmana naših, aleluja.

R. Bog nas nanovo rodi za životnu nadu, aleluja.
O. Uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih, aleluja.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Prve poslanice blaženoga Petra, apostola
(3, 18 – 4, 11)

Iščekivanje Gospodnjeg dolaska

Predragi, Krist jednom za grijehe umrije, pravedan za nepravedne, da vas privede k Bogu — ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu. U njemu otiđe i propovijedati duhovima u tamnici, koji bijahu nekoć nepokorni, kad ih ono Božja strpljivost iščekivaše, u vrijeme Noi-no, dok se gradila korablja u kojoj nekolicina, to jest osam duša, bi spašena vodom.
Njezin protulik, krštenje — ne odlaganje tjelesne nečistoće, nego molitva za dobru savjest upravljena Bogu — i vas sada spasava po uskrsnuću Isusa Krista koji, uzašav na nebo, jest zdesna Bogu, pošto mu bijahu pokoreni anđeli, vlasti i sile.
Dakle, budući da je Krist trpio u tijelu, i vi se oboružajte istim mišljenjem — jer tko trpi u tijelu, okanio se grijeha — da vrijeme što vam u tijelu još preostaje proživite ne više po ljudskim požudama, nego po Božjoj volji. Dosta je, uistinu, što ste u prošlom vremenu vršili volju pogana, hodeći u razvratnostima, požudama, pijančevanjima, pijankama, opijanjima i bezako-ničkim idolopoklonstvima.
Stoga se čude što se ne slijevate u tu istu rijeku raska-lašenosti, te proklinju. Polagat će oni račun Onome tko je već spreman suditi žive i mrtve. Zato je i mrtvima naviješteno evanđelje da, osuđeni doduše po ljudsku, u tijelu, žive po Božju, u duhu. Približio se svršetak svega! Osvijestite se i otrijeznite za molitvu! Prije svega imajte žarku ljubav jedni prema drugima jer ljubav pokriva mnoštvo grijeha! Gostoljubivo primajte jedni druge bez mrmljanja! Jedni druge poslužujte — svatko po primljenom daru — kao dobri upravitelji različitih Božjih milosti! Govori li tko? Neka govori kao riječi Božje! Poslužuje li tko? Neka poslužuje kao snagom koju daje Bog, da se u svemu slavi Bog po Isusu Kristu, komu slava i vlast u vijeke vjekova! Amen.

OTPJEV (1 Pt 3,18.22)

R. Krist jednom umrije za grijehe naše, pravedan za nepravedne da nas privede k Bogu — * ubijen doduše u tijelu, ali oživljen u duhu, aleluja.
O. On je zdesna Bogu, pošto je uništio smrt da nas učini baštinicima vječnoga života. * Ubijen doduše.

DRUGO ČITANJE: Iz Jeruzalemskih kateheza
(Kateh. 21, Mistagoška 3, 1-3: PG 33, 1087-1091)

Pomazanje Duha Svetoga

Kršteni u Krista i obukavši Krista postali ste suobličeni Sinu Božjemu. Bog koji nas predodredi za posinjenje suoblikova nas Kristovu tijelu u slavi. Postavši dakle dionici Kristovi s pravom se zovete »kristi« — poma-zanici, pa je o vama Bog govorio: Ne dirajte u moje pomazanike.
Postali ste kristi-pomazanici primivši protulik Svetoga Duha, i sve se na vama dogodilo slikovito budući da ste slike Krista.
Pošto se on oprao u rijeci Jordanu i priopćio vodama božanski dodir, izlazio je iz vode kadli stvarno side na nj Duh Sveti — i slični počinu na sličnomu. A slično i na vas, pošto uzađoste iz kupelji svetih voda, dode pomazanje, protulik onoga kojim bi pomazan Krist: to jest Sveti Duh. O njemu je blaženi Izaija u odnosnom proročanstvu govorio umjesto Gospodina: Duh Gospodnji na meni je, i zato me pomaza: posla me da budem blagovjesnik siromasima.
Krista nisu ljudi pomazali uljem ili zemaljskom po-mašću, nego predodredivši ga za spasitelja čitavog svemira, Otac ga pomaza Duhom Svetim, kako veli Petar: Isusa iz Nazareta, kojega pomaza Bog Duhom Svetim; dok je prorok David klicao govoreći: Prijestolje je tvoje, Bože, u vi jeke vjekova, i žezlo pravice — žezlo je tvog kraljevstva. Ljubio si pravednost a mrzio bezakonje; stoga te Bog, Bog tvoj, pomaza uljem radosti više no drugove tvoje.
Krist je pomazan duhovnim uljem radosti, to jest Duhom Svetim, koji se zove ulje radosti zato što je uzrok duhovnog radovanja: a vi ste bili pomazani pomašću pa ste postali Kristovi zajedničari i dionici. Ali pazi da ne bi mislio da je ono tek puka pomast; ta sveta pomast poslije zazivne molitve nije više puka, ili kako bi tko rekao, obična pomast, nego je dar Kristov, koji je po prisutnosti Duha Svetoga prožet moću njegova božanstva. Tom se pomašću znakovito mažu tvoje čelo i druga osjetila. I dok se tijelo maže vidljivom pomašću, duša se posvećuje svetim i životvornim Duhom.

