KATEDRA SVETOGA PETRA – Biblijska misao dana

I. KORIZMENI TJEDAN | ČETVRTAK
01. KOR| KATEDRA SVETOGA PETRA,
Blagdan
Biblijska misao dana

PETROVA STOLICA U SLUŽBI IZGRADNJE I JEDINSTVA CRKVE
Mt 16,13-19 (Prema mislima Benedikta XVI.)

Danas zapadna liturgija slavi blagdan Katedre svetog Petra. Riječ je o vrlo staroj tradiciji, potvrđenoj u Rimu od IV. stoljeća, kojom se zahvaljuje Bogu za poslanje povjereno apostolu Petru i njegovim nasljednicima. Riječ “katedra” doslovno označava biskupsko nepomično sjedalo, postavljeno u crkvu majku neke biskupije, koja se stoga i naziva “katedrala”, te je simbol biskupove vlasti, a posebice njegova “učiteljstva”, to jest evanđeoskog nauka što ga je on, kao nasljednik apostola, pozvan čuvati i prenositi kršćanskoj zajednici. Kad biskup preuzima odgovornost za mjesnu Crkvu koja mu je povjerena, on, noseći mitru i pastirski štap, sjeda na katedru. S toga će sjedala, kao učitelj i pastir, voditi hod vjernika u vjeri, nadi i ljubavi. Nastavi čitati

Oglasi

01. KOR – Ponedjeljak – Biblijska poruka dana

I. KORIZMENI TJEDAN | PONEDJELJAK
01. KOR|
Svagdan
Biblijska poruka dana

ISUS – U GLADNOME GLADUJE, U ŽEDNOME ŽEĐA
Mt 25,31-46
Hoće li netko ili ne će unići u kraljevstvo Božje, u Božju slavu, zavisi od toga je li vršio volju Božju. Na kraju Govora na gori Isus govori kako ne će unići u slavu oni koji govore ‘Gospodine, Gospodine, nego oni koji vrše volju Oca njegova koji je na nebesima’. To je odlučno i razlučno u našoj vremenitoj i vječnoj sudbini. I u ovoj završnoj prispodobi prije svoje muke Isus naglašava upravo to: Kako se odnosim prema Bogu i prema čovjeku. Onako kako se odnosimo prema čovjeku određuje našu vječnu sudbinu. Služiti Bogu u čovjeku, bez obzira na vjeru, boju, stalež. To je raspoznajni znak, to je onaj test koji svatko od nas mora položiti, upravo kao što se polažu testovi za vozački ispit. Nastavi čitati

SUBOTA NAKON PEPELNICE – BIBLIJSKA MISAO DANA

KORIZMENO VRIJEME |
SUBOTA NAKON PEPELNICE | Svagdan
BIBLIJSKA MISAO DANA 

POZIV LEVIJEV I GOZBA U NJEGOVOJ KUĆI

Lk 5,27-32

Zauvijek će ostati zagonetkom kako to pojedinci doslovce ostavljaju sve i zapućuju se u nepoznato, u pustolovinu za ovim nepoznatim, za Isusom sinom Marijinim in Nazareta. Isto to bijaše s Petrom i Andrijom, Ivanom i Jakovom, na obali Galilejskoga mora. Oni ‘brže bolje’ ostaviše sve, i pođoše za Isusom. Kakav je to magnetičan pogled imao Isus da su mu se pojedinci smjesta povjeravali? I što je vidio Isus u tim pojedincima, što je on vidio u Matejevim-Levijevim očima kad je prolazio pored njegove carinarnice? Možda ćemo odgovor pronaći u potonjem Isusovu tumaču: “Milosrđe mi je milo – ne paljenice! Ne trebaju zdravi liječnika, nego bolesnici! Došao sam zvati grješnike!”

