24. NKG – SUBOTA – SV. PIO IZ PIETRELCINE – SLUŽBA ČITANJA

Isus (30)SV. PIO IZ PIETRELCINE – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Psalam 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebo (Sv. Irenej).

Ant. Dođite poklonimo se Kristu, prvaku pastira.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: *
duša mu se ne predaje ispraznosti,
i ne kune se varavo.

On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Podignite, vrata, nadvratnike svoje, *
dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!”
Tko je taj Kralj slave?” *
Gospodin silan i junačan, Gospodin silan u boju!”

Podignite, vrata, nadvratnike svoje *
dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!”
Tko je taj Kralj slave?” *
Gospodin nad Vojskama on je Kralj slave!”

Slava Ocu. Kako bijaše.

Ant. Dođite poklonimo se Kristu, prvaku pastira.

HIMAN

Kriste, ti vođo, glavo svih pastira,
Slavimo evo blagdan našeg sveca;
Sve mnoštvo zato pobožno ti pjeva
Zahvalne pjesme.

Njega ti sebi odabra za slugu,
Svećenik vjeran on da tebi bude
I kao čuvar, vođa stalan, budan
Puk tvoj da hrani.

Bio je duša, uzor svoga stada,
Slijepome svjetlo, nevoljniku snaga,
Brižljivi otac svakome i svima,
Svega pokretač.

Svetima svojim, Kriste, ti si kruna.
Svetac nek ovaj učitelj nam bude.
Svetim životom prispjet daj nam k slavi
Slijedeći tebe.

Jednaka hvala na vijek Višnjem Ocu
I tebi, Kriste, Spasitelju divni,
Nek cijelim svijetom odzvanja vam slava
Sa Svetim Duhom. Amen.

PSALMODIJA

Ps 50 (49). Za bogoslužje u duhu i istini

Nisam došao dokinuti Zakon nego dopuniti (usp. Mt 5,17)

I.

Ant. 1. Gospodin zove nebesa odozgo i zemlju da sudi svome narodu.

Bog nad bogovima, Gospodin, govori i zove zemlju *
od izlaza sunčeva do zalaza.
Sa Siona predivnog Bog zablista: *
Bog naš dolazi i ne šuti.
pred njim ide oganj što proždire, *
oko njega silna bjesni oluja.
On zove nebesa odozgo i zemlju *
da sudi narodu svojemu:
uberite mi sve pobožnike *
koji žrtvom Savez sa mnom sklopiše’«
Nebesa objavljuju pravednost njegovu − *
on je Bog sudac!

Ant. Gospodin zove nebesa odozgo i zemlju da sudi svome narodu.

II.

Ant. 2. Zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit ću te.

»Slušaj, narode moj, ja ću govoriti, †
o Izraele, svjedočit ću protiv tebe: *
ja, Bog — Bog tvoj!
Ne korim te zbog žrtava tvojih — *
paljenice su tvoje svagda preda mnom.
Neću od doma tvog uzeti junca, *
ni jaraca iz tvojih torova:
ta moje su sve životinje šumske, *
tisuće zvjeradi u gorama mojim.
Znam sve ptice nebeske, *
moje je sve što se miče u poljima.
Kad bih ogladnio, ne bih ti rekao, *
jer moja je zemlja i sve što je ispunja.
Zar da ja jedem meso bikova *
‘li da pijem krv jaraca?
Prinesi Bogu žrtvu zahvalnu, *
ispuni Višnjemu zavjete svoje!
‘zazovi me u dan tjeskobe: *
oslobodit ću te, a ti ćeš me slaviti.«

Ant. Zazovi me u dan tjeskobe: oslobodit ću te.

III.

Ant. 3. Žrtva me zahvalna pravo štuje, veli Gospodin.

A grešniku Bog progovara: †
»Što nabrajaš naredbe moje, *
što mećeš u usta Savez moj?
Ti, komu stega ne prija, *
te riječi moje za leđa bacaš?
Kad tata vidiš, s njime se bratimiš *
i družiš se s preljubnicima.
Svoja si usta predao pakosti, *
a jezik ti plete prijevare.
U društvu na brata govoriš *
i kaljaš sina matere svoje.
Sve si to učinio, a ja da šutim? †
Zar misliš da sam ja tebi sličan? *
Pokarat ću te i stavit ću ti sve to pred oči.«
Shvatite ovo, svi vi koji Boga zaboraviste *
da vas ne pograbim, i nitko vas spasiti neće.
Pravo me štuje onaj koji prinosi žrtvu zahvalnu: †
i onomu koji hodi stazama pravim — *
njemu ću pokazati spasenje svoje.

