0911 POSVETA LATERANSKE BAZILIKE – BIBLIJSKA MISAO DANA

POSVETA LATERANSKE BAZILIKE
Blagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

Iv 2,13-22
Sveti Ivan na Lateranu je Papina biskupska crkva – dakle prvostolnica rimskog biskupa, dok je sveti Petar u Vatikanu mjesto Pape kao poglavara Katoličke Crkve. Njezina povijest počinje gradnjom u 4. stoljeću, nakon što je Konstantin dao slobodu kršćanima. S natpisom nad glavnim vratima: MATER ET CAPUT OMNIUM ECCLESIARUM URBIS ET ORBIS – (Majka i glava svih crkava Grada i svijeta). Već 313. godine doskora nakon pobjede Konstantina nad Maksencijem Lateran je za vrijeme pape Melkijada prešao u posjed Crkve (odatle i ime) i na mjestu konjaničke vojarne s poljanama započela je gradnja bazilike, koju je posvećena Spasitelju, Otkupitelju – Salvator, ona je prva i najstarija među patrijarhalnim bazilikama (druge su sv. Petar, sv. Pavao i sveta Marija Velika – Maggiore) i prva među sedam hodočasničkih crkava (Santa Croce – sv. Križa, San Sebastiano i San Lorenzo daju ostale tri hodočasničke crkve. Relikvije najpoznatijih kršćanskih svetaca spadaju u njihovo crkveno blago). Nastavi čitati

Oglasi

31. NKG – ČETVRTAK – BIBLIJSKA MISAO DANA

XXXI. TJEDAN KROZ GODINU – ČETVRTAK
31. NKG  – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

U BOGA NITKO NIJE IZGUBLJEN
Lk 15, 1-10

Slušamo čitanje iz 15. Lukina poglavlja. Nakon oporosti iz prethodnoga poglavlja, gdje Isus teškim rječnikom traži od ljudi odreknuće od svega i temeljito, radikalno nasljedovanje njegove osobe, noseći svoj križ, u ovome poglavlju – koje je naslovljeno kao Evanđelje u Evanđeljima – imamo novu tematiku: Bog traži izgubljeno. Poziva on grješnike na obraćenje, ne samo načelno i općenito, nego upravo ovdje i danas. U Isusu je među nama Božje milosrđe, i svojim druženjem s grješnicima i carinicima Isus je od samih početaka svoga djelovanja zazoran pobožnicima u svome narodu, onim uzornim vjernicima, kojima je takvo Isusovo ponašanje jednostavno spoticaj. Što je jednima skandalozno, obraćenje samo jednoga jedinoga grješnika, koji je pronašao put u Očevu kuću, za Isusa je i za ‘anđele Božje u nebu’ povod za silno nebesko klicanje i radost. Nastavi čitati

31. NKG – Srijeda – Biblijska misao dana

XXXI. TJEDAN KROZ GODINU | SRIJEDA

Biblijska misao dana

BIT I PRETPOSTAVKE NASLJEDOVANJA ISUSOVA
Lk 14,25-33
Tekst je zacijelo jedan od najneugodnijih kod triju sinoptika – Mateja, Marka i Luke. Isus govori kako treba mrziti samoga sebe, svoj život, obitelj, i nabraja poimence članove uže obitelji. Potom govori o uzimanju sramote križa na sebe i na kraju odreknuću od svega što čovjek posjeduje. Središnji dio tvore dvije usporedbe koje nas fatalno podsjećaju na vrijeme nakon sloma komunističkoga režima na ovim prostorima. Na čemu su gradili svoj sustav svi protubožni, a onda u konačnici i protučovječni režimi? Jasno, ako se gradi na ljudskim kostima i suzama te plaču nemoćnih, takvo društvo, takav poredak ne može nikako uspjeti niti biti blagoslovljen. Na njemu leži prokletstvo.