Možda je tu i razlog i temelj za promjenu i preobrazbu cijeloga života, razlog zašto je Levi smjesta postao Isusov učenik. Obraćenje nije nikada rezultat nekakva slučaja ili trenutka, nego je to kao provala brane. Da je Levi bio sretan i zadovoljan svojim životom, poslom, zanimanjem, ne bi se upustio u Isusov zov. Nije život samo u jelu i odijelu, novcu i uživanju. Postoji nutarnja napetost i nezadovoljstvo koje jednom izbije na površinu kao munja iz oblaka. Munja dolazi od trenja i naboja, kao pražnjenje.

Tako i ovdje, samo jedna riječ: “Slijedi me!” – bijaše kao udar groma i munje u Levijevo srce. Matej-Levi ostavlja sve i ide u novu slobodu. Odakle, dakle, ta spremnost? Odakle odricanje od života, karijere, bogatstva, posjeda, i priključivanje tomu putujućem propovjedniku koji pod milim nebom ništa nema, ni kuće ni kućišta. Ide on samo prašnjavim putovima i puteljcima Galileje, često umoran,gladan, siromašan, a zimi moralo je biti hladno. Što je dobio Levi zauzvrat za svoje odreknuće od unosna posla? I tu se javlja vječni problem, biti ili imati! Nastavi čitati

ČISTA SRIJEDA – Biblijska misao dana

KORIZMENO VRIJEME |
ČISTA SRIJEDA | Svagdan
Biblijska misao dana

RELIGIJA VANJŠTINE ILI SRCA
Mt 6,1-6.16-18
Ulazimo u posvećeno, sveto korizmeno vrijeme. Vrijeme intenzivnije molitve, vrijeme posta, odricanja, vrijeme kad svatko od nas stvara neke posebne osobne odluke. Pokušavamo biti nešto kao duhovni olimpijci, ili pak želimo nekakav spartanski način odricanja od svega. Nerijetko se znamo time hvalisati pred drugima. A upravo je to ono što Isus žigoše i osuđuje. Sve se u korizmi mora odvijati između mene i moga Boga, mene i Isusa Krista. Ne činiti ništa da bi čovjek pred drugima stvarao dojam nekoga ili nečega, većega nešto što zapravo jest.
Na samome početku korizme Crkva nam daje kao uvertiru središnji dio iz Isusova Govora na gori gdje je riječ o molitvi, milostinji i postu. Nakon što je u prvom dijelu Govora na gori – peto poglavlje – Gospodin uredio međuljudske osnove na posve novim temeljima – na ljubavi koja se rađa u srcu i dolazi iz srca, jer smo svi djeca istoga Oca – u drugom dijelu riječ je o čovjekovu odnosu pred Bogom. Kako se odnositi prema Bogu? Kako mu se obraćati te kako živjeti pod Božjim budnim okom? Riječ je o pobožnosti, milostinji, postu, a potom slijedi iz Isusovih usta govor o posjedovanju, brigama, vjeri u Providnost, suđenju, molitvi. Nastavi čitati

06. NKG – NEDJELJA – Biblijska misao dana (B)

VI. TJEDAN KROZ GODINU | NEDJELJA
06. NKG | ŠESTA NEDJELJA KROZ GODINU
Biblijska misao dana

BOG ŽELI ORIGINALE, NE PRESLIKE

Mk 1, 40-45

Matej smješta ovu zgodu s gubavcem odmah nakon što je Isus dovršio svoj Govor na gori. Možemo samo predočiti toga bijednika kome je zakon zabranjivao pojaviti se u društvu. Morao se držati na razmaku dobačaja kamena od ljudi ili bilo kakva skupa, a ako bi se slučajno približavao kakvu naseljenu mjestu, morao je nositi čegrtaljke i izvikivati da bi svatko čuo: “Nečist, nečist”. Nije li to činio, mogao je biti na mjestu kamenovan. Shvatimo ovaj prizor u svoj njegovoj dramatičnosti i napetosti. Čovjek stavlja sve na jednu jedinu kartu, a ta se zove: Isus.