OTPJEV (Efl, 13-14; 2 Kor 1, 21-22)

R. Prigrlivši vjeru opečaćeni ste Duhom obećanim, Svetim, koji je zalog naše baštine: * otkupljenja, po-svojenja — na hvalu Slave njegove, aleluja.
O. Bog nas pomaza, on nas i zapečati i u srca naša dade zalog — Duha. * Otkupljenja.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA

Svemogući Bože, ti si vazmenim otajstvom obnovio savez sa svojim narodom. Daj da ono što vjerom slavimo u životu nasljedujemo. Po Gospodinu.

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

VAZMENI ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA

VAZMENI ČETVRTAK – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove: Nastavi čitati

VAZMENA SRIJEDA – SLUŽBA ČITANJA

Iv 3, 1-8POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Slava Ocu. Kako bijaše.

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

HIMAN

Vedri dane uskrsnuća,
Na veselje svemu svijetu!
Krv božanska danas opra
Grijehe svijeta čitavoga.

Tvoje slavno uskrsnuće
Pobjedniče, Kralju Kriste,
Dariva raj pokajniku,
Nevjernome vjeru vraća.

Anđeli se sveti dive
Milosrdnom Spasitelju:
Supatnika svoga s križa
U veselje vodi vječno.

Čudesno je to otajstvo:
Žrtveno, gle, Božje Janje
Na se uze grijehe svijeta,
Smrću svojom svijet da spasi.

Ima l’ igdje većeg čuda:
Za lijek grijehu velikome
Ljubav Božja Sina daje,
I smrt, evo, život vraća.

Vazmena nek ova slava
Svima bude na spasenje.
Slavnim, Kriste, uskrsnućem
Daruj svoje krštenike.

Ocu slava, slava Sinu,
Slava budi Duhu Svetom.
Darom vječnog uskrsnuća
Sveto Trojstvo nek nas kruni. Amen.

PSALMODIJA

Ps 104 (103)

I.

Ant. 1. Gospodine, Bože moj, silno si velik, aleluja.

Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina *
Gospodine, Bože moj, silno si velik!
Odjeven veličanstvom i ljepotom, *
svjetlošću ogrnut kao plaštem!

Nebo si razapeo kao šator, *
na vodama sagradio dvorove svoje.
Od oblaka praviš kola svoja, *
na krilima vjetrova putuješ.
Vjetrove uzimaš za glasnike, *
a žarki oganj za slugu svojega.
Zemlju si stavio na stupove njene: *
neće se poljuljati u vijeke vjekova,
pokrio si je vodama bezdanim k`o haljinom, *
iznad bregova stajahu vode;

na tvoju se prijetnju povukoše, *
od tvoje grmljavine u bijeg nagnuše.
Bregovi se digoše, doline spustiše *
na mjesto koje si im odredio.
Odredio si granicu koju ne smiju prijeći, *
da opet ne pokriju zemlju.

Izvore svraćaš u potoke *
što žubore među brdima.
Oni poje sve živine poljske, *
divlji magarci žeđ gase u njima.
Uz njih se gnijezde ptice nebeske *
i pjevaju među granama.

Ant. Gospodine, Bože moj, silno si velik, aleluja.

II.

Ant. 2. Gospodine, ti zemlju nasićšuješ plodom svojih ruku, aleluja.