Ant. Žrtva me zahvalna pravo štuje, veli Gospodin.

R. Neprestano za vas molimo i ištemo.
O. Da se ispunite spoznajom volje Njegove.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Knjige proroka Ezekiela
(18,1− 13.20− 32)

Svatko će primiti nagradu za svoja djela

Dođe mi riječ Gospodnja: “Što vam je te o Izraelu ponavljate poslovicu: Oci jedoše kiselo grožđe, sinovima trnu zubi!
Života mi moga, riječ je Gospodina Boga: nitko od vas neće više u Izraelu ponavljati tu poslovicu; jer, svi su životi moji, kako život očev tako i život sinovlji. I evo, onaj koji zgriješi, taj će umrijeti.
Tko je pravedan i poštuje zakon i pravdu i ne blaguje po gorama i očiju ne podiže kumirima doma Izraelova, ne oskvrnjuje žene bližnjega svoga i ne prilazi ženi dok je nečista; nikomu ne nanosi nasilja, vraća što je u zalog primio i ništa ne otima; kruh svoj dijeli s gladnim, gologa odijeva, ne posuđuje uz dobit i ne uzima pridavka, ruku usteže od nedjela, po istini presuđuje, po mojim naredbama hodi i čuva moje zakone, postupajući po istini − taj je zaista pravedan i taj će živjeti, riječ je Gospodina Boga.
Ali, porodi li on sina nasilnika, koji krv prolijeva ili bratu takvo što učini, a ne radi kao njegov roditelj, nego blaguje po gorama, oskvrnjuje ženu bližnjega; ubogu i bijednu nanosi nasilje, otima, ne vraća što je u zalog primio, oči podiže kumirima čineći gadosti; posuđuje uz dobit i uzima pridavak − ne, takav sin neće živjeti! Učinio je te gadosti i umrijet će, a krv će njegova na njega pasti.
Onaj koji zgriješi, taj će i umrijeti. Sin neće snositi grijeha očeva, ni otac grijeha sinovljega. Na pravedniku će biti pravda njegova, a na bezbožniku bezbožnost njegova.
Ako se bezbožnik odvrati od svih grijeha što ih počini, i bude čuvao sve moje naredbe i vršio zakon i pravdu, živjet će i neće umrijeti. Sva njegova nedjela što ih počini bit će zaboravljena: zbog pravednosti što je čini, živjet će. Jer, zar je meni do toga da umre bezbožnik − riječ je Gospodina Boga − a ne da se odvrati od svojih zlih putova i da živi? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu i sve gadosti koje radi bezbožnik − hoće li živjeti? Sva pravedna djela koja bijaše činio zaboravit će se, a zbog svoje nevjere kojom se iznevjerio i zbog grijeha što ih počini, umrijet će. A vi velite: Put Gospodinov nije pravedan! Čuj, dome Izraelov: Moj put da nije pravedan? Nisu li vaši putovi nepravedni? Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i stane činiti nepravdu, pa zbog toga umre, umrijet će zbog nepravde što je počini. A ako se bezbožnik odvrati od svoje bezbožnosti što je bijaše činio, pa stane vršiti moj zakon i pravdu, živjet će i neće umrijeti. Jer je uvidio i odvratio se od svojih nedjela što ih bijaše počinio, živjet će i neće umrijeti.
Ali dom Izraelov kaže: Put Gospodnji nije pravedan! Putovi moji da nisu pravedni, dome Izraelov? Nisu li vaši putovi nepravedni? Dome Izraelov, ja ću suditi svakome po njegovim putovima − riječ je Gospodina Boga. Obratite se, dakle, i povratite od svih svojih nedjela, i grijeh vam vaš neće biti na propast! Odbacite od sebe sva nedjela koja ste činili i načinite sebi novo srce i nov duh! Zašto da umirete, dome Izraelov? Ja ne želim smrti nikoga koji umre − riječ je Gospodina Boga. Obratite se, dakle, i živite!

OTPJEV (Jr 31, 29; Ez 18, 20. 30. 20)

R. Neće više govoriti: Oci jedoše kiselo grožđe, a sinovima zubi trnu. * Nego će svatko umrijeti zbog vlastite krivice.
O. Sudit ću svakome po njegovim putovima, sin neće snositi grijeha očeva, ni otac grijeha sinovljeva. * Nego.