Isus nevoljnika ne odbacuje, ne prekorava, ne odbija od sebe. Vidi sklupčanu bijedu koja samo jedno ponavlja: “Gospodine, ako hoćeš, a tebi je to moguće, možeš me očistiti. Vidim izdaleka da govoriš Božje riječi. Nitko kao ti ne bi mogao izgovarati takve riječi, činiti znakove, davati takve naputke, ako Bog nije s njime. Sad je u tvojoj ruci sve moje. Ljudi će me kamenovati jer sam prekoračio zakon i propise. Stoga mi se smiluj”. Nastavi čitati

Prikazanje Gospodinovo – Biblijska misao dana

SvjećnicaDan posvećenoga života

Četrdeseti dan iza Božića na rukama Majke Marije Gospodin dolazi u hram da se sretne sa svojim narodom iz kojega se rodio i koji će ga razapeti.

Tada je živio u Jeruzalemu čovjek imenom Šimun. Bio je pravedan i pobožan i očekivao je utjehu Izraelovu. Duh Sveti bijaše na njemu. S malo riječi ocrtan je lik jednoga svetog, Božjeg čovjeka. Svaki kršćanin trebao bi se truditi da mu bude sličan: tj. da bude čovjek pun Duha Božjega, želja, nada i očeki­vanja; morao bi znati da nema sve što mu treba; tražiti i očekivati da mu netko moćan i svemoćan ispuni želje, popuni prazninu duše, ostvari nade i očekivanja. Čovjek je još uvijek sretan, dok se nada. Blaženi što su gladni i žedni svetosti i pravednosti, čuli smo u Govoru na Gori.

“Oni što su sebi dostatni…” što ne osjećaju potrebu drugoga nečega – stvarnosti različitih i viših nego što su one koje sada posjeduju, najnesretniji su ljudi”. Duše što nisu gladne Boga, svetosti, pravednosti, nadahnuća iz vječnosti umiru od gladi… Nastavi čitati

04. NKG – Četvrtak – Biblijska misao dana

Mk 6,7-13IV. TJEDAN KROZ GODINU | ČETVRTAK
04. NKG | Svagdan
Biblijska misao dana

BLISKOST I ZAUZETOST ZA ČOVJEKA OSVJEDOČUJU

Mk 6,7-13

 

Prisjetimo se trenutka uspostave Dvanaestorice, poziva i Isusove nakane. Ondje se veli kako ih je pozvao, odabrao, ‘načinio’, ustanovio da budu s njime te da ih šalje propovijedati i izgoniti nečiste sile. Nije ih pozvao da utemelje neku novu školu, akademiju, učilište ili veleučilište za izobrazbu ili pak da osnuju neku opatiju, samostan. Šalje ih kao misionare kako bi svoju osobnu djelatnost uvišestručio. Trebaju poput njega biti Božji glasnici, anđeli Radosne vijesti među ljudima. Daje im naputke, ali ih istodobno ovjerovljuje i oprema vlastitom punomoći. Ono što ima on, delegira na njih, naime daje im snagu riječi i djela. Nastavi čitati

04. NKG – NEDJELJA – Biblijska misao dana

IV. TJEDAN KROZ GODINU | NEDJELJA
04. NKG  | TREĆA NEDJELJA KROZ GODINU
Biblijska misao dana

NOVA LI I SILNA NAUKA!

Mk 1,21-28

Isusova je riječ i događaj i djelo, čin. Evanđelist Marko ne kaže uopće ništa o sadržaju Isusove propovijedi u Kafarnaumu, opisuje on samo ishod, učinak, rezultat koji je ta riječ proizvela u ljudima. A to je divljenje, čuđenje, pa čak i zaprepaštenje. Pogođenost u dubini duše. Slušatelji osjećaju moć njegove riječi i govora, pogođeni su, ali još ne vjeruju. Demonske ga sile prepoznaju kao Sveca Božjega, pokoravaju mu se, poslušni su Isusovoj riječi i osobi, ali njihov je posluh povrat u mrak, u pakao. Posluh vjere je hod prema svjetlu, vjerovati znači imati udjela u istini i svetosti samoga Boga.