Ti natapaš bregove iz dvorova svojih, *
zemlja se nasićuje plodom tvojih ruku.
Ti daješ te niče trava za stoku *
i bilje na korist čovjeku
da izvede kruh iz zemlje *
i vino što razvedruje srce čovječje;
da uljem lice zasja, *
i da kruh okrijepi srce čovjeku.

Stabla se Gospodnja napajaju hranom, *
cedri libanonski koje on zasadi.
Ondje se ptice gnijezde, *
u čempresu dom je rodin.
Visoki bregovi daju kozorogu *
a pećine jazavcu sklonište.

Ti si stvorio mjesec da označuje vremena *
i sunce znade kada ima zaći.
Kad razastreš tmine i noć se spusti, *
tad se šuljaju u njoj životinje šumske.
Lavići riču za plijenom *
i od Boga hranu traže.
Kad sunce ograne, nestaju *
i liježu na ležaje.
Tad čovjek izlazi na dnevni posao *
i na rad do večeri.

Ant. Gospodine, ti zemlju nasićšuješ plodom svojih ruku, aleluja.

III.

Ant. 3. Nek dovijeka traje slava Gospodnja, aleluja.

Kako su brojna tvoja djela, Gospodine! †
Sve si to mudro učinio: *
puna je zemlja stvorenja tvojih.
Eno mora, velika i široka, †
u njemu vrve gmazovi bez broja, *
životinje male i velike.
Onud prolaze nemani, *
Levijatan kojeg stvori da se igra u njemu.

I sva ova bića željno čekaju *
da ih nahraniš na vrijeme.
Daješ li im, tada sabiru: *
otvaraš li ruku, nasite se dobrima.
Sakriješ li lice svoje, od straha umiru; †
ako dah im oduzmeš, ugibaju *
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju, *
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja: *
nek` se raduje Gospodin u djelima svojim!
On pogleda zemlju i ona se potrese, *
dotakne bregove, oni se zadime.
Pjevat ću Gospodinu dokle god živim, *
svirat ću Bogu svome dokle god me bude.
Bilo mu milo pjevanje moje! *
Ja ću se radovati u Gospodinu.

Nekzločinci sa zemlje nestanu †
i bezbožnika nek
više ne bude! *
Blagoslivljaj Gospodina, dušo moja!

Ant. Nek dovijeka traje slava Gospodnja, aleluja.

R. Bog koji je Gospodina uskrisio, aleluja.
O. I nas će uskrisiti snagom svojom, aleluja.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Prve poslanice blaženoga Petra, apostola
(2,11-25)

Kršćani pridošlice u svijetu

Ljubljeni! Zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše; življenje vaše medu poganima neka bude uzorno da upravo onim za što vas sada potvaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohoda.
Pokoravajte se svakoj ljudskoj ustanovi radi Gospodina: bilo kralju kao vrhovniku, bilo upraviteljima jer ih on “šalje da kazne zločince, a pohvale one koji dobro čine. Doista, ovo je Božja volja: da čineći dobro ušutkate neznanje bezumnika. Kao slobodni ljudi — ali ne kao oni kojima je sloboda tek pokrivalom zloće, već kao Božje sluge — sve poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, kralja častite!
Sluge, budite sa svim poštovanjem pokorni gospodarima, ne samo dobrima i blagima nego i naopakima. To je uistinu milost ako tko radi savjesti, radi Boga podnosi nevolje trpeći nepravedno. Kakve li slave, doista, ako za grijehe udarani strpljivo podnosite? No, ako dobro čineći trpite pa strpljivo podnosite, to je Bogu milr«
Ta na to ste pozvani, jer i Krist je trpio za vas i ostavio vam primjer da idete stopama njegovim. On koji grijeha ne učini, nit mu usta prijevaru izustiše; on koji na uvredu nije uvredom uzvraćao i mučen nije prijetio, prepuštajući to Sucu pravednom; on koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste. Doista, poput ovaca lutaste, ali se sada obratiste k pastiru i čuvaru duša svojih.