DRUGO ČITANJE: Iz pisama Padre Pija iz Pietrelcine
Lett 500,510,Epist I 1065; 1093-1095

Snažno ću uzdići k Njemu svoj glas  i neću posustati

Samo me poslušnost obvezuje da Vam očitujem što se sa mnom događalo ovoga kolovoza 1918., od petoga uvečer pa kroz cijeli šesti dan.

Ne uspijevam Vam izraziti kakav se kroz to vrijeme strašan martirij dogaðao. Uvečer, petoga, upravo sam ispovijedao naše dječake kad me odjednom zgrabio strašan trepet pred prikazom nebesnika koji se pojavio oko moga duha. U ruci je držao kao neko oruđe, slično vrlo dugačkoj žželjeznoj šipci dobro zašiljenoj, a iz šiljka kao da je izlazila vatra. U isto sam vrijeme sve to motrio i gledao kako mi taj svom snagom zabada šiljak u dušu. Jedva sam zajecao, osjćæao sam da umirem. Rekoh dječaku da ode, jer sam se osjećao loše, bez snage da nastavim.

To mučeništvo trajalo je bez prekida sve do jutra sedmoga kolovoza. Što sam sve pretrpio kroz to tužno vrijeme, bez prekida, ne znam reći. Gledao sam kako mi taj šiljak nemilo rastže i trga i utrobu, sve je bilo zahvaćeno tim žželjezom i vatrom. Od toga dana do danas smrtno sam ranjen. U dnu svoje duše osjećam ranu stalno otvorenu, previjam se od boli.

Što vam reć o tom što me pitate, kako se dogodilo to moje raspeće? Božže moj, kako se osjećam zbunjen i ponižžen kad moram očitovati što si ti učinio u meni, bijednome svome stvoru!

Bilo je ujutro, prošloga 20. rujna, u koru, poslije odslužene svete mise: zahvatilo me smirenje, slično slatkom snu. Sva osjetila, nutarnja i izvanjska, kao i sve moći duše uživale su neopisiv mir. U tom stanju ovladao me posvemašnji muk, i oko mene i u meni. Na to je odmah ušao veliki mir i predanost da budem posvema lišen svega. A sve to kao predah posred raspada. I sve u tren oka.

I dok se to događalo, našao sam se pred tajanstvenom osobom, sličnom onoj koja mi se ukazala 5. kolovoza, s tom razlikom da joj je iz ruku i nogu i boka tekla krv. Pogled na nju me strašio, i što sam u taj čas osjetio u sebi, ne znam reći. Osjećao sam da umirem, i umro bih da mi Gospodin nije podržžao srce, koje mi je silno udaralo u grudima.

Kad mi se ta osoba povukla s vida, opazio sam da su mi ruke, noge i bok probijeni i da krvare. Predstavite si muku koju sam tada iskusio i neprestano je gotovo danomice osjećam. Rana srca stalno krvari, osobito od četvrtka uvečer do subote. Oče moj, umirem od boli zbog muke i popratne zbunjenosti. Bojim se da ne umrem iskrvavljen, ako Gospodin ne usliša vapaje moga siromašnog srca te od mene ne povuče ovaj zahvat.

Hoće li mi Isus, tako dobar, udijeliti tu milost?

Hoće li bar povući od mene zbunjenost koju osjećam zbog tih vanjskih znakova? Vapit ću k njemu jakim glasom i neću prestajati zaklinjati ga da od mene po svome milosrđu povuče ne samu muku, ne samu bol, jer vidim da je to nemoguće te osjećam volju da me bol opije, ali ti vanjski znakovi, oni me ispunjaju silnom zbunjenošću i neopisivim i neizdržljivim ponižženjem.

Osoba koju spominjem u prijašnjem pismu ista je kao i ona u drugom pismu, onom od 5. kolovoza. I bez prekida nastavlja svoj zahvat, uz najveće duševne muke. U svojoj nutrini osjećam stalno žuborenje, slično vodopadu što bez prekida vrca krvlju. Božže moj! Pravedna je tvoja kazna i ispravan tvoj sud, ali mi se napokon smiluj. Gospodine, uvijek ću ti vapiti s prorokom: Gospodine, nemoj me karati u srdžbi svojoj, ne kažžnjavaj me u svojoj jarosti! (Ps 6, 2 i 37, 1). Oče moj, sada Vam je poznata sva moja nutrina, a Vi mi dobrostivo uputite riječ potpore posred tako nesnosne i teške gorčine.