Isus nastupa prvi put u javnosti, odvažno, smiono, samosvjesno. I smjesta se događa da izaziva podjelu unutar slušateljstva, kao da njegova osoba oslobađa u ljudima zapretane energije. Učio ih je drukčije od njihovih pismoznanaca. Po prvi put u židovstvu riječ se Božja ne razvlači u dugim tumačenjima i rabinskim ‘trakavicama’, nego se čovjekova zbiljnost pod novom riječju mijenja. Ljudi su po prvi put ovdje tako snažno pogođeni, kao da zvone zvona slobode, kao da progovara istinski jezik našega srca i bića, kao da Bog ponovno svakoga pojedinačno oslovljava njegovim imenom, kad nas je stvarao kao pojedince, kao svoju dragocjenost. Nastavi čitati

03. NKG – ČETVRTAK – Biblijska misao dana – OBRAĆENJE SV. PAVLA

III. TJEDAN KROZ GODINU | ČETVRTAK
03. NKG (II) |OBRAĆENJE SV. PAVLA, 
Blagdan 
Biblijska misao dana

Kršćani smo samo ako susretnemo Krista

Mk 16,15-18

Apostol Pavao, do obraćenja zvao se Savao, tj. Saul, bio je osvjedočeni progonitelj kršćana. Prilikom kamenovanja sv. Stjepana, Stjepanovu odjeću su odložili do njegovih nogu. Na putu u Damask da i tu hapsi i progoni kršćane, Gospodin Isus obratio sam mu se, i oborio ga na zemlju jakim bljeskom svjetlosti, pri čemu je Savao oslijepio, riječima: “Savle, Savle, zašto me progoniš? ” Savao odvrati: “Tko si ti, Gospodine?”, a glas odvrati: “Ja sam Isus koga ti progoniš.” U Damasku je pošao k Ananiji, koji mu je vratio vid položivši na nj ruke. Tada se krstio. Dotadašnji je Savao, veliki progonitelj kršćanstva, izvanrednim Božjim zahvatom, postao Pavao. Učeni filozof, najveći propovjednik Kristova evanđelja svih vremena. Pisac poslanica. Pisac veličanstvenog Hvalospjeva ljubavi. Učitelj i apostol naroda. Propješačio je Malom Azijom i Grčkom, sve do Rima propovijedajući Radosnu vijest spasenja svim ljudima. Kristov svjedok do smrti koju je mučenički podnio za cara Nerona, kao i sveti Petar, u Rimu oko 65. godine. Nastavi čitati

Utorak – Biblijska misao dana – 03. NKG/B

Mk 3,31-35Isus kida veze i okove te stapa ljude kao svjesne pojedince oko sebe u novu obitelj. Prestaju biti odlučne krvne veze, one nisu mjerodavne u ustroju Božjeg kraljevstva. Zajednica Isusovih učenika tvori jezgru nove Božje obitelji. Tko mi je brat i sestra i majka? Isus kao moj i tvoj brat! Nezamislivo, ali stvarno. I ja, svaki pojedinac osobno, kao Isusova majka? Ja Marija! Neshvatljivo, ali moguće i stvarno.
Svatko je prostor gdje se on može začeti i roditi. Kao da i ovdje čujemo daleku jeku Gabrijelove ponude Mariji. Ponuda Mariji, ponuda nama. “Neka mi bude po tvojoj riječi. I kako Bog hoće. Neka se vrši njegova volja”. Recimo i mi: Neka i nama, meni i tebi, bude po tvojoj riječi, Isuse. Želim ti biti majka, a ne samo poput majke. I donijeti te ovom svijetu koji te treba. Tu bi se onda ostvario Isusov san, prijateljstva, ljubavi, zajedništva, jedinstva, sreće i radosti zbog jednoga: novorođena djeca Božja, sinovi i kćeri, braća. Nastavi čitati