OTPJEV (Usp. 1 pt 2, 21.24)

R. Krist je trpio za nas i ostavio nam primjer * da idemo stopama njegovim, aleluja.
O. On u tijelu svome grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo. * Da idemo.
DRUGO ČITANJE: Iz Vazmene homilije nekoga starog pisca
(Govor 35. 6-9: pl 17 |izd. 1879|, 696-697)

Krist začetnik uskrsnuća i života

Razmišljajući o sreći obnovljenoga spasenja Pavao kaže: Kao što je po Adamu smrt ušla u svijet, tako je po Kristu spasenje vraćeno svijetu; i opet: Prvi je čovjek od zemlje — zemljan, a drugi čovjek s neba — nebeski.
I nastavljajući veli: Kako smo nosili sliku zemljanoga, to jest staroga čovjeka u grijehu, tako nosimo i sliku nebeskoga, to jest prihvaćenoga, otkupljenog, spašenog i očišćenog čovjeka te postignemo spasenje u Kristu, jer isti Apostol veli: Početak je Krist, to jest začetnik uskrsnuća i života; a zatim oni koji su Kristovi, to jest koji će živeći po izgledu njegove čistoće biti sigurni u nadi njegova uskrsnuća, da će s njime posjedovati slavu nebeskog obećanja, kao što sam Gospodin veli u Evanđelju: Tko bude išao za mnom, neće poginuti, nego će prijeći iz smrti u život. Stoga je Spasiteljevo trpljenje spas čovjekovu životu. On je zato htio za nas umrijeti da bismo mi vjerujući u njega živjeli zauvijek. Htio je neko vrijeme biti što smo mi, da bismo postigli obećanu njegovu vječnost i živjeli s njime zauvijek.
To je, velim, ta milost nebeskih otajstava, to je dar Vazma, to je žudena svečanost godine, to je početak rađanja prirode.
I zato djeca rođena porodom svete Crkve u životvor-noj kupelji, nanovo rođena prostodušnošću mališana živo buče kličuči nedužnom savjesti. Zato i čisti očevi i čedne majke prate svoje nebrojeno po vjeri novo potomstvo.
Zato pod drvetom vjere sve od utrobe nevinoga krsnog studenca blista ukras svijeća. Zato ih posvećuje dar nebeske milosti i siti slavno otajstvo duhovne svetinje.
I zato se bratska zajednica jednoga naroda nahranjena na krilu blažene Crkve klanja biti jednog jedinog božanstva i imenu moćne Trojice pa zajedno s Prorokom pjevaju psalam svečane obljetnice: Ovo je dan što ga učini Gospodin: kličimo i radujmo se u njemu. Pitam: koji je to dan? To je onaj koji dade počelo življenja, izvor svjetlosti, začetnik svjetla, to je sam Gospodin Isus Krist koji o sebi reče: Ja sam dan, i tko ho-di po danu, ne spotiče se, to jest: tko ide za Kristom u svemu, po njegovim će tragovima doprijeti sve do praga vječnoga svjetla; kao što sam moli Oca za nas dok je još u tijelu: Oče, hoću da ondje gdje sam ja budu i oni koji povjerovaše u mene, da kao što si ti u meni i ja u tebi, tako i oni ostanu u nama.

OTPJEV (1 Kor 15, 47. 49. 48)

R. Prvi je čovjek od zemlje, zemljan, drugi čovjek — nebeski. * Dakle, kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga, aleluja.
O. Kakav je zemljani, takvi su i zemljani, a kakav je nebeski, takvi su i nebeski. * Dakle.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA

Bože, svake godine veseliš nas svetkovinom Gospodnjeg uskrsnuća. Daj nam po ovim vremenitim blagdanima stići radostima vječnog Uskrsa. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

VAZMENI UTORAK – SLUŽBA ČITANJA

2013160_univ_lsr_lgPOZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Psalam 67 (66)

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *

Nastavi čitati

VAZMENI PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA

Iv 20, 1-9VAZMENI PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, * Nastavi čitati

VAZMENA NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEGA – SLUŽBA ČITANJA

VAZMENA NEDJELJA USKRSNUĆA GOSPODNJEGA – SLUŽBA ČITANJA

SLUŽBA ČITANJA – Službu čitanja ne mole oni koji su sudjelovali na misi Bdijenja velike subote.

I. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Uskrsnu Gospodin doista, aleluja.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva. Nastavi čitati

VELIKA SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA

VELIKA SUBOTA - SLUŽBA ČITANJAVELIKA SUBOTA – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Psalam 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebo (Sv. Irenej).

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Gospodinu koji je za nas trpio i bio pokopan.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: *
duša mu se ne predaje ispraznosti,
Nastavi čitati