OTPJEV (Mt16 :24, Heb 12: 2)

R. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, * neka uzme svoj križ i neka ide za mnom
O. Krist  umjesto radosti što je stajala pred njim podnese križ, prezrevši sramotu. * Neka uzme svoj križ i neka ide za mnom

MOLITVA

Bože koji si sv. Piju,svećeniku, dao milost da na čudesan način  bude dionik trpljenja Tvoga Sina, udijeli nama da se po njegovu zagovoru suobličimo Isusovoj smrti  kako bismo dospjeli do slave uskrsnuća.  Po Gospodinu  našem  …

ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.

Oglasi

24. NKG – PETAK – SLUŽBA ČITANJA

PETAK – SLUŽBA ČITANJA (24. NKG)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Dobar je Gospodin, blagoslivljajte ime njegovo.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.
Amen.

Ant. Dobar je Gospodin, blagoslivljajte ime njegovo. Nastavi čitati

2109 SV. MATEJ – SLUŽBA ČITANJA

 

SV. MATEJ apostol i evanđelist   – SLUŽBA ČITANJA

Rođen je u Kafarnaumu. Kad ga je Isus pozvao, vršio je službu ubirača poreza. Napisao je Evanđelje na hebrejskom, a predaja kaže da je propovijedao na Istoku.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 24 (23). Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju apostola.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: †
duša mu se ne predaje ispraznosti, *
i ne kune se varavo.
On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

»Podignite vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin silan i junačan, *
Gospodin silan u boju!«

»Podignite, vrata, nadvratnike svoje, †
dižite se, dveri vječne, *
da uniđe Kralj slave!«
»Tko je taj Kralj slave?« †
»Gospodin nad Vojskama − *
on je Kralj slave!«

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju apostola. Nastavi čitati

24. NKG – Srijeda – SV. KOREJSKI MUČENICI – SLUŽBA ČITANJA

SV. KOREJSKI MUČENICI – SLUŽBA ČITANJA

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu
Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju mučenika.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju mučenika. Nastavi čitati

24. NKG – UTORAK – SLUŽBA ČITANJA

UTORAK – SLUŽBA ČITANJA (24. NKG)

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Psalam 24 (23).    Svečani Gospodinov ulazak u Svetište

Dveri su nebeske Kristu otvorene radi njegova tjelesnog ulaska u nebo (Sv. Irenej).

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu, velikom Gospodaru.

Gospodnja je zemlja i sve na njoj, *
svijet i svi koji na njemu žive.
On ga na morima utemelji *
i na rijekama učvrsti.

Tko će uzići na Goru Gospodnju, *
tko će stajati na svetom mjestu njegovu?
Onaj u koga su ruke nedužne i srce čisto: *
duša mu se ne predaje ispraznosti,
i ne kune se varavo.

On blagoslov prima od Gospodina *
i nagradu od Boga, Spasitelja svoga.
Takav je naraštaj onih koji traže njega, *
koji traže lice Boga Jakovljeva.

Podignite, vrata, nadvratnike svoje, *
dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!”
Tko je taj Kralj slave?” *
Gospodin silan i junačan, Gospodin silan u boju!”

Podignite, vrata, nadvratnike svoje *
dižite se, dveri vječne, da uniđe Kralj slave!”
Tko je taj Kralj slave?” *
Gospodin nad Vojskama on je Kralj slave!”

Slava Ocu. Kako bijaše.

Ant. Dođite, poklonimo se Bogu, velikom Gospodaru. Nastavi čitati

24. NKG – Ponedjeljak – SLUŽBA ČITANJA

PONEDJELJAK – SLUŽBA ČITANJA (24. NKG)

IV. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Kličimo Gospodinu i pjesmama mu pjevajmo.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Kličimo Gospodinu i pjesmama mu pjevajmo. Nastavi čitati

24. NKG – Nedjelja – SLUŽBA ČITANJA

NEDJELJA – SLUŽBA ČITANJA (24. NKG)

IV. tjedan Psaltira

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu, aleluja.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! *
Služite Gospodinu u veselju!
Pred lice mu dođite *
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: †
on nas stvori, i mi smo njegovi, *
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, †
u dvore njegove s hvalospjevom, *
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, †
dovijeka je ljubav njegova, *
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Narode Gospodnji i ovce paše njegove, dođite, poklonimo se njemu, aleluja. Nastavi čitati