Kad Isus ovdje govori o ‘mržnji’, onda on ne misli na afektivnu ili emocionalnu zloću, zlobnu mržnju, nego je mržnja na sebe ovdje opreka samozaljubljenosti, odmak – nutarnji i vanjski – od svega što nas okružuje. Isus veli kako ništa na ovom svijetu ne smijemo apsolutizirati, ni oca, ni majku, ni vlastitu suprugu, ni potomstvo. Čovjek se mora u sebi odvojiti od svega i svakoga. Nije mjesto govoriti ovdje o Edipovu kompleksu iz psihoanalize, ali se to toliko puta ozbiljuje upravo u brakovima. U Isusovim riječima nema elementa zloće koju mi povezujemo s riječju ‘mržnja’, nego je u svemu poziv na slobodu, nenavezanost na bilo što ili koga, osim njega. Nastavi čitati

Srijeda – Biblijska misao dana – 30. NKG – Spasenje nekršćana

temptation-of-jesus

Kad gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: ‘Gospodine otvori nam!, on će vam odgovoriti: ‘Ne znam vas odakle ste!’ Tada ćete početi govoriti: ‘Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’ A on će vam reći: Ne znam odakle ste!” Dakle, nije dovoljno dolaziti na misu ili slušati propovijedi, ako ne postoji autentični vjernički život koji jedini ‘otvara vrata’ Kraljevstva. U takvo kraljevstvo ulaze ‘posljednji’, ‘daleki’, ali pravedni, istinski mirotvorci, istinski vjernici. Granice Kristove crkve nisu one vanjske, nego prolaze kroz čovjekovo čisto srce i budnu savjest: “Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me…” (Mt 25, 34-35).
Današnja su nedjeljna čitanja veličanstveni spjev univerzalnosti spasenja Božjega, pohvala beskrajnoj ljubavi Božjoj koja ne poznaje rasne, nacionalne, političke ili društvene barijere, veliki ushit zbog tajnovitog bogatstva skrivena u srcu svakog pravednog i dobrog čovjeka. Istinsko zajedništvo s Bogom odlučuju se na egzistencijalnoj i etičkoj razini. Odatle proizlazi oštar Isusov prijekor da nas neće spasiti to što smo propovijedali u njegovi ime i slavili obrede njemu na spomen, ako naša srca i naš život budu daleko do njega. Ostat ćemo za njega stranci!
Današnje evanđelje usmjerava pozornost na tajnovitu slobodu spasenjske ljubavi Božje, one ljubavi koja je nadahnuta jednim kozmičkim planom stvaranja i otkupljenja, i koja svjedoči o svojoj prisutnosti u beskonačno raznolikim odabirima, načinima, stupnjevima i intenzitetu. Božja ljubav – koja je srce otkupljenja – pretpostavlja beskrajno različite oblike i načine njezina ostvarenja i nazočnosti u ljudskoj povijesti i u ljudskim srcima.

fra Anđelko Domazet

Utorak – Biblijska misao dana – 30. NKG

lk-1318-21VELIKO I MALENO U KRALJEVSTVU BOŽJEM
Lk 13,18-21
I Ivan u tamnici, i učenici oko Isusa, i svijet koji mu se pridružuje, a pogotovo Isusovi protivnici stalno su u nedoumici glede Isusove osobe. Je li on pravi? Je li on samo sanjar koji o nečemu govori što nema nikakve veze sa zbiljnošću, ili možda opsjenar koji uz pomoć nečistih sila čini silne stvari? Što ga ovjerovljuje? Gdje su znakovi? Od njega traže znakove. K tome su i učenici obeshrabreni velikim otporom Isusu, i kao da se pitaju: U čemu će i kako će sve ovo svršiti? U dvojbama su spram uspjeha Isusova djela. Nije li to što Isus pokušavao samo plod lijepih želja, snova, mašte? Nastavi čitati

29. NKG – Ponedjeljak – Biblijska misao dana

BITI ILI IMATI – U BOGU SE BOGATITI
Lk 12, 13-21
Isusu pristupa netko u nevolji. Vjerojatno je zakinut kod diobe baštine. Znamo i danas za nepisano pravilo primjerice i u Njemačkoj, da prvi sin baštini imanje, dobro. Šume, njive, oranice. Ne žele da se cjelovito dobro dijeli, i zato je prvorođenac redovito povlašten. Tako bijaše i u Isusovo vrijeme. Drugi sinovi su se morali snalaziti kako su već znali, očevi nisu dali da se baština komada. Stoga ovaj zaziva Isusa kao pomoćnika u ostavinskoj raspravi, želi da mu Isus pomogne steći svoj zakonski dio. Nastavi čitati