23. NKG – Subota – SV. KORNELIJE I CIPRIJAN – SLUŽBA ČITANJA

SV. KORNELIJE I CIPRIJAN – SLUŽBA ČITANJA

Spomen

Kornelije je postao biskupom rimske Crkve godine 251. Borio se protiv otpadnika novacijanaca i, pomognut od Ciprijana, uspio je učvrstiti svoj autoritet. Car Gal ga je protjerao te je god. 253. umro u gradu Centumcellae (Civitavecchia). Njegovo je tijelo preneseno u Rim i pokopano u Kalistovim katakombama.
Ciprijan je rođen u Kartagi oko godine 210. u poganskoj obitelji. Obratio se na kršćansku vjeru, postao svećenikom te je zaređen za biskupa godine 249. U burnim vremenima veoma je dobro primjerom i spisima upravljao Crkvom. Za Valerijanova progonstva bio je odagnan u zatočeništvo, a zatim je 14. rujna 258. podnio mučeničku smrt.


POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 100 (99). Poziv na Božju hvalu

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju mučenika.

Kliči Gospodinu, sva zemljo! * 
Služite Gospodinu u veselju! 
Pred lice mu dođite * 
s radosnim klicanjem!

Znajte da je Gospodin Bog: † 
on nas stvori, i mi smo njegovi, * 
njegov smo narod i ovce paše njegove.

Uđite s hvalama na vrata njegova, † 
u dvore njegove s hvalospjevom, * 
hvalite ga, ime mu blagoslivljajte!

Jer dobar je Gospodin, † 
dovijeka je ljubav njegova, * 
od koljena do koljena vjernost njegova.

Ant. Dođite, poklonimo se Gospodinu, kralju mučenika.
Nastavi čitati

23. NKG – Petak – BLAŽENA DJEVICA MARIJA ŽALOSNA – SLUŽBA ČITANJA

 

BLAŽENA DJEVICA MARIJA ŽALOSNA – SLUŽBA ČITANJA

Pobožnost prema Žalosnoj Gospi ima svoj biblijski temelj u proroštvu starca Šimuna Mariji: »A tebi će samoj mač probosti dušu« (Lk 2,35). Premda u srednjem vijeku tek blagdan nekih bratovštinâ, godine 1814. Pio VII. proširio je blagdan »Gospe od sedam žalosti« na cijelu Crkvu na spomen svoga povratka iz Napoleonova sužanjstva.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ps 95 (94). Poziv na Božju hvalu

Bodrite jedni druge dan za danom dok još odjekuje ono ‘danas’ (Heb 3, 13).

Ant. Dođite, poklonimo se Spasitelju svijeta, koji je svojoj muci pridružio Majku.

Dođite, kličimo Gospodinu, *
uzvikujmo Hridi, Spasitelju svome!
Pred lice mu stupimo s hvalama, *
kličimo mu u pjesmama!

Jer Gospodin je Bog velik, *
Kralj velik nad svim bogovima.
U njegovoj su ruci zemaljske dubine, *
njegovi su vrhunci planina.
Njegovo je more, on ga je stvorio, *
i kopno koje načiniše ruke njegove:

Dođite, prignimo koljena i padnimo nice, *
poklonimo se Gospodinu koji nas stvori!
Jer on je Bog naš, *
a mi narod paše njegove, ovce što on ih čuva.

O da danas glas mu poslušate: †
»Ne budite srca tvrda kao u Meribi, *
kao u dan Mase u pustinji
gdje me iskušavahu očevi vaši, *
iskušavahu, premda vidješe djela moja.

Četrdeset mi ljeta dodijavao naraštaj onaj, †
pa rekoh: Narod su nestalna srca, *
i ne proniču moje putove.
Tako se zakleh u svom gnjevu: *
Nikad neće ući u moj počinak!«

Ant. Dođite, poklonimo se Spasitelju svijeta, koji je svojoj muci pridružio Majku. Nastavi čitati

1409 UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA – SLUŽBA ČITANJA

UZVIŠENJE SVETOG KRIŽA – SLUŽBA ČITANJA

Prema drevnoj kršćanskoj predaji Kristov je križ u Jeruzalemu na čudesan način pronašla pobožna carica Jelena, majka Konstantina Velikoga (IV. st). Na taj spomen ustanovljen je ovaj blagdan. Sv. Andrija Kretski piše:»Blagdan križa slavimo, i s Raspetim bivamo uzdignuti u uzvišeno, da bismo – ostavivši dolje zemlju s grijehom – stekli ono višnje.« Naslovnik crkve u Sisku.

POZIVNIK

R. Otvori, Gospodine, usne moje.
O. I usta će moja navješćivati hvalu tvoju.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Kralju, koji je za nas na križu bio uzdignut.

Ps 67 (66). Blagoslovni hvalospjev

Smilovao nam se Bog i blagoslovio nas, *
obasjao nas licem svojim,
da bi sva zemlja upoznala putove tvoje, *
svi puci tvoje spasenje!

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Nek se vesele i kliču narodi, †
jer sudiš pucima pravedno *
i narode vodiš na zemlji.

Neka te slave narodi, Bože, *
svi narodi neka te slave!
Zemlja plodom urodila! *
Bog nas blagoslovio, Bog naš!
Bog nas blagoslovio! *
Neka ga štuju svi krajevi svjetski!

Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, †
tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.

Ant. Dođite, poklonimo se Kristu Kralju, koji je za nas na križu bio uzdignuT.

HIMAN

O Križu, svjetlo čudesno,
Sveg svijeta ti si spasenje,
Ti žrtveniče Isusa,
Otkupitelju grešnika.

Od ploda stabla kobnoga
Svijet čitav bješe otrovan,
A drvo Križa otkupnog
Svijet grešan posve ozdravlja.

O Kriste, Kralju preblagi,
Ti znakom Križa pobjednim
Zaštiti nas od zala svih,
Od Opakog obrani nas!

Nek usta naša složno ti
I srca s njima pobožno
Trenutka svakog žića nam,
O križu, hvale pjevaju.

Nek slava bude vječita
Sa Ocem, s Duhom Presvetim
I tebi, Kriste Isuse,
Što križem svijet sav otkupi. Amen.

PSALMODIJA

Ps. 2.
Ant. 1. Evo križa Gospodnjega; bježite, protivničke sile; pobijedio je lav iz Judina plemena, izdanak Davidov, aleluja.

Zašto se bune narodi, *
zašto puci ludosti snuju?
Ustaju kraljevi zemaljski, †
knezovi se rote protiv Gospodina *
i Pomazanika njegova:
“Skršimo okove njihove *
i jaram njihov zbacimo!”
Smije se onaj što na nebu stoluje, *
Gospod im se podruguje.
Tad im veli u svom gnjevu, *
žestinom ih on zbunjuje:
“Ta ja kralja svog postavih *
nad Sionom, svojom svetom gorom.”

Obznanjujem odluku Gospodnju: †
Gospodin mi reče: *
“Ti si sin moj, danas te rodih.
Zatraži samo, i dat ću ti puke u baštinu, *
i u posjed krajeve zemaljske.
Vladat ćeš njima palicom gvozdenom *
i razbit ih kao sud lončarski.”
Opametite se sada, vi kraljevi, *
Urazumite se, suci zemaljski.
Služite Gospodinu sa strahom, *
s trepetom se pokorite njemu,
da se ne razgnjevi te ne propadnete na putu, *
kad uskoro plane srdžba njegova.
Blago svima *
koji se njemu utječu!

Ant. Evo križa Gospodnjega; bježite, protivničke sile; pobijedio je lav iz Judina plemena, izdanak Davidov, aleluja.

Ps 8.

Ant. 2. Sveto je ime Gospodnje na križu uzvišeno nad nebo i zemlju, aleluja.

Gospodine, Bože naš, †
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji, *
veličanstvom nebo natkriljuješ!

U ustima djece i dojenčadi †
hvalu si pripravio protiv neprijatelja, *
da postidiš mrzitelja, tlačitelja.

Gledam ti nebesa, djelo prstiju tvojih, *
mjesec i zvijezde što ih učvrsti −
pa što je čovjek da ga se spominješ, *
sin čovječji te ga pohađaš?

Ti ga učini malo manjim od anđela, *
slavom i čašću njega ovjenča.
Vlast mu dade nad djelima ruku svojih, *
njemu pod noge sve podloži:

ovce i svakolika goveda, *
i zvijeri poljske k tome,
ptice nebeske i ribe morske, *
i što god prolazi stazama morskim.

Gospodine, Bože naš, *
divno li je Ime tvoje po svoj zemlji.

Ant. Sveto je ime Gospodnje na križu uzvišeno nad nebo i zemlju, aleluja.

Ps 96 (95).

Ant. 3. O blagoslovljenog li križa koji je jedini bio do¬stojan nositi kralja nebeskoga i Gospodina, aleluja.

Pjevajte Gospodinu pjesmu novu! *
Pjevaj Gospodinu, sva zemljo!
Pjevajte Gospodinu, hvalite ime njegovo! *
Navješćujte iz dana u dan spasenje njegovo.
Kazujte poganima njegovu slavu, *
svim narodima čudesa njegova.