SV. LUKA – BIBLIJSKA MISAO DANA

Lk 10, 1-9SV. LUKA

BIBLIJSKA MISAO DANA

Žetva je velika a radnika malo

Iako se broj stanovnika zemlje povećava, broj svećenika i osoba posvećenog života se smanjuje iz godinu u godinu. Štoviše, prosječna dob svećenika je sve veća i veća. Bezbroj župa nema svoga svećenika i mnogi su ljudi ostavljeni bez nedjeljne mise, čestih ispovijedi, pa čak i sakramenata krštenja i vjenčanja.
Nedostatak svećenika i osoba posvećenog života direktno utječe na stupanj evangelizacije društva, obitelji, mladih i djece. Gdje god nema svećenika vjera slabi, osjećaj za Boga se gubi i vjernici malo po malo slijede svijet.

Nastavi čitati

28. NKG – SRIJEDA – Biblijska misao dana

lk-1142-46PROTIV DVOSTRUKIH MJERILA
Lk 11,42-46
U Mateja imamo sedam ‘jao’ upućenih pismoznancima i farizejima – u jednome dahu. U Luke imamo tri ‘jao’ upućena farizejima i tri upućena pismoznancima. Nisu svi farizeji bili pismoznanci odn. zakonoznanci, nisu svi bili temeljito upućeni u Pisma, ali su gotovo svi najistaknutiji i najvažniji pismoznanci pripadali farizejskoj sljedbi. Tu se polagala krajnja pozornost obdržavanju Mojsijeva Zakona. Život je bio do u tančine reguliran propisima, zapovijedima, zabranama, tako da je na kraju Zakon postao svrhom samomu sebi. Isus započinje s ‘desetinom’. Nastavi čitati

28. NKG – Utorak – Biblijska misao dana

ČISTIMA JE SVE ČISTO
Lk 11,37-41
Kroz sljedećih nekoliko dana slušat ćemo Lukinu inačicu Matejeva 23. poglavlja, u kome se Isus obračunava s farizejima, pismoznancima, književnicima, u kome je nabrojeno sedmerostruko ‘jao’ licemjerstvu, prijetvornosti, dvoličnosti u životu i društvu. Isus se družio i s farizejima kao i s carinicima i grješnicima. Nema on nikakve odbojnosti, nikakve antipatije prema tim slojevima društva, makar se čini da je njegova oštrica stalno uperena protiv njih. Nikoga on nije unaprijed otpisivao. Dok je pak s jedne strane bio prepun dobrote i smilovanja prema javnim grješnicima, dotle je imao samo opore, oštre i osuđujuće riječi za farizeje i pismoznance. Isus se napose okomljuje protiv golema raskoraka između njihove vanjštine i nutrine. Nastavi čitati

27. NKG – SUBOTA – BIBLIJSKA MISAO DANA

XVII. TJEDAN KROZ GODINU – SUBOTA
27. NKG  – Svagdan

BIBLIJSKA MISAO DANA

BLAGO SLUŠATELJIMA I VRŠITELJIMA BOŽJE RIJEČI
Lk 11, 27-28
Gdje se Isus pojavi, gdje on uputi svoju riječ – Radosnu vijest – radost koja izbija iz njega i koja se širi, zahvaća ljude. Jest, ima tu onih koji sumnjaju, dvoje, koji su skeptični, koji mu podmeću kako je u savezništvu s nečistim silama. Oni pak koji su nepokvareni, nepomućeni u svome srcu, koji su otvoreni, na njih prelazi radost koja ih obuzima da jednostavno moraju izići iz sebe i početi slaviti Gospodina Boga zbog Isusovih riječi. Danas čujemo dva blaženstva. Najprije jedno upućeno Isusu, a drugo blaženstvo je ispravak toga i stavljanje svega na pravi kolosijek, dakle, upućeno svima kao smjerodavni naputak u životu: Slušati i opsluživati Božju riječ, u životu je ozbiljivati. Ova žena iz puka je jednostavno morala iz sebe izići, povišenim glasom doviknuti Isusu kako je mu je sretna i blažena Majka. Upravo kao što se ponašala Elizabeta u susretu s Marijom, nazvavši je blaženom što je povjerovala, a na to Marija izgovara kako će je blaženom zvati naraštaji, jer joj je silna djela učinio Svevišnji, Svesilni. Nastavi čitati