Velik je Gospodin, hvale predostojan, *
strašniji od svih bogova!
Ništavni su svi bozi narodâ, *
a Gospodin stvori nebesa!
Slava je i veličanstvo pred njim *
sila i sjaj u Svetištu njegovu.

Dajte Gospodinu, narodna plemena, *
dajte Gospodinu slavu i silu!
Dajte Gospodinu slavu imena njegova! *
Prinesite žrtvu i uđite u dvorove njegove,
poklonite se Gospodinu u sjaju svetosti njegove. *
Strepi pred njim sva zemljo!
Nek se govori me?u poganima: *
»Gospodin kraljuje!«
Svijet on učvrsti da se ne pomakne, *
narodima pravedno upravlja.

Raduj se, nebo, i kliči, zemljo! *
Neka huči more i što je u njemu!
Nek se raduje polje i sve što je na njemu, *
neka klikće šumsko drveće
pred Gospodinom, jer dolazi, *
jer dolazi suditi zemlji.
Sudit će svijetu po pravdi *
i narodima po istini svojoj.

Ant. O blagoslovljenog li križa koji je jedini bio do¬stojan nositi kralja nebeskoga i Gospodina, aleluja.

R. Kao što je Mojsije podigao zmiju u pustinji.
O. Tako ima biti podignut Sin Čovječji.

SLUŽBA ČITANJA

PRVO ČITANJE: Iz Poslanice Galaćanima blaženoga Pavla, apostola
(I.19 — 3, 7.13-14; 6,14-16)

Slava križa

Braćo, ja Pavao po Zakonu Zakonu umrijeh da Bogu živim. S Kristom sam razapet. Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. A što sada živim u tijelu, u vjeri živim u Sina Božjega koji me ljubio i predao samoga sebe za mene. Ne dokidam milosti Božje! Doista, ako je opravdanje po Zakonu, onda je Krist uzalud umro. O bezumni Galaćani, tko li vas opčara? A pred očima vam je Isus Krist bio ocrtan kao Raspeti. Ovo bih samo htio doznati od vas: jeste li primili Duha po djelima Zakona ili po vjeri u Poruku? Tako li ste bezumni? Započeli ste u Duhu pa da sada u tijelu dovršite? Zar ste toliko toga uzalud doživjeli? A kad bi doista bilo uzalud! Onaj dakle koji vam daje Duha i čini medu vama silna djela, čini li to zbog djela Zakona ili zbog vjere u Poruku? Tako »Abraham povjerova Bogu i uračuna mu se u pravednost.« Shvatite dakle: oni od vjere, to su sinovi Abrahamovi.
Krist nas otkupi od prokletstva Zakona, postavši za nas prokletstvom — jer pisano je: »Proklet je tko god visi na drvetu« — da u Kristu Isusu na pogane dođe blagoslov Abrahamov: da Obećanje, Duha, primimo po vjeri.
A ja, Bože sačuvaj da bih se ičim ponosio osim križem Gospodina našega Isusa Krista po kojem je meni svijet raspet i ja svijetu. Uistinu, niti je što obrezanje niti ne-obrezanje, nego — novo stvorenje. A na sve koji se ovoga pravila budu držali, i na sveg Izraela Božjega — mir i milosrđe!

OTPJEV (Usp. Gal 6, 14; Heb 2, 9)

R. A mi treba da se ponosimo križem Gospodina našega Isusa Krista, u kojem je spas, život i uskrsnuće; * po njemu smo spašeni i oslobođeni.
O. Zbog pretrpljene smrti slavom je i čašću ovjenčan. * Po njemu.

DRUGO ČITANJE: Iz Govora svetog Andrije Kretskoga, biskupa
(Govor 10, na Uzvišenje svetoga križa: PG 97, 1018-1019. 1022-23)

Križ je slava i uzvišenje Kristovo

Slavimo blagdan križa, po kojemu su otjerane tmine a bi vraćeno svjetlo. Blagdan križa slavimo, i s Raspetim bivamo uzdignuti u uzvišeno, da bismo — ostavivši dolje zemlju s grijehom — stekli ono višnje. Takvo je i toliko posjedovanje križa. Tko njega posjeduje, ima blago. S pravom nazvah blagom ono što je u stvari i po imenu najljepše od svih dobara. U njemu, i po njemu i u nj postavljeno je svekoliko naše spasenje i vraćeno u prvotno stanje.
Da nije bilo križa, Krist ne bi bio razapet. Da nije bilo križa, život ne bi bio čavlima prikovan o drvo. A da on ne bje čavlima prikovan, ne bi bili iz boka potekli izvori besmrtnosti — krv i voda, izvori što svijet oslobađaju od grijeha; ne bi bila uništena zadužnica grijeha, ne bismo bili vraćeni u slobodu i ne bismo uživali stablo života, niti bi se otvorio raj. Da križa ne bje, smrt ne bi bila oborena, niti bi pakao ostao bez plijena. Velika je dakle i dragocjena stvar križ. Velika, rekoh, jer su po njemu ostvarena mnoga dobra. Ona su utoliko brojnija što Kristovim čudesima i patnjama valja pridati moćnija svojstva. A dragocjena je stvar, jer je križ Božja patnja i pobjednički znak: patnja poradi svojevoljnog smrtnog stradanja na njemu, a pobjednički znak jer je na križu smrtno ranjen davao i s njime nadvladana smrt. Vrata su pakla satrvena: križ je postao opće spasenje čitavoga svijeta. Križ nazivamo Kristovom slavom i Kristovim uzviše-njem. On je žudena čaša i dovršenje patnji što ih je Krist pretrpio za nas. Sam Krist kaže da je križ njegova slava: Sad je proslavljen Sin Čovječji, i Bog je proslavljen u njemu i još će ga proslaviti. I opet: Proslavi me, Oče, slavom koju imadoh kod tebe prije nego postade svijet. Ili: Oče, proslavi svoje ime. Dode dakle glas s neba: 1 proslavio sam, i opet ću proslaviti. A rečeno je to o slavi što ju je tada stekao na križu. Sam Krist svjedoči također da je križ i njegovo uzvišenje, jer veli: Kad budem uzdignut, sve ću privući k sebi. Očito je dakle da je križ i slava i uzvišenje Kristovo.

OTPJEV

R. O divnog li križa na čijim je granama visjelo bogatstvo i otkupljenje zatočenika. * Po njem je svijet otkupljen krvlju Gospodina svoga.
O. Zdravo, križu! U tijelu si Kristovu posvećen i njegovim si udovima urešen poput biserja. * Po njem.

HIMAN − TEBE BOGA HVALIMO

Tebe Boga hvalimo, * tebe Gospodinom priznajemo.
Tebe vječnog Oca * sva zemlja poštuje.
Tebi svi Anđeli, * tebi sva Nebesa i Vlasti,
Tebi Kerubi i Serafi * kliču bez prestanka:
Svet, Svet, Svet, * Gospodin Bog Sabaot!
Puna su Nebesa i zemlja * veličanstva Slave Tvoje.

Tebe hvali * slavni Apostola zbor,
Tebe proroka * dična četa.
Tebe mučenička * svijetla vojska,
Tebe po svem svijetu * sveta uzvisuje Crkva,
Oca * neizmjernoga Veličanstva,
Časnog Tvojeg istinitog * i jedinog Sina.
I Svetoga * Tješitelja Duha.

Ti Kralju slave, * Kriste.
Ti si Očev * vjekovječni Sin.
Ti da za naše spasenje postaneš čovjekom, *
nisi se strašio krila Djevice.
Ti svladavši oštrinu smrti, *
otvorio si vjernima Kraljestvo Nebesko.
Ti sjediš zdesna Bogu * u Slavi Očevoj.
Vjerujemo da ćeš doći * kao Sudac.
Tebe, dakle molimo, pomozi svojim slugama, *
Koje si otkupio dragocjenom Krvlju.
U vječnoj slavi daj, da se ubrojimo među Svete tvoje.

(Slijedeći se dio može izostaviti).

Spasi puk Svoj, Gospodine *
i blagoslovi baštinu Svoju!
I vladaj njima * i uzdiži ih u sve vijeke!
Iz dana u dan * blagoslivljamo Tebe
I hvalimo Ime Tvoje u vijeke * i u vijeke vjekova.
Dostoj se, Gospodine, u dan ovaj *
sačuvati nas od grijeha!
Smiluj se nama, Gospodine, * smiluj se nama!
Nek bude milosrđe Tvoje, Gospodine, nad nama *
kako se ufamo u Tebe!
U Tebe se, Gospodine ufam: *
o da ne budem postiđen dovijeka!

MOLITVA

Bože, po tvojoj volji naš je Spasitelj podnio smrt n križu da otkupi sve ljude. Daj da u ludosti križa upoznamo tvoju mudrost i moć te u nebu postignemo vječno otkupljenje. Po Gospodinu.
ZAKLJUČAK

R. Blagoslivljajmo Gospodina.
O. Bogu hvala.